Zelinka Vlastimil

Profil učitele

Zeměpis a fyzika, AP – fyzikální aktivity

Zelinka Vlastimil

Kontakt: zelinka@bgv.cz

Klasifikační týden 10. 1. - 14. 1. 2022 - témata ke zkoušení

V klasifikačním týdnu přineste ke zkoušce řádně dopsaný sešit (kontrola práce za pololetí). Bez kontroly sešitu nezkouším!

Témata ke zkoušení (fyzika, biologie, zeměpis) máte v příloze a v Google učebnách jednotlivých tříd (a předmětů).

Zkontrolujte si den (datum) a čas zkoušky!

Grafy goniometrických funkcí / G7.

Dobré vědět - kombinace populární vědy a humoru

https://www.youtube.com/c/Dobr%C3%A9v%C4%9Bd%C4%9Bt/featured

Dobré vědět - Vznik tohoto pořadu byl podpořen z prostředků Evropského sociálního fondu a Státního rozpočtu České republiky v rámci projektu OPEN UNI - zlepšení otevřenosti a atraktivnosti studia na SU (CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_056/0013364), který je realizován z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, jehož poskytovatelem je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Jaderka chystá den otevřených dveří v úterý 30. listopadu 2021 / G8.

V úterý 30. listopadu 2021 od 9.00 hod. pořádá Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze (FJFI) den otevřených dveří (DOD).

https://mailchi.mp/fjfi/jaderka-online-dod-a-pripravny-kurz-z-m-a-f-vrabec-leti-do-skol-a-jaderkacz?e=e8de0767b7

Fyzika ZŠ - Petr Němec (Playlist)

KLUB DELTA 2021/2022

PONDĚLÍ     13:40 - 15:10 (učebna FYZIKA)
​ÚTERÝ         13:40 - 15:10 (učebna FYZIKA)

AKADEMIE PŘISLIBU - KLUB DELTA 2021/2022

Pomoc a rady jak se poprat s fyzikou od primy až po oktávu. Doučování a konzultace, řešení příkladů a slovních úloh, pomoc s domácími úkoly, příprava na písemné práce, praktické úlohy s využitím fyzikálních pomůcek aneb fyzika hrou, počítačové animace fyzikálních dějů. Pomoc maturantům s přípravou k maturitní zkoušce a také na přijímací zkoušky na vysoké školy, kde je fyzika. Dále také doučování a konzultace ze zeměpisu, zejména pomoc oktavánům ke zdárné maturitě a příprava žáků na zeměpisnou olympiádu.

PROJEKTOVÉ DNY 2021 /2022

Název projektu:
Objevitelé, cestovatelé, mořeplavci, … aneb Cui nomen portat? (Koho jméno nese?)

Motivace:
Co je Mt. Kosciusko? Kdo byl Thadeus Kosciusko, že po něm pojmenovali nejvyšší horu Austrálie? Víte, že má jezdeckou sochu v Chicagu a že pomáhal s Georgem Washingtonem zakládat Spojené státy Americké?

Smysl a cíl projektu:
Smyslem tohoto projektu je propojení zeměpisu, dějepisu, IVT a popřípadě anglického jazyka (některých informací je v češtině málo).
Cílem projektu je vyhledání spojitostí mezi zeměpisným objektem (hora, průliv, moře, ostrov, …) a historickou osobností, po které nese jméno.

Výstup z projektu:
1.  Aktuální články z projektového dne na stránkách gymnázia (po které osobnosti jsme pátralali, zajímavosti, které jsme o ní zjistili).
2.  Portréty osobností, jako výzdoba učebny zeměpisu.
3.  Tištěná „encyklopedie“ ve formě pořadače (průběžně doplňována), bude obsahovat karty v eurodeskách, kde bude vždy dvojice: zeměpisný pojem - historická osobnost.
4.  Prezentace (PowerPoint) ve formě přednášek - studenti se svými prezentacemi vystoupí poslední projektový den (popřípadě v hodinách zeměpisu / dějepisu).

Počet studentů:
10-12 (omezeno počtem počítačů v IVT).

Počet dnů:
3+1 projektové dny ve školním roce 2021/2022. 
Podle zájmu bude projekt pokračovat i příští školní rok.

Průběh dnů:
Studenti si zvolí zeměpisný objekt, který nese jméno nějakého cestovatel, objevitele, generála, politika, horolezce, mořeplavce, …, na internetu, v encyklopediích či jiných zdrojích vyhledají důležité informace, které budou podkladem pro výstupy 1. – 4.

Garant projektu:
Vlastimil Zelinka

 

Encyklopedie fyziky

conVERTER

NEZkreslená věda

NEZkreslená věda je ojedinělý popularizačně-vzdělávací cyklus Akademie věd České republiky.
Krátká animovaná videa tematicky zaměřená na vědu a poznání edukační a zábavnou formou přibližují zajímavé jevy z vědní oblasti (nejen) studentům a pedagogům středních škol.

http://www.avcr.cz/cs/pro-verejnost/vyukova-videa

 

G5.B - Fy - 21. 6. 2021

Pondělí 21. 6. - domácí samostudium
1. Sluneční soustava - Nastuduj si kapitolu v učebnici (str. 106-109)
2. MFCh tabulky (str. 177-184) - Projdi si tabulky, co vše v nich můžeš zjistit o Sluneční soustavě a vesmíru.

G1 - Fy - 14. 6. - 18. 6. 2021

Středa 16. 6. - Domácí samostudium
Měření hmotnosti
1) Přečti si kapitolu v učebnici str.60-63
2) Do sešitu si opiš ZÁVĚR str. 63
3) Do sešitu si překresli (nebo naskenuj a vlep) obrázek ROVNORAMENNÝCH VAH s popisem - viz příloha v GU
4) V pracovním sešitě vyřeš úlohy str. 42 / 4-6, str. 43 / 7-8
Úkol (včetně zápisu do sešitu) odevzdej v GU, termín odevzdání: pátek 18. 6. do 11:00 hod.

pozn.: Praktické vážení pomocí rovnoramenných vah uděláme v září (v rámci laboratorních prací)

Pátek 18. 6. - Online hodina (11:00 - 11:45)
Čas a jednotky času (str. 64-66)

G2 - Fy - 14. 6. - 18. 6. 2021

Pondělí 14. 6. - Online hodina (11:00 - 11:45)
Archimedův zákon (str.118-122)

Pátek 18. 6. - Domácí samostudium
Potápění, plování a vznášení se stejnorodého tělesa v kapalině
- úkol zadám na online hodině

G3 - Fy - 14. 6. - 18. 6. 2021

Úterý 15. 6. - domácí samostudium
Měření elektrického proudu a elektrického napětí
- zadání úkolu máte v GU, termín odevzdání: čtvrtek 17. 6 do 20:00 hod.

Pátek 18. 6. - online hodina (12:50 - 13:35)
Zdroje elektrického napětí (str. 133-136)

G4 - Fy - 14. 6. - 18. 6. 2021

Středa 16. 6. - Online hodina (10:00 - 10:45)
 Lupa a mikroskop (str. 117-120)

Pátek 18. 6. - Domácí samostudium
 Dalekohledy (str. 121-123) - úkol zadám na online hodině

G5.A - Fy - 14. 6. - 18. 6. 2021

Pondělí 14. 6. - Domácí samostudium
Centrální gravitační pole Země, Kruhová rychlost
1. Do sešitu vyřešte úlohy z učebnice str. 104/ 1-5
2. Do sešitu vyřešte úlohy ze sbírky str. 49/ 246, 249, 250, 251
Úkol vložte do GU, termín odevzdání: středa 16. 6. do 20:00 hod

Čtvrtek 17. 6. - Online hodina (8:55 - 9:40)
Gravitační pole Slunce, Keplerovy zákony

G5.B - Fy - 14. 6. - 18. 6. 2021

Pondělí 14. 6. - Domácí samostudium
Centrální gravitační pole Země, Kruhová rychlost
1. Do sešitu vyřešte úlohy z učebnice str. 104/ 1-5
2. Do sešitu vyřešte úlohy ze sbírky str. 49/ 246, 249, 250, 251
Úkol vložte do GU, termín odevzdání: středa 16. 6. do 20:00 hod

Čtvrtek 17. 6. - Online hodina (11:00 - 11:45)
Gravitační pole Slunce, Keplerovy zákony - slovní úlohy

G6 - Fy - 14. 6. - 18. 6. 2021

Pondělí 14. 6. - online hodina (11:55 - 12:40)
Ideální plyn, Stavové změny ideálního plynu

Středa 16. 6. - domácí samostudium
Ideální plyn, Stavové změny ideálního plynu - slovní úlohy

G7 - Fy - 14. 6. - 18. 6. 2021

Úterý 15. 6. - Domácí samostudium
Elektrický proud v kapalinách a plynech
- Přečtěte si znovu celou kapitolu v učebnici (str. 99-112), projděte si zápisy v sešitě
a připravte se na souhrnné opakování (zkoušení na online hodině)

Středa 16. 6. - Online hodina (8:55 - 9:40)
Elektrický proud v kapalinách a plynech
- Souhrnné opakování kapitoly str. 112-113 / úlohy 1-25 (zkoušení)

G1 - Fy - 7. 6. - 11. 6. 2021

Středa 9. 6. - Domácí samostudium
Hmotnost a její jednotky
1) Přečti si kapitolu v učebnici str.57-59
2) Do sešitu si opiš:
 a) ZÁVĚR str. 59
 b) schéma převodu jednotek str. 59 nahoře
 c) tabulku jednotek str. 58 dole
3) Vypracuj kontrolní otázky str. 59 /1, 2
4) V pracovním sešitě vyřeš úlohy str. 41 / 1-3
Úkol odevzdej v GU, termín odevzdání: pátek 11. 6. do 11:00 hod.

Pátek 11. 6. - Online hodina (11:00 - 11:45)
Měření hmotnosti (str. 60-63)

G2 - Fy - 7. 6. - 11. 6. 2021

Pondělí 7. 6. - Online hodina (10:00 - 10:45)
Hodina neproběhla z organizačních důvodů.

Pátek 11. 6. - Domácí samostudium
Vztlaková síla působící na těleso v kapalině - pokyny viz GU
Úkol odevzdej v GU, termín odevzdání: neděle 13. 6. do 20:00 hod.

G3 - Fy - 7. 6. - 11. 6. 2021

Úterý 8. 6. - domácí samostudium
Elektrický proud - pokyny viz GU

Pátek 11. 6. - online hodina (12:50 - 13:35)
Měření elektrického proudu a elektrického napětí.

G4 - Fy - 7. 6. - 11. 6. 2021

Středa 9. 6. - Online hodina (10:00 - 10:45)
 Optická mohutnost čočky, dioptrie, Optické vlastnosti oka

Pátek 11. 6. - Domácí samostudium
 Lupa, mikroskop, dalekohledy

G5.A - Fy - 7. 6. - 11. 6. 2021

Pondělí 7. 6. - Online hodina (12:50 - 13:35)
Hodina neproběhla z organizačních důvodů.

Čtvrtek 10. 6. - Online hodina (8:55 - 9:40)
Pohyby těles ve větších vzdálenostech od Země (centrální gravitační pole), Kruhová rychlost
- studijní materiály viz GU

G5.B - Fy - 7. 6. - 11. 6. 2021

Pondělí 7. 6. - Online hodina (8:55 - 9:40)
Pohyby těles ve větších vzdálenostech od Země (centrální gravitační pole), Kruhová rychlost
- studijní materiály viz GU

Čtvrtek 10. 6. - Online hodina (11:00 - 11:45)
Gravitační pole Slunce, Keplerovy zákony
- studijní materiály viz GU

G6 - Fy - 7. 6. - 11. 6. 2021

Pondělí 7. 6. - online hodina (11:55 - 12:40)
Hodina neproběhla z organizačních důvodů.

Středa 9. 6. - domácí samostudium
Sublimace, desublimace, Vlhkost vzduchu - pokyny viz GU

G7 - Fy - 7. 6. - 11. 6. 2021

Úterý 8. 6. - Domácí samostudium
Výboje v plynech, Využití výbojů v plynech (str. 106-111)

Středa 9. 6. - Online hodina (8:55 - 9:40)
Elektrický proud v kapalinách a plynech (Souhrnné opakování str. 112-113)

G1 - Fy - 17. 5. - 21. 5. 2021

Středa 19. 5. - Domácí samostudium
Objem a jeho měření - V pracovním sešitě vyřeš úlohy str. 36 /1-3, str. 37 /4-7, str. 38 /8-10
Úkol odevzdej v GU, termín odevzdání: pátek 21. 5. do 11:00 hod.

Pátek 21. 5. - Online hodina (11:00 - 11:45)
Délková a objemová roztažnost těles

G2 - Fy - 17. 5. - 21. 5. 2021

Pondělí 17. 5. - Online hodina (11:00 - 11:45)
Hydrostatická tlaková síla - Účinky gravitační síly Země na kapalinu (str.105-109)

Pátek 21. 5. - Domácí samostudium
Hydrostatická tlaková síla (slovní úlohy) - úkol zadám na online hodině.

G3 - Fy - 17. 5. - 21. 5. 2021

Úterý 18. 5. - prezenční výuka
Elektrické jevy -
Co už víme o elektrických vlastnostech látek?
 - Otázky a úlohy (str. 102-103) - připrav si odpovědi, zopakuj si látku také ze sešitu z primy.

Pátek 21. 5. - prezenční výuka
Elektroskop. Jednotka elektrického náboje (str. 104-108)

G4 - Fy - 17. 5. - 21. 5. 2021

Středa 19. 5. - prezenční výuka
Světelné jevy a jejich využití - Lom světla na rozhraní dvou optických prostředí

Pátek 21. 5. - prezenční výuka
Světelné jevy a jejich využití - Čočky (vlastnosti obrazu vytvořeného spojkou a rozptylkou)

G5.A - Fy - 17. 5. - 21. 5. 2021

Pondělí 17. 5. - Domácí samostudium
1) Newtonův gravitační zákon - do sešitu vyřeš úlohy str. 94 /4, 5
2) Gravitační a tíhové zrychlení při povrchu Země - do sešitu vyřeš úlohy 96 /1, 2
Úkol odevzdej v GU, termín odevzdání - středa 19. 5. do 20:00 hod.

Čtvrtek 20. 5. - Online hodina (8:55 - 9:40)
Pohyby těles v homogenním tíhovém poli Země (str. 97-10 - vrhy tělesa

G5.B - Fy - 17. 5. - 21. 5. 2021

Pondělí 17. 5. - Domácí samostudium
1) Newtonův gravitační zákon - do sešitu vyřeš úlohy str. 94 /4, 5
2) Gravitační a tíhové zrychlení při povrchu Země - do sešitu vyřeš úlohy 96 /1, 2
Úkol odevzdej v GU, termín odevzdání - středa 19. 5. do 20:00 hod.

Čtvrtek 20. 5. - Online hodina (11:00 - 11:45)
Pohyby těles v homogenním tíhovém poli Země (str. 97-10 - vrhy tělesa

G6 - Fy - 17. 5. - 21. 5. 2021

Pondělí 17. 5. - online hodina (11:55 - 12:40)
Kalorimetr a kalorimetrická rovnice (slovní úlohy)

Středa 19. 5. - domácí samostudium
Skupenské změny látek - úkol zadám na online hodině

G7 - Fy - 17. 5. - 21. 5. 2021

Úterý 11. 5. - Domácí samostudium
1) Elektrický proud v přehledu - souhrnné opakování kapitoly (str.97-98 /otázky 1-35, budu zkoušet na online hodině)
2) Vedení elektrického proudu elektolytem, Elektrolýza a její využití (zopakujte si látku ze sešitů tercie a kvarty)

Středa 12. 5. - Online hodina (8:55 - 9:40)
Elektrický proud v kapalinách a plynech - Vedení elektrického proudu elektolytem, Elektrolýza

G1 - Fy - 10. 5. - 14. 5. 2021

Středa 12. 5. - prezenční výuka
Měření objemu kapalin a pevného tělesa
1) přineste si na měření objemu
a) KÁMEN - NÉ MOC VELKÝ ANI MALÝ, UMYTÝ A PŘIVÁZANÝ NA PROVÁZKU
b) pokud máte KULIČKY (ASPOŇ 10 AŽ 20) -  SKLENĚNKY NEBO CÍNĚNKY (NÉ HLINĚNKY)
2) PROSTUDUJTE SI PREZENTACE - viz přílohy online hodina 7. 5.

Pátek 14. 5. - prezenční výuka
Délková a objemová roztažnost těles (str. 55-56)

G2 - Fy - 10. 5. - 14. 5. 2021

Pondělí 10. 5. - prezenční výuka
Pascalův zákon - hydraulické zařízení (řešení slovních úloh)

Pátek 14. 5. - prezenční výuka
Hydrostatická tlaková síla

G3 - Fy - 10. 5. - 14. 5. 2021

Úterý 11. 5. - Domácí samostudium
Elektrické jevy -
Co už víme o elektrických vlastnostech látek? (zadáno již 4. 5.)
- Přečti si kapitolu (str.98-101), projdi si otázky a úlohy (str. 102-103) a připrav si odpovědi (budu se ptát na online hodině), zopakuj si látku také ze sešitu z primy

Pátek 14. 5. - Online hodina (12:50 - 13:35)
Elektroskop. Jednotka elektrického náboje (str. 104-108)
 

G4 - Fy - 10. 5. - 14. 5. 2021

Středa 12. 5. - Online hodina (10:00 - 10:45)
 Světelné jevy a jejich využití
1) konstrukce obrazu vypuklým zrcadlem (vlastnosti obrazu)
2) lom světla na rozhraní dvou optických prostředí

Pátek 14. 5. - Domácí samostudium
 Světelné jevy a jejich využití - lom světla na rozhraní dvou optických prostředí
- úkol zadám na online hodině

G5.A - Fy - 10. 5. - 14. 5. 2021

Pondělí 10. 5. - Turistický projektový den (Pojď ven II)

Čtvrtek 13. 5. - Online hodina (8:55 - 9:40)
1) Newtonův gravitační zákon (slovní úlohy)
2) Gravitační a tíhové zrychlení při povrchu Země
 

G5.B - Fy - 10. 5. - 14. 5. 2021

Pondělí 10. 5. - Turistický projektový den (Pojď ven II)

Čtvrtek 13. 5. - Online hodina (11:00 - 11:45)
1) Newtonův gravitační zákon (slovní úlohy)
2) Gravitační a tíhové zrychlení při povrchu Země

G6 - Fy - 10. 5. - 14. 5. 2021

Pondělí 10. 5. - online hodina (11:55 - 12:40)
Měření tepla, kalorimetrická rovnice (slovní úlohy)

Středa 12. 5. - domácí samostudium
Přenos vnitřní energie - úkol zadám na online hodině

G7 - Fy - 10. 5. - 14. 5. 2021

Úterý 11. 5. - Turistický projektový den (Pojď ven II)

Středa 12. 5. - Online hodina (8:55 - 9:40)
1) Teplo předané elektrickým spotřebičem, Joulův-Lenzův zákon (slovní úlohy)
2) Elektrický proud v přehledu - souhrnné opakování kapitoly (str.97-98 /otázky 1-35)

G1 - Fy - 3. 5. - 7. 5. 2021

Středa 5. 5. - Domácí samostudium
Převody jednotek objemu (V)
- Do školního sešitu vyřeš úlohy z přílohy v Google učebně str. 198 / 15 - 21
- Úlohy zapisuj pod sebe do sloupečků, tak jak jsou v příloze
- Opisuj také zadání, nejenom výsledky
- Úkol neposílej, zkontrolujeme si ho společně v pátek 7. 5. na online hodině

Pátek 7. 5. - Online hodina (11:00 - 11:45)
Převody jednotek objemu (V) - společná kontrola DÚ
Měření objemu (str. 52-54)

G2 - Fy - 3. 5. - 7. 5. 2021

Pondělí 3. 5. - Online hodina (11:00 - 11:45)
Mechanické vlastnosti kapalin - Hydraulické zařízení (Pascalův zákon v praxi)

Pátek 7. 5. - Domácí samostudium
Mechanické vlastnosti kapalin - Hydraulické zařízení (slovní úlohy)
- úkol zadám na online hodině

G3 - Fy - 3. 5. - 7. 5. 2021

Úterý 4. 5. - Domácí samostudium
Elektrické jevy (Elektrický náboj, Elektrické pole)
- Co už víme o elektrických vlastnostech látek?
- Přečti si kapitolu (str.98-101)
- Projdi si otázky a úlohy (str. 102) a připrav si odpovědi (budu se ptát na online hodině)

- Zopakuj si látku také ze sešitu z primy

Pátek 7. 5. 
DOBROVOLNÁ HODINA FYZIKY V PÁTEK NEBUDE = MÁTE PROJEKTOVÝ TURISTICKÝ DEN - "Pojď ven II"

G4 - Fy - 3. 5. - 7. 5. 2021

Středa 5. 5. - Online hodina (10:00 - 10:45)
 Světelné jevy a jejich využití - konstrukce obrazu kulovými zrcadly (vlastnosti obrazu)

Pátek 7. 5. - Domácí samostudium
 Světelné jevy a jejich využití - konstrukce obrazu kulovými zrcadly (vlastnosti obrazu)
- úkol zadám na online hodině

G5.A - Fy - 3. 5. - 7. 5. 2021

Pondělí 3. 5. - Domácí samostudium
Zákon zachování mechanické energie
- zadání úkolu máte v GU

- úkol odevzdej v GU, termín odevzdání - středa 5. 5. do 20:00 hod.

