Hedvík Jan Mgr.

Profil učitele

Základy společenských věd, výtvarná výchova, AP – umělecké a humanitní aktivity. „Citadelo, zbuduji tě v srdci člověka.“ Antoine de Saint-Exupéry

Hedvík Jan Mgr.

Kontakt: hedvik@bgv.cz

G6 EV 8.6. --- / G6.

Pracuj na ročníkové práci. Díky za foto.

G5 EV 8.6. --- / G5.

Pracuj na ročníkové práci. Díky za foto.

G7B rétorika 2.6. --- / G7.B

Napiš sumarizaci přiložených textů. Poperte se s textem a nevzdávejte to. Člověk roste přes překážky.

G7A rétorika 2.6. --- / G7.A

Napiš sumarizaci přiložených textů. Poperte se s textem a nevzdávejte to. Člověk roste přes překážky.

G7B ZSV 2.6. --- / G7.B

Zastavili jsme se před hranicí renesanční filosofie. Dál postoupíme v následujím školním roce.

Vaše poslední práce bude spočívat v tom, že si vyberete jednu (jakoukoliv) z filosofických otázek  a napíšete k danému tématu esej. Těším se na Vaší filosofickou invenci.

G7A ZSV 2.6. --- / G7.A

Zastavili jsme se před hranicí renesanční filosofie. Dál postoupíme v následujím školním roce.

Vaše poslední práce bude spočívat v tom, že si vyberete jednu (jakoukoliv) z filosofických otázek  a napíšete k danému tématu esej. Těším se na Vaší filosofickou invenci.

G6 ZSV 8.6.--- / G6.

Napiš krátkou esej o svém pohledu na svět v době pandemie a po ní. Jak vidíš současný svět a svou roli v něm...

G5 ZSV 8.6.--- / G5.

Napiš krátkou esej o svém pohledu na svět v době pandemie a po ní. Jak vidíš současný svět a svou roli v něm...

G4A OV 8.6. --- / G4.A

Na základě provedené sebereflexe napiš o svém dalším studijním a profesním směřování. Popiš, co Tě na něm přitahuje, zvaž jeho výhody i nevýhody.

G3 OV 8.6. --- / G3.

Na základě provedené sebereflexe napiš o svém dalším studijním a profesním směřování. Popiš, co Tě na něm přitahuje, zvaž jeho výhody i nevýhody.

G6 EV 2.6. - 5.6. / G6.

Pracuj na ročníkové práci. Díky za foto.

G5 EV 2.6. - 5.6. / G5.

Pracuj na ročníkové práci. Díky za foto.

G7B rétorika 2.6. - / G7.B

Napiš sumarizaci přiložených textů. Poperte se s textem a nevzdávejte to. Člověk roste přes překážky.

G7A rétorika 2.6. - / G7.A

Napiš sumarizaci přiložených textů. Poperte se s textem a nevzdávejte to. Člověk roste přes překážky.

G7B ZSV 2.6. - / G7.B

Zastavili jsme se před hranicí renesanční filosofie. Dál postoupíme v následujím školním roce.

Vaše poslední práce bude spočívat v tom, že si vyberete jednu (jakoukoliv) z filosofických otázek  a napíšete k danému tématu esej. Těším se na Vaší filosofickou invenci.

G7A ZSV 2.6. - / G7.A

Zastavili jsme se před hranicí renesanční filosofie. Dál postoupíme v následujím školním roce.

Vaše poslední práce bude spočívat v tom, že si vyberete jednu (jakoukoliv) z filosofických otázek  a napíšete k danému tématu esej. Těším se na Vaší filosofickou invenci.

G6 ZSV 2.6. - 5.6. / G6.

Bioetika

Napiš něco o historii a důvodech jejího vzniku.

Charakterizuj bioetiku a zamysli se nad jejím významem v současném světě.

G5 ZSV 25.5. - 5.6. / G5.

Vysvětli, co je deviace.

Najdi si, co se skrývá pod pojmem subkultura.

Najdi subkulturu, která je (případně není) Ti blízká a popiš její symboly, hodnoty, normy, historii atd. Uveď, proč je (případně není) Ti právě tato subkultura blízká (reflexe). 

G4A OV 2.6. - 5.6. / G4.A

Zjisti si základní informace o vztahu státu a ekonomiky. Jaké jsou hlavní ekonomické ukazatele?

Stát musí zasahovat v případě tzv. selhání trhu. Pokus se vysvětlit o co jde.

G3 OV 2.6. - 5.6. / G3.

Blíží se konec školního roku. Je čas se zamyslet nad tím, kam se posunula Tvá osobnost. Napiš reflexi (zamyšlení) o svých dobrých i méně dobrých vlastnostech, o talentech, které máš a rozvíjíš je, i o těch, které nerozvíjíš. Napiš, co by bylo dobré v Tvém životě změnit.

