Výroční zpráva

Výroční zpráva za školní rok 2017/2018

Gymnázium Varnsdorf, ...škola na hranici

Gymnázium Varnsdorf samo sebe definuje jako školu na hranici. Zeměpisná poloha biskupského gymnázia v blízkosti státní hranice se SRN a Polskou republikou není jediným důvodem tohoto přídomku.

Daleko podstatněji se toto označení váže k samotnému poslání školy v regionu, který v mnohém hledá svou novou tvář. Je nabíledni, že nejen Varnsdorf, ale celá oblast je arénou velmi rozmanitých a protichůdných tendencí a sil, které se ucházejí o duchovně neidentický a kulturně i sociálně do velké míry rozvrácený prostor. Za zmínku stojí samotný duchovní horizont města. Najdeme zde – kromě často levicově orientovaného obyvatelstva - velmi rozmanitá církevní společenství až po zjevné formy sekt. Možná o mnoho více než v dalších místech litoměřické diecéze. Tedy na jedné straně levicová profilace a na straně druhé touha místních obyvatel najít stabilní bod v duchovním horizontu, i když často velmi nevybíravým způsobem. Tomuto stavu se po dramatických historických procesech především 20. století nelze divit.

Celá výroční zpráva ke stažení zde

Archiv

Výroční zpráva za rok 2016/2017

Výroční zpráva za rok 2015/2016