Hedvíková Milena Mgr.

Profil učitele

Estetická výchova a český jazyk

Hedvíková Milena Mgr.

Kontakt: hedvikova@bgv.cz

G6- ESV- 19. 4. - 23. 4. 2021 / G6.

Basquiat- životopisný film, konzultace ročníkové práce!

G5 B- ESV- 19. 4. - 23. 4. 2021 / G5.B

Basquiat- životopisný film, konzultace ročníkové práce!

G5 A- ESV- 19. 4. - 23. 4. 2021 / G5.A

Basquiat- životopisný film, konzultace ročníkové práce!

G3- Vv- 19. 4. - 23. 4. 2021 / G3.

Inspirace uměním přírodních národů- maska (vrstvený karton)

G4- CJL- 19. 4. - 23. 4. 2021 / G4.

Přehled učiva:

Mluvnice- Významové poměry mezi souřadně spojenými větnými členy a vedlejšími větami; procvičování pravopisu

Literární výchova- Česká próza 1948-55- E. Hostovský; Společná četba- Vzpomínky na Sherlocka Holmese/ TV seriál Sherlock- porovnání

Sloh- Úvaha- rozbor slohové práce

G4- Vv- 18. 4. - 23. 4. 2021 / G4.

Netradiční výtvarné techniky- malba kávou.

G2- Vv- 19. 4. - 23. 4. 2021 / G2.

Inspirace uměním přírodních národů- využití odpadových materiálů při výtvarné tvorbě

G2- CJL- 19. 4. - 23. 4. 2021 / G2.

Přehled učiva:

Mluvnice- Rozvíjející větné členy- Doplněk; Procvičování pravopisu- shoda podmětu s přísudkem

Literární výchova- Středověká literatura- Chorál, Kosmova kronika česká, Společná četba- Biblické příběhy SZ

Sloh- Výtah, výpisky

 

G1- CJL- 19. 4. - 23. 4. 2021 / G1.

Přehled učiva:

Mluvnice- Rozvíjející větné členy- procvičování, pravopis- interpunkce v souvětí

Literární výchova- Beseda o společné četbě (Osada Havranů), společná četba- C.S. Lewis- Letopisy Narnie, J. London- Bílý tesák

Sloh- Výpisky- Nástup Habsburků na český trůn

G6- ESV- 12. 4. - 16. 4. 2021

České umění po 2. světové válce- virtuální prohlídka NG, konzultace ročníkové práce- individuální zadání

G5 B- ESV- 12. 4. - 16. 4. 2021

České umění po 2. světové válce- virtuální prohlídka NG, konzultace ročníkové práce- individuální zadání

G5 A- ESV- 12. 4. - 16. 4. 2021

České umění po 2. světové válce- virtuální prohlídka NG, konzultace ročníkové práce- individuální zadání

G4- Vv- 12. 4. - 16. 4. 2021

Prolínání v prostoru- práce s on-line editorem fotografií- podrobnosti v Google Učebně

G4- CJL- 12. 4. - 16. 4. 2021

Přehled učiva:

Mluvnice- Souvětí souřadné a podřadné, druhy vedlejších vět; Pravopis- oprava chyb v textu

Literární výchova- Beseda o společné četbě- P. Coelho- Alchymista

Sloh- Úvaha nad vybraným citátem- slohová práce

G3- Vv- 12. 4. - 16. 4. 2021

Růstové tvary stromů- podrobnosti v Google Učebně

G2- Vv- 12. 4. - 16. 4. 2021

Tvor z Labáku- kresba- podrobnosti v Google Učebně

G2- CJL- 12. 4. - 16. 4. 2021

Přehled učiva:

Mluvnice- Rozvíjející větné členy- Příslovečné určení- rozšíření znalostí o druzích- zápis 

Literární výchova- Středověká literatura- Kristiánova legenda, Legenda o sv. Vojtěchu

Sloh- Výtah- práce s osnovou

G1- CJL- 12. 4. - 16. 4. 2021

Přehled učiva:

Mluvnice- Rozvíjející větné členy- příslovečné určení, pravopisné oříšky- procvičování y/i

Literární výchova- Dobrodružná literatura- M. Twain- Dobrodružství Toma Sawyera, ČD- Osada Havranů

Sloh- Výpisky

G6- ESV- 6. 4. - 9. 4. 2021

České umění po 2. světové válce- seznámení se s materiály v Google Učebně

G5 B- ESV- 6. 4. - 9. 4. 2021

České umění po 2. světové válce- seznámení se s materiály v Google Učebně

G5 A- ESV- 6. 4. - 9. 4. 2021

České umění po 2. světové válce- seznámení se s materiály v Google Učebně

G4- CJL- 6. 4. - 9. 4. 2021

Přehled učiva:

Mluvnice- Souvětí souřadné a podřadné, druhy vedlejších vět; procvičování pravopisu- kvíz

Literární výchova- odevzdat ČD- Alchymista

Sloh- Úvaha

G4- Vv- 6. 4. - 9. 4. 2021

Prolínání v prostoru- práce s editorem fotografií- podrobnosti k úkolu v Google Učebně

G3- Vv- 6. 6. - 9. 4. 2021

Růstové tvary stromů- práce s fotografií + kresba- bližší informace v Google Učebně

G1- CJL- 6. 4. - 9. 4. 2021

Přehled učiva:

Mluvnice- Rozvíjející větné členy- předmět a příslovečné určení (zápisy)

Literární výchova- Dobrodružná literatura (E. Štorch- Lovci mamutů), společná četba- Osada Havranů

Sloh- Výpisky

G2- Vv- 6. 4. - 9. 4. 2021

Nakresli tvora, který by mohl žít v tomto příbytku... - podrobnosti v Google Učebně

G2- CJL- 6. 4. - 9. 4. 2021

Přehled učiva:

Mluvnice- Rozvíjející větné členy, procvičování pravopisu y/i

Literární výchova- Středověká literatura- Legendy o sv. Václavu a sv. Ludmile, ČD- J. R. R. Tolkien- Hobit

Sloh- Výtah

 

G6- ESV- 29. 3. - 31. 3. 2021

Virtuální prohlídka výstavy- Vincenz Janke- technika podmalby

Vlastní tvorba- ilustrace k biblickému příběhu

G5 B- ESV- 29. 3. - 31. 3. 2021

Virtuální prohlídka výstavy- Vincenz Janke- technika podmalby

Vlastní tvorba- ilustrace k biblickému příběhu

G5 A- ESV- 29. 3. - 31. 3. 2021

Virtuální prohlídka výstavy- Vincenz Janke- technika podmalby

Vlastní tvorba- ilustrace k biblickému příběhu

G4- Vv- 29. 3. - 31. 3. 2021

Památník Terezín- výtvarná soutěž- "Když je potřeba pomoci..."

