Hrabal Milan Mgr.

Profil učitele

Angličtina, AP – horolezectví a cvičení pro děti. „Čas je relativní. Času je pořád hodně a najednou není žádný.“

Hrabal Milan Mgr.

Kontakt: hrabal@bgv.cz

Projektová výuka : Fotografie

Fotografie

 

Zápis:

8/9/2023 od 9:45 před sborovnou !!jen pro ty co budou mít na projekt manuálně nastavitelný digitální fotoaparát - ne telefon!!

 

Motivace:

Fotografie je víc než selfie, nebo jen něco cvaknout mobilem. Je to hra se světlem, je to umění, je to životní styl, …

 

Cíle:

Cílem projektových dnů bude teoreticky i prakticky seznámit účastníky se základy expozice, kompozice, nastavení fotoaparátů v exteriéru i interiéru, postprodukce, prezentace a archivace.

 

Výstup

Vytvoření vlastního fotografického portfolia. 

 

Podmínka projektu:

Je bezpodmínečně nutné mít k dispozici digitální fotoaparát na kterém se dá manuálně nastavit clona, čas a ISO. 

 

Průběh:

 1. Projektový den 27. 9. 2023 - seznámení s nastavením fotoaparátu, vysvětlení základních pravidel expozice (hloubka ostrosti, zrnitost, clona, čas, atd.). Praktické vyzkoušení různých expozic a jejich porovnání. Fotografie v digitálním prostoru, programy pro úpravu fotek a archivace.

 2. Projektový den 23. 10. 2023 - výstava prací z domácího úkolu “expozice”, vysvětlení základních pravidel kompozice (zlatý řez, pravidlo třetin, rámování apod. ). Přednáška a diskuse s fotografem Jiřím Stránským o foto tricích a životě fotografa. 

 3. Projektový den 18. 3. 2024 - výstava prací z domácího úkolu “kompozice”. Fotoexpedice do okolí školy. Práce na osobním fotografickém portfoliu.

 4. Projektový den 26. 4. 2024 - výstava fotoprací ze všech projektových dnů, prezentace osobních fotografických portfolií, představení základů fotografování. 

 

Vedoucí projektu: Mgr. Milan Hrabal

Podmínky klasifikace AJ, KAJ, TV při prezenční výuce

Systém a podmínky klasifikace - Mgr. Milan Hrabal

Anglický jazyk

Forma hodnocení:    

 • Známky - písemné testy, ústní zkoušení, slohové útvary, domácí úkoly (dle uvážení)

 • Plusy/mínusy - aktivita v hodině, domácí úkoly, přístup ke studiu (dle uvážení)

Váha známek

 • 3 x plus = 1 váhy jedna / 3 x minus = 5 váhy jedna

 • písemný test  -    trvání do 15 min – váha jedna

trvání do 25 minut – váha pět

trvání více než 25 minut – váha deset

 • slohový útvar – do 50 slov - váha jedna (může být změněno po ústní dohodě)

            více než 50 slov - váha pět

 • ústní zkoušení – dle dohody

    

Žáci za pololetí musí získat 100% známek váhy vyšší než pět (závěrečný test z lekce, větší slohové práce)

Vše co je ohodnocenou známkou váhy jedna, nemusí být předem ohlašováno.

Výjimky budou oznámeny pouze ústně.

 

Konverzace v AJ

 • 70% účast na hodinách

 • práce v hodině: maximálně využitý čas hodiny na aktivní komunikaci pouze anglicky bude hodnocen známkou 1 váhy jedna

 • speciální úkoly - váha známky dle předchozí dohody

Tělesná výchova

 • 70% účast na hodinách

 • 70% výsledné známky tvoří aktivita a aktivní přístup ke všem pohybovým činnostem

 • 30% výsledné známky hodnocení výkonu dle tabulky pro příslušnou věkovou kategorii