Čtvrtek 6. 5. - Online hodina (8:55 - 9:40)
Gravitační pole - Newtonův gravitační zákon

G5.B - Fy - 3. 5. - 7. 5. 2021

Pondělí 3. 5. - Domácí samostudium
Zákon zachování mechanické energie
- zadání úkolu máte v GU

- úkol odevzdej v GU, termín odevzdání - středa 5. 5. do 20:00 hod.

Čtvrtek 6. 5. - Online hodina (11:00 - 11:45)
Gravitační pole - Newtonův gravitační zákon

G6 - Fy - 3. 5. - 7. 5. 2021

Pondělí 3. 5. - online hodina (11:55 - 12:40)
Molekulová fyzika a termika - Hmotnost částic a látkové množství (online test)
Molekulová fyzika a termika - Vnitřní energie, Měření tepla

Středa 5. 5. - domácí samostudium
Molekulová fyzika a termika -Vnitřní energie, Měření tepla
- úkol zadám na online hodině

G7 - Fy - 3. 5. - 7. 5. 2021

Úterý 4. 5. - Domácí samostudium
Práce a výkon elektrického proudu
- zadání úkolu máte v GU

- úkol odevzdej v GU, termín odevzdání - úterý 4. 5. do 20:00 hod.

Středa 5. 5. - Online hodina (8:55 - 9:40)
Teplo předané elektrickým spotřebičem - Joulův zákon

G1 - Fy - 26. 4. - 30. 4. 2021

Středa 28. 4. - Domácí samostudium
Převody jednotek obsahu (S)
- Do školního sešitu vyřeš úlohy z přílohy v Google učebně str. 197 / 7-13
- Úlohy zapisuj pod sebe do sloupečků, tak jak jsou v příloze
- Opisuj také zadání, nejenom výsledky
- Úkol neposílej, zkontrolujeme si ho společně v pátek na online hodině (budu vyvolávat převážně žáky, kteří jsou v hodinách pasivní)

Pátek 30. 4. - Online hodina (11:00 - 11:45)
Převody jednotek obsahu (S) - společná kontrola DÚ
Převody jednotek objemu (V) - jednotky krychlové, jednotky duté míry

G2 - Fy - 26. 4. - 30. 4. 2021

Pondělí 26. 4. - Online hodina (11:00 - 11:45)
Mechanické vlastnosti kapalin - Pascalův zákon

Pátek 30. 4. - Domácí samostudium
Mechanické vlastnosti kapalin - Pascalův zákon

Do sešitu vyřešte úlohy z učebnice:
str. 99 /U2 
str. 102 /U3, U4, U5
Úkol odevzdej v GU, termín odevzdání - neděle 2. 5. do 20:00 hod.

G3 - Fy - 26. 4. - 30. 4. 2021

Úterý 27. 4. - Domácí samostudium
Spalovací tepelné motory
- Do školního sešitu si překresli (né vlepit! a né čmáranice!) obrázky s popisem částí jednotlivých motorů
- k obrázku vždy opiš fáze pracovního cyklu, co se v každé fázi děje
a) čtyřdobý zážehový motor (obr. str. 91 + fáze 1.-4. str. 92)
b) dvoudobý zážehový motor (obr. str. 93 /a + fáze 1.-2 str. 93).
c) čtyřdobý vznětový motor (obr. str. 94 /stačí jeden obr. + fáze 1.-4. podle obrázku a textu str.93 dole)
Úkol odevzdej v Google učebně - termín odevzdání: čtvrtek 29. 4. do 20:00 hod.

Pátek 30. 4. - Online hodina (12:50 - 13:35)
Tepelné spalovací motory - animace a prezentace žáků

G4 - Fy - 26. 4. - 30. 4. 2021

Středa 28. 4. - Online hodina (10:00 - 10:45)
 Světelné jevy a jejich využití - zobrazení kulovými zrcadly

Pátek 30. 4. - Domácí samostudium
 Světelné jevy a jejich využití - zobrazení kulovými zrcadly
- úkol zadám na online hodině

G5.A - Fy - 26. 4. - 30. 4. 2021

Pondělí 26. 4. - Domácí samostudium
Mechanická energie
- Do školního sešitu opiš z učebnice řešený příklad str. 85 a vyřeš úlohy str. 85 /1-5
- Úkol odevzdej v GU, termín odevzdání - středa 28. 4. do 20:00 hod.

Čtvrtek 29. 4. - Online hodina (8:55 - 9:40)
Mechanická energie - úlohy 86/ 6, 7
Zákon zachování mechanické energie

G5.B - Fy - 26. 4. - 30. 4. 2021

Pondělí 26. 4. - Domácí samostudium
Mechanická energie
- Do školního sešitu opiš z učebnice řešený příklad str. 85 a vyřeš úlohy str. 85 /1-5
- Úkol odevzdej v GU, termín odevzdání - středa 28. 4. do 20:00 hod.

Čtvrtek 29. 4. - Online hodina (11:00 - 11:55)
Mechanická energie - úlohy 86/ 6, 7
Zákon zachování mechanické energie

G6 - Fy - 26. 4. - 30. 4. 2021

Pondělí 26. 4. - online hodina (11:55 - 12:40)
Molekulová fyzika a termika - Hmotnost částic a látkové množství (slovní úlohy)

Středa 28. 4. - domácí samostudium
Molekulová fyzika a termika - Hmotnost částic a látkové množství (slovní úlohy)
- příprava na online test (pondělí 3. 5.) - zadání máte v Google učebně

G7 - Fy - 26. 4. - 30. 4. 2021

Úterý 27. 4. - Domácí samostudium
Sériové a paralelní zapojení rezistorů v elektrickém obvodu
- Do sešitu vyřeš úlohy 1 a 2 ze zadání (přílohy) v GU

Úkol odevzdej v GU, termín odevzdání - úterý 27. 4. do 20:00 hod.

Středa 28. 4. - Online hodina (8:55 - 9:40)
Práce a výkon elektrického proudu

G1 - Fy - 19. 4. - 23. 4. 2021

Středa 21. 4. - Domácí samostudium
Objem, Jednotky objemu:
- Přečti si v učebnici pozorně kapitolu - Objem (str. 48-51)
- Podívej se na výuková videa ke kapitole Objem - viz odkazy v Google učebně

Pátek 23. 4. - Online hodina (11:00 - 11:45)
Objem, Jednotky objemu

G2 - Fy - 19. 4. - 23. 4. 2021

Pondělí 19. 4. - Online hodina (11:00 - 11:45)
Tření - Klidová třecí síla (s. 94-95), Třecí síly v denní i technické praxi (s. 96-97)

Pátek 23. 4. - Domácí samostudium
Mechanické vlastnosti kapalin a plynů
- úkol zadám na online hodině

G3 - Fy - 19. 4. - 23. 4. 2021

Úterý 20. 4. - Domácí samostudium
Tepelné motory
- v učebnici si prostuduj součásti jednotlivých tepelných motorů a jejich pracovní cykly

- v Google učebně postupně vložím doplňující videa a vaše prezentace
  a) parní stroj + parní turbína + plynová turbína
  b) zážehový motor (čtyřdobý, dvoudobý) + vznětový čtyřdobý motor
  c) proudový motor + raketový motor

 
Pátek 23. 4. - Online hodina (12:50 - 13:35)
Tepelné motory (prezentace žáků)

G4 - Fy - 19. 4. - 23. 4. 2021

Středa 21. 4. - Online hodina (10:00 - 10:45)
 Elektromagnetické vlny a záření, Zdroje záření - souhrnné opakování

Pátek 23. 4. - Domácí samostudium
 Světelné jevy a jejich využití - úkol zadán na online hodině

G5.A - Fy - 19. 4. - 23. 4. 2021

Pondělí 19. 4. - Domácí samostudium
Mechanická energie, Zákon zachování mechanické energie
- prostuduj si kapitoly v učebnici (str. 83-89)
- podívej se na doplňující výuková videa - viz odkazy v Google učebně

Čtvrtek 22. 4. - Online hodina (8:55 - 9:40)
Mechanická energie, Zákon zachování mechanické energie
- výklad látky (budu se ptát, co jste nastudovali), slovní úlohy

G5.B - Fy - 19. 4. - 23. 4. 2021

Pondělí 19. 4. - Domácí samostudium
Mechanická energie, Zákon zachování mechanické energie
- prostuduj si kapitoly v učebnici (str. 83-89)
- podívej se na doplňující výuková videa - viz odkazy v Google učebně

Čtvrtek 22. 4. - Online hodina (11:00 - 11:45)
Mechanická energie, Zákon zachování mechanické energie
- výklad látky (budu se ptát, co jste nastudovali), slovní úlohy

G6 - Fy - 19. 4. - 23. 4. 2021

Pondělí 19. 4. - Online hodina (11:55 - 12:40)
Molekulová fyzika a termika - Hmotnost částic a látkové množství (str. 183-185)

Středa 21. 4. - Domácí samostudium
Molekulová fyzika a termika - Hmotnost částic a látkové množství (slovní úlohy)
- úkol zadám na online hodině

G7 - Fy - 19. 4. - 23. 4. 2021

Úterý 20. 4. - Domácí samostudium
 1) Sériové a paralelní zapojení rezistorů v elektrickém obvodu - do sešitu vyřeš úlohy str. 89 / 5, 6
 2) Spojování zdrojů napětí - udělej si stručný zápis (obvody + co platí pro výsledné napětí a výledný proud + úloha 90/2)
 3) Podívej se na doplňující videa - viz odkaz v Google učebně
 - Úkol neposílej, zkontrolujeme ho společně na online hodině

Středa 21. 4. - Online hodina (8:55 - 9:40)
 Sériové a paralelní zapojení rezistorů v elektrickém obvodu (vybrané slovní úlohy)

G1 - Fy - 12. 4. - 16. 4. 2021

Středa 14. 4. - Domácí samostuduim
V pracovním sešitě vyřeš úlohy Měření - str. 32 /1, 2, 3, 4 , Délka a její měření - str. 33 /1, 2, 3, 4 a str. 34 /4, 5, 6
- při řešení úkolu můžeš použít učebnici str.41-44 a studijní material viz Google učebna
- Úkol odevzdej v Google učebně - termín odevzdání: pátek 16. 4. do 11:00 hod.

Pátek 16. 4. - Online hodina (11:00 - 11:45)
Opakované měření délky (učebnice str. 45-47)

G2 - Fy - 12. 4. - 16. 4. 2021

Pondělí 12. 4. - Online hodina (11:00 - 11:45)
Tření - Třecí síla (str. 91-95)

Pátek 16. 4. - Domácí samostudium
 Úkol zadám na online hodině

G3 - Fy - 12. 4. - 16. 4. 2021

Úterý 13. 4. - Domácí samostudium
1) Příprava na páteční online test - vypařování, var, kapalnění, sublimace, desublimace (oznámeno 9. 4.)
- otázky do testu vyberu z otázek a úkolů na straně 83, 87, 89

2) Tepelné motory - dobrovolná prezentace (10 a více slidů) - výběr jedné ze tří skupin:
  a) parní stroj + parní turbína + plynová turbína
  b) zážehový motor (čtyřdobý, dvoudobý) + vznětový čtyřdobý motor
  c) proudový motor + raketový motor
-
Prezentaci převeď do PDF formátu a vlož do Google učebny - termín odevzdání - pátek 16. 4. do 12:00 hod.
  
Pátek 16. 4. - Online hodina (12:50 - 13:35)
1) Online test - vypařování, var, kapalnění, sublimace, desublimace
2) Tepelné motory (prezentace)

G4 - Fy - 12. 4. - 16. 4. 2021

Středa 14. 4. - Online hodina (10:00 - 10:45)
 Elektromagnetické vlny a záření (str. 86-95)

Pátek 16. 4. - Domácí samostudium
 Zdroje záření - úkol zadán na online hodině

G5.A - Fy - 12. 4. - 16. 4. 2021

Pondělí 12. 4. - Domácí samostudium
Účinnost stroje (str. 81-83) - zadání úkolu viz Google učebna
- úkol odevzdej v jednom dokumentu PDF v Google učebně - termín odevzdání: středa 14. 4. do 20:00 hod.

Čtvrtek 15. 4. - Online hodina (8:55 - 9:40)
Mechanická práce, Výkon a práce počítaná z výkonu, Účinnost stroje - souhrnné opakování (Zopakujte si - str. 91/1-14)
Mechanická energie (str. 83-85)

G5.B - Fy - 12. 4. - 16. 4. 2021

Pondělí 12. 4. - Domácí samostudium
Účinnost stroje (str. 81-83) - zadání úkolu viz Google učebna
- úkol odevzdej v jednom dokumentu PDF v Google učebně - termín odevzdání: středa 14. 4. do 20:00 hod.

Čtvrtek 15. 4. - Online hodina (11:00 - 11:45)
Mechanická práce, Výkon a práce počítaná z výkonu, Účinnost stroje - souhrnné opakování (Zopakujte si - str. 91/1-14)
Mechanická energie (str. 83-85)

G6 - Fy - 12. 4. - 16. 4. 2021

Pondělí 12. 4. - Online hodina (11:55 - 12:40)
Molekulová fyzika a termika - Teplotní délková roztažnost (str. 176-179)

Středa 14. 4. - Domácí samostudium
Molekulová fyzika a termika - Ćásticová stavba látek (str. 179-182)
- úkol zadám na online hodině

G7 - Fy - 12. 4. - 16. 4. 2021

Úterý 13. 4. - Domácí samostudium
 Paralelní zapojení rezistorů (vedle sebe) v elektrickém obvodu - zadání viz Google učebna
  - Úkol odevzdej v Google učebně v jednom dokumentu PDF - termín odevzdání: úterý 13. 4. do 20:00 hod

Středa 14. 4. - Online hodina (8:55 - 9:40)

1) Online test (10 min.) - Kirchhoffovy zákony - podobný příklad jako byl v domácím úkolu (řešení viz online hodina 7. 4.)
2) Sériové a paralelní zapojení rezistorů v elektrickém obvodu (slovní úlohy)
3) Spojování zdrojů napětí (sériové, paralelní)

G1 - Fy - 5. 4. - 9. 4. 2021

Středa 7. 4. - Domácí samostuduim
1) Měření délky - přečti si pozorně kapitolu v učebnici (str.45-47)
2) Do sešitu si opiš ZÁVĚR (rámeček str.47) - zápis neposílej
3) Podívej se na doplňující výuková videa - viz odkazy v Google učebně

Pátek 9. 4. - Online hodina (11:00 - 11:45)
Délková měřidla, měření délky - opakování a doplnění látky

G2 - Fy - 5. 4. - 9. 4. 2021

Pondělí 5. 4. - Velikonoční pondělí

Pátek 9. 4. - Domácí samostudium - Tlaková síla, tlak (slovní úlohy)
- do školního sešitu vyřeš úlohy ze sbíky str. 84 /537, 539, 540 a str. 85 /548 -  viz příloha v Google učebně.
Úkol odevzdej v Google učebně - termín odevzdání: neděle 11. 4. do 20:00 hod.

G3 - Fy - 5. 4. - 9. 4. 2021

Úterý 6. 4. - Domácí samostudium
1) Na páteční online hodinu si připrav odpovědi na otázky a úkoly str.89
(budu zkoušet)
2) Přečti si v učebnici kapitolu Pístové spalovací motory (str. 90-94) - budu se ptát na online hodině

Pátek 9. 4. - Online hodina (12:50 - 13:35)
Tepelné motory

G4 - Fy - 5. 4. - 9. 4. 2021

Středa 7. 4. - Online hodina (10:00 - 10:45)
Elektromagnetické zážení
- Elektromagnetické vlny a záření (str. 86-95)

Pátek 9. 4. - Domácí samostudium
Elektromagnetické vlny a záření - úkol zadán v Google učebně

G5.A - Fy - 5. 4. - 9. 4. 2021

Pondělí 5. 4. - Velikonoční pondělí

Středa 7. 4. - odevzdání úkolu z domácího samostudia (z pondělí 29. 3.) - Mechanická práce - viz Google učebna

Čtvrtek 8. 4. - Domácí samostudium (z důvodu klasifikační porady není online hodina)
Výkon a práce počítaná z výkonu - zadání úkolu viz Google učebna
- úkol odevzdej v Google učebně - termín odevzdání: neděle 11. 4. do 23:59 hod.

G5.B - Fy - 5. 4. - 9. 4. 2021

Pondělí 5. 4. - Velikonoční pondělí

Středa 7. 4. - odevzdání úkolu z domácího samostudia (z pondělí 29. 3.) - Mechanická práce - viz Google učebna

Čtvrtek 8. 4. - Domácí samostudium (z důvodu klasifikační porady není online hodina)
Výkon a práce počítaná z výkonu - zadání úkolu viz Google učebna
- úkol odevzdej v Google učebně - termín odevzdání: neděle 11. 4. do 23:59 hod.

G6 - Fy - 5. 4. - 9. 4. 2021

Pondělí 5. 4.  Velikonoční pondělí

Středa 7. 4. - Domácí samostudium
Molekulová fyzika a termika - Teplotní délková roztažnost
- přečti si kapitolu (str.173-176), opiš si řešený příklad str.175
- do sešitu vyřeš úlohy str. 177 /1-8
- úkol odevzdej v GU, termín odevzdání: neděle 11. 4. do 20:00 hod.

G7 - Fy - 5. 4. - 9. 4. 2021

Úterý 6. 4. - Domácí samostudium
1
) Kirchhoffovy zákony (příklady)
  - Do sešitu vyřeš pomocí Kirchhoffových zákonů úlohy str. 84 /1, 2  a úlohu viz příloha v GU
  - Úkol odevzdej v Google učebně (v jednom dokumentu PDF) - termín odevzdání: úterý 6. 4. do 20:00 hod
 2) Prostuduj si kapitolu Spojování rezistorů (str. 85-89), zopakuj si látku také ze sešitu kvarty.

Středa 7. 4. - Online hodina (8:55 - 9:40)
Sériové a paralelní zapojení rezistorů v elektrickém obvodu

G1 - Fy - 29. 3. - 2. 4. 2021

Středa 31. 3. - Domácí samostuduim
1) Do školního sešitu vypracuj Kontrolní otázky - učebnice str. 42 /1-3 (úkol neposílej, otázky zkontrolujeme společně na online hodině)
2) V učebnici si přečti kapitolu Délková měřidla (str. 42-43) - do sešitu si opiš závěr (str. 44)
- pokud máš možnost tisku, tak vyhledej na internetu obrázky měřidel a vlep si je do sešitu
3) Podívej se na doplňující prezentace - viz Google učebna

Pátek 2. 4. -  Státní svátek (Velký pátek)

G2 - Fy - 29. 3. - 2. 4. 2021

Pondělí 29. 3. - Online hodina (11:00 - 11:45)
Deformační účinky síly - Tlak v praxi (str. 89-91) - slovní úlohy

Pátek 2. 4. - Státní svátek (Velký pátek)

G3 - Fy - 29. 3. - 2. 4. 2021

Úterý 30. 3. - Domácí samostudium
1) Přečti si v učebnici kapitolu Kapalnění (str. 88-89)

2) Do sešitu si udělej výpisky - kapalnění, sublimace, desublimace (+ příklady)
3) Projdi si otázky a úkoly str. 89 a promysli si odpovědi
V Google učebně je odkaz na doplňující video

Pátek 2. 4. - Státní svátek (Velký pátek)

G4 - Fy - 29. 3. - 2. 4. 2021

Středa 31. 3. - Online hodina (10:00 - 10:45)
Bezpečné zacházení s elektrickými zařízeními (str. 78-85)
- Ochrana před úrazem elektrickým proudem
- První pomoc při úrazu elektrickým proudem

Pátek 2. 4. -Státní svátek (Velký pátek)

G5.A - Fy - 29. 3. - 2. 4. 2021

Pondělí 29. 3. - Domácí samostudium
Mechanická práce - pokyny viz Google učebna
 - Úkol odevzdej v Google učebně (v jednom dokumentu PDF) - termín odevzdání: středa 7. 4. do 20:00 hod.

Čtvrtek 1. 4. - Velikonoční prázdniny

G5.B - Fy - 29. 3. - 2. 4. 2021

Pondělí 29. 3. - Domácí samostudium
Mechanická práce - pokyny viz Google učebna
 - Úkol odevzdej v Google učebně (v jednom dokumentu PDF) - termín odevzdání: středa 7. 4. do 20:00 hod.

Čtvrtek 1. 4. - Velikonoční prázdniny

G6 - Fy - 29. 3. - 2. 4. 2021

Pondělí 29. 3. - Online hodina (11:55 - 12:40)
Molekulová fyzika a termika - Teplota a její měření (str. 168-173)

Středa 31. 3. - Domácí samostudium
Molekulová fyzika a termika - Teplotní délková roztažnost (str. 173-177)

G7 - Fy - 29. 3. - 2. 4. 2021

Úterý 30. 3. - Domácí samostudium
1) Ohmův zákon pro celý obvod

    - do sešitu vyřeš úlohy str. 81/ 3-6 (zadáno už na online hodině ve středu 24. 3)
2) Kirchhoffovy zákony
    - do sešitu opiš rámečky str. 82 a str. 83 (1. a 2. Kirchhoffův zákon)
    - překresli schematický obvod str. 83 /obr.3.15 - nakresli velký obrázek a doplň v něm, co je dáno
(úlohu dořešíme na online hodině)
Úkol odevzdej v Google učebně (v jednom dokumentu PDF) - termín odevzdání: úterý 30. 3. do 20:00 hod

Středa 31. 3. - Online hodina (8:55 - 9:40)
Kirchhoffovy zákony

G1 - Fy - 22. 3 - 26. 3. 2021

Středa 24. 3. - Domácí samostuduim
1) Do školního sešitu si dopiš příklady vedlejších fyzikálních jednotek - viz příloha v Google učebně
2) V pracovním sešitě (PS - Fyzikální veličiny) vyřeš úlohy str. 30 /1, 2, 3, 4 a str. 31 /5, 6, 7, 8
- při řešení úkolu použij zápis ve školním sešitě a Tabulky ZŠ viz příloha v Google učebně

Úkoly odevzdej v Google učebně - termín odevzdání: pátek 26. 3. do 11:00 hod.

