Hrabal Milan Mgr.

Profil učitele

Angličtina, AP – horolezectví a cvičení pro děti. „Čas je relativní. Času je pořád hodně a najednou není žádný.“

Hrabal Milan Mgr.

Kontakt: hrabal@bgv.cz

G1 - TV - 19. - 23. 4. 2021 / G1.

Vyhlašujeme dobrovolnou soutěž tříd a jednotlivců v chůzi, běhu a v jízdě na kole v období od 12.4. do 2.5.2021 s názvem "Pojď ven".
Podmínky soutěže: soutěží jednotlivci a celá třída v počtu km chůze, běhu a jízdě na kole (počet ujetých km na kole se dělí 2,5 a na elektrokole 4).
Zápis: do připravené tabulky (píšete jen skutečné km bez úpravy)  s případnou fotodokumentací
Odevzdání: v google učebně nejpozději do 2.5.2021
Vyhlášení: soutěž jednotlivců – dívek i chlapců a tříd, vyhlášení v týdnu 3.-7.5., předání cen po návratu do školy.       
Těšíme se na vaše výsledky a věříme ve fair play hru...

Jinak pokračujeme ve sportovním deníku - můžete sem započítat aktivitu z výzvy "Pojď ven 2021"

Okruhy a doporučení:

1. Doporučuji  každý den min. 6 - 10  tis. kroků nebo intenzivnější pohybovou aktivitu v min. délce 3x60 min. za týden.  

2. Míčové hry - dle individuálních možností

3. Pohybové hry a další aktivity - dle individuálních možností

Doporučení:

Co nejvíce pohybu na čerstvém vzduchu (mimo místa s pohybem většího množství osob), fyzická práce...

Výstup:

Vedení pohybového deníku (písemně nebo elektronicky). Minimální rozsah 90 min. za týden (může být rozloženo do více "tréninkových" jednotek). Vkládejte do google učebny. Rád uvidím nějaké fotky či videa.

Zdar a sílu

M. Hrabal

Podmínky klasifikace AJ při distanční a kombinované výuce

MEET (Práce v online hodině)

 • průměr bodů 2 po sobě jdoucích MEET hodin - známka váhy 1 (5b=1, 4b=2, 3b=3, 2b=4, 1b=5),
 • v případě absence vypracovat dle zadání (zveřejněno po hodině) a odevzdat v učebně

Domácí práce z workbooku

 • průměr bodů 2 po sobě jdoucích úkolů - známka váhy 1 (5b=1, 4b=2, 3b=3, 2b=4, 1b=5)

Test z gramatiky, slovíček - známka váhy 1

Slohová práce - známka váhy 5

Test z lekce - známka váhy 10

G7 - AJ (Hra) - 19. 23. 4. 2021 / G7.

Online:

 • Food miles - questions
 • story cubes - telling a story

Offline:

 • workbook 25

G6 - AJ (Hra) - 19. 23. 4. 2021 / G6.

Online:

 • Ireland
 • Picture of Dorian Grey

Offline:

 • Workbook 68

G5AB - Aj (Hra) - 19. - 23. 4. / G5.B

Online:

 • relative pronouns
 • asking for information

Offline:

 • workbook 27

G5AB - Aj (Hra) - 19. - 23. 4. / G5.A

Online:

 • relative pronouns
 • asking for information

Offline:

 • workbook 27

G3 - Aj (Hra) - 19. - 23. 4. / G3.

Online:

 • climate zones
 • revision of Unit 4

Offline

 • writing a narrative

G2 - Aj (Hra) - 19. - 23. 4. / G2.

Online:

 • strange animals

 • progres check 7

Offline:

 • workbook 72
 • student´s book 94/4

 

G1 - Aj (Hra) - 19. - 23. 4. 2021 / G1.

Online:

 • Test Unit 3
 • opakování present simple

Offline

 • opakování present simple
 • WB 113

G1 - OV - 19. - 23. 4. / G1.

Jaro

Ahoj, 

úkol na dalších 14 dní bude ve znamení jara.

Napište (50 slov), nakreslete (A4), nahrajte (audio/ video - 1 minuta) jak prožíváte jaro a co pro vás jaro znamená.

Úkol odevzdejte do 2. 5., protože je na dva týdny, má i známka hodnotu dvojnásobnou.

Přeji málo jarní únavy a silný pocit jarní svěžesti a síly.

M, Hrabal

G7 - Aj (Hra) - 12. - 16. 4. 2021

Online:

 • prefixes
 • test - future forms
 • investigating food miles - skills developement

Offline:

 • workbook 25

 

G6 - Aj (Hra) - 12. - 16. 4. 2021

Online:

 • reported speech statements
 • adjectives ending in -ING/-ED
 • Ireland

Offline:

 • workbook 66, 67

G5AB - AJ (Hra) - 12. - 16. 4. 2021

Online:

 • relative pronouns

Offline

 • workbook 25,26

G5AB - AJ (Hra) - 12. - 16. 4. 2021

Online:

 • relative pronouns

Offline

 • workbook 25,26

G3 - Aj (Hra) - 12. - 16. 4. 2021

Online:

 • past simple and past continuous
 • writing - A narrative

Offline

 • Workbook 39, 40

G2 - Aj (Hra) - 12. - 16. 4. 2021

Online:

 • past simle - regular verbs
 • writing - A description

Offline:

 • workbook 69, 70

G1 - Aj (Hra) - 12. - 16. 4. 2021

Online:

 • progress check 3
 • test Unit 3

offline:

 • A blog (SB 38/4)

G7 - Aj (Hra) - 6. - 9. 2021

Online:

 • Velikonoční svátky a avátky jara v anglicky mluvících zemích
 • zhodnocení 3. čtvrtletí

Offline:

 • audio/vizuální prezentace: A/  My easter, nebo B/ Easter in English speaking countries, nebo C/ Spring festivities

 

G6 - Aj (Hra) - 6. - 9. 2021

Online:

 • Velikonoční svátky a avátky jara v anglicky mluvících zemích
 • zhodnocení 3. čtvrtletí

Offline:

 • audio/vizuální prezentace: A/  My easter, nebo B/ Easter in English speaking countries, nebo C/ Spring festivities

 

G5AB - Aj (Hra) - 6. - 9. 2021

Online:

 • Velikonoční svátky a avátky jara v anglicky mluvících zemích
 • zhodnocení 3. čtvrtletí

Offline:

 • audio/vizuální prezentace: A/  My easter, nebo B/ Easter in English speaking countries, nebo C/ Spring festivities

 

G5AB - Aj (Hra) - 6. - 9. 2021

Online:

 • Velikonoční svátky a avátky jara v anglicky mluvících zemích
 • zhodnocení 3. čtvrtletí

Offline:

 • audio/vizuální prezentace: A/  My easter, nebo B/ Easter in English speaking countries, nebo C/ Spring festivities

 

G3 - Aj (Hra) - 6. - 9. 2021

Online:

 • Velikonoční svátky a avátky jara v anglicky mluvících zemích
 • zhodnocení 3. čtvrtletí

Offline:

 • audio/vizuální prezentace: A/  My easter, nebo B/ Easter in English speaking countries, nebo C/ Spring festivities

 

G2 - Aj (Hra) - 6. - 9. 2021

Online:

