Covidový školní rok 2020/2021

Mgr. Marek Jasa

Hodnocení distanční výuky za 2. pololetí školního roku 2021/2022 za předmět ANGLICKÝ JAZYK.

Mgr. Martina Janáková

Hodnocení distanční výuky za 2. pololetí školního roku 2021/2022 za předmět NĚMECKÝ JAZYK.

Mgr. Milan Hrabal

Hodnocení distanční výuky za 2. pololetí školního roku 2021/2022 za předmět OBČANSKÁ VÝCHOVA, TĚLESNÁ VÝCHOVA, ANGLICKÝ JAZYK.

Mgr. Radka Holubářová

Hodnocení distanční výuky za 2. pololetí školního roku 2021/2022 za předmět TĚLESNÁ VÝCHOVA.

Mgr. Vladimír Holeček

Hodnocení distanční výuky za 2. pololetí školního roku 2021/2022 za předmět BIOLOGIE.

Mgr. Stanislav Hocko

Hodnocení distanční výuky za 2. pololetí školního roku 2021/2022 za předmět TĚLESNÁ VÝCHOVA A ZEMĚPIS.

Mgr. Nikola Henrichová

Hodnocení distanční výuky za 2. pololetí školního roku 2021/2022 za předmět ANGLICKÝ JAZYK.

Bc. Jana Hanková

Hodnocení distanční výuky za 2. pololetí školního roku 2021/2022 za předmět NĚMECKÝ JAZYK.

Mgr. Lenka Foberová

Hodnocení distanční výuky za 2. pololetí školního roku 2021/2022 za předmět BIOLOGIE.

RNDr. Štěpánka Dlouhá

Hodnocení distanční výuky za 2. pololetí školního roku 2021/2022 za předmět BIOLOGIE.