Hocko Stanislav Mgr.

Profil učitele

Tělesná výchova

Hocko Stanislav Mgr.

Kontakt: hocko@bgv.cz

G6 - Z - 19.4.-23.4.2021 / G6.

ZEMĚPIS TÝDEN 19.-23.4.2021:
a) Pondělí 19.4. přednáška 9:55-10:50 (info viz. mail) na meetu Hocko - ZEMĚPIS
Účast: povinná
Kdo nebude na přednášce bez řádné omluvy a důvodu = účast na hodině Z ve středu 21.4. povinná
b) středa 21.4. (8:00-8:45) - konzultační hodina (dobrovolné zkoušení, individuální či skupinové konzultace, dopsání písemek nebo úkolů ...) - dopsání chybějících písemek povinně - domluvíme čas, ostatní dobrovolně dle domluvy a vašeho zájmu.

c) zapsat se do sdílené tabulky "G6 konzultace" - pošlu v pondělí nebo úterý
 
SH

G6 - Z - 12.4.-16.4.2021

DOMÁCÍ ÚKOL

Severní Amerika (USA, KANADA) - referát osobnost
Zadání: vyber osobnost celospolečenského významu (politik, herec, sportovec, vědec, podnikatel, spisovatel ...) z USA nebo KANADY a udělej o něm referát
Rozsah: cca 2 strany A4 (velikost písma 12 b.)
Zdroje: nezapomeň na zdroje a ev. odkazy na zajímavá videa, dokumenty, filmy ...
Termín a odevzdání: úterý 13.4. v google učebně (stejné zadání i v GU), úkol zadán ve středu 7.4. 

ZEMĚPIS 14.4.2021 - plán online hodiny
1. TEST_slepá mapa lokalizace - pouze Kanada (provincie, teritoria, významná města + základní lokalizace povrch, členitost pobřeží, vodstvo z již psaných testů - Severní Amerika) https://online.seterra.com/cs/vgp/3452 -  Kanada: provincie a teritoria, Kanada: města, fyzické vlastnosti
2. KANADA - základní učivo a informace, zajímavosti ...
3. DOMÁCÍ ÚKOL - referát (do úterý 13.4.) - POZOR! Může být i součástí zkoušení v hodině či na konci hodiny.
4. ZKOUŠENÍ na konci hodiny - lokalizace v mapě Severní Amerika - Burkoň, Pešek, Kolka

V případě dotazů jsem k dispozici ...

S pozdravem SH

G6 - Z - 6.4.-9.4.2021

Severní Amerika (USA, KANADA) - referát osobnost

Zadání: vyber osobnost celospolečenského významu (politik, herec, sportovec, vědec, podnikatel, spisovatel ...) z USA nebo KANADY a udělej o něm referát
Rozsah: cca 2 strany A4 (velikost písma 12 b.)
Zdroje: nezapomeň na zdroje a ev. odkazy na zajímavá videa, dokumenty, filmy ...
Termín: úterý 13.4.
Odevzdání: google učebna HOCKO - ZEMĚPIS
 
S pozdravem SH

G5.B - TV (CH) - 19.-23.4.2021 / G5.B

 

Ahoj! TĚLOCVIK 19.-23.4.2021 - 3 varianty
1. Online tělocvik ve čtvrtek 12:00 - cca 12:40. Těšíme se na trenéry Damiána a Tomáše. Kdo nesplnil úkol v GU do neděle = účast povinná!
2. Týdenní tréninkový plán na následující týden odevzdaný do neděle 18.4. v GU = nemusíte na online TV
3. Účast na "Den Země" ve čtvrtek 22.4. a společný úklid (viz. mail) = nemusíte na online TV


Samozřejmě s radostí očekávám splnění všech třech "úkolů" ...