 • Velikonoční svátky a avátky jara v anglicky mluvících zemích
 • zhodnocení 3. čtvrtletí

Offline:

 • audio/vizuální prezentace: A/  My easter, nebo B/ Easter in English speaking countries, nebo C/ Spring festivities

 

G1 - Aj (Hra) - 6. - 9. 2021

Online:

 • Velikonoční svátky a avátky jara v anglicky mluvících zemích
 • zhodnocení 3. čtvrtletí

Offline:

 • audio/vizuální prezentace: A/  My easter, nebo B/ Easter in English speaking countries, nebo C/ Spring festivities

G7 - AJ(Hra) - 29. - 31. 3. 2021

Online:

 • Future form - dokončení
 • prefixes

Doma:

 • Workbook 25

G6 - AJ(Hra) - 29. - 31. 3. 2021

Online:

 • reported speech - statements

Doma:

 • Workbook 66

G5AB - AJ(Hra) - 29. - 31. 3. 2021

Online:

 • advice for speaking in public
 • listening task - foreign languages
 • SB 37/7

Doma:

 • připravit SB 37/7

G5AB - AJ(Hra) - 29. - 31. 3. 2021

Online:

 • advice for speaking in public
 • listening task - foreign languages
 • SB 37/7

Doma:

 • připravit SB 37/7

G3 - AJ(Hra) - 29. - 31. 3. 2021

Online:

 • April fool
 • past continuous test
 • past simple and past continuous

Doma:

 • vypsat nová slovíčka z 2. části lekce 4
 • Workbook 38

G2 - AJ(Hra) - 29. - 31. 3. 2021

Online:

 • test - past of to BE
 • Gadgets

Doma:

 • Vyhledat nová slovíčka z 2. části lekce 7
 • Workbook 68

G1 - AJ(Hra) - 29. - 31. 3. 2021

Online:

 • a Blog
 • progress check

Doma:

 • vlatní příběh s použitím nových slovíček
 • Workbook 30

G7 - AJ(Hra) - 22. - 26. 3. 2021

Online výuka

 • future forms
 • prefixes

Domácí práce:

 • vocabulary test
 • workbook 24

G6 - AJ(Hra) - 22. - 26. 3. 2021

Online výuka:

 • Art, theatre, music
 • Artist at work - reading skills

¨Domácí práce

 • Workbook 64, 65

G5B - AJ(Hra) - 22. - 26. 3. 2021

Online výuka: 

 • negative prefixes
 • public speaking

Domácí práce:

 • 25
 • Kvantifikátory - online procvičování

G5A - AJ(Hra) - 22. - 26. 3. 2021

Online výuka: 

 • negative prefixes
 • public speaking

Domácí práce:

 • 25
 • Kvantifikátory - online procvičování

G3 - AJ(Hra) - 22. - 26. 3. 2021

Online výuka:

 • A highway man
 • castles and legends

Domácí práce:

 • Workbook 36, 37

G2 - AJ(Hra) - 22. - 26. 3. 2021

Online výuka:

 • 16th century houses
 • The White house

Domácí práce

 • Workbook 67
 • Slovní zásova - test (příběh)

G1 - AJ(Hra) - 22. - 26. 3. 2021

Online výuka

 • present simple test
 • subject and object pronouns
 • A blog

domácí práce

 • Workbook 29
 • slovní zásoba - test (příběh)

G1 - OV - 12. - 6. 3. 2021

Jarní pozorování - pokračování (5. týden)

Ahoj,
je dobré vnímat, co se děje okolo nás. Použít vlastní smysly a zkušenost. Svět není jen internet, televize, knížky, filmy, atd.
Jsme zvyklí vnímat svět tak, jak nám ho předkládá a vysvětluje okolí.
Následující měsíc budete mít možnost vyzkoušet vlastní pozorovací schopnosti, důslednost, vytrvalost a schopnost vyvozovat vlastní závěry.

Čeká vás relativně jednoduché pozorování:
1/ Vyberte si 1 místo venku, kde rostou nějaké rostliny a ideálně žijí i nějací živočichové (např. strom s krmítkem/ptačí budkou) a kam máte přístup i v době karanténních omezení (zahrada, blízký park apod.)
2/ Vaším úkolem bude denní pozorování tohoto místa po dobu 30 dnů (od 15. 3. do 13. 4.)
3/ Zvolte si čas, ve kterém budete moci každý den udělat 1 fotografii daného místa (stejný čas, místo, pozorovací úhel)
4/ Zároveň s fotografií zaznamenejte i teplotu a počasí eventuálně i jiný libovolný údaj
5/ Po 30 dnech pozorování budete mít tedy 30 fotek a 30 údajů u teplotě a počasí a eventuálně jiný vámi zvolený údaj
6/ Na závěr vytvoříte prezentaci, kde budou přehledně a vaším libovolným způsobem odprezentovány a interpretovány vámi nasbírané údaje (do 18.4.)

Tato práce má dlouhodobý charakter, proto i váha známky je součtem počtu týdnů, kdy na ní pracujete tj. 5.

G7 - AJ(Hra) - 15. - 19. 3. 2021

Online práce:

 • transport and travel
 • A journey into the future

Domácí práíce:

 • workbook 22, 23

G6 - AJ(Hra) - 15. - 19. 3. 2021

Online práce:

 • opakování lekce 7
 • test lekce 7

domácí práce:

 • workbook 72, 73 - část

G5AB - AJ(Hra) - 15. - 19. 3. 2021

Online práce:

 • kvantifikátory
 • záporné předpony

domácí práce:

 • Workbook 23, 24

G5AB - AJ(Hra) - 15. - 19. 3. 2021

Online práce:

 • kvantifikátory
 • záporné předpony

domácí práce:

 • Workbook 23, 24

G3 - AJ(Hra) - 15. - 19. 3. 2021

Online práce

 • British legends
 • past continuous

domácí práce

 • workbook 35
 • vocabulary in use (story)

G2 - AJ(Hra) - 15. - 19. 3. 2021

Online:

 • past simple
 • there was/were

domácí práce:

 • ¨workbook 66, 67

G1 - AJ(Hra) - 15. - 19. 3. 2021

Téma týdne:

 1. Free time activities
 2. love, hate, love + ING

domácí práce:

 1. Workbook 28, 29

G1 - OV - 15. - 19. 3. 202

Jarní pozorování

Ahoj,
je dobré vnímat, co se děje okolo nás. Použít vlastní smysly a zkušenost. Svět není jen internet, televize, knížky, filmy, atd.
Jsme zvyklí vnímat svět tak, jak nám ho předkládá a vysvětluje okolí.
Následující měsíc budete mít možnost vyzkoušet vlastní pozorovací schopnosti, důslednost, vytrvalost a schopnost vyvozovat vlastní závěry.

Čeká vás relativně jednoduché pozorování:
1/ Vyberte si 1 místo venku, kde rostou nějaké rostliny a ideálně žijí i nějací živočichové (např. strom s krmítkem/ptačí budkou) a kam máte přístup i v době karanténních omezení (zahrada, blízký park apod.)
2/ Vaším úkolem bude denní pozorování tohoto místa po dobu 30 dnů (od 15. 3. do 13. 4.)
3/ Zvolte si čas, ve kterém budete moci každý den udělat 1 fotografii daného místa (stejný čas, místo, pozorovací úhel)
4/ Zároveň s fotografií zaznamenejte i teplotu a počasí eventuálně i jiný libovolný údaj
5/ Po 30 dnech pozorování budete mít tedy 30 fotek a 30 údajů u teplotě a počasí a eventuálně jiný vámi zvolený údaj
6/ Na závěr vytvoříte prezentaci, kde budou přehledně a vaším libovolným způsobem odprezentovány a interpretovány vámi nasbírané údaje (do 18.4.)

