Hendrichová Nikola Mgr.

Profil učitele

Angličtina a český jazyk

Hendrichová Nikola Mgr.

Kontakt: hendrichova@bgv.cz

Požadavky na klasifikační týden ČERVEN 2024

Požadavky na klasifikační týden najdete v přiložených souborech.

 

Zkoušení bude probíhat v knihovně.

Před zkouškou je 15minutová příprava.

 

Zveřejněno 6. 5. 2024.

Oprava: G5 KAj - Choose 2 of the topics and be ready to talk about each of them for 2-2,5 minutes. + Be ready to describe photos.

Projekt: LESNÍ MYSL

O velké přestávce mě najdete v uč. 24 (třída G3.B).

Náplní projektu s názvem Lesní mysl bude seznámení se s finským konceptem seberozvoje a sebepéče založeném na vědomém trávení času v přírodě, konkrétně v lese.

Pobyt v přírodě má prokazatelně pozitivní vliv na naše fyzické zdraví i psychickou pohodu. Cvičení Lesní mysli prohlubuje tyto benefity, čímž jsou posilovány léčivé účinky lesa. Pomáhá jedinci zklidnit se, urovnat si myšlenky, být v přítomném okamžiku a vnímat své pocity. Příroda nám pomáhá se při cvičení lépe soustředit, a tím se prohlubují jeho účinky, aniž bychom museli vyvinout nadměrné úsilí. Jednotlivá cvičení jsou jednoduchá, a přesto obohacující. 

Projekt se bude odehrávat z velké části v přírodě a součástí jeho programu bude návštěva certifikované instruktorky.

Výstupem z projektu bude plakát či průvodce představující koncept Lesní mysli a cvičení dle vlastního výběru, dále pak prezentace cvičení v praxi.

(Zdroj: lesnimysl.cz)

Čtenářský deník - PRIMA B / G3.B

Požadavky

- 5 knih: 2 knihy z doporučené četby, 3 knihy dle vlastního výběru (nebo 2 + Pohádky od Boženy Němcové)

 

Přílohy

1. Ukázka čtenářského listu

2. Seznam doporučené četby

Životopis

Čtenářský deník

Renesance a humanismus v Čechách

Oktáva - MATURITA TOPICS II

Oktáva - MATURITA TOPICS

Comparing pictures

1. Presentation of the language: http://efllecturer.blogspot.com/2011/09/describing-photos-comparing-contrasting.html

2. Example comparison (Youtube, 1:15): https://www.youtube.com/watch?v=UbicR-jHX2k&list=PL1Dk6d8fx0iY432c74u8VOuHG_3zbk-tv&index=2

3. Listening and filling in exercise: https://www.dailystep.com/en/blog/how-to-compare-contrast-pictures

4. Photos to describe: http://www.autoenglish.org/oralexams/exampledescriptions.htm

 

Assessing writing tasks

Karel Havlíček Borovský: Král Lávra

https://www.spisovatele.cz/karel-havlicek-borovsky#cv

Kvinta ČJ - doporučená četba