S pozdravem
SH

 

G6 - Z - 29.3.-31.3.2021

ZEMĚPIS_online
1. ÚKOL na hodinu 31.3.
a) Sdílený dokument USA ve zkratce (viz. mail) - zpracuj svůj úkol a vlož do sdílené tabulky nejpozději do hodiny Z středa 31.3. (8:00). Vzor ve sdíleném dokumentu - US Belts (Hocko). Nezapomeň uvést zdroje informací!
b) Nastuduj základní informace z prezentace USA (viz. příloha) a připrav se na test v hodině Z 31.3.
c) V GU nic neodevzdáváte
2. PLÁN hodiny 31.3.
a) Test z prezentace USA
b) Tomáš Friese - prezentace referátu "Krajina a životní prostředí"
3. PREZENTACE referátu v hodině Z
Jestliže máte zájem o prezentování vašeho referátu před třídou v hodině Z, tak dejte vědět ...
SH

G6 - Z - 22.3.-26.3.2021

ZEMĚPIS týden 22.-26.3.2021

Stejné zadání i v Google učebně HOCKO - ZEMĚPIS
Úkol na další hodinu zeměpisu 24.3. - procvičování místopis USA, Kanada (viz. odkazy níže)

  • www.holubec.cz - Holubec_města – S. Amerika_střední škola_Kanada, USA
  • https://online.seterra.com/cs/vgp/3452 - Severní Amerika: fyzické vlastnosti, Spojené státy: významná města, Kanada: provincie a teritoria, Kanada: města

Výstup: neodevzdáváte žádnou práci, výstupem je kontrolní test v hodině zeměpisu 24.3. - Severní Amerika - slepá mapa (povrch, vodstvo, USA - města, KANADA - města, provincie a teritoria)
SH

G7 - TV (CH) - 19.-23.4.2021 / G7.

Ahoj! TĚLOCVIK 19.-23.4.2021
1. Online tělocvik ve čtvrtek 11:00 - cca 11:40.  Kdo nesplnil úkol v GU do neděle = účast povinná!
2. Týdenní tréninkový plán na následující týden odevzdaný do neděle 18.4. v GU = omluvena neúčast na online TV
3. Účast na "Den Země" ve čtvrtek 22.4. a společný úklid (viz. mail) = omluvena neúčast na online TV


Samozřejmě s radostí očekávám splnění všech třech "úkolů" ...

S pozdravem
SH

G6 - Z - 15.3.-19.3.2021

Sociální geografie III. 

Stejné zadání i v google učebně HOCKO - ZEMĚPIS

Datum odevzdání: neděle 21.3.2021

Úkol: Vybrat zajímavý dokument, film, knihu, článek týkající se oboru sociální geografie a vypracovat anotaci dle vzoru v příloze. Zvolte odlišné téma, než byl váš referát.

Rozsah práce: 2 vyučovací hodiny
Výstup: písemné vypracování a ev. online diskuse

S pozdravem SH

G7 - TV (CH) - 22.2.-26.2.2021

Ahoj!
Online tělocvik na pokec a cvičení každý čtvrtek 11:00 - cca 11:30 až do odvolání nebo návratu k prezenční výuce ve škole.
Budu se těšit a zdar a sílu
S. Hocko

Odkaz na Meet Google učebna G7 - Tělesná výchova

G6 - TV (CH) - 19.-23.4.2021 / G6.

Ahoj!TĚLOCVIK 19.-23.4.2021
1. Online tělocvik ve středu 10:00 - cca 10:40. Kdo nesplnil úkol v GU do neděle = účast povinná!
2. Týdenní tréninkový plán na následující týden odevzdaný do neděle 18.4. v GU = omluvena neúčast na online TV
3. Účast na "Den Země" ve čtvrtek 22.4. a společný úklid (viz. mail) = omluvena neúčast na online TV


Samozřejmě s radostí očekávám splnění všech třech "úkolů" ...

S pozdravem
SH

G5.B - TV (CH) - 22.2.-26.2.2021

Ahoj!