Pátek 26. 3. - Online hodina (11:00 - 11:45)
Délka, Jednotky délky (učebnice str. 41-42), Délková měřidla (učebnice str. 43-44)

G2 - Fy - 22. 3 - 26. 3. 2021

Pondělí 22. 3. - Online hodina (11:00 - 11:45)
Deformační účinky síly - Tlaková síla, Tlak (str. 86-89)

Pátek 26. 3. - Domácí samostudium
Deformační účinky síly - Tlaková síla, Tlak
Do školního sešitu vyřeš úlohy z učebnice str. 89 / U2, U3, U4
(U2, U4 - zapiš řešení podle vzorové úlohy z online hodiny)
Úkol odevzdej v jednom PDF dokumentu v Google učebně - termín odevzdání: neděle 28. 3. do 20:00 hod.

 

G3 - Fy - 22. 3 - 26. 3. 2021

Úterý 23. 3. - Domácí samostudium - Vypařování a var
1) Vypařování - zopakuj si látku z učebnice (otázky a úkoly str. 83) a ze sešitu

2) Var - prostuduj si kapitolu (str. 84-86), promysli si odpovědi na otázky a úkoly na str. 87
3) Podívej se na doplňující videa - viz odkazy v Google učebně

Pátek 26. 3. - Online hodina (12:50 - 13:35)
Var (str. 84-87)

G4 - Fy - 22. 3 - 26. 3. 2021

Středa 24. 3. - Online hodina (10:00 - 10:45)
Vedení elektrického proudu v polovodičích
- Tranzistory (doplnění učiva), Využití solární energie
- Souhrnné opakování kapitoly (20 otázek viz příloha v GU)

Pátek 26. 3.  - Domácí samostudium
Bezpečné zacházení s elektrickými zařízeními (str. 78-85)

G5.A - Fy - 22. 3 - 26. 3. 2021

Pondělí 22. 3. - Domácí samostudium
Setrvačná odstředivá síla (slovní úlohy)
 - Do sešitu vyřeš úlohy: Sbírka str. 35 / 154, 155, 157 (Nezapoměň na rozbory úloh!)
 - Úkol odevzdej v Google učebně (v jednom dokumentu PDF) - termín odevzdání: středa 24. 3. do 20:00 hod.

Čtvrtek 25. 3. - Online hodina (8:55 - 9:40)
Beztížný stav, přetížení (slovní úlohy)

G5.B - Fy - 22. 3 - 26. 3. 2021

Pondělí 22. 3. - Domácí samostudium
Setrvačná odstředivá síla (slovní úlohy)
 - Do sešitu vyřeš úlohy: Sbírka str. 35 / 154, 155, 157 (Nezapoměň na rozbory úloh!)
 - Úkol odevzdej v Google učebně (v jednom dokumentu PDF) - termín odevzdání: středa 24. 3. do 20:00 hod.

Čtvrtek 25. 3. - Online hodina (11:00 - 11:45)
Beztížný stav, přetížení (slovní úlohy)

G6 - Fy - 22. 3 - 26. 3. 2021

Pondělí 22. 3. - Online hodina (11:55 - 12:40)
Mechanika tekutin - Souhrnné opakování (otázky str. 166-167 /1-36)

Středa 24. 3. - Domácí samostudium
Molekulová fyzika a termika - Teplota a její měření (str. 168-173)

 

G7 - Fy - 22. 3 - 26. 3. 2021

Úterý 23. 3. - Domácí samostudium
Ohmův zákon pro část obvodu:

 1) Prostuduj si kapitolu (str. 76-78), zopakuj si látku také ze sešitu z tercie
 2) Udělej si stručný zápis (elektrický obvod, tabulka, graf, rámeček, vzorečky, řešený příklad)
 3) Do sešitu vyřeš úlohy str. 78 / 1-5
Úkol odevzdej v Google učebně (v jednom dokumentu PDF) - termín odevzdání: úterý 23. 3. do 20:00 hod

Středa 24. 3. - Online hodina (8:55 - 9:40)
Ohmův zákon pro celý obvod (str. 79-81)

G1 - Fy - 15. 3. - 19. 3. 2021

Středa 17. 3. - Domácí samostuduim
1) Učebnice (str. 37-40) - Prostuduj si pozorně kapitolu Fyzikální veličiny (budu se ptát na online hodině)
2) Tabulky_ZŠ (viz přílohy v Google učebně) - podívej se na odvozené jednotky SI (Tab. F2), násobky a díly jednotek (Tab. F3 a F4), vedlejší jednotky (Tab. F5)
Pokud máš doma možnost, tak si tabulky vytiskni a vlož do sešitu (budeme s nimi v dalších kapitolách pracovat).

Pátek 19. 3. - Online hodina (11:00 - 11:45)
Fyzikální veličiny (učebnice str. 37-40), Tabulky_ZŠ (str.76-83)
 - odvozené a vedlejší fyzikální veličiny; násobky a díly fyzikálních jednotek; vedlejší jednotky

G2 - Fy - 15. 3. - 19. 3. 2021

Pondělí 15. 3. - Online hodina (11:00 - 11:45)
Otáčivé účinky síly - kladkostroje

Pátek 19. 3. - Domácí samostudium
1) Podívej se na doplňující videa ke kladkám a kladkostrojům (viz odkazy v GU)
2) Prostuduj si v učebnici novou kapitolu :
DEFORMAČNÍ ÚČINKY SÍLY - Tlaková síla. Tlak (str. 86-89)

G3 - Fy - 15. 3. - 19. 3. 2021

Úterý 16. 3. - Domácí samostudium
Tání a tuhnutí - do sešitu vypracuj na str. 81 / otázky 1-9
Úkol odevzdej v Google učebně - termín odevzdání: čtvrtek 18. 3. do 20:00 hod.

Pátek 19. 3. - Online hodina (12:50 - 13:35)
Vypařování a var (str. 82-86)

G4 - Fy - 15. 3. - 19. 3. 2021

Středa 17. 3. - Online hodina (10:00 - 10:45)
Vedení elektrického proudu v polovodičích
- Dioda jako usměrňovač (str. 71-73)

Pátek 19. 3.  - Domácí samostudium
Vedení elektrického proudu v polovodičích
- Další součástky s jedním přechodem PN (str. 74-77) - úkol zadán v GU
- termín odevzdání: neděle 21. 3. do 23:59 hod.
 Dále si připrav si odpovědi na 20 otázek viz příloha v GU (ve středu 24. 3. budu zkoušet nebo dám online test)

G5.A - Fy - 15. 3. - 19. 3. 2021

Pondělí 15. 3. - Domácí samostudium
1) Prostuduj si v učebnici kapitolu Vztažné soustavy (str. 66-71) - budu se ptát na online hodině
2) Zopakuj si - Dynamika v přehledu (str. 71-73), Zopakujte si (str. 73-74 /otázky 1-34)

Čtvrtek 18. 3. - Online hodina (8:55 - 9:40)
Tíha tělesa v inerciální a neinerciální vztažné soustavě,
beztížný stav, přetížení, sertvačná odstředivá síla

G5.B - Fy - 15. 3. - 19. 3. 2021

Pondělí 15. 3. - Domácí samostudium
1) Prostuduj si v učebnici kapitolu Vztažné soustavy (str. 66-71) - budu se ptát na online hodině
2) Zopakuj si - Dynamika v přehledu (str. 71-73), Zopakujte si (str. 73-74 /otázky 1-34)

Čtvrtek 18. 3. - Online hodina (11:00 - 11:45)
Tíha tělesa v inerciální a neinerciální vztažné soustavě,
beztížný stav, přetížení, sertvačná odstředivá síla

G6 - Fy - 15. 3. - 19. 3. 2021

Pondělí 15. 3. - Online hodina (11:55 - 12:40)
Mechanika tekutin - Využití enegie proudící tekutiny (str. 162-164)

Středa 17. 2. - Domácí samostudium
Do sešitu vyřeš úlohy:
- Úloha 1 (viz příloha PDF v GU)
- sbírka str. 68/ 364, 365, 366
Úkol odevzdej v Google učebně - termín odevzdání: neděle 21. 3. do 20:00 hod.

Na pondělní online hodinu (22. 3.) si projdi otázky str. 166-167 / 1-36

G7 - Fy - 15. 3. - 19. 3. 2021

Úterý 16. 3. - Domácí samostudium
Odpor vodiče (úkol zadán v GU už 10. 3.) - do sešitu vyřeš úlohy:

- učebnice str. 76 / 5, 6
- sbírka str. 120 / 68, str. 121 / 74
Úkol odevzdej v Google učebně - termín odevzdání: 16. 3. do 20:00 hod

Středa 17. 3. - Online hodina (8:55 - 9:40)
Ohmův zákon pro část obvodu a pro celý obvod (str. 76-81)

G1 - Fy - 8. 3. - 12. 3. 2021

Středa 10. 3. - Domácí samostuduim
V pracovním sešitě (PS - Magnetické pole Země) vyřeš úlohy str. 28 /1, 2, 3, 4 a str. 29 /5, 6, 7, 8
- při řešení úkolu můžeš použít učebnici str. 35-36 a studijní material viz Google učebna
- Úkol odevzdej v Google učebně - termín odevzdání: pátek 12. 3. do 11:00 hod.

Pátek 12. 3. - Online hodina (11:00 - 11:45)
Fyzikální veličiny a jejich měření - úvod nové kapitoly
- Fyzikální veličiny (učebnice str. 37-40)

G2 - Fy - 8. 3. - 12. 3. 2021

Pondělí 8. 3. - Online hodina (11:00 - 11:45)
Otáčivé účinky síly - Kladky a kladkostroje

Pátek 12. 3. - Domácí samostudium
V Google učebně máte zadání domácího úkolu - odevzdání: neděle 14. 3. do 20:00 hod.
Pro jistotu zdůrazňuji - obrázky NAKRESLI

G3 - Fy - 8. 3. - 12. 3. 2021

Úterý 9. 3. - Domácí samostudium
1) Zopakuj si látku probranou před prázdninami - Tání a tuhnutí (str. 76-81) = v pátek budu zkoušet!
2) Promysli a připrav si odpovědi na otázky a úlohy str. 81

Pátek 12. 3. - Online hodina (12:50 - 13:35)
- Tání a tuhnutí (str. 76-81) - ZKOUŠENÍ
- Anomálie vody (doplnění látky, str.80)
- Vypařování (str. 82-83)

G4 - Fy - 8. 3. - 12. 3. 2021

Středa 10. 3. - Online hodina (10:00 - 10:45)
Vedení elektrického proudu v polovodičích
- Polovodič typu N a P (str. 65-66) - opakování látky
- Polovodičová dioda (str. 66-70)

Pátek 12. 3.  - Domácí samostudium
Vedení elektrického proudu v polovodičích
- Polovodičová dioda - úkol zadán v Google učebně
ODEVZDEJ TAKÉ ÚKOL z pátku 26. 2. - "Polovodič typu N a P" - viz GU
Úkol odevzdej v Google učebně - termín odevzdání: neděle 14. 3. do 23:59 hod.

G5.A - Fy - 8. 3. - 12. 3. 2021

Pondělí 8. 3. - Domácí samostudium
Dostředivá a odstředivá síla (slovní úlohy)
 - Do sešitu vyřeš úlohy: Sbírka str. 34 / 147, 149, 150, 152
 - Úkol odevzdej v Google učebně - termín odevzdání: středa 10. 3. do 20:00 hod.

Čtvrtek 11. 3. - Online hodina (8:55 - 9:40)
Vztažné soustavy (str. 66-71)
 - Inerciální a neinerciální vztažná soustava

G5.B - Fy - 8. 3. - 12. 3. 2021

Pondělí 8. 3. - Domácí samostudium
Dostředivá a odstředivá síla (slovní úlohy)
 - Do sešitu vyřeš úlohy: Sbírka str. 34 / 147, 149, 150, 152
 - Úkol odevzdej v Google učebně - termín odevzdání: středa 10. 3. do 20:00 hod.

Čtvrtek 11. 3. - Online hodina (11:00-11:45)
Vztažné soustavy (str. 66-71)
 - Inerciální a neinerciální vztažná soustava

G6 - Fy - 8. 3. - 12. 3. 2021

Pondělí 8. 3. - Online hodina (11:55 - 12:40)
Mechanika tekutin - Obtékání těles reálnou tekutinou (str. 159-162)

Středa 10. 2. - Domácí samostudium
Bernoulliova rovnice (slovní úlohy)
- učebnice str. 159 /5
- sbírka str. 68/ 361, 362, 363
(k úloze 68/362 b) najdeš nápovědu v učebnici na str. 99 - vrh vodorovný)
Úkol odevzdej v Google učebně - termín odevzdání: neděle 14. 3. do 20:00 hod.

G7 - Fy - 8. 3. - 12. 3. 2021

Úterý 9. 3. - Domácí samostudium
Odpor vodiče (str. 73-76), Ohmův zákon pro část obvodu (str. 76-78)

- prostuduj si kapitoly v učebnici, včetně slovních úloh
- zopakuj si danou látku také ze sešitu a učebnice tercie (viz příloha v GU)

Středa 10. 3. - Online hodina (8:55 - 9:40)
Odpor vodiče (str. 73-76), Ohmův zákon pro část obvodu (str. 76-78)

G1 - Fy - 22. 2. - 26. 2. 2021

Středa 24. 2. - Domácí samostuduim
1) Do školního sešitu si dopiš zápis k páteční online hodině - viz příloha v Google učebně:
  - str. 2 - Magnetické pole Země (přepiš jen text)
  - str. 3 - Magnetické a zemské póly (nakresli jen první obrázek)
  - str. 4 - Buzola a kompas (přepiš jen text)

2) V pracovním sešitě (PS - Magnetické indukční čáry) vyřeš úlohy str. 26 /1, 2, 3, 4 a str. 27 /5, 6, 7, 8
- při řešení úkolu můžeš použít učebnici str. 28-34 a studijní material viz Google učebna

Úkoly 1), 2) odevzdej v Google učebně - termín odevzdání: pátek 26. 2. do 11:00 hod.

Pátek 26. 2. - Online hodina (11:00 - 11:45)
Magnetické vlastnosti látek - opakování
- Zmagnetování látky (PS str. 25)

G2 - Fy - 22. 2. - 26. 2. 2021

Pondělí 22. 2. - Online hodina (11:00 - 11:45)
Otáčivé účinky síly - Kladky

Pátek 26. 2. - Domácí samostudium
 Úkol zadám na online hodině

G3 - Fy - 22. 2. - 26. 2. 2021

Úterý 16. 2. - Domácí samostudium
1) Přečti si v učebnici kapitolu -Tání a tuhnutí (str. 76-80)
2) Do školního sešitu si opiš žlutý rámeček (str.78)
3) Do sešitu nakresli grafy str. 79 / obr. 1.45, 1.46
    a) Ke grafu 79 /obr.1.45 - vyhledej a zapiš přesné hodnoty teplot tání daných látek
    b) Ke grafu 79 /obr.1.46 - vyhledej a zapiš přesné hodnoty měrných skupenských tepel daných látek
Úkol odevzdej v Google učebně - termín odevzdání: čtvrtek 25. 2. do 20:00 hod.

Pátek 19. 2. - Online hodina (12:50 - 13:35)
Tání a tuhnutí (str. 76-80)

G4 - Fy - 22. 2. - 26. 2. 2021

Středa 24. 2. - Online hodina (10:00 - 10:45)
Vedení elektrického proudu v polovodičích
 - Odpor polovodičů, Termistor, Fotorezistor

Pátek 26. 2. - Domácí samostudium
Vedení elektrického proudu v polovodičích
- Polovodič typu N a P (str. 65-66) - úkol zadám na online hodině

G5.A - Fy - 22. 2. - 26. 2. 2021

Pondělí 22. 2. - Domácí samostudium
Zákon zachování hybnosti
 - Do sešitu vyřeš úlohy: Sbírka str. 32 /131, 136, 137,  str. 33 /138
 - Úkol odevzdej v Google učebně - termín odevzdání: středa 24. 2. do 20:00 hod.

ZAKON ZACHOVÁNÍ HYBNOSTI - PREZENTACE (BOUCHALOVÁ)
https://slideplayer.cz/slide/2322592/

Rande s fyzikou - Hybnost a impulz síly (13 min.)
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10319921345-rande-s-fyzikou/211563230150008-hybnost-a-impulz-sily/

Čtvrtek 25. 2. - Online hodina (8:55 - 9:40)
Dostředivá a odstředivá síla

G5.B - Fy - 22. 2. - 26. 2. 2021

Pondělí 22. 2. - Domácí samostudium
Zákon zachování hybnosti
 - Do sešitu vyřeš úlohy: Sbírka str. 32 /131, 136, 137,  str. 33 /138
 - Úkol odevzdej v Google učebně - termín odevzdání: středa 24. 2. do 20:00 hod.

ZAKON ZACHOVÁNÍ HYBNOSTI - PREZENTACE (BOUCHALOVÁ)
https://slideplayer.cz/slide/2322592/

Rande s fyzikou - Hybnost a impulz síly (13 min.)
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10319921345-rande-s-fyzikou/211563230150008-hybnost-a-impulz-sily/

Čtvrtek 25. 2. - Online hodina (11:00 - 11:45)
Dostředivá a odstředivá síla

G6 - Fy - 22. 2. - 26. 2. 2021

Pondělí 22. 2. - Online hodina (11:55 - 12:40)
Proudění tekutin - Bernoulliova rovnice (slovní úlohy)

Středa 10. 2. - Domácí samostudium
Proudění tekutin - Obtékání těles reálnou tekutinou
- Úkol máte zadaný v Google učebně.

G7 - Fy - 22. 2. - 26. 2. 2021

Úterý 23. 2. - Domácí samostudium
 Elektrický proud v kovových vodičích - d
o sešitu vyřeš úlohy:
 - Učebnice str. 70 /3, 4, 5
 
- Sbírka str. 119 /61, 62
Úkol odevzdej v Google učebně - termín odevzdání: úterý 23. 2. do 20:00 hod

Středa 24. 2. - Online hodina (8:55 - 9:40)
Jednoduchý elektrický obvod (str.71-73)

G1 - Fy - 15. 2. - 19. 2. 2021

Středa 17. 2. - Domácí samostuduim
1) Do školního sešitu si dopiš zápis k páteční online hodině - viz příloha v Google učebně:
  - str. 2 - Magnetické indukční čáry (opiš jen text)
  - str. 4 - Magnetická síla (opiš text + obrázek vlevo)
2) Magnet, Magnetické pole
- v pracovním sešitě (PS) vyřeš úlohy str. 23 /1, 2, 3, 4 a str. 24 /5, 6, 7, 8
- při řešení úkolu můžeš použít učebnici str. 28-34 a studijní material viz Google učebna
- úkol odevzdej v Google učebně - termín odevzdání: pátek 19. 2. do 11:00 hod.

Pátek 19. 2. - Online hodina (11:00 - 11:45)
Magnetické vlastnosti látek
- Zmagnetování látky (str. 32), Magnetického pole Země (str. 35-36)

G2 - Fy - 15. 2. - 19. 2. 2021

Pondělí 15. 2. - Online hodina (11:00 - 11:45)
Otáčivé účinky síly
 - Dvojzvratná, jednozvratná páka, příklady užití páky

Pátek 19. 2. - Domácí samostudium
Dvojzvratná, jednozvratná páka, příklady užití páky
 - Zadání úkolu máte v Google učebně
 - Termín odevzdání: neděle 21. 2. do 20:00 hod.

G3 - Fy - 15. 2. - 19. 2. 2021

Úterý 16. 2. - Domácí samostudium
1) Přečti si v učebnici úvod k nové kapitole - Změny skupenství látek (str. 74-75)
2) Do školního sešitu si nakresli obrázek - Přehled změn skupenství (str.97)
3) Vypracuj otázky a úkoly str. 75/ O1-O3, U1-U3 (můžeš využít sešit z primy)
Úkol neposílej - látku budu zkoušet při online hodině (a namátkově mi ukážete zápis)

Pátek 19. 2. - Online hodina (12:50 - 13:35)
Změny skupenství látek (str. 74-75) - úvodní opakování
Tání a tuhnutí (str. 76-81)

G4 - Fy - 15. 2. - 19. 2. 2021

Středa 17. 2. - Online hodina (10:00 - 10:45)
Vedení elektrického proudu v plynech (str. 55-59)
  - Dokončení kapitoly (animace, videa)
Vedení elektrického proudu v polovodičích
 - Úvod k nové kapitole

Pátek 19. 2. - Domácí samostudium
Vedení elektrického proudu v polovodičích
- Odpor polovodičů (str. 60-64) - úkol zadán v Google učebně
- Termín odevzdání: neděle 21. 2. do 20:00 hod.

G5.A - Fy - 15. 2. - 19. 2. 2021

Pondělí 15. 2. - Domácí samostudium
Hybnost tělesa, Impulz síly
 - Do sešitu vyřeš úlohy: učebnice str. 63 /1, 2, 3, 4 (Úlohu 63/2 řeš početně, jako slovní úlohu!)
 - Úkol odevzdej v Google učebně - termín odevzdání: středa 17. 2. do 20:00 hod.

