Bujárek Kamil Ing.

Profil učitele

Fyzika, zeměpis a informační a výpočetní technika

Bujárek Kamil Ing.

Kontakt: bujarek@bgv.cz

G1 - Zeměpis - 20.10. - 2.11. / G1.

Při dnešní hodině (20102020) zadáno následující (doslovná citace z google učebny):

"Ahoj, příložím sem pracovní list na přírodní sféry a glóbus. Vypracujte si to do sešitu, buď přímo, nebo si to vytiskněte a vyplněné to vlepte. Po prázdninách to zkontrolujeme. K chystanému testíku po podzimních prázdninách toliko: napíšeme si ze všeho, čeho jsme nepsali:-) tedy:

pohyby Měsíce a vliv naZemi (zatmění atp.) pohyby Země a důsledky (noc/den, roční období) obr. str. 19 a str. 9 první člověk ve vesmíru (stát), první člověk na Měsíci (stát) globus - co to je, poledníky, rovnoběžky a ty z nich co nejdůležitější (popsat na polokouli)

Bude to skoro jistě formou výběru správných odpovědí z nabídky +- třech."

A dnes probrán glóbus (součást testíku i prac. listu) a úvod do přírodních sfér Země (nebude v testíku, ale je na to pracovní list).

Držte se . K. Bujárek

G4 - Zeměpis - 19.10. - 25.10. resp. 2.11 / G4.

Vždy budu zadávat úkoly na neonline hodinu po online hodině, ve které pokyny nastíním. Další (první) online hodina 19. 10. 2020 11:00 hod.

Vložena prezentace k doprobrání jižní Asie do google učebny.

Probrána obecná zeměpisná charakteristika střední Asie s příslibem vložení prezentace na jednotlivé státy s důrazem na Kazachstán a nejdůležitější charakterizující informace pro zbylé 4 státy. Upozornění na blížící se třídící test na J, JV, a střední Asii po podzimních prázdninách.

G2 - Zeměpis - 23.10. - 6.11. / G2.

Vždy budu zadávat úkoly na neonline hodinu po online hodině, ve které pokyny nastíním. Další online hodina 6. 11. 2020 8:00 hod.

Ahoj, tak ještě jednou: Po prázdninách, 6. 11. si napíšeme ze Světového oceánu (uč. str. 4, 5, 6,7) - to jsme probrali spolu normálně (součástí i orientace na mapě)

a i z Atlantiku - vyložen dle str. 8 a 9; to bude základ

Doplňkově materiál vložený 15.10

A nějaké základní informace z videa

Bude to test a,b,c jedna správná odpověď

Máte na to dost času

starší:

Zadáno následující:

Dle odkazů na google učebně shlédnout (pokud je to jen trochu možné - stejný film o Atlantiku v malém a velkém rozlišení) film a připravit se na odpovídání na zeměpisné otázky dle informací z něj.

A dále dle textů v učebnici na straně 8-9 a dle vložené učebnice Nová škola v google clasroomu vypsat a do mapy zanést místopisné pojmy z obou textů, žáci s tím byli seznámeni při online hodině...

Toto není třeba vypracovat do příští online hodiny, ale je třeba to dodělat nejpozději do 2. 11. 2020.

Držím palce. KB

G3 - Zeměpis - 21.10. - 2.11. / G3.

Vždy budu zadávat úkoly na neonline hodinu po online hodině, ve které pokyny nastíním. Další online hodina 4. 11. 2020 10:00 hod.

21.10. probrán úvod do jižní Asie, opakujte JV Asii.

starší:

Do google učebny vkládám následující materiály:

Učební text Nové školy a k němu i příslušné kapitoly pracovního sešitu.

V obou případech jde o pročtení si již částečně probrané JV Asie  a neprobrané Jižní Asie a následné procvičení s využitím příslušného pracovního sešitu, který čerpá informace z učebnice.

Neměl by to být pro tak šikovné děti jako vy problém:-) Vyplňte je.

Takže šup do google učebny pro učební texty a upřesnění. Příští středu při online hodině si probereme, jak to šlo a řekneme si co dál. KB

Vloženo hodnocení za teorii úvodu do Asie a Japonska a Číny viz. stream a hodnocení...

G7 - Zeměpis - 17.10. - 23.10. resp. 6. 11. / G7.

Vždy budu zadávat úkoly na neonline hodinu po online hodině, ve které pokyny nastíním. Další online hodina 6. 11. 2020 11:00 hod.

Doberte dle pokynů závěr jižní Asie s přípravou na avizovaný test.

starší:

Dalším úkolem je si osvojiti východní Asii s důrazem na Japonsko a Čínu a prostudovat k připomínkování k online hodině Asii jihovýchodní dle podrobného zadání v google učebně.

 

G8B - Zeměpis - 19.10. - 25.10. resp. 2.11. / G8.B

Při distanční hodině zadána samostatná práce dle materiálů vložených v google učebně na téma"Rusko".

Dále proveden úvod do studi ČR v rámci světa a Evropy s náměty k přemýšlení  pečlivě doplňte

Žáci upozorněni na termín testu někdy uprostřed týdne po 19.10. Podrobněji v goouč.