Virtuální prohlídka- Vincenz Janke

G4- CJL- 29. 3. - 31. 3. 2021

Přehled učiva:

Mluvnice- Souvětí souřadné a podřadné, druhy vedlejších vět, procvičování pravopisu

Literární výchova- Společná četba- Pašijové texty- odkazy a PL- viz. Google Učebna

G3- Vv- 29. 3. - 31. 3. 2021

Památník Terezín- výtvarná soutěž- "Když je potřeba pomoci..."

Virtuální prohlídka- Vincenz Janke- podmalba (Severočeské muzeum v Liberci)

G2- Vv- 29. 3. - 31. 3. 2021

Památník Terezín- výtvarná soutěž- "Když je potřeba pomoci..."

G2- CJL- 29. 3. - 31. 3. 2021

Přehled učiva:

Mluvnice- Rozvíjející větné členy

Literární výchova- Středověká literatura v českých zemích (Proglas, panonské legendy), pašijový příběh- PL

G1- CJL- 29. 3. - 31. 3. 2021

Přehled učiva:

Mluvnice- Rozvíjející větné členy- předmět

Literární výchova- Autorské pohádky (M. Macourek), pašijový příběh- PL

G6- ESV- 22. 3. - 26. 3. 2021

Světové umění 2. pol. 20. stol.- kvíz v Google Učebně

G5 B- ESV- 22. 3. - 26. 3. 2021

Světové umění 2. pol. 20. stol.- kvíz v Google Učebně

G5 A- ESV- 22. 3. - 26. 3. 2021

Světové umění 2. pol. 20. stol.- Kvíz v Google Učebně

G4 - CJL- 22. 3. - 26. 3. 2021

Přehled učiva:

Mluvnice- Druhy vedlejších vět + kvíz v Google Učebně, procvičování pravopisu- kvíz v Google Učebně

Literární výchova- Agitační poezie x zakázaní autoři a exil, spol. četba- P. Coelho- Alchymista

Sloh- Vypravování

G4- Vv- 22. 3. - 26. 3. 2021

Výtvarná soutěž památníku Terezín- Téma XXV. ročníku- "Když je potřeba pomoci..."- informace v Google Učebně

G3- Vv- 22. 3. - 26. 3. 2021

Výtvarná soutěž památníku Terezín- Téma XXV. ročníku- "Když je potřeba pomoci..."- informace v Google Učebně

G2- Vv- 22. 3. - 26. 3. 2021

Výtvarná soutěž památníku Terezín- Téma XXV. ročníku- "Když je potřeba pomoci..."- informace v Google Učebně

G2- CJL- 22. 3. - 26. 3. 2021

Přehled učiva:

Mluvnice- Rozvíjející větné členy, pravopis- shoda podmětu s přísudkem

Literární výchova- Starověká literatura- kvíz v Google Učebně, Středověká literatura- úvod, spol. četba- Hobit (kvíz)

Sloh- Výtah (Jak vznikají oceánské proudy)- úkol v Google Učebně

G1- CJL- 22. 3. - 26. 3. 2021

Přehled učiva:

Mluvnice- Rozvíjející větné členy- přívlastek shodný a neshodný; základní větné členy- kvíz v Google Učebně

Literární výchova- Autorské pohádky (A. Goldflam), vlastní krátký text tvořený jednoslabičnými slovy inspirovaný Fimfárem

Sloh- Výtah

G4- Vv- 15. 3. - 19. 3 . 2021

Výtvarná soutěž památníku Terezín- Téma XXV. ročníku- "Když je potřeba pomoci..."- informace v Google Učebně

G3- Vv- 15. 3. - 19. 3. 2021

Výtvarná soutěž památníku Terezín- Téma XXV. ročníku- "Když je potřeba pomoci..."- informace v Google Učebně

G2- Vv- 15. 3. - 19. 3. 2021

Výtvarná soutěž památníku Terezín- Téma XXV. ročníku- "Když je potřeba pomoci..."- informace v Google Učebně

G6- ESV- 15. 3. - 19. 3. 2021

Abstraktní expresionismus- Životopisné drama Pollock- v Google Učebně

G5 B- ESV- 15. 3. - 19. 3. 2021

Abstraktní expresionismus- Životopisné drama Pollock- v Google Učebně

G5 A- ESV- 15. 3. - 19. 3. 2021

Abstraktní expresionismus- Životopisné drama Pollock- v Google Učebně

G4- CJL- 15. 3. - 19. 3. 2021

Přehled učiva:

Mluvnice- Souvětí souřadné a podřadné, druhy vedlejších vět, procvičování pravopisu- kvízy v Google Učebně

Literární výchova- Česká literatura 1945-48 (J. Fučík, J. Drda); spol. četba- P.- Coelho- Alchymista

Sloh- Vypravování- představení oblíbené knihy

G1- CJL- 15. 3. - 19. 3. 2021

Přehled učiva:
Mluvnice- Základní větné členy, shoda podmětu s přísudkem- procvičování + kvízy v Google Učebně
Literární výchova- Autorské pohádky- Zdeněk Svěrák, společná četba- E. Štorch- Osada Havranů
Sloh- Výtah a výpisky

G2- CJL- 15. 3. - 19. 3. 2021

Přehled učiva:

Mluvnice- Základní větné členy, věty dvojčlenné a jednočlenné; pravopisný kvíz v Google Učebně

Literární výchova- Starověká literatura- Aeneis, kvíz v Google Učebně- Hobit

Sloh- Výtah

G6- ESV- 8. 3. - 12. 3. 2021

Zhlédněte virtuální prohlídky aktuálních výstav- info v Google Učebně.

G5 B- ESV- 8. 3. - 12. 3. 2021

Zhlédněte virtuální prohlídky aktuálních výstav- info v Google Učebně.

G5 A- ESV- 8. 3. - 12. 3. 2021

Zhlédněte virtuální prohlídky aktuálních výstav v Google Učebně.

G4- CJL- 8. 3. - 12. 3. 2021

Přehled učiva:

Mluvnice- Pravopisný kvíz v Google Učebně, Věty hlavní a vedlejší- druhy vedlejších vět

Literární výchova- Společná četba- P. Coelho- Alchymista, Opakování- Světová lit. po 2. světové válce, Česká poezie 1945-48

Sloh- Rozbor slohové práce (charakteristika)

G4- Vv- 8. 3. - 12. 3. 2021

Zhlédněte vernisáž on-line výstavy izraelského fotografa Boaze Amidrora, která zahájila 5. ročník soutěže Czech Nature Photo- Google Učebna.

