Hedvík Jan Mgr.

Profil učitele

Základy společenských věd, výtvarná výchova, AP – umělecké a humanitní aktivity. „Citadelo, zbuduji tě v srdci člověka.“ Antoine de Saint-Exupéry

Hedvík Jan Mgr.

Kontakt: hedvik@bgv.cz

G5B - ZSV - 19.4. - 23.4. 2021 / G5.B

Tradiční a moderní společnost

G5A - ZSV - 19.4. - 23.4. 2021 / G5.A

Tradiční a moderní společnost

G6 - ZSV - 19.4. - 23.4. 2021 / G6.

Etika: Sokrates, Platon, Aristoteles

G7 - ZSV - 19.4. - 23.4. 2021 / G7.

Křesťanská filosofie a teologie: svátosti a etika; církevní otcové

Součástí vyučování bude hodnocený úkol.

G6 - ESV - 19.4. - 23.4. 2021 / G6.

Orfismus: F. Kupka

Součástí vyučování bude hodnocený úkol.

G5B - ESV - 19.4. - 23.4. 2021 / G5.B

Orfismus: F. Kupka

Součástí vyučování bude hodnocený úkol.

G5A - ESV - 19.4. - 23.4. 2021 / G5.A

Orfismus: F. Kupka

Součástí vyučování bude hodnocený úkol.

G7 - Ret - 19.4. - 23.4. 2021 / G7.

Kultura mluveného projevu

C. S. Lewis: Křesťanské manželství

Součástí vyučování bude hodnocený úkol.

G6 - ESV - 12.4. - 16.4. 2021

Umělecké směry: Surrealismus

Součástí vyučování bude hodnocený úkol.

G5B - ESV - 12.4. - 16.4. 2021

Umělecké směry: Surrealismus

Součástí vyučování bude hodnocený úkol.

G5A - ESV - 12.4. - 16.4. 2021

Umělecké směry: Surrealismus

Součástí vyučování bude hodnocený úkol.

G7 - ZSV - 12.4. - 16.4. 2021

Křesťanská filosofie a teologie: Boží jméno

G5A - ZSV - 12.4. - 16.4. 2021

Sociologie: úvod

Konformita v době postmoderní společnosti.

Součástí vyučování bude hodnocený úkol.

G5B - ZSV - 12.4. - 16.4. 2021

Religiozita světa

G6 - ZSV - 12.4. - 16.4. 2021

Etika: I. Kant - svrchované a dovršené dobro

G6 - ESV - 5.4. - 9.4. 2021

Umělecké směry: Dadaismus

Součástí vyučování bude hodnocený úkol.

G5B - ESV - 5.4. - 9.4. 2021

Umělecké směry: Dadaismus

Součástí vyučování bude hodnocený úkol.

G5A - ESV - 5.4. - 9.4. 2021

Umělecké směry: Dadaismus

Součástí vyučování bude hodnocený úkol.

G7 - ZSV - 5.4. - 9.4. 2021

Křesťanství: filosofie a teologie

G5B - ZSV - 5.4. - 9.4. 2021

Sociologie: úvod

Součástí vyučování bude hodnocený úkol.

G5A - ZSV - 5.4. - 9.4. 2021

Sociologie: úvod

G6 - ZSV - 5.4. - 9.4. 2021

Etika: svědomí

Součástí vyučování bude hodnocený úkol.

G6 - ZSV - 29.3. - 2.4. 2021

Úvod do křesťanství: Bible - základní výpovědi

G7 - Ret - 29.3. - 2.4. 2021

Podstata přesvědčovacího úsilí

Studentský projev

G7 - ZSV - 22.3. - 26.3. 2021

Úvod do křesťanství: Ježíš z Nazareta

Sv. Pio z Pietrelciny

Součástí vyučování bude hodnocený úkol.

G6 - ZSV - 22.3. - 26.3. 2021

Úvod do křesťanství: Ježíš z Nazareta

Sv. Pio z Pietrelciny

Součástí vyučování bude hodnocený úkol.

G5B - ZSV - 22.3. - 26.3. 2021

Úvod do křesťanství: Ježíš z Nazareta

Sv. Pio z Pietrelciny

Součástí vyučování bude hodnocený úkol.

G5A - ZSV - 22.3.-- 26.3. 2021

Úvod do křesťanství: Ježíš z Nazareta

Sv. Pio z Pietrelciny

Součástí vyučování bude hodnocený úkol.

G6 - ESV - 22.3. - 26.3. 2021

Umělecké směry: Kubismus

Součástí vyučování bude hodnocený úkol.

G5B - ESV - 22.3. - 26.3. 2021

Umělecké směry: Kubismus

Součástí vyučování bude hodnocený úkol.