G7B rétorika 18.5. - 29.5. / G7.B

Napiš sumarizaci přiloženého textu. Poperte se s textem a nevzdávejte to. Člověk roste přes překážky.

G7A rétorika 18.5. - 29.5. / G7.A

Napiš sumarizaci přiloženého textu. Poperte se s textem a nevzdávejte to. Člověk roste přes překážky.

G6 EV 25.5. - 5.6. / G6.

Nastuduj si informace o dadaismu a surrealismu. Krátce charakterizuj oba směry. Napiš krátkou reflexi k tvorbě jednoho z představitelů těchto směrů. Nakresli obrázek (nebo náčrt k instalaci, soše atd.) inspirovaný jedním z těchto směrů, který by odpovídal duchu této doby.

G5 EV 25.5. - 5.6. / G5.

Nastuduj si informace o dadaismu a surrealismu. Krátce charakterizuj oba směry. Napiš krátkou reflexi k tvorbě jednoho z představitelů těchto směrů. Nakresli obrázek (nebo náčrt k instalaci, soše atd.) inspirovaný jedním z těchto směrů, který by odpovídal duchu této doby.

G7B ZSV 25.5. - 29.5. / G7.B

Charakterizuj  dobu, historické pozadí, kulturu, myšlenkové proudy renesance.

G7A ZSV 25.5. - 29.5. / G7.A

Tomáš Akvinský definoval 5 cest, nebo-li důkazů Boží existence. Byl inspirován řeckým filosofem Aristotelem. Charakterizuj je. Vyber si jeden, pro Tebe nejzajímavější, a napiš k němu reflexi (promyšlenou).

 

Dobrovolný úkol: Znáš jiné pojetí důkazů existence Boha např. matematický důkaz Kurta Gödela?

G6 ZSV 18.5. - 29.5. / G6.

Podívej se na přednášku Michaela Sandela, profesora na Harvard University: Hodnota lidského života. 

Zkus odpovědět na položené otázky - napiš reflexi. 

 

https://videacesky.cz/video/hodnota-lidskeho-zivota

G5 ZSV 25.5. - 5.6. / G5.

Vysvětli, co je deviace.

Najdi si, co se skrývá pod pojmem subkultura.

Najdi subkulturu, která je (případně není) Ti blízká a popiš její symboly, hodnoty, normy, historii atd. Uveď, proč je (případně není) Ti právě tato subkultura blízká (reflexe). 

G4A OV 25.5. - 5.6. / G4.A

Úkol komerčních bank je jiný než ČNB. Najdi si informace a odpověz na otázky:

Jaké komerční banky znáš?

Jaký je úkol komerčních bank, jaké produkty nabízejí?

Jaký je rozdíl mezi debetní a kreditní kartou?

Je rozumné, podle Tebe,  si brát půjčku, případně kdy?

G3 OV 25.5. - 29.5. / G3.

Najdi alespoň 7 forem protiprávního jednání, které obsahuje náš trestní zákoník a definuj je (krátce). Jaké trestné činy jsou podle Tebe nejhorší?

 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-40#cast2

G6 EV 18.5. - 22.5. / G6.

Vincent van Gogh a Paul Gaugin patří mezi představitele postimpresionismu. Krátce charakterizuj postimpresionismus. Vyber si jednoho z uvedených malířů, zjisti si něco o jeho životě a nakresli obrázek inspirovaný jeho tvorbou.

G5 EV 18.5. - 22.5. / G5.

Vincent van Gogh a Paul Gaugin patří mezi představitele postimpresionismu. Krátce charakterizuj postimpresionismus. Vyber si jednoho z uvedených malířů, zjisti si něco o jeho životě a nakresli obrázek inspirovaný jeho tvorbou.

G7B rétorika 18.5. - 29.5. / G7.B

Napiš sumarizaci přiloženého textu. Poperte se s textem a nevzdávejte to. Člověk roste přes překážky.

G7A rétorika 18.5. - 29.5. / G7.A

Napiš sumarizaci přiloženého textu. Poperte se s textem a nevzdávejte to. Člověk roste přes překážky.

G7B ZSV 11.5. - 22.5. / G7.B

Přečti si kapitolu : Člověk a duše, nastiňující náhled Tomáše Akvinského na člověka (přiložený text str. 197 - 199).

Přečti si kapitolu: Duchovně nevědomé /V. Frankl/ (přiložený text).

Zjisti si, jak nahlížel na člověka Ludwig Feuerbach.

Napiš reflexi.

G7A ZSV 11.5. - 22.5. / G7.A

Přečti si kapitolu : Člověk a duše, nastiňující náhled Tomáše Akvinského na člověka (přiložený text str. 197 - 199).

