Krejčová Vladislava Mgr.

Profil učitele

Matematika a chemie, AP – doučování z matematiky. „Škoda každého slova, které nepadne na úrodnou půdu.“

Krejčová Vladislava Mgr.

Kontakt: krejcova@bgv.cz

G7 - M - 19. - 23. 4. 2021 / G7.

pondělí 19. 4. on-line hodina - Směrnicový tvar rovnice přímky.

úterý 20. 4. - samostatná práce -  bude zadaná v pondělí po skončení on-line hodiny - Směrnicový tvar rovnice přímky.
V příloze najdete odkaz na krátké video týkající se směrnicového tvaru přímky. Probrané učivo najdete také v učebnici na str. 98 - 103.
Řešte úlohy v učebnici - str.104/37a,b; 105/38a, 39a, 40a.

středa 21. 4. - on-line hodina - Odchylka přímek v rovině.

pátek 23 4. - samostatná práce bude zadaná ve středu po skončení on-line hodiny - 

G7 - Ch - 19. - 23. 4. 2021 / G7.

pondělí 19. 4. on-line hodina - Estery - vznik, názvosloví, vlastnosti, reakce.

středa 21. 4. - samostatná práce bude zadána v pondělí po skončení on-line hodiny -

G6 - M - 19. - 23. 4. 2021 / G6.

pondělí 19. 4. samostatná práce - Pravoúhlý trojúhelník.
Připomeňte si znění Pythagorové věty - video - odkaz v příloze v google učebně.
Řešte v PS - str.35/1; 36/2. Dále řešte v PS - str. 37/3c,d - návod - video - odkaz v příloze v google učebně.

úterý 20 . 4. - on-line hodina - Euklidovy věty.

čtvrtek 22. 4. - on-line hodina - Užití Euklidových vět.

pátek 23. 4. - samostatná práce bude zadaná ve čtvrtek po skončení on-line hodiny -

G7 - Ch - 12. - 16. 4. 2021

pondělí 5. 4. - on-line hodina - Procvičování názvosloví karboxylových kyselin a jejich derivátů.

středa 7. 4. - samostatná práce bude zadána v pondělí po skončení on-line hodiny - Procvičování názvosloví karboxylových kyselin a jejich derivátů.

Vyplňte v google učebně přiložený dokument. Názvy dokážete napsat přímo z klávesnice, vzorce si napište na papír a vložte jako obrázek. Pořadí vzorce je nutno napsat ke vzorci na papír a číslo v souboru pak vymazat, jinak to při vkládání dělá paseku.
Zopakujte si učivo o karboxylových kyselinách, halogenidech a amidech.

G7 - M - 12. - 16. 4. 2021

pondělí 12. 4. on-line hodina - Polohové úlohy v rovině

úterý 13. 4. - samostatná práce -  bude zadaná v pondělí po skončení on-line hodiny - Vzájemná poloha přímek daných obecnými rovnicemi.

Nejdříve si procvičte probrané učivo na příkladech z učebnice - str. 87/20a,d; 21a,d. Pak si pusťte video - odkaz v příloze.
Následně řešte v učebnici na str. 87/22a. Případné dotazy zodpovím ve středu na on-line hodině.

středa 14. 4. - on-line hodina - Rovnoběžnost a kolmost přímek..

pátek 16 4. - samostatná práce bude zadaná ve středu po skončení on-line hodiny - Rovnice přímek.
Z přiloženého souboru v google učebně řešte úlohy - 39; 44; 45; 48. Případné dotazy zodpovím v pondělí na on-line hodině.

G6 - M - 12. - 16. 4. 2021

pondělí 12. 4. - samostatná práce - Podobnost trojúhelníků.

Podívejte se na videa, která vám připomenou učivo nižšího stupně gymnázia o podobnosti trojúhelníků - odkazy v přílohách.
Učivo najdete taky v učebnici na str. 34 - 37. Do sešitu si udělejte poznámky. Věty o podobnosti máte umět už z minulých ročníků.
Řešte v PS příklady na str. 27/3,4; 28/5.

úterý 13 . 4. - on-line hodina - Užití vět o podobnosti trojúhelníků při řešení úloh.

čtvrtek 15. 4. - on-line hodina - Užití vět o podobnosti trojúhelníků při řešení úloh.

pátek 19. 4. - samostatná práce bude zadaná ve čtvrtek po skončení on-line hodiny - Podobnost trojúhelníků.
Řešte v PS - str.29/7b, 8b, 9b; 30/11b; 31/13a. Řešte v učebnici na str. 39/46. Obdobné úlohy jsme řešili na  on-line hodině.

 

G6 - M - 5. 4. - 9. 4. 2021

pondělí 5. 4. Velikonoční pondělí - státní svátek

úterý 6. 4. - on-line hodina - Trojúhelník - těžnice, střední příčky, opsaná, vepsaná, připsaná kružnice.

čtvrtek 8. 4. - samostatná práce - Vlastnosti trojúhelníku.

Řešte příklady v PS - 20/2; 21/5; 22/7,8,9.

pátek 9. 4. - samostatná práce - Vlastnosti trojúhelníku.

Řešte příklady v PS - 23/10,11,12; 24/13; 27/1,2.

G7 - Ch - 5. 4. - 9. 4. 2021

pondělí 5. 4. Velikonoční pondělí - státní svátek

 

středa 7. 4. - samostatná práce - Amidy KK.
Projděte si učivo v učebnici na str. 44, udělejte výpisky, hlavně si poznamenejte reakce.
Vypracujte si do sešitu Otázky a úkoly (21). Opakujte učivo kyslíkatých derivátů.

G7 - M - 5. 4. - 9. 4. 2021

pondělí 5. 4. - Velikonoční pondělí - státní svátek

úterý 6. 4. - samostatná práce - Vzájemná poloha přímek v rovině.

V příloze najdete odkaz na video, ve kterém kromě  vysvětlení vzájemné polohy přímek zadaných parametrickými rovnicemi, je i ukázka řešení příkladů.
Učivo a řešené příklady najdete také v učebnici na str. 71 - 74. Řešte příklad z učebnice - 74/9.

středa 7. 4. - on-line hodina - Obecná rovnice přímky v rovině.

pátek 9. 4. - samostatná práce bude zadaná ve středu po skončení on-line hodiny - Obecná rovnice přímky.

Kdo chce ještě jednou vysvětlit odvození obecné rovnice přímky podívá se na video - odkaz v příloze.
Projděte si v učebnici řešené příklady na str. 77 - 81. Řešte v učebnici na str. 81/15,16,19a.
Podívejte se na video, ve kterém najdete vysvětlení, jak rychle najít kolmý vektor v rovině - odkaz v příloze.

G7 - Ch - 29. 3. - 2. 4. 2021

pondělí  29. 3. - on-line hodina - Deriváty karboxylových kyselin -

středa 31. 3. - samostatná práce - bude zadaná v pondělí po skončení on-line hodiny - Halogenidy KK.
Projděte si učivo v učebnici na str. 42, udělejte výpisky, hlavně si poznamenejte reakce. Vypracujte si do sešitu Otázky a úkoly (19).
Opakujte učivo kyslíkatých derivátů.

G7 - M - 29. 3. - 2. 4. 2021

pondělí 29. 3. on-line hodina - Parametrická rovnice přímky v rovině.

úterý 30. 3. - samostatná práce bude zadaná v pondělí po on-li hodině - Parametrická rovnice přímky.
V příloze v učebně najdete odkaz na video, ve kterém je vysvětlení parametrické rovnice přímky a ukázka řešení příkladů, což jsme o on-line hodině nestihli.
Učivo a řešené příklady najdete také v učebnici na str.67 - 68. Řešte příklady z učebnice - 69/1a; 70/2a, 3a, 4a.

středa 31. 3. - on-line hodina - Parametrická rovnice přímky v rovině.

pátek 2. 4. - Velikonoční prázdniny

G6 - M - 29. 3. - 2. 4. 2021

pondělí 29. 3. - samostatná práce - Procvičujte probrané učivo - PS: 16/2, 3; 17/4,5.
Zopakujte si z nižšího stupně učivo o vlastnostech trojúhelníků. Shrnutí najdete také v učebnici na str. (23 - 29).

úterý 30. 3. - on-line hodina - Trojúhelník.

čtvrtek 1. 4. - Velikonoční prázdniny

pátek 2. 4. - Velikonoční prázdniny

G7 - Ch - 22. 3. - 26. 3. 2021

pondělí  22. 3. - on-line hodina - Deriváty karboxylových kyselin - charakteristika, dělení.

středa 24. 3. - samostatná práce - bude zadaná v pondělí po skončení on-line hodiny- Karboxylové kyseliny.
Procvičte si názvosloví kyslíkatých derivátů - zadání najdete na Jamu pod názvem G7_Karboxylové kyseliny_15.3.
Řešení si poznamenejte do sešitu. Naučte se téma Karboxylové kyseliny.
Naučte se rozdělení derivátů karboxylových kyselin. Prohlídněte si videa s pokusy s karboxylovými kyselinami - odkazy v příloze v google učebně. Do sešitů si udělejte poznámky.

 

 

G7 - M - 22. 3. - 26. 3. 2021

pondělí 22. 3. - on-line hodina - Vektorový součin vektorů.

úterý 23. 3. - samostatná práce - bude zadaná v pondělí po skončení on-line hodiny- Vektorový součin.
Probrané učivo si procvičte na příkladech z přiloženého souboru v google učebně. Řešte příklady - 99a; 100a; 101; 102.
Případné dotazy zodpovím ve středu na on - line hodině.

středa 24. 3. - on-line hodina - Smíšený součin vektorů.

pátek 26. 3. - samostatná práce - bude zadaná ve středu po skončení on-line hodiny - Vektorový a smíšený součin vektorů.
Řešte v učebnici příklady - str.64/37, 39.

G6 - M - 22. 3. - 26. 3. 2021

pondělí 22. 3. - samostatná práce - Základní planimetrické pojmy.
Probrané učivo procvičujte na příkladech v PS - str. 8/8,11; 10/1,2; 11/3,5; 12/7c,d, 8c,d, 9e,f.

úterý 23. 3. - on-line hodina - Dvě přímky. rovnoběžnost přímek, kolmost přímek.

čtvrtek 25. 3. - on-line hodina - Dvojice úhlů.

pátek 26. 3. - samostatná práce - bude zadaná ve čtvrtek po skončení on-line hodiny- Dvojice úhlů.
Procvičujte učivo na příkladech z PS - str. 11/3-6; 13/10; 14/13; 16/1.

 

 

G7 - Ch - 15. 3. - 19. 3. 2021

pondělí  15. 3. - on-line hodina - Karboxylové kyseliny - vlastnosti, reakce, příprava.

středa 17. 3. - samostatná práce - bude zadaná v pondělí po skončení on-line hodiny- Karboxylové kyseliny.
Zopakujte si učivo o kyslíkatých derivátech, naučte se učivo probírané v pondělí na on-line hodině. Poznamenejte si do sešitu vlastnosti karboxylových kyselin (učebnice str. 40).
Projděte si Otázky a úkoly (18) z učebnice na str. 41. Vyhledejte na internetu a poznamenejte si vlastnosti a využití nejznámějších kyselin: mravenčí, octové, šťavelové, benzoové, vložte do učebny k úkolu.

