Kyberšikana

Kyberšikana

Kyberšikana (též kybernetická šikana, počítačová šikana či cyberbullying) je druh šikany, který využívá elektronické prostředky jako jsou mobilní telefony, e-maily, pagery, internet, blogy a podobně. Řada jejích projevů může spadat do oblasti kriminálních činů. Její nejobvyklejší projevy představuje zasílání obtěžujících, urážejících či útočných mailů a SMS, vytváření stránek a blogů dehonestujících ostatní, popřípadě může kyberšikana sloužit k posilování klasických forem šikany, nejčastěji prostřednictvím nahrání scény na mobilní telefon a jejího následného rozeslání známým dotyčného, popřípadě vystavení na internetu. Zejména poslední varianta šikany může být extrémně nebezpečná – pokud se spojí s nějakou velmi ponižující situací, takovéto zveřejnění ponižujících materiálů pro obrovské množství lidí (které nejde vzít zpět) mnohonásobně zvyšuje utrpení a trauma oběti, což na ni může mít extrémně neblahý dopad. (zdroj: Wikipedia)

Studenti, máte pocit, že jste vy nebo váš spolužák kyberšikanován? Nenechávejte si to pro sebe! Ve vašem okolí jsou učitelé, třídní učitel(ka), školní psycholog, výchovná poradkyně, vedení školy. Svěřte se komukoliv z nich, komu důvěřujete.

Kyberšikana do společnosti nepatří, do naší školy také ne! Jako škola ji zásadně odsuzujeme a nebudeme ji v žádném případě tolerovat.

Bližší informace o tom, co je kyberšikana, jak funguje, typy kyberšikany a kyberagresorů, právní náhled na problematiku, prevenci, kazuistiky, řešení kyberšikany, pracovní listy a další vám nabídne velice dobře zpracovaná příručka KYBERŠIKANA A JEJÍ PREVENCE.

Další odkazy:

Do ČR přichází projekt, který zapojí děti do boje proti šikaně

E-Bezpečí - internetový portál o nebezpečných jevech, kyberšikany, sextingu, kyberstalkingu

E-Bezpečí - materiály pro učitele, rodiče a žáky