Biskupské gymnázium ve Varnsdorfu

... Škola na hranici

Mnozí lidé bývají často na rozpacích, když se v souvislosti se vzděláním začne mluvit o čase a ceně. Dosáhnout vzdělání znamená obětovat jiné požitky a míra obětování a osobní ctižádosti mnohdy předurčuje náš celoživotní úspěch a spokojenost.

Virtuální prohlídka

Aktuálně

Informace o provozu školy od 1. 9. 2020 vzhledem k prevenci COVID -19

07.09.2020

Informace o provozu školy od 1. 9. 2020 vzhledem k prevenci COVID -19

Obecná hygienická opatření:

 • Žáci i zaměstnanci školy jsou poučeni o hygienických zásadách a jsou povinni se jimi řídit,
 • Ve škole je denně prováděn důkladný úklid za použití dezinfekčních přípravků
 • U vstupu do budovy školy, v každé učebně a u tělocvičny jsou k dispozici prostředky k dezinfekci rukou v nádobách s dávkovačem,
 • Přístup všech osob, které nejsou žákem nebo zaměstnancem školy, je omezen. O jejich vstupu v odůvodněných případech a za odpovídajících hygienických podmínek rozhoduje ředitel školy,
 • Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit,
 • Žák, u kterého se v průběhu vyučování projeví příznaky onemocnění (rýma, kašel, bolest v krku, zvýšená teplota, průjem apod.), bude neprodleně izolován od ostatních (za zajištění dohledu) a škola bude kontaktovat jeho zákonné zástupce,

 

Vřazování kvinty

 • Vřazování kvinty
 • Vřazování kvinty
 • Vřazování kvinty
 • Vřazování kvinty
 • Vřazování kvinty
 • Vřazování kvinty
 • Vřazování kvinty
 • Vřazování kvinty
 • Vřazování kvinty
 • Vřazování kvinty
 • Vřazování kvinty
 • Vřazování kvinty
 • Vřazování kvinty