Žaneta Škáchová

Hodnocení předmětů

Ve 2. pololetí 2020/2021 probíhala výuka především on-line způsobem a distančně. Vzhledem k úpravám rozvrhů hodin byly hodiny francouzského jazyka sníženy ze tří na dvě hodiny týdně on-line na vyšším stupni a ze dvou na jednu na nižším stupni. Zbylé hodiny probíhaly pouze distančně. I přesto se ve většině skupin podařilo naplnit roční a tematické plány a tedy i ŠVP. Společně jsme dále prohlubovali nejen učivo, ale také práci s počítačem, který jsme využívali co nejefektivněji. Žáci využívali textové editory, vytvářeli různé prezentace, vyhledávali informace na internetu a využívali edukační videa v rámci samostudia.

Hodiny konverzace probíhaly pouze distančně, žákům byla zadávána práce, kterou odevzdávali do Google učebny. Témata byla volená dle ročního plánu a ŠVP. Témata zpracovávali různými způsoby – prezentace, videa, eseje, popis obrázků, recepty, plakáty, básničky, koláže atd.

Publikováno: 11.10.2021