Přečti si kapitolu: Duchovně nevědomé /V. Frankl/ (přiložený text).

Zjisti si, jak nahlížel na člověka Ludwig Feuerbach.

Napiš reflexi.

G6 ZSV 18.5. - 29.5. / G6.

Podívej se na přednášku Michaela Sandela, profesora na Harvard University: Hodnota lidského života. 

Zkus odpovědět na položené otázky - napiš reflexi. 

 

https://videacesky.cz/video/hodnota-lidskeho-zivota

G5 ZSV 11.5. - 22.5. / G5.

Najdi si něco o významu rituálů ve společnosti. Krátce napiš jaké mají rituály význam.

V různých kulturách existuje rituál přijetí mezi dospělé. Najdi a popiš příklad takového rituálu. Krátce ho reflektuj.

Znáš nějaké rituály v naší kultuře? Uveď některé.  

G4A OV 18.5. - 22.5. / G4.A

Zjisti, co je úkolem naší centrální banky - ČNB. Vysvětli, co je obligace, akcie, šek, směnka. Udělej zápis do sešitu a pošli foto (scan).

OV G3 18.5. - 22.5. / G3.

Zjisti si informace o trestní odpovědnosti mladistvých. Souhlasíš se současnou právní úpravou? Bylo by dobré ji měnit (jak)? Učiň zápis do sešitu a pošli foto (scan). 

G6 EV 11.5. - 15.5. / G6.

Krátce vymez realismus a impresionismus. Vyber si z těchto směrů ten, který Tě více oslovuje a napiš reflexi o něm a jeho představitelích. Alespoň u jednoho malíře uveď, čím je Ti blízký.

G5 EV 11.5. - 15.5. / G5.

Krátce vymez realismus a impresionismus. Vyber si z těchto směrů ten, který Tě více oslovuje a napiš reflexi o něm a jeho představitelích. Alespoň u jednoho malíře uveď, čím je Ti blízký.

G7B rétorika 4.5. - 18.5. / G7.B

Napiš sumarizaci přiloženého textu. Poperte se s textem a nevzdávejte to. Člověk roste přes překážky.

G7A rétorika 4.5. - 18.5. / G7.A

Napiš sumarizaci přiloženého textu. Poperte se s textem a nevzdávejte to. Člověk roste přes překážky.

G7B ZSV 11.5. - 22.5. / G7.B

Přečti si kapitolu : Člověk a duše, nastiňující náhled Tomáše Akvinského na člověka (přiložený text str. 197 - 199).

Přečti si kapitolu: Duchovně nevědomé /V. Frankl/ (přiložený text).

Zjisti si, jak nahlížel na člověka Ludwig Feuerbach.

Napiš reflexi.

G7A ZSV 11.5. - 22.5. / G7.A

Přečti si kapitolu : Člověk a duše, nastiňující náhled Tomáše Akvinského na člověka (přiložený text str. 197 - 199).

Přečti si kapitolu: Duchovně nevědomé /V. Frankl/ (přiložený text).

Zjisti si, jak nahlížel na člověka Ludwig Feuerbach.

Napiš reflexi.

G6 ZSV 11.5. - 15.5. / G6.

Podívej se na přednášku Michaela Sandela, profesora na Harvard University, Morální stránka vraždy. 

Zkus odpovědět na položené otázky - napiš reflexi. 

 

https://videacesky.cz/video/moralni-stranka-vrazdy

G5 ZSV 11.5. - 22.5. / G5.

Najdi si něco o významu rituálů ve společnosti. Krátce napiš jaké mají rituály význam.

V různých kulturách existuje rituál přijetí mezi dospělé. Najdi a popiš příklad takového rituálu. Krátce ho reflektuj.

Znáš nějaké rituály v naší kultuře? Uveď některé.  

G4A OV 11.5. - 15.5. / G4.A

Mezi základní pilíře trhu patří soukromé vlastnictví majetku, cenový systém a konkurence.

Napiš zamyšlení na vztah mezi soukromým vlastnictvím, svobodou a demokracií. /Je možná svoboda a demokracie bez soukromého vlastnictví ?/

 

G3 OV 4.5. - 18.5. / G3.

Během druhé světové války, na jejíž ukončení budeme myslet, byla zásadním způsobem porušována lidská práva. Podívej se na Listinu základních lidských práv a svobod (můžeš použít přiložený text) a odpověz:

Která lidská práva a svobody jsou pro Tebe nejpodstatnější ?

Která lidská práva a svobody jsou, podle Tvého názoru,v současnosti porušována?

Dobrovolný úkol: Napiš cokoliv, co víš o druhé světové válce. Dobré práce ohodnotím.