Unikátní výstava Rembrandt: Portrét člověka, kterou pořádá NG v Praze, má také svou on-line verzi smiley.

G3- Vv- 8. 3. - 12. 3. 2021

Zhlédněte vernisáž výstavy izraelského fotografa Boaze Amidrora, která zahájila 5. ročník soutěže Czech Nature Photo. Obsahuje unikátní přírodní snímky- viz. Google Učebna.

 

G2- Vv- 8. 3. - 12. 3. 2021

Zhlédněte on-line vernisáž izraelského fotografa Boaze Amidrora, která zahájila 5. ročník soutěže Czech Nature Photo- viz. Google Učebna.

G2- CJL- 8. 3. - 12. 3. 2021

Přehled učiva:

Mluvnice- Věty jednočlenné, dvojčlenné a větné ekvivalenty, jazykový rozbor; pravopisný kvíz v Google Učebně

Literární výchova- Antické drama, Společná četba- Hobit- kvíz v Google Učebně

Sloh- Rozbor slohové práce (Líčení)

G1- CJL- 8. 3. - 12. 3. 2021

Přehled učiva:

Mluvnice- Základní větné členy, shoda podmětu s přísudkem 

Literární výchova- Autorská pohádka- Jan Werich- Fimfárum

Sloh- Popis pracovního postupu- slohová práce- "Mé oblíbené jídlo"

G6- ESV- 22. 2. - 26. 2. 2021

Vytvořte drobné dílo inspirované jedním z poválečných světových výtvarných směrů. Podrobnosti v Google Učebně.

G5 B- 22. 2. - 26. 2. 2021

Vytvořte drobné dílo inspirované jedním z poválečných světových výtvarných směrů. Podrobnosti v Google Učebně.

G5 A- ESV- 22. 2. - 26. 2. 2021

Vytvořte drobné dílo inspirované jedním z poválečných světových výtvarných směrů. Podrobnosti v Google Učebně.

G4- Vv- 22. 2. - 26. 2. 2021

Videoart- Pohyb v přírodě (podrobnosti v Google Učebně)

G4- CJL- 22. 2. - 26. 2. 2021

Přehled učiva:

Mluvnice- Opakování větných členů (doplněk), souhrnná cvičení z tvarosloví

Literární výchova- Světová literatura po 2. světové válce- spol. četba- Paulo Coelho- Alchymista, poválečné drama

Sloh- Charakteristika rodiny- slohová práce 

G3- Vv- 22. 2. - 26. 2. 2021

Trvá úkol- Humor v umění- Oživlý předmět wink

G2- Vv- 22. 2. - 26. 2. 2021

Trvá úkol- Zimní motiv (solná malba)

G2- CJL- 22. 2. - 26. 2 2021

Přehled učiva:

Mluvnice- Druhy vět podle postoje mluvčího, souhrnná cvičení z tvarosloví; větný rozbor

Literární výchova- Starověká literatura doby antiky (Homér- Ilias a Odysseia)

Sloh- Líčení- Mé oblíbené místo (slohová práce)

G1- CJL- 22. 2. - 26. 2. 2021

Přehled učiva:

Mluvnice- Souhrnná cvičení z tvarosloví, procvičování pravopisu, práce s textem (úlohy v UČ a PS)

Literární výchova- H. Ch. Andersen- Pohádky (zápis do ČD), autorské pohádky- K. Čapek- Devatero pohádek

Sloh: Popis pracovního postupu (příprava na slohovou práci)

G6- ESV- 15. 2. - 19. 2. 2021

Prostudujte materiály ke světovému umění po 2. světové válce- v Google Učebně.

G5 B- ESV- 15. 2. - 19. 2. 2021

Prostudujte materiály ke světovému umění po 2. světové válce- v Google Učebně

G5 A- ESV- 15. 2. - 19. 2. 2021

Prostudujte přiložené materiály ke světovému umění po 2. světové válce- v Google Učebně

G4- Vv- 15. 2. - 19. 2. 2021

Video-art (vlastní tvorba)- podrobnosti v Google Učebně

G4- CJL- 15. 2. - 19. 2. 2021

Přehled učiva:

Mluvnice- Opakování učiva o větných členech, Přívlastek těsný a volný; jazykový rozbor

Literární výchova- Světová literatura 2. pol. 20. stol- rozbor textu z Pána prstenů, beseda o románu 1984 George Orwella

Sloh- Vypravování- představení knihy

G2- Vv- 15. 2. - 19. 2. 2021

Zimní motiv- solná malba/kresba (podrobnosti v Google Učebně)

G3- Vv- 15. 2. - 19. 2. 2021

Humor ve výtvarném umění- Tvorba oživlého předmětu (podrobnosti v Google Učebně)

G2- CJL- 15. 2. - 19. 2. 2021

Přehled učiva:

Mluvnice- Souhrnná cvičení z tvarosloví, procvičování pravopisu

Literární výchova- Starověká literatura- biblické příběhy, společná četba- Hobit- kvíz v Google Učebně

Sloh- Líčení krajiny

G1- CJL- 15. 2. - 19. 2. 2021

Přehled učiva:

Mluvnice- Souhrnná cvičení z tvarosloví, pravopis- koncovky podstatných a přídavných jmen, shoda podmětu s přísudkem

Literární výchova- Pohádky bratří Grimmů- zápis v Google Učebně

Sloh- Popis pracovního postupu (Člověče, nezlob se- promyslet návod)

G4- CJL- 8. 2. - 12. 2. 2021

Přehled učiva:

Mluvnice- Pravopisný kvíz v Google Učebně, Skladební dvojice- větný rozbor

Literární výchova- Světová literatura 2. pol. 20. stol.- P. Coelho- Alchymista; G. Orwell- 1984- zápis do ČD

Sloh- Vypravování- představení oblíbené knihy

G2- CJL- 8. 2. - 12. 2. 2021

Přehled učiva:

Mluvnice- Pravopisný kvíz v Google Učebně, Neohebné slovní druhy; jazykový rozbor

Literární výchova- Starověká literatura- Rámájana; Společná četba- Hobit; Beseda- společná četba (sekunda, tercie)

Sloh- Líčení krajiny

G1- CJL- 8. 2. - 12. 2. 2021

Přehled učiva:

Mluvnice- Pravopisný kvíz v Google Učebně, Slovesný způsob a čas, jazykový rozbor

Literární výchova- Pohádky- společná četba- Hans Christian Andersen, B. Němcová- Chytrá horákyně

Sloh- Popis pracovního postupu

G6- ESV- 8. 2. - 12. 2. 2021

Fotografická soutěž Czech Photo Junior (součást prestižní soutěže Czech Nature Photo)- Vyfotografujte přírodu, která nás obklopuje: volně žijící zvířata, rostliny, houby, krajinu... Foto vložte do Učebny a zašlete do soutěže. Podrobnosti k úkolu naleznete v Učebně.

