Zelinka Vlastimil

Profil učitele

Zeměpis a fyzika, AP – fyzikální aktivity

Zelinka Vlastimil

Kontakt: zelinka@bgv.cz

Klasifikační týden - červen 2024 - témata ke zkoušení

Na zkoušku přineste ke kontrole dopsaný sešit!

Můžete přijít o 15 minut dříve na přípravu! 

Zkontrolujte si datum a čas zkoušky - viz příloha TABULKA (ZÁPIS)

Zkouším v učebně č. 41 - PRIMA (G1)

Projektové dny 2023/2024

Slavní fyzici II. - jejich životní osudy, zákony a vynálezy

Zápis: osobně v pátek 8. 9. 2023 od 9.45 hod. (přízemí / učebna fyziky)

Podmínky klasifikace fyzika / zeměpis

Encyklopedie fyziky

Fyzika ZŠ - Petr Němec (Playlist)

Dobré vědět - kombinace populární vědy a humoru

https://www.youtube.com/c/Dobr%C3%A9v%C4%9Bd%C4%9Bt/featured

Dobré vědět - Vznik tohoto pořadu byl podpořen z prostředků Evropského sociálního fondu a Státního rozpočtu České republiky v rámci projektu OPEN UNI - zlepšení otevřenosti a atraktivnosti studia na SU (CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_056/0013364), který je realizován z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, jehož poskytovatelem je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Fyzika ve škole - animace

RNDr. Vladimír Vaščák - osobní stránky učitele z Moravy (vascak.cz)
https://www.vascak.cz/#

 

Ampérovo pravidlo pravé ruky

https://www.vascak.cz/data/android/physicsatschool/template.php?f=mag_vodic&l=cz

Flemingovo pravidlo levé ruky

https://www.vascak.cz/data/android/physicsatschool/template.php?f=mag_fleming&l=cz

KLUB DELTA 2022 / 2023

PONDĚLÍ     13:40 - 15:10 (učebna FYZIKA)
​ÚTERÝ         13:40 - 15:10 (učebna FYZIKA)

AKADEMIE PŘISLIBU - KLUB DELTA 2022 / 2023

Pomoc a rady jak se poprat s fyzikou od primy až po oktávu. Doučování a konzultace, řešení příkladů a slovních úloh, pomoc s domácími úkoly, příprava na písemné práce, praktické úlohy s využitím fyzikálních pomůcek aneb fyzika hrou, počítačové animace fyzikálních dějů. Pomoc maturantům s přípravou k maturitní zkoušce a také na přijímací zkoušky na vysoké školy, kde je fyzika. Dále také doučování a konzultace ze zeměpisu, zejména pomoc oktavánům ke zdárné maturitě a příprava žáků na zeměpisnou olympiádu.

Přes hory a potoky 2019/2020

V letošním školním roce se v rámci projektu "Přes hory a potoky" zaměříme na Národní přírodní památky (NPP) a Přírodní rezervace (PR) v "blízkém" okolí.

1 .PD (7. 10. 2019) - NPP Zlatý vrch u Lísky (čedičové varhany), Stříbrný vrch, PR Studený vrch (rozhledna Studenec)
2. PD (7. 11. 2019) - NPP Panská skála (u Kamenického Šenova), Zámecký vrch (Kamenický hrad) nad Českou Kamenicí
3. PD (6. 3. 2020) - PR Klíč (u Svoru), kopec Klíč (759 m. n. m.)
4. PD (14. 4. 2020) - Prezentace projektu (výstupy žáků - PowerPoint)

Přes hory a potoky 2018/2019

Projekt zaměřený na poznávání Šluknovského výběžku:

1 .PD (3. 10. 2018) - Nejsevernější bod ČR (Lobendava, Severní, Nordkap ČR)
2. PD (8. 11. 2018) - Rozhledna Weifberg (Mikulášovice, Hinterhermsdorf)
3. PD (4. 3. 2019) - Rozhledna Prinz-Friedrich-August-Baude (Sohland-Neudorf), Zámek Lipová (Lipová u Šluknova)
4. PD (12. 4. 2019) - Prezentace projektu (výstupy žáků - PowerPoint)

Matematika polopatě

UŽITEČNÉ ODKAZY

OBYVATELSTVO (státy a jejich největší města)

www.citypopulation.de

SLEPÉ MAPY:

www.d-maps.com

ZEMĚPIS 24 - online učebnice zeměpisu

https://www.zemepis24.cz/

RŮZNÉ TABULKY:

https://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_st%C3%A1t%C5%AF_sv%C4%9Bta_podle_po%C4%8Dtu_obyvatel