Jakoubek Jiří Ing. Bc.

Profil učitele

Ředitel školy, informatika

Jakoubek Jiří Ing. Bc.

Kontakt: jakoubek@bgv.cz

G8A - IVT - 5. 10. - 9. 10. 2020 / G8 skupina JAK.

Stdijní materiály jsou zaslány panem Mgr. Františkem Paulusem prostřednictvím aplikace Google Classroom.

Zadání samostatných prací z předmětu IVT ze dne 11. 3. 2020.

Zadání samostatných prací z předmětu IVT z důvodu uzavření školy na základě rozhodnutí vlády ČR najdete pro obě skupiny na nástěnce u Mgr. Františka Pauluse. J. Jakoubek

Okruhy učiva na klasifikační týden z předmětu IVT

Váha známky ze zkoušky na klasifikačním týdnu ovlivní hodnocení z předmětu IVT v pololetí školního roku 2019/2020 +/- o jeden stupeň.

Zveřejněno 18. 12. 2019