Rodinné a mateřské centrum Jonáš

Rodinné a mateřské centrum Jonáš

Centrum Jonáš bylo založeno v září 2011 v rámci Akademie příslibu, hlavně pro vás milé děti a vaše rodiče. Je to prostředí bezpečné a přátelské k dětem. Otevřené pro maminky a tatínky na mateřské nebo rodičovské dovolené, poskytující možnost individuálních aktivít nebo organizovaný program.

Toto centrum je koncipováno jako alternativní miniškolička či předškolička, kde se mohou scházet ve skupinách děti s rodiči či děti samotné a rozvíjet tak svou samostatnost a kreativitu.

Cílem a principem alternativní školičky je snaha pružně reagovat na náladu, pocity a povahové rysy dětí. Chceme je pochopit a přistupovat k nim tak, aby prožívaly pocity radosti, bezpečí, seberealizace a přijímaly bez rozdílu mateřskou a kamarádskou lásku.

Snažíme se zabránit společenské izolaci rodičů na mateřské nebo rodičovské dovolené. Vytváříme prostor pro vzájemnou komunikaci rodičů, kteří si u nás mohou vyměňovat zkušenosti.

Rodinné a mateřské centrum Jonáš nabízí pestrý dopolední program, který připravuje zkušená paní učitelka. U nás si můžete s dětmi zacvičit, naučit se nové říkanky a také zazpívat. Snažíme se v dětech vzbudit cit pro zpěv a hudbu zejména hrou na různé hudební nástroje s ohledem na věk dítěte. Podporujeme kreativitu v oblasti malování a tvoření. Při společných aktivitách zažijete spousty legrace. Pořádáme besídky, karnevaly a výtvarné dílny.

Do rodinného a mateřského centra Jonáš mohou zavítat maminky nebo tatínkové s dětmi do dvou let, pro které je připraven dvouhodinový dopolední tematický blok. Rodiče tak mohou pravidelně scházet se skupinou kamarádů, jejich děti mají možnost socializace v kolektivu.

Pro děti od dvou let věku je připraven čtyřhodinový dopolední blok, při kterém se již na malou chvíli snaží odpoutat od rodiče a osamostatňovat se. Děti se učí spolupracovat s kolektivem, zvykají si na určitý denní řád, snaží se o navázání kamarádského kontaktu jak s dětmi, tak s dospělými.

Všechny maminky, tatínky a jejich děťátka srdečně přivítáme mezi námi. Přijďte se na nás podívat a podněcujte tak své dítě k učení hrou, navazování přátelství a socializaci. Přijďte to prostě zkusit a nebudete litovat. Jsme tu pro vaše děti a také pro vás

Těšíme se!

Kontakt:

Denisa Krupková
jonas.bgv@seznam.cz
Facebook - Jonáš
+420 775 627 711

Rodinné a mateřské centrum Jonáš