G5A - ESV - 22.3. - 26.3. 2021

Umělecké směry: Kubismus

Součástí vyučování bude hodnocený úkol

G7 - Ret - 22.3. - 26.3. 2021

Paralingvistické komunikační prostředky

Studentský projev

Součástí vyučování bude hodnocený úkol

G7 - ZSV - 15.3. - 19.3. 2021

Filosofie a teologie středověku: úvod

G6 - ZSV - 15.3. - 19.3. 2021

Etika: dobro a zlo

G5B - ZSV - 15.3. - 19.3. 2021

Psychologie davu

Sociologie: úvod

G5A - ZSV - 15.3. - 19.3. 2021

Psychologie davu

Sociologie: úvod

G6 - ESV - 15.3. - 19.3. 2021

Umělecké směry: Expresionismus

Součástí vyučování bude hodnocený úkol.

G5B - ESV - 15.3. - 19.3. 2021

Umělecké směry: Expresionismus

Součástí vyučování bude hodnocený úkol.

G5A - ESV - 15.3. - 19.3. 2021

Umělecké směry: Expresionismus

Součástí vyučování bude hodnocený úkol.

G7 - Ret - 15.3. - 19.3. 2021

Poznání kultur - základ pro komunikaci a argumentaci.

Studentský projev.

Součástí vyučování bude hodnocený úkol.

G7 - ZSV - 8.3. - 12.3. 2021

Plótínos

G6 - ZSV - 8.3. - 12.3. 2021

Etika: I. Kant

G5B - ZSV - 8.3. - 12.3. 2021

Sociální psychologie: poslušnost, sugesce a manipulace

G5A - ZSV - 8.3. - 12.3. 2021

Sociální psychologie: poslušnost, sugesce a manipulace

G6 - ESV - 8.3. - 12.3. 2021

Symbolismus a Secese.

Součástí vyučování bude hodnocený úkol.

G5B - ESV - 8.3. - 12.3. 2021

Symbolismus a Secese.

Součástí vyučování bude hodnocený úkol.

G5A - ESV - 8.3. - 12.3. 2021

Symbolismus a Secese.

Součástí vyučování bude hodnocený úkol.

G7 - Ret - 8.3. - 12.3. 2021

Poznání kultur - základ pro argumantaci a komunikaci.

Studentský projev.

Součástí vyučování bude hodnocený úkol.

G7 - 22.2. - 26.2. 2021

Epikureismus

Filosofická skepse

G6 - ZSV - 22.2. - 26.2. 2021

Etika: obecné vymezení

G5B - 22.2. - 26.2. 2021

Psychická onemocnění

Sociální psychologie

Součástí vyučování je hodnocený úkol.

G5A - ZSV - 22.2. - 26.2. 2021

Psychická onemocnění

Sociální psychologie

Součástí vyučování je hodnocený úkol.

G6 - ESV - 22.2. - 26.2. 2021

Impresionismus: charakteristika

Součástí vyučování bude hodnocený úkol.

G5B - ESV - 22.2. - 26.2. 2021

Impresionismus: charakteristika

Součástí vyučování bude hodnocený úkol.

G5A - ESV - 22.2. - 26.2. 2021

Impresionismus: charakteristika

Součástí vyučování bude hodnocený úkol.

G7 - Ret - 22.2. - 26.2. 2021

Základní fundament pro komunikaci 

Studentský projev

Součástí vyučování bude hodnocený úkol.

G7 - ZSV - 15.2. - 19.2. 2021

Stoicismus

Epikureismus

G6 - ZSV - 15.2. - 19.2. 2021

Etika: obecný úvod

G5B - ZSV - 15.2. - 19.2. 2021

Psychická onemocnění

Součástí výuky bude hodnocený úkol

 

G5A - ZSV - 15.2. - 19.2. 2021

Psychická onemocnění

Součástí výuky bude hodnocený úkol

G6 - ESV - 15.2. - 19.2. 2021

Realismus: charakteristika

Kresba inspirovaná jedním z představitelů realismu

G5B - ESV - 15.2. - 19.2. 2021

Realismus: charakteristika

Kresba inspirovaná jedním z představitelů realismu

G5A - ESV - 15.2. - 19.2. 2021

Realismus: charakteristika

Kresba inspirovaná jedním z představitelů realismu

G7 - Ret - 15.2. - 19.2. 2021

Osobnost rétora: predispozice - nutnost všeobecného vzdělávání; studentský projev

C. S. Lewis: Základní ctnosti; sumarizace textu

G7 - ZSV - 8.2. - 12.2. 2021

Aristoteles: Metafyzika

G6 - ZSV - 8.2. - 12.2. 2021

Trestní zákoník: Trestné činy proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti

G5B - ZSV - 8.2. - 12.2. 2021

Psychologie osobnosti

Psychická onemocnění

G5A - ZSV - 8.2. - 12.2. 2021

Psychologie osobnosti

Psychická onemocnění

G6 - ESV - 8.2. - 12.2. 2021

Romantismus: charakteristika

W. Turner

Součástí výuky bude hodnocený úkol.

