Škáchová Žaneta

Profil učitele

Angličtina a francouzština

Škáchová Žaneta

Kontakt: skachova@bgv.cz

G7 - KAJ - 19. 4. - 23. 4. / G7.

My school - poster

G6 - KAJ - 19. 4. - 23. 4. / G6.

My school - poster

G5B - KAJ - 19. 4. - 23. 4. / G5.B

My school - poster

G5A - KAJ - 19. 4. - 23. 4. / G5.A

My school - poster

G7 - KFJ - 19. 4. - 23. 4. / G7.

Un text pour rire

G6 - KFJ - 19. 4. - 23. 4. / G6.

Un text pour rire

G5B - KFJ - 19. 4. - 23. 4. / G5.B

Un text pour rire

G5A - KFJ - 19. 4. - 23. 4. / G5.A

Un text pour rire

G7 - FJ - 19. 4. - 23. 4. / G7.

1. On-line hodina (Lekce 4B - Notre ville)

2. Samostatná práce (pracovní list)

3. On-line hodina (Lekce 4B - À la mairie)

G6 - FJ - 19. 4. - 23. 4. / G6.

1. On-line hodina (Lekce 10C - tvoření slov ve francouzštině - přehled, shrnutí)

2. Samostatná práce (pracovní list)

3. On-line hodina (Lekce 10D - Le français de Belgique)

G5B - FJ - 19. 4. - 23. 4. / G5.B

1. On-line hodina (Révision 2 - popis obrázků, rozhovory)

2. Samostatná práce (pracovní list)

3. On-line hodina (Révision 2 - opakování que/qui x ce que/ce qui)

G5A - FJ - 19. 4. - 23. 4. / G5.A

1. On-line hodina (Révision 2 - popis obrázků, rozhovory)

2. Samostatná práce (pracovní list)

3. On-line hodina (Révision 2 - opakování que/qui x ce que/ce qui)

G2 - FJ - 19. 4. - 23. 4. / G2.

1. Samostatná práce (pracovní sešet)

2. On-line hodina (nepr. sloveso mettre, slovesa 3. třídy - descendre)

G7 - KAJ - 12. 4. - 16. 4.

My home - popis

G6 - KAJ - 12. 4. - 16. 4.

My home - popis

G5B - KAJ - 12. 4. - 16. 4.

My home - popis

G5A - KAJ - 12. 4. - 16. 4.

My home - popis

G7 - KFJ - 12. 4. - 16. 4.

Le vendredi treize - êtes-vous supersticieux? (esej)

G6 - KFJ - 12. 4. - 16. 4.

La Belgique - prezentace

G5B - KFJ - 12. 4. - 16. 4.

La communication - comment on communique

G5A - KFJ - 12. 4. - 16. 4.

La communication - comment on communique

G7 - FJ - 12. 4. - 16. 4.

1. On-line hodina (Lekce 4B - přídavné jméno slovesné x příčestní přítomné a minulé)

2. Samostatná práce (pracovní list)

3. On-line hodina (Lekce 4B - La Martinique)

G6 - FJ - 12. 4. - 16. 4.

1. On-line hodina (Lekce 10B - révision Subjonctif)

2. Samostatná práce (pracovní list)

3. On-line hodina (Lekce 10C - Un Belge célèbre: Jacques Brel)

G5B - FJ - 12. 4. - 16. 4.

1. On-line hodina (Lekce 3C - Une petite histoire)

2. Samostatná práce (pracovní list)

3. On-line hodina (Lekce 3C - rozhovory)

G5A - FJ - 12. 4. - 16. 4.

1. On-line hodina (Lekce 3C - Une petite histoire)

2. Samostatná práce (pracovní list)

3. On-line hodina (Lekce 3C - rozhovory)

G2 - FJ - 12. 4. - 16. 4.

1. Samostatná práce (pracovní sešit)

2. On-line hodina (Lekce 7 - Bientôt les vacances - slovní zásoba)

Podmínky klasifikace

Podmínky klasifikace:

  • Žák je povinen si napsat všechny písemné práce a mít všechny známky za dané období
  • Pokud žák chybí na písemnou práci, je povinen si ji dopsat v nejbližším termínu, popřípadě se domluvit s vyučujícím na náhradním termínu
  • Pokud žák chybí na ústní zkoušení, je povinen se nechat vyzkoušet v nejbližším termínu, popřípadě se domluvit s vyučujícím na náhradním termínu
  • Pokud žák chyběl na rozdávání známek z písemných prací, je povinen si sám zjistit tyto známky u vyučujícího a zapsat do žákovské knížky nebo do studijního průkazu
  • Chybí-li žákovi známky ke klasifikaci, nebo nemá-li odevzdané práce včas, je možné žáka na vysvědčení neklasifikovat
  • Každá známka má jinou váhu, nelze si počítat průměr známek
  • Do celkové známky na vysvědčení se počítá ve značné míře také aktivita v hodinách, domácí příprava a celkový přístup k předmětu
  • Známka ze zkoušky v klasifikačním týdnu není při konečné klasifikaci rozhodující
  • Veškeré domácí práce se odevzdávají ve stanoveném termínu, neodevzdaný domácí úkol může být hodnocen známkou nedostatečnou
  • Hodnocení výsledků vzdělávání distančním způsobem bude přizpůsobeno podmínkám žáka