Mgr. Milan Hrabal

Hodnocení předmětů za období od 8. 2. do 30. 6. ve školním roce 2020/2021

G1 – Občanská výchova

Občanská výchova probíhala bohužel pouze offline. Ale žáci dostávali úkol nebo projekt na každý týden. Mezi zajímavé projekty patřily například: porovnání gymnázia a jejich předchozí školy, bezpečné chování na internetu, reflexe na prožití jarních prázdnin, jarní pozorování měnící se přírody (pozorování konkrétního místa po dobu 30 dnů a fotografický a statistický záznam vývoje zvolené lokality), zamyšlení nad významem jara pro každého osobně (textem, nebo graficky, audio nebo video úvaha apod.), reflexe na zajímavý filmový dokument o Českém Švýcarsku, shrnutí pocitů z distanční výuky a nakonec kreativní fotosoutěž z prožité karantény. Cílem všech projektů bylo přinést nějakou reálnou výzvu do jejich online karanténní výuky/života – dostat žáky ven, přimět je zamyslet se, něco kreativního udělat.

 

G1 (chlapci + několik zdatnějších dívek) – Tělesná výchova

Tělesná výchova v karanténě? Co myslíte? Dost tvrdý oříšek, že? Ale naštěstí se podařilo primány namotivovat k plnění týdenních sportovních výzev a následné vyplňování sportovního deníku v týdenním cyklu. Cílem bylo denně ujít minimálně 6 tisíc kroků, nebo kardio aktivita minimálně 90 minut týdně. Způsobů, jak toho dosáhnout bylo mnoho. Někdo běhal se psem, někdo hrál fotbal s kamarády, někdo odjel do Španělska na kolo, někdo posiloval doma, někdo provozoval turistiku po zdejších lesích a jiný zase cvičil podle YouTube. Všechny holky a pár kluků se připojovali do dobrovolných online hodin tělesné výchovy, kde někdo z žáků předcvičoval a ostatní to doma před kamerou cvičili s ním. Ještě bylo možné se zapojit do celoškolních sportovních výzev jako např. „Pojď ven“. Ale na otevření školy a tělocvik s ostatními spolužáky „face to face“ se těšili všichni.

G1 až G8AB - Anglický jazyk

            Výuka angličtiny v průběhu distanční výuky v 2. pololetí probíhala v režimu 2 online a  jedné hodiny offline týdně. Jen oktávám přibyly dvě hodiny týdně aby měli dost možností na přípravu k maturitě. Způsob práce v google učebně si žáci osvojili už v prvním pololetí, takže průběh druhého půl rok byl plynulý. Kromě klasické práce s materiály z internetu a učebnic byl čas i na některé inovativní způsoby, které byly vyvinuty až jako reakce na distanční výuku ve světě. Na zdokonalení čtení jsme například využívali nový americký portál ReadTheory, který na základě sofistikovaného diagnostikování různých čtecích dovedností jednotlivých žáků nabízí další materiály na čtení šité na míru tak, aby se každý čtenář co nejvíce zdokonalil v té oblasti ve které právě potřebuje. Z pohledu zvládnutého učiva hodnotím toto pololetí velmi kladně.

Publikováno: 21.09.2021