G5 B- ESV- 8. 2. - 12. 2. 2021

Fotografická soutěž Czech Photo Junior (součást prestižní soutěže Czech Nature Photo)- Vyfotografujte přírodu, která nás obklopuje: volně žijící zvířata, rostliny, houby, krajinu... Foto vložte do Učebny a zašlete do soutěže. Podrobnosti k úkolu naleznete v Učebně.

G5 A- ESV- 8. 2. - 12. 2. 2021

Fotografická soutěž Czech Photo Junior (součást prestižní soutěže Czech Nature Photo)- Vyfotografujte přírodu, která nás obklopuje: volně žijící zvířata, rostliny, houby, krajinu... Foto vložte do Učebny a zašlete do soutěže. Podrobnosti k úkolu naleznete v Učebně.

G4- Vv- 8. 2. - 12. 2. 2021

Fotografická soutěž Czech Photo Junior (součást prestižní soutěže Czech Nature Photo)- Vyfotografujte přírodu, která nás obklopuje: volně žijící zvířata, rostliny, houby, krajinu... Foto vložte do Učebny (povinné) a zašlete do soutěže (nepovinné, ale doporučenésmiley ). Podrobnosti k úkolu naleznete v Učebně.

G3- Vv- 8. 2. - 12. 2. 2021

Fotografická soutěž Czech Photo Junior (součást prestižní soutěže Czech Nature Photo)- Vyfotografujte přírodu, která nás obklopuje: volně žijící zvířata, rostliny, houby, krajinu... Foto vložte do Učebny (povinné) a zašlete do soutěže (nepovinné, ale doporučenésmiley ). Podrobnosti k úkolu naleznete v Učebně.

G2- Vv- 8. 2. - 12. 2. 2021

Fotografická soutěž Czech Photo Junior (součást prestižní soutěže Czech Nature Photo)- Vyfotografujte přírodu, která nás obklopuje: volně žijící zvířata, rostliny, houby, krajinu... Foto vložte do Učebny (povinné) a zašlete do soutěže (nepovinné, ale doporučenésmiley ). Podrobnosti k úkolu naleznete v Učebně.

G4- CJL- 1. 2. - 5. 2. 2021

Přehled učiva:

Mluvnice- Mluvnický zápor, Skladební dvojice, procvičování pravopisu

Literární výchova- Kvíz na základě četby (G. Orwell- 1984), Světová literatura 2. pol. 20. stol.- žánr scifi a fantasy (R. Bradbury, J. R. R. Tolkien)

Sloh- Vypravování- představení oblíbené knihy a její části 

G1- CJL- 1. 2. - 5. 2. 2021

Přehled učiva:

Mluvnice- Slovesa (mluvnické kategorie), procvičování pravopisu- kvíz v Google Učebně

Literární výchova- Pohádky (K. J. Erben), spol. četba- H. Ch. Andersen- Pohádky

Sloh- Film "Hugo a jeho velký objev"- zapsat vypravování do ČD

G2- CJL- 1. 2. - 5. 2. 2021

Přehled učiva:

Mluvnice- Jazykový rozbor; Příslovce a příslovečné spřežky, stupňování příslovcí

Literární výchova- Kvíz v Google Učebně na základě společné četby (J. R. R. Tolkien- Hobit- 2., 3. kap.), Starověká literatura- Epos o Gilgamešovi

Sloh- Charakteristika filmové postavy (myšlenková mapa) - podrobnosti v Google Učebně

 

G6- ESV- 1. 2. - 5. 2. 2021

Fotografická soutěž Czech Photo Junior (součást prestižní soutěže Czech Nature Photo)- Vyfotografujte přírodu, která nás obklopuje: volně žijící zvířata, rostliny, houby, krajinu... Foto vložte do Učebny a zašlete do soutěže. Podrobnosti k úkolu naleznete v Učebně.

G5B- ESV- 1. 2. - 5. 2. 2021

Fotografická soutěž Czech Photo Junior (součást prestižní soutěže Czech Nature Photo)- Vyfotografujte přírodu, která nás obklopuje: volně žijící zvířata, rostliny, houby, krajinu... Foto vložte do Učebny a zašlete do soutěže. Podrobnosti k úkolu naleznete v Učebně.

G5A- ESV- 1. 2. - 5. 2. 2021

Fotografická soutěž Czech Photo Junior (součást prestižní soutěže Czech Nature Photo)- Vyfotografujte přírodu, která nás obklopuje: volně žijící zvířata, rostliny, houby, krajinu... Foto vložte do Učebny a zašlete do soutěže. Podrobnosti k úkolu naleznete v Učebně.

G4- Vv- 1. 2. - 5. 2. 2021

Fotografická soutěž Czech Photo Junior (součást prestižní soutěže Czech Nature Photo)- Vyfotografujte přírodu, která nás obklopuje: volně žijící zvířata, rostliny, houby, krajinu... Foto vložte do Učebny (povinné) a zašlete do soutěže (nepovinné, ale doporučenésmiley ). Podrobnosti k úkolu naleznete v Učebně.

Termín úkolu "Robot a umělá inteligence" prodloužen vzhledem k volným dnům do konce příštího týdne.

G3- Vv- 1. 2. - 5. 2. 2021

Fotografická soutěž Czech Photo Junior (součást prestižní soutěže Czech Nature Photo)- Vyfotografujte přírodu, která nás obklopuje: volně žijící zvířata, rostliny, houby, krajinu... Foto vložte do Učebny (povinné) a zašlete do soutěže (nepovinné, ale doporučenésmiley ). Podrobnosti k úkolu naleznete v Učebně.

Termín úkolu "Kubistická krajina" posunut vzhledem k volným dnům do konce příštího týdne.

G2- Vv- 1. 2. - 5. 2. 2021

Fotografická soutěž Czech Photo Junior (součást prestižní soutěže Czech Nature Photo)- Vyfotografujte přírodu, která nás obklopuje: volně žijící zvířata, rostliny, houby, krajinu... Foto vložte do Učebny (povinné) a zašlete do soutěže (nepovinné, ale doporučenésmiley ). Podrobnosti k úkolu naleznete v Učebně.

