Hladíková Petra Bc.

Profil učitele

Němčina

Hladíková Petra Bc.

Kontakt: hladikova@bgv.cz

Požadavky na klasifikační týden

Prima - slovní zásoba 1. a 2. lekce + dny v týdnu, měsíce, roční období, barvy, čísla

           - tvoření jednoduchých vět (např.: Jak se jmenuješ, já bydlím v,  to je...)

           - časování sloves: haben + sein a časování ostatních sloves (např: klettern)

           - tvoření doplňovacích otázek (např.: wo wohnst du?)

           - říci co dělám rád/nerad

Sexta - slovní zásoba 29. a 30. lekce

          - tvoření složených podstatných jmen (např: Apfelkuchen, Zitronensaft)

          - konjunktiv II od slovesa haben (ich hätte)

          - tvoření vět na téma: v restauraci, v kavárně

          - koncovky přídavných jmen po členu určitém (dle pracovního sešitu)

         - časování způsobových sloves + jejich Präteritum

         - rozkazovací způsob

 

Sexta (konverzace) - slovní zásoba na téma Weihnachten + gesunde Ernährung

                                - hovořit na téma Familie + Essen

 

Septima - slovní zásoba 37. a 38. lekce

              - infinitiv + zu

              - gramatická cvičení - dle pracovního sešitu

              - tvoření minulého času u slabých sloves (haben nebo sein + příčestí minulé)

              - tvoření vedlejsích vět s damit a um....zu

 

Septima (konverzace) - slovní zásoba na téma Weihnachten + Ernährung

                                    - hovořit na téma Familie + Essen