Hendrichová Nikola Mgr.

Profil učitele

Angličtina

Hendrichová Nikola Mgr.

Kontakt: hendrichova@bgv.cz

G7 - ČJ - 19. - 23. 4. 2021 / G7.

Po - online hodina (podstatná jména - jmenný rod, skloňování)

St - online hodina (česká poezie v 1. pol. 20. stol. - historický kontext, Wolker)

Čt - samostatná práce (česká poezie v 1. pol. 20. stol - Wolker, Hora, Hořejší) -> zadání v Google učebně, do neděle 25. 4.

 - online hodina (sloh/mluvnice) -> zadání v Google učebně, do neděle 25. 4.

G7 - KAj - sk. HEN - 19. - 23. 4. 2021 / G7.

Po - samostatná práce (GIVE YOUR OWN PRESENTATION) -> do neděle 2. 5., zadání v Google učebně

G6 - AJ a KAj - sk. HEN - 19. - 23. 4. 2021 / G6.

Po - samostatná práce (U8 - WB vocabulary, SB reading)

Út - online hodina (U8 - kontrola samostatné práce, reported speech - úvod)

St - KAj - samostatná práce (giving a presentation 2) -> do neděle 25. 4., zadání v Google učebně

 - online hodina (reported speech - zápis, procvičování)

G5 - AJ a KAj - sk. HEN - 19. - 23. 4. 2021 / G5.B

Po - online hodina (Health watch - kontrola samostatné práce; reading - Teen health tips)

Út - KAj - samostatná práce (asking for information 3) -> do neděle 25. 4., zadání v Google učebně

St - online hodina (asking for information - practice; present perfect - irregular verbs)

Čt - samostatná práce (present perfect - practice) -> do neděle 25. 4., zadání v Google učebně

G5 - AJ a KAj - sk. HEN - 19. - 23. 4. 2021 / G5.A

Po - online hodina (Health watch - kontrola samostatné práce; reading - Teen health tips)

Út - KAj - samostatná práce (asking for information 3) -> do neděle 25. 4., zadání v Google učebně

St - online hodina (asking for information - practice; present perfect - irregular verbs)

Čt - samostatná práce (present perfect - practice) -> do neděle 25. 4., zadání v Google učebně

G4 - AJ - sk. HEN - 19. - 23. 4. 2021 / G4.

Po - online hodina (present perfect - asking questions, speaking; irregular verbs - procvičování)

St - samostatná práce (culture) -> do čtvrtka 22. 4.zadání v Google učebně

Čt - online hodina (kontrola samostatné práce)

 

G3 - AJ - sk. HEN - 19. - 23. 4. 2021 / G3.

Po - online hodina (test: past simpe (+, -); reading - Bear Grylls, past simple - otázka)

Út - samostatná práce (past simple: questions - procvičování) -> na čtvrtek 22. 4., zadání v Google učebně

Čt - online hodina (kontrola samostatné práce, reading - public transport in London)

G2 - AJ - sk. HEN - 19. - 23. 4. 2021 / G2.

Út - online hodina (present continuous - otázka - procvičování; speaking - Going out

St - samostatná práce (listening: Unusal sports; reading: Irish traditional sports) -> na pátek 23. 4., zadání v Google učebně

 - online hodina (test: present continuous; kontrola samostatné práce)

G7 - ČJ - 12. - 16. 4. 2021

Po - online hodina (mluvnice - podstatná jména)

St - online hodina (česká poezie v 1. pol. 20. stol. - úvod)

Čt - samostatná práce (česká poezie v 1. pol. 20. stol) -> zadání v Google učebně

 - online hodina (sloh/mluvnice) -> zadání v Google učebně

G7 - KAj - sk. HEN - 12. - 16. 4. 2021

Po - samostatná práce (giving a presentation 3) -> do neděle 18. 4., zadání v Google učebně

G6 - AJ a KAj - sk. HEN - 12. - 16. 4. 2021

Po - samostatná práce (revision test U7)

Út - online hodina (U8 - introduction, vocabulary)

St - KAj - samostatná práce (giving a presentation 1) -> do neděle 18. 4., zadání v Google učebně

 - online hodina (U8 - vocabulary nad reading)

G5 - AJ a KAj - sk. HEN - 12. - 16. 4. 2021

Po - online hodina (revision U3 - kontrola, příprava na test)

Út - KAj a KAj - samostatná práce (Asking for information 2) -> do neděle 18. 4., zadání v Google učebně

St - online hodina (test U3; U4 - introduction, vocabulary)

Čt - samostatná práce (...) -> do neděle 18. 4., zadání v Google učebně

G5 - AJ a KAj - sk. HEN - 12. - 16. 4. 2021

Po - online hodina (revision U3 - kontrola, příprava na test)

Út - KAj a KAj - samostatná práce (Asking for information 2) -> do neděle 18. 4., zadání v Google učebně

St - online hodina (test U3; U4 - introduction, vocabulary)

Čt - samostatná práce (...) -> do neděle 18. 4., zadání v Google učebně

G4 - AJ - sk. HEN - 12. - 16. 4. 2021

Po - online hodina (nature and animals - kontrola samostatné práce, irregular verbs)

St - samostatná práce (present perfect - procvičování) -> do čtvrtka 15. 4.zadání v Google učebně

Čt - online hodina (irregular verbs - test, kontrola samostatné práce)

 

G3 - AJ - sk. HEN - 12. - 16. 4. 2021

Po - online hodina (test - irregular verbs; travel and holiday - vocabulary)

Út - samostatná práce (past simple - procvičování) -> na čtvrtek 15. 4., zadání v Google učebně

Čt - online hodina (kontrola samostatné práce, reading - public transport in London)

G2 - AJ - sk. HEN - 12. - 16. 4. 2021

Út - online hodina (present continuous - procvičování) 

St - samostatná práce (...) -> na pátek 16. 4., zadání v Google učebně

 - online hodina (kontrola samostatné práce)

G7 - ČJ - 6. - 9. 4. 2021

Po - Velikonoční pondělí

St - online hodina (česká poezie v 1. pol. 20. stol. - úvod)

Čt - samostatná práce (česká poezie v 1. pol. 20. stol) -> zadání v Google učebně

 - online hodina (...) -> zadání v Google učebně

G6 - AJ a KAj - sk. HEN - 6. - 9. 4. 2021

Po - Easter Monday

Út - online hodina (Easter holiday - speaking)

St - KAj - samostatná práce (...) -> do neděle 11. 4., zadání v Google učebně

 - online hodina (...)

G5 - AJ a KAj - sk. HEN - 6. - 9. 4. 2021

Po - Easter Monday

Út - KAj a KAj - samostatná práce (kontrola odevzdané práce)

St - online hodina (...)

Čt - samostatná práce (...) -> do neděle 11. 4., zadání v Google učebně

G5 - AJ a KAj - sk. HEN - 6. - 9. 4. 2021

Po - Easter Monday

Út - KAj a KAj - samostatná práce (kontrola odevzdané práce)

St - online hodina (...)

