Hrabal Milan Mgr.

Profil učitele

Angličtina, AP – horolezectví a cvičení pro děti. „Čas je relativní. Času je pořád hodně a najednou není žádný.“

Hrabal Milan Mgr.

Kontakt: hrabal@bgv.cz

G1 - OV - 19. - 23. 10. 2020 / G1.

Nakreslete nebo popište (forma je libovolná) v čem si myslíte, že spočívá nebezpečí "koronaviru".

Obrázky či texty vložte do google učebny do 25. 10. 2020

Přeji hodně fantazie při plnění úkolu a pevné zdraví.

M. Hrabal

G1 - TV - 14. - 16. 10

Nakreslete nebo popište jaké sportovní aktivity jste dělali v týdnu od 14 do 18. 10. 2020

(rozsah i forma je na vás)

Obrázky či texty vložte do učebny do 25. 10 2020.

Zdar a sílu M. Hrabal

G1 - TV - 19. - 23. 10. 2020 / G1.

 

Okruhy a doporučení:

1. Doporučuji  každý den min. 5-6 tis. kroků nebo intenzivnější pohybovou aktivitu v min. délce 3x60 min. za týden.  

2. Míčové hry - dle individuálních možností

3. Pohybové hry a další aktivity - dle individuálních možností

Doporučení:

Co nejvíce pohybu na čerstvém vzduchu (mimo místa s pohybem většího množství osob), fyzická práce...

Výstup:

Vedení pohybového deníku (písemně nebo elektronicky). Minimální rozsah 90 min. za týden (může být rozloženo do více "tréninkových" jednotek). Vkládejte do google učebny. Rád uvidím nějaké fotky či videa.

Zdar a sílu

M. Hrabal

G5AB - AJ (Hra) - 19. - 23. 10. 2020 / G5.B

práce z minulého týdne:

 • workbook str. 7
 • slovní zásoba z lekce 1
 • příhlásit online verzi učebnice

práce na tento týden:

 • contributing to family life (SB10,11)
 • test ze slovní zásoby z lekce 

domáví práce:

 • shlédnout video SB11/4

G5AB - AJ (Hra) - 19. - 23. 10. 2020 / G5.A

práce z minulého týdne:

 • workbook str. 7
 • slovní zásoba z lekce 1
 • příhlásit online verzi učebnice

práce na tento týden:

 • contributing to family life (SB10,11)
 • test ze slovní zásoby z lekce 

domáví práce:

 • shlédnout video SB11/4

G1 - AJ (Hra) - 19. - 23. 10. 2020 / G1.

práce na tento týden:

 • Student´s book (SB) str. 8 - Subject pronouns and possessive adjectives
 • possessive ´s (SB12)
 • The name game - čtení (SB13)

domácí práce:

 • workbook (WB) str 6/5, 6
 • WB 7/7
 • WB 9 (do neděle)

G7 - AJ (Hra) - 19. - 23. 10. 2020 / G7.

práce na tento týden:

 • test z present perfect simple vs. continuous
 • do vs. make (SB9)
 • managing study time (SB10)

domácí práce:

 • workbook str. 7

G6 - AJ (Hra) - 19. - 23. 10. 2020 / G6.

domácí práce z minulého týdne k odevzdání tento týden:

 • SB 67/4a Write a letter of application, 15 - 200 words (známka má trojnásobně větší hodnotu než malý test
 • workbook str. 45

práce na tento týden

 • opakování lekce 5
 • velký test z lekce 5

G8AB - AJ (Hra) - 19. - 23. 10. 2020 / G8.B

domácí práce z minulého týdne k odevzdání tento týden:

 • SB 67/4a Write a letter of application, 15 - 200 words (známka má trojnásobně větší hodnotu než malý test
 • workbook str. 45

práce na tento týden

 • opakování lekce 5
 • velký test z lekce 5

G8AB - AJ (Hra) - 19. - 23. 10. 2020 / G8.A

domácí práce z minulého týdne k odevzdání tento týden:

 • SB 67/4a Write a letter of application, 15 - 200 words (známka má trojnásobně větší hodnotu než malý test
 • workbook str. 45

práce na tento týden

 • opakování lekce 5
 • velký test z lekce 5

G2 - AJ (Hra) - 19. - 23. 10. 2020 / G2.

