Školská rada

Školská rada Gymnázia Varnsdorf
(§ 167 školského zákona)

Členové školské rady byli zvoleni na funkční období 3 let od 10. 11. 2021 do 9. 11. 2024.

Složení rady:
1. pan Aleš Podroužek podrouzek@bgv.cz
volena za zákonné zástupce nezletilých žáků a žáků zletilých
2. paní Romana Dvořáková dvorakova@bgv.cz
volena za zřizovatele (ředitelem školy)
3. pan Mgr. Marek Jasa jasa@bgv.cz
volen za pedagogické pracovníky školy 

Čerpání fondu rady rodičů, více zde:

Přehled plateb zákonných zástupců žáků školy, více zde: