Školné

1. pravidla pro vybírání školného, zde:

2. prohlášení zákonného zástupce pro vybírání školného, zde:

3. číslo účtu pro vybírání školného: 115-7376130227/0100

4. výpis z účtu pro vybírání školného

5. důvody pro zavedení školného, zde:

6. projektový záměr pro využití finančních prostředků, zde:  

7. Realizace projektového záměru ve školním roce 2020/2021:

a) vybudování venkovního zastřešeného prostoru = altán (pro konzultace se studenty, schůzky a výcvik peermediátorů, pro využití přestávky mezi odpolední výukou, pro výuku menších skupin studentů, k výuce TV a VV, pro kroužky AP, …).

Částka: 166 164,- Kč

b) vybudování přívodu a rozvodu elektro a datové přípojky venkovního zastřešeného prostoru.

Částka: 24 494,- Kč

c) vybudování oplocení venkovního zastřešeného prostoru a terénní úpravy.

Částka: 0,- Kč z prostředků BGV (realizace v kompetenci Města Varnsdorf)

d) rekonstrukce počítačové učebny (místnost č. 46) z prostředků platby školného nebude realizována. Počítačová učebna byla rekonstruována z projektových a provozních prostředků školy a finančního daru Biskupství litoměřického. 

BGV