Mgr. Klára Mágrová

Hodnocení předmětu dějepis za období od 8. 2. do 30. 6. ve školním roce 2020/2021 na webové stránky

Během distanční výuky se hodiny dějepisu odehrávaly prostřednictvím služby Meet v Google Učebně. Zároveň byla zadávána samostatná práce. Ve všech třídách bylo možné vypracovávat dobrovolné úkoly. K opakování látky mimo jiné sloužily on-line testy, připravené v Google Učebně. Vybrané práce žáků a studentů se vystavovaly v kurzech jednotlivých tříd.

V on-line hodinách jsme často pracovali s obrazovými přílohami, krátkými videi a dobovými texty. Některým žákům vyhovovaly kreativně zaměřené úkoly, jiní dávali přednost práci s pracovním sešitem. Žáci uvítali samostatnou i skupinovou práci v bílé tabuli Jamboardu.

V primě se osvědčilo zadávání tvůrčích aktivit, žáci, např. vytvářeli lapbook (kniha do klína). V sekundě jsme se učili různé metody, jak číst s porozuměním a pracovat s textem. V tercii se s příznivým ohlasem setkala možnost výběru, jakou formou se zpracuje téma samostatné práce. Kvartáni si vyzkoušeli zpracovat různé úhly pohledu na stejnou historickou událost. Současně se učili pracovat s orální historií, např. při zpracování rodinných vzpomínek. Sextáni ve druhém pololetí psali delší písemné práce, např. formou článku nebo rozhovoru s fiktivním odborníkem. Osvědčily se různé šablony a aplikace, díky nimž se zpracovávaly komiksy nebo historické aktuality.   

Pět žáků z primy, sekundy a tercie se zapojilo do zajištění komentovaných prohlídek pro účastníky Noci kostelů 2021 ve Varnsdorfu, kterou 28. 5. 2021 u tzv. červeného kostela uspořádalo město Varnsdorf.

Publikováno: 22.10.2021