Zelinka Vlastimil

Profil učitele

Zeměpis a fyzika, AP – fyzikální aktivity

Zelinka Vlastimil

Kontakt: zelinka@bgv.cz

ŽIVOT VŽDY Z TÉ LEPŠÍ STRÁNKY BER

https://www.youtube.com/watch?v=YQ6SvYCJ6AU

PŘES HORY A POTOKY

1.PD - rozhledna Tanečnice
​2.PD - prameny Mandavy, Hrazený
3.PD - Brtnické ledopády
4.PD - prezentace projektu

septima (Zakavkazsko)

UŽITEČNÉ ODKAZY

OBYVATELSTVO (státy a jejich největší města)
www.citypopulation.de

SLEPÉ MAPY:
​www.d-maps.com

ZEMĚPIS 24 - online učebnice zeměpisu
https://www.zemepis24.cz/

RŮZNÉ TABULKY:
https://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_st%C3%A1t%C5%AF_sv%C4%9Bta_podle_po%C4%8Dtu_obyvatel

PRAMENY AMAZONKY

KDE PRAMENÍ VELKÁ ŘEKA?
České zázraky (premiéra 29. 6. 2017 na ČT2):
http://www.ceskatelevize.cz/porady/11091597618-ceske-zazraky/415235100081006-kde-prameni-velka-reka/

Prof. RNDr. Bohumír Janský, CSc. - objevitel pramenů Amazonky
GEN (Galerie elity národa):
http://www.ceskatelevize.cz/porady/874586-gen/217562261300024-bohumir-jansky/

 

 

 

 

septima (stř. Asie)

sexta (slovník pojmů)

kvinta (Ring of Fire)

Do mapy (viz příloha) zakresli hlubokomořské příkopy v Tichém oceánu (AS 140-141) a sopky - Amerika, Asie, Oceánie (viz příloha)

septima (JZ Asie)

SLEPÉ MAPY:
http://zemepis-zspouchov.blog.cz/galerie/asie

oktáva (Jižní Amerika)

JIŽNÍ AMERIKA - fyzická mapa:
http://www.skola-rosice.net/sites/default/files/documents/zemepis/z7/Ji%C5%BEn%C3%AD%20Amerika%20-%20fyzick%C3%A1%20mapa.jpg

 

KLUB DELTA 2017/2018

PONDĚLÍ  13:40 - 15:30 (učebna G2B)
​PÁTEK      13:40 - 15:30 (učebna G2B)
PODROBNOSTI - AKADEMIE PŘISLIBU