Online tělocvik na pokec a cvičení každý čtvrtek 12:00 - cca 12:30 až do odvolání nebo návratu k prezenční výuce ve škole.
Budu se těšit a zdar a sílu
S. Hocko

Odkaz na Meet Google učebna G5.B - Tělesná výchova

G5.A - TV (CH) - 19.-23.4.2021 / G5.A

Ahoj!TĚLOCVIK 19.-23.4.2021 - 3 varianty
1. Online tělocvik v úterý 11:00 - cca 11:40. Těšíme se na trenéra Olíka. Kdo nesplnil úkol v GU do neděle = účast povinná!
2. Týdenní tréninkový plán na následující týden odevzdaný do neděle 18.4. v GU = nemusíte na online TV
3. Účast na "Den Země" ve čtvrtek 22.4. a společný úklid (viz. mail) = nemusíte na online TV


Samozřejmě s radostí očekávám splnění všech třech "úkolů" ...

S pozdravem
SH

G4 - TV (CH) - 19.-23.4.2021 / G4.

Ahoj!
Online tělocvik v úterý 10:00 - cca 10:40. Trenér: Tadeáš.
Budu se těšit a zdar a sílu
S. Hocko

Odkaz na Meet Google učebna G4 - Tělesná výchova

G3 - TV (CH) - 19.-23.4.2021 / G3.

Ahoj!
Online tělocvik ve středu 11:00 - cca 11:40. Trenér: Míša Kalvach.
Budu se těšit a zdar a sílu
S. Hocko

Odkaz na Meet Google učebna G3 - Tělesná výchova

 

G2 - TV (CH) - 19.-23.4.2021 / G2.

Ahoj!
Online tělocvik středa 12:00 - cca 12:30. Trenéři: Matyáš a Míra.
Budu se těšit a zdar a sílu
S. Hocko

Meet Google učebna G2 - Tělesná výchova

G6 - Z - 22.2.-26.2.2021

Sociální geografie II. -  vypracovat referát na vybrané téma

Stejné zadání i v google učebně HOCKO - ZEMĚPIS

Zpracovatel: 1-3 studenti / studentky si vyberou libovolné společné téma z jedenácti zadaných (viz. příloha) a zpracují

Oznámení tématu a ev. skupin: 

Datum odevzdání: neděle 28.2.2021

Náplň práce: obsah, historie oboru či odvětví dle tématu, základní charakteristiky dle tématu, zajímavosti, osobnosti v oboru, videa, odkazy, zdroje ...

Minimální rozsah práce: odpovídá minimálně třem běžným vyučovacím hodinám každého studenta (zadání na 3 týdny)

Zpracování: formát DOC, PDF, PowerPoint ...

Výstup: individuální či skupinová online prezentace a diskuse s učitelem na dané téma v předem domluveném termínu (cca 11.-26.3.2021), následné sdílení se spolužáky

Hodnocení: teoretická část a zpracování + online prezentace a diskuse na dané téma = souhrnná známka

Informace: bližší informace a podrobnosti na hodině Z 

S pozdravem SH

G6 - Z - 1.2.-5.2.2021

SOCIÁLNÍ GEOGRAFIE I.
 

Vypracuj otázky a vysvětli pojmy:

1. Socioekonomickágeografie = sociální = humánní geografie? Vysvětli a porovnej.

2. Napiš a stručně charakterizuj hlavní disciplíny socioekonomické (sociální) geografie.

3. Demografie?

4. Přehledně zpracuj historický vývoj populace na Zemi.

5. Uveď zdroje

Hodnocení: POZOR ZMĚNA! Od 2. pololetí již jen jedna známka (1-5). Neodevzdání práce do vypsaného termínu bez omluvy znamená hodnocení 5!

Odevzdání a termín: v Google učebně HOCKO - ZEMĚPIS do neděle 7.2.2021

Stejné zadání i v Google učebně HOCKO - ZEMĚPIS

S pozdravem SH

G6 ZEMĚPIS podmínky klasifikace

G6 - Z - 18.1.-22.1.2021

LITOSFÉRA - příprava na písemku

Příprava na středu 20.1. test, poznávačka a lokalizace LITOSFÉRA v hodině Z (8:00-8:45). Studijní materiály viz. stream 13.1. v google učebně (otázky + zápis + prezentace).

