Hocko Stanislav Mgr.

Profil učitele

Tělesná výchova a zeměpis

Hocko Stanislav Mgr.

Kontakt: hocko@bgv.cz

Zeměpis_okruhy učiva ke zkoušce / G7.

Okruhy učiva ke zkoušce ze zeměpisu

Okruhy:

1. JIŽNÍ AMERIKA

Jižní Amerika_fyzické poměry: https://ostrava.educanet.cz/www/zemepis/vyuka/sexta/jizni_amerika_fyzicka.htm
Jižní Amerika_socio-ekonomické poměry: https://ostrava.educanet.cz/www/zemepis/vyuka/sexta/jizni_amerika_socekon.htm
Slepá mapa - státy a největší města J. Ameriky (možnost nácviku https://online.seterra.com/cs/l/samhttp://www.holubec.cz/ )
Slepá mapa -  J. Amerika fyzická geografie (možnost nácviku https://online.seterra.com/cs/l/samhttp://www.holubec.cz/)                                                                                                    Prezentace - google učebna stream 3.11.2021

2. POLÁRNÍ OBLASTI - viz. podklady google učebna stream 15.12.2021

Zdroje: podklady google učebna, atlas světa (https://atlas.mapy.cz)

TV_okruhy učiva ke zkoušce

Okruhy učiva ke zkoušce z TV

Okruhy:

1. SOV (Sazka olympijský víceboj) - trojskok, kliky, lehy/sedy, švihadlo, dribling s basketbalovým míčem

2. Míčové hry - fotbal, basketbal, volejbal, házená - pravidla sportovních her, základní dovednosti a individuální činnosti jednotlivce (dribling, odbíjení, přihrávka, chytání míče, střelba, slalom)

3. Florbal - pravidla, základní dovednosti a individuální činnosti jednotlivce (dribling, přihrávka, střelba, slalom)

4. Badminton - pravidla, základní dovednosti, hra

5. Stolní tenis - pravidla, základní dovednosti, hra

6. Gymnastika - základní prvky do dopadové žíněnky (kotoul vpřed, kotoul vpřed letmo, parakotoul)

Projektové dny 2021/22

PROJEKT JIŽ OBSAZEN

Florbal - sport, hra nebo životní styl ...

Program: praktické dovednosti, hra, přátelská utkání, historie a teoretické znalosti, natáčení videí a výroba filmu či prezentace z projektových dnů ...

 

Sportovní kroužky 2021-22

Maturitní ples 2023