Mgr. Stanislav Hocko

Hodnocení předmětu od 8. 2. – 30. 6. 2021

Předmět: tělesná výchova a zeměpis

Vyučující: Mgr. S. Hocko

Tělesná výchova

Dobrovolnost, osobní zapojení učitele a kontakt s dětmi, pozitivní atmosféra, zvýšení odolnosti, fyzické zdatnosti, kompenzace času tráveného dětmi u počítačů atd. To bylo hlavním cílem a důvodem, proč jsme volili cestu v režimu online výuky TV na naší škole, která byla velmi ojedinělá a myslíme, že se setkala s velmi pozitivním ohlasem z řad rodičů a i většiny žáků.

Tělesná výchova nebyla zařazena do rozvrhů, proto jsme našli vhodná okénka mezi předměty a snažili se dětem zařazovat vhodná cvičení na protažení a posílení celého těla. Probíhalo cvičení s náčiním i bez, na židlích i podložkách, hiit dance, pilates, jóga, tabata, fitbox a další. Vše v duchu hesla: „Ve zdravém těle, zdravý duch“. Některé hodiny vedli přímo někteří žáci a i pozvané cvičitelky. Zapojila se bývalá studentka naší školy Kačka Pokorná a bylo to příjemným zpestřením pro chlapce i dívky.

Hodiny TV byly a hlavně budou obohaceny o instalaci projektoru a Wi-Fi do malé tělocvičny, což se ukázalo ihned po návratu dětí do škol. Totéž platí o outdoorovém parku, který roste za budovou školy. Obojí přispěje ke zkvalitnění a zpestření TV.

V zimním období bylo možno se zúčastnit několika běžkařských výletů a dokonce jsme byli i bruslit na místním rybníku Mašíňák.

Z hromadných sportovních aktivit proběhly tři větší akce. Dvě turistické a jedna ekologická, kdy naši studenti uklízeli okolí školy.

Pojď ven I. – Turistický projektový den 8. 5. – 11. 5. (viz článek na webu školy)

Pojď ven II. – Turistická soutěž všech tříd – (výsledky na webu školy)

Den země – Celosvětová událost organizovaná 22. dubna a zaměřená na propagaci a podporu ochrany životního prostředí.

Zeměpis

V hodinách zeměpisu jsme v sextě během převážně distanční výuky plně využili dnešních technologických možností Google učebny (kvízy, formuláře, testy, dokumenty, Meet, úkoly, materiály), online atlasů  a map (atlas.mapy.cz, mapy.cz, google maps …) a slepých map. V rámci regionální geografie byl naší náplní region Severní a Střední Ameriky. Většinu žáků musím pochválit za vynikající přístup, aktivitu v hodině a při plnění zadaných úkolů. V plánu bylo dokončit také region Jižní Ameriky, ale to se nám nepodařilo stihnout. Upevníme a navážeme na probranou látku v septimě.

Hodnocení distanční výuky:

Pozitiva - samostatnost, dobrovolnost, organizace práce, aktivita některých studentů v hodinách, ochota, hledání motivace k systematické práci, rozvoj kritického myšlení, upevňování znalostí z fyzické, sociální i regionální geografie. Možnost vlastní organizace času. Distanční výuka byla nesporným přínosem pro žáky i učitele. Udělali jsme všichni pokrok ve využívání informačních technologií. Došlo k rozvoji kompetencí v daných oblastech u dětí i kantorů. Díky online učebnám je velmi usnadněn komunikační kanál mezi žákem a kantorem, což oceníme v režimu prezenční výuky.

Negativa – dlouhodobá distanční výuka může vézt k menší či větší ztrátě motivace a ztížení vlastní organizace práce, jak z pozice učitele, tak z pozice žáka. Problém s objektivním ověřováním znalostí při online výuce. Demotivace ke vzdělávání a tradičním hodnotám. Sociální izolace…

Publikováno: 21.09.2021