V případě vaší nepřítomnosti si domluvte náhradní termín! Nejpozdější termín dopsání 25.1. do 12:00 hod. Jinak dle individuální domluvy ... Děkuji SH
 

G6 - Z - 11.1.-15.1.2021

LITOSFÉRA VIII_nerostné suroviny
Pracuj s prezentací, vyhledej na internetu a vypracuj pracovní list v příloze. 

Odevzdání: v Google učebně HOCKO - ZEMĚPIS do neděle 17.1.2021

Stejné zadání i v Google učebně HOCKO - ZEMĚPIS

S pozdravem SH

G6 - Z - 4.1.-8.1.2021

LITOSFÉRA VII_horniny a nerosty
Vypracuj otázky a prostuduj prezentaci v příloze.

Odevzdání: v Google učebně HOCKO - ZEMĚPIS do neděle 10.1.2021

Stejné zadání i v Google učebně HOCKO - ZEMĚPIS

S pozdravem SH

G5.B - TV (CH) - 1.2.-5.2.2021

TĚLESNÁ VÝCHOVA 

Info: stejné zadání i v google učebně TV

Kalokagathia aneb "Zdravý duch ve zdravém těle"
Doporučení a dobrovolné výzvy: 
Tzn., že to je jen a jen na vás ... Stejně jako většinou vaše nálada, způsob života ... 

1. VELKÁ  DOBROVOLNÁ VÝZVA: OTUŽOVÁNÍ (třeba i pro rodiče...?!)
Začít s postupným a vlídným otužováním a tím si zlepšovat náladu i svoje zdraví a imunitu. Jak začít s otužováním? Chladné sprchy a otužování vzduchem pro začátek stačí! Více viz.:
● https://www.irozhlas.cz/zivotni-styl/zdravi/otuzovani-sprchy-instruktor-rozhovor-odolnost-zdravi-stres-studena-voda_2012292016_kar#utm_content=freshnews&utm_term=otu%C5%BEov%C3%A1n%C3%AD&utm_medium=hint&utm_source=search.seznam.cz
● https://www.fitnessgym.cz/magazin/otuzovani/
● https://www.vitalia.cz/clanky/otuzovani/
● Inspirativní video pro pokročilejší otužilce starší 1 rok : https://www.otuzilcikv.cz/wp-content/uploads/2020/07/VID-20190124-WA0000.mp4
2. DOPORUČUJI  každý den min. 5-6 tis. kroků nebo intenzivnější pohybovou aktivitu v min. délce 3x60 min. za týden. 
3. DOPORUČUJI  různé pohybové aktivity - dle individuálních možností
4. DOPORUČUJI co nejvíce pohybu na čerstvém vzduchu (mimo místa s pohybem většího množství osob) a fyzickou práci (pomoc v domácnosti, v dílně, na dřevě v lese ...)

Výstup:
Individuální pohovor po návratu k prezenční výuce. Rád uvidím nějaké fotky či videa.

Zdar a sílu S. Hocko

G5.A - TV (CH) - 1.2.-5.2.2021

TĚLESNÁ VÝCHOVA 

Info: stejné zadání i v google učebně TV

Kalokagathia aneb "Zdravý duch ve zdravém těle"
Doporučení a dobrovolné výzvy: 
Tzn., že to je jen a jen na vás ... Stejně jako většinou vaše nálada, způsob života ... 