 

G7 - M - 15. 3. - 19. 3. 2021

pondělí 15. 3. - on-line hodina - Úhel dvou vektorů, skalární součin

úterý 16. 3. - samostatná práce - bude zadaná v pondělí po skončení on-line hodiny- Užitím vzorce odvozeného v hodině řešte v učebnici na str. 49/23a,b.
Při odvození vzorce pro výpočet úhlu dvou vektorů nám v čitateli vyšel zajímavý vztah mezi souřadnicemi vektorů. Tento vztah nazýváme skalární součin. Jeho zavedení vám přiblíží video (odkaz v příloze). Podívejte se na něj. Do sešitu si zapište vzorce pro výpočet, které najdete v učebnici na straně 40. Řešte z učebnice na str. 49/30a,c (obdobně máte v učebnici řešený příklad 2 na str. 40).

středa 17. 3. - on-line hodina - Skalární součin vektorů, kolmost vektorů.

pátek 19. 3. - samostatná práce - bude zadaná ve středu po skončení on-line hodiny - Úhel vektorů. Řešte v učebnici na str. 49/24a; 25a.
Pravotočivá a levotočivá báze. Prostudujte si učivo v učebnici na str. 55 - 57. Pak na str. 57 řešte cvičení 35.

G6 - M - 15. 3. - 19. 3. 2021

pondělí 15. 3. - samostatná práce - Vyřešte z učebnice Goniometrie na str. 128/19.
V učebnici Planimetrie  si projděte učivo na str. 9-11. Jde o pakování základních pojmů Planimetrie z nižšího stupně gymnázia. 
Do sešitu si udělejte poznámky. Zopakujte si konstrukci středu úsečky, součtu a rozdílů úseček.Vyřešte na str.12/3.
Na úterní on-line hodinu mějte připravené rýsovací potřeby. 

úterý 16. 3. - on-line hodina - Přímka a její části, geometrická symbolika

čtvrtek 18. 3. - on-line hodina - Polorovina, úhel, dvojice úhlu.

pátek 19. 3. - samostatná práce - bude zadaná ve čtvrtek po skončení on-line hodiny- Základní planimetrické pojmy.
Dokončete práci z on-line hodiny - grafický rozdíl úhlů. Probrané učivo procvičujte na příkladech v PS - str. 6/1,2,3; 7/4,5,6,7; 9/12.

 

G7 - Ch - 8. - 12. 3. 2021

pondělí  8. 3. - on-line hodina - Karboxylové kyseliny - charakteristika, přehled, názvosloví,příprava.

středa 10. 3. - samostatná práce - bude zadaná v pondělí po skončení on-line hodiny- Karboxylové kyseliny.
Zopakujte si na příští hodinu halogenderiváty a dusíkaté deriváty. Učte se probraná témata od halogenderivátů po karbonylové sloučeniny.
 Z učebnice ze str. 40 si do sešitu poznamenejte uvedené karboxylové kyseliny. Naučte se jejich triviální názvy. Odvození systematických názvů si vysvětlíme na on-line hodině.

G7 - M - 8. - 12. 3. 2021

pondělí 8. 3. - on-line hodina - Lineární závislost vektorů

úterý 9. 3. - samostatná práce - bude zadaná v pondělí po skončení on-line hodiny- Lineární kombinace.
Nejdříve si zopakujte co to lineární kombinace je - video 15 - odkaz v příloze v učebně - příklady, které řeší ve videu, řešte do sešitu.
Pak přejděte na další video (odkaz taktéž v příloze v učebně) - příklady, které řeší ve videu, řešte do sešitu. S prvním příkladem by problém být neměl. U druhého příkladu řešte vytvořenou soustavu rovnic dosazovací nebo sčítací metodou (učivo kvinty

středa 10. 3. - on-line hodina - Lineární závislost vektorů

pátek 12.3.samostatná práce - bude zadaná ve středu po skončení on-line hodiny - Lineární závislost vektorů.
Příklady na procvičení probraného učiva najdete v  přiloženém souboru. Do učebny k úkolu vložte řešení příkladů 40b; 42a; 43a; 45b.

G6 - M - 8. - 12. 3. 2021

pondělí 8. 3. - samostatná práce - Sinová a kosinová věta.
Zopakujte si znění a procvičte si aplikaci uvedených vět při řešení obsahu trojúhelníku.
Řešte příklady z učebnice - str. 121/11;12a. Nezapomeňte na obecné vyjádření a dosazení.

úterý 9. 3. - on-line hodina - Trigonometrie

čtvrtek 11. 3. - on-line hodina - Trigonometrie

pátek 12. 3. - samostatná práce - bude zadaná ve čtvrtek po skončení on-line hodiny- Trigonometrie.
Řešte úlohy z přiloženého souboru v google učebně. Nezapomeňte na náčrtky, vyjádření, dosazení a odpověď.
Uvádějte podrobné postupy. Řešení dvou vybraných úloh vložte do učebny úkolu.

 

G7 - Ch - 22. - 26. 2. 2021

pondělí  22. 2. - on-line hodina - Karbonylové sloučeniny - charakteristika skupiny, názvosloví, vlastnosti, reakce, příprava.

středa 24. 2. - samostatná práce - bude zadaná v pondělí po skončení on-line hodiny- Karbonylové sloučeniny.
Do sešitu si k poslední hodině doplňte reakce redukce aldehydu (např. propanalu) a ketonu (např. propanonu) na alkohol.
Podívejte se na video tykající se důkazů aldehydů a ketonů (odkaz v příloze). Poznamenejte si názvy a složení jednotlivých činidel.
Vypracujte do sešitu otázky a úkoly (17).
Pomocí učebnice nebo internetu si vyhledejte a poznamenejte vlastnosti a využití nejvýznamnějších zástupců této skupiny - methanal,  benzaldehyd, aceton, cyklohexanon. U každé ze sloučenin bude uvedený triviální i systematický název a vzorec racionální.
Výpisky vložte do učebny k úkolu.

G7 - M - 22. - 26. 2. 2021

pondělí 22. 2. - on-line hodina - Vektory.

úterý 23. 2. - samostatná práce - bude zadaná v pondělí po skončení on-line hodiny- Vektory.
Naučte se všechny pojmy a definice z pondělní on-line hodiny. Řešte příklady z učebnice na str.29/1a; 2b; 4a; 5c; 6b; 7a.
V učebnici na str. 28 si prostudujte řešený Příklad 3. Řešte v učebnici na str. 29/3; 8. Případné dotazy zodpovím ve středu na on - line hodině.

středa 24. 2. - on-line hodina - Operace s vektory - součet, rozdíl, součin vektroru a čísla.

pátek 26. 2. - samostatná práce - bude zadaná ve středu po skončení on-line hodiny - Operace s vektory.
Probrané učivo procvičte na příkladech v učebnici na str. 33. Pro řešení některých úloh máte návod na str. 32/Příklad 1.
Ze strany 37 v učebnici si poznamenejte do sešitu šedý rámeček a prostudujte řešený Příklad 2 (obdobný jsme řešili ve středu na konci hodiny). 
Příklady na procvičení najdete v učebnici na str. 38/15,16.
Do učebny k úkolu vložte řešení příkladů 33/9d; 10; 38/15d; 16a.

G6 - M - 22. - 26. 2. 2021

pondělí 22. 2. - samostatná práce - Goniometrické vzorce.
V učebnici na str. 94 najdete další goniometrické vzorce, pomocí kterých můžeme součet a rozdíl hodnot goniometrických funkcí upravit na tvar součinu.
Poznamenejte si je do sešitu. Prostudujte si z učebnice na str. 95 řešený příklad 3.
Užitím těchto vzorců řešte v učebnici příklady - 97/19a,c; 98/24d,e. Případné dotazy zodpovím v úterý na on-line hodině. 

úterý 23. 2. - on-line hodina - Sinová věta.

čtvrtek 25. 2. - on-line hodina - Kosinová věta

pátek 26. 2. - samostatná práce - bude zadaná ve čtvrtek po skončení on-line hodiny- Sinová a kosinová věta.
Procvičte si využití uvedených vět na příkladech z učebnice str. 109; 115. Do učebny k úkolu vložte řešení příkladů 109/1a,e; 115/5b;6a.
Dodržujte postup, který jsme uvedli v hodině (stručný zápis zadání, náčrtek, vzorec, vyjádření, dosazení, výsledek, odpověď).

 

G7 - Ch - 15. - 19. 2. 2021

pondělí  15. 2. - on-line hodina - Ethery - charakteristika skupiny, názvosloví, vlastnosti, reakce, příprava.

středa 17. 2. - samostatná práce - bude zadaná v pondělí po skončení on-line hodiny- Ethery.
Vyhledejte na internetu a poznamenejte si vlastnosti a využití diethyletheru a ethylenoxidu. Vypracujte do sešitu Otázky a úkoly (16) z učebnice na str. 37.
Zopakujte si učivo o alkoholech a fenolech, naučte se učivo probírané v pondělí na on-line hodině.

G7 - M - 15. - 19. 2. 2021

pondělí 15. 2. - on-line hodina - Vektorová algebra - souřadnice bodu, vzdálenost bodů.

úterý 16. 2. - samostatná práce - bude zadaná v pondělí po skončení on-line hodiny- Vzdálenost bodů.
V příloze najdete odkaz na video týkající se výpočtu vzdálenosti dvou bodů v rovině a v prostoru. Něco jste už slyšeli o hodině. V čase 4:25 od počátku začíná vysvětlení konkrétního příkladu v rovině. V čase 7:44 je pak odvození vztahu pro prostor. Vzorec pro výpočet vzdálenosti dvou bodu v prostoru najdete také v učebnici na str. 16. Poznamenejte si ho.
Projděte si v učebnici řešené příklady na str. 15-16. Řešte příklady z učebnice str. 14/5; 17/6a,c,e; 7a. 

středa 17. 2. - on-line hodina - Střed úsečky, orientovaná úsečka, vektor a jeho velikost, operace s vektory.

pátek 19. 2. - samostatná práce - bude zadaná ve středu po skončení on-line hodiny - Vzdálenost bodů.
Probrané učivo procvičujte na příkladech z učebnice na str. 14, 17, 20-21. Do učebny k úkolu vložte řešení příkladů 17/8; 20/10b, 11a.
V učebnici si prostudujte látku týkající se orientovaných úseček (str.22-23) a udělejte výpisky do sešitu. 

G6 - M - 15. - 19. 2. 2021

pondělí 15. 2. - samostatná práce - Goniometrické vzorce.
Užití probraných vzorců si procvičte na příkladech ze sbírky - str. 159/2/3; 160/3/3; 161/5/1,5; 175/5/2. Obdobné příklady jsme řešili spolu.
Pořádně zapište jednotlivé kroky. U výrazů nezapomeňte na podmínky. Řešení příkladů vložte k úkolu do učebny.

úterý 16. 2. - on-line hodina - Součtové vzorce a jejich užití

čtvrtek 18. 2. - on-line hodina - Vzorce pro dvojnásobný a polovičný úhel a jejich užití

pátek 19. 2. - samostatná práce - bude zadaná ve čtvrtek po skončení on-line hodiny- Goniometrické vzorce.
Na příkladech z učebnice (str. 90-91; 97-98) procvičujte užití goniometrických vzorců. Obdobné příklady jsme řešili na on-line hodinách.
Do učebny k úkolu vložte řešení příkladů 90/6a; 91/10b; 97/13b; 14a,d.

G7 - M - 8. - 12. 2. 2021

pondělí 8. 2. - on-line hodina - Komolý kužel. Koule a její části

úterý 9. 2. - samostatná práce - bude zadaná v pondělí po skončení on-line hodiny- Koule a její části.
Počítejte příklady z PS na str. 97/1, 2; 98/7; 99/9(přes objem),10; 100/11. Případné dotazy zodpovím ve středu na on-line hodině.

středa 10. 2. - on-line hodina - Koule a její části

pátek 12. 2. - samostatná práce - bude zadaná ve středu po skončení on-line hodiny - Koule a její části.
Učivo procvičujte na příkladech v PS na str. 97 - 102. Do učebny k úkolu vložte řešení příkladů str. 97/3; 100/13; 101/14,16.

G7 - Ch - 8. - 12. 2. 2021

pondělí  8. 2. - on-line hodina - Alkoholy a fenoly - rovnice reakcí, příprava.

středa 10. 2. - samostatná práce - bude zadaná v pondělí po skončení on-line hodiny- Hydroxyderiváty.
Doplňte si z přílohy k posledními bodu z hodiny reakce oxidace alkoholů. Pomocí učebnice nebo internetu si vyhledejte a poznamenejte vlastnosti a využití nejvýznamnějších zástupců této skupiny - methanol, ethanol, ethylenglykol, glycerol, fenol, naftol. U každé ze sloučenin bude uvedený triviální i systematický název a vzorec racionální.
Výpisky vložte do učebny k úkolu.

G6 - M - 8. - 12. 2. 2021

pondělí 8. 2. - samostatná práce - Goniometrické rovnice.
Zhlédněte videa, jejichž odkazy máte v příloze. Jedná se o vysvětlení použití substituční metody pro další typy rovnic.
Z pomocí videa řešte v učebnici na str. 75/62a,f; 64c. Případné dotazy zodpovím na on-line hodině v úterý.

úterý 9. 2. - on-line hodina - Goniometrické vzorce a jejich užití

čtvrtek 11. 2. - on-line hodina - Goniometrické vzorce a jejich užití

pátek 12. 2. - samostatná práce - bude zadaná ve čtvrtek po skončení on-line hodiny- Goniometrické vzorce.
Užití probraných vzorců si procvičte na příkladech z učebnice - str. 83/1a; 84/2c; 3a. Obdobné příklady jsme řešili spolu.
Pořádně si zapište jednotlivé kroky. U výrazů nezapomeňte na podmínky.

G7 - M - 1. - 5. 2. 2021

pondělí 1. 2. - on-line hodina - Rotační tělesa - válec, kužel

úterý 2. 2. - samostatná práce - bude zadaná v pondělí po skončení on-line hodiny- Povrch a objem válce a kužele.
Příklady na procvičování najdete v PS na str. 90 - 93. Řešte kolik uznáte za vhodné, minimálně však 4. Najděte si ty, které zvládnete vyřešit sami.
Na on-line hodinu ve středu si připravte dotazy k příkladům, s kterými jste měli problém, vyřešíme je společně.

středa 3. 2. - on-line hodina - Rotační tělesa - válec, kužel, komolý kužel

pátek 5. 2. - samostatná práce - bude zadaná ve středu po skončení on-line hodiny - Povrch a objem válce a kužele.
Příklady na procvičování najdete v PS na str. 90 - 93. Řešte kolik uznáte za vhodné. Najděte si ty, které zvládnete vyřešit sami.
Na on-line hodinu v pondělí si připravte dotazy k příkladům, s kterými jste měli problém.

G8B - SCh - 1. - 5. 2. 2021

středa 3. 2. - on-line hodina (10.00- 10.45) - Výpočty - termochemie

čtvrtek 4. 2. - práce bude zadána na konci on-line hodiny ve středu - Termochemie.
Řešte úlohy, jejichž zadání najdete v příloze v učebně. Případné dotazy zodpovím na další on-line hodině.

G8A - SCh - 1. - 5. 2. 2021

středa 3. 2. - on-line hodina (10.00- 10.45) - Výpočty - termochemie

čtvrtek 4. 2. - práce bude zadána na konci on-line hodiny ve středu - Termochemie.
Řešte úlohy, jejichž zadání najdete v příloze v učebně. Případné dotazy zodpovím na další on-line hodině.

 

G8B - M - 1. - 5. 2. 2021

pondělí 1. 2. on-line hodina - Závěrečné opakování

úterý 2. 2. - samostatná práce - Závěrečné opakování - Dokončete práci ze statistiky. Zítra je termín odevzdání.

středa 3. 2. - on-line hodina - Závěrečné opakování

čtvrtek 4. 2. - samostatná práce - Závěrečné opakování - Podívejte se na videa, jejichž odkazy najdete v učebně.

 

G8A - M - 1. - 5. 2. 2021

úterý 2. 2. - on-line hodina - Závěrečné opakování

středa 3. 2. - samostatná práce - Závěrečné opakování -Dokončete práci ze statistiky. Dnes je termín odevzdání.

čtvrtek 4. 2. - samostatná práce - Závěrečné opakování- připravte si úlohy z testů všeobecných studijních předpokladů, které byste chtěli v pátek projít. Zadání mi ještě dnes pošlete do e-mailu.

pátek 5. 2. on-line hodina - Závěrečné opakování

G8B - Ch - 1. - 5. 2. 2021

čtvrtek 4. 2. 2021 - on-line hodina - Lipidy

G7 - Ch - 1. - 5. 2. 2021

pondělí  1. 2. - on-line hodina - Kyslíkaté deriváty - alkoholy - názvosloví, vlastnosti, reakce, příprava.

středa 3. 2. - samostatná práce - bude zadaná v pondělí po skončení on-line hodiny-Alkoholy a fenoly.
Procvičte si názvosloví derivátů - zadání v příloze v učebně. Do sešitu si udělejte výpisky týkající se fyzikálních vlastností hydroxyderivátů - materiál v příloze v učebně.
Zopakujte si učivo dusíkatých derivátů.

G6 - M - 1. - 5. 2. 2021

pondělí 1. 2. - samostatná práce - Goniometrické rovnice.
Zhlédněte video, jehož odkaz máte v příloze. Jedná se o vysvětlení řešení nejjednodušších, základních goniometrických rovnic.
Z pomocí videa řešte v učebnici na str. 74/57a,b,c. Případné dotazy zodpovím na on-line hodině v úterý.

úterý 2. 2. - on-line hodina - Goniometrické ronice

čtvrtek 4. 2. - on-line hodina - Goniometrické rovnice - substituční metoda

pátek 5. 2. - samostatná práce - bude zadaná ve čtvrtek po skončení on-line hodiny- Goniometrické rovnice.
Procvičujte probrané učivo na příkladech ze sbírky - str. 173 - 174. Počítejte kolik uznáte za vhodné.
K úkolu do učebny vložte řešení příkladů - Sbírka - 173/1/5,8; 174/3/3; 174/4/2. Uvádějte podrobné postupy.

G8B - SCh - 25. - 29. 1. 2021

středa 27. 1. - ředitelské volno

čtvrtek 28. 1. - ředitelské volno

G8A - SCh - 25. - 29. 1. 2021

středa 27. 1. - ředitelské volno

čtvrtek 28. 1. - ředitelské volno

G8B - M - 25. - 29. 1. 2021

pondělí 25. 1. on-line hodina - Konzultace k zadané práci

úterý 26. 1. - bez zadané práce

středa 27. 1. - ředitelské volno

čtvrtek 28. 1. - ředitelské volno

 

G8A - M - 25. - 29. 1. 2021

úterý 26. 1. - on-line hodina - Konzultace k zadané práci

středa 27. 1. - ředitelské volno

čtvrtek 28. 1. - ředitelské volno

pátek 29. 1. - pololetní prázdniny

G8B - Ch - 25. - 29. 1. 2021

čtvrtek 28. 1. 2021 - ředitelské volno

G7 - Ch - 25. - 29. 1. 2021

pondělí  25. 1. - on-line hodina - Dusíkaté deriváty - aminoderiváty - názvosloví, vlastnosti, reakce, příprava.

středa 27. 1. - bez zadané práce

G7 - M - 25. - 29. 1. 2021

pondělí 25. 1. - on-line hodina

úterý 26. 1. - Bez zadané práce

středa 27. 1. - Ředitelské volno

pátek 29. 1. - Pololetní prázdniny

G6 - M - 25. - 29. 1. 2021

pondělí 25. 1. - Bez zadané práce

úterý 26. 1. - on-line hodina

čtvrtek 28. 1. - Ředitelské volno

pátek 29. 1. - Pololetní prázdniny

Podmínky klasifikace 2020/2021

V příloze najdete pro připomenutí podmínky klasifikace.

Vzhledem k velkému podílu distanční výuky v 1. pololetí nebudu trvat na známce z aktivit "vrabec" a "tři poklady".

Budu ovšem přihlížet k bodu "do celkového hodnocení se započítává ve velké míře také aktivita v hodině, přístup k předmětu apod. – to vše může změnit celkovou známku o stupeň" -  aktivitu jste mohli projevit v rámci on-line hodiny.

G8B - SCh - 18. - 22. 1. 2021

středa 20. 1. - on-line hodina (10.00- 10.45) - Výpočty - termochemie

čtvrtek 21. 1. - práce bude zadána na konci on-line hodiny ve středu - Vypracujte další maturitní téma.

 

G8A - SCh - 18. - 22. 1. 2021

středa 20. 1. - on-line hodina (10.00- 10.45) - Výpočty - termochemie

čtvrtek 21. 1. - práce bude zadána na konci on-line hodiny ve středu - Vypracujte další maturitní téma.

 

G8B - M - 18. - 22. 1. 2021

pondělí 18. 1. - on-line hodina - Statistické charakteristiky variability.

úterý 19. 1. - práce bude zadána v pondělí po on-line hodině - Statistické charakteristiky variability. Řešte první tři příklady , které najdete v příloze v učebně.
Případné dotazy zodpovím na on-line hodině.

středa 20. 1. - on-line hodina - Statistické výpočty.