Rande s fyzikou - Hybnost a impulz síly (13 min.)
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10319921345-rande-s-fyzikou/211563230150008-hybnost-a-impulz-sily/

Čtvrtek 18. 2. - Online hodina (8:55 - 9:40)
Zákon zachování hybnosti (str. 61-63)

Řešené příklady (03:58)
https://www.youtube.com/watch?v=5rlhtm6n71I

 

G5.B - Fy - 15. 2. - 19. 2. 2021

Pondělí 15. 2. - Domácí samostudium
Hybnost tělesa, Impulz síly
 - Do sešitu vyřeš úlohy: učebnice str. 63 /1, 2, 3, 4 (Úlohu 63/2 řeš početně, jako slovní úlohu!)
 - Úkol odevzdej v Google učebně - termín odevzdání: středa 17. 2. do 20:00 hod.

Rande s fyzikou - Hybnost a impulz síly (13 min.)
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10319921345-rande-s-fyzikou/211563230150008-hybnost-a-impulz-sily/

Čtvrtek 18. 2. - Online hodina (11:00 - 11:45)
Zákon zachování hybnosti (str. 61-63)

Řešené příklady (03:58)
https://www.youtube.com/watch?v=5rlhtm6n71I

 

G6 - Fy - 15. 2. - 19. 2. 2021

Pondělí 15. 2. - Online hodina (11:55 - 12:40)
Proudění tekutin - Bernoulliova rovnice (str. 56-59)

Středa 10. 2. - Domácí samostudium
Proudění tekutin - Rovnice kontinuity (slovní úlohy)
- Zadání úkolu máte v Google učebně - termín odevzdání: neděle 21. 2. do 20:00 hod.
 

G7 - Fy - 15. 2. - 19. 2. 2021

Úterý 16. 2. - Domácí samostudium
Elektrický proud - prostuduj si úvodní kapitoly = opakování učiva tercie (viz sešit G3)
- Elektrický proud v kovových vodičích (str.68-70)

- Jednoduchý elektrický obvod (str. 71-73)

Středa 17. 2. - Online hodina (8:55 - 9:40)
Elektrický proud v kovových vodičích,
Jednoduchý elektrický obvod (str.68-73)
- orientační zkoušení

G1 - Fy - 8. 2. - 12. 2. 2021

Středa 10. 2. - Domácí samostuduim
Elektrické pole, Vodiče a izolanty (opakování)
- v pracovním sešitě (PS) vyřeš úlohy str. 21 /1, 2, 3, 4 a str. 22 /5, 6, 7, 8
- při řešení úkolu můžeš použít učebnici str. 26-27 a zápisy a studijní materiály z online hodin 8.1. a 15.1. viz Google učebna
- úkol odevzdej v Google učebně - termín odevzdání: pátek 12. 2. do 11:00 hod.

Pátek 12. 2. - Online hodina (11:00 - 11:45)
Magnetické vlastnosti látek
- Magnetická síla, znázornění magnetického pole, magnetické indukční čáry  (str.32-34)

G2 - Fy - 8. 2. - 12. 2. 2021

Pondělí 8. 2. - Online hodina (11:00 - 11:45)
Otáčivé účinky síly
- Moment síly (otázky a úlohy), Užití páky

Pátek 12. 2. - Domácí samostudium
Moment síly, Užití páky
- Úkol zadán na online hodině - zadání viz Google učebna
- POZOR! termín odevzdání: neděle 14. 2. do 18:00 hod.

G3 - Fy - 8. 2. - 12. 2. 2021

Úterý 9. 2. - Domácí samostudium
Souhrnné opakování celé kapitoly Vnitřní energie, Teplo (str.43-73)
- v Google učebně máte studijní materiál k opakování - připravte se na páteční online písemku

Pátek 12. 2. - Online hodina - POZOR ZMĚNA = (12:50 - 13:35)
Souhrnné opakování celé kapitoly Vnitřní energie, Teplo (str.43-73)
- ONLINE PÍSEMKA (na začátku hodiny vám pošlu zadání, vypracujete na papír, vyfotíte, vložíte do GU)
 

G4 - Fy - 8. 2. - 12. 2. 2021

Středa 9. 2. - Online hodina (10:00 - 10:45)
Vedení elektrického proudu v kapalinách (str. 51-54)
  1) Zkoušení - z minulé hodiny si zopakuj, co je elektrolyt, elektrolýza, chemické zdroje napětí (Voltův článek, suchý článek, akumulátor)
  2) Využití elektrolýzy (pokovování, čištění kovů, výroba kovů)

Pátek 12. 2. - Domácí samostudium
Vedení elektrického proudu v plynech

 Přečti si kapitolu - Vedení elektrického proudu v plynech (str. 55-59)
1) Do sešitu si udělej výpisky - Co je ionizace vzduchu, jiskrový výboj (+ příklady), obloukový výboj, elektrický výboj ve zředěných plynech.
2) vypracuj otázky a úkoly str. 59 /1 - 4.
Úkol odevzdej v Google učebně - termín odevzdání: neděle 14. 2. do 20:00 hod.

G5.A - Fy - 8. 2. - 12. 2. 2021

Pondělí 8. 2. - Domácí samostudium
Třecí síla a valivý odpor
 - Do sešitu vyřeš úlohy: učebnice str. 57 /2, 4 a sbírka str. 30 /111, str. 31 /119
 
- Úkol odevzdej v Google učebně - termín odevzdání: středa 10. 2. do 20:00 hod.

Čtvrtek 11. 2. - Online hodina (8:55 - 9:40)
Hybnost tělesa, Impuz síly (str. 59-63)

G5.B - Fy - 8. 2. - 12. 2. 2021

Pondělí 8. 2. - Domácí samostudium
Třecí síla a valivý odpor
 - Do sešitu vyřeš úlohy: učebnice str. 57 /2, 4 a sbírka str. 30 /111, str. 31 /119
 
- Úkol odevzdej v Google učebně - termín odevzdání: středa 10. 2. do 20:00 hod.

Čtvrtek 11. 2. - Online hodina (11:00 - 11:45) - POZOR ZMĚNA!
Hybnost tělesa, Impuz síly (str. 59-63)

G6 - Fy - 8. 2. - 12. 2. 2021

Pondělí 8. 2. - Online hodina (11:55 - 12:40) - POZOR ZMĚNA!
1) Vztlaková síla v kapalinách, Archimedův zákon (slovní úlohy)
2) Proudění tekutin (rovnice spojitosti toku, Bernoulliova rovnice)

Středa 10. 2. - Domácí samostudium - POZOR ZMĚNA!
Vztlaková síla v kapalinách, Archimedův zákon (slovní úlohy)
- úkol zadán na online hodině:
Do sešitu vyřeš úlohy str. 154 /3, 4, 5, 6, 7, 8
Úkol odevzdej v Google učebně - termín odevzdání: sobota 13. 2. do 9:00 hod.

G7 - Fy - 8. 2. - 12. 2. 2021

Úterý 9. 2. - Domácí samostudium
Kapacita vodiče, deskový kondenzátor
- Do sešitu vyřeš úlohy z učebnice str. 64 /1, 2, 3, 4
- Úkol odevzdej v Google učebně - termín odevzdání: úterý 9. 2. do 20:00 hod.

Středa 10. 2. - Online hodina (8:55 - 9:40) - POZOR ZMĚNA!
 1) Kapacita vodiče, deskový kondenzátor (opakování - otázky str. 67)

 2) Elektrický proud v kovových vodičích (str. 68-70)

G1 - Fy - 1. 2. - 5. 2. 2021

Středa 3. 2. - Domácí samostuduim
Elektrování těles, Elektrický náboj (opakování)
- v pracovním sešitě (PS) vyřeš úlohy str. 19 /1 a str. 20 /2, 3, 4
- při řešení úkolu použij učebnici str. 24-25
- úkol odevzdej v Google učebně - termín odevzdání: pátek 5. 2. do 11:00 hod.

Pátek 5. 2. - Online hodina (11:00 - 11:45)
Magnetické vlastnosti látek
- Magnet, magnetické pole (str.28-31)
 

G2 - Fy - 1. 2. - 5. 2. 2021

Pondělí 1. 2. - Online hodina (11:00 - 11:45)
Otáčivé účinky síly
- Účinek síly na těleso otáčivé kolem pevné osy. Páka

Pátek 5. 2. - Domácí samostudium
1) Do sešitu překresli tabulku str. 75 /U5 a doplň ji správnými údaji
2) Vypočti momenty sil M1, M2 k obrázkům na str. 73 /1.82 a, b, c, d
 - Pozor! Řešení zapisuj podle postupu řešení fyzikálních úloh! (co je dáno, co počítáš, vzoreček, dosazení s jednotkami, výpočet, výsledek, odpověď)
 - Nezapomeň v zadání převést centimetry na metry!
 Úkol odevzdej v Google učebně - termín odevzdání: neděle 7. 2. do 20:00 hod.

G3 - Fy - 1. 2. - 5. 2. 2021

Úterý 2. 2. - Domácí samostudium
Tepelná výměna zářením
  - přečti si kapitolu (str. 68-69), do sešitu si udělej stručné výpisky (žlutý rámeček, obrázek - str. 69)
Využití energie slunečního záření
  - přečti si kapitolu (str. 71-72), do sešitu si udělej stručné výpisky + obrázek str.72

Pátek 5. 2. - Online hodina (11:55 - 12:40)
Souhrnné opakování celé kapitoly Vnitřní energie, Teplo (str.43-73)

G4 - Fy - 1. 2. - 5. 2. 2021

Středa 3. 2. - Online hodina (10:00 - 10:45)
Vedení elektrického proudu v kapalinách a plynech
 - Zopakuj si, co už víme o vedení elektrického proudu (str. 50-51)
Vedení elektrického proudu v kapalinách (str. 51-54)
 - Ze sešitu tercie si zopakuj, co je elektrolyt, elektrolýza, chemické zdroje napětí (Voltův článek, suchý článek, akumulátor)

Pátek 5. 2. - Domácí samostudium
Vedení elektrického proudu v kapalinách
 (str. 51-54)
 - Z online hodiny a sešitu tercie si zopakuj, co je elektrolyt, elektrolýza, chemické zdroje napětí (Voltův článek, suchý článek, akumulátor)
 - Přečti si kapitolu (str. 51-54) a připrav si odpovědi na otázky a úkoly str. 54 /1-8 (budu zkoušet na online hodině)
 

G5.A - Fy - 1. 2. - 5. 2. 2021

Pondělí 1. 2. - Domácí samostudium
Zopakuj si kapitolu Smykové tření (třecí síla, klidová třecí síla)
Dopiš si do sešitu příklady, kdy je smykové tření užitečné a kdy je škodlivé (str. 55-56)
Podívej se na videa - viz odkazy v Google učebně

Čtvrtek 4. 2. - Online hodina (8:55 - 9:40)
Valivý odpor (slovní úlohy)

G5.B - Fy - 1. 2. - 5. 2. 2021

Pondělí 1. 2. - Domácí samostudium
Zopakuj si kapitolu Smykové tření (třecí síla, klidová třecí síla)
Dopiš si do sešitu příklady, kdy je smykové tření užitečné a kdy je škodlivé (str. 55-56)
Podívej se na videa - viz odkazy v Google učebně

Středa 3. 2. - Online hodina (12:50 - 13:35)
Valivý odpor (slovní úlohy)

G6 - Fy - 1. 2. - 5. 2. 2021

Pondělí 1. 2. - Domácí samostudium
Přečti si v učebnici kapitolu Vztlaková síla v kapalinách a plynech (str.150-153), Připomeň si látku také ze sešitu sekundy.
Do sešitu si udělej výpisky:
 - vztlaková síla (odvození vzorečku s obrázkem (str 151)
 - Archimedův zákon (rámeček s.151)
 - Archimedův zákon pro plyny (obr. s.152)
 - chování těles v kapalině (obrázky + vztahy s.152)
 - plování nestejnorodých těles (příklady)
 - hustoměr (vyhledej obrázek a vlep nebo nakresli do sešitu)
 - ledová kra (řešený příklad s.153)
 - vznášení těles ve vzduchu (příklady)
 - úkol odevzdej v Google učebně - termín odevzdání: čtvrtek 4. 2. do 20:00 hod.

Pátek 5. 2. - Online hodina (10:00 - 10:45)
Vztlaková síla v kapalinách a plynech
 
- animace fyzikálních dějů, slovní úlohy

G7 - Fy - 1. 2. - 5. 2. 2021

Úterý 2. 2. - Domácí samostudium
1) Elektrický potenciál a elektrické napětí
- Zopakuj si látku (str. 55-58) - definice, vzorečky, pojmy, obrázky el. pole
- Do sešitu vyřeš úlohu str. 59 /5
2) Vodič a izolant v elektrickém poli
- Přečti si kapitolu (str. 59-61)
- Do sešitu si udělej stručné výpisky, co je elektrostatická indukce a polarizace izolantu

Středa 3. 2. - Online hodina (11:55 - 12:40)
Kapacita vodiče, deskový kondenzátor (str. 61-64)

G8.A - Fy - 1. 2. - 5. 2. 2021

Čtvrtek 4. 2. - Online hodina (12:50 - 13:35) - Optika
1) Zopakuj si kapitolu Podstata světla (str.188-190) -  viz zápis z online hodiny v Google učebně (21. 1.)
2) Do sešitu vyřeš úlohy str. 190 /2, 3, 4 (zadáno již na online hodině 21. 1.)
 - úkol odevzdej v Google učebně - termín odevzdání: středa 3. 2. do 20:00 hod.
3) Šíření světla (str. 190-192)

 

G8.B - Fy - 1. 2. - 5. 2. 2021

Středa 3. 2. - Online hodina (8:55 - 9:40)
 Optika - Jevy na rozhraní dvou prostředí (Zákon odrazu světla, index lomu, Snellův zákon lomu, mezní úhel)

G8.A - Fy (seminář) - 1. 2. - 5. 2. 2021

Pondělí 1. 2. - Online hodina (14:25 - 15:10)
Teplota a její měření, Teplotní délková a objemová roztažnost, Částicová stavba látek
- maturitní téma 9 (Václav Paulus - studijní materiál viz Google učebna)

Pondělí 1. 2.  - Domácí samostudium (15:15 - 16:00)
Vnitřní energie, Měření tepla, Přenos vnitřní energie, Skupenské změny látek
- maturitní téma 10 (Valleriya Plyushchakova - studijní materiál viz Google učebna)

G8.B - Fy (seminář) - 1. 2. - 5. 2. 2021

Pondělí 1. 2. - Online hodina (14:25 - 15:10)
Teplota a její měření, Teplotní délková a objemová roztažnost, Částicová stavba látek
- maturitní téma 9 (Václav Paulus - studijní materiál viz Google učebna)

Pondělí 1. 2.  - Domácí samostudium (15:15 - 16:00)
Vnitřní energie, Měření tepla, Přenos vnitřní energie, Skupenské změny látek
- maturitní téma 10 (Valleriya Plyushchakova - studijní materiál viz Google učebna)

G8.A - Z - 1. 2. - 5. 2. 2021

Čtrvrtek 4. 2. - Online hodina (10:00 - 10:45)
Česká republika - Obyvatelstvo a sídla

G4 - Fy - 20. 1. - zadán úkol na online hodině

Pátek 22. 1. - Domácí samostudium

1) Zopakuj si, co už víme o vedení elektrického proudu (str. 50-51)
2) Prostuduj si kapitolu - Vedení elektrického proudu v kapalinách (str. 51-54)
 - ze sešitu tercie si zopakuj, co je elektrolyt, elektrolýza, chemické zdroje napětí (Voltův článek, suchý článek, akumulátor)
 - promysli si odpovědi na otázky a úkoly na str. 54

G2 - Fy - 18. 1. - zadán úkol na online hodině

Pátek 22. 1. - Domácí samostudium

3. NZ - akce a reakce
- stejným způsobem jako na online hodině vypiš do sešitu příklady na 3. Newtonův zákon
(zkus jich napsat co nejvíce - aspoň 15 i více) - viz video Rande s fyzikou, obrázky v učebnici, vlastní kreativita
- úkol neposílej, budu příklady zkoušet na online hodině (25. 1.)

Podívej se na doplňující videa k Newtonovým zákonům:
I. Newtonův zákon polopatě! (7:25)

https://www.youtube.com/watch?v=0CxIie4AN_A

II. Newtonův zákon polopatě (9:06)
https://www.youtube.com/watch?v=ht6NfrpOD2E

III. Newtonův zákon polopatě (7:06)
https://www.youtube.com/watch?v=MCdhb9JHEIU

G1 - Fy - 18. 1. - 22. 1. 2021

Středa 20. 1. - Domácí samostuduim
Vznik iontů (opakování)
- v pracovním sešitě (PS) vyřeš úlohy str. 17 /1, 2, 3, 4 a str. 18 /5, 6, 7, 8
- při řešení úkolu použij Periodickou tabulku prvků (viz příloha) nebo v učebnici na str. 11
- úkol odevzdej v Google učebně - termín odevzdání: pátek 22. 1. do 11:00 hod.

Pátek 22. 1. - Online hodina (11:00 - 11:45)
Elektrické vlastnosti látek (Silové působení částic, Vznik iontů)
- Společná kontrola řešení domácích úkolů

G2 - Fy - 18. 1. - 22. 1. 2021

Pondělí 18. 1. - Online hodina (11:00 - 11:45)
Newtonovy pohybové zákony
- Otázky a úlohy

Pátek 22. 1. - Domácí samostudium
Newtonovy pohybové zákony
 - Úkol zadám na online hodině

G3 - Fy - 18. 1. - 22. 1. 2021

Úterý 19. 1. - Domácí samostudium
Teplo přijaté nebo odevzdané (slovní úlohy)
- do školního sešitu vyřeš úlohy - viz příloha str. 82 / 537, 538, 539, 540
- úkol odevzdej v Google učebně - termín odevzdání: čtvrtek 21. 1. do 20:00 hod.

Pátek 22. 1. - Online hodina (11:55 - 12:40)
Tepelná výměna prouděním (str. 64-67)

G4 - Fy - 18. 1. - 22. 1. 2021

Středa 20. 1. - Online hodina (10:00 - 10:45)
Transformátory - Rozvodná elektrická síť

Pátek 22. 1. - Domácí samostudium
Vedení elektrického proudu v kapalinách a plynech
- Úkol zadám na online hodině

G5.A - Fy - 18. 1. - 22. 1. 2021

Pondělí 18. 1. - Domácí samostudium
Do sešitu vyřeš úlohy str. 53 / 2, 3, 4
(k úloze 53/3 - vyhledej a použij hodnotu tíhového zrychlení g na Měsíci)
- úkol odevzdej v Google učebně - termín odevzdání: středa 20. 1. do 20:00 hod.

Čtvrtek 21. 1. - Online hodina (8:55 - 9:40)
 Smykové tření, Valivý odpor (slovní úlohy)

G5.B - Fy - 18. 1. - 22. 1. 2021

Pondělí 18. 1. - Domácí samostudium
Do sešitu vyřeš úlohy str. 53 / 2, 3, 4
(k úloze 53/3 - vyhledej a použij hodnotu tíhového zrychlení g na Měsíci)
- úkol odevzdej v Google učebně - termín odevzdání: úterý 19. 1. do 20:00 hod.

Středa 20. 1. - Online hodina (12:50 - 13:35)
 Smykové tření, Valivý odpor (slovní úlohy)

G6 - Fy - 18. 1. - 22. 1. 2021

Pondělí 18. 1. - Domácí samostudium
Do sešitu vyřeš úlohy str. 150 / 3, 4, 5, 6
- úkol odevzdej v Google učebně - termín odevzdání: čtvrtek 21. 1. do 20:00 hod.

Pátek 22. 1. - Online hodina (10:00 - 10:45)
Měření atmosférického tlaku (barometr, aneroid, barograf)

G7 - Fy - 18. 1. - 22. 1. 2021

Úterý 19. 1. - Domácí samostudium
1) Zopakuj si látku Elektrický potenciál a elektrické napětí (str. 55-58) - definice, vzorečky, pojmy, obrázky el. pole
2) Dokonči si výpisky: definice voltu (str. 56), definice el. napětí (rámeček str. 58), řešený příklad str. 58
- Ve středu na online hodině budu zkoušet! (také el. náboj, Coulombův zákon, Intenzita el. pole)

Středa 20. 1. - Online hodina (11:55 - 12:40)
Elektrický potenciál a elektrické napětí (slovní úlohy)

G8.A - Fy - 18. 1. - 22. 1. 2021

Čtvrtek 20. 1. - Online hodina (12:50 - 13:35)
Optika - Světlo jako vlnění (podstata světla, vlastnosti světla)

G8.B - Fy - 18. 1. - 22. 1. 2021

Na minulé online hodině (13. 1.) zadán DÚ str. 190/ 2, 3, 4
 - úkol odevzdej v Google učebně - termín odevzdání: úterý 19. 1. do 18:00 hod.

Středa 20. 1. - Online hodina (8:55 - 9:40)
 Optika - Šíření světla (optické prostředí)
 

G8.A - Fy (seminář) - 18. 1. - 22. 1. 2021

Pondělí 18. 1. - Online hodina (14:25 - 15:10)
Mechanika tekutin - Vlastnosti tekutin, Pascalův zákon, Archimedův zákon
- maturitní téma 7 (Václav Špička - studijní materiál viz Google učebna)

Pondělí 18. 1. - Domácí samostudium (15:15 - 16:00)
Mechanika tekutin - Proudění tekutin, Rovnice kontinuity, Bernoulliova rovnice
- maturitní téma 8 (Matouš Dubovecký - studijní materiál viz Google učebna)

G8.B - Fy (seminář) - 18. 1. - 22. 1. 2021

Pondělí 18. 1. - Online hodina (14:25 - 15:10)
Mechanika tekutin - Vlastnosti tekutin, Pascalův zákon, Archimedův zákon
- maturitní téma 7 (Václav Špička - studijní materiál viz Google učebna)

Pondělí 18. 1. - Domácí samostudium (15:15 - 16:00)
Mechanika tekutin - Proudění tekutin, Rovnice kontinuity, Bernoulliova rovnice
- maturitní téma 8 (Matouš Dubovecký - studijní materiál viz Google učebna)

G8.A - Z - 18. 1. - 22. 1. 2021

Čtrvrtek 21. 1. - Online hodina (10:00 - 10:45)
Česká republika - Rostlinstvo a živočišstvo, Ochrana přírodního prostředí (NP, CHKO, NPR, ...)