Tato práce má dlouhodobý charakter, proto i váha známky je součtem počtu týdnů, kdy na ní pracujete tj. 5.

G1 - OV - 8. - 12. 3. 2020

Ahoj primáni,

doufám, že jste si užili jarní prázdniny.

Podělte se semnou o vaše zážitky. Tentokrát si vyzkoušíte audiozáznam (audiovideo).

Zadání: Vyprávět o tom, jak jsem prožil/a tyto jarní prázdniny. Délka trvání cca 1 minuta.

O čem hovořit: Co jsem dělal/a, viděl/a, zažil/a. Kde jsem byl/a. Jak se prázdniny lišily od těch předchozích. Nejlepší a nejhorší zážitek. Co mě nejvíc překvapilo. Co jsem nestihl/a. apod.

Doporučení:

 1. Nejdříve si udělejte seznam věcí o kterých chcete hovořit.
 2. Napište si osnovu (seřaďte věci o kterých chcete hovořit, aby vyprávění bylo logické, myšlenky na sebe navazovaly a neskákali jste z jednoho tématu na druhé jak vás to zrovna napadá)
 3. Vyzkoušejte si to nanečisto, stopněte si čas - eventuálně upravte, aby byl dodržen čas kolem 1 minuty.
 4. Nahrajte vyprávění, přehrajte si ho. Pokud se vám něco nelíbí, můžete to nahrát znovu. Ten nejlepší záznam pak nahrajte do učebny.

pozn.: Na nahrání můžete použít "diktafon z telefonu", kameru z telefonu, program "Hlasová záznam" v PC apod.

Hodně štěstí. Ať se vám to podaří.

MH

 

 

G7 - AJ(Hra) - 8. - 12. 3. 2020

Téma týdne:

 • předjaří a jaro
 • jarní prázdniny
 • předjaří - svátky (groundhog day, Valentýn, Sv. Patrik)

domácí práce:

 • vyprávění - předjaří a já

G6 - AJ(Hra) - 8. - 12. 3. 2020

Téma týdne:

 • předjaří a jaro
 • jarní prázdniny
 • předjaří - svátky (groundhog day, Valentýn, Sv. Patrik)

domácí práce:

 • vyprávění - předjaří a já

G5AB - AJ(Hra) - 8. - 12. 3. 2020

Téma týdne:

 • předjaří a jaro
 • jarní prázdniny
 • předjaří - svátky (groundhog day, Valentýn, Sv. Patrik)

domácí práce:

 • vyprávění - předjaří a já

G5AB - AJ(Hra) - 8. - 12. 3. 2020

Téma týdne:

 • předjaří a jaro
 • jarní prázdniny
 • předjaří - svátky (groundhog day, Valentýn, Sv. Patrik)

domácí práce:

 • vyprávění - předjaří a já

G3 - AJ(Hra) - 8. - 12. 3. 2020

Téma týdne:

 • předjaří a jaro
 • jarní prázdniny
 • předjaří - svátky (groundhog day, Valentýn, Sv. Patrik)

domácí práce:

 • vyprávění - předjaří a já

G2 - AJ(Hra) - 8. - 12. 3. 2020

Téma týdne:

 • předjaří a jaro
 • jarní prázdniny
 • předjaří - svátky (groundhog day, Valentýn, Sv. Patrik)

domácí práce:

 • vyprávění - předjaří a já

G1 - AJ(Hra) - 8. - 12. 3. 2020

Téma týdne:

 • předjaří a jaro
 • jarní prázdniny
 • předjaří - svátky (groundhog day, Valentýn, Sv. Patrik)

domácí práce:

 • vyprávění - předjaří a já

G7 - AJ(Hra) 22. - 26. 2. 2021 ​

Téma týdne:

 • opakování lekce 2
 • test z lekce 2

Domácí práce:

 • Workbook 19, 20

G6 - AJ(Hra) 22. - 26. 2. 2021 ​

Téma týdne:

 • vztažné věty - test
 • tvorba skupinové prezentace
 • a film review

Domácí práce:

 • workbook 63
 • a film review (SB 93/7)

G5AB - AJ(Hra) 22. - 26. 2. 2021 ​

Téma týdne:

 • countries, nationalities, languages
 • mapping the world´s language

domácí práce

 • učit se slovní zásobu z lekce 3
 • workbook 22, 23

G5AB - AJ(Hra) 22. - 26. 2. 2021

Téma týdne:

 • countries, nationalities, languages
 • mapping the world´s language

domácí práce

 • učit se slovní zásobu z lekce 3
 • workbook 22, 23

G3 - AJ(Hra) 22. - 26. 2. 2021

Téma týdne:

 • test z lekce 3
 • character adjectives

Domácí práce:

 • vapsat nová slovíčka ze stran 46 - 51
 • workbook 35 

G2 - AJ(Hra) 22. - 26. 2. 2021

Téma týdne:

 • test z lekce 6
 • místnosti a nábytek

domácí práce

 • vypsat  nová slovíčka ze stran 86 - 91
 • workbook 65

G1 - AJ(Hra) 22. - 26. 2. 2021

Téma týdne:

 • přítomný čas prostý - otázky a krátké odpovědi
 • healthy eating
 • British food

Domácí práce:

 • Workbook 27

G1 - OV - 22. - 26. 2. 2021

Bezpečnost na internetu II

Ahoj

Pokračujeme. Vzhledem k tomu, že stále trávíte mnoho času na internetu, je dobré vědět jak se na něm bezpečně chovat. I zde je spousta hrozeb.

Odkazy v Google učebně by vám mohli ještě dále pomoci.

1/ Shlédněte další přiložená 3 videa.

2/ Napište mi krátké shrnutí těchto 3 online materiálů (50 slov).

Mějte se pěkně a buďte v bezpečí.

M. Hrabal

G7 - AJ(Hra) - 15. - 19. 2. 2021

Téma týdne:

 • Negotiating and collaborating - SB 26/6
 • An opinion essay
 • opakování lekce 2

domácí práce:

 • workbook 18, 19

G6 - AJ(Hra) - 15. - 19. 2. 2021

Téma týdne:

 • Non - defining relative clauses
 • giving a presentation (SB 92)

domácí práce:

 • workbook 61, 62

G5AB - AJ(Hra) - 15. - 19. 2. 2021

Téma týdne:

 • opakování lekce 2
 • test z lekce 2

Domácí práce:

 • workbook 19, 20

G5AB - AJ(Hra) - 15. - 19. 2. 2021

Téma týdne:

 • opakování lekce 2
 • test z lekce 2

Domácí práce:

 • workbook 19, 20

G3 - AJ(Hra) - 15. - 19. 2. 2021

Téma týdne:

 • Aboriginal art - čtení
 • opakování lekce 3

domácí práce:

 • workbook 30, 32. 33

G2 - AJ(Hra) - 15. - 19. 2. 2021

Téma týdne:

 • Irish - čtení
 • opakování lekce 6

Domácí práce:

 • workbook 60, 61, 119

G1 - AJ(Hra) - 15. - 19. 2. 2021

Téma týdne:

 • Food myths - čtení
 • present simple (SB 32)

Domácí práce:

 • workbook 26, 27

G1 - Ov - 15. 19. 2. 2021

Ahoj,
vzhledem k tomu, že trávíte mnoho času na internetu, je dobré vědět jak se na něm bezpečně  chovat. I zde je spousta hrozeb.
Okazy v Google učebně by vám mohli pomoci. 
1/ Přečtěte si desatero internetu a shlédněte přiložená 2 videa.
2/ Napište mi krátké shrnutí těchto 3 online materiálů (50 slov).
 
