Maturitní zkoušky

Organizace maturitních zkoušek pro třídy G8.

Informace k maturitní zkoušce
Přihláška k jarnímu termínu MZ se podává do 1. 12. předcházejícího kalendářního roku.
Přihláška k podzimnímu termínu MZ se podává do 25. 6. příslušného kalendářního roku.  
 

Organizační pokyny k MZ:

Rozhodnutí ředitele Gymnázia Varnsdorf o konání profilové části maturitní zkoušky ve školním roce 2020 - 2021 ze dne 8. 2. 2020 zde:

Kalendář maturitních zkoušek, jaro 2021 zde:

Zahájení maturitních zkoušek za účasti všech žáků třídy v pondělí 3. května 2021 v 7.45 hodin v AULE Gymnázia Varnsdorf

1. Písemná část společné části maturitní zkoušky 3. 5. – 7. 5. 2021 (neveřejná část maturitní zkoušky)

  • časový plán a zadavatelé pro didaktické testy

2. Ústní část maturitní zkoušky 17. - 21. 5. 2021 (veřejná část maturitní zkoušky):

  • maturitní komise
  • časový plán (středa, čtvrtek, pátek), časový plán (pondělí, úterý)

Profilová část maturitní zkoušky, šk. rok 2020 - 2021

V souladu s §79 odst.1 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, stanovuji pro školní rok 2020/2021 počet dalších povinných zkoušek v profilové části maturitní zkoušky na dvě.

Nabídka dvou povinných zkoušek (§79 odst.3. 4 školského zákona) v profilové části maturitní zkoušky:

Český jazyk a literatura, Český jazyk a literatura 2020 - 2021 - osnova ústní zkoušky

Anglický jazyk

Německý jazyk

Francouzský jazyk

Dějepis

Zeměpis

Matematika

Fyzika

Chemie

Biologie

Informační a výpočetní technika

Základy společenských věd

Hudební výchova

Výtvarná výchova

Návrh pravidel hodnocení profilových zkoušek konaných ústní formou

Návrh pravidel hodnocení profilových zkoušek konaných ústní formou

Návrh pravidel zveřejněn dne 7. 9. 2020