1. VELKÁ  DOBROVOLNÁ VÝZVA: OTUŽOVÁNÍ (třeba i pro rodiče...?!)
Začít s postupným a vlídným otužováním a tím si zlepšovat náladu i svoje zdraví a imunitu. Jak začít s otužováním? Chladné sprchy a otužování vzduchem pro začátek stačí! Více viz.:
● https://www.irozhlas.cz/zivotni-styl/zdravi/otuzovani-sprchy-instruktor-rozhovor-odolnost-zdravi-stres-studena-voda_2012292016_kar#utm_content=freshnews&utm_term=otu%C5%BEov%C3%A1n%C3%AD&utm_medium=hint&utm_source=search.seznam.cz
● https://www.fitnessgym.cz/magazin/otuzovani/
● https://www.vitalia.cz/clanky/otuzovani/
● Inspirativní video pro pokročilejší otužilce starší 1 rok : https://www.otuzilcikv.cz/wp-content/uploads/2020/07/VID-20190124-WA0000.mp4
2. DOPORUČUJI  každý den min. 5-6 tis. kroků nebo intenzivnější pohybovou aktivitu v min. délce 3x60 min. za týden. 
3. DOPORUČUJI  různé pohybové aktivity - dle individuálních možností
4. DOPORUČUJI co nejvíce pohybu na čerstvém vzduchu (mimo místa s pohybem většího množství osob) a fyzickou práci (pomoc v domácnosti, v dílně, na dřevě v lese ...)

Výstup:
Individuální pohovor po návratu k prezenční výuce. Rád uvidím nějaké fotky či videa.

Zdar a sílu S. Hocko

G6 - Z - 23.11.-27.11.2020

LITOSFÉRA V. - slepá mapa
Odpověz, lokalizuj a označ v mapě.
Otázky a slepá mapa světa v příloze.

Odevzdání: do neděle 29.11. v Google učebně HOCKO - ZEMĚPIS.

Stejné zadání i v Google učebně HOCKO - ZEMĚPIS.

G6 - Z - 18.11.-20.11.2020

G6 - ZEMĚPIS úkol 18.-20.11.2020 - stejné zadání i GOOGLE UČEBNA HOCKO - ZEMĚPIS

ODEVZDÁNÍ: bez odevzdání (ověření v online hodině 25.11.2020)

ÚKOL: podívat se na dokument "Muž, který sázel stromy" (https://www.jsns.cz/lekce/15541-muz-ktery-sazel-stromy)

Zdar a sílu S. Hocko

 

G6 - Z - 9.11.-13.11.2020

ZEMĚPIS - úkolem je připravit se na test ze zemětřesení v online hodině 11.11.2020, stejné zadání i v google učebně HOCKO - ZEMĚPIS
Zeměpis - online hodina 11.11.2020
1. Opakovací test Litosféra_test 2 zemětřesení: úkolem je připravit se na test ze zemětřesení z dostupných materiálů (viz. stream - zápis litosféra, https://www.youtube.com/watch?v=SFC_qJ_8LnM, zemětřesení prezentace, zemětřesení pracovní list a úkol LITOSFÉRA IV.)
2. Referát sopečná činnost (Kolka, Burkoň, Pešek)
K referátům obecně připomínám: historie, zajímavosti, osobnosti v oboru, videa, názorné ukázky, části dokumentů, zapojení spolužáků (pracovní listy, křížovky, testy, soutěže, otázky ...), zdroje a odkazy... délka trvání cca 20 min. V případě dotazů jsem k dispozici ...
Mějte se SH

G6 - Z - 2.11.- 6.11.2020

Litosféra

Info: stejné zadání i v google učebně Hocko - ZEMĚPIS

Litosféra IV. zemětřesení - odpověz na otázky č. 1-13 v dokumentu v příloze.

Odevzdání: v google učebně Hocko - ZEMĚPIS do neděle 8.11.2020

Středa 4.11. online hodina Z: opakování a kontrola úkolu Litosféra III., referát zemětřesení (Šimonovská, Kadlecová, Brzáková), samostatná práce

SH

G6 - Z - 19.10.-23.10.2020

Litosféra

Info: stejné zadání i v google učebně Hocko - ZEMĚPIS

Litosféra III. poznávačka a geologie - odpověz na otázky č. 1-12 v dokumentu v příloze.

Odevzdání: v google učebně Hocko - ZEMĚPIS do neděle 25.10.2020

Kdo stihne vypracovat do středy 21.10. na hodinu Z získává jedničku za aktivitu a výhodu v přípravě na test z litosféry. V příloze prezentace ke studiu s odkazy na videa a animace (do str. 18, str. 18-24 pro zájemce). Ve středu na hodině Z nás čeká opakování deskové tektoniky a následovat bude test cca na 10 min.