Mějte se pěkně a buďte v bezpečí.
M. Hrabal

G7- AJ(Hra) - 8. - 12. 2. 2021

téma týdne:

 • čtení - doplňování slov
 • test na past perfect simple and continuous
 • negotiating and collaborating - 1

domácí práce:

 • 17

G6- AJ(Hra) - 8. - 12. 2. 2021

téma týdne:

 • sport - modern marathon
 • too young to run 
 • history of tennis

domácí práce:

 • workbook 60

G5AB- AJ(Hra) - 8. - 12. 2. 2021

téma týdne:

 • apologising (SB 26)
 • A blog post (SB27)

domácí práce:

 • WB (workbook) 18

G5AB- AJ(Hra) - 8. - 12. 2. 2021

téma týdne:

 • apologising (SB 26)
 • A blog post (SB27)

domácí práce:

 • WB (workbook) 18

G3- AJ(Hra) - 8. - 12. 2. 2021

téma týdne:

 • past simple - questions
 • a biography

domácí práce:

 • workbook 29, 30

G2- AJ(Hra) - 8. - 12. 2. 2021

téma týdne:

 • present simple + present continuous
 • an email

domácí práce:

 • workbook 59, 60

G1 - AJ(Hra) - 8. - 12. 2. 2021

téma týdne:

 • jídlo
 • zdraví
 • Foof myths - článek

domácí práce

 • vypsání nových slovíček ze stran SB 30 - 35
 • 25

G8AB - AJ(Hra) - 1. - 5. 2. 2021

téme týdne:

 • non-defining relative clauses
 • test  - non-defining relative clauses
 • presentování myšlenek

domácí práce:

 • workbook 62

G8AB - AJ(Hra) - 1. - 5. 2. 2021

G8AB - AJ(Hra) - 1. 5. 2. 2021

téme týdne:

 • non-defining relative clauses
 • test  - non-defining relative clauses
 • presentování myšlenek

domácí práce:

 • workbook 62

 

G7 - AJ(Hra) - 1. - 5. 2. 2021

téma týdne:

 • past perfect simple
 • past perfect continuous

domácí práce:

 • workbook 16

G6 - AJ(Hra) - 1. - 5. 2. 2021

téma týdne:

 • frázová slovesa spojená se sportem
 • the first marathon runner - čtení
 • test defining relative clauses

domácí práce

 • workbook 59

 

G5AB - AJ(Hra) - 1. - 5. 2. 2021

​téma týdne:

 • past continuous - pokračování
 • apologising - rozhovory

domácí práce:

 • wrokbook 17

G5AB - AJ(Hra) - 1. - 5. 2. 2021

téma týdne:

 • past continuous - pokračování
 • apologising - rozhovory

domácí práce:

 • wrokbook 17

G3 - AJ(Hra) - 1. - 5. 2. 2021

téma týdne:

 • explorers - reading
 • test na past simple
 • natural disasters

domáví práce:

 • workbook 28

G2 - AJ(Hra) - 1. - 5. 2. 2021

téma týdne:

 • unusual sports - poslech
 • traditional sports - reading
 • Adjectives of opinion

domácí práce:

 • WB 57, 58

G1 - AJ(Hra) - 1. - 5. 2. 2021

téma týdne:

 • opakování lekce 2
 • velký test z lekce 2

domácí práce:

 • opakování lekce 2

G1 - OV - 8. - 12. 2. 2021

Stará a nová škola

Ahoj, na tento úkol máte ještě jeden týden.

Opět mě zajímá váš názor. Opět můžete psát, kreslit, nahrávat video, či audio, dělat prezentace, tabulky apod. Hlavně tomu dejte čas a neodflákněte to.

Téma: Porovnejte vaši minulou a současnou školu (místo, budovu, učitele, systém výuky, náročnost, možnost kroužků, množství spolužáků, apod.), napište klady i zápory.

Termín odevzdání je nejpozději do  14. 2. 2021

G8AB - AJ(Hra) - 18. - 22. 2021

Téma týdne:

 • poslech - historie sportu
 • non-defining relative clauses

Domácí práce

 • workbook 61, 63

G8AB - AJ(Hra) - 18. - 22. 2021

Téma týdne:

 • poslech - historie sportu
 • non-defining relative clauses

Domácí práce

 • workbook 61, 63

G7 - AJ(Hra) - 18. - 22. 2021

Téma týdne:

 • hodnocení zaměstnání
 • poslech - Gap Year
 • past perfect simple

Domácí práce:

 • workbook 16, 17

G6 - AJ(Hra) - 18. - 22. 2021

Téma týdne:

 • defining relative clauses
 • frázová slovesa spojená se sportem

Domácí práce:

 • workbook 58, 59

G5AB - AJ(Hra) - 18. - 22. 2021

Téma týdne:

 • minulý čas průběhový (SB 24, 25)

Domácí práce:

 • workbook 16, 17

G5AB - AJ(Hra) - 18. - 22. 2021

Téma týdne:

 • minulý čas průběhový (SB 24, 25)

Domácí práce:

 • workbook 16, 17

G3 - AJ(Hra) - 18. - 22. 2021

Téma týdne:

 • minulý čas slovrsa to be
 • poslech - dějepisný kvíz
 • čtení - objevitelé

Domáví práce:

 • workbook 26, 27

G2 - AJ(Hra) - 18. - 22. 1. 2021

Téma týdne:

 • test ze slovíček z 1. části lekce 6
 • přítomný čas průběhový
 • Poslech - neobvyklé sporty

Domácí práce:

 • Workbook 56, 57

G1 - AJ(Hra) - 18. - 22. 1. 2021

Téma týdne:

 • popis osoby
 • čtení a povídíní o sopkách
 • opakování lekce 2 na test

Domácí práce:

 • napsat popis osoby (SB 26/3)
 • opakování lekce 2 (WB)

G1 - OV - 18. - 22. 1. 2021

Milí primáni,

tento týden se pokuste dodělat to, co jste za toto pololetí ještě nestihli.

Termín odevzdání dlužných prací je do úterý 19. 1. 2021.

Hodně zdaru.