Čt - samostatná práce (...) -> do neděle 11. 4., zadání v Google učebně

G4 - AJ - sk. HEN - 6. - 9. 4. 2021

Po - Easter Monday

St a čt - samostatná práce (Nature and animals - vocabulary and reading) -> do neděle 11. 4.zadání v Google učebně

 

G3 - AJ - sk. HEN - 6. - 9. 4. 2021

Po - Easter Monday

Út - samostatná práce (past simple - procvičování, irregular verbs - příprava na test) -> na čtvrtek 8. 4., zadání v Google učebně

Čt - online hodina (test - irregular verbs, kontrola samostatné práce, reading - public transport in London)

G2 - AJ - sk. HEN - 6. - 9. 4. 2021

Út - online hodina (Easter holiday; vocabulary, present continuous - opakování, procvičování) 

St - samostatná práce (sports in the UK) -> na pátek 9. 4., zadání v Google učebně

 - online hodina (test - vocabulary; kontrola samostatné práce)

G7 - ČJ - 29. - 31. 3. 2021

Po - online hodina (tvarosloví - podstatná jména) 

St - online hodina (světová literatura 1. a 2. sv. v. - test; opakování)

 

G7 - KAj - sk. HEN - 29. - 31. 3. 2021

Samostatná práce - (giving a presentation 3) -> zadání v Google učebně

G6 - AJ a KAj - sk. HEN - 29. - 31. 3. 2021

Po - samostatná práce (---) -> na úterý 23. 3., zadání v Google učebně

Út - online hodina (kontrola samostatné práce, comparing pictures)

St - KAj - samostatná práce (giving a presentation) -> zadání v Google učebně

 

G4 - AJ - sk. HEN - 29. - 31. 3. 2021

Po - online hodina (present perfect - procvičování; past participle nepravidelných sloves)

St - samostatná práce (---) -> zadání v Google učebně 

G5 - AJ a KAj - sk. HEN - 29. - 31. 3. 2021

Po - online hodina - samostatná práce (test - negative prefixes, quantifiers; relative pronouns - procvičování)

Út - KAj - samostatná práce (...) -> zadání v Google učebně

St - online hodina (speaking - asking for information; Easter in English-speaking countries)

G5 - AJ a KAj - sk. HEN - 29. - 31. 3. 2021

Po - online hodina - samostatná práce (test - negative prefixes, quantifiers; relative pronouns - procvičování)

Út - KAj - samostatná práce (...) -> zadání v Google učebně

St - online hodina (speaking - asking for information; Easter in English-speaking countries)

 

G3 - AJ - sk. HEN - 29. - 31. 3. 2021

Po - online hodina (past simple - irregular verbs; speaking - Travelling by bus)

Út - samostatná práce (---) -> zadání v Google učebně

 

 

G2 - AJ - sk. HEN - 29. - 31. 3. 2021

Út - online hodina (present continuous - procvičování) 

St - samostatná práce (---) -> zadání v Google učebně

 

G7 - ČJ - 22. 3. - 26. 3. 2021

Po - online hodina (tvarosloví - podstatná jména) 

St - online hodina (světová literatura 1. a 2. sv. v. - opakování, příprava na test)

Čt - samostatná práce (lit - opakování) -> zadání v Google učebně

 - online hodina (slohová práce: zpráva) -> zadání v Google učebně

G7 - KAj - sk. HEN - 22. 3. - 26. 3. 2021

Samostatná práce - (giving a presentation 2) -> zadání v Google učebně

G6 - AJ a KAj - sk. HEN - 22. 3. - 26. 3. 2021

Po - samostatná práce (non-defining relative clauses - procvičování; listening) -> na úterý 23. 3., zadání v Google učebně

Út - online hodina (kontrola samostatné práce, comparing pictures)

St - KAj - samostatná práce (giving a presentation - úvod) -> do neděle 28. 3., zadání v Google učebně

 - online hodina (Click onto...: Amazing runners)

G5 - AJ a KAj - sk. HEN - 22. 3. - 26. 3. 2021

Po - online hodina - samostatná práce (kontrola samostatné práce - negative prefixes, a language biography + writing)

Út - KAj - samostatná práce (asking for information) -> do neděle 28. 3., zadání v Google učebně

St - online hodina (relative pronouns - zápis, procvičování)

Čt - samostatná práce (relative pronouns - procvičování, listening) -> do neděle 28. 3., zadání v Google učebně

G5 - AJ a KAj - sk. HEN - 29. - 31. 3. 2021

Po - online hodina - samostatná práce (kontrola samostatné práce - negative prefixes, a language biography + writing)

Út - KAj - samostatná práce (asking for information) -> do neděle 28. 3., zadání v Google učebně

St - online hodina (relative pronouns - zápis, procvičování)

Čt - samostatná práce (relative pronouns - procvičování, listening) -> do neděle 28. 3., zadání v Google učebně

G4 - AJ - sk. HEN - 22. 3. - 26. 3. 2021

Po - online hodina (present perfect - úvod, zápis, past participle nepravidelných sloves)

St - samostatná práce (present perfect, past participle - procvičování) -> na čtvrtek 25. 3., zadání v Google učebně

Čt - online hodina (kontrola samostatné práce, past participle - procvičování)

G3 - AJ - sk. HEN - 22. - 26. 3. 2021

Po - online hodina (past simple - affirmative and negative sentences; speaking - Travelling by bus)

Út - samostatná práce (past simple - procvičování) -> na čtvrtek 25. 3., zadání v Google učebně

Čt - online hodina (kontrola samostatné práce, reading - public transport London)

 

 

 

G2 - AJ - sk. HEN - 22. - 26. 3. 2021

Út - online hodina (vocabulary - sports, opakování slovesa býtpresent continuous - úvod

St - samostatná práce (present continuous - procvičování) -> na pátek 26. 3., zadání v Google učebně

 - online hodina (kontrola samostatné práce, listening - Unusual sports)

G7 - ČJ - 15. - 19. 3. 2021

Po - ´offline´ hodina - samostatná práce (světová literatura 1. a 2. sv. v.- Rusko) -> do středy 17. 3., zadání v Google učebně

St - online hodina (světová literatura 1. a 2. sv. v. - pražská německá literatura)

Čt - samostatná práce (světové literatury mezi válkami - pražská německá literatura) -> zadání v Google učebně

 - online hodina (publicistický styl - analytické a beletristické útvary) -> zadání v Google učebně

G7 - KAj - sk. HEN - 15. - 19. 3. 2021

Samostatná práce - (giving a presentation 1) -> zadání v Google učebně

G6 - AJ a KAj - sk. HEN - 15. - 19. 3. 2021

Po - samostatná práce (culture: Sport in New Zealand) -> na úterý 16. 3., zadání v Google učebně

Út - 'offline' hodina - samostatná práce (non-defining relative clauses - zápis, procvičování)

St - KAj - samostatná práce (comparing pictures) -> zadání v Google učebně

 - online hodina (non-defining relative clauses; sports in Eng-speaking countries)

G5 - AJ a KAj - sk. HEN - 15. - 19. 3. 2021

Po - ´offline´ hodina - samostatná práce (quantifiers - kontrola samostatné práce; negative prefixes - zápis, procvičování)

Út - KAj - samostatná práce (imitating a native speaker) -> zadání v Google učebně

St - online hodina (kontrola samostatné práce)

Čt - samostatná práce (public speaking - reading) -> do neděle 21. 3., zadání v Google učebně

G5 - AJ a KAj - sk. HEN - 15. - 19. 3. 2021

Po - ´offline´ hodina - samostatná práce (quantifiers - kontrola samostatné práce; negative prefixes - zápis, procvičování)

Út - KAj - samostatná práce (imitating a native speaker) -> zadání v Google učebně

St - online hodina (kontrola samostatné práce)

Čt - samostatná práce (public speaking - reading) -> do neděle 21. 3., zadání v Google učebně

G4 - AJ - sk. HEN - 15. - 19. 3. 2021

Po - ´offline´ hodina (Unit 7 test; unit 8 - vocabulary)

St - samostatná práce (unit 8 - vocabulary, reading) -> na čtvrtek 18. 3., zadání v Google učebně

Čt - online hodina (kontrola samostatné práce)

G3 - AJ - sk. HEN - 15. - 19. 3. 2021

Po - ´offline´ hodina (Unit 7 test; unit 8 - vocabulary)

Út - samostatná práce (unit 8 - vocabulary, reading) -> na čtvrtek 18. 3., zadání v Google učebně

Čt - online hodina (kontrola samostatné práce)

 

 

 

G2 - AJ - sk. HEN - 15. - 19. 3. 2021

Út - 'offline' hodina - samostatná práce (Unit 5 test, Unit 6 - vocabulary) -> do středy 17. 3., zadání v Google učebně

St - samostatná práce (Unit 6 - vocabulary) -> na pátek 19. 3., zadání v Google učebně

 - online hodina (kontrola samostatné práce, reading)

G7 - ČJ - 8. - 12. 3. 2021

Po - online hodina (mluvnice - procvičování pravopisu, úvod do tvarosloví)

St - online hodina (světová literatura 1. a 2. sv. v. - USA)

Čt - samostatná práce (světové literatury mezi válkami - Rusko) -> zadání v Google učebně

 - online hodina (publicistický styl - analytické a beletristické útvary) -> zadání v Google učebně

G7- KAj- sk. HEN - 8. - 12. 3. 2021

Samostatná práce - (Mind your language - watching series) -> zadání v Google učebně

G6 - AJ a KAj- sk. HEN - 8. - 12. 3. 2021

Po - samostatná práce (defining relative clauses, phrasal verbs - procvičování) -> na úterý 9. 3., zadání v Google učebně

Út - online hodina (kontrola samostatné práce)

St - KAj - samostatná práce (sports in the UK) -> zadání v Google učebně

 - online hodina (test on relative clauses and phrasal verbs; comparing pictures)

G5 - AJ a KAj- sk. HEN - 8. - 12. 3. 2021

Po - online hodina (speaking: spring holiday; grammar: C and U nouns, quantifiers)

Út - KAj - samostatná práce (imitating a native speaker) -> zadání v Google učebně

St - online hodina (grammar: quantifiers - zápis, procvičování)

Čt - samostatná práce (quantifiers - procvičování) -> do neděle 14. 3., zadání v Google učebně

G5 - AJ a KAj- sk. HEN - 8. - 12. 3. 2021

Po - online hodina (speaking: spring holiday; grammar: C and U nouns, quantifiers)

Út - KAj - samostatná práce (imitating a native speaker) -> zadání v Google učebně

St - online hodina (grammar: quantifiers - zápis, procvičování)

Čt - samostatná práce (quantifiers - procvičování) -> do neděle 14. 3., zadání v Google učebně

G4 - AJ - sk. HEN - 8. - 12. 3. 2021

Po - online hodina (speaking: spring holiday, In a music shop)

St - samostatná práce (Progress check U7; Jane Austen) -> na čtvrtek 11. 3., zadání v Google učebně

Čt - online hodina (kontrola samostatné práce, příprava na test)

G3 - AJ - sk. HEN - 8. - 12. 3. 2021

Po - online hodina (speaking: spring holiday, culture: The White House) 

Út - samostatná práce (Progress check U7) -> na čtvrtek 11. 3., zadání v Google učebně

Čt - online hodina (kontrola samostatné práce, příprava na test)

G2 - AJ - sk. HEN - 8. - 12. 3. 2021

Út - online hodina (speaking: At the box office)

St - samostatná práce (Progress check U5) -> na pátek 12. 3., zadání v Google učebně

 - online hodina (kontrola samostatné práce, příprava na test)

G7 - ČJ - 22. - 26. 2. 2021

Po - online hodina (publicistický styl - útvary)

St - online hodina (světová literatura 1. a 2. sv. v. - anglicky mluvící země)

Čt - samostatná práce (světové literatury mezi válkami - Rusko) -> zadání v Google učebně

 - online hodina (bude upřesněno) -> zadání v Google učebně

G7 - KAj - sk. HEN - 22. - 26. 2. 2021

Samostatná práce - (talking about dream jobs) -> zadání v Google učebně, odevzdání 28. 2.

G6 - AJ a KAj - sk. HEN - 22. - 26. 2. 2021

Po - samostatná práce (phrasal verbs - opakování, procvičování) -> na úterý 23. 2., zadání v Google učebně

Út - online hodina (kontrola samostatné práce, procvičování, vocabulary - phrasal verbs connected with sport)

St - KAj - samostatná práce (comparing pictures) -> zadání v Google učebně

 - online hodina (phrasal verbs connected with sport; comparing pictures)

G5 - AJ a KAj - sk. HEN - 22. - 26. 2. 2021

Po - online hodina (countries and nationalities, reading - kontrola sam. práce, procvičování; test - phrasal verbs)

Út - KAj - samostatná práce (maturita topic: Australia) -> zadání v Google učebně

St - online hodina (grammar: some/any, much/many)

Čt - samostatná práce (some/any, much/many - procvičování) -> do neděle 28. 2., zadání v Google učebně

G5 - AJ a KAj - sk. HEN - 22. - 26. 2. 2021

Po - online hodina (countries and nationalities, reading - kontrola sam. práce, procvičování; test - phrasal verbs)

Út - KAj - samostatná práce (maturita topic: Australia) -> zadání v Google učebně

St - online hodina (grammar: some/any, much/many)

Čt - samostatná práce (some/any, much/many - procvičování) -> do neděle 28. 2., zadání v Google učebně

G4 - AJ - sk. HEN - 22. - 26. 2. 2021

Po - online hodina (writing: a class survey) 

St - samostatná práce (writing: a class survey; Jane Austen) -> na čtvrtek 25. 2., zadání v Google učebně

Čt - online hodina (kontrola samostatné práce, Jane Austen)

G3 - AJ - sk. HEN - 22. - 26. 2. 2021

Po - online hodina (writing - a description /popis/; culture: The White House) 

Út - samostatná práce (revision U7) -> na čtvrtek 25. 2., zadání v Google učebně

Čt - online hodina (kontrola samostatné práce, opakování U2)

G2 - AJ - sk. HEN - 22. - 26. 2. 2021

Út - online hodina (test - can/can't, adverbs of manner; writing - a magazine article )

St - samostatná práce (writing - a magazine article) -> na pátek 26. 2., zadání v Google učebně

 - online hodina (kontrola samostatné práce; culture: the Titanic)

G7 - ČJ - 15. - 19. 2. 2021

Po - online hodina (světová literatura 1. a 2. sv. v. - Francie)

St - online hodina (test - ztracená generace; světová literatura 1. a 2. sv. v. - anglicky mluvící země)

Čt - samostatná práce (světové literatury mezi válkami - anglicky mluvící země) -> zadání v Google učebně

 - online hodina (světové literatury mezi válkami - anglicky mluvící země) -> zadání v Google učebně

G7 - KAj - sk. HEN - 15. - 19. 2. 2021

Samostatná práce - (talking about dream jobs) -> zadání v Google učebně, odevzdání 21. 2.

G6 - AJ a KAj - sk. HEN - 15. - 19. 2. 2021

Po - samostatná práce (relative clauses - procvičování) -> na úterý 16. 2., zadání v Google učebně

Út - online hodina (kontrola samostatné práce, procvičování)

St - KAj - samostatná práce (revision of maturita topics) -> zadání v Google učebně

 - online hodina (vocabulary - phrasal verbs connected with sport)

G5 - AJ a KAj - sk. HEN - 15. - 19. 2. 2021

Po - online hodina (countries and nationalities - kontrola samostatné práce, procvičování; phrasal verbs)

Út - KAj - samostatná práce (Australia - quiz) -> zadání v Google učebně

St - online hodina (reading - příprava na samostatnou práci; test - phrasal verbs)

Čt - samostatná práce (reading - Mapping the world's languages) -> do neděle 21. 2., zadání v Google učebně

G5 - AJ a KAj - sk. HEN - 15. - 19. 2. 2021

Po - online hodina (countries and nationalities - kontrola samostatné práce, procvičování; phrasal verbs)

Út - KAj - samostatná práce (...) -> zadání v Google učebně

St - online hodina (reading - příprava na samostatnou práci; test - phrasal verbs)

Čt - samostatná práce (reading - Mapping the world's languages) -> do neděle 21. 2., zadání v Google učebně

G4 - AJ - sk. HEN - 15. - 19. 2. 2021

Po - online hodina (first conditional - procvičování, příprava na test) 

St - samostatná práce (culture - schools in the UK) -> na čtvrtek 18. 2., zadání v Google učebně

Čt - online hodina (kontrola samostatné práce; test - first conditional)

G3 - AJ - sk. HEN - 15. - 19. 2. 2021

Po - online hodina (past simple - procvičování, příprava na test; writing - a description /popis/) 

Út - samostatná práce (writing - a description /popis/) -> na čtvrtek 18. 2., zadání v Google učebně

Čt - online hodina (kontrola samostatné práce; past simple of regular verbs - test)

G2 - AJ - sk. HEN - 15. - 19. 2. 2021

Út - online hodina (can + adverbs of manner - procvičování, příprava na test; writing - a magazine article )

St - samostatná práce (writing - a magazine article) -> na pátek 19. 2., zadání v Google učebně

 - online hodina (kontrola samostatné práce; test - can/can't, adverbs of manner)

G7 - ČJ - 8. - 12. 2. 2021

Po - online hodina (publicistický styl - úvod)

St - online hodina (světová literatura mezi válkami)

Čt - samostatná práce (světové literatury mezi válkami) -> zadání v Google učebně

 - online hodina (publicistický styl) -> zadání v Google učebně

G7 - KAj - sk. HEN - 8. - 12. 2. 2021

Samostatná práce - příprava maturitního tématu Schools, education and lifestyle -> zadání v Google učebně, odevzdání 14. 2.

G6 - AJ - sk. HEN - 8. - 12. 2. 2021

Po - samostatná práce (Sports superstitions - reading) -> do pátku 12. 2., zadání v Google učebně

Út - online hodina (describing pictures)

St - KAj - samostatná práce (describing pictures) -> zadání v Google učebně

 - online hodina (kontrola samostatné práce /Sports superstitions/, úvod do relative clauses)

G5 - AJ a KAj - sk. HEN - 8. - 12. 2. 2021

Po - online hodina (test U2; speaking - apologizing)

Út - KAj - samostatná práce (bude upřesněno) -> zadání v Google učebně

St - online hodina (Unit 3 - introduction, vocabulary)  

Čt - samostatná práce (Unit 3 - vocabulary - procvičování) -> do neděle 12. 2., zadání v Google učebně

G5 - AJ a KAj - sk. HEN - 8. - 12. 2. 2021

Po - online hodina (test U2; speaking - apologizing)

Út - KAj - samostatná práce (bude upřesněno) -> zadání v Google učebně

St - online hodina (Unit 3 - introduction, vocabulary)  

Čt - samostatná práce (Unit 3 - vocabulary - procvičování) -> do neděle 12. 2., zadání v Google učebně

G4 - AJ - sk. HEN - 8. - 12. 2. 2021

Po - ´offline´ hodina (reading, first conditional /první podmínková věta/) -> do úterý 9. 2. 20:00, zadání v Google učebně

St - samostatná práce (first conditional - procvičování) -> na čtvrtek 11. 2., zadání v Google učebně

Čt - online hodina (kontrola samostatné práce, procvičování)

G3 - AJ - sk. HEN - 8. - 12. 2. 2021

Po - online hodina (past simple - pravidelná slovesa /zápis, procvičování/) 

Út - samostatná práce (past simple - procvičování) -> na čtvrtek 11. 2., zadání v Google učebně

Čt - online hodina (kontrola samostatné práce; writing - a description /popis/)

G2 - AJ - sk. HEN - 8. - 12. 2. 2021

Út - online hodina (adverbs of manner - výklad, zápis)

St - samostatná práce (adverbs of manner - procvičování) -> na pátek 12. 2.,  zadání v Google učebně

 - online hodina (kontrola samostatné práce, procvičování; can/can't - procvičování)

G7 - ČJ - 1. - 5. 2. 2021

Po - online hodina (literatura - kompletní opakování)

St - online hodina (Nehodou to začíná - online preventivní pořad)

Čt - samostatná práce (světové literatury mezi válkami - Německo) -> zadání v Google učebně

 - online hodina (úvod do publicistického stylu - kvíz; světová literatura mezi válkami - Německo) -> zadání v Google učebně

G7 - KAj - sk. HEN - 1. - 5. 2. 2021

Samostatná práce - příprava maturitního tématu Schools, education and lifestyle -> zadání v Google učebně

G6 - AJ a KAj - sk. HEN - 1. - 5. 2. 2021

Po - samostatná práce (unit 8 - vocabulary ) -> do úterý 2. 2., zadání v Google učebně

Út - online hodina (vocabulary - kontrola samostatné práce, procvičování)

St - KAj - samostatná práce (Mind Your Language) -> zadání v Google učebně

 - online hodina (describing pictures - procvičování, příprava na reading)

G5 - AJ a KAj - sk. HEN - 1. - 5. 2. 2021

Po - online hodina (speaking - apologising; phrasal verbs - procvičování)

Út - KAj - samostatná práce (apologizing) -> zadání v Google učebně

St - samostatná práce (revision U2 - příprava na test) -> na pátek 5. 2., zadání v Google učebně

Čt - online hodina (revision U2 - kontrola samostatné práce)

G5 - AJ a KAj - sk. HEN - 1. - 5. 2. 2021

Po - online hodina (speaking - apologising; phrasal verbs - procvičování)

Út - KAj - samostatná práce (apologizing) -> zadání v Google učebně

St - samostatná práce (revision U2 - příprava na test) -> na pátek 5. 2., zadání v Google učebně

Čt - online hodina (revision U2 - kontrola samostatné práce)

G4 - AJ - sk. HEN - 1. - 5. 2. 2021

Po - online hodina (will for future, vocabulary - opakování, příprava na test; vocabulary - musical instruments)

St - samostatná práce (musical instruments - procvičování; příprava na test) -> na čtvrtek 4. 2., zadání v Google učebně

Čt - online hodina (test - will, vocabulary U7; kontrola samostatné práce)

G3 - AJ - sk. HEN - 1. - 5. 2. 2021

Po - samostatná práce (gadgets - vocabulary, procvičování) -> na úterý 2. 2., zadání v Google učebně

Út - online hodina (gadgets - kontrola samostatné práce; reading /Useful gadgets/ + past simple)

Čt - online hodina (past simple - pravidelná slovesa /zápis, procvičování/)

G2 - AJ - sk. HEN - 1. - 5. 2. 2021

Út - online hodina (otázky, adverbs of frequency - příprava na test; Redroofs - reading; can/can´t)

St - samostatná práce (can/can't - procvičování) -> na pátek 5. 2.,  zadání v Google učebně

 - online hodina (test - adverbs of frequency, questions; kontrola samostatné práce)

G7 - ČJ - 25. 1. - 26. 1. 2021

Po - online hodina (příprava na didaktický test)

 

G6 - AJ a KAj - sk. HEN - 25. 1. - 26. 1. 2021

Út - online hodina (games, speaking, vocabulary)

 

G5 - AJ a KAj - sk. HEN - 25. 1. - 26. 1. 2021

Po - online hodina (test - past tensesspeaking - apologizing)