G6 EV 27.4. - 11.5. / G6.

Romantismus - charakterizuj.

Nakresli obrázek inspirovaný jedním z malířů romantismu, který Tě oslovil. Doporučuji kresbu pastelem. Pošli foto.

G5 EV 27.4. - 11.5. / G5.

Romantismus - charakterizuj.

Nakresli obrázek inspirovaný jedním z malířů romantismu, který Tě oslovil. Doporučuji kresbu pastelem. Pošli foto.

G7B rétorika 4.5. - 18.5. / G7.B

 

Napiš sumarizaci přiloženého textu. Poperte se s textem a nevzdávejte to. Člověk roste přes překážky.

G7A rétorika 4.5. - 18.5. / G7.A

 

Napiš sumarizaci přiloženého textu. Poperte se s textem a nevzdávejte to. Člověk roste přes překážky.

G7B ZSV 27.4. - 11.5. / G7.B

Přečti si přiložený text na straně 195 - 196, který shrnuje náhled Tomáše Akvinského na vztah vědění a víry. Přečti si rozhovor s Johnem Lennoxem, profesorem matematiky z  Oxfordu, zabývající se stejným tématem. Napiš reflexi.

 

https://www.idnes.cz/technet/veda/john-lennox-veda-a-vira-rozhovor-interview.A141128_160155_veda_pka

G7A ZSV 27.4. - 11.5. / G7.A

Přečti si přiložený text na straně 195 - 196, který shrnuje náhled Tomáše Akvinského na vztah vědění a víry. Přečti si rozhovor s Johnem Lennoxem, profesorem matematiky z  Oxfordu, zabývající se stejným tématem. Napiš reflexi.

 

https://www.idnes.cz/technet/veda/john-lennox-veda-a-vira-rozhovor-interview.A141128_160155_veda_pka

G6 ZSV 4.5. - 11.5. / G6.

Podívej se na Listinu základních lidských práv a svobod. Které ze základních lidských práv a svobod byly během druhé světové války zásadně pošlapávány a kým? Uveď příklady.

Které z lidských práv a svobod jsou, podle Tvého názoru, porušovány v současnosti?

Které z lidských práv a svobod jsou pro Tebe zcela zásadní?

Navrhni, jak nejúčinněji chránit lidská práva.

G5 ZSV 27.4. - 11.5. / G5.

Přečti si přiložený text na straně 37 - 40 a odpověz.

Jaký význam má sociální kontrola ve společnosti?

Jaké má společnost kontrolní mechanismy?

Co je socializace?

Jmenuj základní socializační činitele.

Napiš esej o nebezpečí nadměrné konformity

G4A OV 4.5. - 11.5. / G4.A

Podívej se na Listinu základních lidských práv a svobod (můžeš využít i přiložený text). Které ze základních lidských práv a svobod byly během druhé světové války významně porušovány? Uveď příklady.

Co víš o tzv. norimberských zákonech?

Které ze základních lidských práv a svobod jsou pro Tebe zcela zásadní?

Které ze základních lidských práv a svobod jsou, podle Tvého názoru, v současnosti porušovány?

 

G3 OV 4.5. - 18.5. / G3.

Během druhé světové války, na jejíž ukončení budeme myslet, byla zásadním způsobem porušována lidská práva. Podívej se na Listinu základních lidských práv a svobod (můžeš použít přiložený text) a odpověz:

Která lidská práva a svobody jsou pro Tebe nejpodstatnější ?

Která lidská práva a svobody jsou, podle Tvého názoru,v současnosti porušována?

Dobrovolný úkol: Napiš cokoliv, co víš o druhé světové válce. Dobré práce ohodnotím.

G6 EV 27.4. - 11.5. / G6.

Romantismus - charakterizuj.

Nakresli obrázek inspirovaný jedním z malířů romantismu, který Tě oslovil. Doporučuji kresbu pastelem. Pošli foto.

G5 EV 27.4. - 11.5. / G5.

Romantismus - charakterizuj.

Nakresli obrázek inspirovaný jedním z malířů romantismu, který Tě oslovil. Doporučuji kresbu pastelem. Pošli foto.

G7B rétorika 27.4. - 4.5. / G7.B

Napiš sumarizaci přiloženého textu.

G7A rétorika 27.4. - 4.5. / G7.A

Napiš sumarizaci přiloženého textu.

G7B ZSV 27.4. - 11.5. / G7.B

Přečti si přiložený text na straně 195 - 196, který shrnuje náhled Tomáše Akvinského na vztah vědění a víry. Přečti si rozhovor s Johnem Lennoxem, profesorem matematiky z  Oxfordu, zabývající se stejným tématem. Napiš reflexi.