SH

G2 - TV (CH) - 1.2.-5.2.2021

TĚLESNÁ VÝCHOVA 

Info: stejné zadání i v google učebně TV

Kalokagathia aneb "Zdravý duch ve zdravém těle"
Doporučení a dobrovolné výzvy: 
Tzn., že to je jen a jen na vás ... Stejně jako většinou vaše nálada, způsob života ... 

1. VELKÁ  DOBROVOLNÁ VÝZVA: OTUŽOVÁNÍ (třeba i pro rodiče...?!)
Začít s postupným a vlídným otužováním a tím si zlepšovat náladu i svoje zdraví a imunitu. Jak začít s otužováním? Chladné sprchy a otužování vzduchem pro začátek stačí! Více viz.:
● https://www.irozhlas.cz/zivotni-styl/zdravi/otuzovani-sprchy-instruktor-rozhovor-odolnost-zdravi-stres-studena-voda_2012292016_kar#utm_content=freshnews&utm_term=otu%C5%BEov%C3%A1n%C3%AD&utm_medium=hint&utm_source=search.seznam.cz
● https://www.fitnessgym.cz/magazin/otuzovani/
● https://www.vitalia.cz/clanky/otuzovani/
● Inspirativní video pro pokročilejší otužilce starší 1 rok : https://www.otuzilcikv.cz/wp-content/uploads/2020/07/VID-20190124-WA0000.mp4
2. DOPORUČUJI  každý den min. 5-6 tis. kroků nebo intenzivnější pohybovou aktivitu v min. délce 3x60 min. za týden. 
3. DOPORUČUJI  různé pohybové aktivity - dle individuálních možností
4. DOPORUČUJI co nejvíce pohybu na čerstvém vzduchu (mimo místa s pohybem většího množství osob) a fyzickou práci (pomoc v domácnosti, v dílně, na dřevě v lese ...)

Výstup:
Individuální pohovor po návratu k prezenční výuce. Rád uvidím nějaké fotky či videa.

Zdar a sílu S. Hocko

G3 - TV (CH) - 1.2.-5.2.2021

 

TĚLESNÁ VÝCHOVA 

Info: stejné zadání i v google učebně TV

Kalokagathia aneb "Zdravý duch ve zdravém těle"
Doporučení a dobrovolné výzvy: 
Tzn., že to je jen a jen na vás ... Stejně jako většinou vaše nálada, způsob života ... 

1. VELKÁ  DOBROVOLNÁ VÝZVA: OTUŽOVÁNÍ (třeba i pro rodiče...?!)
Začít s postupným a vlídným otužováním a tím si zlepšovat náladu i svoje zdraví a imunitu. Jak začít s otužováním? Chladné sprchy a otužování vzduchem pro začátek stačí! Více viz.:
● https://www.irozhlas.cz/zivotni-styl/zdravi/otuzovani-sprchy-instruktor-rozhovor-odolnost-zdravi-stres-studena-voda_2012292016_kar#utm_content=freshnews&utm_term=otu%C5%BEov%C3%A1n%C3%AD&utm_medium=hint&utm_source=search.seznam.cz
● https://www.fitnessgym.cz/magazin/otuzovani/
● https://www.vitalia.cz/clanky/otuzovani/
● Inspirativní video pro pokročilejší otužilce starší 1 rok : https://www.otuzilcikv.cz/wp-content/uploads/2020/07/VID-20190124-WA0000.mp4
2. DOPORUČUJI  každý den min. 5-6 tis. kroků nebo intenzivnější pohybovou aktivitu v min. délce 3x60 min. za týden. 
3. DOPORUČUJI  různé pohybové aktivity - dle individuálních možností
4. DOPORUČUJI co nejvíce pohybu na čerstvém vzduchu (mimo místa s pohybem většího množství osob) a fyzickou práci (pomoc v domácnosti, v dílně, na dřevě v lese ...)

