Přijetí do vyššího ročníku (pro žáky 9. roč. ZŠ)

PŘIJETÍ DO VYŠŠÍHO ROČNÍKU VZDĚLÁVÁNÍ VE STŘEDNÍ ŠKOLE PODLE § 63 ŠKOLSKÉHO ZÁKONA (PRO ŽÁKY Z 9. ROČNÍKŮ ZŠ)

Předpokládaný počet přijímaných studentů k doplnění prvního ročníku vyššího stupně gymnázia (kvinta) v závislosti na kapacitních možnostech tříd: 5 

V případě Vašeho zájmu o studium na gymnáziu kontaktujte prosím osobně nebo prostřednictvím zákonných zástupců ředitelství školy.

Možnost studia v prvním ročníku vyššího stupně gymnázia bude posuzována individuálně na základě podané žádosti o přijetí do vyššího ročníku vzdělávání ve střední škole podle § 63 školského zákona (žádost ke stažení) a s ohledem na kapacitní možnosti třídy (jednotné přijímací zkoušky se nekonají a nepodává se přihláška ke vzdělání - studiu ve střední škole).

Povinnou součástí žádosti je kopie vysvědčení (výpisu vysvědčení) 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku základní školy (žák nesmí mít za období 8. a 9. ročníku (1. pololetí) prospěch hodnocený hůře než "dobrý" v kterémkoliv předmětu.

Žádost o přijetí do vyššího ročníku vzdělávání ve střední škole můžete do školy doručit osobně (po domluvě na uvedených kontaktech školy) nebo cestou poštovních služeb po obdržení pololetního vysvědčení z 9. ročníku.

Žádosti o přijetí do vyššího ročníku vzdělávání ve střední škole podle § 63 školského zákona lze podávat do konce školního roku 2023/2024.

Pokud budete mít zájem o další informace, navštivte osobně kancelář Gymnázia Varnsdorf. Kontakt na telefonním čísle 412 371 423 nebo emailové adrese jakoubek@bgv.cz.

Zveřejněno dne 10. 10. 2023.

Ing. Bc. Jiří Jakoubek
ředitel Gymnázia Varnsdorf