Škáchová Žaneta

Profil učitele

Angličtina a francouzština

Škáchová Žaneta

Kontakt: skachova@bgv.cz

Projektové dny 2023/2024

JAK SE DĚLÁ DIVADLO

Náplní projektu bude seznámit se s divadelním zázemím. Vyzkoušíte si připravit pro herce scénu, kulisy, kostýmy a hudbu. Zjistíte, co dělají profese související s divadlem, jako například režisér, scénárista, maskér. Součástí projektu bude také výroba plakátů k divadelním hrám.

Zápis na projekt: kabinet

 

 

Podmínky klasifikace

  • Žák je povinen si napsat všechny písemné práce a mít všechny známky za dané období
  • Pokud žák chybí na písemnou práci, je povinen si ji dopsat v nejbližším termínu, popřípadě se domluvit s vyučujícím na náhradním termínu
  • Pokud žák chyběl na rozdávání známek z písemných prací, je povinen si sám zjistit tyto známky u vyučujícího a zapsat do žákovské knížky nebo do studijního průkazu
  • Chybí-li žákovi známky ke klasifikaci, má učitel právo na vysvědčení žáka neklasifikovat
  • Každá známka má jinou váhu, nelze si počítat průměr známek
  • Do celkové známky na vysvědčení se počítá ve značné míře také aktivita v hodinách, domácí příprava, celková znalost jazyka a přístup k předmětu
  • Známka ze zkoušky v klasifikačním týdnu není při konečné klasifikaci rozhodující, ale může ji ve značné míře ovlivnit
  • Veškeré domácí práce se odevzdávají ve stanoveném termínu, neodevzdaná práce může být hodnocena známkou nedostatečnou

 

10 důvodů, proč se učit francouzsky