G2 - Fy - 13. 1. - zadán úkol

Pátek 15. 1. - Domácí samostudium

1) Přečti si v učebnici látku - Posuvné účinky síly (str. 55-66)
2) Do sešitu si udělej výpisky:
- nadpis: Newtonovy pohybové zákony (NZ)
- 1. NZ - zákon setrvačnosti (opiš žlutý rámeček na str. 62)
- 2. NZ - zákon síly (opiš žluté rámečky na str. 57 a na str. 58)
- 3. NZ - zákon vzájemného působení dvou těles (zákon akce a reakce) - opiš žluté rámečky na str. 65 a na str. 66
3) Podívej se na výukové video viz odkaz v Google učebně (budu se ptát na online hodině)

RANDE S FYZIKOU - NEWTONOVY POHYBOVÉ ZÁKONY (video, 13 min.)
https://decko.ceskatelevize.cz/video/e211563230150003

4) Zápis do sešitu odevzdej v Google učebně - termín odevzdání: neděle 17. 1. do 18:00 hod.

G4 - Fy - 13. 1. - zadán úkol (na online hodině)

Pátek 15. 1. - Domácí samostudium

Do sešitu vyřeš úlohy viz příloha v Google učebně
str. 99 /494, 495, 497, 499
- vzorečky a postup řešení viz online hodina 13. 1. (v Google učebně)
- úkol vlož do Google učebny - termín odevzdání: neděle 17. 1. do 20:00 hod

G1 - Fy - 11. 1. - 15. 1. 2021

Středa 13. 1. - Domácí samostuduim
1) Silové působení částic (opakování)
- v pracovním sešitě (PS) vyřeš úlohy str. 15 /1, 2, 3, 4 a str. 16 /5, 6
- úkol odevzdej v Google učebně - termín odevzdání: pátek 15. 1. do 11:00 hod.

2) Zopakuj si látku minulé hodiny - Elektrické pole (viz videa v Google učebně)

Pátek 15. 1. - Online hodina (11:00 - 11:45)
Elektrické pole, vodiče a izolanty - opakování a dokončení látky

G2 - Fy - 11. 1. - 15. 1. 2021

Pondělí 11. 1. - Online hodina (11:00 - 11:45)
Rovnovážná poloha tělesa

Pátek 15. 1. - Domácí samostudium
Newtonovy pohybové zákony
 - Úkol zadám na online hodině

G3 - Fy - 11. 1. - 15. 1. 2021

Úterý 12. 1. - Domácí samostudium
Do školního sešitu vyřeš úlohy str. 63 / U1, U2, U3, U4
- úkol odevzdej v Google učebně - termín odevzdání: čtvrtek 14. 1. do 20:00 hod.

Pátek 15. 1. - Online hodina (11:55 - 12:40)
Teplo přijaté nebo odevzdané při tepelné výměně - slovní úlohy

G4 - Fy - 11. 1. - 15. 1. 2021

Středa 13. 1. - Online hodina (10:00 - 10:45)
Transformátory (výkon transformátoru, transformace proudu), Rozvodná elektrická síť

Pátek 15. 1. - Domácí samostudium
Transformace napětí a proudu - slovní úlohy
- Úkol zadám na online hodině

G5.A - Fy - 11. 1. - 15. 1. 2021

Pondělí 11. 1. - Domácí samostudium
Do sešitu vyřeš úlohy str. 51 / 3, 4, 5, 6 a str. 59 /5
- úkol odevzdej v Google učebně - termín odevzdání: středa 13. 1. do 20:00 hod.

Čtvrtek 14. 1. - Online hodina (8:55 - 9:40)
 Tíhová síla a tíha tělesa. Síly, které brzdí pohyb tělesa.

G5.B - Fy - 11. 1. - 15. 1. 2021

Pondělí 11. 1. - Domácí samostudium
Do sešitu vyřeš úlohy str. 51 / 3, 4, 5, 6 a str. 59 /5
- úkol odevzdej v Google učebně - termín odevzdání: úterý 12. 1. do 20:00 hod.

Středa 13. 1. - Online hodina (12:50 - 13:35)
Tíhová síla a tíha tělesa. Síly, které brzdí pohyb tělesa.

G6 - Fy - 11. 1. - 15. 1. 2021

Pondělí 11. 1. - Domácí samostudium
Do sešitu vyřeš úlohy str. 147 / 2, 3, 4
- úkol odevzdej v Google učebně - termín odevzdání: čtvrtek 14. 1. do 20:00 hod.

Pátek 15. 1. - Online hodina (10:00 - 10:45)
Tlak vyvolaný tíhou vzduchu.

G7 - Fy - 11. 1. - 15. 1. 2021

Úterý 12. 1. - Domácí samostudium
Do sešitu vyřeš úlohy:
Sbírka str. 113/19 + tabulka + graf (str. 114)
Učebnice: str. 52 / 2, 4
Učebnice: str 55 / 1, 2, 3, 4

- úkol vlož do Google učebny - termín odevzdání: úterý 12. 1. do 22:00 hod.

Středa 13. 1. - Online hodina (11:55 - 12:40)
Elektrický potenciál a elektrické napětí (str. 55-58)

G8.A - Fy - 11. 1. - 15. 1. 2021

Čtvrtek 14. 1. - Online hodina (12:50 - 13:35)
1) Opakování - Polovodičová dioda, Tranzistory
2) Optika - Světlo jako vlnění

G8.B - Fy - 11. 1. - 15. 1. 2021

Středa 13. 1. - Online hodina (8:55 - 9:40)
1) Opakování - Polovodičová dioda, Tranzistory
2) Optika - Světlo jako vlnění

G8.A - Fy (seminář) - 11. 1. - 15. 1. 2021

Pondělí 11. 1. - Online hodina (14:25 - 15:10)
Mechanika tuhého tělesa, Skládání a rozkládání sil působících na tuhé těleso, Rovnovážné polohy tělesa
 - maturitní téma (Petr Kalivoda - studijní materiál viz Google učebna)

Pondělí 11. 1. - Domácí samostudium (15:15 - 16:00)
Jednoduché stroje a jejich užití, Podminky rovnováhy na jednoduchých strojích
 - maturitní téma (Maximilian Solloch - studijní materiál viz Google učebna)

G8.B - Fy (seminář) - 11. 1. - 15. 1. 2021

Pondělí 11. 1. - Online hodina (14:25 - 15:10)
Mechanika tuhého tělesa, Skládání a rozkládání sil působících na tuhé těleso, Rovnovážné polohy tělesa
 - maturitní téma (Petr Kalivoda - studijní materiál viz Google učebna)

Pondělí 11. 1. - Domácí samostudium (15:15 - 16:00)
Jednoduché stroje a jejich užití, Podminky rovnováhy na jednoduchých strojích
 - maturitní téma (Maximilian Solloch - studijní materiál viz Google učebna)

G8.A - Z - 11. 1. - 15. 1. 2021

Čtrvrtek 14. 1. - Online hodina (10:00 - 10:45)
1) Česká republika - Vodstvo (dokončení)
2) Odevzdání mapy Vodsvo ČR v Google učebně - termín odevzdání: čtvrtek 14. 1. do 10:00 hod.

G2 - Fy - 7. 1. - zadán úkol

Pátek 8. 1. - Domácí samostudium:
1) Vystřihni z tvrdého papíru (krabice od bot) nepravidelný pětiúhelník a pomocí zavěšování (viz online hodina) sestroj jeho těžiště.
   Vyfoť a) pětiúhelník s těžištěm kolmo, b) položený v rovnovážné poloze na prstu.
2) Do sešitu sestroj trojúhelník ABC se stranami AB = 10 cm, AC = 8 cm, BC = 4 cm. Sestroj těžiště v trojúhelníku (viz online hodina)
Úkol 1), 2) vlož do Google učebny - termín odevzdání: pátek 8. 1. do 20:00 hod.

G4 - Fy - 7. 1. - zadán úkol

Pátek 8. 1. - Domácí samostudium:
Do sešitu vyřeš úlohy - učebnice str. 44 /6 , 44 /7 a 45 /9
Úkol odevzdej v Google učebně - termín odevzdání: neděle 10. 1. do 20:00 hod.

G1 - Fy - 4. 1. - 8. 1. 2021

Středa 6. 1. - Domácí samostuduim
1) Zopakujte si látku probranou před prázdninami:
   a) Vznik iontů (učebnice str. 22-23)
   b) Elektrování těles. Elektrický náboj (učebnice str. 24-25)
2) Přečtěte si kapitolu Elektrické pole, vodiče a izolanty (učebnice str. 26-27)

Pátek 8. 1. - Online hodina (11:00 - 11:45)
Elektrické pole, vodiče a izolanty
 

G2 - Fy - 4. 1. - 8. 1. 2021

Pondělí 4. 1. - Online hodina (11:00 - 11:45)
Těžiště tělesa

Pátek 8. 1. - Domácí samostudium
Rovnovážná poloha tělesa
 - Úkol zadám na online hodině
 

G3 - Fy - 4. 1. - 8. 1. 2021

Úterý 5. 1. - Domácí samostudium
1) Zopakuj si látku probranou před prázdninami:
   a) Teplo (učebnice str. 53-55)
   b) Měrná tepelná kapacita látky (učebnice str.56-60)
2) Přečti si kapitolu - Jak se změří teplo přijaté nebo odevzdané při tepelné výměně? (učebnice str. 61-62)

Pátek 8. 1. - Online hodina (11:55 - 12:40)
Teplo přijaté nebo odevzdané při tepelné výměně - slovní úlohy

G4 - Fy - 4. 1. - 8. 1. 2021

Středa 6. 1. - Online hodina (10:00 - 10:45)
Transformátory, transformační poměr

Pátek 8. 1. - Domácí samostudium
Transformační poměr - slovní úlohy
- Úkol zadám na online hodině

G5.A - Fy - 4. 1. - 8. 1. 2021

Pondělí 4. 1. - Domácí samostudium
Zopakuj si látku probranou před prázdninami a připrav se na otázky a úlohy na čtvrteční online hodinu
   a) 1. NZ - zákon setrvačnosti (str. 45-47)
   b) 2. NZ - zákon síly (str. 48-51)
   c) 3. NZ - zákon akce a reakce (str. 58-59)

Čtvrtek 7. 1. - Online hodina (8:55 - 9:40)
   a) 1. NZ - otázky a úlohy 47/1-6, 48/7-8
   b) 2. NZ - otázky a úlohy 51/1-6
   c) 3. NZ - otázky a úlohy 59/1-5

G5.B - Fy - 4. 1. - 8. 1. 2021

Pondělí 4. 1. - Domácí samostudium
Zopakuj si látku probranou před prázdninami a připrav se na otázky a úlohy na středeční online hodinu
   a) 1. NZ - zákon setrvačnosti (str. 45-47)
   b) 2. NZ - zákon síly (str. 48-51)
   c) 3. NZ - zákon akce a reakce (str. 58-59)

Středa 6. 1. - Online hodina (12:50 - 13:35)
   a) 1. NZ - otázky a úlohy 47/1-6, 48/7-8
   b) 2. NZ - otázky a úlohy 51/1-6
   c) 3. NZ - otázky a úlohy 59/1-5

G6 - Fy - 4. 1. - 8. 1. 2021

Pondělí 4. 1. - Domácí samostudium
1) Zopakuj si látku probranou před prázdninami:
   a) Vlastnosti kapalin a plynů (str. 139-141)
   b) Tlak v kapalině vyvolaný vnější silou (str. 141-143)
2) Přečti si kapitolu - Tlak v kapalině vyvolaný její tíhou (str. 144-147) a připrav si otázky a úlohy str. 147/1-6 na páteční online hodinu

Pátek 8. 1. - Online hodina (10:00 - 10:45)
Tlak v kapalině vyvolaný její tíhou - slovní úlohy

G7 - Fy - 4. 1. - 8. 1. 2021

Úterý 5. 1. - Domácí samostudium
1) Zopakuj si látku probranou před prázdninami:
   a) Podstata a vlastnosti elektrického náboje (str. 48-50)
   b) Coulombův zákon (str. 50-52)
2) Přečti si kapitolu - Elektrické pole (str. 52-55)
   - připoměň si látku také ze sešitu z tercie

Středa 6. 1. - Online hodina (11:55 - 12:40)
Elektrické pole - slovní úlohy (str. 55/1-4)

G8.A - Fy - 4. 1. - 8. 1. 2021

Čtvrtek 7. 1. - Online hodina (12:50 - 13:35)
Tranzistory (polovodičové součástky se dvěma přechody PN)
- zopakuj si látku probranou před prázdninami - Polovodiče (otázky 1-20)

G8.B - Fy - 4. 1. - 8. 1. 2021

Středa 6. 1. - Online hodina (8:55 - 9:40)
Tranzistory (polovodičové součástky se dvěma přechody PN)
- zopakuj si látku probranou před prázdninami - Polovodiče (otázky 1-20)

G8.A - Fy (seminář) - 4. 1. - 8. 1. 2021

Pondělí 4. 1. - Online hodina (14:25 - 15:10)
Gravitační pole, Newtonův gravitační zákon, Pohyby těles v blízkosti povrchu Země, Gravitační pole Slunce
- maturitní téma (Lukáš Berdich - studijní materiál viz Google učebna)

Pondělí 4. 1. - Domácí samostudium (15:15 - 16:00)
Mechanika tuhého tělesa, Skládání a rozkládání sil působících na tuhé těleso, Rovnovážné polohy tělesa
 - maturitní téma (Petr Kalivoda - studijní materiál viz Google učebna)

G8.B - Fy (seminář) - 4. 1. - 8. 1. 2021

Pondělí 4. 1. - Online hodina (14:25 - 15:10)
Gravitační pole, Newtonův gravitační zákon, Pohyby těles v blízkosti povrchu Země, Gravitační pole Slunce
- maturitní téma (Lukáš Berdich - studijní materiál viz Google učebna)

Pondělí 4. 1. - Domácí samostudium (15:15 - 16:00)
Mechanika tuhého tělesa, Skládání a rozkládání sil působících na tuhé těleso, Rovnovážné polohy tělesa
 - maturitní téma (Petr Kalivoda - studijní materiál viz Google učebna)

G8.A - Z - 4. 1. - 8. 1. 2021

Čtrvrtek 7. 1. - Online hodina (10:00 - 10:45)
1) Česká republika - Vodstvo
2) Odevzdání mapy Geomorfologické členění ČR v Google učebně - termín odevzdání: čtvrtek 7. 1. do 10:00 hod

3) Odevzdání mapy Vodsvo ČR v Google učebně - termín odevzdání: čtvrtek 14. 1. do 10:00 hod

G4 - Fy - 16. 12. - zadán úkol (na online hodině)

Pátek 18. 12. - domácí samostudium - Sřídavý proud, Střídavé napěti

1) Do sešitu vyřeš úlohy - str.39 /10, 11
2) Měření střídavého prouda a střídavého napěti
- do sešitu opiš si žlutý rámeček (str. 41), vzorečky (str.40), graf str. 40

3) úloha 39/9 - na milimetrový papír (formát A4) sestroj graf
- NÁZEV -.Graf časové závislosti indukovaného napětí mezi vývody cívky.
- TABULKA - celá do jednoho řádku
- MĚŘÍTKO - časová osa ... 1 cm = 0,02 s,
                       osa napětí ... 1 cm = 0,2 mV
- URČI - periodu (T)
            - frekvenci (f)
            - amplitudu (Um)
            - efektivníé hodnotu napětí (U) ... U = 0,707 x Um

Práci odevzdej Googkle učebně - termín odevzdáná: neděle 20. 12. do 20:00 hod.

G1 - Fy - 14. 12. - 18. 12. 2020

PREZENČNÍ VÝUKA (viz rozvrh hodin od 1. 9. 2020)
- Elektrické vlastnosti látek

G2 - Fy - 14. 12. - 18. 12. 2020

PREZENČNÍ VÝUKA (viz rozvrh hodin od 1. 9. 2020)
- Skládání sil - Připravte si pravítka a ořezané pastelky!

G3 - Fy - 14. 12. - 18. 12. 2020

Úterý 15. 12. - Domácí samostudium - Teplo, měrná tepelná kapacita
1) Do sešitu překresli grafy (i s kádinkami) - ke grafu napiš jeho název (u čísla obrázku)
 - zadáno už na prezenční hodině (pátek 11. 12.)
 - str. 54 / obr. 1.30
 -
str. 57 / obr. 1.32
2) Do sešitu si přepiš řešené příklady (nezapomeň na odpovědi)
 - str. 57 / Příklad
 - str. 58 / Příklad
3) Do sešitu vyřeš úlohy:
 - str. 59 / U1, U2
 - str. 60 / U3, U4
Vše odevzdej v Google učebně - termín odevzdání: čtrvrtek 17. 12. do 20:00 hod.

Pátek 18. 12. - Online hodina (12:50 - 13:35)
 - Měření přijatého nebo odevzdaného tepla při tepelné výměně

G4 - Fy - 14. 12. - 18. 12. 2020

Středa 16. 12.
Online hodina (10:00 - 10:45) - Vznik střídavého proudu
- Pořiď si milimetrový papír (formát A4)

Pátek 18. 12.
Domácí samostudium - Graf střídavého napětí
- úkol zadám na online hodině

G5.A - Fy - 14. 12. - 18. 12. 2020

PREZENČNÍ VÝUKA (viz rozvrh hodin od 1. 9. 2020)
- Pohyb HB po kružnici (dokončení kapitoly - dostředivé zrychlení, slovní úlohy)
- Dynamika - Síla a její účinky na těleso, Newtonovy pohybové zákony

G5.B - Fy - 14. 12. - 18. 12. 2020

PREZENČNÍ VÝUKA (viz rozvrh hodin od 1. 9. 2020)
- Pohyb HB po kružnici (dokončení kapitoly - dostředivé zrychlení, slovní úlohy)
- Dynamika - Síla a její účinky na těleso, Newtonovy pohybové zákony

G6 - Fy - 14. 12. - 18. 12. 2020

Pondělí 14. 12.
Domácí samostudium - MECHANIKA TEKUTIN (příloha učebnice 139-143 viz GU)
1) Vlastnosti kapalin a plynů (str.139-140) - do sešitu si udělej výpisky s obrázky
- ideální kapalina, ideální plyn, tlak, pascal, manometry
- vypracuj otázky a úlohy 141/ 1-5
2) Tlak v kapalině vyvolaný vnější silou (str.141-143) - do sešitu si udělej výpisky s obrázky
- Pascalův zákon (+obrázek)
- Hydraulické zařízení (obrázek, popis, vzorečky)
- Řešený příklad str.143
- Úloha str. 143 /3
 - úkol vlož do GU - termín odevzdání: čtvrtek 17. 12. do 20:00 hod.

Pátek 4. 12.
Online hodina (10:00 - 10:45)
- Hydrostatická tlaková síla, hydrostatický tlak, spojené nádoby

G7 - Fy - 14. 12. - 18. 12. 2020

Úterý 15. 12.
Domácí samostudium - ELEKTŘINA A MAGNETISMUS
Podstata a vlastnosti elektrického náboje
-
Přečti si kapitolu v učebnici (str.48-50)
- Do sešitu si udělej výpisky (můžeš využít sešit z tercie)
- Vypracuj otázky a úlohy str. 50 /1-3
Úkol neposílej - látku budu zkoušet ve středu na online hodině

Středa 16. 12.
Online hodina (11:55 - 12:40) - Coulombův zákon
 

G8.A - Fy - 14. 12. - 18. 12. 2020

PREZENČNÍ VÝUKA (viz rozvrh hodin od 1. 9. 2020)
- Polovodiče

G8.B - Fy - 14. 12. - 18. 12. 2020

PREZENČNÍ VÝUKA (viz rozvrh hodin od 1. 9. 2020)
- Polovodiče

G8.A - Fy (seminář) - 14. 12. - 18. 12. 2020

14. 12. - 18. 12. 2020
PREZENČNÍ VÝUKA (viz rozvrh hodin od 1. 9. 2020)
- Mechanická práce a energie, výkon a účinnost
- Zákon zachování mechanické energie

G8.B - Fy (seminář) - 14. 12. - 18. 12. 2020

14. 12. - 18. 12. 2020
PREZENČNÍ VÝUKA (viz rozvrh hodin od 1. 9. 2020)
- Mechanická práce a energie, výkon a účinnost
- Zákon zachování mechanické energie

G8.A - Z - 14. 12. - 18. 12. 2020

14. 12. - 18. 12. 2020
PREZENČNÍ VÝUKA (viz rozvrh hodin od 1. 9. 2020)
Česká republika - geologický vývoj (čtvrtohory) a současný reliéf

G2 - Fy - 7. 12. - zadán úkol (na online hodině)

Pátek 11. 12. - domácí samostudium
Vyřeš a zapiš do sešitu úlohy:
1) učebnice str. 33 /U1 - tabulka (zadáno už v pátek 4. 12.)
2) učebnice str. 34 /U8 - tabulka (zadáno už v pátek 4. 12.)
3) slovní úloha "myš a slon" - kontrola zápisu do sešitu (psali jste do sešitu na online hodině 7. 12.)
4) učebnice str. 39 /U2 - tabulka
5) učebnice str. 39 /U4 - slovní úloha - tíhové zrychlení na Jupiteru najdeš v příloze (viz GU)
Vše vož do Google učebny (nejlépe ve formátu PDF) - termín odevzdání: neděle 13. 12. do do 20:00 hod.
 

