Dlouhá Štěpánka RNDr.

Profil učitele

Biologie. "Od mozku k srdci je na čtvrt sáhu a byť to jako štreka zdá se, vím že to ujdu, ač je to záhul. Tak utíkám za srdce hlasem." Xindl X

Dlouhá Štěpánka RNDr.

Kontakt: dlouha@bgv.cz

Okruhy ke zkoušení v klasifikačním týdnu 3. - 7. 6. 2024 / G1.

Milí studenti,
v klasifikačním týdnu budu zkoušet z těchto okruhů:

 • poznávání měkkýšů a pavoukovců - viz Poznávačka měkkýšů a pavoukovců v sekci "Práce v kurzu" v Google učebně
 • měkkýši (společné znaky skupiny, anatomie, přehled hlavních skupin, zajímavosti)
 • členovci (společné znaky skupiny, přehled hlavních skupin), trilobiti (Barrande)
 • pavoukovci (společné znaky skupiny, anatomie, přehled hlavních skupin, zajímavosti)

Průběh zkoušky: 10 položek z poznávačky + teoretické znalosti (maximálně 12 minut celkem)

Zveřejněno: 6. 5. 2024

Okruhy ke zkoušení v klasifikačním týdnu 3. - 7. 6. 2024 / G2.

Milí studenti,
v klasifikačním týdnu budu zkoušet z těchto okruhů:

 • poznávání ryb, obojživelníků a plazů - viz Poznávačky v sekci "Práce v kurzu" v Google učebně
 • obojživelníci (společné znaky skupiny, anatomie, přehled hlavních skupin, zajímavosti)
 • plazi (společné znaky skupiny, anatomie, přehled hlavních skupin, zajímavosti)
 • ptáci (stavba vejce a peří)

Průběh zkoušky: 10 položek z poznávačky + teoretické znalosti (maximálně 12 minut celkem)

Zveřejněno: 6. 5. 2024

Okruhy ke zkoušení v klasifikačním týdnu 3. - 7. 6. 2024 / G3.A

Milí studenti,
v klasifikačním týdnu budu zkoušet z těchto okruhů:

 • anatomie trávicí, vylučovací, oběhové a dýchací soustavy, viz Atlas lidské anatomie v sekci "Práce v kurzu" v Google učebně
 • trávicí soustava
 • vylučovací soustava
 • nervová soustava - neuron (nervová buňka), reflexy a reflexní oblouk

Průběh zkoušky: 15 položek z poznávačky + teoretické znalosti (maximálně 12 minut celkem)

Zveřejněno: 6. 5. 2024

Okruhy ke zkoušení v klasifikačním týdnu 3. - 7. 6. 2024 / G3.B

Milí studenti,
v klasifikačním týdnu budu zkoušet z těchto okruhů:

 • anatomie trávicí, vylučovací, oběhové a dýchací soustavy, viz Atlas lidské anatomie v sekci "Práce v kurzu" v Google učebně
 • trávicí soustava
 • vylučovací soustava
 • nervová soustava - neuron (nervová buňka), reflexy a reflexní oblouk

Průběh zkoušky: 15 položek z poznávačky + teoretické znalosti (maximálně 12 minut celkem)

Zveřejněno: 6. 5. 2024

Okruhy ke zkoušení v klasifikačním týdnu 3. - 7. 6. 2024 / G7.

Milí studenti,
v klasifikačním týdnu budu zkoušet z těchto okruhů:

 • anatomie trávicí, vylučovací, nervové a endokrinní soustavy (viz Atlas lidské anatomie a zápisy v sekci "Práce v kurzu" v Google učebně)
 • vylučovací soustava (nefron, tvorba moči, složení moči, pitný režim, patologie)
 • nervová soustava (neuron, princip přenosu nervového signálu, mozek a jeho části, reflexy a reflexní oblouk, patologie)
 • endokrinní soustava (přehled žláz s vnitřní sekrecí, příklad hormonálně řízeného procesu dle vlastního výběru, patologie)
 • menstruační cyklus

Průběh zkoušky: 15 položek z poznávačky + teoretické znalosti (maximálně 12 minut celkem)

Zveřejněno: 6. 5. 2024

Vítejte ve školním roce 2023/2024!

