PaedDr. Jana Veselá

Hodnocení předmětů za období od 8. 2. do 30. 6. ve školním roce 2020/2021

PaedDr. Jana Veselá:

Třída G2 – předmět Občanská výchova:

Občanská výchova ve třídě G2 probíhala v době distančního vzdělávání prostřednictvím Google učebny. Žáci pracovali aktivně, průběžně plnili úkoly, které byly převážně prakticky zaměřené. Pro tvorbu úkolů byla často využita aplikace Wordwal, kde je možné si jednoduchým způsobem zpracovat učivo do podoby interaktivních pomůcek. Žáci prokázali velkou míru samostatnosti a komunikovali s vyučující. Výuka byla doplněna o jednorázové dobrovolné online hodiny a také podvečerní dobrovolné online hodiny pro žáky a jejich rodiče. Setkávání s dětmi a jejich rodiči měla za cíl snížit psychické dopady distanční výuky, náplní byly aktivity a úkoly, které dvojice rodič - dítě plnila společně. Tyto hodiny byly velmi pozitivně hodnoceny za strany rodičů jako čas, který mohli prožít společně oproštěni od starostí.

Třída G3 – předmět Občanská výchova:

Výuka Občanské výchovy ve třídě G3 probíhala v době distanční výuky prostřednictvím Google učebny. Žáci dostávali studijní podklady v podobě prezentací a výukových videí. Jako velmi prospěšné je možné hodnotit digitální učební materiály z učitelského portálu www.rvp.cz a také materiály vytvořené pomocí aplikace Wordwall. Znalosti byly ověřovány on-line testy. Žáci měli také k dispozici textový studijní materiál, který shrnoval učivo celého pololetí. Mohli s ním pracovat různými způsoby - vytisknout si jej, přepisovat si hlavní myšlenky do sešitu apod. Výuka byla doplněna dobrovolnými on-line hodinami. Tyto hodiny byly zaměřeny na doplnění výkladu a na psychickou podporu žáků.

Třída G4 – předmět Občanská výchova:

Výuka Občanské výchovy ve třídě G3 probíhala v době distanční výuky prostřednictvím Google učebny. Žáci dostávali studijní podklady v podobě prezentací a výukových videí. Znalosti byly ověřovány on-line testy. K dispozici měli také textový studijní materiál, který shrnoval učivo celého pololetí. Část výukových materiálů pocházela z různých učitelských a metodických protálů ( www.rvp.cz, www.obcankari.cz, www.odyssea.cz), materiál k procvičování byl tvořen pomocí aplikace www.wordwall.net. Výuka byla doplněna dobrovolnými on-line hodinami. Tyto hodiny byly zaměřeny na doplnění výkladu a na psychickou podporu žáků.

Publikováno: 11.10.2021