Podmínky klasifikace

Předmět: Český jazyk a literatura

Pravidla klasifikace

 • Žák je povinen odevzdat všechny domácí úkoly
 • Žák je povinen mít známky ze všech velkých kontrolních prací (diktáty, sloh, jazyk, literatura)
 • Žák je povinen nosit zadané pomůcky, vést si řádně sešity a čtenářský deník
 • V případě, že žák chybí, je povinen se domluvit na novém termínu odevzdání práce, dopsání testu, zkoušení
 • Pokud žák chyběl na rozdávání známek, je povinen si sám zajít za vyučující a známky si zjistit
 • Chybí-li žákovi známky ke klasifikaci, učitel má právo na konci školního roku z daného předmětu nehodnotit, nebo dát náhradní práci k doplnění klasifikace (učivo za celé pololetí)
 • Každá známka má jinou váhu- pro výslednou známku si nelze pouze spočítat průměr známek, hodnotí se také aktivita v hodinách
 • Žák je povinen uskutečnit jedno řečnické cvičení
 • Žák je povinen dle zadání respektovat zásady týmové práce a komunikace

 

Předmět: Estetická výchova

Pravidla klasifikace

 • Žák je povinen mít k dispozici v hodině výtvarné pomůcky dle zadání (viz. seznam pomůcek předaný na začátku školního roku a aktuální pomůcky k jednotlivým hodinám)
 • Žák je povinen odevzdat zadané výtvarné práce na odpovídající úrovni ve stanovených termínech, u pololetních prací jsou součástí rovněž pravidelné konzultace
 • Žák je povinen k zadaným úkolům přistupovat aktivně, tvořivě a zodpovědně (týká se také zákazu kopírování nápadů z internetu)
 • V případě, že žák chybí, je povinen se domluvit na novém termínu odevzdání práce, dopsání testu, zkoušení
 • Pokud žák chyběl na rozdávání známek, je povinen si sám zajít za vyučující a známky si zjistit
 • Chybí-li žákovi známky ke klasifikaci, učitel má právo na konci školního roku z daného předmětu nehodnotit, nebo dát náhradní práci k doplnění klasifikace (učivo za celé pololetí)
 • Každá známka má jinou váhu- pro výslednou známku si nelze pouze spočítat průměr známek
 • V případě pomalého pracovního tempa nebo složitějšího výtvarného záměru žák může po dohodě s vyučující dokončit doma práci, kterou odevzdá ve stanoveném termínu
 • Žák je povinen dle zadání vykázat znalosti z dějin výtvarného umění a teorie výtvarné výchovy-  případně dodat ve stanovených termínech referáty, prezentace apod.
 • Žák je povinen dle zadání respektovat zásady týmové práce a komunikace
 • Žák je povinen šetrně zacházet se školními pomůckami a dodržovat BOZP

 

Předmět: Výtvarná výchova

Pravidla klasifikace

 • Žák je povinen mít k dispozici v hodině výtvarné pomůcky dle zadání (viz. seznam pomůcek předaný na začátku školního roku a aktuální pomůcky k jednotlivým hodinám)
 • Žák je povinen dodržovat zadané pracovní postupy a dbát na BOZP při práci s výtvarnými pomůckami
 • Žák je povinen dbát hygienických opatření (udržování pořádku, úklid pomůcek)
 • Žák je povinen odevzdat zadané výtvarné práce na odpovídající úrovni ve stanovených termínech
 • Žák je povinen k zadaným úkolům v hodině přistupovat aktivně, tvořivě a zodpovědně (týká se také zákazu kopírování nápadů z internetu). Nezodpovědný přístup k úkolům a nepořádnost může vést ke snížení známky o stupeň
 • V případě, že žák chybí, je povinen se domluvit na novém termínu odevzdání práce
 • Pokud žák chyběl na rozdávání známek, je povinen si sám zajít za vyučující a známky si zjistit
 • Chybí-li žákovi známky ke klasifikaci, učitel má právo na konci školního roku z daného předmětu nehodnotit, nebo dát náhradní práci k doplnění klasifikace (učivo za celé pololetí)
 • Každá známka má jinou váhu- pro výslednou známku si nelze pouze spočítat průměr známek
 • V případě pomalého pracovního tempa nebo složitějšího výtvarného záměru žák může výjimečně po dohodě s vyučující dokončit doma práci, kterou odevzdá ve stanoveném termínu
 • Žák je povinen dle zadání vykázat znalosti z dějin výtvarného umění a teorie výtvarné výchovy, případně dodat ve stanovených termínech referáty, prezentace apod.
 • Žák je povinen dle zadání respektovat zásady týmové práce a komunikace
 • Žák je povinen šetrně zacházet se školními pomůckami

G4- Vv- 18. 1. - 22. 1. 2021

Zhlédněte komentovanou prohlídku z výstavy Stanislava Kolíbala- přenesena z Benátského bienále 2020

Napište do Učebny, čím vám jeho dílo je/není sympatické.

Trvá úkol Robot a umělá inteligence

G4- CJL- 18. 1. - 22. 1. 2021

Přehled učiva:

Mluvnice- Věty dvojčlenné a jednočlenné, větné ekvivalenty; Věta jednoduchá a souvětí

Literární výchova- G. Orwell- 1984- kvíz v Google Učebně, beseda o četbě (porovnání přečtených děl z období tercie + kvarta)

Sloh- Vypravování- kapitola z oblíbené knihy

G3- Vv- 18. 1. - 22. 1. 2021

Kubistická krajina- na základě materiálů v Google Učebně vytvořte krajinu redukovanou do geometrických tvarů.

G2- Vv- 18. 1. - 22. 1. 2021

Zhlédněte on-line prohlídku Anežského kláštera v Praze- následně úkol v Google Učebně

G6- ESV- 18. 1. - 21. 1. 2021

Charakteristika díla vybraného umělce české meziválečné výtvarné scény

On-line prohlídka aktuální výstavy Mikuláše Medka (vnuka malíře Antonína Slavíčka a syna generála a spisovatele Rudolfa Medka) "Nahý v trní" 

G5 B- ESV- 18. 1. - 22. 1. 2021

Charakteristika díla vybraného autora české meziválečné výtvarné scény

On-line prohlídka aktuální výstavy Mikuláše Medka (vnuka malíře Antonína Slavíčka a syna generála a spisovatele Rudolfa Medka)  "Nahý v trní"

G5 A- ESV- 18. 1. - 22. 1. 2021

Charakteristika díla vybraného autora české meziválečné výtvarné scény

On-line prohlídka aktuální výstavy Mikuláše Medka (vnuka malíře Antonína Slavíčka a syna generála a spisovatele Rudolfa Medka) "Nahý v trní"

G2- CJL- 18. 1. - 22. 1. 2021

Přehled učiva:

Mluvnice- Opakování z tvarosloví, Skloňování zájmena jenž

Literární výchova- Test- poezie a próza (žánry, znaky, prostředky), Starověká literatura, Společná četba- J. R. R. Tolkien- Hobit- kvíz v Google Učebně

Sloh- Charakteristika

G1- CJL- 18. 1. - 22. 1. 2021

Přehled učiva:

Mluvnice- Číslovky (druhy, skloňování)

Literární výchova- Pověsti- V. Cibula-  O starém židovském hřbitově, Zpřeházená povídka- úkol v Google Učebně, Společná četba- H. Ch. Andersen- Pohádky,

Film podle knižní předlohy Briana Selznicka- Hugo a jeho velký objev

Sloh- Popis krajiny- ústně dle fotografie (vlastní volba)

G6- ESV- 11. 1. - 15. 1. 2021

Prostudujte materiály k českému meziválečnému umění v Google Učebně.

