Mgr. Zuzana Jirchářová

Hodnocení předmětů za období od 8. 2. do 30. 6. ve školním roce 2020/2021

Oktávy A a B – český jazyk a literatura, seminář z českého jazyka:

Pro maturitní ročníky nebyl poslední rok opravdu jednoduchý. Z počátečních příprav na písemnou práci a ústní zkoušku v nové podobě se nakonec maturitní zkouška pro většinu studentů omezila na didaktický test. V tomto roce byl pro maturanty otevřený seminář z českého jazyka, který jim měl zajistit více prostoru k opakování a procvičování. Seminář byl zaměřen na obecné i individuální problémy z různých jazykových oblastí a umožnil nám především důkladné procvičování didaktických testů. Vzhledem k distanční formě vyučování jsme často využívali formy prezentací (zpracovávali jako studijní materiál jednotliví žáci) a filmových zpracování literárních děl. Obohacením výuky byla také návštěva spisovatele J. Typlta, který se s námi podělil o zkušenosti se současnou literaturou. Poslední vyučovací hodiny jsme v obou třídách věnovali příspěvkům na Studentský blog, který vznikl jako alternativa školního časopisu Vřískot. Články, které obě oktávy vytvořily, jsou takovým netradičním rozloučením s naší školou v této neobvyklé době a práce na nich byla zavzpomínáním na celých osm let, které tyto třídy na gymnáziu strávily.

Tercie – český jazyk a literatura:

Ani pro nižší ročníky nebyl tento rok tím nejjednodušším. V tercii probíhala distanční výuka v rozsahu 3 hodiny týdně, což není v počtu 34 žáků úplně jednoduché. Proto byla zařazená do klasické výuky i práce ve skupinách (v prostředí Google Meet) a také některé kreativnější úkoly. Jedním z nich byla např. Interpretace libovolné pohádky B. Němcové. Zpracování byla různá, od básnických interpretací přes výtvarné ztvárnění, koláže, počítačovou animaci až po využití stavebnice Lego. Dokonce došlo i na propojení literárního textu a sportovních aktivit. I tercie se zapojila v rámci jednoho slohového úkolu do publikování článků na Školním blogu. Zadáním bylo libovolné téma týkající se naší školy. Vznikly články různého zaměření: Projektový den „Pojď ven II“, 3D tisk, Úprava a výstavba trailů, Jak jsem se stala akvaristou, Uvař si sám aneb Pár tipů pro kuchaře, Jak přežít karanténu atd. 

Prima, sekunda, tercie, kvarta – hudební výchova:

Hudební výchova probíhala v době distanční výuky pouze v podobě off-line, což není pro předmět založený na praktických činnostech vůbec ideální forma. V ročnících prima až tercie byly zadány za toto pololetí celkem čtyři samostatné práce: Zpěv lidové písně, Referát k dané lidové písni, Relaxace s hudbou a Hodnocení hudebního pořadu. První úkol, nazpívat a nahrát libovolnou lidovou píseň, nebyl pro některé žáky vůbec jednoduchý, ale i přes to si s ním všichni skvěle poradili (někteří žáci využili možnost spojit recitaci a hudební podklad). Třetí práce byla zaměřená na náročné období distanční výuky a měla za úkol přiblížit žákům možnost využít hudbu jako relaxační prostředek a způsob odpočinku. Ohlasy byly velmi zajímavé a mnoho dětí vyhodnotilo hudbu jako skvělý způsob jak si v této komplikované době odpočinout a načerpat novou energii.

Kvinta A, kvinta B, sexta – hudební výchova:

Ve druhém pololetí dostali žáci vyššího stupně gymnázia zadanou pololetní práci na libovolné téma z oblasti hudby. Zpracovaná témata byla různá: výroba hudebního nástroje, referáty na hudební období, známé osobnosti, hudební styly a žánry, dále spojení hudby a filmu, vývoj zařízení k reprodukci hudby, vývoj hudebních nástrojů, synestezie, spojení hudby a výtvarného umění, vlastní hudební, taneční a filmová produkce atd. Práce byly velmi zajímavé a reflektovaly osobnosti a hudební zkušenosti jednotlivých žáků.

 

Publikováno: 22.10.2021