G1 - Fy - 7. 12. - 11. 12. 2020

Středa 9. 12
domácí samostudium - Měření síly
1) V pracovním sešitě (PS) vypracuj na str. 13 / úlohy 8, 9 a na str. 14 / úlohy 1, 2, 3, 4
- Řešení úlohy 13/8 zapiš podle postupu viz "myš a slon".
- V úloze 14/1 připomínám - v grafu zakresli křížky a grafem je pak přímka!

Úkol odevzdej v Google učebně - termín odevzdání: čtvrtek 10. 12. do 20:00 hod.

2) Přečti si v učebnici kapitolu "Silové působení částic" str. 19-20 (přprava na páteční online hodinu)

Pátek 11. 12.
online hodina (11:00 - 11:45) - Silové působení částic

G2 - Fy - 7. 12. - 11. 12. 2020

Pondělí 7. 12.
online hodina (11:00 - 11:45) - Gravitační síla a hmotnost tělesa (řešení slovních úloh)
 - zadání domácího samostudia

Pátek 11. 12.
domácí samostudium - Gravitační síla a hmotnost tělesa
 - práce bude zadána v pondělí na online hodině

G3 - Fy - 7. 12. - 11. 12. 2020

PREZENČNÍ VÝUKA (viz rozvrh hodin od 1. 9. 2020)
 - Vnitřní energie, Teplo

G4 - Fy - 7. 12. - 11. 12. 2020

PREZENČNÍ VÝUKA (viz rozvrh hodin od 1. 9. 2020)
- Působení magnetického pole na cívku s proudem, Elektromotor
- Elektromagnetická indukce

G5.A - Fy - 7. 12. - 11. 12. 2020

Pondělí 7. 12.
Domácí samostudium
1) Skládání pohybů
- V učebnici vyřeš úlohy str. 34 / 1, 2, 3
- Úkol vlož do GU - termín odevzdání: středa 9. 12. do 20:00 hod.

2) Přečti si kapitolu "Pohyb hmotného bodu po kružnici" str. 34-38
- Příprava na online hodinu

Čtvrtek 10. 12.
online hodina (8:55 - 9:40) - Pohyb hmotného bodu po kružnici

G5.B - Fy - 7. 12. - 11. 12. 2020

Pondělí 7. 12.
Domácí samostudium
1) Skládání pohybů
- V učebnici vyřeš úlohy str. 34 / 1, 2, 3
- Úkol vlož do GU - termín odevzdání: úterý 8. 12. do 20:00 hod.

2) Přečti si kapitolu "Pohyb hmotného bodu po kružnici" str. 34-38
- Příprava na online hodinu

Středa 9. 12.
online hodina (12:50 - 13:35) - Pohyb hmotného bodu po kružnici

G6 - Fy - 7. 12. - 11. 12. 2020

PREZENČNÍ VÝUKA (viz rozvrh hodin od 1. 9. 2020)
- Jednoduché stroje (klín, šroub)
- Souhrné opakování kapitoly Mechanika tuhého tělesa (str. 137-138 / otázky 1-40)

G7 - Fy - 7. 12. - 11. 12. 2020

PREZENČNÍ VÝUKA (viz rozvrh hodin od 1. 9. 2020)
- Akustika, Vlastnosti a šíření zvuku

G8.A - Fy - 7. 12. - 11. 12. 2020

PREZENČNÍ VÝUKA (viz rozvrh hodin od 1. 9. 2020)
- Polovodiče

G8.B - Fy - 7. 12. - 11. 12. 2020

PREZENČNÍ VÝUKA (viz rozvrh hodin od 1. 9. 2020)
- Polovodiče

G8.A - Fy (seminář) - 7. 12. - 11. 12. 2020

PREZENČNÍ VÝUKA (viz rozvrh hodin od 1. 9. 2020)
- Dynamika (2.MT)

G8.B - Fy (seminář) - 7. 12. - 11. 12. 2020

PREZENČNÍ VÝUKA (viz rozvrh hodin od 1. 9. 2020)
- Dynamika (2.MT)

G8.A - Z - 7. 12. - 11. 12. 2020

7. 12. - 11. 12.
PREZENČNÍ VÝUKA (viz rozvrh hodin od 1. 9. 2020)
- Česká repiblika - Geologický vývoj Českého masivu a Karpat

G4 - Fy - 2. 12. - zadán úkol (na online hodině)

Elektromagnet a jeho užití (str.16-20) - nadpis
- přečti si pozorně kapitolu
- opiš si žlutý rámeček (s.20)
- do sešitu si překresli i s popisem obrázky str. 18-19, ke každému napiš stručně, jak dané zařízení funguje
1.18 - Elektrický zvonek
1.19 - Jistič
1.20 - Elektromagnetické relé
- na str.20 si přečti otázky a úkoly a zkus si na ně odpovědět (odpovědi nemusíš psát)
Úkol vlož do GU - termín odevzdání: neděle  6. 12. do 23:59 hod.

technická poznámka : Naskenuj /vyfoť to tak, abych to neměl otočené o 90 ° a pošli v jednom PDF dokumentu!

G1 - Fy - 30. 11. - 4. 12. 2020

PREZENČNÍ VÝUKA (viz rozvrh hodin od 1. 9. 2020)

G2 - Fy - 30. 11. - 4. 12. 2020

PREZENČNÍ VÝUKA (viz rozvrh hodin od 1. 9. 2020)

G3 - Fy - 30. 11. - 4. 12. 2020

Úterý 1. 12. - Domácí samostudium
- Vzájemná přeměna polohové a pohybové energie tělesa (doplňující videa a animace)
- odkazy na videa a animace jsou vloženy v Google učebně

Pátek 4. 12. - Online hodina (12:50 - 13:35)
  - Vnitřní energie. Teplo (úvod do kapitoly - opakování učiva 6. ročníku)

G4 - Fy - 30. 11. - 4. 12. 2020

Středa 2. 12.
Online hodina (10:00 - 10:45) - Elektromagnet a jeho užití
- Magnetické pole cívky s proudem (opakování)

Pátek 4. 12.
Domácí samostudium - Působení magnetického pole na cívku s proudem
- úkol zadám na online hodině

G5.A - Fy - 30. 11. - 4. 12. 2020

Pondělí 30. 11.
Domácí samostudium
1) Graf okamžité rychlosti a dráhy rovnoměrně zpomaleného pohybu
- narýsujte (pečlivě!) grafy k tabulkám z online hodiny (viz příloha v GU)
- Grafy i s tabulkami vlož do GU a odevzej do středy 2. 12. do 20:00 hod
2) Skládání pohybů (str.32-33)
- přečti si kapitolu a do sešitu si udělej stručné výpsiky (obrázky, rámečky, vzorečky)

Čtvrtek 3. 12.
Online hodina (8:55 - 9:40) - Skládání pohybů (řešení slovních úloh)

G5.B - Fy - 30. 11. - 4. 12. 2020

Pondělí 30. 11.
Domácí samostudium
1) Graf okamžité rychlosti a dráhy rovnoměrně zpomaleného pohybu
- narýsujte (pečlivě!) grafy k tabulkám z online hodiny (viz příloha v GU)
- Grafy i s tabulkami vlož do GU a odevzej do úterý 1. 12. do 20:00 hod
2) Skládání pohybů (str.32-33)
- přečti si kapitolu a do sešitu si udělej stručné výpsiky (obrázky, rámečky, vzorečky)

Středa 2. 12.
Online hodina (12:50 - 13:35) - Skládání pohybů (řešení slovních úloh)

G6 - Fy - 30. 11. - 4. 12. 2020

Pondělí 30. 11.
Domácí samostudium - Kolo na hřídeli. Nakloněná rovina
- z učebnice (str.132-133) překresli obrázky a odvoď vzorečky
- vyřeš úlohy str. 135 / 4, 5
- vyhledej na internetu a vypiš do sešitu příklady využití kola na hřídeli (5 a více) a nakloněné roviny (5 a více) v praxi
 - úkol vlož do GU - termín odevzdání: čtvrtek 3. 12. do 20:00 hod.

Pátek 4. 12.
Online hodina (10:00 - 10:45) - Šroub. Klín
 - odvození vzorečků, řešení slovních úloh

G7 - Fy - 30. 11. - 4. 12. 2020

Úterý 1. 12.
Domácí samostudium - Šíření vlnění v prostoru
Přečti si kapitolu v učebnici (str.34-36) a do sešitu zapiš:
 - vysvětlení pojmů: vlnoplocha, paprsek, rovinná vlnoploha (+ obr. 1.24)
- Huygensův princip (rámeček str. 35 + obr. 1.25)
- Zákon odrazu vlnění (rámeček str. 36 + obr.1.26)
Podívej se na doplňující videa (odkazy viz GU)
Úkol zatím neposílej, odevzáš ho až s dalším úkolem.

Středa 2. 12.
Online hodina (11:55 - 12:40) - Akustika
- Zvuk jako mechanické vlnění (vlastnosti zvuku a jeho šíření)

G8.A - Fy - 30. 11. - 4. 12. 2020

PREZENČNÍ VÝUKA (viz rozvrh hodin od 1. 9. 2020)

G8.B - Fy - 30. 11. - 4. 12. 2020

PREZENČNÍ VÝUKA (viz rozvrh hodin od 1. 9. 2020)

G8.A - Fy (seminář) - 30. 11. - 4. 12. 2020

V pondělí 30. 11.  seminář ve škole - 8. vyučovací hodina (pouze jedna hodina = homogenní skupina).

G8.B - Fy (seminář) - 30. 11. - 4. 12. 2020

V pondělí 30. 11.  seminář ve škole - 9. vyučovací hodina (pouze jedna hodina = homogenní skupina).

G8.A - Z - 30. 11. - 4. 12. 2020

PREZENČNÍ VÝUKA (viz rozvrh hodin od 1. 9. 2020)

G4 - Fy - 27. 11. - zadání práce

1) Zopakuj si pojmy z online hodiny - Magnetické pole (str. 10-11)
2) Do sešitu si zapiš a nakresli:
Magnetické pole vodiče s proudem
- obrázek ( viz příloha)
- Ampérovo pravidlo pravé ruky pro vodič s proudem
Magnetické pole cívky s proudem
- str. 15 - žlutý rámeček
- str. 11 - obrázek d)
- str. 15 - Ampérovo pravidlo pravé ruky pro cívku s proudem (v Poznámce) + obrázek
- str. 16  - úloha 5 a) - vyřeš do sešitu
3) Na další online hodinu si pomysli odpovědi na otázky a úkoly (str. 16)
Práci odevzdej v Google učebně, termín odevzdání - neděle 29. 11. do 23:59 hod.

G2 - Fy - 23. 11. - zadán úkol

23. 11. - zadán úkol (domácí samostudium - pátek 27. 11.)

1) Přečti si kapitolu Průměrná rychlost nerovnoměrného pohybu tělesa (učebnice str. 26-27)
2) Do sešitu si zapiš řešený příklad str. 26 
- podívej se na dráhy a doby jízdy vlaku ze Slavonic do Dačic viz tabulka "Jízdní řád" (str. 10)
- pokud máš možnost tisku, tak si tabulku vlep do sešitu k úloze
3) Do sešitu si zapiš řešený příklad str. 27 (nezapomeň napsat odpovědi)
4) Z úlohy cyklista (viz online hodina 23. 11.) vypočti rychlosti v1 , v2 , v3 dosazením do vzorečku v = s : t 
- Dále vypočti aritmetický průměr daných rychlostí a porovnej ho s průměrnou rychlostí vypočítanou na online hodině.
5) Do sešitu vyřeš úlohu str. 30 / 8 (nápověda t1 = s: v1 , t2 = s2 : v2)

Vše vlož do Google učebny - termín odevzdání: neděle 29. 11. do 20:00 hod
 

G1 - Fy - 23. 11. - 27. 11. 2020

Středa 25. 11.
domácí samostudium - Gravitční síla.
1) Do školního sešitu vyřeš z učebnice str. 17 / ÚKOL (rámeček nahoře) - gravitační síla na Zemi a na Měsíci - řešení zapiš stejně jako v úloze "myš a slon"
- Tíhové zrychlení na Měsíci najdeš v Pracovním sešitě. Nezapomeň na odpovědi!
2) V pracovním sešitě (PS) vypracuj na str. 12 / úlohy 3, 4, 5
- K úloze 12 / 5 - slova 1 až 13, která budeš vyškrtávat v osmisměrce, zapiš do školního sešitu (pod sebe a očísluj je 1 až 13)

- OBOJÍ 1), 2) odevzdej v Google učebně - termín odevzdání: čtvrtek 26. 11. do 20:00 hod.

Pátek 27. 11.
online hodina (11:00 - 11:45) - Gravitační síla - slovní úlohy (PS)

G2 - Fy - 23. 11. - 27. 11. 2020

Pondělí 23. 11.
online hodina (11:00 - 11:45) - Průměrná rychlost nerovnoměrného pohybu tělesa
 - zadání domácího samostudia

Pátek 27. 11.
domácí samostudium - Průměrná rychlost nerovnoměrného pohybu tělesa
 - slovní úlohy

G3 - Fy - 23. 11. - 27. 11. 2020

Úterý 24. 11.
Domácí samostudium - Polohová energie tělesa
 - Do školního sešitu vyřeš na str. 38 / úlohy 5, 6, 8
 - Úkol odevzdej v Google učebně - termín odevzdání: čtvrtek 26. 11. do 20:00 hod.

Pátek 27. 11.
Online hodina (11:55-12:40)
  - Vzájemná přeměna polohové a pohybové energie tělesa (výklad látky)

G4 - Fy - 23. 11. - 27. 11. 2020

Středa 25. 11.
Online hodina (10:00 - 10:45) - Elektromagnetické jevy (červená učebnice)
- Magnetické pole (opakování pojmů)
- Magnetické pole cívky s proudem

Pátek 27. 11.
Domácí samostudium - Magnetické pole cívky s proudem
- úkol zadám na online hodině

G5.A - Fy - 23. 11. - 27. 11. 2020

Pondělí 23. 11.
Domácí samostudium - Volný pád (doplňující videa a animace)
 -  odkazy na videa a animace jsou vloženy v Google učebně

Čtvrtek 26. 11.
Online hodina (8:55 - 9:40) - Dráha rovnoměrně zpomaleného pohybu tělesa
 - Graf dráhy rovnoměrně zpomaleného pohybu tělesa (slovní úlohy)

G5.B - Fy - 23. 11. - 27. 11. 2020

Pondělí 23. 11.
Domácí samostudium - Volný pád (doplňující videa a animace)
 -  odkazy na videa a animace jsou vloženy v Google učebně

Středa 25. 11.
Online hodina (12:50 - 13:35) - Dráha rovnoměrně zpomaleného pohybu tělesa
 - graf dráhy rovnoměrně zpomaleného pohybu tělesa (slovní úlohy)

G6 - Fy - 23. 11. - 27. 11. 2020

Pondělí 23. 11.
Domácí samostudium - Jednoduché stroje
- Podívej se na výuková videa ke kapitole (odkazy viz Google učebna)
- Prostuduj si ročníkovou práci "Jednoduché stroje" (JiříTuryna, BGV 2015, viz příloha v GU)
- Zadal jsem úkol (20. 11.) - Archimedův kladkostroj a Diferenciální kladkostroj (vyhledej informace a obrázky na páteční online hodinu)

Pátek 27. 11.
Online hodina (10:00 - 10:45) - Jednoduché stroje
- kladkostroje, kolo na hřídeli (slovní úlohy)
 

G7 - Fy - 23. 11. - 27. 11. 2020

Úterý 24. 11.
Domácí samostudium - Vlnění v řadě bodů
- Přečti si kapitolu v učebnici (str. 27-30)
- Do sešitu zapiš, co je vlnění, mechanické vlnění, vlnová délka, postupné vlnění příčné, postupné vlnění podélné (vysvětlení pojmů)
- Vyřeš úlohy v učebnici str. 30 / 2, 3, 4
- Vše vlož do Google učebny - termín odevzdání: úterý 24. 11. do 22:00 hod.

Středa 25. 11.
Online hodina (11:55 - 12:40) - Stojaté vlnění
 - skládání vlnění, interferenční maximum a minimum

G8.A - Fy - 23. 11. - 27. 11. 2020

Středa 25. 11.
Odevzdání úkolu zadaného na online hodině 19. 11. (viz GU)

Čtvrtek 26. 11.
Prezenční výuka (viz rozvrh) - Střídavý proud (souhrnné opakování kapitoly)

G8.B - Fy - 23. 11. - 27. 11. 2020

Úterý 24. 11.
Odevzdání úkolu zadaného na online hodině 18. 11. (viz GU)

Středa 25. 11.
Prezenční výuka (viz rozvrh) - Střídavý proud (souhrnné opakování kapitoly)

G8.A - Fy (seminář) - 23. 11. - 27. 11. 2020

Pondělí 23. 11.
Online hodina (14:25 - 15:10) - Kinematika (maturitní téma)

Pondělí 23. 11.
Domácí samostudium (15:15 - 16:00) - Kinematika (maturitní téma)

G8.B - Fy (seminář) - 23. 11. - 27. 11. 2020

Pondělí 23. 11.
Online hodina (14:25 - 15:10) - Kinematika (maturitní téma)

Pondělí 23. 11.
Domácí samostudium (15:15 - 16:00) - Kinematika (maturitní téma)

G8.A - Z - 23. 11. - 27. 11. 2020

Čtvrtek 26. 11.
Prezenční výuka (viz rozvrh) - Česká republika
 - Geomorfologické členění ČR
-. Geologický vývoj Českého masivu a Karpat

G8.A - Fy - 19. 11. - zadán úkol

Na online hodině 19. 11. zadán úkol

Vypiš do sešitu příklady využití transformátorů v praxi (viz učebnice)
Vyřeš v učebnici na str. 155 / úlohy 4, 5, 6
Úkol odevzdej v Google učebně - termín odevzdání: středa 25. 11. do 20:00 hod.

G4 - Fy - 18. 11. - zadán úkol

 

Pátek 20. 11. = domácí samostudium (zadán úkol na online hodině - 18. 11.)
Do sešitu vyřeš z učebnici na str. 165 / úlohy 5, 7, 8, 9
Odevzdej v Google učebně - termín odevzdání: neděle 22. 11. do 20:00 hod.
 

G8.B - Fy - 18. 11. - zadán úkol

Na online hodině 18. 11. zadán úkol

Vypiš do sešitu příklady využití transformátorů v praxi (viz učebnice)
Vyřeš v učebnici na str. 155 / úlohy 4, 5, 6
Úkol odevzdej v Google učebně - termín odevzdání: úterý 24. 11. do 20:00 hod.

G1 - Fy - 18. 11. - 20. 11. 2020

Středa 18. 11.
domácí samostudium - Vzájemné působení těles. Gravitční síla.
1) Do školního sešitu opiš vzorový početní příklad - učebnice str. 16 /obr.8 - myš, slon (zadáno na online hodině v pátek 13.11.)
2) V pracovním sešitě (PS) vypracuj na str. 9 / úlohy 1, 2, 3 a na str. 10 / úlohy 1, 2 , 3, 4

- OBOJÍ 1), 2) odevzdej v Google učebně - čtvrtek 19. 11. do 20:00 hod.

Pátek 20. 11.
online hodina (11:00 - 11:45) - Měření síly. Siloměr.

G2 - Fy - 18. 11. - 20. 11. 2020

Pátek 20. 11.
domácí samostudium - Slovní úlohy o pohybu

VÝUKOVÉ VIDEO (16 min.)
https://www.youtube.com/watch?v=T2OEq1bOwQY

Do sešitu přepiš z videa:
1) Pohyb rovnoměrný přímočarý - přehled veličin a jejich jednotek (slide 1)
2) Převody jednotek času - v desetinném čísle, ve zlomcích (slide 1, 2 ,3)
3) Příklad 1 - auto a motocykl (jedou proti sobě, vyjíždějí ve stejnou dobu)
4) Příklad 2 - auto a motocykl (jedou proti sobě, motocykl vyjíždí o 45 min. později)
5) Příklad 3 - auto a policie (policie vyjíždí za autem o 20 min. později)
 - k příkladům 1, 2, 3 si opiš zadání a překresli i obrázky (rozbor úlohy)

Odevzdej v Google učebně - termín odevzdání: neděle 22. 11. do 20:00 hod.

G3 - Fy - 18. 11. - 20. 11. 2020

Pátek 20. 11.
Online hodina (11:55-12:40) - Polohová energie tělesa
 - opiš do sešitu žlutý rámeček str. 37
(zadáno už na online hodině v pátek 13. 11.)
 - Řešení slovních úloh (pohybová / polohová energie)

G4 - Fy - 18. 11. - 20. 11. 2020

Středa 18. 11.
online hodina (10:00 - 10:45)
 - Výkon elektrického proudu (slovní úlohy)
 - zadání úkolu na pátek

Pátek 20. 11.
domácí samostudium
 - úkol bude zadán na online hodině (18. 11.)