G5B - ESV - 8.2. - 12.2. 2021

Romantismus: charakteristika

W. Turner

Součástí výuky bude hodnocený úkol.

G5A - ESV - 8.2. - 12.2. 2021

Romantismus: charakteristika

W. Turner

Součástí výuky bude hodnocený úkol.

G7 - Ret - 8.2. - 12.2. 2021

C. S. Lewis: Praktický závěr; sumarizace textu

Osobnost řečníka

Projev studenta

Součástí výuky bude hodnocený úkol.

G8B - Fil - 1.2. - 5.2. 2021

Renesanční filosofie - úvod

G8A - Fil - 1.2. - 5.2. 2021

Renesanční filosofie - úvod

G8B - ZSV - 1.2. - 5.2. 2021

Evropská unie

G8A - ZSV - 1.2. - 5.2. 2021

Evropská unie

G7 - ZSV - 1.2. - 5.2. 2021

Aristoteles: Metafyzika

G6 - ZSV - 1.2. - 5.2. 2021

Trestní zákoník: Trestné činy proti životu a zdraví; trestné činy proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti

G5B - ZSV - 1.2. - 5.2. 2021

Psychologie osobnosti: Freud, Jung

G5A - ZSV - 1.2. - 5.1. 2021

Psychologie osobnosti: Freud, Jung

G6 - ESV - 1.2. - 5.1. 2021

Klasicismus; charakterizuj umělecký směr (historické a myšlenkové pozadí doby).

Samostatná a hodnocená práce.

G5B - ESV - 1.2. - 5.2. 2021

Klasicismus; charakterizuj umělecký směr (historické a myšlenkové pozadí doby).

Samostatná a hodnocená práce.

G5A - ESV - 1.2. - 5.2. 2021

Klasicismus; charakterizuj umělecký směr (historické a myšlenkové pozadí doby).

Samostatná a hodnocená práce.

G8B - Ret - 1.2. - 5.2. 2021

J. Keller: Společnost jako nezamýšlený důsledek; sumarizace textu

Samostatná a hodnocená práce.

G8A - Ret - 1.2. - 5.2. 2021

J. Keller: Společnost jako nezamýšlený důsledek; sumarizace textu

Samostatná a hodnocená práce.

G7 - Ret - 1.2. - 5.2. 2021

C. S. Lewis: Tři části morálky; sumarizace textu

Samostatná a hodnocená práce.

Připomenutí podmínek klasifikace (platí pro všechny mé předměty)

Vyučující: Mgr. Jan Hedvík

Školní rok: 2020 - 2021

Pravidla klasifikace

→ Žák je povinen si napsat všechny písemné práce a splnit povinná ústní zkoušení.

→ Žák je povinen splnit zadané domácí úkoly - jsou hodnoceny.

→Žák je povinen splnit a prezentovat zadané pololetní práce – jsou hodnoceny.

→Na prvním stupni gymnázia je hodnocena úprava sešitu.

→ Pokud žák chybí, je povinen se domluvit s vyučující na náhradním termínu, případně se nechat vyzkoušet.

→ Pokud žák chyběl na rozdávání známek z písemek, je povinen si sám zajít za vyučujícím a známky si zjistit.

→ Chybí-li žákovi známky ke klasifikaci, učitel má právo na konci školního roku z daného předmětu nehodnotit, nebo dát velkou a souhrnnou písemku k doplnění klasifikace (učivo za celé pololetí).

→ Každá známka má jinou váhu – nelze si počítat průměr známek.

→ Do celkové známky v pololetí či na konci roku se počítá ve velké míře také aktivita v hodině, přístup k předmětu apod. – to vše může změnit celkovou známku o stupeň.

G8B - FIL - 18.1 - 22.1. 2021

Tomáš Akvinský: pět důkazů Boží existence

G8A - FIL - 18.1. - 22.1. 2021

Tomáš Akvinský: pět důkazú Boží existence

G8B - ZSV - 18.1. - 22.1. 2021

Tradiční a moderní společnost: legitimita moci

G8A - ZSV - 18.1. - 22.1. 2021

Tradiční a moderní společnost: legitimita moci

G7 - ZSV - 18.1. - 22.1. 2021

Aristoteles: život; logika

G6 - ESV - 18.1. - 22.1. 2021

Baroko

Charakterizuj základní znaky.

Vyber si jednoho z malířů baroka a namaluj (nakresli) jím inspirovaný obraz.

G5B - ESV - 18.1. - 22.1. 2021

Baroko

Charakterizuj základní znaky.

Vyber si jednoho z malířů baroka a namaluj (nakresli) jím inspirovaný obraz.

G5A - ESV - 18.1. - 22.1. 2021

Baroko

Charakterizuj základní znaky.