Vkládejte dokumentaci k ročníkové práci.

G5 B- ESV- 11. 1. - 15. 1. 2021

Prostudujte materiály k českému meziválečnému umění v Google Učebně.

Vkládejte dokumentaci k ročníkové práci.

G5 A- ESV- 11. 1. - 15. 1. 2021

Prostudujte materiály k českému meziválečnému umění v Google Učebně.

Vkládejte dokumentaci k ročníkové práci.

G1- CJL- 11. 1. - 15. 1. 2021

Přehled učiva:

Mluvnice- Skloňování zájmen, druhy číslovek; Pravopisný kvíz v Google Učebně

Literární výchova- Pověsti (V. Cibula- O Golemovi), společná četba- H. Ch. Andersen- Pohádky

Sloh: Popis krajiny (dle připravené fotografie)

G2- CJL- 11. 1. - 15. 1. 2021

Přehled učiva:

Mluvnice- Odvozování podstatných a přídavných jmen a s tím související pravopisné problémy, pravopisný kvíz v Google Učebně

Literární výchova- Společná četba- J. R. R. Tolkien- Hobit, Romance o Karlu IV., Starověká literatura (V. Zamarovský- Sinuhet)

Sloh: Charakteristika

G2- Vv- 11. 1. - 15. 1. 2021

Trvá úkol- Autoportrét vytvořený technikou koláže (bližší informace v Google Učebně).

G3- Vv- 11. 1. - 15. 1. 2021

Trvá úkol- Co nejvěrnější kresba jednoduchého předmětu z vaší domácnosti- informace v Google Učebně.

G4- Vv- 11. 1. - 15. 1. 2021

Zhlédněte virtuální prohlídku výstavy malíře Martina Mainera v Nové galerii v Praze s názvem Past. Napište krátce do Učebny, co je spojujícím motivem většiny vystavených obrazů.

Trvá úkol- Robot a umělá inteligence

G4- CJL- 11. 1. - 15. 1. 2021

Přehled učiva:

Mluvnice- Předložky a spojky, věty podle postoje mluvčího, pravopisný kvíz v Google Učebně

Literární výchova- George Orwell 1984- vědomostní kvíz v Google Učebně, světoví autoři 2. poloviny 20. století (náměty děl s těžištěm v historii)

Sloh- Charakteristika (Lemony Snicket- Řada nešťastných příhod)

G2- CJL- 4. 1. - 8. 1. 2021

Přehled učiva:

Mluvnice- slovotvorný rozbor; odvozování, skládání a zkracování slov; pravopisný kvíz v Google Učebně.

Literární výchova- Sociální balada (P. Bezruč- Slezské písně), spol. četba J. R. R. Tolkien- Hobit aneb cesta tam a zase zpátky

Sloh- Charakteristika

G1- CJL- 4. 1. - 8. 1. 2021

Přehled učiva:

Mluvnice- Druhy zájmen a jejich skloňování; pravopisný kvíz v Google Učebně.

Literární výchova- Pověsti (A. Jirásek- O králi Ječmínkovi), společná četba- H. Ch. Andersen- Pohádky

Sloh- Popis krajiny

G6- ESV- 4. 1. - 8. 1. 2021

Dadaismus a surrealismus- kvíz v Google Učebně.

Vkládejte dokumentaci k ročníkové práci.

G5 B- ESV- 4. 1. - 8. 1. 2021

Dadaismus a surrealismus- kvíz v Google Učebně

Vkládejte do Učebny dokumentaci k ročníkové práci.

G5 A- ESV- 4. 1. - 8. 1. 2021

Dadaismus a surrealismus- kvíz v Google Učebně.

Vkládejte do Učebny dokumentaci k ročníkové práci.

G3- Vv- 4. 1. - 8. 1. 2021

Vyberte si vhodný předmět ke kresbě (nádobu, dekorativní předmět, jednoduchý hudební nástroj, přístroj, hračku apod.) a pokuste se ho zachytit co nejvěrněji.

Bližší informace najdete v Google Učebně.

G2- Vv- 4. 1. - 8. 1. 2021

Vytvořte autoportrét prostřednictvím techniky koláže. Můžete vystříhat a nalepit tvary z reklamních letáků, časopisů, novin, barevných papírů atd.

V případě potřeby je možné koláž dokreslit. Doporučený formát- A4. Bližší informace v Google Učebně.

G4- Vv- 4. 1. - 8. 1. 2021

Práce na téma Robot a umělá inteligence v libovolné výtvarné technice (podrobnosti v Google učebně)- možné náměty:

 • Co robot (ne)umí, Uvnitř stroje, R.U.R.: Roboti v literatuře a filmu, Rok 2121, Vývoj a druhy umělé inteligence, Technologie a etika, Data, Nanoroboti

G4- CJL- 4. 1. - 8. 1. 2021

Přehled učiva:

Mluvnice- Příslovce (druhy, stupně), pravopisný kvíz v Google Učebně

Literární výchova- G. Orwel -1984- vědomostní kvíz v Google učebně, světoví autoři 2. pol. 20. stol. s existenciálními motivy děl a reakcemi na dobu komunismu

Sloh- Charakteristika- charakteristika filmové postavy (práce s filmem- Lemony Snicket: Řada nešťastných příhod)

ESV- G6- 14. 12. - 18. 12. 2020

Ročníková práce- vložit dokumentaci do Učebny. 

Vv- G4- 14. 12. - 18. 12. 2020

Zhlédněte komentované prohlídky výstav známých českých výtvarníků (Františka Skály, Krišofa Kintery a Vladimíra Kokolii) z posledních let. Materiály viz. Google Učebna.