 

https://www.idnes.cz/technet/veda/john-lennox-veda-a-vira-rozhovor-interview.A141128_160155_veda_pka

G7A ZSV 27.4. - 11.5. / G7.A

Přečti si přiložený text na straně 195 - 196, který shrnuje náhled Tomáše Akvinského na vztah vědění a víry. Přečti si rozhovor s Johnem Lennoxem, profesorem matematiky z  Oxfordu, zabývající se stejným tématem. Napiš reflexi.

 

https://www.idnes.cz/technet/veda/john-lennox-veda-a-vira-rozhovor-interview.A141128_160155_veda_pka

G6 ZSV 27.4. - 4.5. / G6.

Seznam se s myšlenkami renesančního myslitele Niccola Machiavelliho, jehož myšlení se dá shrnout do věty: Účel světí prostředky. Napiš reflexi.

Lidem je nutno buď lichotit, anebo je zničit. Neboť za malé bezpráví se budou moci pomstít. Státník musí mít na paměti, že všichni lidé jsou špatní a většina z nich ještě hloupá. Ale domnívám se, že lépe se vyplácí jednat rázně než ohleduplně, protože štěstěna je žena. Chceme-li mít na vrch, musíme ji bít a zacházet s ní neurvale. Musíme si uvědomit, že lze bojovat dvojím způsobem: jednak zákony, jednak násilím. První způsob je vlastní lidem, druhý zvířatům. První způsob často nestačí, a proto nezbývá než se uchýlit k druhému. Ve vztazích států neplatí morálka a právo, nýbrž jen holý boj o moc, vedený prostředky vojenskými nebo politickými..

G5 ZSV 27.4. - 11.5. / G5.

Přečti si přiložený text na straně 37 - 40 a odpověz.

Jaký význam má sociální kontrola ve společnosti?

Jaké má společnost kontrolní mechanismy?

Co je socializace?

Jmenuj základní socializační činitele.

Napiš esej o nebezpečí nadměrné konformity.

G4A OV 27.4. - 4.5. / G4.A

Napiš krátké zamyšlení o významu peněz. Jsou dobré, zlé.? Co si za peníze nekoupíte...? Atd. Elektronicky!

 

 

Dobrovolně: Pokud chcete, můžete se inspirovat přednáškou Machaela Sandela / profesor na Harvard University/ na UK.

https://videacesky.cz/video/co-za-penize-nekoupite

G3 OV 27.4. - 4.5. / G3.

Najdi si Ústavu České republiky/ Hlava první/ Základní ustanovení.

Přečti si pozorně prvních 5 ustanovení a zapiš si je do sešitu. 

G8 ZSV, Fil, Ret, Sem. ZSV do. 27.4. / G8.

Prosím celou třídu o kontrolu známek v systému bakaláři. Pokud jste danou práci posílali a nebyla mnou hodnocena, pošlete ji, prosím, ještě jednou.   Mgr. Jan Hedvík

G7B rétorika 20.4. - 27.4. / G7.B

Napiš sumarizaci přiloženého textu.

G7A rétorika 20.4. - 27.4. / G7.A

Napiš sumarizaci přiloženého textu.

G7B ZSV 20.4. - 27.4. / G7.B

Jordan B. Peterson | Ph.D. | University of Toronto

Jordan Peterson je klinický psycholog a univerzitní profesor. Poslechni si jeho krátkou přednášku  a napiš k ní reflexi.

https://videacesky.cz/video/jordan-peterson-kazdy-clovek-ma-hodnotu

G7A ZSV 20.4. - 27.4. / G7.A

Jordan B. Peterson | Ph.D. | University of Toronto

Jordan Peterson je klinický psycholog a univerzitní profesor. Poslechni si jeho krátkou přednášku  a napiš k ní reflexi.

https://videacesky.cz/video/jordan-peterson-kazdy-clovek-ma-hodnotu

G6 ZSV 20.4. - 27.4. / G6.

Jordan B. Peterson | Ph.D. | University of Toronto

Jordan Peterson je klinický psycholog a univerzitní profesor. Poslechni si jeho krátkou přednášku  a napiš k ní reflexi.

https://videacesky.cz/video/jordan-peterson-kazdy-clovek-ma-hodnotu

G5 ZSV 20.4. - 27.4. / G5.

Přečti si přiložený text: Problém legitimace sociálních nerovností str. 30 - 32.

V krátké reflexi odpověz:

Lze odstranit sociální nerovnosti ve společnosti?

Co je panství charismatické?

Co je panství tradiční?

Co je panství legální?

Kdo je definoval? 

 

Dobrovolný úkol - bez časového omezení.

