Maturitní zkoušky

Organizace maturitních zkoušek pro třídy G8.

Informace k maturitní zkoušce
Přihláška k jarnímu termínu MZ se podává do 1. 12. předcházejícího kalendářního roku.
Přihláška k podzimnímu termínu MZ, opravné nebo náhradní zkoušce se podává do 25. 6. příslušného roku.

Organizační pokyny k MZ a ukončení školního roku za druhé pololetí:

  • ukončení klasifikace za druhé pololetí: 27. 4. 2023, 14:00
  • pedagogická rada pro maturitní ročníky: 28. 4. 2023, 7:00
  • didaktické testy: 2. - 5. 5. 2023
  • přípravný týden: 9. - 12. 5. 2023
  • ústní část maturitních zkoušek: 16. 5. - 19. 5. a 22. 5. 2023
  • termín pro odevzdání seznamu literárních děl žáka je do do 31. března pro jarní zkušební období a do 30. června pro podzimní zkušební období, vzor seznamu děl k odevzdání, maturitní seznam literárních děl 2022-2023

Rozhodnutí ředitele Gymnázia Varnsdorf o konání profilové části maturitní zkoušky ve školním roce 2022 - 2023 ze dne 12. 9. 2022 zde:

Kalendář maturitních zkoušek, jaro 2023 zde:

1. Písemná část maturitní zkoušky a didaktické testy

2. Ústní část maturitní zkoušky 15. 5. - 19. 5. 2023 (veřejná část maturitní zkoušky):

Profilová část maturitní zkoušky, šk. rok 2022 - 2023

V souladu s §79 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, stanovuji pro školní rok 2021/2022 počet dalších povinných zkoušek v profilové části maturitní zkoušky na dvě.

Struktura a kritéria hodnocení profilové zkoušky z českého jazyka a literatury ve školním roce 2022/2023

Struktura a kritéria hodnocení profilové zkoušky z cizího jazyka (AJ, FJ, NJ) ve školním roce 2022/2023

Nabídka dvou povinných zkoušek (§79 odst. 3 a 4 školského zákona) v profilové části maturitní zkoušky:

Český jazyk a literatura, Český jazyk a literatura 2022 - 2023 - osnova ústní zkoušky

Anglický jazyk

Německý jazyk

Francouzský jazyk

Dějepis

Zeměpis

Matematika

Fyzika

Chemie

Biologie

Informační a výpočetní technika

Základy společenských věd

Hudební výchova

Výtvarná výchova

Návrh pravidel hodnocení profilových zkoušek konaných ústní formou

Návrh pravidel hodnocení profilových zkoušek s výjimkou českého jazyka literatury a cizího jazyka konaných ústní formou

Návrh pravidel zveřejněn dne 4. 3. 2022