Ing. Kamila Málková

Matematika a chemie distančně

Od 8. 2. 2021 na základě rozhodnutí ministerstva školství došlo k přerušení prezenční výuky a výuka se přeměnila opět v distanční. Covid znovu zaútočil a to ve velkém rozsahu. Žáci se znovu zúčastňovali výuky z domova na základě rozvrhu pro tuto výuku. Kromě tří týdnů v květnu a posledních deseti dnů v červnu, kdy výuka proběhla prezenčně, se vyučovalo distančně celou dobu až do 30. 6.

Třídy jako celek pracovaly v online hodinách zodpovědně, na domácí přípravě pracovali s nasazením.

Velkou pochvalu za pracovní nasazení, samostatnost, akčnost, píli, internetovou komunikativnost si zaslouží Michaela Čepeláková (G4), která absolvovala školní kolo olympiády z chemie. Z tohoto kola postoupila do okresního kola a s velkým překvapením se probojovala i do krajského kola. Jednotlivá kola probíhala online.

Tři žákyně Primy se online zúčastnily Okresního kola olympiády z matematiky v Děčíně. Velká gratulace patří úspěšným řešitelkám, a to Tereze Hrozové a Nele Hazdrové.

Velmi oceňuji možnost používání digitální interaktivní tabule Jamboard při online výuce jak matematiky, tak chemie. Žáci měli možnost pracovat zcela na stejné úrovni s tabulí jako ve školní třídě. Přesto tabule ve skutečné třídě je „nenahraditelná“. Doufáme, že ji s žáky v novém školním roce využijeme na 100 procent a nebude zahálet.

Publikováno: 22.10.2021