Mgr. Vladislava Krejčová

Hodnocení předmětů za období od 8. 2. do 30. 6. ve školním roce 2020/2021

Matematika a chemie

Kromě posledního měsíce jsme v podstatě celé 2. pololetí letošního školního roku strávili na distanční výuce. Pro nás učitele to znamenalo změnit úplně styl práce a naučit se připravovat materiály pro on-line výuku. Pokyny pro samostatné práce na off-line hodiny jsme zadávali do Google učebny a na nástěnku učitelů na webových stránkách školy. Žáci práce odevzdávali přímo do Google učebny, kde je učitel také kontroloval. Práce v prostředí Google učebny je fajn, dá se nastavit čas odevzdání práce. Opravená práce se vrací žákovi i s komentářem a známkou.

On-line výuka probíhala v prostředí Meetu. Díky použití ipadu jsem mohla pracovat s „tabulí“ Jamboard, kterou Meet nabízí. Žáci tak mohli sledovat výklad učitele skoro stejně jak ve škole. Mohla jsem si na ní přímo připravit texty, vložit obrázky a pomocí elektronického pera psát. Tenhle prvek výuky žáci velmi ocenili, jelikož se k tabuli mohli na sdíleném Google disku kdykoliv vrátit.

On-line hodiny chemie často sami žáci zpestřovali svými prezentacemi.

I v letošním školním roce proběhla chemická olympiáda. Všechny testy se psaly on-line v prostředí Moodlu. Naše škola měla zastoupení v každé kategorii. Všichni žáci postoupili do krajského kola. V kategorii D to byla Míša Čepeláková (G4). V kategorii C nás reprezentovali Borek Bartl, Kristýna Křížová (oba G5B) a Kačka Brzáková (G6), která si vedla nejlépe a skončila na krásném sedmém místě. Marek Bartl (G7), který se zapsal do kategorie B, bohužel propásl krajské kolo. Ovšem největšího úspěchu dosáhl Vašek Špička (G8B), který po vítězství v krajském kole kategorie A, postoupil do kola národního. Vedl si celkem dobře a jen o fous mu unikl postup do mezinárodní reprezentace.

Většina žáků v rámci distanční výuky pracovala poměrně dobře, alespoň co se odevzdávání zadaných úkolů týče. V jednotlivých třídách dobře fungovalo vzájemné doučování mezi žáky. O něco horší to pak bylo v rámci on-line hodin. Aktivně pracovalo tak pět, šest žáků. I když jsme na začátku školního roku doplňovali učivo z minulé distanční výuky, povedlo se mi (kromě jedné třídy) tematický plán splnit. Otázkou však zůstává, kolik poznatků zůstalo žákům v hlavě. Chybějící učivo doplníme na začátku příštího školního roku.

V druhém pololetí došlo k úpravě vyučovaných předmětů v oktávách. V hodinách matematiky pokračovali už jen žáci, kteří z matematiky maturovali. Jelikož tito žáci měli dostatek prostoru pro opakování a prohlubování učiva v rámci semináře, mohli jsme se dostatečně věnovat základům vyšší matematiky. Myslím, že by jim to mělo v budoucnu pomoc při studiu na vysokých školách. Žáci pracovali výborně, o hodinách byli aktivní a zvídaví.
 

Publikováno: 22.10.2021