Výstup:
Individuální pohovor po návratu k prezenční výuce. Rád uvidím nějaké fotky či videa.

Zdar a sílu S. Hocko

G4 - TV (CH) - 1.2.-5.2.2021

TĚLESNÁ VÝCHOVA 

Info: stejné zadání i v google učebně TV

Kalokagathia aneb "Zdravý duch ve zdravém těle"
Doporučení a dobrovolné výzvy: 
Tzn., že to je jen a jen na vás ... Stejně jako většinou vaše nálada, způsob života ... 

1. VELKÁ  DOBROVOLNÁ VÝZVA: OTUŽOVÁNÍ (třeba i pro rodiče...?!)
Začít s postupným a vlídným otužováním a tím si zlepšovat náladu i svoje zdraví a imunitu. Jak začít s otužováním? Chladné sprchy a otužování vzduchem pro začátek stačí! Více viz.:
● https://www.irozhlas.cz/zivotni-styl/zdravi/otuzovani-sprchy-instruktor-rozhovor-odolnost-zdravi-stres-studena-voda_2012292016_kar#utm_content=freshnews&utm_term=otu%C5%BEov%C3%A1n%C3%AD&utm_medium=hint&utm_source=search.seznam.cz
● https://www.fitnessgym.cz/magazin/otuzovani/
● https://www.vitalia.cz/clanky/otuzovani/
● Inspirativní video pro pokročilejší otužilce starší 1 rok : https://www.otuzilcikv.cz/wp-content/uploads/2020/07/VID-20190124-WA0000.mp4
2. DOPORUČUJI  každý den min. 5-6 tis. kroků nebo intenzivnější pohybovou aktivitu v min. délce 3x60 min. za týden. 
3. DOPORUČUJI  různé pohybové aktivity - dle individuálních možností
4. DOPORUČUJI co nejvíce pohybu na čerstvém vzduchu (mimo místa s pohybem většího množství osob) a fyzickou práci (pomoc v domácnosti, v dílně, na dřevě v lese ...)

Výstup:
Individuální pohovor po návratu k prezenční výuce. Rád uvidím nějaké fotky či videa.

Zdar a sílu S. Hocko

G6 - Z - 12.-16.10.2020

Litosféra

Info: stejné zadání i v google učebně Hocko - ZEMĚPIS

Litosféra_OTÁZKY - odpověz na otázky č. 1-15 v dokumentu v příloze.

Odevzdání: v google učebně Hocko - ZEMĚPIS do neděle 18.10.2020

G6 - Z - 5.10.-9.10.2020

Litosféra

Info: stejné zadání i v google učebně Hocko - ZEMĚPIS

Litosféra_pohoří poznávačka - odpověz na otázky č. 1-15 v dokumentu pdf v příloze.

Odevzdání: v google učebně Hocko - ZEMĚPIS do neděle 11.10.2020

G6 - TV (CH) - 1.2.-5.2.2021

TĚLESNÁ VÝCHOVA 

Info: stejné zadání i v google učebně TV

Kalokagathia aneb "Zdravý duch ve zdravém těle"
Doporučení a dobrovolné výzvy: 
Tzn., že to je jen a jen na vás ... Stejně jako většinou vaše nálada, způsob života ... 

1. VELKÁ  DOBROVOLNÁ VÝZVA: OTUŽOVÁNÍ (třeba i pro rodiče...?!)
Začít s postupným a vlídným otužováním a tím si zlepšovat náladu i svoje zdraví a imunitu. Jak začít s otužováním? Chladné sprchy a otužování vzduchem pro začátek stačí! Více viz.:
● https://www.irozhlas.cz/zivotni-styl/zdravi/otuzovani-sprchy-instruktor-rozhovor-odolnost-zdravi-stres-studena-voda_2012292016_kar#utm_content=freshnews&utm_term=otu%C5%BEov%C3%A1n%C3%AD&utm_medium=hint&utm_source=search.seznam.cz
● https://www.fitnessgym.cz/magazin/otuzovani/
● https://www.vitalia.cz/clanky/otuzovani/
● Inspirativní video pro pokročilejší otužilce starší 1 rok : https://www.otuzilcikv.cz/wp-content/uploads/2020/07/VID-20190124-WA0000.mp4
2. DOPORUČUJI  každý den min. 5-6 tis. kroků nebo intenzivnější pohybovou aktivitu v min. délce 3x60 min. za týden. 
3. DOPORUČUJI  různé pohybové aktivity - dle individuálních možností
4. DOPORUČUJI co nejvíce pohybu na čerstvém vzduchu (mimo místa s pohybem většího množství osob) a fyzickou práci (pomoc v domácnosti, v dílně, na dřevě v lese ...)

