Školská rada

Školská rada Gymnázia Varnsdorf
(§ 167 školského zákona)

Členové školské rady byli zvoleni na funkční období 3 let od 12. 11. 2018 do 11. 11. 2021.

Složení rady:
1. paní Bc. Jana Gerhátová gerhatova@bgv.cz
volena za zákonné zástupce nezletilých žáků a žáků zletilých
2. paní Romana Dvořáková dvorakova@bgv.cz
volena za zřizovatele (ředitelem školy)
3. pan Mgr. Marek Jasa jasa@bgv.cz
volen za pedagogické pracovníky školy 

Čerpání fondu rady rodičů, více zde:

Přehled plateb zákonných zástupců žáků školy, více zde: