Hendrichová Nikola Mgr.

Profil učitele

Angličtina a český jazyk

Hendrichová Nikola Mgr.

Kontakt: hendrichova@bgv.cz

Požadavky na klasifikační týden - leden 2023

Požadavky najdete v přiložených dokumentech.

(Zveřejněno dne 7. 12. 2022)

Projekt: BLUDIŠTĚM VYSOKÝCH ŠKOL

Náplní projektových dnů s názvem Bludištěm vysokých škol bude zmapování možností studia na vysokých školách v České republice a v příhraničí. 

Většinu studentů naší školy čeká výběr vysoké školy a její následné studium. Tento projekt bude zaměřen na průzkum možností, které vysoké školství u nás a v příhraničí nabízí. Část projektu bude také věnována vysokoškolským zahraničním pobytům typu Erasmus. Pokud to bude možné, navštívili bychom jednu z nedalekých univerzit (Žitava, Liberec) a ráda bych pozvala hosta, který by nás mohl obohatit o své studijní zkušenosti nebo o zkušenosti s pobytem v zahraničí. 

Výstupem z projektu bude plakát či průvodce představující jednu univerzitu nebo mapující možnosti českého a příhraničního vysokého školství. 

Zápis: emailem na hendrichova@bgv.cz (od 12. 9. 19:00) nebo osobně (od 13. 9.)

Čtenářský deník - PRIMA B / G2.B

Požadavky

- 5 knih: 2 knihy z doporučené četby, 3 knihy dle vlastního výběru (nebo 2 + Pohádky od Boženy Němcové)

 

Přílohy

1. Ukázka čtenářského listu

2. Seznam doporučené četby

Životopis

Čtenářský deník

Renesance a humanismus v Čechách

Oktáva - MATURITA TOPICS II

Oktáva - MATURITA TOPICS

Comparing pictures

1. Presentation of the language: http://efllecturer.blogspot.com/2011/09/describing-photos-comparing-contrasting.html

2. Example comparison (Youtube, 1:15): https://www.youtube.com/watch?v=UbicR-jHX2k&list=PL1Dk6d8fx0iY432c74u8VOuHG_3zbk-tv&index=2

3. Listening and filling in exercise: https://www.dailystep.com/en/blog/how-to-compare-contrast-pictures

4. Photos to describe: http://www.autoenglish.org/oralexams/exampledescriptions.htm

 

Assessing writing tasks

Karel Havlíček Borovský: Král Lávra

https://www.spisovatele.cz/karel-havlicek-borovsky#cv

Kvinta ČJ - doporučená četba