Mgr. Lenka Foberová

Hodnocení předmětů za období od 8. 2. do 30. 6. ve školním roce 2020/2021

Výtvarná výchova v primě byla vedena kreativním způsobem, jelikož se jedná o první ročník našeho gymnázia, tak byly některé aktivity zaměřeny na poznávání studentů. Při distanční formě výuky, žáci dostávali větší prostor ke ztvárnění zadaného tématu. Každý úkol byl poté slovně a bodově ohodnocen. Výuka estetické výchovy byla zaměřena hlavně na tvorbu větších projektů (pololetních prácí), studenti si tímto způsobem mohli všemi způsoby realizovat svoje fantazijní představy, přání a umělecká nadání. Celkově hodnotím práci studentů jako velmi zdařilou.

Výuku biologie v obou kvintách jsme si značně obohatili různými dobrovolnými úkoly, které nám doplňovaly právě probírané téma. Ať se jednalo o pečení chleba a jiných kynutých výrobků, či pěstování rostlinek, vždy se našlo několik dobrovolníků, kteří úkol hravě zvládli, a taktéž pěkně zdokumentovali. V sextě jsme se těšili z našeho hlavního tématu a tím byla biologie živočichů. Studenti si také vyzkoušeli poznávací testy z významného okruhu živočichů. Téma savci si necháme na začátek příští roku, jelikož téma je celkem rozsáhlé a plynule na něj navazuje biologie člověka. V septimě jsme se výhradně zaměřili na biologii člověka, jak z pohledu anatomie, tak i z pohledu fyziologie. Distanční výuku nám naštěstí zpestřovala různá videa, online kvízy a portály, kde si studenti své znalosti mohli lehce procvičit. Studentům byly předkládány různé možnosti pro jejich budoucí studium na vysokých školách, ať už z oborů týkajících se samotné biologie, tak i oborů příbuzných. Všichni maturanti z předmětu biologie úspěšně odmaturovali, tímto jim přejeme mnoho štěstí na jejich další životní cestě.

Publikováno: 21.09.2021