Vyber si jednoho z malířů baroka a namaluj (nakresli) jím inspirovaný obraz.

G6 - ZSV - 18.1. - 22.1. 2021

Trestní právo: Výkladová ustanovení

G5B - ZSV - 18.1. - 22.1. 2021

Viktor Frankl: Vůle k smyslu

G5A - ZSV - 8.1. - 22.1. 2021

Viktor Frankl: Vůle k smyslu

G8B - RET - 18.1. - 22.1. 2021

Lev Šestov: Apoteóza vykořeněnosti; sumarizace textu

G8A - RET - 18.1. - 22.1. 2021

Lev Šestov: Apoteóza vykořeněnosti; sumarizace textu

G7 - RET - 18.1. - 22.. 2021

C. S. Lewis: Praktický závěr; sumarizace textu

G7 - ZSV - 11.1. - 15.1. 2021

Platon

Aristoteles

G6 - ZSV - 11.1. - 15.1. 2021

Trestní právo

Výuka bude obsahovat písemný - hodnocený úkol.

G8B - FIL - 11.1. - 15.1. 2021

Augustinus

Tomáš Akvinský

G8A - FIL - 11.1. - 15.1. 2021

Augustinus

Tomáš Akvinský

G6 - ESV - 11.1. - 15.1. 2021

Renesance

Samostatná práce bude obsahovat písemný - hodnocený úkol.

G5B - ESV - 11.1. - 15.1. 2021

Renesance

Samostatná práce bude obsahovat písemný - hodnocený úkol.

G5A - ESV - 11.1. - 15.1. 2021

Renesance

Samostatná práce bude obsahovat písemný - hodnocený úkol.

G8B - ZSV - 11.1. - 15.1. 2021

Tradiční a moderní společnost

Součástí výuky bude písemný - hodnocený úkol.

G8A - ZSV - 11.1. - 15.1. 2021

Tradiční a moderní společnost

Součástí výuky bude písemný - hodnocený úkol.

G5B - ZSV - 11.1. - 15.1. 2021

Viktor Frankl: Vůle k smyslu

Součástí výuky bude písemný a hodnocený úkol.

G5A - ZSV - 11.1. - 15.1. 2021

Viktor Frankl: Vůle k smyslu

Součástí výuky bude písemný a hodnocený úkol.

G8B - RET - 11.1. - 15.1. 2021

Z. Bauman: Úvahy o postmoderní době; sumarizace přiloženého textu

G8A - RET - 11.1. - 15.1. 2021

Z. Bauman: Úvahy o postmoderní době; sumarizace přiloženého textu

G7 - RET - 11.1. - 15.1 2021

C. S. Lewis: Dokonalý kajícník

Sumarizace textu

G7 - ZSV - 4.1. - 8.1. 2021

Platon; život a myšlenky

G6 - ZSV - 4.1. - 8.1. 2021

Trestní právo: obecné vymezení

G8B - FIL - 4.1. 8.1. 2021

Patristika: Augustinus

G8A - FIL - 4.1. - 8.1. 2021

Patristika: Augustinus

G6 - ESV - 4.1. - 8.1. 2021

Gotika

Součástí samostudia bude samostatná písemná a výtvarná dom. práce.

G5B - ESV - 4.1. - 8.1. 2021

Gotika

Součástí samostudia bude samostatná písemná a výtvarná dom. práce.

G5A - ESV - 4.1. - 8.1. 2021

Gotika

Součástí samostudia bude samostatná písemná a výtvarná dom. práce.

G8B - ZSV - 4.1. - 8.1. 2021

Globalizace

Tradiční a moderní společnost

G8A - ZSV - 4.1. - 8.1. 2021

Globalizace 

Tradiční a moderní společnost

G5B - ZSV - 4.1. - 8.1. 2021

V. Frankl: Člověk

G5A - ZSV - 4.1. - 8.1. 2021

V. Frankl: Člověk

G8B - Ret - 4.1. - 8.1. 2021

Z. Bauman: Úvahy o postmoderní době; sumarizace přiloženého textu

G8A - Ret - 4.1. - 8.1. 2021

Z. Bauman: Úvahy o postmoderní době; sumarizace přiloženého textu

G7 - Ret - 4.1. - 8.1. 2021

C. S. Lewis: Šokující alternativa; sumarizace přiloženého textu

G7 - Ret - 14.12. - 18.12. 2020

C. S. Lewis: Invaze

Sumarizace přiloženého textu

G7 - ZSV - 14.12. - 18.12. 2020

Úvod do křesťanství

Součástí výuky bude písemný úkol.

G6 - ZSV - 14.12. - 18.12. 2020

Úvod do křesťanství

Součástí výuky bude písemný úkol.

