Hedvíková Milena Mgr.

Profil učitele

Estetická výchova a český jazyk

Hedvíková Milena Mgr.

Kontakt: hedvikova@bgv.cz

ESV- G5 A,B; G6- 2. 11. - 6. 11. 2020 / G6.

Sledujte a prostudujte materiály v Google Učebně k uměleckému stylu secese.

Vložte písemně svůj záměr ohledně ročníkové práce.

ESV- G5 A,B; G6- 2. 11. - 6. 11. 2020 / G5.B

Sledujte a prostudujte materiály v Google Učebně k uměleckému stylu secese.

Vložte písemně svůj záměr ohledně ročníkové práce.

ESV- G5 A,B; G6- 2. 11. - 6. 11. 2020 / G5.A

Sledujte a prostudujte nové materiály v Google Učebně k uměleckému stylu secese.

Vložte písemně svůj záměr ohledně ročníkové práce.

Vv- G4- 2. 11. - 6. 11. 2020 / G4.

Prostorová práce- origami. Bližší informace v Google Učebně.

Vv- G3- 2. 11. - 6. 11. 2020 / G3.

Úkol spočívá v práci s vlastní fotografií připomínající urbex, kterou jste vložili do Google učebny.

Pokuste se podle ní nakreslit architekturu tak, jak vypadala ve svém nejlepším stavu.

Bližší pokyny najdete v Učebně.

Vv- G2- 2. 11. - 6. 11. 2020 / G2.

Úkolem je vytvořit krajinu (A3 nebo A4) na základě frotáže různých povrchů a následné kolážové úpravy získaného materiálu. 

Bližší instrukce najdete v Google Učebně.

CJL- G4- 2. 11. - 6. 11. 2020 / G4.

Přehled učiva:

Mluvnice: Pravopisný kvíz- viz. Google Učebna, pravopis v PS- 20/2 dole, 28/5

                Ohebné slovní druhy- podstatná jména- mluv. kategorie PS str. 20, 21

Literatura: Na západní frontě klid- PS str. 55, 56

                 Filmové ukázky: Osudy dobrého vojáka Švejka

                                            W+ V ( Krupp essen, Lano-li nenapne-li se, Nikdy nic, nikdo nemá, záběry z roku 1938 o nebezpečí nacismu

Sloh: Popis uměleckého díla- slohová práce na základě prezentace v Google Učebně

CJL- G2- 2. 11. - 6. 11. 2020 / G2.

Přehled učiva:

Mluvnice: Pravopisný kvíz- viz. Google Učebna

                Význam rčení a přísloví- Učebnice 18/6, PS- 12/2

                Jazykový rozbor- PS 12/3

Literatura: Opakování- poezie, próza, drama (ukázky v PS str. 2, 3)

                 Kvíz ke společné četbě v Google Učebně- Zvěrolékař a psí historky

Sloh: Popis předmětu, popis uměleckého díla- Učebnice str. 112,113

CJL- G1- 2. 11. - 6. 11. 2020 / G1.

Přehled učiva:

Mluvnice: Pravopisný kvíz- viz. Google Učebna

                Procvičování tvarů podst. jmen podle vzorů + některé odchylky od pravidelného skloňování- PS str. 14, 15

Literatura: Bajky- O rybce a rybáři- PS str. 8, společná četba knihy- Bajky (Jean de La Fontaine)

Sloh: Dopis- Učebnice str. 115- 118-  příprava na slohovou práci

               

ESV- G5 A,B; G6- 19. 10. - 23. 10. 2020 / G6.

Přehled učiva:

Vyplnit kvíz v Google Učebně- Impresionismus a postimpresionismus

Seznámení s novým materiálem k samostudiu v Učebně- Umění secese- obrázky a text

Práce na formulaci vlastního záměru ročníkové práce-1/2 A4 do Učebny

ESV- G5 A,B; G6- 19. 10. - 23. 10. 2020 / G5.B

Přehled učiva:

Vyplnit kvíz v Google Učebně- Impresionismus a postimpresionismus

Seznámení s novým materiálem k samostudiu v Učebně- Umění secese- obrázky a text

Práce na formulaci vlastního záměru ročníkové práce-1/2 A4 do Učebny

ESV- G5 A,B; G6- 19. 10. - 23. 10. 2020 / G5.A

Přehled učiva:

Vyplnit kvíz v Google Učebně- Impresionismus a postimpresionismus

Seznámení s novým materiálem k samostudiu v Učebně- Umění secese- obrázky a text

Práce na formulaci vlastního záměru ročníkové práce-1/2 A4 do Učebny

Vv- G4- 19. 10. - 23. 10. 2020 / G4.

Úkolem je vložit do Google Učebny foto obrázku abstrahované krajiny (min. A4 barevně).

Pokyny a inspiraci najdete v Učebně.

Vv- G3- 19. 10. - 23. 10. 2020 / G3.

