Nástěnka učitelů

Bartošová Lenka Mgr.

Dějepis, český jazyk a latina. „Když už člověk jednou je, tak má koukat, aby byl. A když už kouká, aby byl a je, tak má být to, co je a nemá být to, co není, jak tomu v mnoha případech bývá.“ Jan Werich

Boumová Kateřina Mgr.

Němčina, konverzace z NJ

Dlasková Kateřina Mgr.

Tč. mateřská dovolená. Angličtina a hudební výchova, AP – hudební aktivity, organizátor GymplFestu. „S úsměvem jde všechno líp.“

Dopita Petr Ing.

Tělesná výchova, AP – školní sportovní přebory. „Ve zdravém těle zdravý duch.“

Hedvík Jan Mgr.

Základy společenských věd, výtvarná výchova, AP – umělecké a humanitní aktivity. „Citadelo, zbuduji tě v srdci člověka.“ Antoine de Saint-Exupéry

Hocko Stanislav Mgr.

Tělesná výchova

Holeček Vladimír Mgr.

Biologie, AP – fauna a flora. „Neobviňuj koně, obviňuj cestu, kterou sis zvolil.“ Burjatské přísloví

Holubářová Radka Mgr.

Tělesná výchova, AP – školní sportovní přebory. „Co sám nerad, nečiň druhému, pravil kantor žáku kdesi, tahaje ho za pačesy.“

Hrabal Milan Mgr.

Angličtina, AP – horolezectví a cvičení pro děti. „Čas je relativní. Času je pořád hodně a najednou není žádný.“

Jakoubek Jiří Ing. Bc.

Ředitel školy, informatika

Janáková Martina Mgr.

Český jazyk a němčina, AP – dramaťák, nábožko, doučko, atd. „Vím, že nic nevím.“

Jaroslav Šup Mgr.

Němčina

Jasa Marek Mgr.

Angličtina. „Praxe je nejlepší učitelka.“

Jirchářová Zuzana Mgr.

Český jazyk a hudební výchova, AP – hudební aktivity a žurnalistika. „Pokud ode mne očekáváš moudrou radu, pokud si myslíš, že tě něco neobvyklého naučím, zapomeň na to. Všechny skutečné sny a příběhy nosíš ve své hlavě.“

Kamil Bujárek Ing.

Fyzika, zeměpis a informační a výpočetní technika

Krejčí Václav Mgr.

Chemie, volnočasová aktivita Chemie hrou

Krejčová Vladislava Mgr.

Matematika a chemie, AP – doučování z matematiky. „Škoda každého slova, které nepadne na úrodnou půdu.“

Lenka Foberová Mgr.

Biologie a estetická výchova

Loubková Kateřina Mgr.

Tč. mateřská dovolená. Němčina, AP – sportovní aktivity a kurzy němčiny. „Co tě nezabije, to tě posílí.“

Málková Kamila Ing.

Matematika a chemie, AP – doučování z matematiky. „Škola ti nabízí obrovské možnosti být úspěšný.“

Paulus František Mgr.

Zástupce ředitele, ředitel AP, informatika

Paulusová Jana Mgr.

Matematika, AP – doučování z matematiky. „Nikdy nebude šťastný ten, koho bude trápit, že jiný je šťastnější.“ Seneca mladší

Petrová Jana Mgr.

Dějepis a český jazyk, AP – školní knihovna, diskusní kroužky. „Před nikým se neponižuj a nad nikoho se nepovyšuj.“

Pohludková Jana

Angličtina, AP – kurzy angličtiny

Roudnická Veronika Bc.

Matematika a francouzština, AP – doučování z matematiky

Škáchová Žaneta

Angličtina a francouzština

Veselá Jana PaeDr.

Speciální pedagogika, AP – psychologie pro každého. „Nesnaž se naučit prase zpívat. Ty promarníš čas a prase tím jen popudíš.“

Zelinka Vlastimil

Zeměpis a fyzika, AP – fyzikální aktivity