Jana Pohludková

Zhodnocení letošního školního roku

Většina letošního školního roku proběhla, bohužel, formou distančního vzdělávání. Ale nejen to. Zažili jsme také spoustu jiných forem výuky a mohli jsme se v praxi dokonale seznámit s tím, co znamená synchronní a asynchronní výuka, střídavá prezenční výuka, hybridní výuka, online výuka… Obrovskou výhodou oproti minulému roku bylo to, že jsme už měli distanční způsob výuky „nacvičený“ a vyučování online tak mohlo probíhat víceméně bez problémů. Všichni jsme zvládli práci v prostředí Google Classroom, Meet a Gmailu – dokonce i žáci Primy, kteří si za to určitě zaslouží obrovskou pochvalu. Na hodinách jsme, samozřejmě, používali naše klasické učebnice a pracovní sešity, ale snažili jsme se také využít výhod online prostředí a hodiny si zpestřit chatováním, prezentacemi, autentickými materiály jako jsou videa, krátké filmy či dokumentární filmy, elektronické verze časopisů či naskenované materiály. Úžasné byly také online cloudy nebo kvízy. Často jsme se také rozhlédli po domě či bytě a využili věci kolem nás. Nebo jsme seznámili ostatní s našimi domácími mazlíčky a něco o nich prozradili. Něco z toho můžete vidět i na přiložených fotografiích. A co si přát na závěr? Asi to, abychom se příští školní rok v září setkali ve zdraví ve škole a také tam už zůstali. Přeji vám krásné prázdniny plné úžasných zážitků!

Publikováno: 11.10.2021