Úkolem je vložit do Google Učebny alespoň jedno vlastní zdařilé foto, které připomíná umění urbexu- viz. Google Učebna.

Fotíme pouze vnější stav (z chodníku :-)

Vv- G2- 19. 10. - 23. 10. 2020 / G2.

Úkolem je vytvořit Ilustraci/komiks (A3) na téma jedné ze Starých pověstí českých. Foto obrázku vložit do Google Učebny, případně odeslat elektronicky do soutěže Podhoráckého muzea v Brně- návod v Google Učebně.

CJL- G4- 19. 10. - 23. 10. 2020 / G4.

Přehled učiva:

Mluvnice: Pravopis (procvičování on-line)

                Odvozování, skládání a zkracování slov- PS- 19/4,6

Literatura: Beseda o četbě (E. A. Poe- Černý kocour, Jáma a kyvadlo)

                 Meziválečná světová literatura- E. M. Remarque- Na západní frontě klid- PS str. 55,56

Sloh: Popis uměleckého díla- práce s materiálem v Google Učebně

 

CJL- G1- 19. 10. - 23. 10. 2020 / G1.

Přehled učiva:

Mluvnice- Procvičování podstatných jmen podle vzorů - PS 13/1, D.Ú.- PS 14/2- doplňování

                Skloňování názvů párových částí těla- z prezentace v Google Učebně vytvořit zápis- slidy: 3, 4, 5, 6, foto poslat do Učebny, Učebnice 24/4- ústní procvičování

Literatura- Přečíst povídku Jamese Herriota "Triumf lékařství" v Google Učebně, srovnání povídky s bajkami v PS, bajky PS str. 7, 8- Krylov, Jean de La Fontaine

Sloh- Dopis- práce s texty dopisu v UČEBNICI ČJ- str. 115, 116

 

 

CJL- G2- 19. 10. - 23. 10. 2020 / G2.

Přehled učiva:

Mluvnice- Slovo, sousloví a rčení (zápis z prezentace v Google Učebně, Učebnice str. 17, 18)

                Jazykový rozbor PS 12/3, D.Ú.- PS 12/1- pravopis- vložit ve Wordu do Učebny

Literatura- Práce s baladami K. J. Erbena- Polednice, Vodník, Zlatý kolovrat- PS, kvíz vycházející z těchto balad v Google Učebně

Komunikace a sloh- Popis předmětu- zápis v Google učebně, popis běžných předmětů- zatím ústně- viz. on-line hodiny

Vv- G4- 12. 10. - 16. 10. 2020 / G4.

Výtvarný úkol spočívá v abstrahovaném zachycení krajiny. Zadání, princip abstrahování a ukázky od známých umělců najdete v Google Učebně.

Podmínkou je minimální formát A4 a barevné provedení libovolnou technikou.

Vv- G3- 12. 10. - 16. 10. 2020 / G3.

Úkolem je pořízení fotografie alespoň vzdáleně připomínající umění urbexu. Foto vkládáme do Google Učebny. Fotíme na vycházce pouze z chodníku- jenom vnější stav.

Vv- G2- 12. 10. - 16. 10. 2020 / G2.

Dokončujeme ilustraci/komiks na téma některé ze Starých pověstí českých- formát A3, technika: tužka, pastelky, akvarelové pastelky nebo slabý černý fix- pastelky (může být i černo-bílé). Do 20. 10. možnost odeslání fotky obrázku do soutěže Podhoráckého muzea v Brně.

 

CJL- G4- 12. 10. - 16. 10 2020 / G4.

Přehled učiva na tento týden:

Mluvnice- Stavba slova (pojmy kořen, slovotvorný základ)- PS 18/3, 4- D.Ú.- rozdělit vybraná slova

                Tvoření slov odvozováním, skládáním a zkracováním- UČ str. 22-23, PS 19/6- bude upřesněno v Google Učebně

                Kontrola diktátu dle přiloženého textu v Učebně

Literatura- v rámci společné četby Obraz Doriana Graye (text vložen v Učebně v pdf.) a Jáma a kyvadlo a jiné povídky- Černý kocour a Jáma a kyvadlo- přečíst a zapsat do ČD

Komunikace a sloh- Popis uměleckého díla- práce s ukázkou v Google Učebně

CJL- G1- 12. 10. - 16. 10. 2020 / G1.

Přehled učiva na tento týden:

Mluvnice: Víceslovné názvy- procvičování PS 13/3, 4- D.Ú.

                Procvičování podst. jmen podle vzorů- UČ 20/3

Literatura- Bajky - Ezop (PS str. 5, 6)

                 Společná četba- Jean de La Fontaine- Bajky (pdf. v Google Učebně)- do 27. 11. 2020

Sloh: Dopis- UČ 115/1, 2 + zápis z Učebny do sešitu

 

CJL- G2- 12. 10. - 16. 10. 2020 / G2.