čtvrtek 21. 1. - práce bude zadána ve středu po on-line hodině - Zpracujte "seminární "práci ze statistiky. Práce bude obsahovat první stranu, na které bude název práce, třída, školní rok a vaše jméno a příjmení.
Práce bude obsahovat úvod a závěr, ve kterém stručně shrnete výsledky vámi provedených statistických zpracování.
Zadání prvního úkolu najdete v učebnici na str.136/1 - úryvek textu bude minimálně v rozsahu 1/2 české normostrany. Byla bych ráda, aby jste volili text, který o vás něco vypovídá např. co vás zajímá, čím se zabýváte. V tabulce rozdělení četnosti bude také řádek vypočítaných relativních četnosti. I když to není v zadání znázorněte rozdělení četnosti graficky. Jaký diagram zvolíte je na vás.
Zadání druhého úkolu je taktéž v učebnici a to na str. 159/20. Pokus opravdu proveďte. Kromě požadovaných charakteristik uveďte ještě rozptyl a směrodatnou odchylku.
Zadání třetího úkolu najdete v příloze v učebně.
Na vypracování máte týden. O on-line hodinách jsem vám k dispozici ke konzultaci.

G8A - M - 18. - 22. 1. 2021

úterý 19. 1. - on-line hodina - Statistické výpočty

středa 20. 1. - práce bude zadána v úterý po skončení on-line hodiny - Statistické charakteristiky variability

Řešte příklady, které najdete v příloze v učebně. Případné dotazy zodpovím na on-line hodině.

čtvrtek 21. 1. - práce bude zadána v úterý po on-line hodině - Zpracujte "seminární "práci ze statistiky. Práce bude obsahovat první stranu, na které bude název práce, třída, školní rok a vaše jméno a příjmení.
Práce bude obsahovat úvod a závěr, ve kterém stručně shrnete výsledky vámi provedených statistických zpracování.
Zadání prvního úkolu najdete v učebnici na str.136/1 - úryvek textu bude minimálně v rozsahu 1/2 české normostrany. Byla bych ráda, aby jste volili text, který o vás něco vypovídá např. co vás zajímá, čím se zabýváte. V tabulce rozdělení četnosti bude také řádek vypočítaných relativních četnosti. I když to není v zadání znázorněte rozdělení četnosti graficky. Jaký diagram zvolíte je na vás.
Zadání druhého úkolu je taktéž v učebnici a to na str. 159/20. Pokus opravdu proveďte. Kromě požadovaných charakteristik uveďte ještě rozptyl a směrodatnou odchylku.
Zadání třetího úkolu najdete v příloze v učebně.
Na vypracování máte týden. O on-line hodinách jsem vám k dispozici ke konzultaci.

pátek 22. 1. - on -line hodina - Statistické výpočty - konzultace.

G8B - Ch - 18. - 22. 1. 2021

čtvrtek 21. 1. 2021 - on-line hodina - Vitamíny

G7 - Ch - 18. - 22. 1. 2021

pondělí  18. 1. - on-line hodina - Dusíkaté deriváty - nitroderiváty - názvosloví, vlstnosti, reakce, příprava.

středa 20. 1. - práce bude zadána v pondělí po on-line hodině - Nitroderiváty.
Doplňte si z učebnice nebo pomocí internetu fyzikální vlastnosti. Vyhledejte a poznamenejte si vzorec, vlastnosti a užití TNT a Mirbanův olej.
Projděte si z učebnice na str.53 Otázky a úkoly (31).

G7 - M - 18. - 22. 1. 2021

pondělí  18. 1. - on-line hodina - Tělesa - jehlany, jejich povrch a objem.

úterý 19. 1. - práce bude zadána v pondělí po on-line hodině - Povrch a objem jehlanu.
Dokončete v PS cvičení, které jsme začali o hodině - str. 76/7.
Řešte příklady v PS - str.77/ 8,9.

středa 20. 1. - on-line hodina - Tělesa - Komolé jehlany, jejich povrch a objem.

pátek 22. 1. - práce bude zadána ve středu po on-line hodině - Povrch a objem jehlanu.
Procvičujte dané téma na příkladech z PS - str. 77 -78. Do učebny k úkolu vložte řešení PS/77/8,9.
Uvádějte podrobné, přehledné, čitelné a jednoznačné postupy.
 U příkladu 9 zapište odpověď.

G6 - M - 18. - 22. 1. 2021

pondělí 18. 1. -Samostatná práce - Funkce tg, cotg. Nejdříve si prohlídněte videa - odkazy najdete v příloze v učebně. Prostudujte si učivo v učebnici - str. 53 - 56. Do sešitu si udělejte výpisky, případně poznámky z videí. Nezapomeňte na tabulku hodnot funkcí tg, cotg (učebnice str. 56) - zapsat a hodnoty si zapamatovat.

úterý 19. 1., čtvrtek 21. 1. - on-line hodiny - Grafy f-cí tg, cotg - posunutí, vlastnosti

pátek 22. 1. - práce bude zadana ve čtvrtek na konci on -line hodiny - Funkce tg, cotg.
Procvičte si probrané učivo na cvičeních z učebnice na str. 63/46,47 - stačí ústně; 65/48-51.
Do učebny k úkolu pak vložte řešení následujících příkladů 65/48c,d; 49b,c; 50b.
Uvádějte podrobné postupu, zapisujte jednotlivé kroky, výsledky potrhněte.

 

G6 - M - 11. - 15. 1. 2021

pondělí 11. 1. - Grafy funkcí sin, cos.
Nejdříve se podívejte na video - odkaz v příloze v učebně. Pak si projděte učivo v učebnici na str.44 - 46.
Udělejte si do sešitu grafy obou funkci (použijte šablonu) -  obr. 2.32; 2.33 v učebnici.
Řešte písemně do sešitu úkol 2 na str. 46 v učebnici (vypsat vlastnosti obou funkci).
Své výsledky zkontrolujte pomocí tabulky - učebnice str. 64. Chyby opravte.

úterý 12. 1., čtvrtek 14. 1. - on-line hodiny - Grafy f-cí sin, cos - posunutí, vlastnosti

pátek 15. 1. - práce bude zadana ve čtvrtek na konci on -line hodiny - Grafy funkcí sin, cos.
Procvičte si sestrojování grafů výše uvedených funkcí na příkladech z učebnice - str. 52/39 -43. Udělejte tolik grafů kolik potřebujete k upevnění učiva, nejméně však 3. 
U každého grafu si určete vlastnosti sestrojené funkce.
Tentokrát řešení úkolů neodevzdávejte, ale mějte připravené ke kontrole.

G8A - M - 11. - 15. 1. 2021

úterý 12. 1. - on-line hodina - Statistické charakteristiky polohy

středa 13. 1. - práce bude zadána v úterý po skončení on-line hodiny - Skupinové rozdělení četnosti.
Řešte příklady jejichž zadání najdete v příloze v učebně. Případné dotazy zodpovím v pátek na on- line hodině
.

čtvrtek 14. 1. - práce bude zadána v úterý po on-line hodině - Statistické charakteristiky polohy.
Vypočítejte příklady jejichž zadání najdete v příloze v učebně. Tabulky ze zadání neopisujte, jen provádějte výpočty. Uvádějte vzorce. Dbejte na kvalitu grafického znázornění.
Řešení vložte do učebny k úkolu.

pátek 15. 1. - on -line hodina - Statistické charakteristiky variability

G8B - M - 11. - 15. 1. 2021

pondělí 11. 1. - on-line hodina - Intervalové rozdělení četnosti

úterý 12. 1. - práce bude zadána v pondělí po on-line hodině - Skupinové rozdělení četnosti.
Řešte příklady jejichž zadání najdete v příloze v učebně.

středa 13. 1. - on-line hodina - Statistické charakteristiky polohy

čtvrtek 14. 1. - práce bude zadána ve středu po on-line hodině - Statistické charakteristiky polohy.
Vypočítejte příklady jejichž zadání najdete v příloze v učebně. Tabulky ze zadání neopisujte, jen provádějte výpočty. Uvádějte vzorce. Dbejte na kvalitu grafického znázornění.
Řešení vložte do učebny k úkolu.

G8A - SCh - 11. - 15. 1. 2021

středa 13. 1. - on-line hodina (10.00- 10.45) - Výpočty pH

čtvrtek 14. 1. - práce bude zadána na konci on-line hodiny ve středu - Vypracujte další maturitní téma.

Téma č. 14 -Alkany - anotace najdete v učebně.

G8B - SCh - 11. - 15. 1. 2021

středa 13. 1. - on-line hodina (10.00- 10.45) - Výpočty pH

čtvrtek 14. 1. - práce bude zadána na konci on-line hodiny ve středu - Vypracujte další maturitní téma.

Téma č. 14 -Alkany - anotace najdete v učebně.

G8B - Ch - 11. - 15. 1. 2021

čtvrtek 14. 1. 2021 - on-line hodina - Lipidy

G7 - Ch - 11. - 15. 1. 2021

pondělí  11. 1. - on-line hodina - Halogenderiváty - reakce, příprava.

středa 13. 1. - práce bude zadána v pondělí po on-line hodině - Halogenderiváty.
Na základě úkolu z učebnice na str. 30 doplňte do sešitu si fyzikální vlastnosti halogenderivátů.
Projděte si ústně otázky a úkoly (13) v učebnici na str. 32.
Procvičte si názvosloví halogenderivátů - zadání i řešení v příloze v učebně.

G7 - M - 11. - 15. 1. 2021

pondělí  11. 1. - on-line hodina - Tělesa - hranoly, jejich povrch a objem.

úterý 12. 1. - práce bude zadána v pondělí po on-line hodině - Povrch a objem hranolu
Řešte v PS - str.67/4, 5, 6, 7, 8; 68/9. Uvádějte postupy, nezapomeňte na odpovědi.
Řešení vložte k úkolu.

středa 13. 1. - on-line hodina - Tělesa - hranoly, jejich povrch a objem.

pátek 15. 1. - práce bude zadána ve středu po on-line hodině - Povrch a objem hranolu.
V pracovním sešitě najdete dostatek příkladů na procvičování na stranách 67 - 71.
Napočítejte si kolik uznáte za vhodné, nejméně však 3 příklady (vyjma příkladů 67/4,5,6 - příliš jednoduché, 68/11; 69/13; 70/15 - řešili jsme společně). Příklady jsou různě obtížně, tak si každý může najít takové, které zvládne a nemusí je opsat. Předpokládám, že se najdou žáci, kteří se pustí do těch obtížnějších úloh
Postupy pořádně zapisujte, nestačí jenom výsledek. Až se budete připravovat na závěrečnou písemku, bude se to hodit. Doma nebudete věčně.
Případné dotazy zodpovím na příští hodině.

G6 - M - 4. - 8. 1. 2021

pondělí 4. 1. - Funkce sinus a kosinus.
Zopakujte si ze sešitu učivo poslední hodiny. Prohlídněte si video - odkaz máte v příloze v učebně.
Pokud ještě nemáte tabulku hodnot funkcí sin a cos, poznamenejte si ji do sešitu (učebnice str. 38) a naučte se.
Dále si do sešitu poznamenejte tabulky z učebnice ze str. 40 tykající se monotónnosti výše uvedených funkcí a znamínka jejich hodnot v příslušném intervalu.
Ze str. 41 si poznamenejte šedý rámeček tykající vlastností sudá, lichá funkce.
Prostudujte si v učebnici řešený Příklad 1 na str. 41 - 42.
Na základě výše uvedeného vypočtěte hodnoty funkcí sin a cos pro úhel 1 155 stupňů.  
Řešení vložte do učebny k úkolu. Uvádějte podrobný postup, nejenom výsledek.

