Mgr. Vladimír Holeček

Vzpomínání na seminář z biologie za školní rok 2020 - 2021

            Trochu se obávám, že toto vyprávění si již mnoho absolventů semináře nepřečte… tak už to prostě bývá – prožijeme spolu spoustu času, ale nakonec se rozprchneme do nových životů a – v lepším případě – nám zůstanou alespoň (ty hezké) vzpomínky. (Mně tedy určitě, bude v nich třeba radost, kterou mi přinášela naše setkávání, potěšení ze slušnosti, s jakou jste se omlouvali, když jste se nemohli výuky zúčastnit, radost z respektu, se kterým jste k učivu přistupovali, klid z pochopení, které jste projevovali pro moje pamětnické „historky“, vděk za způsob, jakým jsme dokázali sdílet naše pocity… atd.)

            A proto si dovolím alespoň krátkou rekapitulaci našeho posledního společného roku, který – jak všichni dobře víme – byl opravdu netypický… Jsem přesvědčen, že i vy, milí seminaristé, ho ve svých vzpomínkách budete jednou synonymizovat „jo – to tenkrát, jak byl ten koronavirus“! Musím ale také vyhovět požadavku na tento článeček ve smyslu úkolu, zadaného panem ředitelem… Tak jak to tedy s námi letos bylo?

            Oktavánské studium vás absolvovalo celkem 43 – a z tohoto počtu se vás 25 přihlásilo do semináře! A to je celých 58%! Že jsem z toho měl velkou radost, to jsem vám řekl mnohokrát – ale ještě větší radost jsem měl pokaždé, když jsme se (většinou ve 100 % počtu) „sešli“, zvláště když vaše aktivita nepolevovala ani v dlouhém období distanční výuky. Je pravda, že do výuky jsem příliš mnoho progresivních metod nezařazoval – ale vy jste si s tím poradili – a nakonec jste všichni pěkně odmaturovali… Vyjádřeno řečí strohých čísel, 19 z vás maturovalo „za jedna“, pět to dalo „za dva“ –  a  jeden za pořád dobrou trojku, prostě moc dobré výsledky… Nevím, jak vy, ale my  – „komisníci“ –  z vás máme opravdu velkou radost a do dalšího životního kola vám přejeme, aby se vám dařilo všechno vše, na co sáhnete, a když už se vám něco občas nepodaří, tak ať vás to „neuškvaří“…

            Tak se mějte hezky a zkuste si zavzpomínat alespoň nad malou galerií, kterou vám přidávám k tomuto spontánnímu breptání…

                                                                                              Mgr. Vladimír Holeček

Publikováno: 21.09.2021