CJL- G4- 14. 12. - 18. 12. 2020

Přehled učiva:

Mluvnice- Větné členy (kvíz v Google Učebně), Mluvnické kategorie sloves, příslovce

Literární výchova- Společná četba- Gerge Orwell- materiál v Google Učebně, Farma zvířat- zápis do ČD na základě filmu

Komunikace a sloh- Charakteristika

Vv- G3- 14. 12. - 18. 12. 2020

Dokončete vánoční vitráž (tempery, permanentní fixy) a pošlete do Učebny foto ozdobeného okna. Dokončete resty týkající se on-line prohlídek.

ESV- G5 A,B- 7. 12. - 11. 12. 2020

Příprava ke konzultaci ročníkové práce, která proběhne v dalším týdnu ve škole. Nápad je potřeba dále posunout. Dokumentovat konkrétní kroky (fotky, skici apod.)

Seznámení s meziválečnou avantgardou- dadaismus, surrealismus

ESV- G5 A,B- 7. 12. - 11. 12. 2020

Příprava ke konzultaci ročníkové práce, která proběhne v dalším týdnu ve škole. Nápad je potřeba dále posunout, dokumentovat konkrétní provedené kroky (fotky, skici apod.)

Seznámení s meziválečnou avantgardou- dadaismus a surrealismus

Vv- G2- 7. 12. - 11. 12. 2020

Vánoční vitráž- promyslet další práci na úkolu

CJL- G2- 7. 12. - 11. 12. 2020

Přehled učiva:

Mluvnice- Slova s časovým příznakem, Stavba slova, větný rozbor- kvíz v Google Učebně

Literární výchova- ČD- M. Twain- Dobrodružství Toma Sawyera nebo Dobrodružství Huckleberryho Finna- vložit foto do Učebny

Sloh- Popis uměleckého díla- vložit jako Dokument Google do Učebny (kdo ještě nemá známku), Popis pracovního postupu- tvořivé činnosti

CJL- G1- 7. 12. - 11. 12. 2020

Přehled učiva:

Mluvnice- Skloňování a stupňování přídavných jmen, zájmena- druhy; pravopisný kvíz v Google Učebně

Literární výchova- Kultivace čtenářských dovedností- kvíz v Google Učebně (povídka Triumf lékařství)

Sloh- Popis místnosti- Naše třída (písemně jako Dokument Google odevzdat do Učebny)

Vv- G3- 30. 11. - 4. 12. 2020

Prohlédněte si on-line výstavy- O létání a jiných snech (Petr Sís), výstavy NM, International Tokyo Foto Awards.

Napište opět, co vás nejvíce zaujalo a proč.

Vv- G4- 30. 11. - 4. 12. 2020

Virtuální prohlídky- on-line výstavy Národního muzea v Praze, Tokyo International Foto Awards, Czech Press Photo

Práce na téma "Zahrada plná života" bude k odevzdání ve škole v termínu 10. 12. 

CJL- G4- 30. 11. - 4. 12. 2020

Přehled učiva:

Mluvnice: Zájmena a číslovky (skloňování a druhy), pravopisný kvíz

Literatura: ČD- Obraz Doriana Graye, Světová lit. po 2. světové válce- zápis, ukázky poezie v PS

Sloh: Líčení

ESV- G5 A,B; G6- 30. 11. - 4. 12. 2020

Popište znaky výtvarných směrů před 1. světovou válkou a s oblíbeným obrázkem vložte do Učebny jako Dokument Word. 

Prohlédněte si virtuálně předaukční výstavu Galerie Kodl.

ESV G5 A,B; G6- 30. 11. - 4. 12. 2020

Popište znaky směrů před 1. světovou válkou a s oblíbeným obrázkem vložte do Učebny jako Dokument Word.

Prohlédněte si virtuálně předaukční výstavu Galerie Kodl.

ESV- G5 A,B; G6- 30. 11. - 4. 12. 2020

Popište znaky výtvarných směrů před 1. svět. válkou a s oblíbeným obrázkem vložte do Učebny jako Dokument Word.

Prohlédněte si virtuálně předaukční výstavu Galerie Kodl.

ESV- G5 A,B; G6- 23. 11. - 27. 11. 2020

Moderní umělecké směry před 1. světovou válkou- Fauvismus, expresionismus, kubismus a abstrakce- nové materiály ke studiu najdete v Google Učebně.

ESV- G5 A,B; G6- 23. 11. - 27. 11. 2020

Moderní umělecké směry před 1. světovou válkou- Fauvismus, expresionismus, kubismus a abstrakce- nové materiály ke studiu najdete v Google Učebně.

ESV- G5 A,B; G6- 23. 11. - 27. 11. 2020

Umělecké směry před 1. světovou válkou- fauvismus, expresionismus, kubismus a abstrakce- nové materiály ke studiu najdete v Google Učebně.

Vv- G3- 23. 11. - 27. 11. 2020

Zamyšlení nad snímky výstavy "Tři pohledy na svět" v rámci CZECH PRESS PHOTO- informace v Google Učebně.

CJL- G1- 23. 11. - 27. 11. 2020

Přehled učiva:

Mluvnice- Tvary přídavných jmen- přípony -ný, -ní, pravopis koncovek, pravopisný kvíz v Google Učebně

Literatura- Báje- E. Petiška- Perseus- PS; ČD- Jean de La Fontaine- Bajky

Sloh- Popis budovy

Vv- G2- 23. 11. - 27. 11. 2020

Práce s egyptským obrázkovým písmem- Úkol je specifikován v Google Učebně.

CJL- G2- 23. 11. - 27. 11. 2020

Přehled učiva:

Mluvnice- Odborné názvy, pravopisný kvíz v Google Učebně

Literatura- Próza fantasy- Hobit- J. R. R. Tolkien

Sloh- Popis uměleckého díla- práce s prezentací v Učebně

Vv- G4- 23. 11. - 27. 11. 2020

Zahrada plná života- výtvarná soutěž- termín prodloužen- odevzdání práce proběhne ve škole smiley.

CJL- G4- 23. 11. - 27. 11. 2020

Přehled učiva:

Mluvnice- Přídavná jména- druhy, stupně, mluvnické významy (PS) ; pravopisný kvíz v Google Učebně

Literatura- Obraz Doriana Graye- kvíz v Google Učebně (8.- 14. kap.)

Sloh- Líčení- práce s ukázkami

Vv- G2- 18. 11. - 20. 11. 2020

Práce s egyptským obrázkovým písmem- Úkol je specifikován v Google Učebně.

Vv- G3- 18. 11. - 20. 11. 2020

Zamyšlení nad snímky výstavy "Tři pohledy na svět" v rámci CZECH PRESS PHOTO. Instrukce najdete v Google Učebně.

