Mgr. Marek Jasa

Mgr. Marek Jasa – Hodnocení předmětů AJ a KAJv za období od 8. 2. do 30. 6. ve školním roce 2020/2021

Největší výzvou pro mě jako učitele bylo zvládnutí výuky začátečnické skupiny v primě. Největší test to však byl hlavně pro benjamínky gymnázia samotné. Zvládli to navzdory všemu bravurně. Před nástupem online výuky jsme se stihli sehrát a zvyknout si na sebe. Díky prozíravosti zástupce Fandy Pauluse se stihli seznámit s Googlu učebnou ještě za prezenční výuky ve škole a s nástupem lockdownu už fungovali v prostředí této platformy perfektně. Bohužel horší technické vybavení v domácnostech některých žáků způsobovalo časté prodlevy během online hodin, které zpomalovaly tempo výuky natolik, že jsme probrali zhruba polovinu plánované látky na letošní rok. Samozřejmě že u takto mladých žáků hrál velkou roli ve skluzu samotný systém distančního vyučování, kde je těžší udržet pozornost a získat rychlou odezvu, také bylo nutno častěji opakovat a látku prohlubovat, neboť chyběl přímý a okamžitý kontakt se žáky. On-line výuka rovněž omezovala využití her ve výuce, rozhovory ve dvojicích a skupinové aktivity. V budoucnu si v tomto směru hodláme mnohé vynahradit a využít všechny zmiňované opomíjené výukové metody. Na druhou stranu vznikla řada skvělých prací ve formě projektových úkolů se zapojením malování, audio nahrávek či tvorby plakátů.

Co se týče tercie a kvarty, díky pokročilé úrovni jazykových dovedností, předešlé zkušenosti s výukou na Gymnáziu Varnsdorf v obdobích během lockdownu i před ním a šikovnosti všech členů obou skupin, se podařilo udržet tempo a naplnit tematické plány výuky jako v běžném školním roce. Nedostatek her a zábavných skupinových aktivit vyvážily projektové úkoly se zapojením multimédií (audio a video úkoly).

Na vyšším gymnáziu v sextě, kvintách a septimě jsme opět díky vyspělosti a schopnostem studentů v těchto skupinách byli schopni splnit plán jen s menším skluzem, který nebude problém dohnat. Díky velkým pokrokům, které učinili v předešlých letech studia, jsem se nemusel bát zadat skupinám náročnější výzvy, například projektové pokračující úkoly za využití instruktážních videí, eseje, audio a video úkoly (např. videorecepty, prezentace grafů v angličtině, fact file, prezentace).

Samostatnou kapitolou byla výuka ve smíšené skupině G8 A/B. S touto elitní skupinou angličtinářů, ze které se rekrutovali účastníci anglických olympiád a jiných jazykových soutěží (Juvenes Translatores a České lingvistické olympiády), kde také dosáhla ta nejlepší z nich, Marie Frančová, mnoha úspěchů, se pracovalo opravdu skvěle. Tři žákyně z této skupiny (Leri Plyushchakova, Eliška Žáková a opět Marie Frančová) úspěšně složily prestižní jazykovou zkoušku úrovně B2, tzv. FCE, a staly se držitelkami certifikátů, které přesahují státní maturitní zkoušku o celou jednu úroveň.

V takové skupině mi bylo ctí a potěšením učit, neboť možnosti co do typu, úrovně a tématiky úkolů byly prakticky neomezené. A podle toho také vypadala náplň hodin: náročná gramatika s detailními nuancemi, diskuse na složitá témata, náročné texty a poslechy, audio úkoly, slohové práce a v neposlední řadě cílená příprava k maturitě. Tematický plán se nám podařilo naplnit dá se říci do puntíku.

Publikováno: 21.09.2021