G5.A - Fy - 18. 11. - 20. 11. 2020

Čtvrtek 19. 11.
online hodina (8:55 - 9:40) - Volný pád (výklad + slovní úlohy)

G5.B - Fy - 18. 11. - 20. 11. 2020

Středa 18. 11.
online hodina (12:50 - 13:35) - Volný pád (výklad + slovní úlohy)

G6 - Fy - 18. 11. - 20. 11. 2020

Pátek 20. 11.
online hodina (10:00 - 10:45) - Jednoduché stroje
- kladka, kladkostroj, kolo na hřídeli

G7 - Fy - 18. 11. - 20. 11. 2020

Středa 18. 11.
online hodina (11:55 - 12:40)
- Nucené kmitání oscilátoru, rezonance
- Vlnění v řadě bodů

G8.A - Z - 18. 11. - 20. 11. 2020

Čtvrtek 19. 11.
Online hodina (10:00 -10:45)
Test - Slovensko / Maďarsko (oznámeno na online hodině - 5. 11.)
- studijní materiály viz Google učebna

G8.A - Fy - 18. 11. - 20. 11. 2020

Čtvrtek 19. 11.
online hodina (12:50 - 13:35) - Transformátor, transformační poměr

G8.B - Fy - 18. 11. - 20. 11. 2020

Středa 18. 11.
online hodina (8:55 - 9:40) - Transformátor, transformační poměr

G1 - Fy - 13. 11. - zadán úkol na online hodině

V příloze v Google učebně je text, co jsem vám promítal na online hodině.
Do sešitu si to nepřepisujte (můžete si to vytisknout a vlepit pokud máte možnost tisku)

Úkol - do školního sešitu:
- napiš si nadpis Gravitační síla
- vzoreček: Fg = m • g
- tíhové zrychlení: g = 10 N / kg
- opiš si vzorový početní příklad str. 16 / obr. 8 - myš - slon
- úkol neposílej (pošleš ho později s dalším úkolem až 19. 11.)

G4 - Fy - 11. 11. - zadán úkol

Domácí samostudium (13. 11.)

Přečti si kapitolu Výkon elektrického proudu - nadpis (str.161-163)
DO SEŠITU SI OPIŠ:
- žlutý rámeček (s.163)
- odvození vzorečku pro výkon (s.161)
- 2 vzorečky pro příkon počítaný z odporu R (s.162)
- 2 řešené příklady (s.162-163)

 - vyřeš úlohy s.163 / U1, U2
- vše vlož do Gogle učebny - do neděle 15. 11. do 20:00 hod.

G7 - Fy - 11. 11. - zadán úkol

Perioda kmitání kyvadla

1) do sešitu překresli tabulku (str. 23) - závislost periody kmitání na délce kyvadla
2) vyřeš úlohy - učebnice str. 24 / 5  - sbírka str. 99 / 33, 34
 - vše odevzdej v Google učebně - do neděle 15. 11. do 20:00 hod.

G1 - Fy - 9. 11. - 13. 11. 2020

Středa 9. 11.
domácí samostudium - Stavba látek (souhrnné opakování)
- v pracovní sešitu vyřeš úlohy 9, 10, 11 / str. 8
- odevzdej v Google učebně - čtvrtek 12. 11. do 20:00 hod.

Pátek 13. 11.
online hodina (11:00 - 11:45) - Gravitační síla

G2 - Fy - 9. 11. - 13. 11. 2020

pondělí 9. 11.
online hodina (11:00 - 11:45) - Rychlost rovnoměrného pohybu (slovní úlohy)
 - zadání domácího samostudia

Pátek 13. 11.
domácí samostudium - Dráha při rovnoměrném pohybu tělesa

VÝUKOVÉ VIDEO (11 min.)
https://www.youtube.com/watch?v=B3kd9w_hvDo

Do sešitu přepiš z videa:
1) úvodní slide - zápis pro dráhu
(jako jsme psali u rychlosti)
2) příklad - PILOT (řešení úlohy zapiš podle postupu řešení úloh - viz příklady: řidič, tovární pás)
3) příklad - ŘIDIČ (1. řešení)
4) příklad - ŘIDIČ (2. řešení)
5) příklad - TOVÁRNÍ PÁS
6) grafy - pečlivě narýsuj podle pravítka a tužkou / pastelkou

Odevzdej v Google učebně - neděle 15. 11 do 20:00 hod.

G3 - Fy - 9. 11. - 13. 11. 2020

Úterý 10. 11.
Domácí samostudium - Pohybová energie tělesa
 - Prostuduj kapitolu (str.29-33) včetně otázek a úkolů (str.33) - Budu se na ně ptát na online hodině!
 - Do sešitu si přepiš žlutý rámeček (str.33) a řešený příklad (str.32) - zápis neposílej!

Pátek 13. 11.
Online hodina (11:55-12:40)
 - Řešení slovních úloh (pohybová energie)
 - Polohová energie tělesa (výklad látky)
 

G4 - Fy - 9. 11. - 13. 11. 2020

Středa 11. 11.
online hodina (10:00 - 10:45) - Elektrická práce (slovní úlohy)
 - zadání úkolu

Pátek 13. 11.
domácí samostudium - Výkon elektrického proudu
 

G5.A - Fy - 9. 11. - 13. 11. 2020

Pondělí 9. 11.
domácí samostudium - Dráha rovnoměrně zrychleného pohybu
- do sešitu si opiš odvození vzorečku (viz příloha v GU)
- narýsuj graf dráhy (str.29), ke grafu sestroj tabulku (pozor v nové učebnici doplň v tabulce čas t = 0 s)
- vyřeš úlohy str. 30 / 2, 3, 4 (viz příloha v GU)
- odevzdej vše v Google učebně - středa 11. 11. do 20:00 hod.

Čtvrtek 12. 11.
online hodina (8:55 - 9:40) - Zrychlení hmotného bodu (slovní úlohy)

G5.B - Fy - 9. 11. - 13. 11. 2020

Pondělí 9. 11.
domácí samostudium
- zopakuj si látku Dráha rovnoměrně zrychleného pohybu
- do sešitu vyřeš úlohy str. 30 / 2, 3, 4 (viz příloha v GU)
- odevzdej v Google učebně - úterý 10. 11. do 20:00 hod.

Středa 11. 11.
online hodina (12:50 - 13:35) - Zrychlení hmotného bodu (slovní úlohy)

G6 - Fy - 9. 11. - 13. 11. 2020

Pondělí 9. 11.
domácí samostudium - Moment dvojice sil
- prostuduj kapitolu str. 124-125 (viz příloha v GU), udělej si výpisky do sešitu (rámečky, odvození vzorečků s obrázky)
- vyřeš úlohy str. 125 / 1, 2, 3
- vše odevzdej v Google učebně - čtrvrtek 12. 11. do 20:00 hod.

Pátek 13.11.
online hodina (10:00 - 10:45) - Jednoduché stroje
 

G7 - Fy - 9. 11. - 13. 11. 2020

Úterý 10. 11.
domácí samostudium - Perioda kmitání pružinového oscilátoru
 - vyřeš slovní úlohy ve Sbírce str. 99 / úlohy 29, 30, 31
 - vlož do Google učebny - termín odevzdání: úterý 10. 11. do 22:00 hod.

Středa 11. 11.
online hodina (11:55 - 12:40) - Perioda kmitání kyvadla
 - odvození vztahů pro periodu a frekvenci kmitání, řešení slovních úloh

G8.A - Fy - 9. 11. - 13. 11. 2020

Čtvrtek 12. 11.
online hodina (12:50 - 13:35) - Výkon střídavého proudu
 - řešení slovních úlohy (zadání v GU)

G8.B - Fy - 9. 11. - 13. 11. 2020

Středa 11. 11.
online hodina (8:55 - 9:40) - Výkon střídavého proudu
 - řešení slovních úloh (zadání vGU)

G8.A - Fy (seminář) - 9. 11. - 13. 11. 2020

Pondělí 9. 11.
online hodina (14:25 - 15:10) - Impedance v obvodu RLC
- řešení slovních úloh

Pondělí 9.11.
domácí samostudium (15:15 - 16:00) -  Výkon střídavého proudu
 - slovní úlohy (zadání v GU)
 

 

G8.B - Fy (seminář) - 9. 11. - 13. 11. 2020

Pondělí 9. 11.
online hodina (14:25 - 15:10) - Impedance v obvodu RLC
- řešení slovních úloh

Pondělí 9.11.
domácí samostudium (15:15 - 16:00) -  Výkon střídavého proudu
 - slovní úlohy (zadání v GU)

G8.A - Z - 9. 11. - 13. 11. 2020

Čtvrtek 12. 11.
online hodina (10:00-10:45) - Česká republika
 - úvod, poloha ČR, historický vývoj území, státní symboly

G4 - Fy - 5. 11. - zadán úkol

1) Zopakuj si látku Reostat. Dělič napětí - v Google učebně jsem vložil foto (obvod reostatu) a video (dělič napětí = potenciometr)
2) Přečti si kapitolu Elektrická práce. Elektrická energie - nadpis (str.158-160)
- do sešitu si opiš žlutý rámeček a řešený příklad (s.160) a vyřeš úlohu s.160 /U1
- vlož do Gogle učebny (do úterý 10. 11. do 20:00)
 

G8.A - Fy - 5. 11. - zadán úkol

Impedance v obvodu RLC
Sb. 167 /343, Sb. 168 /345 - termín odevzdání: středa 11. 11. (do 23:59) v Google učebně.

G8.B - Fy - 5. 11. - zadán úkol

Impedance v obvodu RLC
Sb. 167 /343, Sb. 168 /345 - termín odevzdání: úterý 10. 11. (do 23:59) v Google učebně.

G1 - Fy - 2. 11. - 6. 11. 2020

Středa 4. 11.
Vzájemné působení těles. Síla. (nadpis)
- Přečti si látku v učebnici (str. 13-14) - opravdu přečíst, budu se na online hodině ptát, co bylo v textu?
- Do sešitu si zapiš závěr na straně 13 a závěr na straně 14 (rámečky vpravo dole)
- Zápis do sešitu neposílej!

Pátek 6. 11.
Online hodina (11:00 - 11:45) - účinky síly
- zadání úkolu

G2 - Fy - 2. 11. - 6. 11. 2020

Pondělí 2. 11.
Online hodina (11:00- 11:45) - rychlost rovnoměrného pohybu

Pátek 6. 11.
Rychlost - výpočet rychlosti (video, 17 min)
https://www.youtube.com/watch?v=zlrBXg25W5w

Do sešitu přepiš z videa:
1) převody jednotek rychlosti (m/s, km/h) - příklady + 2 rámečky
2) příklad - PUK
3) příklad - Letadlo (1. řešení)
4) příklad - Letadlo (2. řešení)

Příklad - Cyklista - neopisuj!
Odevzdej v Google učebně - neděle 8. 11 do 23:59 hod.

G3 - Fy - 2. 11. - 6. 11. 2020

Úterý 3. 11.
Zopakuj si látku online hodiny (23. 10.) viz přílohy v Google učebně (práce počítaná z výkonu a času, účinnost)
Do sešitu vyřeš úlohy s.28/ U3, U5 - odevzdej v GU do čtrvrtka 5. 11. do 20:00 hod.

Pátek 6. 11.
Online hodina (11:45 - 12:40)
Účinnost - slovní úlohy

G4 - Fy - 2. 11. - 6. 11. 2020

Středa 4. 11.
Online hodina (10:00 - 10:45)
- Reostat. Dělič napětí (potenciometr)

Pátek 6. 11.
Samostudium
- Elektrická práce, výkon elektrického proudu (úkol zadám na online hodině)

G5.A - Fy - 2. 11. - 6. 11. 2020

Pondělí 2. 11.
Zrychlení hmotného bodu (str. 26-30)
- Prostudujte kapitolu, zejména odvození vzorečků a grafy
 (okamžitá rychlost rovnoměrně zrychleného / zpomaleného pohybu, dráha rovnoměrně zrychleného pohybu)
- Do sešitu opište zápis z online hodiny G5.B (viz příloha v Google učebně) + narýsujte graf rychlosti (str. 27)
- Zápis do sešitu odevzdejte v Google učebně (středa 4. 11. do 20:00 hod.)

Čtvrtek 5. 11.
Online hodina (8:55 - 9:40)
Výklad - dokončení kapitoly, na konci hodiny zadání úkolu.

G5.B - Fy - 2. 11. - 6. 11. 2020

Pondělí 2. 11.
1) Rovnoměrně zpomalený pohyb (str. 28-30)
- okamžitá rychlost - zapiš si vzorec, řešený příklad (str. 28), narýsuj graf rychlosti (str. 28), ke grafu sestav tabulku (jako na minulé online hodině)
2) Dráha rovnoměrně zrychleného pohybu (s nulovou počáteční rychlostí)
- zapiš si odvození vzorce, narýsuj graf (str. 29), ke grafu sestav tabulku
Zápis do sešitu odevzdej v Google učebně (úterý 3. 11. do 20:00 hod.)

Středa 4. 11.
Online hodina (12:50 - 13:35)
Slovní úlohy, na konci hodiny zadání úkolu

G6 - Fy - 2. 11. - 6. 11. 2020

Pondělí 2. 11.
Těžiště tělesa, rovnovážné polohy tělesa (s. 125-129)
- prostudujte kapitolu, udělejte si výpisky do sešitu (můžete využít sešit G2, říkal jsem, bude se vám hodit!)
- Zápis do sešitu odevzdejte v GU (čtvrtek 5. 11. do 20:00 hod.)

Pátek 6. 11.
Online hodina (10:00 - 10:45)
Budu zkoušet látku z pondělního samostudia!
Výkad - Moment dvojice sil, Stabilita tělesa.

G7 - Fy - 2. 11. - 6. 11. 2020

Úterý 3. 11.
Mechanický oscilátor. Perioda kmitání mechanického oscilátoru.
- prostudujte kapitolu (s.20-24) zejména odvození vztahů pro periodu a frekvenci kmitání (látku si opravdu přečtěte!)

Středa 4. 11.
Online hodina (11:55 - 12:40)
- výklad + zadání úkolu

G8.A - Fy - 2. 11. - 6. 11. 2020

Čtvrtek 5. 11.
Online hodina (12:50 - 13:35)
Impedance, Výkon střídavého proudu - úkol zadám na online hodině

G8.B - Fy - 2. 11. - 6. 11. 2020

Středa 4. 11.
Online hodina (8:55 - 9:40)
Impedance, Výkon střídavého proudu - úkol zadám na online hodině

G8.A - Fy (seminář) - 2. 11. - 6. 11. 2020

Pondělí 2. 11.
Online hodina (14:25 - 15:10) - složený obvod střídavého proudu (RLC)
Samostudium (15:15 - 16:00) - úkol zadán na online hodině

Vypočítejte příklad 1 a k němu druhý příklad 2, 3 nebo 4 (viz příloha v Google učebně)
POZOR! Termín odevzdání: sobota 7. 11. do 23:59 hod.

G8.B - Fy (seminář) - 2. 11. - 6. 11. 2020

Pondělí 2. 11.
Online hodina (14:25 - 15:10) - složený obvod střídavého proudu (RLC)
Samostudium (15:15 - 16:00) - úkol zadán na online hodině

Vypočítejte příklad 1 a k němu druhý příklad 2, 3 nebo 4 (viz příloha v Google učebně)
POZOR! Termín odevzdání: sobota 7. 11. do 23:59 hod.

G8.A - Z - 2. 11. - 6.11. 2020

Čtvrtek 5. 11.
Online hodina (10:00 -10:45)
Test - Rakousko, Švýcarsko (oznámeno na online hodině (22. 10.) - studijní materiály viz Google učebna

G1 - Fy - 19. 10. - 23. 10. 2020

Středa 21. 10.
Stavba látek
- domácí samostudium
V pracovním sešitu vypracujte úlohy 4, 5, 6, 7, 8, / na str. 7 (použijte periodickou tabulku prvků v příloze) - odevzdejte v Google učebně do pátku 23. 10. do 8:00 hod.
 

Pátek 23. 10.
Online výuka na Google Meet 11:00 – 11:45
Stavba látek
- na začátku opakování pojmů: protonové číslo, molekula, prvek, sloučenina (viz příloha)
- společná kontrola DÚ
Vzájemné působení těles, síla - úvod kapitoly

G2 - Fy - 19. 10. - 23. 10. 2020

Pondělí 19. 10.
Online výuka na Google Meet 11:00 - 11:45
Klid a pohyb tělesa (opakování - otázky str. 9)
Trajektorie a dráha tělesa - otázky a úkoly

Doplňující videa:
Klid a pohyb (11:21)
https://www.youtube.com/watch?v=CAQvD0Awzj4
Trajektorie a dráha (06:56)
https://www.youtube.com/watch?v=IHcnqfiJLhA

Pátek 23. 10.
Domácí samostudium:
- podívejte se na doplňující videa (viz odkazy na youtube)
Úkol: na milimetrový papír narýsuj podle pravítka graf (učebnice str. 14) - dorýsuj pokračování grafu ze stanice Peč přes Urbaneč, Dačice-město do stanice Dačice (viz tabulka str. 10)
termín odevzdání - neděle 25. 10. do 18:00

G3 - Fy - 19. 10. - 23. 10. 2020

Úterý 20. 10.
1) Zadán úkol (na online hodině 16. 10.) str. 25 / úloha 11
2) Výpočet práce z výkonu a času
(str. 26)
- zapiš si do sešitu vzoreček a řešený příklad (str. 26)
3) na str. 28 vyřeš úlohu U1
vše ve formátu PDF vložt do Google učebny do čtvrtka 18:00 hod

Pátek 23. 10.
Online výuka na Google Meet 11:55 – 12:40
Účinnost (str. 27-28) - slovní úlohy

G4 - Fy - 19. 10. - 23. 10. 2020

Středa 21. 10.
Online výuka na Google Meet 10:00 – 10:45
Výsledný odpor paralelně (vedle sebe) zapojených rezistorů (str. 150-152)
- výklad (odvození vzorečků)

Pátek 23. 10.
Domácí samostudium – úkol zadám po online hodině (21.10.)

G5.A - Fy - 19. 10. - 23. 10. 2020

Pondělí 19. 10.
Rychlost hmotného bodu (str. 22-25) – pozorně prostudujte kapitolu v učebnici.
Vypracujte do sešitu úlohy 1-6 / str. 25 (odevzdejte v Google učebně - termín odevzdání: středa 21. 10. do 18:00 hod.)

Čtvrtek 22. 10.
Online výuka na Google Meet 8:55 - 9:40
Společně zkontrolujeme úlohy 1-6 / str. 25 (tzn. úlohy budete mít vypracované a odevzdané v Google učebně)
Průměrná rychlost nerovnoměrného pohybu (str. 25 / úloha 7)

G5.B - Fy - 19. 10. - 23. 10. 2020

Pondělí 19.10.
1) Průměrná rychlost nerovnoměrného pohybu
 - úkol (2 slovní úlohy) zadán 14. 10. - termín odevzdání: 20. 10. do 8:00 hod. (v Google učebně) - viz příloha

2) Zrychlení hmotného bodu (str. 26-30)
- Prostudujte kapitolu, zejména odvození vzorečků a grafy
 (okamžitá rychlost rovnoměrně zrychleného / zpomaleného pohybu, dráha rovnoměrně zrychleného pohybu)

Středa 21.10.
Online výuka na Google Meet: 12:50 - 13:35
Zrychlení hmotného bodu (str. 26-30) - výklad kapitoly, zadání nového úkolu
 

G6 - Fy - 19. 10. - 23. 10. 2020

Pondělí 19. 10.
Rozkládání sil (str. 121-123)
Prostudujte kapitolu - do sešitu si udělejte výpisky (obrázky, vzorečky, řešený příklad str. 122)
Vyřešte úlohy 2 a 4 / str. 123 (odevzdejte spolu s výpisky do Google učebny) - termín odevzdání: čtvrtek 22. 10. do 18:00 hod.