MH

G7 - AJ(Hra) - 11. - 15. 1. 2021

téma týdne

 • past habits
 • phrasal verbs (work)
 • evaluating jobs
 • test ze slovní zásoby z lekce 2

domácí práce

 • opakování slovní zásoby
 • video comprehention SB 5, 6

G8AB - AJ(Hra) - 11. - 15. 1. 2021

Téma týdne

 • history of sport - reading
 • Physical education
 • developement of games - listening

domácí práce

 • sport in english speaking countries
 • část didaktického testu

G8AB - AJ(Hra) - 11. - 15. 1. 2021

Téma týdne

 • history of sport - reading
 • Physical education
 • developement of games - listening

domácí práce

 • sport in english speaking countries
 • část didaktického testu

G6 - AJ(Hra) - 11. - 15. 1. 2021

téma týdne

 • sports
 • sport equipement
 • sport superstitions

domácí práce

 • slovní zásoba lekce 7
 • WB 56, 57

G5AB - AJ(Hra) - 11. - 15. 1. 2021

téma týdne

 • social skills
 • citizenship
 • teenage problems (SB 22, 23)
 • short story - listening

domácí práce

 • WB 15
 • video compr. (SB 23/4b)

G5AB - AJ(Hra) - 11. - 15. 1. 2021

téma týdne

 • social skills
 • citizenship
 • teenage problems (SB 22, 23)
 • short story - listening

domácí práce

 • WB 15
 • video compr. (SB 23/4b)

G3 - AJ(Hra) - 11. - 15. 1. 2021

Téma týdne

 • historie
 • objevy, objevitelé (SB 30)
 • historie jídla (SB 31)

Domácí práce

 • vypsání slovní zásoby - objevy, historie
 • verbs of discovery (wb 25)

G2 - AJ(Hra) - 11. - 15. 1. 2021

Téma týdne

 • Sport
 • nová slovní zásoba
 • street dancing
 • PE

domácí práce

 • vypsání nových slovíček
 • opakování slovní zásoby - Sport (WB 55)

G1 - AJ(Hra) - 11. - 15. 1. 2021

Téma týdne

 • popis osoby
 • tvorba avatara
 • Have got - otázka

Domácí práce

 • opakování WB 18, 19

G1 - OV - 11. - 15. 1. 2021

Ahoj primáni,

minulý týden jste měli zhodnotit rok minulý. Tento týden se pokuste zamyslet nad rokem nastávajícím.

 1. Jaké jsou vaše předsevzetí?
 2. Co nového chcete zkusit?
 3. Čeho se chcete zbavit/vzdát?
 4. V čem si chcete udělat pořádek/ co si chcete ujasnit?
 5. Kde se vidíte za rok? (co předpokládáte, že se vám podaří určitě/snad/možná)

Můžete opět kreslit, nahrávat audio nebo video, psát, ...

 

G8AB - AJ(Hra) - 4. - 8. 1. 2021

Téma týdne:

 • ohlédnutí za minulým rokem
 • minulý čas
 • slovní zásoba a fráze pro popis aktivit, filmů, koníčků, apod.

Domácí práce:

 • předsevzetí do nového roku

G8AB - AJ(Hra) - 4. - 8. 1. 2021

Téma týdne:

 • ohlédnutí za minulým rokem
 • minulý čas
 • slovní zásoba a fráze pro popis aktivit, filmů, koníčků, apod.

Domácí práce:

 • předsevzetí do nového roku

G7 - AJ(Hra) - 4. - 8. 1. 2021

Téma týdne:

 • ohlédnutí za minulým rokem
 • minulý čas
 • slovní zásoba a fráze pro popis aktivit, filmů, koníčků, apod.

Domácí práce:

 • předsevzetí do nového roku

G6 - AJ(Hra) - 4. - 8. 1. 2021

Téma týdne:

 • ohlédnutí za minulým rokem
 • minulý čas
 • slovní zásoba a fráze pro popis aktivit, filmů, koníčků, apod.

Domácí práce:

 • předsevzetí do nového roku

G5AB - AJ(Hra) - 4. - 8. 1. 2021

Téma týdne:

 • ohlédnutí za minulým rokem
 • minulý čas
 • slovní zásoba a fráze pro popis aktivit, filmů, koníčků, apod.

Domácí práce:

 • předsevzetí do nového roku

G5AB - AJ(Hra) - 4. - 8. 1. 2021

Téma týdne:

 • ohlédnutí za minulým rokem
 • minulý čas
 • slovní zásoba a fráze pro popis aktivit, filmů, koníčků, apod.

Domácí práce:

 • předsevzetí do nového roku

G3 - AJ(Hra) - 4. - 8. 1. 2021

Téma týdne:

 • ohlédnutí za minulým rokem
 • minulý čas
 • slovní zásoba a fráze pro popis aktivit, filmů, koníčků, apod.

Domácí práce:

 • předsevzetí do nového roku

G2 - AJ(Hra) - 4. - 8. 1. 2021

Téma týdne:

 • ohlédnutí za minulým rokem
 • minulý čas
 • slovní zásoba a fráze pro popis aktivit, filmů, koníčků, apod.

Domácí práce:

 • předsevzetí do nového roku

G1 - AJ(Hra) - 4. - 8. 1. 2021

Téma týdne:

 • ohlédnutí za minulým rokem
 • minulý čas
 • slovní zásoba a fráze pro popis aktivit, filmů, koníčků, apod.

Domácí práce:

 • předsevzetí do nového roku

G1 - OV - 4. - 8. 1. 2021

Jak jste prožili rok 2020?

Jistě to byl rok plný změn a zvratů.

Napište nebo nakreslete nebo natočte audio / video spot jak jste prožili minulý rok.

G7 - AJ (Hra) - 14. - 18. 12. 2020

téma týdne:

 • past simple vs. past continuous
 • past habits
 • phrasal verbs connected with work

domácí práce:

 • workbook 13, 14

G6 - AJ(Hra) - 14. - 18. 12. 2020

téma týdne:

 • unit 6 revision
 • progress check
 • test unit 6

domácí práce

 • for and against essay
 • unit 6 revison

G3 - AJ(Hra) - 14. - 18. 12. 2020

téma týdne:

 • science - plant life
 • progress check U2
 • test z lekce 2

domácí práce:

 • blog SB 26/4
 • wb 22, 23

G1 - OV - 7. - 11. 12. 2020

Ahoj primáni,

tak zase z domova :)

Vyjádřete jak prožíváte adventní čas - viz. minulá hodina OV.

Jak ho prožíváte normálně a jestli je letošní rok jiný. V čem?

Co je pro vás v tento čas nejdůležitější. Co vám naopak vadí.

Buďte sdílní.

Můžete natočit video, audio, napsat text, komiks, nakreslit obrázek - jak chcete.

Poklidný adventní čas.

