Hocko Stanislav Mgr.

Profil učitele

Tělesná výchova

Hocko Stanislav Mgr.

Kontakt: hocko@bgv.cz

KVINTA_domácí úkol atmosféra do 21.1.2020

ZEMĚPIS_KVINTA_orientační otázky ke zkoušce

Tělesná výchova_zkouška

Zeměpis_okruhy ke zkoušce

KVINTA_slepá mapa_Amerika

SEXTA_POLÁRNÍ OBLASTI_zápis

PRIMA_PŘÍRODNÍ SFÉRY_zápis

Zeměpis_KVINTA referáty

Zeměpis_KVINTA klasifikační požadavky