G5 - AJ a KAj - sk. HEN - 25. 1. - 26. 1. 2021

Po - online hodina (test - past tensesspeaking - apologizing)

 

G4 - AJ - sk. HEN - 25. 1. - 26. 1. 2021

Po - online hodina (will - procvičování; games, speaking)

 

G3 - AJ - sk. HEN - 25. 1. - 26. 1. 2021

Út - online hodina (speaking - asking for information; games)

 

G2 - AJ - sk. HEN - 25. 1. - 26. 1. 2021

Út - online hodina (vocabulary - procvičování, games)

 

G7 - ČJ - 18. 1. - 22. 1. 2021

Po - online hodina (test - grafická stránka jazyka; vybrané jevy grafické stránky - procvičování)

St - online hodina (ztracená generace - opakování)

Čt - samostatná práce (Ztracená generace - opakování formou kvízu) -> zadáno v hodině

 - online hodina (úvod do publicistického stylu - kvíz) -> zadání v Google učebně

G7 - AJ a KAj - sk. HEN - 18. 1. - 22. 1. 2021

Samostatná práce - příprava maturitního tématu Schools, education and lifestyle -> zadání v Google učebně

G6 - AJ a KAj - sk. HEN - 18. 1. - 22. 1. 2021

Po - samostatná práce (writing - for and against essay) -> do pátku 21. 1., zadání v Google učebně

Út - online hodina (KAj - describing pictures)

St - KAj - samostatná práce (comparing pictures) -> zadání v Google učebně

 - online hodina (writing - kontrola samostatné práce, zápis, preparation for writing)

G5 - AJ a KAj - sk. HEN - 18. 1. - 22. 1. 2021

Po - online hodina (test - past simple; speaking - apologising)

Út - KAj - samostatná práce (apologising) -> zadání v Google učebně

St - samostatná práce (writing - a blog post) -> na pátek 21. 1., zadání v Google učebně

Čt - online hodina (test - past tenseswriting - kontrola samostatné práce)

G5 - AJ a KAj - sk. HEN - 18. 1. - 22. 1. 2021

Po - online hodina (test - past simple; speaking - apologising)

Út - KAj - samostatná práce (apologising) -> zadání v Google učebně

St - samostatná práce (writing - a blog post) -> na pátek 21. 1., zadání v Google učebně

Čt - online hodina (test - past tenseswriting - kontrola samostatné práce)

G4 - AJ - sk. HEN - 18. 1. - 22. 1. 2021

Po - online hodina (reading - Know your future; will for future)

St - samostatná práce (will - procvičování) -> do čtvrta 21. 1., zadání v Google učebně

Čt - online hodina (kontrola samostatné práce)

G3 - AJ - sk. HEN - 18. 1. - 22. 1. 2021

Po - samostatná práce (there was/were) -> na úterý 19. 1., zadání v Google učebně

Út - online hodina (test - U7 slovní zásoba, was/were; there was/were - kontrola samostatné práce, procvičování)

Čt - online hodina (vocabulary - gadgets; past simple - pravidelná slovesa)

G2 - AJ - sk. HEN - 18. 1. - 22. 1. 2021

Út - online hodina (otázky - procvičování, příprava na test; school subjects)

St - samostatná práce (příprava na test, school subjects - procvičování) -> na pátek 22. 1.,  zadání v Google učebně

 - online hodina (test - adverbs of frequency, questions; kontrola samostatné práce)

G7 - ČJ - 11. 1. - 15. 1. 2021

Po - online hodina (grafická stránka jazyka - jednotlivé jevy, opakování)

St - online hodina (test - buřiči, ztracená generace)

Čt - samostatná práce (ztracená generace - četba)

- online hodina (bude upřesněno)

G7 - KAj - sk. HEN - 11. 1. - 15. 1. 2021

Samostatná práce - doplnění nesplněné práce, watching videos in English

G6 - AJ a KAj - sk. HEN - 11. 1. - 15. 1. 2021

Po - samostatná práce (revision U6) -> do úterý 12. 1., zadání v Google učebně

Út - online hodina - (revision U6 - kontrola samostatné práce)

St - KAj - samostatná práce (describing pictures - procvičování) -> do pátku 15. 1., zadání v Google učebně

- online hodina (Test U6; describing pictures - kontrola samostatné práce)

G5 - AJ a KAj - sk. HEN - 11. 1. - 15. 1. 2021

Po - online hodina (past simple x past continuous)

Út - KAj - samostatná práce (bude upřesněno) -> zadání v Google učebně

St - samostatná práce (past tenses - procvičování, příprava na test)

Čt - online hodina (past tenses - test, ...)

G5 - AJ a KAj - sk. HEN - 11. 1. - 15. 1. 2021

Po - online hodina (past simple x past continuous)

Út - KAj - samostatná práce (bude upřesněno) -> zadání v Google učebně

St - samostatná práce (past tenses - procvičování, příprava na test)

Čt - online hodina (past tenses - test, ...)

G4 - AJ - sk. HEN - 11. 1. - 15. 1. 2021

Po - online hodina (test U6)

St - samostatná práce (U7 - procvičování slovní zásoby) -> do čtvrta 13. 1., zadání v Google učebně

Čt - online hodina (kontrola samostatné práce, ...)

G3 - AJ - sk. HEN - 11. 1. - 15. 1. 2021

Po - samostatná práce (past simple: questions, irregular verbs) -> na úterý 12. 1., zadání v Google učebně

Út - online hodina (kontrola samostatné práce, procvičování nepravidelných sloves)

Čt - online hodina (there was/were; příprava na test - U7 slovní zásoba, was/were)

G2 - AJ - sk. HEN - 11. 1. - 15. 1. 2021

Út - online hodina (otázky - slovosled)

St - samostatná práce (otázky - procvičování) -> na pátek 15. 1.,  zadání v Google učebně

- online hodina (kontrola samostatné práce, procvičování)

G7 - ČJ - 4. 1. - 8. 1. 2021

Po - online hodina - sloh (slohová práce - recenze)

St - online hodina - literatura (opakování, úvod do světové literatury mezi válkami)

Čt - samostatná práce - mluvnice (grafická stránka jazyka) -> zadání v Google učebně

- samostatná práce - sloh (slohová práce - recenze)

G7 - KAj - sk. HEN - 4. 1. - 8. 1. 2021

Po - samostatná práce (New Year's resolutions) -> zadání v Google učebně

G6 - AJ a KAj - sk. HEN - 4. 1. - 8. 1. 2021

Po - samostatná práce (New Year's resolutions) -> zadání v Google učebně

Út - online hodina (Christmas holiday - speaking, revising past simple)

St - KAj - samostatná práce (describing pictures) -> zadání v Google učebně, do neděle

- online hodina (bude upřesněno)

G5 - AJ a KAj - sk. HEN - 4. 1. - 8. 1. 2021

Po - online hodina (Christmas holiday - speaking, revising past simple)

Út - KAj - samostatná práce (New Year's resolutions) -> zadání v Google učebně

St - samostatná práce (past continuous - zápis, procvičování) -> zadání v Google učebně, do čtvrtka

Čt - online hodina (past continuous - kontrola samostatné práce, procvičování)

G5 - AJ a KAj - sk. HEN - 4. 1. - 8. 1. 2021

 

Po - online hodina (Christmas holiday - speaking, revising past simple)

Út - KAj - samostatná práce (New Year's resolutions) -> zadání v Google učebně

St - samostatná práce (past continuous - zápis, procvičování) -> zadání v Google učebně, do čtvrtka

Čt - online hodina (past continuous - kontrola samostatné práce, procvičování)

G4 - AJ - sk. HEN - 4. 1. - 8. 1. 2021

Po - online hodina (Christmas holiday - speaking, revising past simple)

