Maturitní zkoušky

Organizace maturitních zkoušek pro třídy G8.

  • přípravný týden 13. - 17. 5. 2019
  • ústní část maturitních zkoušek - společná a profilová část 20. - 24. 5. 2019
  • písemné práce z ČJL a cizích jazyků: 10. a 11. 4. 2019
  • didaktické testy a písemné práce společné části: 10. - 11. 4. a 2. - 6. 5. 2019

Rozhodnutí ředitele Gymnázia Varnsdorf o konání profilové části maturitní zkoušky ve školním roce 2018 - 2019 zde:

Kalendář maturitních zkoušek, jaro 2019 zde:

Zahájení maturitních zkoušek za účasti všech žáků třídy ve středu 2. května 2019 v 7.45 hodin v AULE.

1. Písemná část společné části maturitní zkoušky 10. - 11. 4 a 2. 5. – 10. 5. 2019 (neveřejná část maturitní zkoušky)

2. Ústní část maturitní zkoušky 20. – 24. května 2019 (veřejná část maturitní zkoušky):

Společná část maturitní zkoušky, šk. rok 2018 - 2019

Anglický jazyk - 3. část ústní

Německý jazyk - 3. část ústní

Francouzský jazyk - 3. část ústní

Školní seznam četby ke společné části maturitní zkoušky z ČJL

Profilová část maturitní zkoušky, šk. rok 2018 - 2019

V souladu s §79 odst.1 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, stanovuji pro školní rok 2018/19 počet povinných zkoušek v profilové části maturitní zkoušky na dvě.

Nabídka povinných zkoušek (§79 odst.3, 4 školského zákona) v profilové části maturitní zkoušky:

Český jazyk a literatura

Anglický jazyk

Německý jazyk

Francouzský jazyk

Dějepis

Zeměpis

Matematika

Fyzika

Chemie

Biologie

Informační a výpočetní technika

Základy společenských věd

Návrh pravidel hodnocení profilových zkoušek konaných ústní formou

Návrh pravidel hodnocení profilových zkoušek konaných ústní formou

Zveřejněno 3. 10. 2018