 

Jordan B. Peterson | Ph.D. | University of Toronto

Jordan Peterson je klinický psycholog a univerzitní profesor. Poslechni si jeho krátkou přednášku  a napiš k ní reflexi.

https://videacesky.cz/video/jordan-peterson-kazdy-clovek-ma-hodnotu

G4A OV 20.4. - 27.4. / G4.A

Nastuduj si dějiny platidel a peněz a udělej (přiměřený) zápis do sešitu.

 

Dobrovolný úkol - bez časového omezení.

Jordan B. Peterson | Ph.D. | University of Toronto

Jordan Peterson je klinický psycholog a univerzitní profesor. Poslechni si jeho krátkou přednášku  a napiš k ní reflexi.

https://videacesky.cz/video/jordan-peterson-kazdy-clovek-ma-hodnotu

 

 

G3 OV 20.4. - 27.4. / G3.

Ústava je první zákon země.

Přečti si preambuli Ústavy České republiky.

https://www.psp.cz/docs/laws/constitution.html

Najdi si, co je Washingtonská deklarace a kdo je jejím autorem. Krátce zapiš do sešitu.

G4A třídnická okamžitě!!! / G4.A

Shalom, ředitel školy rozhodl o testování Vašich nových adres na gymnáziu. Mnozí z Vás na testování nereagovali. Prosím o okamžitou nápravu. Potřebuji vědět, jestli jsou Vaše adresy funkční. Informace budou předány vedení školy. Stačí krátce. Pošlete e-mail z nové adresy třeba s ahoj, ale pošlete! Nebo pošlete ze staré (soukromé) adresy info o nefunkčnosti Vašeho nového školního mailu (adresy). !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

                                                                                                        Přeji pokoj a pevné zdraví .       TU   Mgr. Jan Hedvík+

G8 rétorika 14.4.- 27.4. / G8.

Sumarizace pouze pro studenty, kteří nemají dostatečnou klasifikaci tj. alespoň 3 známky.

G7B rétorika 14.4. - 20.4. / G7.B

Sumarizace přiloženého textu.

G7A rétorika 14.4. - 20.4. / G7.A

Sumarizace přiloženého textu.

G7B ZSV 14.4. - 20.4. / G7.B

Přečti přiložený text a napiš krátkou reflexi.

G7A ZSV 14.4. - 20.4. / G7.A

Přečti přiložený text a napiš krátkou reflexi.

G6 ZSV 14.4. - 20.4. / G6.

Přečti přiložený text a napiš krátkou reflexi.

G5 ZSV 14.4. - 20.4. / G5.

Přečti přiložený text a napiš krátkou reflexi. 

G6 EV 14.4. - 27.4. / G6.

G5 EV 14.4. - 27.4. / G5.

G4A OV 14.4. - 20.4. / G4.A

Přečti a promysli přiložený text.

G3 OV 14.4. - 20.4. / G3.

Přečti si přiložený text na straně 170 - 171. Zamysli se nad přečteným textem týkajícím se Velikonoc a nakresli obrázek do sešitu (jedna strana).

EV / G5.

Prosím studentky, které mi odevzdaly ročníkovou práci, aby mi poslaly krátký popis obrazu a případně jeho  název. Přeji pokoj a pevné zdraví.  Mgr. Jan Hedvík

G3 OV

Přečti a zamysli se nad přiloženým textem.       termín 15.4.

G4A OV

Přečti a zamysli se nad přiloženým textem.        termín   15.4.

 

G 5,6 EV

Klasicismus

Charakterizuj politickou a duchovní situaci doby.

Charakterizuj  umění.

Vyber umělce, který Tě v tomto období zaujal a krátce uveď proč.                                               termín 15.4.

 

Pracujte na ročníkové práci.

G5 ZSV studijní texty, úkoly

Přečti a promysli přiložený text.

Napiš krátce, jak mu rozumíš. Případně uveď, co Tě zaujalo, nebo naopak pobouřilo.             termín  6.4. 

 

 

 

G6 ZSV studijní texty a úkoly / G6.

Přečti a promysli přiložené texty vztažné k etice křesťanství

Napiš esej inspirovanou těmito texty například v tématech:

Etika křesťanství a moderní společnost.

Reflektuj to, co Tě zaujalo, nebo pobouřilo v daných textech

Je morálka křesťanství překonaná, zastaralá ...?                                                                        termín 15.4.

Přečti a promysli : Lukáš 13, 1-9;  15, 11-31                                                                                termín 6.4.

G7 A,B Rétorika

Sumarizace přiloženého textu

G8 rétorika

Studium dříve zadaných textů.      

Studenti, kteří nemají dostatečnou klasifikaci, napíší reflexi k přiloženému textu.  termín  1.4. 

G8 ZSV

Tradiční a moderní společnost: Na základě přiložených textů a vlastního hledání informací vymez problematiku proměny společnosti v 19. st. s reflexí k současnosti.    termín  12. 4. 