St - samostatná práce (progress check U6) -> zadání v Google učebně

Čt - online hodina (kontrola samostatné práce, úvod do nové lekce)

G3 - AJ - sk. HEN - 4. 1. - 8. 1. 2021

Po - samostatná práce (past simple: nepravidelná slovesa) -> zadání v Google učebně

Út - online hodina (talking about Christmas holiday)

Čt - online hodina (past simple: sloveso být - procvičování)

G2 - AJ - sk. HEN - 4. 1. - 8. 1. 2021

Út - online hodina (speaking about Christmas)

St - samostatná práce (adverbs of freqency) -> na pátek, zadání v Google učebně

- online hodina (adverbs of frequency - kontrola samostatné práce, procvičování)

G6 - AJ a KAj - sk. HEN - 14.-18. 12. 2020

Po - samostatná práce (have something done - procvičování) -> na úterý, zadání v Google učebně

Út - online hodina (kontrola samostatné práce, prepositional phrases)

St - KAj (Christmas in English-speaking countries) 

- online hodina (prepositonal phrases - procvičování, Christmas in Eng-speaking countries)

G7 - ČJ - 14.-18. 12. 2020

Po - online hodiny (mluvnice - zájmeno "jenž")

St - online hodina (sloh - recenze)

Čt - samostatná práce (Generace buřičů - Dyk, Toman ) -> zadání v Google učebně

 - samostatná práce (Generace buřičů - Šrámek, Gellner) -> zadání v Google učebně

G7 - KAj - sk. HEN - 14.-18. 12. 2020

Po - samostatná práce (Expressing preferences) -> zadání v Google učebně 

G4 - AJ - sk. HEN - 14.-18. 12. 2020

Po - online hodina (giving opinion - procvičování, culture - The police)

St - samostatná práce (Culture: The police) -> na čtvrtek, zadání v Google učebně

Čt - online hodina (kontrola samostatné práce, Vánoce)

G3 - AJ - sk. HEN - 14.-18. 12. 2020

Po - samostatná práce (Reading: History on an English street + slovní zásoba, nepravidelná slovesa) -> na úterý, zadání v Google učebně

Út - online hodina (kontrola samostatné práce, minulý čas slovesa být)

Čt - online hodina (minulý čas slovesa být - procvičování; Vánoce)

G5 - AJ a KAj - sk. HEN - 7.- 11. 12. 2020

Po - online hodina (test - irregular verbs, past simple - procvičování)

Út - KAj - samostatná práce (Answering questions in past simple) -> zadání v Google učebně, do neděle 13. 12.

St - samostatná práce (Reading: Thinking about right and wrong) -> zadání v Google učebně, do neděle 13. 12. 

Čt - online hodina (phrasal verbs)

G5 - AJ a KAj - sk. HEN - 7. - 11. 12. 2020

Po - online hodina (test - irregular verbs, past simple - procvičování)

Út - KAj - samostatná práce (Answering questions in past simple) -> zadání v Google učebně, do neděle 13. 12.

St - samostatná práce (Reading: Thinking about right and wrong) -> zadání v Google učebně, do neděle 13. 12. 

Čt - online hodina (phrasal verbs)

G2 - AJ - sk. HEN - 7.-11. 12. 2020

Út - online hodina (opakování L4, úvod do nové lekce) 

St - samostatná práce (L5 - procvičování slovní zásoby) -> do pátku, zadání v Google učebně

- online hodina (kontrola samostatné práce, procvičování slovní zásoby, opakování přítomného času prostého)

G7 - ČJ - 30. 11. - 4. 12. 2020

Po - online hodina (Mluvnice: cizí slova; grafická stránka jazyka)

St - online hodina (Lit.: test z ČM; Generace buřičů)

Čt - samostatná práce (Lit.: Generace buřičů)

- samostatná práce (Sloh: úvaha - slohová práce)

G7 - KAj - sk. HEN - 30. 11. - 4. 12. 2020

Po - samostatná práce (individual reading and/or listening) -> zadání v Google učebně 

G6 - AJ a KAj - sk. HEN - 30. 11. - 4. 12. 2020

Po - samostatná práce (the passive - procvičování) -> na úterý, zadání v Google učebně

Út - online hodina (test on vocabulary U6; the passive - kontrola samostatné práce, procvičování)

St - KAj - samostatná práce (práce zadána v předešlém týdnu)

- online hodina (bude upřesněno)

G5 - AJ a KAj - sk. HEN - 30. 11. - 4. 12. 2020

Po - online hodina (past simple - spelling, pronuciation, irregular verbs 2)

Út - AJ - samostatná práce (past simple - exercises) -> na pátek, zadání v Google učebně

St - samostatná práce (developing vocabulary - phrasal verbs) -> zadání v Google učebně

Čt - KAj - online hodina (kontrola samostatné práce; past simple in speaking)

G5 - AJ a KAj - sk. HEN - 30. 11. - 4. 12. 2020

Po - online hodina (past simple - spelling, pronuciation, irregular verbs 2, exercises)

Út - AJ - samostatná práce (past simple - exercises) -> na pátek, zadání v Google učebně

St - samostatná práce (developing vocabulary - phrasal verbs) -> zadání v Google učebně

Čt - KAj - online hodina (kontrola samostatné práce; past simple in speaking)

G4 - AJ - sk. HEN - 30. 11. - 4. 12. 2020

Po - online hodina (kontrola samostatné práce; writing a letter)

St - samostatná práce ("also" and "too" - zápis, procvičování) -> na čtvrtek, zadání v Google učebně

Čt - online hodina (kontrola samostatné práce, writing a letter - zadání)

G3 - AJ - sk. HEN - 30. 11. - 4. 12. 2020

Po - samostatná práce (U6 - progress check /opakování 6. lekce/) -> k odevzdání před úterní hodinou, zadání v Google učebně

Út - online hodina (kontrola samostatné práce, příprava na test)

Čt - online hodina (bude upřesněno)

G7 - ČJ - 23. - 27. 11. 2020

Po - online hodina (mluvnice - test, sloh - útvary odborného stylu)

St - online hodina (sloh - útvary odborného stylu, úvaha)

Čt - samostatná práce (literatura - Česká moderna - opakování)

- samostatná práce (sloh - úvaha)

G7 - KAj - sk. HEN - 23. - 27. 11. 2020

Po - samostatná práce (Benefits of reading in English) -> zadání v Google učebně

G6 - AJ a KAj - sk. HEN - 23. - 27. 11. 2020

Po - samostatná práce (Reading - The Ig Nobel prizes + vocabulary) -> na úterý, zadání v Google učebně

Út - online lesson (kontrola samostatné práce; grammar - the passive)

St - KAj - samostatná práce (Imitating a native speaker /not for editors/) -> zadání v Google učebně

- online lesson (test on vocabulary - SB p. 70-71; the passive - zápis a procvičování)

G5 - AJ a KAj - sk. HEN - 23. - 27. 11. 2020

Po - online hodina (test on vocabulary - crime and criminals; grammar - past simple)

Út - KAj - samostatná práce (Recording reading aloud) -> zadání v Google učebně

St - samostatná práce (past simple, irregular verbs - procvičování) -> na čtvrtek, zadání v Google učebně

Čt - online hodina (test on irregular verbs; kontrola samostatné práce)

G5 - AJ a KAj - sk. HEN - 23. - 27. 11. 2020

Po - online hodina (test on vocabulary - crime and criminals; grammar - past simple)

Út - KAj - samostatná práce (Recording reading aloud) -> zadání v Google učebně

St - samostatná práce (past simple, irregular verbs - procvičování) -> na čtvrtek, zadání v Google učebně

Čt - online hodina (test on irregular verbs; kontrola samostatné práce)

G4 - AJ - sk. HEN - 23. - 27. 11. 2020

Po - online hodina (TEST - going to, reading - Mountain Rescue, grammar - should)

St - samostatná práce (should - zápis, procvičování) -> na čtvrtek, zadání v Google učebně

Čt - online hodina (kontrola samostatné práce; culture - The police, literature)

G3 - AJ - sk. HEN - 23. - 27. 11. 2020

Po - samostatná práce (Writing an email) -> zadání v Google učebně, k odevzdání v neděli 29. 11. 

