Mgr. Nikola Henrichová

 Hodnocení předmětů za období 8. 2. až 30. 6. 2021

Letošní školní rok byl velmi specifický. Dalo by se říci, že se příliš nevydařil. Díky práci nás všech (vedení, učitelů i žáků) bychom ale mohli naopak říci, že jsme společnými silami došli do zdárného cíle.

Žáci pracovali při distanční výuce velmi dobře. Našly se zde samozřejmě nějaké výjimky, ale byli to v rámci skupin pouze jedinci, kteří si požadovanou práci postupně doplnili. Známky tedy většinou byly velmi dobré.

Online hodiny probíhaly bez zásadních technických potíží. Žáci se připojovali včas a většinou používali kamery. Aktivně se zapojovali do výuky a spolupracovali s vyučujícím. Distanční výuka včetně online hodin tedy proběhla úspěšně.

Tematické plány pro školní rok 2020/2021 byly povětšinou naplněny a v některých skupinách v předmětu anglický jazyk jsme úspěšně dokončily poslední lekce učebnic.

Konverzace z anglického jazyka probíhaly pouze formou samostatné práce. O standardních konverzace se tedy nejednalo. Aby byly cíle alespoň z části naplněny, žáci plnili především úkoly k osvojení frází a slovních obratů, které byly náplní lekcí v učebnicích. Ostatní práce byla složena z přípravy maturitních témat, sledování videí a filmů a čtení příběhů, ke kterým byly připraveny otázky, popř. nahrávali videa a audia se svým ústním projevem.

Ačkoli má distanční výuka mnohá úskalí, byla to velmi zajímavá zkušenost. Přineslo to mnoho nových impulsů do výuky a také se ukázaly některé skryté vlastnosti či dovednosti našich žáků, které se v rámci běžné výuky ne vždy projeví. Myslím si tedy, že je dobré žákům poskytnout různé typy prostředí, aby měli možnost se plně rozvíjet v tom, v čem oni sami potřebují.

Publikováno: 21.09.2021