Milí studenti,

podrobné informace ke studiu biologie máte stále k dispozici v Google Učebnách jednotlivých tříd. Tím se myslí především:

 • studijní a informativní materiály
 • přehledy známek a hodnocení práce
 • zadání domácích úkolů a zadání projektů
 • testy a kvízy

V případě potřeby jsem vám k dispozici na e-mailu: dlouha@bgv.cz a nebo tel.: 777 269 664. Ve školním roce 2023/2024 mě ve škole potkáte v Po, St a Pá.

Těším se na viděnou při hodinách biologie!

Podmínky a pravidla klasifikace pro školní rok 2023/2024

 • absolvování všech písemných testů (v případě nepřítomnosti si, prosím, domluvte náhradní termín; studenty s chybějícími známkami z testů prioritně zapíšu na ústní zkoušení během klasifikačního týdne)
 • v semináři z biologie pro G8: 80% účast na hodinách (výjimky jsou v odůvodněných případech možné, ale je nutné je zavčasu osobně projednat)
 • bodové hodnocení: písemné testy, protokoly z laboratorních cvičení, eseje a referáty: 25-35 bodů, aktivita při hodině a malé prezentace: 5 bodů, ústní zkoušení během klasifikačního týdne: 50 bodů
 • orientační průběžnou známku je možné zjistit poměrem celkového dosaženého počtu bodů z maximálního možného počtu bodů takto: 1-0,85 výborný, 0,84-0,7 chvalitebný, 0,69-0,5 dobrý, 0,49-0,3 dostatečný, 0,3-0 nedostatečný (např. 80 získaných bodů ze 100 možných = 0,8, tzn. chvalitebný prospěch)
 • k průběžnému hodnocení své práce mají studenti mj. individuální přístup přes Google Učebnu své třídy

Konzultace: Po, St nebo na e-mailu dlouha@bgv.cz

Projektové dny 2023/2024

Kouzlo bižuterie

Společný projekt s Mgr. Lenkou Foberovou
Zápis: Od pátku 8. 9. 2023 osobně nebo e-mailem u paní učitelky Foberové
Kapacita: 16 žáků

Projektové dny pro všechny tvořivé studenty se zájem o bižuterii a kreativní tvoření. Vyzkoušíme si základní techniky ze světa šperkařství, povíme si o jednotlivých typech korálků, komponentů a dalších pomůcek. Z technik se zaměříme především na navlékání korálků, ketlování, cínování a polymerové hmoty. V plánu je exkurze a workshop ve výrobně korálků v Jablonci nad Nisou. POZOR! Předpokládá se peněžní příspěvek na nákup materiálu a na náklady exkurze (cesta, vstupné, kreativní dílna) ve výši 500 Kč. 

1. Projektový den (středa 27. 9. 2023)

Seznámíte se s materiálem a technikami využívanými ve šperkařství - nejprve teoreticky za pomoci prezentace a videoukázek, následně prakticky. Vlastnoručně si vyrobíte první šperky (navlékané náramky a zvířátko z rokailových korálků).

2. Projektový den (pondělí 23. 10. 2023)

Vypravíte se do města Jablonec nad Nisou, které se výrobou bižuterie proslavilo po celém světě. Navštívíte zde výrobnu korálků s tradicí už od roku 1711. Budete mít možnost spatřit celý proces výroby korálků přímo v provozu a zúčastníte se kreativní dílny, při které si vytvoříte vlastní skleněný skvost. Bude-li čas, nakouknete také do Muzea skla a bižuterie, které je jediné svého druhu na světě.

3. Projektový den (úterý 19. 3. 2024)

Můžete se těšit na výrobu ketlovaných šperků a šperků z polymerové hmoty.Rozdělíme se do skupin k domácí přípravě na prezentační projektový den, pro který plánujeme vyrobit postery o jednotlivých šperkařských technikách. Odvážnější z vás se mohou proměnit na modely a modelky a vyrobené šperky pro postery nafotit. 

4. Projektový den (pátek 26. 4. 2024) 

Na prezentačním projektovém dni spolužákům představíte své vlastní výtvory, které budou doplněny o postery ke zvoleným technikám. Dále zde bude k vidění výstava materiálu, pomůcek a knih o šperkařství. Pokud zbyde materiál, je možné uspořádat tvořivou dílničku s minitrhem bižuterie.