Út - online hodina (test - present tenses; sport in English-speaking countries)

Čt - online hodina (Progess check U6 - příprava na test)

G2 - AJ - sk. HEN - 23. - 27. 11. 2020

Út - online hodina (test - a/an, some, any; Reading and writing - A city guide)

St - samostatná práce (Writing - A city guide, "also") -> na pátek, zadání v Google učebně

- online hodina (kontrola samostatné práce, Progress check U4 - příprava na test)

G7 - ČJ - 18. - 20. 11. 2020

St - online hodina (kontrola samostatné práce Manifest české moderny, úvod do české moderny)

Čt - samostatná práce (česká moderna)

- samostatná práce (odborný styl - práce zadána v předešlém týdnu)

G6 - AJ a KAj - sk. HEN - 18. - 20. 11. 2020

St - KAj - samostatná práce (práce zadána v minulém týdnu, tento týden práce pouze pro editory - zadání v Google učebně)

- online hodina (reading - The Ig Nobel Prizes + vocabulary)

G5 - AJ a KAj - sk. HEN - 18. - 20. 11. 2020

St - samostatná práce (reading: Police File, vocabulary; příprava na test) -> na čtvrteční hodinu, zadání v Google učebně

Čt - online hodina (test ze slovní zásoby /U2/, kontrola samostatné práce)

G5 - AJ a KAj - sk. HEN - 18. - 20. 11. 2020

St - samostatná práce (reading: Police File, vocabulary; příprava na test) -> na čtvrteční hodinu, zadání v Google učebně

Čt - online hodina (test ze slovní zásoby /U2/, kontrola samostatné práce)

G4 - AJ - sk. HEN - 18. - 20. 11. 2020

St - samostatná práce (My favourite things - recoding a video) -> do neděle 22. 11., zadání v Google učebně

Čt - online hodina (kontrola samostatné práce z předešlého týdne, TEST on vocabulary)

G3 - AJ - sk. HEN - 18. - 20. 11. 2020

Čt - online hodina (writing an email, spojka "so", TEST on vocabulary)

G2 - AJ - sk. HEN - 18. - 20. 11. 2020

St - samostatná práce (a/an, some, any - procvičování, Peppa Pig) -> na páteční hodinu, zadání v Google učebně

- online hodina (kontrola samostatné práce, wrtiting - A city guide)

G7 - ČJ - 9.-13. 11. 2020

Po - online hodina (mluvnice - čárky v souvětí 2) -> DÚ do pátku 13. 11. 

St - online hodina (literatura - TEST z AVANTGARDY, úvod do české moderny)

Čt - samostatná práce (česká moderna)

 - samostatná práce (sloh - bude upřesněno)

 

*Detaily k samostatné práci v Google učebně

G7 - KAj - sk. HEN - 9.-13. 11. 2020

Mon - individual work (reading a story)

*Details in Google classroom

G6 - AJ a KAj - sk. HEN - 9.-13. 11. 2020

Po - samostatná práce (TEST) -> k odevzdání ve stejný den

Út - online hodina (U6 - slovní zásoba, procvičování)

St - KAj - samostatná práce (zpracování maturitní otázky Our school)

Čt - online hodina (reading - The Ig Nobel Prizes, úvod do gramatiky - the passive)

 

*Detaily k samostatné práci v Google učebně

G5 - AJ a KAj- sk. HEN - 9.-13. 11. 2020

Po - online hodina (úvod do nové lekce /U2/, slovní zásoba)

Út - KAj - samostatná práce (reading a story)

St - samostatná práce (procvičování slovní zásoby, reading - Police File) -> na čtvrteční online hodinu

Čt - online hodina (kontrola samostatné práce, gramatika - past simple)

 

*Detaily k samostatné práci v Google učebně

G5 - AJ a KAj- sk. HEN - 9.-13. 11. 2020

Po - online hodina (úvod do nové lekce /U2/, slovní zásoba)

Út - KAj - samostatná práce (reading a story)

St - samostatná práce (procvičování slovní zásoby, reading - Police File) -> na čtvrteční online hodinu

Čt - online hodina (kontrola samostatné práce, gramatika - past simple)

 

*Detaily k samostatné práci v Google učebně

G4 - AJ - sk. HEN - 9.-13. 11. 2020

Po - online hodina (slovní zásoba - procvičování; places of work)

St - samostatná práce (procvičování slovní zásoby, going to) -> zadání v Google učebně, poslat do neděle 15. 11.

Čt - online hodina (offline hodina, samostatná práce: slovní zásoba - health problems) > zadání v Google učebně, poslat do neděle 15. 11.

 

 

G3 - AJ - sk. HEN - 9.-13. 11. 2020

Po - samostatná práce (procvičování přítomných časů, slovní zásoba ve WB) -> na úterní hodinu, zadání v Google učebně

Út - online hodina (kontrola samostané práce, procvičování slovní zásoby)

Čt - online hodina (procvičování přítomných časů)

 

G2 - AJ - sk. HEN - 9.-13. 11. 2020

Út - online hodina (čtení - Tropical Islands, gramatika - a/an, some, any)

St - samostatná práce (gramatika - online procvičování, vocabulary - free-time activities, příprava na test) -> na páteční hodinu, zadání v Google učebně

 - online hodina (kontrola samostatné práce, procvičování gramatiky; test - slovní zásoba, C/U nouns)

 

 

G7 - ČJ - 2. - 6. 11. 2020

Po - online hodina (mluvncie - čárky v souvětí souřadném) -> DÚ do pátku 6. 11. 

St - online hodina (literatura - opakování, úvod do české moderny)

Čt - samostatná práce (avantgarda - četba)

- samostatná práce (sloh - bude upřesněno)

 

*Detaily k samostatné práci v Google učebně

G7 - KAj - sk. HEN - 2. - 6. 11. 2020

Po - samostatná práce (zhlédnou film/seriál v AJ a napsat "recenzi")

*Detaily v Google učebně

G6 - AJ a KAj - sk. HEN - 2. - 6. 11. 2020

Po - samostatná práce (writing a formal letter SB p. 67 = na úterý)

Út - online hodina (kontrola samostatné práce, writing a formal letter - zápis)

St - KAJ - samostatná práce (zhlédnout film/seriál v AJ a napsat "recenzi")

- online hodina (opakování 5. lekce, příprava na test)

 

*Detaily k samostatné práci v Google učebně

G5 - AJ a KAj - sk. HEN - 2. - 6. 11. 2020

Po - online hodina (opakování L1, příprava na test)

Út - KAj - samostatná práce (zhlédnout seriál/film v angličtině a napsat "recenzi" = do konce týdne)

St - samostatná práce 

Čt - online hodina (TEST, úvod do nové lekce - slovní zásoba)

 

*Detaily k samostatné práci v Google učebně

G5 - AJ a KAj - sk. HEN - 2. - 6. 11. 2020

Po - online hodina (opakování L1, příprava na test)

Út - KAj - samostatná práce (zhlédnout seriál/film v angličtině a napsat "recenzi" = do konce týdne)

St - samostatná práce 

Čt - online hodina (TEST, úvod do nové lekce - slovní zásoba)

 

