Maturitní zkoušky

Organizace maturitních zkoušek pro třídy G8.

Informace k maturitní zkoušce
Přihláška k jarnímu termínu MZ se podává do 1. 12. předcházejícího kalendářního roku.
Přihláška k podzimnímu termínu MZ se podává do 25. 6. příslušného kalendářního roku.  
 

Organizační pokyny k MZ:

  • didaktické testy společné části: 3. - 7. 5. 2021
  • přípravný týden 10. - 14. 5. 2021
  • ústní část maturitních zkoušek - 17. - 21. 5. 2021
  • písemné práce z ČJL - 8. 4. 2021 a cizích jazyků - 9. 4. 2021 

Rozhodnutí ředitele Gymnázia Varnsdorf o konání profilové části maturitní zkoušky ve školním roce 2020 - 2021 ze dne 7. 9. 2020 zde:

Kalendář maturitních zkoušek, jaro 2021 zde:

Zahájení maturitních zkoušek za účasti všech žáků třídy v pondělí 3. května 2021 v 7.45 hodin v AULE Gymnázia Varnsdorf

1. Písemná část společné části maturitní zkoušky 3. 5. – 7. 5. 2021 (neveřejná část maturitní zkoušky)

  • časový plán a zadavatelé pro didaktické testy

2. Ústní část maturitní zkoušky 17. - 21. 5. 2021 (veřejná část maturitní zkoušky):

  • maturitní komise
  • časový plán (středa, čtvrtek, pátek), časový plán (pondělí, úterý)

Profilová část maturitní zkoušky, šk. rok 2020 - 2021

V souladu s §79 odst.1 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, stanovuji pro školní rok 2020/2021 počet povinných zkoušek v profilové části maturitní zkoušky na dvě.

Nabídka povinných zkoušek (§79 odst.3, 4 školského zákona) v profilové části maturitní zkoušky:

Český jazyk a literatura

Anglický jazyk

Německý jazyk

Francouzský jazyk

Dějepis

Zeměpis

Matematika

Fyzika

Chemie

Biologie

Informační a výpočetní technika

Základy společenských věd

Hudební výchova

Výtvarná výchova

Návrh pravidel hodnocení profilových zkoušek konaných ústní formou

Návrh pravidel hodnocení profilových zkoušek konaných ústní formou

Zveřejněno 8. 9. 2020