Váš třídní

MH

G5AB - AJ(Hra) - 7. - 11. 12. 2020

Téma týdne

 • past simple - explanation, training

domácí práce

 • past simple - exercises

G5AB - AJ(Hra) - 7. - 11. 12. 2020

Téma týdne

 • past simple - explanation, training

domácí práce

 • past simple - exercises

G2 - AJ(Hra) - 7. - 11. 12. 2020

Téma týdne

 • Who do you admire - writing
 • progress check

domácí práce

 • opakování lekce 5
 • writing a magazine article SB 66/4

G1 - AJ(Hra) - 7. - 11. 12. 2020

Téma týdne:

 • Pets - reading
 • Adjectives of physical description
 • cats and dogr - listening

Domácí práce:

 • WB 17

G7 - AJ(Hra) - 30.11. - 4. 12. 2020

téma týdne:

 • opakování lekce 1
 • SB 17/ voc 1,2,3
 • WB 11
 • test U1

domácí práce

 • online opakování lekce 1

G3 - AJ(Hra) - 30.11. - 4. 12. 2020

Téma týdne:

 • Santa Claus is coming to town, black friday
 • traditions in English sp. countries
 • young adventurers - poslech SB 21/11,12,13,14
 • pocity
 • porozumění čtenému textu - Life with the tribe

domácí práce:

 • WB 18
 • práce s novou slovní zásobou

G5AB - AJ(Hra) - 30.11. - 4. 12. 2020 - opravená verze !!

téma týdne:

 • crimes and criminals
 • police cases
 • SB 18,19

domácí práce:

 • WB 12,13

G5AB - AJ(Hra) - 30.11. - 4. 12. 2020

téma týdne:

 • opakování lekce 1
 • grammar revision SB 16, 17
 • test z lekce 1

domácí práce:

 • WB 11

G6 - AJ(Hra) - 30.11. - 4. 12. 2020

téma týdne:

 • porozumění poslechu - Iris recodnition
 • Have something done
 • SB 76

domácí práce:

 • WB 51

G1 - OV - 23. - 27. 11. 2020

Ahoj primáni,

tento týden se pokuste zamyslet nad tím, kdo vás ve vašem životě nejvíce ovlivnil.

Samozřejmě, nejvíce to byli rodiče, prarodiče nebo sourozenci, ale jistě by se našel i někdo jiný (kámoš, trenér, učitel, soused) kdo hrál nebo stále hraje důležitou roli ve vašem vývoji.

Úkol má tedy evidentně 2 části:

Kdo a jak mě ovlivnil: 

 1.  někdo z rodiny
 2. někdo mimo rodinu

Nezapomeňte, že ovlivnit se dá různě - radou, příkladem, odstrašujícím příkladem apod.

Piště, nebo kreslete (s popiskem), natáčejte audio nebo video.

Zajímá mě, kdo a jaký má na vás vliv.

Přeji svěží a otevřenou mysl

MH

 

G8AB - AJ(Hra) - 23. - 24. 11. 2020

téma týdne

 • the world of robots (poslechové dovednosti)

domácí práce

 • WB 50

G8AB - AJ(Hra) - 23. - 24. 11. 2020

 

téma týdne

 • the world of robots (poslechové dovednosti)

domácí práce

 • WB 50

G7 - AJ(Hra) - 23. - 27. 11. 2020

téma týdne

 • talking about preferences
 • request for information - email
 • revision U1

domácí práce

 • WB 10, 11

G6 - AJ(Hra) - 23. - 27. 11. 2020

téma týdne

 • the world of robots (poslechové dovednosti)
 • I robot (Asimov) (dovednosti čtení)

domácí práce

 • WB 50
 • watch sci-fi (prepare short presentaion)

G5AB - AJ(Hra) - 23. - 27. 11. 2020

téma týdne

 • opakování lekce 1
 • SB 17
 • test z lekce 1

domácí práce

 • WB 11
 • informal email (z minulého týdne)

G5AB - AJ(Hra) - 23. - 27. 11. 2020

téma týdne

 • opakování lekce 1
 • SB 17
 • test z lekce 1

domácí práce

 • WB 11
 • informal email (z minulého týdne)

G3 - AJ(Hra) - 23. - 27. 11. 2020

téma týdne

 • present continuous - otázky
 • present continuous - pro blízkou budoucnost
 • young adventurers
 • SB 20,21

domácí práce

 • WB 16, 17

G2 - AJ(Hra) - 23. - 27. 11. 2020

téma týdne

 • sloveso CAN
 • SB 65
 • přídavná jména způsobu
 • CLIL - mathematics - Titanic
 • test ze slovíček z 2. poloviny lekce 5

domácí práce

 • WB 49
 • WB 52

G1 - AJ(Hra) - 23. - 27. 11. 2020

téma týdne

 • části těla, zvířata
 • čtení o zvířatech 
 • SB 18, 19

domácí práce

 • nová slovíčka z lekce 2
 • WB 15, 16

G8AB - AJ(Hra) - 18. - 20. 11. 2020

téma týdne:

 • test na trpný rod
 • konverzační opakování trpného rodu (SB 73/7a,b)

G8AB - AJ(Hra) - 18. - 20. 11. 2020

téma týdne:

 • test na trpný rod
 • konverzační opakování trpného rodu (SB 73/7a,b)

G6 - AJ(Hra) - 18. - 20. 11. 2020

téma týdne:

 • test na trpný rod
 • konverzační opakování trpného rodu (SB 73/7a,b)

G7 - AJ(Hra) - 18. - 20. 11. 2020

téma týdne:

 • test -  gerunds/infinitives
 • konverzace ve vlastních meet skupinkách - interview SB13/5b
 • domácí práce: opakování -  WB 9

G5AB - AJ(Hra) - 18. - 20. 11. 2020

téma týdne

 • test ze členů
 • an informal email (SB 15)
 • domácí práce - developing speaking (WB 9)

G5AB - AJ(Hra) - 18. - 20. 11. 2020

téma týdne

 • test ze členů
 • an informal email (SB 15)
 • domácí práce - developing speaking (WB 9)

G3 - AJ(Hra) - 18. - 20. 11. 2020

téma týdne

 • present comtinuous tense (SB 20)
 • domácí práce  - procvičování present cont. tense (WB 16)

G2 - AJ(Hra) - 18. - 20. 11. 2020

téma týdne:

 • test z různých typů otázek
 • school subject (SB 64)

G1 - AJ(Hra) - 18. - 20. 11. 2020

Téma týdne

 • test z lekce 1
 • úvod do lekce 2

G1 - OV - 18. - 20. 11. 2020

pokračování úkolu z 9. - 13. 11. 2020

Ahoj moji primáni,

tentokrát dostanete úkol praktický.

Každý člověk má své oblíbené místo. Místo které pro něho znamená bezpečí, nebo je spojeno s nějakou pěknou vzpomínkou či zážitkem. Nebo prostě jen místo, kde se cítíte z nějakého důvodu příjemně. 

Zkuste si vybavit které místo by to bylo právě pro vás. Těch míst může být samozřejmě více. Ale vzhledem ke karanténním omezením se zkuste zamyslet a vybrat nějaké v této době dostupné místo, ale zároveň ne váš byt, pokojíček nebo dům. 

Úkol:

 1. Jdi, jeď na kole (nebo sech nech dovést) na tvé oblíbené místo v okruhu max. 10 km od domova.
 2. Vyfoť to místo.
 3. Fotku doplněnou o krátké zdůvodnění (2, 3 věty) vlož do google učebny.
 4. Termín odevzdání: do 22. 11.

Přeji příjemné zážitky a těším se na vaše oblíbená místa.