G5B - ZSV - 7.12. - 11.12. 2020

Úvod do křesťanství: Ježíš z Nazareta; osobnost, život

G5A - ZSV - 7.12. - 11.12. 2020

Úvod do křesťanství: Ježíš z Nazareta; osobnost, život

G5B - ESV - 30.11. - 4.12. 2020

Raně křesťanské umění

Prohlédni a prostuduj přiložené texty (včetně odkazu).

Udělej nákres obrazu Dobrého pastýře. Zkus uvést jaký má význam. 

http://duoppa.ff.cuni.cz/shared/files/prehled%20cz%20sylaby/01%20Rane%20krestanske%20umeni.pdf

 

G5A - ESV - 30.11. - 4.12. 2020

Raně křesťanské umění

Prohlédni a prostuduj přiložené texty (včetně odkazu).

Udělej nákres obrazu Dobrého pastýře. Zkus uvést jaký má význam. 

http://duoppa.ff.cuni.cz/shared/files/prehled%20cz%20sylaby/01%20Rane%20krestanske%20umeni.pdf

 

G6 - ESV - 30.11. - 4.12. 2020

Raně křesťanské umění

Prohlédni a prostuduj přiložené texty (včetně odkazu).

Udělej nákres obrazu Dobrého pastýře. Zkus uvést jaký má význam. 

http://duoppa.ff.cuni.cz/shared/files/prehled%20cz%20sylaby/01%20Rane%20krestanske%20umeni.pdf

G5B - ZSV - 30.11. - 4.12. 2020

Úvod do křesťanství.

Součástí výuky bude samostudium přiložených textů.

G5A - ZSV - 30.11. - 4.12. 2020

Úvod do křesťanství. 

Součástí výuky bude samostudium přiložených textů.

G6 - ZSV - 30.11. - 4.12. 2020

Úvod do křesťanství.

Součástí výuky bude samostudium přiložených textů.

G7 - Ret - 30.11. - 4.12. 2020

C. S. Lewis: Odlišná pojetí Boha

Sumarizace přiloženého textu.

G7 - ZSV - 30.11. - 4.12. 2020

Úvod do křesťanství.

Součástí výuky bude samostudium přiložených textů.

G6 - ESV - 23.11. - 29.11. 2020

Architektura starověkého Říma. 

Čím přispěli Římané (Etruskové) architektuře: Jaké vynalezli stavební prvky (postupy)?

Udělej nákres významné stavby a krátce popiš historii jejího vzniku.

Možná inspirace:   http://www.artmuseum.cz/smery_list.php?smer_id=99

G5B - ESV - 23.11. - 29.11. 2020

Architektura starověkého Říma. 

Čím přispěli Římané (Etruskové) architektuře: Jaké vynalezli stavební prvky (postupy)?

Udělej nákres významné stavby a krátce popiš historii jejího vzniku.

Možná inspirace:   http://www.artmuseum.cz/smery_list.php?smer_id=99

G5A - ESV - 23.11. - 29.11. 2020

Architektura starověkého Říma. 

Čím přispěli Římané (Etruskové) architektuře: Jaké vynalezli stavební prvky (postupy)?

Udělej nákres významné stavby a krátce popiš historii jejího vzniku.

Možná inspirace:   http://www.artmuseum.cz/smery_list.php?smer_id=99

G5B - ZSV - 23.11. - 29.11. 2020

Anna Freud: Teorie konfliktu

Součástí výuky bude samostudium přiložených textů.  

G5A - ZSV - 23.11. - 29.11. 2020

Anna Freud: Teorie konfliktu

Součástí výuky bude samostudium přiložených textů.  

G6 - ZSV - 23.11. - 29.11. 2020

Úvod do trestního práva.

Součástí výuky bude samostudium přiložených textů. 

G7 - Ret - 23.11. - 29.11. 2020

C. S. Lewis: Máme důvody k neklidu.

Napiš sumarizaci přiloženého textu. 

G8B - Ret - 23.11. - 29.11. 2020

Poslechni si projev J. F. Kennedyho v hotelu Waldorf Astoria z 27. dubna 1961.

Napiš sumarizaci.

G8A - Ret - 23.11. - 29.11. 2020

 Poslechni si projev J. F. Kennedyho v hotelu Waldorf Astoria z 27. dubna 1961.

Napiš sumarizaci.

G8B - ZSV - 23.11. - 29.11. 2020

Rasismus a nacionalismus

Součástí výuky bude samostudium přiložených textů. 

G8A - ZSV - 23.11. - 29.11. 2020

Rasismus a nacionalismus

Součástí výuky bude samostudium přiložených textů. 

G8B - Fil - 23.11. - 29.11. 2020

Plótínos

Úvod do filosofie středověku: Patristika

Součástí výuky bude samostudium přiložených textů.

G8A - Fil - 23.11 - 29.11. 2020

Plótínos

Úvod do filosofie středověku: Patristika

Součástí výuky bude samostudium přiložených textů.