Domácí práce z minulého týdne k odevzdání tento týden:

 • napsat City guide dle instrukcí GC: Write a City Guide instructions: SB 54/4 write it into your portfolio (all 4 steps), than scan it and upload it here (známka má trojnásobnou hodnotu)
 • workbook str. 40

práce na tento týden:

bude oznámeno

G3 - AJ (Hra) - 19. - 23. 10. 2020 / G3.

Domácí práce z minulého týdne k odevzdání tento týden:

vypsat neznámá slovíčka ze stran 10 - 15

workbook str.8

----------------------------------------------------------------

Téma týdne: Frekvenční příslovce

G3 - AJ (Hra) - 14. - 16. 10. 2020

Students book str. 13,14

úvod do frekvenčních příslovců

Domácí práce: vypsat neznámá slovíčka ze stran 10 - 15

workbook str.8

G2 - AJ (Hra) - 14. - 16. 10. 2020

City guide - čtení článku a příprava vlastního průvodce městem (SB str. 54), workbook str. 41

test: some, any, a, an

Domácí práce: napsat City guide dle instrukcí GC:

Write a City Guide instructions: SB 54/4 write it into your portfolio (all 4 steps), than scan it and upload it here (známka má trojnásobnou hodnotu)

workbook str. 40

G1 - AJ(Hra) - 14. - 16. 10

Téma: členové rodiny a přivlastňovací s

Students book str. 12

DÚ: workbook str. 8 do neděle

G8AB - AJ - sk. HRA - 12. 10. 2020

samostatné opakování na test z 1. a 2. kondicionálu

opakování frází pro popis obrázků, letter of application

domácí práce:

 • SB 67/4a Write a letter of application, 15 - 200 words (známka má trojnásobně větší hodnotu než malý test
 • workbook str. 45

G8AB - AJ - sk. HRA - 12. 10. 2020

samostatné opakování na test z 1. a 2. kondicionálu

opakování frází pro popis obrázků

letter of application

domácí práce:

 • SB 67/4a Write a letter of application, 15 - 200 words (známka má trojnásobně větší hodnotu než malý test
 • workbook str. 45

G7 - AJ - sk. HRA - 12. 10. 2020

 • samostatné opakování na test z present simple a present continuous
 • opakování present perfect simple a continuous
 • present perfect simple vs. continuous

domácí práce: WB 6/3, 7

G6 - AJ - sk. HRA - 12. 10. 2020

 • workbook p. 43 - dodělat
 • samostatné opakování na test z 1. a 2. kondicionálu
 •  TEST z 1. 2. kondicionálu
 • opakování frází pro popis obrázků, letter of application

domácí práce:

 • SB 67/4a Write a letter of application, 15 - 200 words (známka má trojnásobně větší hodnotu než malý test
 • workbook str. 45

G5AB - AJ - sk. HRA - 12. 10. 2020

mít učebnici SB i WB (kopii celé 1. lekce)

Workbook p.6/1,2,3,4

opakování na test z present simple a present continuous

slovní zásoba z 1. lekce

G5AB - AJ - sk. HRA - 12. 10. 2020

mít učebnici SB i WB (kopii celé 1. lekce)

Workbook p.6/1,2,3,4

opakování na test z present simple a present continuous

slovní zásoba z 1. lekce

G1 - VV - co pořídit / G1.

Potřeby na VV

Velké balení temper
Různé typy štětců (tloušťka a tvar)
Pastelky (doporučuji akvarelové)
Černá fixa (silnější a tenká)
Různé typy tužek (hlavně ty na kreslení)
Podložka na stůl, hadřík a kuchyňskou houbičku)
Kelímek na vodu

Foto ze Slovinska 2019 - odkaz

http://www.uschovna.cz/zasilka/SDFFX2CHJC6697V6-ILM

Podmínky klasifikace

Jak a co se hodnotí v mých hodinách ...