Přehled učiva na tento týden:

Mluvnice: Slova jednoznačná a mnohoznačná- UČ str. 13-14 (cv. 2, 3, 7)

Literatura: ČD- do pátku vložit do Google Učebny foto zápisu- libovolná kniha od Jaroslava Foglara v rámci společné četby (zadáno na začátku školního roku)

                 PS LIT- práce s ukázkou z komiksu Rychlé šípy

                 Kytice- přečíst balady: Polednice, Vodník a Zlatý Kolovrat (pdf. v Učebně)

Sloh: Vložit do Učebny slohovou práci (foto)- Vypravování o zvířeti (může být fantastické)- kdo ve škole nestihl, má doma A4 sešit

ESV- G5 A,B; G6- 12. 10. - 16. 10. 2020 / G6.

Plán učiva na tento týden- opakování impresionismu a postimpresionismu, rozvaha k ročníkoví práci. V Učebně najdete přiloženou prezentaci a zadání úkolu v podobě formulace výtvarného záměru ročníkové práce.

ESV- G5 A,B; G6- 12. 10. - 16. 10. 2020 / G5.B

Plán učiva na tento týden- opakování impresionismu a postimpresionismu, rozvaha k ročníkoví práci. V Učebně najdete přiloženou prezentaci a zadání úkolu v podobě formulace výtvarného záměru ročníkové práce.

ESV- G5 A,B; G6- 12. 10. - 16. 10. 2020 / G5.A

Plán učiva na tento týden- opakování impresionismu a postimpresionismu, rozvaha k ročníkové práci.

V Učebně najdete přiloženou prezentaci a zadání úkolu v podobě formulace výtvarného záměru ročníkové práce.

ESV- G5 A,B; G6- 5. 10. - 9. 10. 2020 / G6.

Úkol na tento týden spočívá v opakování ímpresionismu a postimpresionismu, které stojí u zrodu moderního umění. Materiály jsou vloženy v Google Učebně. Přihlašte se, prosím, všichni.

ESV- G5 A,B; G6- 5. 10. - 9. 10. 2020 / G5.B

Úkol na tento týden spočívá v opakování impresionismu a postimpresionismu, které stojí u zrodu moderního umění. Materiály jsou v Google Učebně. Prosím, přihlašte se všichni.

ESV- G5 A,B; G6- 5. 10. - 9. 10. 2020 / G5.A

Úkol na tento týden spočívá v opakování impresionismu a postimpresionismu, které stojí u zrodu moderního umění. Materiály jsou vloženy v Google Učebně. Prosím, přihlašte se všichni.

G4- ČJL- 14. - 18. 9. 2020 / G4.

Plán učiva v tomto týdnu:

Mluvnice: Opakování- PS 7/8- pravopis; 10/18- grafy souvětí; 11/9- interpunkce, grafy dvou libovolných souvětí; 12/5- přesmyčky

Literární výchova: Moderní umělecké směry na přelomu 19. a 20. stol.- impresionismus, dekadence, symbolismus, prokletí básníci- PS str. 47- Ch. Baudelaire- ukázka z básně Zdechlina

Sloh: - Výklad- učebnice str. 101- vypsat podstatu výkladu; 102/1- ústně, PS 53/2a, pak vytvořit do slohového sešitu vlastní tip na výlet za přírodní či kulturní pamětihodností- budeme dokončovat v příští hodině z připravených výpisků z více internetových i jiných zdrojů. 

G2- ČJL- 14. - 18. 9. 2020 / G2.

Plán učiva v tomto týdnu:

Mluvnice: Opakování z primy- PS 5/2, 3; 6/4; 7/6

Literární výchova: Lyrika- PS str. 54, 55- přiřazení básní k jednotlivým druhům lyriky; verš, rým, sloka

Sloh: Vypravování- PS 61/1- vytvořit obrázkovou osnovu podle četby části dobrodružného příběhu, pak podle ní příběh znovu vyprávět (společně jsme četli epizodu o Mauglím, lze si vybrat vlastní oblíbený příběh)

G1- ČJL- 14. 9. - 18. 9. 2020 / G1.

Plán učiva v tomto týdnu: 

Mluvnice: Opakování slovních druhů, pravopis- PS- 7/9, 10; 8/ 2, 3, 4; 12/1- osmisměrka; D.Ú.- PS 9/6- přepsat poslední 4 řádky do domácího sešitu (524- linkovaný)

Literární výchova: Lidová slovesnost- PS str, 3, 4

Sloh: Zápis do sešitu- Inzerát= krátké placené oznámení v novinách, časopisech nebo na internetu, které sděluje informace o nákupu, prodeji, výměně apod., v závěru obsahuje kontaktní informace. + vlepit 1 příklad inzerátu- vhodný výstřižek

PS- vyplňování jednoduchých tiskopisů- 55/1,2- poštovní poukázka, podací lístek