Nástěnka učitelů

Dlasková Kateřina Mgr.

Tč. mateřská dovolená. Angličtina a hudební výchova, AP – hudební aktivity, organizátor GymplFestu. „S úsměvem jde všechno líp.“

Dopita Petr Ing.

Tělesná výchova, AP – školní sportovní přebory. „Ve zdravém těle zdravý duch.“

Hedvík Jan Mgr.

Základy společenských věd, výtvarná výchova, AP – umělecké a humanitní aktivity. „Citadelo, zbuduji tě v srdci člověk.“ Antoine de Saint-Exupéry

Holeček Vladimír Mgr.

Biologie, AP – fauna a flora. „Neobviňuj koně, obviňuj cestu, kterou sis zvolil.“ Burjatské přísloví

Holubářová Radka Mgr.

Tělesná výchova, AP – školní sportovní přebory. „Co sám nerad, nečiň druhému, pravil kantor žáku kdesi, tahaje ho za pačesy.“

Hrabal Milan Mgr.

Angličtina, AP – horolezectví a cvičení pro děti. „Čas je relativní. Času je pořád hodně a najednou není žádný.“

Huml Michael Mgr.

Němčina. „Dobrá nálada sice nevyřeší všechny tvé trable, ale vytočí tolik lidí, že stojí za to si jí udržet.“

Jakoubek Jiří Ing. Bc.

Ředitel školy, informatika

Janáková Martina Mgr.

Český jazyk a němčina, AP – dramaťák, nábožko, doučko, atd. „Vím, že nic nevím.“

Jasa Marek Mgr.

Angličtina. „Praxe je nejlepší učitelka.“

Jirchářová Zuzana Mgr.

Český jazyk a hudební výchova, AP – hudební aktivity a žurnalistika. „Pokud ode mne očekáváš moudrou radu, pokud si myslíš, že tě něco neobvyklého naučím, zapomeň na to. Všechny skutečné sny a příběhy nosíš ve své hlavě.“

Kamil Bujárek Ing.

Biologie, fyzika a zeměpis

Krejčová Vladislava Mgr.

Matematika a chemie, AP – doučování z matematiky. „Škoda každého slova, které nepadne na úrodnou půdu.“

Lenka Foberová Mgr.

Biologie a estetická výchova

Loubková Kateřina Mgr.

Tč. mateřská dovolená. Němčina, AP – sportovní aktivity a kurzy němčiny. „Co tě nezabije, to tě posílí.“

Makalová Kateřina Mgr.

Tč. mateřská dovolená

Málková Kamila Ing.

Matematika a chemie, AP – doučování z matematiky. „Škola ti nabízí obrovské možnosti být úspěšný.“

Paulus František Mgr.

Zástupce ředitele, ředitel AP, informatika

Paulusová Jana Mgr.

Matematika, AP – doučování z matematiky. „Nikdy nebude šťastný ten, koho bude trápit, že jiný je šťastnější.“ Seneca mladší

Petrová Jana Mgr.

Dějepis a český jazyk, AP – školní knihovna, diskusní kroužky. „Před nikým se neponižuj a nad nikoho se nepovyšuj.“

Pohludková Jana

Angličtina, AP – kurzy angličtiny

Pondělíčková Lenka Mgr.

Dějepis, český jazyk a latina. „Když už člověk jednou je, tak má koukat, aby byl. A když už kouká, aby byl a je, tak má být to, co je a nemá být to, co není, jak tomu v mnoha případech bývá.“ Jan Werich

Svobodová Veronika Bc.

Matematika a francouzština, AP – doučování z matematiky

Škáchová Žaneta

Angličtina a francouzština

Veselá Jana PaeDr.

Speciální pedagogika, AP – psychologie pro každého. „Nesnaž se naučit prase zpívat. Ty promarníš čas a prase tím jen popudíš.“

Zelinka Vlastimil

Zeměpis a fyzika, AP – fyzikální aktivity