 

úterý 5. 1., čtvrtek 7. 1. - on-line hodiny - Vlastnosti sin, cos z jednotkové kružnice a určování jejich hodnot .

pátek 8. 1. - práce bude zadana ve čtvrtek na konci on -line hodiny - Hodnoty funkcí sin, cos.
Nejdříve si prohlédněte video, jehož odkaz najdete v příloze. J e to trochu jiné vysvětlení, než jsem vám podala já.
Pak řešte příklad z učebnice -str. 43/ 33. Úhly nejdříve převeďte na základní velikost a pak doplňte znamínko dle polohy v kvadrantu a hodnotu příslušné funkce.
Řešení vložte k úkolu.

G8A - M - 4. - 8. 1. 2021

úterý 5. 1. - on-line hodina - Podmíněná pravděpodobnost

středa 6. 1. - práce bude zadána v úterý po skončení on-line hodiny - Pravděpodobnost nezávislých jevů.
Řešte příklady z učebnice - str. 114/54, 55; 115/56. 
Podmíněna pravděpodobnost.
Řešte příklad z učebnice - str. 123/69. Případné dotazy zodpovím na on- line hodině v pátek.

čtvrtek 7. 1. - práce bude zadána v úterý po on-line hodině - Úvod do statistiky, četnost.
Prohlídněte si úvodní video - odkaz najdete v příloze.
Pojděte si v učebnici učivo - str.131 - 134. Do sešitu si poznamenejte všechny důležité pojmy.
Řešte příklad uvedený v příloze. Řešení vložte do učebny k úkolu.

pátek 8. 1. - on -line hodina - Statistika

G8B - M - 4. - 8. 1. 2021

pondělí 4. 1. - on-line hodina - Pravděpodobnost nezávislých jevů

úterý 5. 1. - práce bude zadána v pondělí po on-line hodině - Pravděpodobnost nezávislých jevů.
Dopočítejte příklad z hodiny. V učebnici si projděte na str. 108 - 109, jak je to s nezávislosti doplňkových jevů.
V učebnici na str. 109 si nejdříve vyřešte Příklad 3, pak si zkontrolujte řešení na str. 110.
Řešte příklad z učebnice na str. 110/49. Výsledek si zkontrolujeme na další hodině.

středa 6. 1. - on-line hodina - Podmíněná pravděpodobnost

čtvrtek 7. 1. - práce bude zadána ve středu po on-line hodině - Úvod do statistiky, četnost.
Prohlídněte si úvodní video - odkaz najdete v příloze.
Pojděte si v učebnici učivo - str.131 - 134. Do sešitu si poznamenejte všechny důležité pojmy.
Řešte příklad uvedený v příloze. Řešení vložte do učebny k úkolu.

G8A - SCh - 4. - 8. 1. 2021

středa 6. 1. - on-line hodina (10.00- 10.45) - Výpočty pH

čtvrtek 7. 1. - práce bude zadána na konci on-line hodiny ve středu - Zpracovat test na vybrané téma.

G8B - SCh - 4. - 8. 1. 2021

středa 6. 1. - on-line hodina (10.00- 10.45) - Výpočty pH

čtvrtek 7. 1. - práce bude zadána na konci on-line hodiny ve středu - Zpracovat test na vybrané téma.

G8B - Ch - 4. - 8. 1. 2021

čtvrtek 7. 11. 2021 - on-line hodina - Cukry -  referáty

G7 - Ch - 4. - 8. 1. 2021

pondělí  4. 1. - on-line hodina - Halogenderiváty - názvosloví, vlastnosti, reakce, příprava.

středa 6. 1. - práce bude zadána v pondělí po on-line hodině - Významní zástupci halogenderivátů.
Zpracujte si informace týkající se vlastnosti a užití nejvýznamnějších halogenderivátů - freony, polychlorované bifenyly, polyvinylchlorid, polytetrafluorethen, DDT. Použijte internet, případně učebnici - str. 30 - 32.
Ofocené práce vložte do učebny k úkolu.

G7 - M - 4. - 8. 1. 2021

pondělí  4. 1. - on-line hodina - Vzdálenost přímek a rovin v prostoru

úterý 5. 1. - práce bude zadána v pondělí po on-line hodině - Vzdálenost přímek a rovin.

Řešte v PS příklady - str. 56/ 15 a,b; 57/16. Řešení vložte do učebny k úkolu.

středa 6. 1. - on-line hodina - Vzdálenost mimoběžných přímek v prostoru.

pátek 8. 1. - práce bude zadána ve středu po on-line hodině - Vzdálenost bodů, přímek a rovin v prostoru.
Řešte příklady v PS - str.60/24; 61/25. Nezapomeňte do těles řádně vyznačit hledanou vzdálenost.
Uvádějte odpovědi.
Řešení vložte do učebny k úkolu.

G7 - Ch - 14. - 18. 12. 2020

pondělí  14. 12. - on-line hodina - Areny - názvosloví, vlastnosti, reakce, příprava.

středa 16. 12. - práce bude zadána v pondělí po on-line hodině - Areny
Z přiloženého souboru si procvičte názvosloví arenů, výsledky pro kontrolu vám do učebny vložím v pátek.
Z učebnice ze str. 26 si vypište zdroje a fyzikální vlastnosti arenů.
Na internetu vyhledejte vlastnosti a využití nejvýznamnějších zástupců aromatických uhlovodíků - benzen, toluen, styren, naftalen. 
Vyhledané informace si zapište do sešitu, ofoťte a vložte do učebny k úkolu.

 

G7 - M - 14. - 18. 12. 2020

pondělí  14. 12. - on-line hodina - Vzdálenost bodu od přímky v prostoru

úterý 15. 12. - práce bude zadána v pondělí po on-line hodině - Vzdálenost bodu od přímky.
Dokončete grafické řešení příkladu z on-line hodiny. V učebnici si prostudujte řešený příklad 1_f na str. 86.
V PS řešte příklady - str. 53/5; 54/07.Do učebny k úkolu vložte řešení příkladu PS/59/22.

středa 16. 12. - on-line hodina - Vzdálenost bodu od roviny

pátek 18. 12. - práce bude zadána ve středu po on-line hodině - Vzdálenost bodu od roviny.
Řešte v PS na str. 53/1, 55/11,12, 13a. Řešení vložte do učebny k úkolu.
V pondělí zadám do učebny dobrovolný dú na vánoční prázdniny.

G6 - M - 14. - 18. 12. 2020

pondělí 14. 12. - Velikost úhlu -samostatná práce
Zopakujte si  velikost úhlu ve stupňové a obloukové míře a jejich vzájemný přepočet.
Řešte příklady z učebnice na str. 28/10, 11.
Zopakujte si pojem orientovaný úhel a řešte příklad v učebnici str. 35/14.

úterý 15. 12., čtvrtek 17. 12. - on-line hodiny - Velikost úhlu v R, goniometrické funkce

pátek 18. 12. - práce bude zadana ve čtvrtek na konci on -line hodiny - Orientovaný úhel.
Procvičujte si převádění velikosti úhlů mezi stupňovou a obloukovou mírou - až se uvidíme písemně zkontroluju.
Procvičujte určování základní velikosti úhlu.
Do učebny k úkolu vložte řešení příkladů z učebnice - str. 35/18, 19, 21; 36/22.
Na vánoční prázdniny zadám v pondělí do učebny dobrovolný dú.

 

G6 - M - 30. 11. - 4. 12. 2020

pondělí 30. 11. - Logaritmické rovnice.
Řešení logaritmických rovnic procvičujte na příkladech z učebnice na str.148 - 149, nebo ve sbírce na str. 148 - 150.
Napočítat můžete kolik chcete. Minimálně však požadují vyřešit z učebnice str. 149/47a, b; ze sbírky str. 149/5/1; 149(150)/5/5. 
V úterý na on-line hodině zodpovím případné dotazy.

úterý 1. 12., čtvrtek 3. 12. - on-line hodiny - Přirozený a dekadický logaritmus, periodická funkce

pátek 4. 12. - práce bude zadana ve čtvrtek na konci on -line hodiny - Exponenciální a logaritmické rovnice - procvičování.
Řešení rovnic procvičujte na příkladech ze sbírce - str. 143 - 150. Napočítat můžete kolik chcete. 
Minimálně však požadují vyřešit  str. 143/2/2;  143/3/4; 144/4/4; 145/6/5. 
Práci si zkontroluju v pondělí ve škole. 

 

G7 - M - 30. 11. - 4. 12. 2020

pondělí  30. 11. - on-line hodina - Kolmost přímeky a roviny v prostoru

úterý 1. 12. - práce bude zadána v pondělí po on-line hodině - Kolmost přímky a roviny.
Kdo nestihl poznamená si do sešitu z učebnice definice ze str. 63 a věty ze str. 66. V PS řešte na str. 42/14a; na str.43/16,17.
Případné dotazy zodpovím v pátek.

středa 2. 12. - on-line hodina - Kolmost rovin v prostoru, kolmý průmět

pátek 4. 12. - práce bude zadána ve středu po on-line hodině - Kolmost přímky a roviny, kolmý průmět.
Dokončete v PS řešení příkladů - str. 43/18c,d; 44/20b,c,d, 48/30. Kontrola práce  v pondělí ve škole.
Zopakujte si výpočet odchylky dvou přímek - v úterý bude malá písemná práce.

G7 - Ch - 30. 11. - 4. 12. 2020

pondělí  30. 11. - on-line hodina - kontrola samostatné práce - Alkadieny - názvosloví, reakce, polymerace

středa 2. 12. - práce bude zadána v pondělí po on-line hodině - Alkyny.

Zkontrolujte si názvosloví alkenů z minulé samostatné práce - dle přílohy. Procvičte si názvosloví alkinů dle přiloženého souboru. Zopakujte si učivo o alkanech a alkenech - příští týden v pondělí bude písemka.

Naučte se Alkadieny z minulé hodiny.

G6 - M - 23. - 27. 11. 2020

pondělí 23. 11. - Užití vět o logaritmování. Příklady na procvičování najdete v přiloženém souboru v google učebně. Z každého cvičení vyberte další dva (jiné než v pátek). Zapisujte si podrobné postupy. Případné dotazy zodpovím v úterý na on-line hodině.

úterý 24. 11., čtvrtek 26. 11. - on-line hodiny - Logaritmické rovnice

pátek 13. 11. - práce bude zadana ve čtvrtek na konci on -line hodiny - Logaritmické rovnice.
Řešení logaritmických rovnic procvičujte na příkladech z učebnice na str.148 - 149, nebo ve sbírce na str. 148 - 150.
Do učebny k úkolu vložte řešení následujících příkladů - učebnice str. 148/43b; 149/45a,c,d.