G7 - ZSV - 23.11. - 29.11. 2020

Anaxagoras

Sokrates a Sofisté

(Platon)

Součástí výuky bude samostudium přiložených textů.

G7 - ZSV - 20.11. - 22.11. 2020

Řecká předsókratovská filosofie.

Při výuce bude zadán písemný domácí úkol.

G8B - Fil - 20.11. - 22.11. 2020

Řecká filosofie po Aristotelovi.

Při výuce bude zadán písemný domácí úkol.

G5A - ZSV - 20.11. - 22.11. 2020

Sametová revoluce

C. G. Jung: Růst lidské osobnosti

Při výuce bude zadán písemný domácí úkol.

G8B - ZSV sem. 19.11. - 22.11. 2020

Bioetika: diskuse nad problematikou na základě studentských prací.

G8A - ZSV sem. - 19.11. - 22.11. 2020

Bioetika: diskuse nad problematikou na základě studentských prací.

G5B - ZSV - 19.11. - 22.11. 2020

Sametová revoluce

C. G. Jung.: Růst osobnosti člověka

Při výuce bude zadán písemný domácí úkol.

G8A - Fil - 18.11. - 22.11. 2020

Řecké filosofické školy po Aristotelovi.

Při výuce bude zadán písemný domácí úkol.

G6 - ZSV - 18.11. - 22.11. 2020

Sametová revoluce

Při výuce bude zadán písemný domácí úkol.

G5A - 13.11. - 19.11. 2020

E. Erikson: Vývojová psyychologie; samostudium přiloženého textu.

G5B - ZSV - 13.11. - 19.11. 2020

E. Erikson: Vývojová psyychologie; samostudium přiloženého textu.

G8B - ZSV sem. - 12.11- 19.11. 2020

Napiš zprávu o vybrané problematice z oblasti bioetiky.

G8A - ZSV sem. - 12.11. - 19.11. 2020

Napiš zprávu o vybrané problematice z oblasti bioetiky.

G8B - ZSV - 9.11. - 15.11. 2020

Srovnání ideologií: demokracie x komunismus (demokracie x fašismus)

Napiš reflexi, esej, zamyšlení.

G6 - ZSV - 11.11. - 15.11. 2020

Pracovní právo: samostudium přiloženého textu

G8B - ZSV sem - 10.11. - 13.11. 2020

Michael Sandel: Morální stránka vraždy       https://videacesky.cz/video/moralni-stranka-vrazdy

Pslechni si a promysli přednášku známého profesora Harvard University.

G8A - ZSV sem - 10.11. - 13.11. 2020

Michael Sandel: Morální stránka vraždy              https://videacesky.cz/video/moralni-stranka-vrazdy

Poslechni si a promysli přednášku známého profesora Harvard University.

G8A - ZSV - 10.11. - 15.11. 2020

Demokracie x komunismus

Srovnání ideologií; napiš esej, reflexi, zamyšlení.

G6 - ESV - 9.11. - 15.11. 2020

Nakresli hlavice řeckých antických řádů. Uveď jména známých řeckých sochařů. Možný zdroj: Artmuseum.cz

G5B - ESV - 9.11. - 15.11. 2020

Nakresli hlavice řeckých antických řádů. Uveď jména známých řeckých sochařů. Možný zdroj: Artmuseum.cz

G5A - ESV - 9.11. - 15.11. 2020

Nakresli hlavice řeckých antických řádů. Uveď jména známých řeckých sochařů. Možný zdroj: Artmuseum.cz

G8B - Ret - 9.11. - 15.11. 2020

K. Popper: Uzavřená a otevřená společnost; sumarizace přiloženého textu

G8A - Ret - 9.11. - 15.11. 2020

K. Popper: Uzavřená a otevřená společnost; sumarizace přiloženého textu

G7 - Ret - 9.11. - 15.11. 2020

C. S. Lewis: Co je za zákonem; sumarizace přiloženého textu

G8B - ZSV - 9.11. - 16.11. 2020

Demokracie x komunismus

Demokracie x fašismus

Srovnání ideologií; napiš esej, reflexi, zamyšlení.

G8A - ZSV - 3.11. - 10.11. 2020

Politické ideologie:  samostudium (nejen) vložených textů

G8B - ZSV - 3.11. - 9.11. 2020

Politické ideologie:  samostudium (nejen) vložených textů

G8B - Fil - 2.11. - 6.11. 2020

Platón: Ústava

Vyber si jeden z uvedených textů. Pečlivě si ho přečti, promysli a napiš reflexi či
 ( inspirovanou) esej. Doporučuji "spravedlnost 2" nebo "Bůh - dobro a zlo." 

G8A - Fil - 2.11. - 5.11. 2020

Platón: Ústava

Vyber si jeden z uvedených textů. Pečlivě si ho přečti, promysli a napiš reflexi či
 ( inspirovanou) esej. Doporučuji "spravedlnost 2" nebo "Bůh - dobro a zlo." 

