Přijetí do vyššího ročníku (pro žáky 9. roč. ZŠ)

PŘIJETÍ DO VYŠŠÍHO ROČNÍKU VZDĚLÁVÁNÍ VE STŘEDNÍ ŠKOLE PODLE § 63 ŠKOLSKÉHO ZÁKONA (PRO ŽÁKY Z 9. ROČNÍKŮ ZŠ)

Předpokládaný počet přijímaných studentů k doplnění prvního ročníku vyššího stupně gymnázia (kvinta) v závislosti na kapacitních možnostech tříd: 5 

V případě Vašeho zájmu o studium na gymnáziu kontaktujte prosím osobně nebo prostřednictvím zákonných zástupců ředitelství školy.

Možnost studia v prvním ročníku vyššího stupně gymnázia bude posuzována individuálně na základě podané žádosti o přijetí do vyššího ročníku vzdělávání ve střední škole podle § 63 školského zákona (žádost ke stažení) a s ohledem na kapacitní možnosti třídy (jednotné přijímací zkoušky se nekonají a nepodává se přihláška ke vzdělání - studiu ve střední škole).

Povinnou součástí žádosti je kopie vysvědčení (výpisu vysvědčení) 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku základní školy (žák nesmí mít za období 8. a 9. ročníku (1. pololetí) prospěch hodnocený hůře než "dobrý" v kterémkoliv předmětu.

Žádost o přijetí do vyššího ročníku vzdělávání ve střední škole můžete do školy doručit osobně (po domluvě na uvedených kontaktech školy) nebo cestou poštovních služeb po obdržení pololetního vysvědčení z 9. ročníku.

Žádosti o přijetí do vyššího ročníku vzdělávání ve střední škole podle § 63 školského zákona lze podávat do konce školního roku 2023/2024.

Pokud budete mít zájem o další informace, navštivte osobně kancelář Gymnázia Varnsdorf. Kontakt na telefonním čísle 412 371 423 nebo emailové adrese jakoubek@bgv.cz.

Zveřejněno dne 10. 10. 2023.

Evidenční seznam uchazečů ke dni 22. 4. 2024:

Evidenční číslo Průměr celkem
001 1,0639
002 1,0000
003 1,0208
004 1,1458
005 1,0900
006 1,0000
007 1,0000
008 1,1733
009 1,0000
010 1,0467
011 1,0000
012 1,2333
013 1,7767
014 1,0404
015 1,0000
016 1,4693
017 1,0600
018 1,0000

Aktuální vyhodnocení žádostí o přijetí bude provedeno v období 20. – 21. 5. 2024 na základě informací, které Vám byly doručeny na Vaši emailovou adresu dne 23. 4. 2024 (kontaktní adresa na Vaší žádosti o přijetí).

Žádostem o přijetí bude vyhověno/nevyhověno:

  1. na základě stále trvajícího zájmu o přijetí na Gymnázium Varnsdorf po zveřejnění Vašich výsledků z JPZ na jiné střední školy,
  2. pořadí, které je výsledkem studijních průměrů z osmého a devátého ročníku ZŠ,
  3.  kapacitním možnostem třídy.

Tabulka s aktualizovaným počtem žádostí o přijetí a s pořadím uchazečů bude zveřejněna v úterý 21. 5. 2024.

Aktualizovaný evidenční seznam uchazečů ke dni 21. 5. 2024
(předpokládaný počet přijatých uchazečů: 2)

Pořadí Evidenční číslo Průměr celkem
1. 002 1,0000
2. 015 1,0000
3. 014 1,0404
4. 010 1,0467
5. 001 1,0639
6. 005 1,0900
7. 013 1,7767

V případě rovných podmínek zveřejněného pořadí rozhodne o přijetí/nepřijetí los. Případné losování pořadí bude provedeno ve středu 22. 5. 2024 za přítomnosti minimálně dvou členů školské rady.

Tabulka s pořadím a rozhodnutím o přijetí/nepřijetím bude zveřejněna na webových stránkách školy ve čtvrtek 23. 5. 2024 v dopoledních hodinách.

Vyhodnocení žádosti o přijetí do vyššího ročníku vzdělávání ve střední škole podle §63 školského zákona (pro žáky z 9. ročníků ZŠ) ke dni 23. 5. 2024 - KVINTA Gymnázia Varnsdorf

Pořadí Evidenční číslo Průměr celkem Přijetí uchazeče
1. 002 1,0000 Přijat
2. 015 1,0000 Přijat
3. 014 1,0404 Nepřijat z kapacitních důvodů
4. 010 1,0467 Nepřijat z kapacitních důvodů
5. 001 1,0639 Nepřijat z kapacitních důvodů
6. 005 1,0900 Nepřijat z kapacitních důvodů
7. 013 1,7767 Nepřijat z kapacitních důvodů
Přijaté žáky (zákonné zástupce) žádáme, aby v týdnu od 27. 5. - 31. 5. 2024 kontaktovali ředitelství školy k domluvě k organizačním a administrativním záležitostem, které souvisejí s přijetím a nástupem do školy.
Nepřijatým žákům se omlouváme za nevyhovění Vašim žádostem z kapacitních důvodů a zároveň děkujeme za projevenou důvěru. V případě uvolněného místa budete o této skutečnosti informováni v pořadí, které bylo zveřejněno ke dni 23. 5. 2024.

Děkujeme za pochopení a přejeme Vám jenom vše dobré. BGV

Ing. Bc. Jiří Jakoubek
ředitel Gymnázia Varnsdorf