Milan Hrabal

 

G7 - AJ (Hra) - 9. - 13. 11. 2020

téma týdne

 • procvičení gerundií a infinitivů
 • Student´s book 13/2, 3, 4, 5
 • workbook 8, online cvičení

G8AB - AJ (Hra) - 9. - 13. 11. 2020

téma týdne

 • trpný rod (Student´s Book 72, 73)
 • předložkové fráze a přídavnými jmény
 • procvičení trpného rodu, předložkových frází a přídavnými jmény (workbook 48, 49)

G8AB - AJ (Hra) - 9. - 13. 11. 2020

téma týdne

 • trpný rod (Student´s Book 72, 73)
 • předložkové fráze a přídavnými jmény
 • procvičení trpného rodu, předložkových frází a přídavnými jmény (workbook 48, 49)

G6 - AJ (Hra) - 9. - 13. 10. 2020

téma týdne

 • trpný rod (Student´s Book 72, 73)
 • předložkové fráze a přídavnými jmény
 • procvičení trpného rodu, předložkových frází a přídavnými jmény (workbook 48, 49)

G5AB - AJ (Hra) - 9. - 13. 11. 2020

téma týdne
 • procvičení mluveného projevu
 • skupinová diskuse pomocí vlastních konverzačních google učeben
 • SB 10/3, 11/6b, 13/6b, 14
 • WB 9

G5AB - AJ (HRA) - 9. - 13. 11. 2020

téma týdne
 • procvičení mluveného projevu
 • skupinová diskuse pomocí vlastních konverzačních google učeben
 • SB 10/3, 11/6b, 13/6b, 14
 • WB 9

G3 - AJ(Hra) - 9. - 13. 11. 2020

téma týdne:

 • test lekce 1
 • úvod do lekce 2 - Adventure - slovní zásova
 • SB 18, 19
 • WB 15

G2 - Aj(Hra) - 9. - 13. 11. 2020

téma týdne

 • tvorba různých typů otázek
 • Student´s book 61, 62
 • workbook 46, 47
 • Hidden talents - porozumění čtenému textu

G1 - AJ(Hra) - 9. - 13. 11. 2020

téma týdne:

 • opakování na velký test z lekce 1
 • Students book str.17, workbook str. 13 a 109

G1 - OV - 9. - 13. 11. 2020

 

Ahoj moji primáni,

tentokrát dostanete úkol praktický.

Každý člověk má své oblíbené místo. Místo které pro něho znamená bezpečí, nebo je spojeno s nějakou pěknou vzpomínkou či zážitkem. Nebo prostě jen místo, kde se cítíte z nějakého důvodu příjemně. 

Zkuste si vybavit které místo by to bylo právě pro vás. Těch míst může být samozřejmě více. Ale vzhledem ke karanténním omezením se zkuste zamyslet a vybrat nějaké v této době dostupné místo, ale zároveň ne váš byt, pokojíček nebo dům. 

Úkol:

 1. Jdi, jeď na kole (nebo sech nech dovést) na tvé oblíbené místo v okruhu max. 10 km od domova.
 2. Vyfoť to místo.
 3. Fotku doplněnou o krátké zdůvodnění (2, 3 věty) vlož do google učebny.

Přeji příjemné zážitky a těším se na vaše oblíbená místa.

Milan Hrabal

 

G1 - OV - 2. - 6. 11. 2020

Ahoj moji milí primáni,

skončil říjen a začal listopad, jsme sice v polovině podzimu, ale pro naše předky to byl spíše takový přelom léta a zimy. Proto bylo od nepaměti toto období spjato s různými zvyklostmi a svátky.

My si připomínáme tři které v nějaké podobě slavíme dodnes. Jeden je pro naše končiny spíše nový, byť v anglicky mluvících zemích ho slaví již mnoho století. Ano, je to strašidelný Halloween, který připadá na 30. října. Druhý svátek je tu doma. Lidově se mu říká "Dušičky", oficiálně je to 2. listopadu Památka zesnulých a ještě 1. listopadu k němu patří Svátek všech svatých.

Vaším úkolem na tento týden bude na list papíru A4 napsat nebo nakreslit (nebo kombinace obojího) eventuálně nahrát video (1 až 2 minuty) - jakým způsobem prožíváte toto období (tyto 3 svátky) vy a vaše rodina.

Úkol odevzdejte v google učebně do neděle 8. 11. 2020.

Pěkný podzim

váš třídní

Přeji hodně nápadů a kreativity ať to neni nuda :)

 

G7 - AJ (HRA) - 2. - 6. 11. 2020

téma týdne:

 • porozumění čtenému textu - Effective time management SB10, 11
 • porozumění poslechu - time management tips SB 11, dialogue SB12
 • gerunds and infinitives SB 12, 13

domácí práce:

 • WB (workbook) 9
 • video presentation - flipped classroom 

G8AB - AJ (HRA) - 2. - 6. 11. 2020

téma týdne:

 • operating technology (SB 70)
 • porozumění čtenému textu (technology, prizes) (SB 71)
 • passive voice

domácí práce:

 • workbook 46, 47

G8AB - AJ (HRA) - 2. - 6. 11. 2020

téma týdne:

 • operating technology (SB 70)
 • porozumění čtenému textu (technology, prizes) (SB 71)
 • passive voice

domácí práce:

 • workbook 46, 47

G6 - AJ (HRA) - 2. - 6. 11. 2020

téma týdne:

 • operating technology (SB 70)
 • porozumění čtenému textu (technology, prizes) (SB 71)
 • passive voice

domácí práce:

 • workbook 46, 47

G5AB - AJ (HRA) - 2. - 6. 11. 2020

téma týdne:

 • členy (SB 12, 13)

domácí práce:

 • online procvičování členů
 • WB 8

G5AB - AJ (HRA) - 2. - 6. 11. 2020

téma týdne:

 • členy (SB 12, 13)

domácí práce:

 • online procvičování členů
 • WB 8

G3 - AJ (HRA) - 2. - 6. 11. 2020

téma týdne:

 • opakování lekce 1
 • test z lekce 1

domácí práce:

opakování - WorkBook 99, 109

G2 - AJ (HRA) - 2. - 6. 11. 2020

téma tohoto týdne:

 • school life, daily routines (SB 58)
 • nová slovní zásoba z lekce 5, test
 • práce s psaným textem (SB 59)

domácí práce:

 • naučení nových slovíček ze stran 58 - 62
 • WB 45

G1 - AJ (HRA) - 2. - 6. 11. 2020

téma týdne:

 • questions words - SB 13/7,8,9
 • A personal profile - SB 14, WB 10,11
 • Charles Dickens SB 15

úkol: WB 11 - do konce týdne (bude vysvětleno na online hodině)

G1 - TV - předchozí týdny v průběhu distanční výuky

Okruhy a doporučení:

1. Doporučuji  každý den min. 5-6 tis. kroků nebo intenzivnější pohybovou aktivitu v min. délce 3x60 min. za týden.  

2. Míčové hry - dle individuálních možností

3. Pohybové hry a další aktivity - dle individuálních možností

Doporučení:

Co nejvíce pohybu na čerstvém vzduchu (mimo místa s pohybem většího množství osob), fyzická práce...

Výstup:

Vedení pohybového deníku (písemně nebo elektronicky). Minimální rozsah 90 min. za týden (může být rozloženo do více "tréninkových" jednotek). Vkládejte do google učebny. Rád uvidím nějaké fotky či videa.

Zdar a sílu

M. Hrabal

G1 - OV - 19. - 23. 10. 2020

Nakreslete nebo popište (forma je libovolná) v čem si myslíte, že spočívá nebezpečí "koronaviru".

Obrázky či texty vložte do google učebny do 25. 10. 2020

Přeji hodně fantazie při plnění úkolu a pevné zdraví.