G7 - M - 23. - 27. 11. 2020

pondělí  23. 11. - on-line hodina - PP - Řez tělesa rovinou - připravte se - narýsujte si (nebo vytiskněte) krychli a pravidelný čtyřboký jehlan

úterý 24. 11. - práce bude zadána v pondělí po on-line hodině - Odchylka přímek v prostoru.
Projděte si učivo v učebnici str. 58 -59 ( bez řešeného Příkladu 2). Do sešitu si poznamenejte definice odchylky (2 šedé rámečky na str. 58).
V PS řešte příklady na str. 38/01, 02.

středa 25. 11. - on-line hodina - Odchylka mimoběžných přímek

pátek 27. 11. - práce bude zadána ve středu po on-line hodině - Odchylka mimoběžných přímek. Řešte příklady v PS na str.38 /3, 4, 5; str.39/6, 7, 8.
Projděte si v PS na str. 40 řešený příklad 9. Řešení příkladů 6, 7, 8 si ofoťte (oskenujte), ale❌ neposílejte❌.
Mějte je však na hodinu v pondělí připravené, někoho výzvu aby to nasdílel a řekl postup.

G7 - Ch - 23. - 27. 11. 2020

pondělí  9. 11. - on-line hodina - kontrola samostatné práce - Alkeny - názvosloví, reakce

středa 11. 11. - práce bude zadána v pondělí po on-line hodině - Udělejte si výpisky z učebnice -  Alkadieny (str. 23-24).
Procvičte si názvosloví alkenů dle přiloženého souboru v google učebně. Kontrola bude zase na další on -line hodině.

G8B - Ch - 23. - 27. 11. 2020

Od středy 25. 11. 2020 prezenční výuka.

G8B - SCh - 23. - 27. 11. 2020

Od středy 25. 11. 2020 prezenční výuka.

G8A - SCh - 23. - 27. 11. 2020

Od středy 25. 11. 2020 prezenční výuka.

G8B - M - 23. - 27. 11. 2020

ponělí 23. 11. - on-line hodina - Kombinace - procvičování; variace s opakováním

úterý 24. 11. - práce bude zadaná v pondělí po skončení on-line hodiny - Kombinace. Řešte příklady 77, 78z  přiloženého souboru v google učebně.
Kombinatorika - procvičování. Řešte příklady 37, 39 z přiloženého souboru v google učebně.
Zapište si co nejpodrobnější postupy, nezapomeňte na odpovědí.
Případné dotazy zodpovím na další hodině už ve škole.
Nezapomeňte ve čtvrtek PP na probrané učivo z kombinatoriky.

Od středy 25. 11. 2020 prezenční výuka.

G8A - M - 23. - 27. 11. 2020

úterý 24. 11. - on-line hodina - Variace, permutace s opakováním

Od středy 25. 11. 2020 prezenční výuka.

G8A - M - 16. - 20. 11. 2020

středa 18. 11. - práce bude zadána v úterý po skončení on-line hodiny -  Kombinatorika slovní úlohy.
Procvičujte řešení slovních úloh z kombinatoriky z přiloženého souboru v google učebně. Řešte příklady 36, 37, 38, 39.
Zapište si co nejpodrobnější postupy, nezapomeňte na odpovědí. Případné dotazy zodpovím v pátek na hodině.

čtvrtek 19. 11. - práce bude zadána v úterý po on-line hodině - Kombinace.
Řešte příklady 75, 76, 80, 81, 86 z přiloženého souboru v google učebně. Zapište si co nejpodrobnější postupy, nezapomeňte na odpovědí.
Případné dotazy zodpovím v pátek na hodině.

pátek 20. 11. - on -line hodina - kontrola samostatné práce, Kombinace - procvičování

G7 - Ch - 16. - 20. 11. 2020

středa 18. 11. - Samostatná práce - Alkeny - prostudujte si toto téma v učebnici na str. 21 - 23. Udělejte si výpisky.

Ze sešitu z kvarty si zopakujte názvosloví alkenů (případně si to vyhledejte na internetu). V pondělí na on -line hodině budu orientačně zkoušet.

G8B - Ch - 16. - 20. 11. 2020

čtvrtek 12. 11. 2020 - on-line hodina - Bílkoviny - zdravá strava - referát

G8B - SCh - 16. - 20. 11. 2020

čtvrtek 19.11.  -  Katedra jaderných reaktorů FJFI připravila pořad pro podporu výuky fyziky na středních a základních školách pod názvem Vrabec letí do škol. Při jeho tvorbě spolupracovala s pedagogy. První online vysílání zhruba 40minutového pořadu proběhne přímo od školního štěpného reaktoru VR-1 Vrabec ve čtvrtek 19. listopadu 2020  v 11.00 hod. Schlídněte tento záznam, bude se vám hodit do maturitní otázky.

čtvrtek 19.11. - Napište pár vět o předchozím pořadu a vložte do učebny k úkolu. Vypracujte další maturitní téma a vložte k úkolu do učebny.

G8A - SCh - 16. - 20. 11. 2020

čtvrtek 19.11.  -  Katedra jaderných reaktorů FJFI připravila pořad pro podporu výuky fyziky na středních a základních školách pod názvem Vrabec letí do škol. Při jeho tvorbě spolupracovala s pedagogy. První online vysílání zhruba 40minutového pořadu proběhne přímo od školního štěpného reaktoru VR-1 Vrabec ve čtvrtek 19. listopadu 2020  v 11.00 hod. Schlídněte tento záznam, bude se vám hodit do maturitní otázky.

čtvrtek 19.11. - Napište pár vět o předchozím pořadu a vložte do učebny k úkolu. Vypracujte další maturitní téma a vložte k úkolu do učebny.

G8B - M - 16. - 20. 11. 2020

středa 11. 11. - on-line hodina - kontrola samostatné práce; Kombinace

čtvrtek 12. 11. - práce bude zadána ve středu po on-line hodině - Kombinace. Řešte příklady 75, 76, 80, 81, 86 z přiloženého souboru v google učebně. Zapište si co nejpodrobnější postupy, nezapomeňte na odpovědí.

G7 - M - 16. - 20. 11. 2020

středa 11. 11. - on-line hodina - Řez tělesa rovinou, průsečnice dvou rovin

pátek 13. 11. - práce bude zadána ve středu po on-line hodině - Řez tělesa rovinou, průsečnice dvou rovin.
Procvičujte uvedené téma na příkladech z učebnice str.55/66, 67, 68, 70. Řešení oskenujte a vložte do učebny k úkolu.

Nezapomeňte - příští týden PP řez tělesa rovinou.

G6 - M - 16. - 20. 11. 2020

čtvrtek 19. 11. - on-line hodina - Pavidla o logaritmování

pátek 20. 11. - práce bude zadana ve čtvrtek na konci on -line hodiny - Užití vět o logaritmování.
Příklady na procvičování najdete v přiloženém souboru v google učebně. Napočítejte si kolik potřebujete k zvládnutí učiva (minimálně dva z každého cvičení).
Zapisujte si podrobné postupy.

G8A - SCh - 9. - 13. 11. 2020

středa 11.11. - on-line hodina (10.00- 10.45) - výpočty látkové koncentrace

čtvrtek 12.11. - práce bude zadána na konci on-line hodiny ve středu - Procvičujte výpočty látkové koncentrace z přiloženého souboru v google učebně.
Zapisujte řádně postupy, nezapomínejte na odpovědi. Vypočítejte kolik uznáte za vhodné. Do učebny vložte řešení dvou příkladů (dle vlastního výběru).

G8B - SCh - 9. - 13. 11. 2020

středa 11.11. - on-line hodina (10.00- 10.45) - výpočty látkové koncentrace

čtvrtek 12.11. - práce bude zadána na konci on-line hodiny ve středu - Procvičujte výpočty látkové koncentrace z přiloženého souboru v google učebně.
Zapisujte řádně postupy, nezapomínejte na odpovědi. Vypočítejte kolik uznáte za vhodné. Do učebny vložte řešení dvou příkladů (dle vlastního výběru).

G8B - Ch - 9. - 13. 11. 2020

čtvrtek 12. 11. 2020 - on-line hodina - Bílkovíny

G7 - Ch - 9. - 13. 11. 2020

pondělí  9. 11. - on-line hodina - kontrola samostatné práce; Alkany - vlastnosti, reakce

středa 11. 11. - práce bude zadána v pondělí po on-line hodině - Alkany.
Zkontrolujte si podle přiloženého souboru názvosloví uhlovodíků, které jste vypracovali v rámci minulé samostatné práce. 
Do sešitu si poznamenejte vlastnosti a využití  nejvýznamnějších zástupců alkanů - methan, propan a butan, cyklohexan - informace z učebnice (str. 20) rozšiřte o další, které vyhledáte na internetu či jiné literatuře. 
Naučte se (zopakujte) probrané učivo.
V učebnici na str. 21 si projděte Otázky a úkoly (9). Z nich pak písemně vypracujte otázky 6 a 8.
Do učebny k úkolu vložte ofocené písemné úkoly (tzn. výpisky ohledně zástupců a vypracování otázek 6 a 8).
Práce budou dostačující, samostatné a hodné žáků vyššího stupně gymnázia. 

G8B - M - 9. - 13. 11. 2020

pondělí 9. 11. - on-line hodina - Permutace - definice, vzorec, aplikace při řešení slovních úloh

úterý 3. 11. - práce bude zadána v pondělí po on-line hodině - Permutace. Z přiloženého souboru v google učebně řešte úlohy 47, 48, 49, 55, 56, 58. Poznamenejte si i postupy, nejenom výsledky. Případné dotazy zodpovím ve středu na hodině.

středa 4. 11. - on-line hodina - kontrola samostatné práce; Permutace - procvičování

čtvrtek 5. 11. - práce bude zadána ve středu po on-line hodině - Permutace. Pokračujte v procvičování.
Z přiloženého souboru v google učebně řešte úlohy 47, 48, 49, 50, 51. Uvádějte co nejpodrobnější postupy. Nezapomínejte na odpovědi.
Řešení zadaných úkolů vložte do učebny k úkolu.

G8A - M - 9. - 13. 11. 2020

úterý 10. 11. - on-line hodina - Permutace - procvičování, Kombinace

středa 11. 11. - práce bude zadána v úterý po skončení on-line hodiny - Permutace. Řešte příklady z učebnice na str. 23/17,18, 19,20, 21. Případné dotazy zodpovím v pátek o hodině.

