Výroční zpráva

Výroční zpráva za školní rok 2016/2017

Gymnázium Varnsdorf, ...škola na hranici

Základní prioritou školy stále zůstává neměnná konstanta, a to výchova a vzdělávání žáků na principech křesťanské morálky s výraznými vlivy rodinného bezpečného prostředí a rovností šancí. Biskupské gymnázium Varnsdorf je uznávanou výchovně vzdělávací autoritou ve Šluknovském výběžku, kde poptávka po vzdělávání násobně převyšuje možnosti školy. Rozhodujícím faktorem pro další rozvoj školy je udržení nadstandardního finančního a materiálně technického zajištění školy, kterou výrazně ovlivňuje státní politika ve vztahu k církevnímu školství jako celku. Přes výrazné pozitivní změny dochází i nadále k disproporci v možném finančním odměňování zaměstnanců církevní školy ve srovnání se zaměstnanci regionálního školství. Tato disproporce může být v budoucnu zásadním kritériem při personálním zabezpečení školy, a to i v kontextu současné téměř nulové poptávky po kvalifikovaných a aprobovaných zaměstnancích. Pro hodnocení uplynulého školního roku

Celá výroční zpráva ke stažení zde

Archiv

Výroční zpráva za rok 2015/2016