M. Hrabal

G1 - TV - 14. - 16. 10

Nakreslete nebo popište jaké sportovní aktivity jste dělali v týdnu od 14 do 18. 10. 2020

(rozsah i forma je na vás)

Obrázky či texty vložte do učebny do 25. 10 2020.

Zdar a sílu M. Hrabal

G1 - TV(HRA) - 23. - 27. 11. 2020

 

Okruhy a doporučení:

1. Doporučuji  každý den min. 5-6 tis. kroků nebo intenzivnější pohybovou aktivitu v min. délce 3x60 min. za týden.  

2. Míčové hry - dle individuálních možností

3. Pohybové hry a další aktivity - dle individuálních možností

Doporučení:

Co nejvíce pohybu na čerstvém vzduchu (mimo místa s pohybem většího množství osob), fyzická práce...

Výstup:

Vedení pohybového deníku (písemně nebo elektronicky). Minimální rozsah 90 min. za týden (může být rozloženo do více "tréninkových" jednotek). Vkládejte do google učebny. Rád uvidím nějaké fotky či videa.

Zdar a sílu

M. Hrabal

G5AB - AJ (Hra) - 19. - 23. 10. 2020

práce z minulého týdne:

 • workbook str. 7
 • slovní zásoba z lekce 1
 • příhlásit online verzi učebnice

práce na tento týden:

 • contributing to family life (SB10,11)
 • test ze slovní zásoby z lekce 

domáví práce:

 • shlédnout video SB11/4

G5AB - AJ (Hra) - 19. - 23. 10. 2020

práce z minulého týdne:

 • workbook str. 7
 • slovní zásoba z lekce 1
 • příhlásit online verzi učebnice

práce na tento týden:

 • contributing to family life (SB10,11)
 • test ze slovní zásoby z lekce 

domáví práce:

 • shlédnout video SB11/4

G1 - AJ (Hra) - 19. - 23. 10. 2020

práce na tento týden:

 • Student´s book (SB) str. 8 - Subject pronouns and possessive adjectives
 • possessive ´s (SB12)
 • The name game - čtení (SB13)

domácí práce:

 • workbook (WB) str 6/5, 6
 • WB 7/7
 • WB 9 (do neděle)

G7 - AJ (Hra) - 19. - 23. 10. 2020

práce na tento týden:

 • test z present perfect simple vs. continuous
 • do vs. make (SB9)
 • managing study time (SB10)

domácí práce:

 • workbook str. 7

G6 - AJ (Hra) - 19. - 23. 10. 2020

domácí práce z minulého týdne k odevzdání tento týden:

 • SB 67/4a Write a letter of application, 15 - 200 words (známka má trojnásobně větší hodnotu než malý test
 • workbook str. 45

práce na tento týden

 • opakování lekce 5
 • velký test z lekce 5

G8AB - AJ (Hra) - 19. - 23. 10. 2020

domácí práce z minulého týdne k odevzdání tento týden:

 • SB 67/4a Write a letter of application, 15 - 200 words (známka má trojnásobně větší hodnotu než malý test
 • workbook str. 45

práce na tento týden

 • opakování lekce 5
 • velký test z lekce 5

G8AB - AJ (Hra) - 19. - 23. 10. 2020

domácí práce z minulého týdne k odevzdání tento týden:

 • SB 67/4a Write a letter of application, 15 - 200 words (známka má trojnásobně větší hodnotu než malý test
 • workbook str. 45

práce na tento týden

 • opakování lekce 5
 • velký test z lekce 5

G2 - AJ (Hra) - 19. - 23. 10. 2020

Domácí práce z minulého týdne k odevzdání tento týden:

 • napsat City guide dle instrukcí GC: Write a City Guide instructions: SB 54/4 write it into your portfolio (all 4 steps), than scan it and upload it here (známka má trojnásobnou hodnotu)
 • workbook str. 40

práce na tento týden:

bude oznámeno

G3 - AJ (Hra) - 19. - 23. 10. 2020

Domácí práce z minulého týdne k odevzdání tento týden:

vypsat neznámá slovíčka ze stran 10 - 15

workbook str.8

----------------------------------------------------------------

Téma týdne: Frekvenční příslovce

G3 - AJ (Hra) - 14. - 16. 10. 2020

Students book str. 13,14

úvod do frekvenčních příslovců

Domácí práce: vypsat neznámá slovíčka ze stran 10 - 15

workbook str.8

G2 - AJ (Hra) - 14. - 16. 10. 2020

City guide - čtení článku a příprava vlastního průvodce městem (SB str. 54), workbook str. 41

test: some, any, a, an

Domácí práce: napsat City guide dle instrukcí GC:

Write a City Guide instructions: SB 54/4 write it into your portfolio (all 4 steps), than scan it and upload it here (známka má trojnásobnou hodnotu)

workbook str. 40

G1 - AJ(Hra) - 14. - 16. 10

Téma: členové rodiny a přivlastňovací s

Students book str. 12

DÚ: workbook str. 8 do neděle

G8AB - AJ - sk. HRA - 12. 10. 2020

samostatné opakování na test z 1. a 2. kondicionálu

opakování frází pro popis obrázků, letter of application

domácí práce:

 • SB 67/4a Write a letter of application, 15 - 200 words (známka má trojnásobně větší hodnotu než malý test
 • workbook str. 45

G8AB - AJ - sk. HRA - 12. 10. 2020

samostatné opakování na test z 1. a 2. kondicionálu

opakování frází pro popis obrázků

letter of application

domácí práce:

 • SB 67/4a Write a letter of application, 15 - 200 words (známka má trojnásobně větší hodnotu než malý test
 • workbook str. 45

G7 - AJ - sk. HRA - 12. 10. 2020

 • samostatné opakování na test z present simple a present continuous
 • opakování present perfect simple a continuous
 • present perfect simple vs. continuous

domácí práce: WB 6/3, 7

G6 - AJ - sk. HRA - 12. 10. 2020

 • workbook p. 43 - dodělat
 • samostatné opakování na test z 1. a 2. kondicionálu
 •  TEST z 1. 2. kondicionálu
 • opakování frází pro popis obrázků, letter of application

domácí práce:

 • SB 67/4a Write a letter of application, 15 - 200 words (známka má trojnásobně větší hodnotu než malý test
 • workbook str. 45

G5AB - AJ - sk. HRA - 12. 10. 2020

mít učebnici SB i WB (kopii celé 1. lekce)

Workbook p.6/1,2,3,4

opakování na test z present simple a present continuous

slovní zásoba z 1. lekce

G5AB - AJ - sk. HRA - 12. 10. 2020

mít učebnici SB i WB (kopii celé 1. lekce)

Workbook p.6/1,2,3,4

opakování na test z present simple a present continuous

slovní zásoba z 1. lekce

G1 - VV - co pořídit

Potřeby na VV

Velké balení temper
Různé typy štětců (tloušťka a tvar)
Pastelky (doporučuji akvarelové)
Černá fixa (silnější a tenká)
Různé typy tužek (hlavně ty na kreslení)
Podložka na stůl, hadřík a kuchyňskou houbičku)
Kelímek na vodu

Foto ze Slovinska 2019 - odkaz

http://www.uschovna.cz/zasilka/SDFFX2CHJC6697V6-ILM

Podmínky klasifikace AJ při prezenční výuce

Jak a co se hodnotí v mých hodinách ...
viz příloha