Hrabal Milan Mgr.

Profil učitele

Angličtina, AP – horolezectví a cvičení pro děti. „Čas je relativní. Času je pořád hodně a najednou není žádný.“

Hrabal Milan Mgr.

Kontakt: hrabal@bgv.cz

AJ (Hrabal) - Zkouškový týden / G7.

AJ - G7 (Hrabal)
Okruhy na zkouškový týden - léto 2024

každá otázka odpovídá stranám ze student´s booku a obsahuje příslušnou slovní zásobu, tématický okruh a gramatiku

otázka číslo:

 1. Str. 32 - 37
 2. Str. 36 - 43
 3. Str. 44 - 49
 4. Str. 48 - 55
 5. Str. 58 - 63
 6. Str. 62 - 69

TV (Hrabal) - Zkouškový týden / G4.

TV - okruhy ke zkoušení v klasifikačním týdnu

Obsahem zkoušky bude pouze 1 vylosovaný okruh.

1. OV (odznak všestrannosti) - trojskok, kliky, lehy/sedy, švihadlo, dribling s basketbalovým míčem. (Vybereš si 3)

2. Míčové hry - fotbal, basketbal, přehazovaná, ragby, softbal, volejbal– základní pravidla sportovních her, základní dovednosti a individuální činnosti jednotlivce (dribling, odbíjení, přihrávka, chytání míče, střelba, slalom). - (vylosuješ si jeden sport)

3. Rozcvička a protahovací cviky - vysvětlit důležitost (proč, co, jak, kdy, kdy a co ne), popsat a předvést základní protahovací cviky, 

4. Gymnastika – akrobacie (kotouly, stojka), kruhy (hup s otočkou, stojka, kotoul vpřed a vzad, svis vznesmo ), hrazda (výmyk, toč vzad) - vybereš si 3 cviky, klidně z různých oblastí gymnastiky

5. Šplh na laně a na tyči na čas

6. Test vytrvalosti - beep test (zkrácený na 10 minut) (https://metodika.orientacnisporty.cz/treninky/beep-test)

Konverzace z AJ (Hrabal) - Zkouškový týden / G6.

KAJ - G6 (Hrabal)
Okruhy na zkouškový týden - léto 2024
 1. SPORTS, GAMES AND PHYSICAL FITNESS
 2. SCHOOLS, EDUCATION AND STUDY LIFE
 3. TRAVELLING AND TRANSPORT, SPENDING HOLIDAYS
 4. THE WORLD OF WORK, EMPLOYMENT AND CAREER DEVELOPMENT
 5. PROBLEMS OF YOUNG GENERATION

 U zkoušky si vylosuješ jedno s témat a budeš o něm 10 minut samostatně mluvit ve zbývajícím čase budeme o daném tématu konverzovat.

 

 

 

AJ (Hrabal) - Zkouškový týden / G5.

 G5 (Hra)
Okruhy na zkouškový týden - léto 2024

každá otázka odpovídá stranám ze student´s booku a obsahuje příslušnou slovní zásobu, tématický okruh a gramatiku

otázka číslo:

 1. Str. 32 - 37
 2. Str. 36 - 43
 3. Str. 44 - 49
 4. Str. 48 - 55
 5. Str. 58 - 63
 6. Volný výběr

AJ (Hrabal) - Zkouškový týden / G4.

G4 (Hra)
Okruhy na zkouškový týden - léto 2024

každá otázka odpovídá stranám ze student´s booku a obsahuje příslušnou slovní zásobu, tématický okruh a gramatiku

otázka číslo:
 1. SB Str. 104 - 109
 2. SB Str. 110 - 115
 3. SB Str. 114 - 121
 4. Talking about the reader's log from a book from the School English library

 

AJ (Hrabal) - Zkouškový týden / G6.

 G6 (Hra)
Okruhy na zkouškový týden - léto 2024

každá otázka odpovídá stranám ze student´s booku a obsahuje příslušnou slovní zásobu, tématický okruh a gramatiku

 1. Otázka: Str. 100 - 107
 2. Otázka: Str. 110 - 115
 3. Otázka: Str. 114 - 121
 4. otázka: Str. 122 - 127
 5. Otázka: Str. 126 - 133
 6. Otázka: volný výběr

 

AJ (Hrabal) - Zkouškový týden / G2.

G2 (HRABAL)
Okruhy na zkouškový týden - léto 2024

každá otázka odpovídá stranám ze student´s booku a obsahuje příslušnou slovní zásobu, tématický okruh a gramatiku

 1. Otázka: Str. 64 - 69
 2. Otázka: Str. 70 - 75
 3. Otázka: Str. 74 - 81
 4. otázka: Str. 86 - 92

Podmínky klasifikace AJ, KAJ, TV při prezenční výuce

Systém a podmínky klasifikace - Mgr. Milan Hrabal

Anglický jazyk

Forma hodnocení:    

 • Známky - písemné testy, ústní zkoušení, slohové útvary, domácí úkoly (dle uvážení)

 • Plusy/mínusy - aktivita v hodině, domácí úkoly, přístup ke studiu (dle uvážení)

Váha známek

 • 3 x plus = 1 váhy jedna / 3 x minus = 5 váhy jedna

 • písemný test  -    trvání do 15 min – váha jedna

trvání do 25 minut – váha pět

trvání více než 25 minut – váha deset

 • slohový útvar – do 50 slov - váha jedna (může být změněno po ústní dohodě)

            více než 50 slov - váha pět

 • ústní zkoušení – dle dohody

    

Žáci za pololetí musí získat 100% známek váhy vyšší než pět (závěrečný test z lekce, větší slohové práce)

Vše co je ohodnocenou známkou váhy jedna, nemusí být předem ohlašováno.

Výjimky budou oznámeny pouze ústně.

 

Konverzace v AJ

 • 70% účast na hodinách

 • práce v hodině: maximálně využitý čas hodiny na aktivní komunikaci pouze anglicky bude hodnocen známkou 1 váhy jedna

 • speciální úkoly - váha známky dle předchozí dohody

Tělesná výchova

 • 70% účast na hodinách

 • 70% výsledné známky tvoří aktivita a aktivní přístup ke všem pohybovým činnostem

 • 30% výsledné známky hodnocení výkonu dle tabulky pro příslušnou věkovou kategorii