Mediace ve škole

Gymnázium Varnsdorf patří mezi deset vybraných škol v České republice, které získaly podporu pro zavedení školní mediace jako nástroje prevence a řešení konfliktů.

Škola je místem, kde se protíná mnoho životních příběhů. Každý den se v ní potkávají především učitelé a děti, ale do společného prostoru přímo i nepřímo vstupují další postavy - rodiče, vrstevníci či sourozenci. Na malém prostoru tak do sebe narážejí odlišné názory, přístupy, hodnoty či aspirace, a to samozřejmě přináší i  konflikty. Ty mohou být zjevné či skryté, individuální nebo skupinové, ale vždy mají vliv na školní atmosféru, ovlivňují podmínky učení, zdraví i mezilidské vztahy. Říká se, že konflikt je koření života – to platí ovšem za předpokladu, že se lidé nakonec domluví. K tomu, aby se domluvili, může posloužit právě mediace.

Mediace je jednou z osvědčených metod řešení konfliktů. Uplatnění nachází při soudních sporech, v rodinných, sousedských, pracovních či osobních vztazích. Její kouzlo spočívá v komunikaci, která má jasná pravidla. Mediace je dobrovolná, důvěrná, orientuje se na řešení, nikoli na hledání viníka, a je řízena prostředníkem – mediátorem. Mediátor je třetí, neutrální osobou, která pomáhá účastníkům sporu hledat společnou smírnou cestu formou vzájemně přijatelné dohody. Dlouhodobá statistika říká, že až 80 % mediací končí dohodou.

Naše škola je již několik let zapojena do pilotního projektu Mediace ve škole, který byl organizován Úřadem vlády ČR. V každé třídě působí dva mediátoři. Každým rokem jsou vybíráni svými spolužáky noví peer mediátoři ze třídy prima. Do tohoto týmu se však může přidat kdokoli další, kdo má o tuto činnost zájem a chce se podílet na tvorbě bezpečného a příjemného prostředí ve své třídě.  

Mediace na našem gymnáziu již zakořenila a má šanci dále růst a vzkvétat. Naši vrstevničtí mediátoři monitorují situaci ve svých třídách a o problémech hovoří s ostatními dětmi, nabízejí jim pomoc a především je vyslechnou a projeví zájem o ně samotné a jejich případné starosti. Snaží se tak zabránit eskalaci konfliktů, jejich prohlubování a napomáhají k jejich potlačování.

Veškeré informace o činnosti peer mediátorů vám poskytnou Mgr. Radka Holubářová a PaedDr. Jana Veselá.