G5B - ZSV - 2.11. - 5.11. 2020

C. G. Jung: O vzniku osobnosti

Napiš reflexi, zamyšlení, esej (dle svého výběru) na přiložený text nebo jeho část, odstavec, který Tě zaujal.

G5A - ZSV - 2.11. - 6.11. 2020

C. G. Jung: O vzniku osobnosti

Napiš reflexi, zamyšlení, esej (dle svého výběru) na přiložený text nebo jeho část, odstavec, který Tě zaujal.

G7 - Ret - 2.11 - 8.11. 2020

C. S. Lewis: Realita zákona

Sumarizace přiloženého textu.

G7 - ZSV - 2.11. - 6.11. 2020

Pečlivě si přečtěte přiložený studijní text nastiňující hlavní myšlenky Konfucia. Promyslete jeho učení. Napište reflexi či krátkou (inspirovanou) esej.

G8B - Ret - 2.11. - 8.11. 2020

P. L. Berger: Nejistý triumf demokratického kapitalismu

Sumarizace přiloženého textu.

G8A - Ret - 2.11. - 8.11. 2020

P. L. Berger: Nejistý triumf demokratického kapitalismu

Sumarizace přiloženého textu.

G6 - ESV - 2.11. - 8.11. 2020

Umění Řecka ve starověku Prostuduj text: http://www.artmuseum.cz/smery_list.php?smer_id=98 Udělej nákres řeckého chrámu s popisem.

G5B - ESV - 2.11. - 8.11. 2020

Umění Řecka ve starověku Prostuduj text: http://www.artmuseum.cz/smery_list.php?smer_id=98 Udělej nákres řeckého chrámu s popisem.

G5A - ESV - 2.11. - 8.11. 2020

Umění Řecka ve starověku Prostuduj text: http://www.artmuseum.cz/smery_list.php?smer_id=98 Udělej nákres řeckého chrámu s popisem.

G7 - ZSV - 23.10. - 6.11. 2020

Pečlivě si přečtěte přiložený studijní text nastiňující hlavní myšlenky Konfucia. Promyslete jeho učení. Napište reflexi či krátkou (inspirovanou) esej.

G5A - ZSV - 23.10. - 6.11. 2020

C. G. Jung: O vzniku osobnosti

Napiš reflexi, zamyšlení, esej (dle svého výběru) na přiložený text nebo jeho část, odstavec, který Tě zaujal.
 
 

G8B - Fil - 23.10. - 6.11. 2020

Platón: Ústava

Vyber si jeden z uvedených textů. Pečlivě si ho přečti, promysli a napiš reflexi či
 ( inspirovanou) esej. Doporučuji "spravedlnost 2" nebo "Bůh - dobro a zlo." 

G8A - Fil - 22.10. - 5.11. 2020

Platón: Ústava

Vyber si jeden z uvedených textů. Pečlivě si ho přečti, promysli a napiš reflexi či
 ( inspirovanou) esej. Doporučuji "spravedlnost 2" nebo "Bůh - dobro a zlo." 

G5B - ZSV - 22.10. - 5.11. 2020

C. G. Jung: O vzniku osobnosti
 
Napiš reflexi, zamyšlení, esej (dle svého výběru) na přiložený text nebo jeho část, odstavec, který Tě zaujal.
 
 

G6 - ZSV - 21.10. - 3.11. 2020

Prostudujte a promyslete přiložený text: Rodinné právo viz. Google Učebna

Připravte se na prověření znalostí: Základní právní pojmy, rodinné právo

G8A - ZSV - 20.10. - 26.10. 2020

Sociální nauka církve: samostudium přiloženého textu viz. Google Učebna

G7 - ZSV - 20.10. - 22.10. 2020

Buddhismus; Jóga: Prostudujte (a promyslete) přiložené texty.viz Google Učebna

G5B - ESV - 19.10. - 25.10. 2020

Umění starověkého Egypta

Prostuduj přiložený text.
Můžeš své znalosti doplnit i z jiných zdrojů např. /umělecké směry - artmuseum/ atd.
Vyberte si jednu památku. Udělejte její nákres a napište krátkou zprávu. Pošlete foto obrázku a zprávu elektronicky. Práce bude hodnocena. 

G5A - ESV - 19.10. - 25.10. 2020

Umění starověkého Egypta

Prostuduj přiložený text.
Můžeš své znalosti doplnit i z jiných zdrojů např. /umělecké směry - artmuseum/ atd.
Vyberte si jednu památku. Udělejte její nákres a napište krátkou zprávu. Pošlete foto obrázku a zprávu elektronicky. Práce bude hodnocena. 

G6 - ESV - 19.10. - 25.10. 2020

Umění starověkého Egypta

Prostuduj přiložený text.
Můžeš své znalosti doplnit i z jiných zdrojů např. /umělecké směry - artmuseum/ atd.
Vyberte si jednu památku. Udělejte její nákres a napište krátkou zprávu. Pošlete foto obrázku a zprávu elektronicky. Práce bude hodnocena. 