čtvrtek 12. 11. - práce bude zadána v úterý po on-line hodině - Kombinatorika slovní úlohy.
Procvičujte řešení slovních úloh z kombinatoriky z přiloženého souboru v google učebně. Do učebny k úkolu odevzdejte řešení příkladů 32, 34, 42, 49 .
Uvádějte co nejpodrobnější postupy, nezapomeňte na odpovědí.

pátek 13. 11. - on -line hodina - kontrola samostatné práce, Kombinace - procvičování

G7 - M - 9. - 13. 11. 2020

pondělí  9. 11. - on-line hodina - Řez tělesa rovinou

úterý 10. 11. - práce bude zadána v pondělí po on-line hodině - Řez tělesa rovinou. Procvičujte sestrojování řezů na příkladech PS/29/09a,b,c,d,h; učebnice str.50/35a,b; 36a,c. Příklady z učebnice rýsujte (nečrtejte!) do sešitu. U všech uvedených příkladů jde o používání vět 1, 2 a jejich důsledků.

středa 11. 11. - on-line hodina - Řez tělesa rovinou

pátek 13. 11. - práce bude zadána ve středu po on-line hodině - Řez tělesa rovinou.
Procvičujte sestrojování řezů na příkladech PS/29/09e,f,g; PS/30/10b; PS/31/13a. U všech uvedených příkladů jde o používání všech tří vět a jejich důsledků.
Řešení uvedených příkladů vložte do učebny k úkolu.

G6 - M - 9. - 13. 11. 2020

pondělí 9. 11. - Exponenciální rovnice - procvičujte řešení rovnic - příklady sbírka str. 143/2/7; 143/3/3;144/4/5,6; 145/6/4. V úterý o hodině zodpovím případné dotazy.

úterý 10. 11., čtvrtek 12. 11. - on-line hodiny - Logaritmická funkce, logaritmus, pravidla o logaritmování, jednoduché logaritmické rovnice

pátek 13. 11. - práce bude zadana ve čtvrtek na konci on -line hodiny - Logaritmus.
Příklady na procvičování najdete v přiloženém souboru v google učebně. Napočítejte si kolik potřebujete k zvládnutí učiva.
Do učebny k úkolu pak vložte řešení příkladů 13/bce; 14/bcf; 15/bcg. 
Dále řešte užitím vět o logaritmování příklad z učebnice na str. 144/37abc. Řešení taktéž odevzdejte.
Uvádějte podrobné postupy.

G8A - SCh - 2. 11. - 6. 11. 2020

středa 4.11. - on-line hodina (10.00- 10.45) - výpočty objemových procent

čtvrtek 5.11. - práce bude zadána na konci on-line hodiny ve středu - Procvičujte výpočty objemových procent. Příklady najdete v přiloženém souboru v google učebně.
Když budete mít s něčím problém napište, poradím.
Řešení příkladů vložte do učebny k úkolu. Dbejte na pořádné zápisy. Uvádějte odpovědi.

G8B - SCh - 2. 11. - 6. 11. 2020

středa 4.11. - on-line hodina (10.00- 10.45) - výpočty objemových procent

čtvrtek 5.11. - práce bude zadána na konci on-line hodiny ve středu - Procvičujte výpočty objemových procent. Příklady najdete v přiloženém souboru v google učebně.
Když budete mít s něčím problém napište, poradím.
Řešení příkladů vložte do učebny k úkolu. Dbejte na pořádné zápisy. Uvádějte odpovědi.

G8B - Ch - 2. 11. - 6. 11. 2020

čtvrtek 5. 11. 2020 - on-line hodina - Bílkovíny

G7 - Ch - 2. 11. - 6. 11. 2020

pondělí  2. 11. - on-line hodina - Alkany - charakteristika skupiny, názvosloví, vlastnosti, reakce

středa 4. 11. - práce bude zadána v pondělí po on-line hodině - V přiloženém souboru v google učebně najdete příklady na procvičování názvosloví alkanů a cykloalkanů.

G8B - M - 2. 11. - 6. 11. 2020

pondělí 2. 11. - on-line hodina - Základní kombinatorická pravidla

úterý 3. 11. - práce bude zadána v pondělí po on-line hodině - Užitím kombinatorických pravidel řešte příklady z učebnice str. 11/1-5; 12/6 (nápověda řešený příklad 3 na str.10).
Případné dotazy zodpovím ve středu na on- line hodině.

středa 4. 11. - on-line hodina - Variace - definice, vzorec, aplikace při řešení slovních úloh

čtvrtek 5. 11. - práce bude zadána ve středu po on-line hodině - Variace - procvičování Vyřešte z učebnice příklady ze str. 16 /10, 11, 12, 13. Řešení vložte do učebny k úkolu. Prosím uvádějte postupy, nezapomeňte na odpovědí.

G8A - M - 2. 11. - 6. 11. 2020

úterý 3. 11. - on-line hodina - Variace - opakování

středa 4. 11. - práce bude zadána v úterý po skončení on-line hodiny - Z přiloženého souboru v google učebně si propočítejte příklady 19, 20, 21, 22, 24.
 Případné dotazy zodpovím v pátek na on-line hodině. 

čtvrtek 5. 11. - práce bude zadána v úterý po on-line hodině - Variace - procvičování. Vyřešte z učebnice příklady ze str. 16 /10, 11, 12, 13.
Řešení vložte do učebny k úkolu. Prosím uvádějte postupy, nezapomeňte na odpovědí.

pátek 6. 11. - on -line hodina - kontrola samostatné práce, Permutace

G7 - M - 2. 11. - 6. 11. 2020

pondělí  2. 11. - on-line hodina - Rovnoběžnost přímek a rovin v prostoru, kritéria rovnoběžnosti

úterý 3. 11. - práce bude zadána v pondělí po on-line hodině - Procvičte si aplikaci kritérii rovnoběžnosti na příkladech v PS - str. 23/24; str. 24/25, 26, 27, 28.
Případné dotazy zodpovím ve středu na on-line hodině. 

středa 4. 11. - on-line hodina - Vzájemná poloha tří rovin, průsečík přímky a roviny

pátek 6. 11. - práce bude zadána ve středu po on-line hodině - Doplňte si do sešitu vzájemnou polohu tří rovin - učebnice str. 36 -38.
Poznamenejte si také postup při určování průsečíku přímky a roviny - učebnice str. 38. Nebo si vytiskněte přiložený soubor v google učebně a vložte do sešitu. V tomto souboru pak máte i pravidla pro určování řezů těles rovinou.
Řešte v PS na str. 25/1, 2, 3, 4 a na str.26/5. Do učebny k úkolu vložte řešení příkladů z PS.

G6 - M - 2. 11. - 6. 11. 2020

pondělí 2. 11. - Logaritmická funkce - odvození definice, graf vlastnosti - látku najdete v učebnici a ve videích (odkazy jsou v google učebně). Podrobný postup je rozepsán v google učebně. V úterý o hodině zodpovím případné dotazy.

úterý 3. 11., čtvrtek 5. 11. - on-line hodiny - Exponenciální rovnice - řešení jednotlivých typů, procvičování na příkladech.

pátek 6. 11. - práce bude zadana ve čtvrtek na konci on -line hodiny - Exponenciální rovnice.
Příklady na procvičování rovnic najdete ve sbírce na str. 143 - 145. Napočítejte si kolik potřebujete k zvládnutí učiva.
Do učebny k úkolu pak vložte řešení příkladů ze sbírky - str. 143/1/4; 143/2/5; 144/4/7; 145/6/7.
Uvádějte podrobné postupy.

G8A - SCh - 19. 10. - 23. 10. 2020

středa 21.10. - on-line hodina (10.00- 10.45) - výpočty koncentrace

čtvrtek 22.10. - práce bude zadána na konci on-line hodiny ve středu - Procvičujte výpočty s hmotnostním zlomkem. Napočítejte si příkladů kolik chcete, když budete mít s něčím problém napište, poradím. Do učebny k úkolu odevzdejte řešení příkladů: 14, 15, 16, 17, 28. Soubour se zadáním je přiložen v učebně.

G8B - SCh - 19. 10. - 23. 10. 2020

středa 21.10. - on-line hodina (10.00- 10.45) - výpočty koncentrace

čtvrtek 22.10. - práce bude zadána na konci on-line hodiny ve středu - Procvičujte výpočty s hmotnostním zlomkem. Napočítejte si příkladů kolik chcete, když budete mít s něčím problém napište, poradím. Do učebny k úkolu odevzdejte řešení příkladů: 14, 15, 16, 17, 28. Soubour se zadáním je přiložen v učebně.

G8B - Ch - 19. 10. - 23. 10. 2020

čtvrtek 22. 10. 2020 - on-line hodina - krátký test na heterocykly, alkaloidy

G7 - Ch - 19. 10. - 23. 10. 2020

pondělí 19. 10. - on-line hodina - krátký test - úvod do organické chemie; Rozdělení uhlovodíků, názvosloví alkanů

středa 21. 10. - práce bude zadána na konci on-line hodiny - Přírodní zdroje organických sloučenin
Nejdříve si zopakujte učivo ze svých výpisků. Vypracujte odpovědi na otázky z učebnice str.59/10.2/1, 2. Práci oskenujte a vložte k úkolu. 

G8B - M - 19. 10. - 23. 10. 2020

pondělí 19. 10. - on-line hodina - rovnice s faktoriálem

úterý 20. 10. - práce bude zadána v pondělí po on-line hodině - Procvičte si počítání s faktoriálem. 
Z přiloženého souboru řešte příklady 5c,b,d, 6b, 7b,d. Součástí souboru jsou i výsledky. Případné dotazy zodpovím ve středu na hodině.

středa 21. 10. - on-line hodina - krátky test - křivky; počítání s faktoriálem

čtvrtek 22. 10. - práce bude zadána ve středu po on-line hodině - Procvičte si počítání s faktoriálem. 
Z přiloženého souboru řešte příklady 12a,b,c; 13a,b,c. Součástí souboru jsou i výsledky. U každého řešení budou uvedené i postupy ne jen výsledky.
Oskenované řešení vložte do učebny k úkolu. 

G8A - M - 19. 10. - 23. 10. 2020

úterý 20. 10. - on-line hodina - kráktý test na křivky ; počítání s faktoriálem

středa 21. 10. - práce bude zadána v úterý po skončení on-line hodiny - Základní kombinatorická pravidla
Přečtěte si ještě v učebnici to, co jsme probírali včera na hodině (str. 8 - 9). Do sešitu si poznamenejte znění obou pravidel ze str. 9 v učebnici.
Řešte z učebnice na str.11/1, 2, 3, 5.

čtvrtek 22. 10. - práce bude zadána v úterý po on-line hodině - Procvičte si počítání s faktoriálem. 
Z přiloženého souboru (v google učebně) řešte příklady 5c,b, 6b, 7d. Součástí souboru jsou i výsledky. Ze souboru rovnice řešte příklady13a,b.
U každého řešení budou uvedené i postupy ne jen výsledky.Oskenované řešení vložte do učebny k úkolu. 

pátek 23. 10. - on -line hodina - Kombinatorické pravidlo součinu

G7 - M - 19. 10. - 23. 10. 2020

pondělí 19. 10. - on-line hodina - krátká písemka -zobrazování těles ve volném rovnoběžném promítání; vzájemná poloha rovin v prostoru

úterý 20. 10. - práce bude zadána v pondělí po on-line hodině - Procvičujte na příkladech vzájemnou polohu přímek v prostoru - PS/18/6, 7, 8. Na příkladech v  PS/19/9, 10, 11 si zopakujte možnosti určení roviny.

středa 21. 10. - on-line hodina - rovin v prostoru

pátek 23. 10. - práce bude zadána ve středu po on-line hodině - Procvičujte na příkladech možnosti určení rovin a jejich vzájemnou polohu v prostoru.
Řešte v PS na str. 20/13, 14; 22/18. Řešení oskenujte a vložte do učebny k úkolu.

