Jakoubek Jiří Ing. Bc.

Profil učitele

Ředitel školy, informatika

Jakoubek Jiří Ing. Bc.

Kontakt: jakoubek@bgv.cz

Okruhy učiva na klasifikační týden z předmětu IVT

Váha známky ze zkoušky na klasifikačním týdnu ovlivní hodnocení z předmětu IVT v pololetí školního roku 2019/2020 +/- o jeden stupeň.

Zveřejněno 18. 12. 2019