G8B - Ret - 19.10. - 25.10. 2020

Sumarizace přiloženého textu: Michael Novak: Duch demokratického kapitalismu

G8A - Ret - 19.10. - 25.10. 2020

Sumarizace přiloženého textu: Michael Novak: Duch demokratického kapitalismu

G7 - Ret - 19.10. - 25.10. 2020

Sumarizace přiloženého textu: Některé námitky; základní smysl/myšlenku(y). (viz. google učebna)

G8B - Fil - 16.10. - 22.10. 2020

Prostudujte a promyslete přiložené texty. viz Google Učebna 

G5A - ZSV - 16.10. - 22.10. 2020

Psychické jevy: City a emoce; vůle, pozornost, vědomí, jáství. Prosím prostudujte (a promyslete) nové i starší přiložené materiály. viz. Google Učebna.

Na písemné úkoly Vás upozorním předem při zadávání. Pokyn o užívání Wordu byl předběžný. Mějte pokojný čas. 

G5B - ZSV - 15.10. - 21.10. 2020

Psychické jevy: vůle, pozornost, vědomí, jáství. Prosím prostudujte (a promyslete) nové i starší přiložené materiály. viz. Google Učebna.

Na písemné úkoly Vás upozorním předem při zadávání. Pokyn o užívání Wordu byl předběžný. Mějte pokojný čas. 

G8A - Fil - 14.10. - 20.10. 2020

Samostudium

Předsókratovská filosofie

Sofisté; Sókratés

G8A - ZSV - 13.10. - 18.10. 2020

Konzervatismus - samostudium (viz. google učebna)

Liberalismus x konzervatismus - písemná reflexe. (viz. google učebna)

G6 - ESV - 13.10. - 25.10. 2020

Umění starověkého Egypta

Prostuduj přiložený text.
Můžeš své znalosti doplnit i z jiných zdrojů např. /umělecké směry - artmuseum/ atd.
Vyberte si jednu památku. Udělejte její nákres a napište krátkou zprávu. Pošlete foto obrázku a zprávu elektronicky. Práce bude hodnocena. 

G5B - ESV - 13.10. - 25.10. 2020

Umění starověkého Egypta

Prostuduj přiložený text.
Můžeš své znalosti doplnit i z jiných zdrojů např. /umělecké směry - artmuseum/ atd.
Vyberte si jednu památku. Udělejte její nákres a napište krátkou zprávu. Pošlete foto obrázku a zprávu elektronicky. Práce bude hodnocena. 

G5A - ESV - 13.10. - 25.10. 2020

Umění starověkého Egypta

Prostuduj přiložený text.
Můžeš své znalosti doplnit i z jiných zdrojů např. /umělecké směry - artmuseum/ atd.
Vyberte si jednu památku. Udělejte její nákres a napište krátkou zprávu. Pošlete foto obrázku a zprávu elektronicky. Práce bude hodnocena. 

G8A - Ret -12.10. - 18.10. 2020

Sumarizace přiloženého textu. Pouze R. Scruton: Konzervatismus. (viz. google učebna)

G7 - Ret - 12.10. - 18.10. 2020

Sumarizace přiloženého textu. Základní smysl/myšlenku(y). (viz. google učebna)

G8B - Ret - 12.10. - 18.10. 2020

Sumarizace přiloženého textu. Pouze Roger Scruton: Konzervatismus (viz. google učebna)

G8B - ZSV - 12.10. - 18.10. 2020

Konzervatismus - samostudium (viz. google učebna)

Liberalismus x konzervatismus - písemná reflexe. (viz. google učebna)

G8B Fil Předsókratovská filosofie 15.10. viz. google učebna

G5B ZSV Psychické jevy 14.10. 2020 viz. google učebna

G8A Fil Předsókratovská filosofie 13.10. viz. google učebna

G6 ZSV Vznik manželství 13.10. viz. google učebna

G8A Ret F. Hayek 11.9. 2020 viz. google učebna

Sumarizace textu

G8A ZSV liberalismus 9.10. 2020 viz. google učebna

G6 Esv Pravěké obrazárny viz. google učebna 11.9. 2020

G5B Esv Pravěké obrazárny viz. google učebna 11.9. 2020

G5A Esv Pravěké obrazárny viz. google učebna 11.9. 2020

G8B Ret F. Hayek 11.9. 2020 viz. google učebna

Sumarizace textu

G8B ZSV liberalismus 9.10. 2020 viz. google učebna

Samostudium

G8B Ret Václav Havel Politika a svědomí 4.10. 2020

Sumarizace textu

G8A Ret Václav Havel: Politika a svědomí 4.10. 2020

Sumarizace textu