G6 - M - 19. 10. - 23. 10. 2020

pondělí 19. 10. - Ještě procvičujte počítání s mocninami s racionálními mocninami. Řešte z učebnice na str. 121/46, 47. V úterý o hodině zodpovím případné dotazy.

úterý 20. 10., čtvrtek 22. 10. - on-line hodiny - v úterý krátká písemka na funkce; Exponenciální funkce - graf, vlastnosti

pátek 23. 10. - práce bude zadana ve čtvrtek na konci on -line hodiny - Graf a vlastností exponenciální funkce.
Ústně si projděte z učebnice příklady na  str. 129/2, 3, 4, 5, 7. Písemně pak vypracujte příklady z učebnice na str. 129/8, 130/10a.
Vypracované řešení oskenujte a vložte do učebny k úkolu.

G8B - SCh - 12. 10. - 16. 10. 2020

středa 14.10. - on-line hodina (10.00- 10.45) - výpočty z chemického vzorce

čtvrtek 15.10. - práce bude zadána na konci on-line hodiny ve středu - Procvičujte výpočty s hmotnostním zlomkem.
Napočítejte si příkladů kolik chcete, když budete mít s něčím problém napište, poradím.
Do učebny k úkolu odevzdejte řešení příkladů:
- ze souboru výpočty z chemického vzorce/6, 18
- ze souboru hmotnostní zlomek/9, 10, 11

G8A - SCh - 12. 10. - 16. 10. 2020

středa 14.10. - on-line hodina (10.00- 10.45) - výpočty z chemického vzorce

čtvrtek 15.10. - práce bude zadána na konci on-line hodiny ve středu - Procvičujte výpočty s hmotnostním zlomkem.
Napočítejte si příkladů kolik chcete, když budete mít s něčím problém napište, poradím.
Do učebny k úkolu odevzdejte řešení příkladů:
- ze souboru výpočty z chemického vzorce/6, 18
- ze souboru hmotnostní zlomek/9, 10, 11

G7 - Ch - 12. 10. - 16. 10. 2020

pondělí 12. 10. - on-line hodina - reakce organických sloučenin

středa 14. 10. - práce bude zadána na konci on-line hodiny - Přírodní zdroje organických sloučenin
Přečíst v učebnici str. 14 - 16 a udělat výpisky. Vypracujte z učebnice ze str. 16 otázky a úkoly  (8). Vypracované odpovědi vložte do učebny k úkolu.
Nezapomeňte se látku naučit.

G8B - Ch - 12. 10. - 16. 10. 2020

čtvrtek 15. 10. 2020 - on-line hodina - Aminokyseliny, peptidy

G7 - M - 12. 10. - 16. 10. 2020

pondělí 12. 10. - on-line hodina - zobrazování těles ve volném rovnoběžném promítání

úterý 13. 10. - práce bude zadána v pondělí po on-line hodině - Řešte v PS 13b, 11/8,10, 13/16.

středa 14. 10. - on-line hodina - vzájemná poloha bodů, přímek a rovin v prostoru

pátek 16. 10. - práce bude zadána ve středu po on-line hodině - Na příkladech v PS procvičujte určování vzájemné polohy přímek v prostoru. Řešte příklady na str. 16/1,2,3; 17/4,5. Práci v PS oskenujte a vložte k úkolu do učebny. Procvičujte zobrazování těles ve volném rovnoběžném promítání. Můžete k tomu využít například zadání v učebnici na str.16/8,9. V pondělí o hodině bude malá písemka. Mějte připravené čisté papíry, rýsovací potřeby a mobil pro oskenování. Všichni budou vidět na kamerách.

G8B - M - 12. 10. - 16. 10. 2020

pondělí 12. 10. - on-line hodina - tečna ke křivce

úterý 13. 10. - práce bude zadána v pondělí po on-line hodině - Vyřešte příklady ze souboru uloženého v google učebně. Ve středu o hodině zkontrolujeme výsledky.

středa 14. 10. - on-line hodina - Faktoriál

čtvrtek 15. 10. - práce bude zadána ve středu po on-line hodině - Procvičíme počítání s faktoriálem. 
Z přiloženého souboru v google učebně řešte příklady 1b, 2 b,d, 3, 4 b,c, 5 a,e, 6 a,c,d, 7a. Součástí souboru jsou i výsledky. U každého řešení budou uvedené i postupy, ne jen výsledky.
Oskenované řešení vložte do učebny k úkolu. 

G8A - M - 12. 10. - 16. 10. 2020

úterý 12. 10. - on-line hodina - Faktoriál

středa 14. 10. - práce bude zadána - Vyřešte příklady ze souboru uloženého v google učebně. V pátek o hodině zkontrolujeme výsledky.

čtvrtek 15. 10. - práce bude zadána v úterý - Procvičíme počítání s faktoriálem. Z přiloženého souboruv google učebně řešte příklady 1b, 2 b,d, 3, 4 b,c, 5 a,e, 6 a,c,d, 7a. Součástí souboru jsou i výsledky. U každého řešení budou uvedené i postupy ne jen výsledky.
Oskenované řešení vložte do učebny k úkolu. 

pátek 16. 10. - on-line hodina - Úprava výrazů s faktoriálem

 

G6 - M - 12. 10. - 16. 10. 2020

pondělí 12. 10. - Projděte si ústně z přiloženého souboru v google učebně příklady 48, 49, 57, pak řešte písemně 54 a,d; 55, 56 b,c,d,f, 60 a,c.

úterý 13. 10., čtvrtek 15. 10. - on-line hodiny - mocniny s racionálním exponentem

pátek 16. 10. - práce bude zadana ve čtvrtek na konci on -line hodiny - Procvičujte počítání s mocninami s racionálním exponentem.
Příklady najdete v učebnici 118/36b, 119/37, 40. Práci oskenujte a vložte do učebny k úkolu.

G8A, G8B - SCh - 5. 10. - 9. 10. 2020

středa 7.10. - on-line hodina (10.00- 10.45) - kontrola zadaného názvosloví, počítání s látkovým množstvím

čtvrtek 8.10. - práce bude zadána na konci on-line hodiny ve středu

G8A, G8B - SCh - 5. 10. - 9. 10. 2020

středa 7.10. - on-line hodina (10.00- 10.45) - kontrola zadaného názvosloví, počítání s látkovým množstvím

čtvrtek 8.10. - práce bude zadána na konci on-line hodiny ve středu

G8A - M - 5. 10. - 9. 10. 2020

úterý 6. 10. - on-line hodina - vzájemná poloha paraboly a přímky

středa 7. 10. - Z přiloženého souboru v google učebně řešte úlohy 60d,f; 61a,c,e; 62a,c; 65a,b. Řešení zkontrolujeme v pátek na hodině. Také zodpovím případné dotazy.

čtvrtek 8. 10. - Z přiloženého souboru v google učebně řešte úlohy 72c; 73; 79a. Řešení zkontrolujeme v pátek na hodině. Také zodpovím případné dotazy.

Do učebny k úkolu všichni vložíte řešení 74c, 80.

pátek 9. 10. - on-line hodina - rovnice tečny ke křivce

G8B - M - 5. 10. - 9. 10. 2020

pondělí 5. 10. - on-line hodina - parabola

úterý 6. 10. - V google učebně najdete soubor, ze kterého řešte úlohy 60d,f; 61a,c,e; 62a,c; 65a,b. Řešení zkontrolujeme ve středu na hodině. Také zodpovím případné dotazy.

středa 7. 10. - on-line hodina - vzájemná poloha paraboly a přímky

čtvrtek 8. 10. - Z přiloženého souboru v google učbně řešte úlohy 72c; 73; 79a. Do učebny k úkolu všichni vložíte řešení 74c, 80.

G7 - M - 5. 10. - 9. 10. 2020

pondělí 5. 10. - on-line hodina - tělesa, volné rovnoběžné promitání

úterý 6. 10. - práce bude zadana v pondělí na konci on -line hodiny

středa 7. 10. - on-line hodina - zobrazování těles ve volném rovnoběžném promítání

pátek 9. 10. - Řešte v pracovním sešitě příklady str. 9/5a,b; str.12/11b, 12a,b. Práci oskenujte a vložte do google učebny.

G8B - Ch - 5. 10. - 9. 10. 2020

čtvrtek 8. 10. 2020 - on-line hodina - úvod do biochemie

G7 - Ch - 5. 10. - 9. 10. 2020

pondělí 5. 10. - on-line hodina - Vzorce a izomerie v organické chemii

středa 7. 10. - práce bude zadána na konci on-line hodiny

Doplňte si do sešitu z učebnice ze str. 12 optickou izomerii. To posílat nemusíte.
Vypracujte z učebnice ze str. 12 otázky a úkoly  (6). Na internetu vyhledejte sloučeniny s triviálním názvem butan, ethylen, glycerol, kyselina máselná a uveďte jejich systematické názvy, sumární, racionální a strukturní vzorce. Vypracování vložte do učebny k úkolu.

G6 - M - 5. 10. - 9. 10. 2020

pondělí 5. 10.Z poslední hodiny máte dokončit příklad na inverzní funkci. Máte sestrojit grafy funkce původní i inverzní do jedné soustavy a zjistit zda nemají nějakou vlastnost. Správné řešení najdete v učebnici na str.101. Zkontrolujte si to , případně opravte. K tomu do školního sešitu si poznamenejte šedý rámeček ze strany 102 v učebnici. Řešte příklad z učebnice str.102/12a - obdobně jak jsme řešili ten v pátek ve škole. Řešení oskenujte a vložte do učebny. Pokud vám něco nebude jasné můžete se zeptat v úterý na on-line hodině a pak úkol dokončit, proto termín odevzdání bude až ve středu.

úterý 6. 10., čtvrtek 8. 10. - on-line hodiny - počítání s odmocninami

pátek 9. 10. - práce bude zadana ve čtvrtek na konci on -line hodiny

Pro všechny žáky - prosba

Chtěla bych poprosit všechny moje studenty o spolupráci při odevzávání úkolů formou fotokopii.

Jestli je to možné, prosím 

Stáhnete si aplikaci Camscanner - úkoly se vyfotí, samy graficky vylepší, samy se zformátují do pdf a pak už jen jedním klikem pošlete mailem přímo učiteli. 
Myslím, že někteří už tuto aplikaci používají. Je to vyzkoušené a funguje.
Lépe se mi práce opravují.
Děkuji.
Přeji pohodové dny.smiley

 

Přednáška "Aplikace matematiky"

V příloze najdete prezentaci k přednášce.