Maturitní zkoušky

Organizace maturitních zkoušek pro třídy G8.

  • přípravný týden 11. - 15. 5. 2020
  • ústní část maturitních zkoušek - společná a profilová část 10. - 12. 6. 2020 a 15. - 16. 6. 2020
  • písemné práce z ČJL a cizích jazyků: 8. a 30. 4. 2020
  • didaktické testy a písemné práce společné části: 1. - 2. 6. 2020

Rozhodnutí ředitele Gymnázia Varnsdorf o konání profilové části maturitní zkoušky ve školním roce 2019 - 2020 zde:

Kalendář maturitních zkoušek, jaro 2020 zde:

Zahájení maturitních zkoušek za účasti všech žáků třídy ve pondělí 4. května 2020 v 7.45 hodin v AULE.

1. Písemná část společné části maturitní zkoušky 1. 6. – 2. 6. 2020 (neveřejná část maturitní zkoušky)

2. Ústní část maturitní zkoušky 10. - 12. 6. 2020 a 15. - 16. 6. 2020 (veřejná část maturitní zkoušky):

Společná část maturitní zkoušky, šk. rok 2019 - 2020

Anglický jazyk - 3. část ústní

Německý jazyk - 3. část ústní

Francouzský jazyk - 3. část ústní

Školní seznam četby ke společné části maturitní zkoušky z ČJL

Profilová část maturitní zkoušky, šk. rok 2019 - 2020

V souladu s §79 odst.1 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, stanovuji pro školní rok 2019/20 počet povinných zkoušek v profilové části maturitní zkoušky na dvě.

Nabídka povinných zkoušek (§79 odst.3, 4 školského zákona) v profilové části maturitní zkoušky:

Český jazyk a literatura

Anglický jazyk

Německý jazyk

Francouzský jazyk

Dějepis

Zeměpis

Matematika

Fyzika

Chemie

Biologie

Informační a výpočetní technika

Základy společenských věd

Hudební výchova

Výtvarná výchova

Návrh pravidel hodnocení profilových zkoušek konaných ústní formou

Návrh pravidel hodnocení profilových zkoušek konaných ústní formou

Zveřejněno 8. 10. 2019