Rada ŠPO

Rada školské právnické osoby Gymnázia Varnsdorf
(§ 132 školského zákona)
 
Členové rady školské právnické osoby byli zvoleni zřizovatelem školy na funkční období 5 let od 1. 7. 2021 do 30. 6. 2026.
 
Složení rady:
Mons. ICLic. Mgr. Martin Davídek
Bc. Gabriela Doušová
MUDr. Lubomír Svoboda
Pan Jiří Trebatický