Boumová Kateřina Mgr.

Profil učitele

Němčina

Boumová Kateřina Mgr.

Kontakt: boumova@bgv.cz

G6A - Písemné opakování slovní zásoby k tématu Neue Medien (učebnice str. 93-96)

G5 - Písemné opakování slovní zásoby k tématu Schule (učebnice str.49-52)

KLASIFIKAČNÍ TÝDEN ČERVEN 2019

4. PD - ROZPIS STANOVIŠŤ

4. PROJEKTOVÝ DEN - SCHŮZKA

v pondělí 1. 4. v 10.45 - učebna NJ
 

3. PROJEKTOVÝ DEN - SCHŮZKA

25. 2. v 9. 40 UČEBNA NJ

Samostudium pro skupinu KNJv / kvinta

téma: WOHNEN/ PŘÍPRAVA SLOVNÍ ZÁSOBY

 • v učebnici na str. 27 pracovat s obrázkem, pojmenovat jednotlivé místnosti (i se členy) a v každém pokoji popsat nábytek, slovíčka se nachází pod obrázkem, opět nezapomenout na členy
 • slovní zásobu zapsat do sešitu
 • Hausarbeiten (str. 28) - odpovědět na otázky: 1. Wie sind die Hausarbeiten bei euch zu Hause verteilt? (verteilen = rozdělit), 2. Welche Hausarbeiten hasst du? (hassen = nenávidět)

Klasifikační týden - podmínky zkoušení

KLASIFIKAČNÍ TÝDEN – NĚMECKÝ JAZYK – Mgr. K. BOUMOVÁ – PRIMA

 • povídání o sobě a kamarádovi v rozsahu 2 minut
 •  slovní zásoba – okruhy: Start, L1, L2 (vyberu 10 slovíček)
 • gramatika (časování sloves, tvoření W-otázek a odpovědí)

KLASIFIKAČNÍ TÝDEN – NĚMECKÝ JAZYK – Mgr. K. BOUMOVÁ – SEKUNDA

 • připravit si dvouminutové povídání na vybraná témata (1. rodina, 2. co mám / nemám rád/a + dialog v obchodě při koupi pití)
 • slovní zásoba L7 a L8 (vyberu 10 slovíček)
 • gramatika v rozsahu obou lekcí (L7, L8)

KLASIFIKAČNÍ TÝDEN – NĚMECKÝ JAZYK – Mgr. K. BOUMOVÁ – TERCIE

 • připravit si dvouminutové povídání na vybraná témata (1. Essen und Trinken + Tagesablauf, 2. Hobbys, 3. Was ist gestern passiert)
 • slovní zásoba L9, L10, L11 (vyberu 10 slovíček)
 • gramatika v rozsahu probraných lekcí (L9, L10, L11)

KLASIFIKAČNÍ TÝDEN – NĚMECKÝ JAZYK – Mgr. K. BOUMOVÁ – KVARTA

 • připravit si dvouminutové povídání na vybraná témata (1. Ferien – Perfekt, 2. Geburtstag, 3. Wohnen/ Meine Wohnung, 4. Person beschreiben – über Laura sprechen, Charakteristik, Gefühle)
 • slovní zásoba L17, L18, L19, L20
 • gramatika v rozsahu probraných lekcí

KLASIFIKAČNÍ TÝDEN – NĚMECKÝ JAZYK – Mgr. K. BOUMOVÁ – KVINTA

 • 1. Familie und Verwandschaft, 2. Freizeit und Hobbys, 3. Sport (10 minutové povídání, jedno ze tří témat si vylosujete)

KLASIFIKAČNÍ TÝDEN – NĚMECKÝ JAZYK – Mgr. K. BOUMOVÁ – SEXTA

 • 1. Ferien / Reisen, 2.Wohnort, 3. Essen und Trinken (10 minutové povídání, jedno ze tří témat si vylosujete)

Projektové dny

PROJEKTOVÉ DNY

„KDY, JAK, KDO, KAM?“ ANEB ETIKETA V PRAXI

Jak zdravit? Tykat, nebo vykat? Jak se chovat u stolu? Jaké zvolit oblečení? Jak správně telefonovat? A ještě mnohem více. Žáci vyhledají informace a pomocí modelových situací se vzájemně seznámí s pravidly slušného chování ve společnosti i mimo ni. Půjde především o skupinovou práci a praktické procvičení daných situací. Projektové dny budou probíhat v budově gymnázia.

Informativní schůzka proběhne v pondělí 24. 9. v 9. 40 v učebně NJ.

Samostudium pro skupinu KNJv / sexta A

téma: LIEBE UND FREUNDSCHAFT

 • připravit si slovní zásobu k tématu ze strany 99/cv. 2
 • písemně zpracovat cvičení 4, str. 99 (znát význam přídavných jmen v rámečku)

2. projektový den - schůzka

Schůzka k projektu ve středu 31. 10. v 9.40 v učebně NJ. Díky