P.S. Rámcově: nematurující ze ZSV; maturanti ze ZSV ve větší profilaci

Text: Přežití společnosti je doplňkový !! 

Ti, kteří nemají dostatečnou klasifikaci budou hodnoceni !!

Upozornění pro G7, G6, G5

Malé opoždění není podstatné. Podstatné skutečnosti nám ukazuje tento čas. Přeji Vám pokoj a pevné zdraví. Mgr. Jan Hedvík

G8 Upozornění !!!

U zadaných úkolů sledujte termín. Zároveň upozorňuji, že zadané úkoly patří k posledním klasifikovaným. Malé zpoždění není podstatné. Podstatné skutečnosti nám ukazuje tento čas. Přeji Vám pokoj a pevné zdraví a děkuji za to, co jste naučili vy mě.       

P.S. Oslovím ty z Vás, kteří mají nedostatečnou klasifikaci.

G8 rétorika

Napiš reflexi k projevu J. F. Kennedyho v hotelu Waldorf Astoria 27. dubna 1961                                                            termín 1.4.

G8 ZSV

Vymez vztah státu a ekonomiky. 

Definujte druhy daní v ČR.

Hospodářské ukazatele...

Státní rozpočet  - co ho tvoří

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže - úloha

Nejvyšší kontrolní úřad - úloha                                                                                                                                                termín : 25.3.

Selhání trhu

Česká obchodní inspekce - úloha

 

 

G8 filosofie

Prostuduj život, dílo a základní myšlenky Jeana Paula Sartra.

Přečti si výňatky z knihy: Existencialismus je humanismus (text je myslím k dispozici na webu v pdf.).

Napiš esej inspirovaný tímto textem. V rámci eseje srovnej náhledy J.P. Sartra s myšlením např. K. Jasperse, V. Frankla, či Ch. Schonborna (přiložím).      termín  1.4.

G8 ZSV sem.

Samostatné studium - příprava na maturitu.

Napiš esej s tématem současná evropská identita, případně prognózu dalšího vývoje Evropy.                                           termín  1.4.

G7 A,B rétorika

Sumarizace přiloženého textu.               termín 25.3.

 

G7 A,B ZSV

Přečti a promysli přiložené texty vycházející z učení církevních otců.

I přes jejich obtížnost se snaž co nejvíce porozumět.

Napiš esej inspirovanou těmito texty.                                                  termín 1.4

G6 ZSV studijní texty a úkoly

Přečti a promysli přiložené texty vztažné k etice judaismu.

Napiš esej inspirovanou těmito texty například v tématech:

Etika judaismu a moderní společnost.

Reflektuj to, co Tě zaujalo nebo pobouřilo v daných textech

Je morálka judaismu překonaná, zastaralá ...?

 

G5 ZSV studijní texty, úkoly

Přečti přiložený studijní  text.

Napiš esej inspirovaný tímto textem.                                                               termín 27.3.

 

Přečti a promysli přiložený text z Janova evangelia.                                       termín  25.3.

 

 

Estetická výchova G5 a G6 - témata pro studium, úkoly

Baroko:

Charakterizuj politickou a duchovní situace doby vzniku baroka.

Charakterizuj barokní umění.

Vyber umělce, který Tě v tomto období zaujal a krátce uveď proč.                                               termín 25.3. 

Trvá povinnost posílat foto postupu na ročníkové práci - každý pátek.

G4A OV

Písemně (sešit) odpověz na otázku:

Co je integrovaný záchranný systém?

K čemu je integrovaný záchranný systém určen?

Jaké jsou základní složky inegrovaného záchranného systému?

Jaká jsou důležitá čísla vztažná k IZS?                                                              termín: 25.3. Prosím o foto zápisu.

Přečti si přiložený text a uvažuj o něm.                                                               termín 25.3.

G3 OV

Trvá úkol: Napiš krátké zamyšlení na téma: Proč se účastnit voleb (aktivní volební právo) a jak se na to připravit. Pouze elektronicky do 25.3. 

Prosím, písemně odpověz do sešitu na tyto otázky: 

Co je  integrovaný záchranný systém?

K čemu je integrovaný záchranný systém určen?

Jaké jsou základní složky integrovaného záchranného systému?

Důležitá telefonní čísla vztažná k IZS jsou:                                                                    termín 1.4. Prosím o foto.

Přečti přiložený text: Mojžíš                                                                                            termín 1.4.                                          

 

OV G3 témata pro studium, úkoly

Na základě přiloženého textu odpověz na otázky:

Jaké jsou základní principy demokratického volebního práva?

Aktivní a pasivní volební právo: krátce vysvětli.