*Detaily k samostatné práci v Google učebně

G4 - AJ - sk. HEN - 2. - 6. 11. 2020

Po - online hodina (čtení a slovní zásoba SB s. 71, úvod do gramatiky - be going to)

St - samostatná práce (jobs - procvičování slovní zásoby ve WB, gramatika - zápis, online procvičování = vše na čtvrtek)

Čt - online hodina (kontrola samostatné práce, procvičování gramatiky)

 

*Detaily k samostatné práci v Google učebně

G3 - AJ - sk. HEN - 2. - 6. 11. 2020

Po - samostatná práce (present continuous - procvičování, reading SB. 76, gramatika /pr. simple x continuous/ - zápis = vše na úterý)

Út - online hodina (kontrola práce z pondělí)

Čt - online hodina (gramatika - vysvětlení, procvičování; mluvní cvičení)

 

*Detaily k samosatné práci v Google učebně

G2 - AJ - sk. HEN - 2. 11. - 6. 2020

Út - online hodina (landscape features - slovní zásoba, countable and uncountable nouns - gramatika)

St - samostatná práce (procvičování látky z úterní hodiny /WB, online cvičení/ - na páteční hodinu)

- online hodina (kontrola samostatné práce, procvičování, mluvní cvičení)

 

*Detaily k samostatné práci v Google učebně

G7 - KAj - sk. HEN - 19. - 23. 10. 2020

Mon - individual work (imitation work - see Google classroom)

G2 - AJ - sk. HEN - 19. - 23. 10. 2020

Út - online hodina (there is, there are)

St - samostatná práce (there is/are + prepositions of place - cvičení v Google učebně, hotové do páteční hodiny)

- online hodina (kontrola samostatné práce; landscape features - vocabulary)

G3 - AJ - sk. HEN - 19. - 23. 10. 2020

Po - samostatná práce (Progress check U5 - TEST => termín odevzdání je DNES, 19. 10. 2020!)

Út - online hodina (present continuous)

Čt - online hodina (bude upřesněno)

G4 - AJ - sk. HEN - 19. - 23. 10. 2020

Po - online hodina (U5 - culture & CLIL)

St - samostatná práce (Progress check U5 - test - zveřejněno ve středu v 8:00 v Google učebně, odevzdání ve stejný den ve 20:00)

Čt - online hodina (U6 - jobs)

 

*Podrobné informace k samostatné práci najdete v Google učebně. 

G5 - AJ a KAj - sk. HEN - 19. - 23. 10. 2020

Mon - online lesson (family life - speaking)

Tue (KAj) - individual work ("speaking" in writing)

Wed - individual work (articles, writing) - ready for Thursday

Thu - online lesson (work check, writing)

 

*Details about the individual work are in Google classroom. 

 

 

G5 - AJ a KAj - sk. HEN - 19. - 23. 10. 2020

Mon - online lesson (family life - speaking)

Tue (KAj) - individual work ("speaking" in writing)

Wed - individual work (articles, writing) - ready for Thursday

Thu - online lesson (work check, writing)

 

*Details about the individual work are in Google classroom. 

 

G6 - AJ a KAj - sk. HEN - 19. - 23. 10. 2020

Mon (KAj) - individual work (British schools - ready for Friday, see Google classroom)

Tue - online lesson (conditionals, writing)

Wed - individual work (will be prepared)

Fri - online lesson (speaking - British schools)

G7 - ČJ - 19. - 23. 10. 2020

Po - online hodina (mluvnice - interpunkce + DÚ)

St - online hodina (literatura - poezie 20. stol.)

Čt - samostatná práce (literatura - literární moderna /test/)

- samostatná práce (nejspíš sloh - bude upřesněno)

 

G2 - AJ - sk. HEN - 14. 10. - 16. 5. 2020

Středa 14. 10. - samostatná práce

- online procvičování LOVE, LIKE a HATE a SKLOŇOVÁNÍ ZÁJMEN (instrukce v Google učebně)

 

Pátek 16. 10. - online hodina

- kontrola samostatné práce, úvod do 4. lekce

G3 - AJ - sk. HEN - 14. 10. - 16. 10. 2020

Čtvrtek 15. 10. - online hodina - present continuous

Práci zadanou v hodině v úterý 13. 10. si nechte na pondělní samostatnou práci. 

G4 - AJ - sk. HEN - 14. 10. - 16. 10. 2020

Středa 14. 10 - samostatná práce

Much and many - video, zápis, cvičení v pracovním sešitě

- podrobné informace v Google učebně

- hotové na čtvrteční online hodinu (15. 10.)

 

Čtvrtek 15. 10. - online hodina

- kontrola samostatné práce, opakování 5. lekce

 

 

 

G5 - AJ - sk. HEN - 12. -16. 10. 2020

Monday 12/10 - online lesson

Tuesday 13/10 - ARTICLES (notes and videos)

Wednesday 14/10 - ARTICLES (exercises)

Thursday 15/10 - online lesson (checking work and exercises)

*See more details in Google classroom. 

 

(We're going to work on your speaking /KAj/ next week.)

G5 - AJ - sk. HEN - 12. -16. 10. 2020

Monday 12/10 - online lesson

Tuesday 13/10 - ARTICLES (notes and videos)

Wednesday 14/10 - ARTICLES (exercises)

Thursday 15/10 - online lesson (checking work and exercises)

*See more details in Google classroom. 

 

(We're going to work on your speaking /KAj/ next week.)

G7 - ČJ - 12. - 16. 10. 2020

Pondělí - online hodina (didaktický test)

Středa - online hodina (opakování literární moderny, úvod do české moderny) - ZOPAKOVAT SVĚTOVOU LIT. MODERNU!

Čtvrtek - samostatná práce (zdvojené souhlásky)

Pátek - samostatná práce (bude upřesněno)

G6 - AJ - sk. HEN - 14. - 16. 10. 2020

Wednesday 14/10 - individual work

- first and second conditional (notes and exercises)

- instructions in Google classroom 

- ready for Friday

 

Friday 16/10 - online lesson

- individual work check

- speaking practice

Životopis

Čtenářský deník

Procvičování s, z

https://www.pravopisne.cz/2011/08/rychle-procviceni-pravidel-sz-1-cast-22/ https://www.mojecestina.cz/article/2009032104-psani-predpon-s-z-a-vz-predpona-s https://www.mojecestina.cz/predpony-s-z-a-vz

Projekt - 1. den

Milé tanečnice a hudebnice,

na náš první společný projektový den si prosím připravte 2 taneční/hudbení styly, které vás zajímají a kterým byste se chtěly věnovat. O těchto stylech si připravte krátké povídání (základní informace) a ukázkové video pro ostatní. Můžete pracovat ve dvojicích, popř. ve trojicích. 

Sejdeme se pravděpodobně v aule. 

Budu se těšit,

Nikola Hendrichová

 

Renesance a humanismus v Čechách

Oktáva - MATURITA TOPICS II

Oktáva - MATURITA TOPICS

Comparing pictures

1. Presentation of the language: http://efllecturer.blogspot.com/2011/09/describing-photos-comparing-contrasting.html

2. Example comparison (Youtube, 1:15): https://www.youtube.com/watch?v=UbicR-jHX2k&list=PL1Dk6d8fx0iY432c74u8VOuHG_3zbk-tv&index=2

3. Listening and filling in exercise: https://www.dailystep.com/en/blog/how-to-compare-contrast-pictures

4. Photos to describe: http://www.autoenglish.org/oralexams/exampledescriptions.htm

 

Assessing writing tasks

Karel Havlíček Borovský: Král Lávra

https://www.spisovatele.cz/karel-havlicek-borovsky#cv

Kvinta ČJ - doporučená četba