Vv- G4- 18. 11. - 22. 11. 2020

Zahrada plná života- výtvarná soutěž (instrukce v Google Učebně).

CJL- G4- 18. 11. - 20. 11. 2020

Přehled učiva:

Mluvnice: Pravopisný kvíz v Google Učebně

Literatura: Kvíz ke společné četbě- Obraz Doriana Graye (7 kap.)- Google Učebna

Sloh: Mluvní cvičení- Můj koníček

CJL- G2- 18. 11. - 20. 11. 2020

Přehled učiva:

Mluvnice- Synonyma, homonyma a antonyma- kvíz v Google Učebně; Slova citově zabarvená

Literatura- Společná četba Mark Twain- Dobrodružství Toma Sawyera/ Dobrodružství Huckleberryho Finna (možno i jako audio)

Sloh- Popis předmětu

               

CJL- G1- 18. 11. - 20. 11. 2020

Přehled učiva:

Mluvnice- Přídavná jména- druhy, pravopis- vložit zápis do Učebny

Literatura- Báje, mýty, eposy- PS- Siegfried a poklad Nibelungů

Sloh- Rozbor slohové práce

ESV- G5A,B; G6- 9. 11. - 13. 11. 2020

V Google Učebně najdete kvíz na umění secese. Konzultujeme záměry ročníkových prací. Kdo ještě v písemné podobě nevložil, ať tak neprodleně učiní.

ESV- G5 A,B; G6- 9. 11. - 13. 11. 2020

V Google Učebně najdete kvíz na umění secese. Konzultujeme záměry ročníkových prací. Kdo v písemné podobě ještě nevložil, ať tak neprodleně učiní.

ESV- G5A,B; G6- 9. 11. - 13. 11. 2020

V Google Učebně najdete kvíz na umění secese. Konzultujeme záměry ročníkových prací. Kdo v písemné podobě ještě nevložil, at tak neprodleně učiní.

Vv- G4- 9. 11. - 13. 11. 2020

Práce na téma- Zahrada (kresba/malba) - výtvarná soutěž- viz. Google Učebna

Vv- G3- 9. 11. - 13. 11. 2020

Kresba architektury dle vlastní fotografie připomínající urbex. Instrukce jsou v Google Učebně.

Vv- G2- 9. 11. - 13. 11. 2020

Frotáž- krajina- úkol na A3 (A4)- vytvořte na základě frotáže různých přírodních povrchů koláž, která bude představovat krajinu. Instrukce jsou v Google Učebně.

CJL- G1- 9. 11. - 13. 11. 2020

Přehled učiva:

Motivační audio- ukázka z knížky Josefa Čapka "Povídejme si děti"

Mluvnice- Procvičování pravopisu PS str. 16- ú/ů, vyjmenovaná slova, s-/ z-; jazykový rozbor PS 16/6; pravopisný kvíz v Google Učebně

Literatura- pokračujeme ve společné četbě- Jean de La Fontaine - Bajky

Sloh: Dopis kamarádovi/ kamarádce (Jak se mi líbí v nové škole)- instrukce v Google Učebně

CJL- G2- 9. 11. - 13. 11. 2020

Přehled učiva:

Mluvnice- Synonyma, homonyma a antonyma- UČ str. 20-22, pravopis UČ 19/11 a), pravopisný kvíz v Google Učebně

                Rčení a přísloví- kvíz v Google Učebně

Literatura- K. Čapek- Případ s dítětem- text povídky a kvíz v Google Učebně

Sloh- Popis předmětu- školní aktovka

CJL- G4- 9. 11. - 13. 11. 2020

Přehled učiva:

Mluvnice- Pravopis- vlastní jména UČ 29/5, shoda podmětu s přísudkem- PS 29/5a); kvíz v Google Učebně, jazykový rozbor UČ 30/10

                Podst. jména pomnožná, hromadná, látková; konkrétní a abstraktní; mluv. kategorie- UČ  str. 30

Literatura: K. Čapek- Bílá nemoc- zhlédnout film + kvíz v Google Učebně

Sloh: rozbor slohových prací (Popis uměleckého díla)

ESV- G5 A,B; G6- 2. 11. - 6. 11. 2020

Sledujte a prostudujte materiály v Google Učebně k uměleckému stylu secese.

Vložte písemně svůj záměr ohledně ročníkové práce.

ESV- G5 A,B; G6- 2. 11. - 6. 11. 2020

Sledujte a prostudujte materiály v Google Učebně k uměleckému stylu secese.

Vložte písemně svůj záměr ohledně ročníkové práce.

ESV- G5 A,B; G6- 2. 11. - 6. 11. 2020

Sledujte a prostudujte nové materiály v Google Učebně k uměleckému stylu secese.

Vložte písemně svůj záměr ohledně ročníkové práce.

Vv- G4- 2. 11. - 6. 11. 2020

Prostorová práce- origami. Bližší informace v Google Učebně.

Vv- G3- 2. 11. - 6. 11. 2020

Úkol spočívá v práci s vlastní fotografií připomínající urbex, kterou jste vložili do Google učebny.

Pokuste se podle ní nakreslit architekturu tak, jak vypadala ve svém nejlepším stavu.

Bližší pokyny najdete v Učebně.

Vv- G2- 2. 11. - 6. 11. 2020

Úkolem je vytvořit krajinu (A3 nebo A4) na základě frotáže různých povrchů a následné kolážové úpravy získaného materiálu. 

Bližší instrukce najdete v Google Učebně.

CJL- G4- 2. 11. - 6. 11. 2020

Přehled učiva:

Mluvnice: Pravopisný kvíz- viz. Google Učebna, pravopis v PS- 20/2 dole, 28/5

                Ohebné slovní druhy- podstatná jména- mluv. kategorie PS str. 20, 21

Literatura: Na západní frontě klid- PS str. 55, 56

                 Filmové ukázky: Osudy dobrého vojáka Švejka

                                            W+ V ( Krupp essen, Lano-li nenapne-li se, Nikdy nic, nikdo nemá, záběry z roku 1938 o nebezpečí nacismu

Sloh: Popis uměleckého díla- slohová práce na základě prezentace v Google Učebně

CJL- G2- 2. 11. - 6. 11. 2020

Přehled učiva:

Mluvnice: Pravopisný kvíz- viz. Google Učebna

                Význam rčení a přísloví- Učebnice 18/6, PS- 12/2

                Jazykový rozbor- PS 12/3

Literatura: Opakování- poezie, próza, drama (ukázky v PS str. 2, 3)

                 Kvíz ke společné četbě v Google Učebně- Zvěrolékař a psí historky

Sloh: Popis předmětu, popis uměleckého díla- Učebnice str. 112,113