Poměrný a většinový volební systém: krátce vysvětli.

Jaké máme volby (kam a koho volíme) v ČR? Jaké systémy v nich používáme? 

Odpovědi napište do svých sešitů a pošlete mi foto zápisu do 18.3. na e-mail hedvik@bgv.cz     

 

 

Napiš krátké zamyšlení na téma : Proč se účastnit voleb a jak se na to připravit. Pouze elektronicky do 25.3.

 

 

 

OV G4A témata pro studium, úkoly

Definuj základní ekonomické pojmy:

Makroekonomie, mikroekonomie/ekonomické subjekty/potřeba, služba, práce, statek, kapitál/ekonomické sektory

Vysvětli základní rozdíl mezi centrálně plánovanou a tržní ekonomikou. Která se ukázala jako úspěšnější a proč?

termín odevzdání 18.3. (hedvik@bgv.cz)

Pro zamyšlení: Podobenství o marnotratném synu (biblenet Lukáš 15,11-32)

Estetická výchova G5 a G6 - témata pro studium

Renesanční umění

Historické pozadí 

Renesance a humanismus - duchovní situace, myšlenkový horizont

Umění

Zadání : Vypracujte zprávu o změnách které nastolilo období renesance v uvedených tématech. termín 18.3.  Ohledně ročníkové práce prosím o pravidelné zasílání postupu (foto) každý pátek.  Ročníkové práce - soutěž přineste prosím ve středu 18.3. v 10.00 hod. Setkáme se před budovou BGV.

Studijní texty pro G5 ZSV

Sociologie - Tradiční a moderní společnost

Napiš krátké zamyšlení o povaze proměny společnosti v 19. st.     termín 18.3.   hedvik@bgv.cz

Studijní témata pro G6 ZSV

Vývoj (dějiny etiky) 

Antika: Sokrates, Platon, Aristotelés, Zenon z Kitia, Epikuros ze Samu

Na základě přiloženého textu  (a vlastního hledání) napiš zamyšlení, který z daných systémů Tě nejvíce oslovil a proč.    termín 18.3. hedvik@bgv.cz

Studijní texty a témata pro G7A ZSV

Doba církevních otců - základní vymezení, cíle

V uvedené příloze věnujte pozornost osobnostem a tématům:

Athanasios

Konstantinopolský koncil

(Ambrož), Augustin           

Napiš, na základě přiloženého textu, co bylo hlavním tématem církevních koncilů ve 4. st. n. l. Jak byl výsledek?  

termín 18.3. hedvik@bgv.cz

Charakterizuj Augustinovo učení o církvi a napiš k němu krátkou reflexi (O křtu, proti Donatistům).       termín 20.3. 

 

 

 

 

Studijní témata a texty pro G7 B ZSV

Aurelius Augustinus - opakování a promýšlení

Scholastika - základní vymezení

Tomáš Akvinský: 5 důkazů Boží existence     Napiš kritickou reflexi minimálně k jednomu z důkazů  do 20.3.       hedvik@bgv.cz

 

Společná studijní témata pro ZSV G5, G6 a G7

Témata pro esej

Neboť každému, kdo má, bude dáno a přidáno; kdo nemá, tomu bude odňato i to, co má. (Matouš 25,29)

Nobilita a plebs v moderní společnosti              (jako obvykle písmo 11,  mezery 1,5  min. jedna strana)          termín 5.4. 

Pro zamyšlení

Lukáš 13,1-9            Lukáš 15,11-32      

 

Seminář ze ZSV G8

Studijní texty

Na základě přiložených textů: Antika a Evropa, Evropa a křesťanství; udělej sumarizaci (heslovitě).       termín 5.4.

Rétorika G8

Témata pro samostatné studium ZSV 8

Mezinárodní hospodářské organizace

Druhy obchodních společností

Trh práce

Struktura zaměstnanosti v České republice podle dosaženého vzdělání

Napište kritickou reflexi k současné politické a ekonomické situaci.    termín 22.3. (min 1 strana písmo 11, řádky 1,5)

Filosofie G8

Na základě přiloženého textu napište reflexi na jedno z témat myšlení K. Jasperse (např. věda, člověk, existence a pobývání, metafyzická vina apod.)   termín 25.3.  

 

Sexuální etika

Rétorika pro 7

Malý princ

Doplnění klasifikace z rétoriky

Roger Scruton

Ret G8

Morálka a psychoanalýza

Rétorika 7A + 7B

J. S. Mill: O svobodě

Ret 8

Společenská morálka

Rétorika G7B

Robert Sarah kardinál

Rétorika pro G8

Základní ctnosti

Rétorika G7A

Praktický závěr

Rétorika pro G7A

Tři části morálky

Rétorika pro G7A