Covidový školní rok 2020/2021

Mgr. Jana Petrová

Hodnocení distanční výuky za 2. pololetí školního roku 2020/2021 za předmět DĚJEPIS.

Mgr. Jana Paulusová

Hodnocení distanční výuky za 2. pololetí školního roku 2020/2021 za předmět MATEMATIKA A DESKRIPTIVNÍ GEOMETRIE..

Mgr. František Paulus

Hodnocení distanční výuky za 2. pololetí školního roku 2020/2021 za předmět INFORMAČNÍ A VÝPOČETNÍ TECHNIKA.

Kateřina Moňaková

Hodnocení distanční výuky za 2. pololetí školního roku 2020/2021 za předmět NĚMECKÝ JAZYK.

Ing. Kamila Málková

Hodnocení distanční výuky za 2. pololetí školního roku 2020/2021 za předmět MATEMATIKA A CHEMIE.

Mgr. Klára Mágrová

Hodnocení distanční výuky za 2. pololetí školního roku 2020/2021 za předmět DĚJEPIS.

Mgr. Vladislava Krejčová

Hodnocení distanční výuky za 2. pololetí školního roku 2020/2021 za předmět MATEMATIKA A CHEMIE.

Mgr. Zuzana Jirchářová

Hodnocení distanční výuky za 2. pololetí školního roku 2020/2021 za předmět ČESKÝ JAZYK A LITERATURA.

Jana Pohludková

Hodnocení distanční výuky za 2. pololetí školního roku 2020/2021 za předmět ANGLICKÝ JAZYK.

Žaneta Škáchová

Hodnocení distanční výuky za 2. pololetí školního roku 2020/2021 za předmět FRANCOUZSKÝ JAZYK.

Mgr. Jaroslav Šup

Hodnocení distanční výuky za 2. pololetí školního roku 2020/2021 za předmět MATEMATIKA.

PaedDr. Jana Veselá

Hodnocení distanční výuky za 2. pololetí školního roku 2020/2021 za předmět OBČANSKÁ VÝCHOVA.

Vlastimil Zelinka

Hodnocení distanční výuky za 2. pololetí školního roku 2020/2021 za předmět FYZIKA.

Mgr. Marek Jasa

Hodnocení distanční výuky za 2. pololetí školního roku 2020/2021 za předmět ANGLICKÝ JAZYK.

Mgr. Martina Janáková

Hodnocení distanční výuky za 2. pololetí školního roku 2021/2022 za předmět NĚMECKÝ JAZYK.

Mgr. Milan Hrabal

Hodnocení distanční výuky za 2. pololetí školního roku 2020/2021 za předmět OBČANSKÁ VÝCHOVA, TĚLESNÁ VÝCHOVA, ANGLICKÝ JAZYK.

Mgr. Radka Holubářová

Hodnocení distanční výuky za 2. pololetí školního roku 2020/2021 za předmět TĚLESNÁ VÝCHOVA.

Mgr. Vladimír Holeček

Hodnocení distanční výuky za 2. pololetí školního roku 2020/2021 za předmět BIOLOGIE.

Mgr. Stanislav Hocko

Hodnocení distanční výuky za 2. pololetí školního roku 2020/2021 za předmět TĚLESNÁ VÝCHOVA A ZEMĚPIS.

Mgr. Nikola Henrichová

Hodnocení distanční výuky za 2. pololetí školního roku 2020/2021 za předmět ANGLICKÝ JAZYK.

Bc. Jana Hanková

Hodnocení distanční výuky za 2. pololetí školního roku 2020/2021 za předmět NĚMECKÝ JAZYK.

Mgr. Lenka Foberová

Hodnocení distanční výuky za 2. pololetí školního roku 2020/2021 za předmět BIOLOGIE.

RNDr. Štěpánka Dlouhá

Hodnocení distanční výuky za 2. pololetí školního roku 2020/2021 za předmět BIOLOGIE.