Pátek 23. 10.
Online výuka na Google Meet 10:00 – 10:45
Společná kontrola úloh 2, 4 /str. 123 (tzn. úlohy butete mít vypracované a odevzdané v Google učebně)
Rozkládání sil (str. 123 / úloha 3)
Moment dvojice sil  - Dvojice sil a její otáčivý účinek na těleso (str.124-125)

G7 - Fy - 19. 10. -23. 10. 2020

Úterý 20. 10.
Kinematika harmonického kmitání
 - zadán úkol (14. 10.) - termín odevzdání: úterý 20.10. do 16:00 (v Google učebně)
Sbírka str. 94 / úlohy 7, 8
Sbírka str. 95 / úlohy 10, 11

Středa 21. 10.
Online výuka na Google Meet 11:55 – 12:40
Rovnice a graf harmonického kmitání
- řešení slovních (Sbírka str. 95-97)
  - Budu zkoušet znalost  základních pojmů (veličiny, vzorce)

 

G8.A - Fy - 19. 10. - 23. 10. 2020

Čtvrtek 22. 10.
Online výuka na Google Meet 12:50 – 13:35
Obvod střídavého proudu s cívkou a kondenzátorem (uč. str. 142-145)
- na konci online hodiny zadám úkol (úlohy ze sbírky str. 165-166)

Doporučené prezentace (Koukněte na ně!)
Obvod střídavého proudu s indukčností L
https://slideplayer.cz/slide/2877650/
Obvod střídavého proudu s kapacitou C
https://www.slideserve.com/lis/obvod-st-dav-ho-proudu-s-kondenz-torem

G8.B - Fy - 19. 10. - 23. 10. 2020

Středa 21. 10.
Online výuka na Google Meet 8:55 - 9:40
Obvod střídavého proudu s cívkou a kondenzátorem (uč. str. 142-145)
- na konci online hodiny zadám úkol (úlohy ze sbírky str. 165-166)

Doporučené prezentace (Koukněte na ně!)
Obvod střídavého proudu s indukčností L
https://slideplayer.cz/slide/2877650/
Obvod střídavého proudu s kapacitou C
https://www.slideserve.com/lis/obvod-st-dav-ho-proudu-s-kondenz-torem

G8.A - Fy (seminář) - 19. 10. - 23. 10. 2020

Pondělí 19. 10.
14:25 - 15:10 - online výuka na Google Meet
Obvod střídavého proudu s cívkou (indukčností L)
https://slideplayer.cz/slide/2877650/
Obvod střídavého proudu s kondenzátorem (kapacitou C)
https://www.slideserve.com/lis/obvod-st-dav-ho-proudu-s-kondenz-torem

Pondělí 19. 10.
15:15 – 16:00 - domácí samostudium
Obvod střídavého proudu s cívkou a kondenzátorem – řešení slovních úloh (viz příloha)
Úlohy 2, 3 a 5, 6, 7 odevzdejte v Google učebně (termín odevzdání 25.10. do 16:00

G8.B - Fy (seminář) - 19. 10. - 23. 10. 2020

Pondělí 19. 10.
14:25 - 15:10 - online výuka na Google Meet
Obvod střídavého proudu s cívkou (indukčností L)

https://slideplayer.cz/slide/2877650/
Obvod střídavého proudu s kondenzátorem (kapacitou C)
https://www.slideserve.com/lis/obvod-st-dav-ho-proudu-s-kondenz-torem

Pondělí 19. 10.
15:15 – 16:00 - domácí samostudium
Obvod střídavého proudu s cívkou a kondenzátorem – řešení slovních úloh (viz příloha)
Úlohy 2, 3 a 5, 6, 7 odevzdejte v Google učebně (termín odevzdání 25.10. do 16:00

G8.A - Z - 19. 10. - 23. 10. 2020

Čtvrtek 22. 10.
Online výuka na Google Meet 10:00 – 10:45
Na začátku krátké opakování - Rakousko (viz studijní materiály v Google učebně)
Střední Evropa - východní část

G1 - Fy - 12. 10. - 16. 10. 2020

Středa 14. 10.
Stavba látek

1) Přečtěte si zbytek kapitoly v učebnici (str. 10-11)
2) Do školního sešitu si z rámečku na straně 11 zapište, co je protonové číslo, molekula, prvek, sloučenina
3) V pracovním sešitu vypracujte úlohy 2 a 3 na str. 6 (použijte periodickou tabulku prvků v učebnici nebo v příloze)
 

Pátek 16. 10.
Online výuka na Google Meet 11:00 – 11:45
Stavba látek - Procvičování pojmů protonové číslo, molekula, prvek, sloučenina

G2 - Fy - 12. 10. - 16. 10. 2020

Pondělí 12. 10.
Výuka ve škole - Klid a pohyb tělesa (str. 8-9)
Úkol: Promysli si odpovědi na otázky na str. 9 (budu se ptát při online výuce v pondělí 19. 10.)

Pátek 16. 10.
Domácí samostudium:
Jak můžeme popsat pohyb? (prostuduj si látku v učebnici str. 10-12)
Do sešitu si zapiš:
Co je trajektorie pohybu tělesa?
Co je dráha tělesa?
Zapiš 5 příkladů pohybu přímočarého a 5 příkladů pohybu křivočarého.
Zapiš 5 příkladů posuvného pohybu tělesa a 5 příkladů otáčivého pohybu tělesa.

Na pondělí na online hodinu si pořiď milimetrový papír (viz str. 14)

Pondělí 19. 10.
Online výuka na Google Meet 11:00 - 11:45

G3 - Fy - 12. 10. - 16. 10. 2020

Úterý 13. 10.
Práce a výkon
(slovní úlohy)
zadán domácí úkol - učebnice str. 25 / úlohy 4 a 5
(vložit do Google Classroom do pátku 8:00)

Pátek 16. 10.
Online výuka na Google Meet 11:55 – 12:40
Výkon počítaný z rychlosti (slovní úlohy)
 

G4 - Fy - 12. 10. - 16. 10. 2020

Středa 14. 10.
Online výuka na Google Meet 10:00 – 10:45
Výsledný odpor sériově zapojených rezistorů (slovní úlohy)

Pátek 16. 10.
Domácí samostudium – úkol zadám po online hodině (14.10.)

14.10. zadán úkol (viz příloha)  - termín odevzdání: úterý 20.10. do 8:00 (v Google učebně)

G5.A - Fy - 12. 10. - 16. 10. 2020

Pondělí 12. 10.
Nastudujte kapitolu Mechanický pohyb (str. 17-19)  - Promyslete si odpovědi na otázky 1-5 /str. 19
Přečtěte si kapitolu Dráha hmotného bodu (str. 19-21) - Vypracujte do sešitu úlohy 1-4 / str. 21

Čtvrtek 15. 10.
Online výuka na Google Meet 8:55 – 9:40
Společně projdeme základní pojmy z obou kapitol (str. 17-21)
Zkontrolujeme úlohy 1-4 / str. 21 (tzn. úlohy budete mít vypracované a odevzdané)

G5.B - Fy - 12. 10. - 16. 10. 2020

Pondělí 12. 10.
Rychlost hmotného bodu (str. 22-25) – znovu si pozorně přečtěte kapitolu v učebnici.
Vypracujte do sešitu úlohy 1-6 / str. 25

Středa 14. 10.
Online výuka na Google Meet 12:50 – 13:35
Společně zkontrolujeme úlohy 1-6 / str. 25 (tzn. úlohy budete mít vypracované a odevzdané)
Průměrná rychlost nerovnoměrného pohybu (str. 25 / úloha 7)

14.10. zadán úkol (viz příloha)  - termín odevzdání: úterý 20.10. do 8:00 (v Google učebně)

G6 - Fy - 12. 10. - 16. 10. 2020

Pondělí 12. 10.
Skládání rovnoběžných sil stejného směru působících v různých bodech tělesa (str. 118-120)
Nastudujte postup konstrukce (str. 118) a složte dvě rovnoběžné síly (50 N a 30 N) podle obrázku 6.11/str. 119
Nastudujte řešený příklad str. 119
Do sešitu vyřešte úlohy 3 a 4 / str. 120 (odevzdejte do Google Classroom)

Pátek 16. 10.
Online výuka na Google Meet 10:00 – 10:45
Společná kontrola úloh 3, 4 /str. 120 (tzn. úlohy butete mít vypracované a odevzdané)
Rozkládání sil (str. 121-123)

G7 - Fy - 12. 10. - 16. 10. 2020

Úterý 13. 10.
Kinematika harmonického kmitání (Sbírka str. 93-95)
 - Zopakujte si látku minulé online hodiny (teorii)
 - Prostudujte si úlohy 6 až 13 /Sb. 93-95 (pokuste se alespoň polovinu vyřešit)

Středa 14. 10
Online výuka na Google Meet 11:55 – 12:40
Kinematika harmonického kmitání (Sbírka str. 93-95)
 - Projdeme společně úlohy 6 až 13 (se kterými jste měli problémy)
 - Budu zkoušet znalost  základních pojmů (veličiny, vzorce)

14.10. zadán úkol - termín odevzdání: úterý 20.10. do 16:00 (v Google učebně)
Sbírka str. 94 / úlohy 7, 8
Sbírka str. 95 / úlohy 10, 11

G8.A - Fy - 12. 10. - 16. 10. 2020

Čtvrtek 15. 10.
Online výuka na Google Meet 12:50 – 13:35
Obvod střídavého proudu s rezistorem (odporem R)
https://slideplayer.cz/slide/4881494/

Slovní úlohy – Sbírka str. 163-165

G8.B - Fy - 12. 10. - 9. 16. 2020

Středa 14. 10.
Online výuka na Google Meet 8:55 - 9:40
Obvod střídavého proudu s rezistorem (odporem R)
https://slideplayer.cz/slide/4881494/

Slovní úlohy – Sbírka str. 163-165

14.10. zadán úkol - termín odevzdání: úterý 20.10. do 8:00 (v Google učebně)

G8.A - Fy (seminář) - 12. 10. - 16. 10.

Pondělí 12. 10.

14:25 - 15:10
Online výuka na Google Meet
Střídavý proud - obvod střídavého proudu s odporem (slovní úlohy)

15:15 – 16:00
Domácí samostudium
Střídavý proud – obvody R, L, C

Obvod střídavého proudu s rezistorem (odporem R)
https://slideplayer.cz/slide/4881494/

Obvod střídavého proudu s cívkou (indukčností L)
https://slideplayer.cz/slide/2877650/

Obvod střídavého proudu s kondenzátorem (kapacitou C)
https://www.slideserve.com/lis/obvod-st-dav-ho-proudu-s-kondenz-torem

G8.B - Fy (seminář) - 12. 10. - 16. 10.

Pondělí 12. 10.

14:25 - 15:10
Online výuka na Google Meet
Střídavý proud - obvod střídavého proudu s odporem (slovní úlohy)

15:15 – 16:00
Domácí samostudium
Střídavý proud – obvody R, L, C

Obvod střídavého proudu s rezistorem (odporem R)
https://slideplayer.cz/slide/4881494/

Obvod střídavého proudu s cívkou (indukčností L)
https://slideplayer.cz/slide/2877650/

Obvod střídavého proudu s kondenzátorem (kapacitou C)
https://www.slideserve.com/lis/obvod-st-dav-ho-proudu-s-kondenz-torem

G8.A - Z - 12. 10. - 16. 10. 2020

Čtvrtek 15. 10.
Online výuka na Google Meet 10:00 – 10:45
Střední Evropa

G5.A - Fy - 5. 10. - 9. 10. 2020

Pondělí 5. 10.
Postup při řešení fyzikálních úloh
Do sešitu vyřešte úlohy str. 80 /3, str. 81 /4

Čtvrtek 8. 10.
Online výuka na Google Meet 8:55 – 9:40
Společná kontrola úloh 80/3, 81/4
Kinematika, Mechanický pohyb (str. 17-19)

G5.B - Fy - 5. 10. - 9. 10. 2020

Pondělí 5. 10.
Nastudujte kapitolu Dráha hmotného bodu (str. 19-21)
Vypracujte do sešitu úlohy 1-4 / str. 21

Středa 7. 10.
Online výuka na Google Meet 12:50 - 13:35
Společně zkontrolujeme úlohy 1-4 / str. 21
Rychlost hmotného bodu str. 22-23 (zopakujte si látku sekundy, pokud máte ještě sešity)
 

G6 - Fy - 5. 10. - 9. 10. 2020

Pondělí 5. 10.
Nastudujte kapitolu: Jak se skládají síly (první část - str. 116-117 - Skládání sil působících na těleso v jednom bodě)
Do sešitu vypracujte úlohy 1-2 / str. 120

Pátek 9. 10.
Online výuka na Google Meet 10:00 – 10:45
Jak se skládají síly - druhá část - Skládání sil působících v různých bodech tělesa (str. 118) – geometrická konstrukce
Připravte si papír formátu A4 a rýsovací potřeby (pravítko, trojúhelník, kružítko, ořezanou tužku)

G7 - Fy - 5. 10. - 9. 10. 2020

Úterý 6. 10.
Prostudujte si kapitolu Harmonické kmitání (str. 16 -19)
Připomeňte si základní pojmy z kapitoly Pohyb hmotného bodu po kružnici
(viz sešit z kvinty nebo učebnice Fyzika I pro SŠ str. 34 -37)

Středa 7. 10.
Online výuka na Google Meet 11:55 – 12:40
Rovnice a graf harmonického kmitání

G8.A - Fy - 5. 10. - 9. 10. 2020

Čtvrtek 8. 10.
Online výuka na Google meet 12:50 - 13:35
Střídavý proud
(zopakujte si základní pojmy z kapitoly Harmonické kmitání)

G8.A - Z - 5. 10. - 9. 10. 2020

Čtvrtek 8. 10.
Online výuka na Google Meet 10:00 – 10:45
Střední Evropa

G8.B - Fy - 5. 10. - 9. 10. 2020

Připomínám - již jednou zadáno na nástěnce:
Vlastní indukce - výklad (+ 2 řešené příklady)
https://www.youtube.com/watch?v=2XOLdRtvwI0

Středa 7. 10.
Online výuka na Google meet 8:55 – 9:40
Střídavý proud
(zopakujte si základní pojmy z kapitoly Harmonické kmitání)

G8.A/B - Fy (seminář) - 5. 10. - 9. 10. 2020

Pondělí 5. 10.

14:25 - 15:10
Online výuka na Google Meet
Vlastní indukce, Energie magnetického pole

15:15 – 16:00
Domácí samostudium
Střídavý proud - výukové video (příprava na další hodiny)
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=LpD8T1iTwCs

G1 - Fy - 29. 9. - 2. 10. 2020

Středa 30. 9.
Kontrola DÚ (PS str. 3 / 6, 8)
Vlastnosti plynných látek (zápis do sešitu viz příloha)

Pátek 2. 10.
Písemná práce (látky a tělesa)
PS str. 4 /3 (tajenka), PS str. 4 /cv. 2
video - tekutost plynů (akvárko), roztažnost plynů (balónek)
DÚ na středu 7. 10. - PS str. 5 / 4, 5

Písemka - pátek 9. 10. - vlastnosti látek (pevných, kapalných, plynných)

G2 - Fy - 29. 9. - 2. 10. 2020

Pátek 2. 10.
Opakování látky z primy:
Změna objemu pevných těles při zahřívání nebo při ochlazování 
Změna objemu kapalin a plynů při zahřívání nebo při ochlazování 

Písemka - pondělí 5. 10. - výpočet hustoty látky a hmotnosti tělesa (2 slovní úlohy)
 

G3 - Fy - 29. 9. - 2. 10. 2020

Úterý 29. 9.
Práce při zvedání tělesa kladkami

Pátek 2. 10.
Práce na kladce (slovní úloha str. 21 /4)
Výkon (str. 22-23)

Písemka - úetrý 6. 10. - Práce na kladce

 

 

G4 - Fy - 29. 9. - 2. 10. 2020

Středa 30. 9.
Závislost elektrického odporu na vlastnostech vodiče

Pátek 2. 10.
Závislost elektrického odporu na teplotě (slovní úloha)
DÚ - do sešitu - červená učebnice str. 61/ obr. b) Graf závislosti odporu ocelového drátu na teplotě 
DÚ - na milimetrový papír - na středu 7. 10. - Graf závislosti elektrického proudu na odporu rezistoru 

Písemka - středa 7. 10. - Ohmův zákon (slovní úlohy)

G8A - Fy - 21. 9. - 25. 9. 2020

Magnetický indukční tok - animace
https://www.youtube.com/watch?v=5o8nQOq16Ws

Vlastní indukce - výklad (+ 2 řešené příklady)
https://www.youtube.com/watch?v=2XOLdRtvwI0

 

G1 - Fy - 21. 9. - 25. 9. 2020

St 23. 9.
Vlastnosti pevných látek - Mohsova stupnice tvrdosti
Vlastnosti kapalných látek - praktické ukázky a pokusy

Pá 25. 9.
Vlastnosti kapalin - zápis do sešitu (viz příloha)
Tělesa a látky (opakování) - prac. sešit str. 2 /cv. 3;  str. 3 /cv. 5
DÚ: prac. sešit - str. 3 /cv. 6 a 8

G2 - Fy - 21. 9. - 25. 9. 2020

Po 21. 9.
Měření objemu pevného tělesa (kamene), výpočet hustoty látky (labor. práce)

Pá 25. 9.
Jednotky času (opakování učiva primy)  - str. 96 / U2, str. 96 / čtrvereč. 3 a 4
Měření času - hodiny (str. 96 - 99)
 

G3 - Fy - 21. 9. - 25. 9. 2020

Út 22. 9.
Mechanická práce (str. 12-15)
DÚ na 25.9.2020 - str.16 /čtv.5 (Lokomotiva)

Pá 25 .9.
Mechanická práce - řešení slovníh úloh - str. 16 /čtver. 5, 6. 7

G4 - Fy - 21. 9. - 25. 9. 2020

St 23. 9.
Ohmův zákon (opakování tercie) - určení odporu z grafu

Pá 25. 9.
Ohmův zákon - řešení slovních ůloh - str. 142 / 6, 7, 8, 9, 10 + schematické obvody

DÚ: pořídit si milimetrový papír A4
 

G1 - Fy - 14. 9. - 18. 9. 2020

Pokyny pro chybějící žáky primy (co jsme probírali)

Út 15. 9.
Učebnice str. 5 - 7
Zápis do sešitu - Látky a tělesa (viz příloha)

St 16. 9.
Opakování (orientační v lavicích)
Učebnice str. 6
Zápis do sešitu - Skupenství vody (viz příloha)
Pracovní sešit (PS) - str. 2 / cvičení 1 (ve škole), cvičení 2 (DÚ)

Pá 18. 9.
Společná kontrola DÚ
PS str. 2 / cv. 4
Učebnice str. 8 - Vlastnosti látek
Zápis do sešitu - Vlastnosti pevných látek (viz příloha)
Tabulku (Mohsova stupnice tvrdosti) nakopíruji všem do příští hodiny

 

G2 - Fy - 14. 9. - 18. 9. 2020

Po 14. 9.
Laboratorní práce - Měření hmotnosti pevného tělesa pomocí rovnoramenných vah (viz příloha - str. 82-85)

Pá 18. 9
Opakování učiva primy - Hustota látky (viz příloha - str. 86-88)
Výpočet hustoty látky a hmotnosti tělesa (viz příloha - str. 90-95)

G3 - Fy - 14. 9. - 18. 9. 2020

Úterý 15. 9.
Opakování učiva sekundy (viz příloha - str. 115-127)
Vztlaková síla, Archimédův zákon, chování těles v kapalině, plování nestejnorodých těles, hustoměr,
Archimédův zákon pro vzduch
(str. 140-141)

Pátek 18. 9.
Opakování učiva sekundy (viz příloha - str. 130-139)
Torriccelliho pokus, atmosférický tlak, měření atmosférického tlaku, změny atmosférického tlaku

DÚ - Tlak plynu v uzavřené nádobě (viz příloha - str. 143-147)
- přečíst a do sešitu nakreslit deformační manometr (obr. str. 147)


 

G4 - Fy - 14. 9. - 18. 9. 2020

Středa 16. 9.
Opakování učiva tercie:
Elektrické obvody (obrázky, videa)
Sériové a paralelní zapojení žárovek (str. 118-121)
Zapojení ampérmetru (s.127) a voltmetru (s.131) v elektrickém obvodu

Pátek 18. 9.
Opakování učiva tercie:
Měření elektrického proudu a měření elektrického napětí (s.125-132)
Zdroje elektrického napětí (s.133-136)
Ohmův zákon (s.137-140) - kdo nevypracoval v červnu (poslední zadání 8.6. - 12.6.), dodělá do příští hodiny - pokyny viz příloha!

Postup při řešení fyzikálních úloh

G5.A/B - fyzikální veličiny a jednotky

Publikováno 10.9.2020

G8A - prezentace Severní Evropa

Publikováno 10.9.2020

Deformace pevného tělesa (G7_2020/2021)

G5 - Fy - 8. 6. - 12. 6. 2020

G6- Fy - 8. 6. - 12. 6. 2020

G7A - Fy - 8. 6. - 12. 6. 2020

G5 - Fy - 2. 6. - 5. 6. 2020

G7A - Fy - 2. 6. - 5. 6. 2020

G6 (Fy) - domácí studium a práce na týden 23.3. - 27.3. / G7.

Vše vypracuj do sešitu, naskenuj (vyfoť) a pošli na zelinka@bgv.cz nejpozději do 30. 3.

technická poznámka : Naskenuj /vyfoť to tak, abych to neměl v mailu otočené o 90 ° !

Částicová stavba látek
Hmotnost částic a látkové množství

Zadání práce (viz příloha)

Přes hory a potoky 2019/2020

V letošním školním roce se v rámci projektu "Přes hory a potoky" zaměříme na Národní přírodní památky (NPP) a Přírodní rezervace (PR) v "blízkém" okolí.

1 .PD (7. 10. 2019) - NPP Zlatý vrch u Lísky (čedičové varhany), Stříbrný vrch, PR Studený vrch (rozhledna Studenec)
2. PD (7. 11. 2019) - NPP Panská skála (u Kamenického Šenova), Zámecký vrch (Kamenický hrad) nad Českou Kamenicí
3. PD (6. 3. 2020) - PR Klíč (u Svoru), kopec Klíč (759 m. n. m.)
4. PD (14. 4. 2020) - Prezentace projektu (výstupy žáků - PowerPoint)

Přes hory a potoky 2018/2019

Projekt zaměřený na poznávání Šluknovského výběžku:

1 .PD (3. 10. 2018) - Nejsevernější bod ČR (Lobendava, Severní, Nordkap ČR)
2. PD (8. 11. 2018) - Rozhledna Weifberg (Mikulášovice, Hinterhermsdorf)
3. PD (4. 3. 2019) - Rozhledna Prinz-Friedrich-August-Baude (Sohland-Neudorf), Zámek Lipová (Lipová u Šluknova)
4. PD (12. 4. 2019) - Prezentace projektu (výstupy žáků - PowerPoint)

Matematika polopatě

Podmínky klasifikace

UŽITEČNÉ ODKAZY

OBYVATELSTVO (státy a jejich největší města)

www.citypopulation.de

SLEPÉ MAPY:

www.d-maps.com

ZEMĚPIS 24 - online učebnice zeměpisu

https://www.zemepis24.cz/

RŮZNÉ TABULKY:

https://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_st%C3%A1t%C5%AF_sv%C4%9Bta_podle_po%C4%8Dtu_obyvatel

VÍTEJTE NA ZEMI...

multimediální ročenka životního prostředí

http://www.vitejtenazemi.cz/cenia