Výstup:
Individuální pohovor po návratu k prezenční výuce. Rád uvidím nějaké fotky či videa.

Zdar a sílu S. Hocko

G7 - TV (CH) - 1.2.-5.2.2021

TĚLESNÁ VÝCHOVA 

Info: stejné zadání i v google učebně TV

Kalokagathia aneb "Zdravý duch ve zdravém těle"
Doporučení a dobrovolné výzvy: 
Tzn., že to je jen a jen na vás ... Stejně jako většinou vaše nálada, způsob života ... 

1. VELKÁ  DOBROVOLNÁ VÝZVA: OTUŽOVÁNÍ (třeba i pro rodiče...?!)
Začít s postupným a vlídným otužováním a tím si zlepšovat náladu i svoje zdraví a imunitu. Jak začít s otužováním? Chladné sprchy a otužování vzduchem pro začátek stačí! Více viz.:
● https://www.irozhlas.cz/zivotni-styl/zdravi/otuzovani-sprchy-instruktor-rozhovor-odolnost-zdravi-stres-studena-voda_2012292016_kar#utm_content=freshnews&utm_term=otu%C5%BEov%C3%A1n%C3%AD&utm_medium=hint&utm_source=search.seznam.cz
● https://www.fitnessgym.cz/magazin/otuzovani/
● https://www.vitalia.cz/clanky/otuzovani/
● Inspirativní video pro pokročilejší otužilce starší 1 rok : https://www.otuzilcikv.cz/wp-content/uploads/2020/07/VID-20190124-WA0000.mp4
2. DOPORUČUJI  každý den min. 5-6 tis. kroků nebo intenzivnější pohybovou aktivitu v min. délce 3x60 min. za týden. 
3. DOPORUČUJI  různé pohybové aktivity - dle individuálních možností
4. DOPORUČUJI co nejvíce pohybu na čerstvém vzduchu (mimo místa s pohybem většího množství osob) a fyzickou práci (pomoc v domácnosti, v dílně, na dřevě v lese ...)

Výstup:
Individuální pohovor po návratu k prezenční výuce. Rád uvidím nějaké fotky či videa.

Zdar a sílu S. Hocko

Tělesná výchova_individuální příprava PRIMA-SEXTA

Tělesná výchova_individuální příprava PRIMA-SEXTA: po dobu uzavření školy

1. SOV (Sazka olympijský víceboj) - trojskok, kliky, lehy/sedy, švihadlo + dřepy ...

2. Míčové hry - dle individuálních možností

3. Pohybové hry a další aktivity - dle individuálních možností  (jóga, posilování, protahování, zdravotní TV, aerobic, Just Dance, workout ...)

Frekvence: každý den vybranou aktivitu minimálně 30 min.

Doporučení:

Pohyb  na čerstvém vzduchu (v rámci  individuálních možností a mimo místa s pohybem většího množství osob), fyzická práce a pomoc v domácnosti

Hodnocení:

Vedení pohybového deníku: písemně či elektronicky - kontrola při návratu do školy

KVINTA_hydrosféra zápis

KVINTA_atlas oblaků

KVINTA_atmosféra zápis

Maturitní ples 2023

SEXTA_POLÁRNÍ OBLASTI_zápis

PRIMA_PŘÍRODNÍ SFÉRY_zápis