Mgr. Radka Holubářová

Hodnocení předmětu od 8. 2. – 30. 6. 2021

Předmět: tělesná výchova

Vyučující: Mgr. R. Holubářová

Dobrovolnost, osobní zapojení učitele, pozitivní atmosféra, zvýšení odolnosti, fyzické zdatnosti a odšpendlení dětí od počítače. To bylo hlavním cílem a důvodem, proč jsme volili cestu v režimu online výuky TV na naší škole, která byla velmi ojedinělá.

Tělesná výchova nebyla zařazena do rozvrhů, proto jsem našla vhodná okénka mezi předměty a snažila se děvčatům zařazovat cvičení na protažení a posílení celého těla.  Reagovala jsem na přání a potřeby jednotlivých tříd. Probíhalo cvičení s náčiním i bez, na židlích i podložkách, hiit dance, pilates, jóga, tabata, aerobic a další. Některé hodiny vedly přímo dívky samy. Pro zpestření hodin jsem zvala do učeben cvičitelky z různých odvětví pohybových aktivit. Zapojila se bývalá studentka naší školy Kačka Pokorná, pár krásných tanečních hodin vedla Ivona Hoření z oktávy. Byla jsem překvapena a potěšena hojnou účastí dívek ve všech třídách. Díky společným hodinám jsem neztratila kontakt tak potřebný i pro pozici primární preventistky.

Hodiny TV byly a hlavně budou obohaceny o instalaci projektoru a Wi-Fi do malé tělocvičny, což se ukázalo ihned po návratu dětí do škol. Totéž platí o outdoorovém parku, který roste za budovou školy. Obojí přispěje ke zkvalitnění a zpestření TV.

V zimním období jsem pořádala běžkařské pondělky, kde jsme se v rouškách a s rozestupy scházely s partou dívek na okolních kopcích. Byla to velmi obohacující činnost v době, kdy jsme byli tak izolováni.

Z hromadných sportovních aktivit proběhly tři větší akce. Dvě turistické a jedna ekologická, kdy naši studenti uklízeli okolí školy.

Pojď ven I. – Turistický projektový den 8. 5. – 11. 5. (viz článek na webu školy)

Pojď ven II. – Turistická soutěž všech tříd – (výsledky na webu školy)

Den země – Celosvětová událost organizovaná 22. dubna a zaměřená na propagaci a podporu ochrany životního prostředí

Distanční výuka byla nesporným přínosem pro žáky i učitele. Udělali jsme všichni pokrok ve využívání informačních technologií. Došlo k rozvoji kompetencí v daných oblastech u dětí i kantorů. Díky online učebnám je velmi usnadněn komunikační kanál mezi žákem a kantorem, což oceníme v režimu prezenční výuky.

Publikováno: 21.09.2021