G5B - Zeměpis - 19.10. - 25.10. resp. 2.11 / G5.B

Vždy budu zadávat úkoly na neonline hodinu po online hodině, ve které pokyny nastíním. Další online hodina 19. 10. 2020 12:50 hod.

Při hodině probrány zeměpisné souřadnice jakožto geometrické odchylky od rovníku a nultého poledníku. Výzva k prostudování největší resp. nejmenší výšky slunce nad obzorem v libovolném místě na světe. Význam obratníků a polárních kruhů. Rovnodennost a slunovrat s geometrickými a slunečními interpretacemi.

Naplánován test na středu 10:00 - 10:20 fromou a,b,c,d.

 

 

Starší: Na google učebně zveřejněno shrnutí pokynů pro tvorbu fantastického ostrova v souladu se základními kartografickými zásadami.

G5A - Zeměpis - 20.10. - 2.11. / G5.A

Vždy budu zadávat úkoly na neonline hodinu po online hodině, ve které pokyny nastíním. Další online hodina 19. 10. 2020 12:50 hod.

Dnes při hodině probrány zeměpisné souřadnice jakožto geometrické odchylky od rovníku a nultého poledníku. Výzva k prostudování největší resp. nejmenší výšky slunce nad obzorem v libovolném místě na světe. Význam obratníků a polárních kruhů. Rovnodennost a slunovrat s geometrickými a slunečními interpretacemi (jen náznaky, bude dovysvětleno).

Naplánován test na pátek 13:00 - 13:20 formou a,b,c,d.

Starší: Na google učebně zveřejněno shrnutí pokynů pro tvorbu fantastického ostrova v souladu se základními kartografickými zásadami.

Nastíněna problematika k testu na pohyby soustavy Země  - Měsíc.

učivo - stav k 18.9.2020

Do uvedeného data jsme zopakovali regionálku Asie v rozsahu úkolu z distanční výuky v červnu 2020 a dle prezentace vložené v google učebně probrali Japonsko - oporu máte v prezentaci v google učebně. Podobně Čínu. A k tomu stránky z učebnice.

učivo - stav k 18.9.2020

Do uvedeného data jsme zopakovali regionálku Asie v rozsahu úkolu z distanční výuky v červnu 2020 a dle prezentace vložené v google učebně probrali Japonsko - oporu máte v podobě prezentace a listů z učebnice.

učivo - stav k 18.9.2020

Do uvedeného data jsme probrali světové biomy v rozsahu prezentace v google učebně a základu v učebnici na konci. Poté i výškovou členitost. A začali rozložení pevnin a oceánů na Zemi (rovněž graf v google učebně).

ucebnicezacatek i s kódem do učebny:-)

Než dostanete vlastní učebnici. Ten kdo chybí či chyběl, první dvě dvojstrany pročíst, zkusit úkoly za textem.

A ještě kód do učebny: e5zy3gb

nejen slepé mapy světa a Čr pro všechny žáky pro rok 2020

K procvičení vložené slepé mapy  odkaz na CT

https://edu.ceskatelevize.cz/tema/fyzickogeograficka-sfera?predmet=zemepis&stranka=13

G1 - Zeměpis - 8.6. - 15.6.

Ahoj.

Každý, kdo odevzdal Austrálii, má plus.

Kdo má 4xplus, má v bakalářích 1, kdo 3xplus - za 2, kdo 2x plus - za 3, kdo 1x plus - za 4.

Kontroloval jsem to, ale mohl jsem se splést, rovněž máte do konce týdne na případné doplnění.

V tom samém sloupečku, jako je tato známka za světadíly od Attenborougha, máte v poznámce známku, kterou si myslím, že byste měli dostat.

Upozorňuji znovu, že dle ministerské vyhlášky se nejvíce přihlíží k prospěchu do konce března a poté rovným dílem k práci v dist.výuce a známce z předchozího pololetí.

Takže prostě všichni jedničku nemají... nezlobte se.

Ale ozvěte se, můžu to případně přehodnotit, i když nerad.

S přátelským pozdravem a poděkováním za spolupráci dětem i rodičům - KBujárek

G2 - Zeměpis - 8.6. - 15.6.

U nerozhodnutých jsem oznámkoval regiony Asie (posl.sloupeček).

V tom samém sloupečku máte v tématu známky na vysvědčení.

Upozorňuji znovu, že dle ministerské vyhlášky se nejvíce přihlíží k prospěchu do konce března a poté rovným dílem k práci v dist.výuce a známce z předchozího pololetí.

Takže prostě všichni jedničku nemají... nezlobte se. A někdo, bohužel, i trojku:-/

Ale ozvěte se, můžu to případně přehodnotit, i když nerad.

S přátelským pozdravem a poděkováním za spolupráci dětem i rodičům - KBujárek

G2 - Zeměpis - 11.5. - 18.5.

Ahoj, máte známky v bakalářích.

Pokračujeme na gooclassu; prostudujte strany 14 - 16 a čekejte na ověření.

G1 - Zeměpis - 11.5. - 18.5. !!!vloženo zadání!!! a návrh hodnocení v závěru

Ahoj.

Jelikož jsem měl jen jeden pozitivní ohlas přímo a jeden negativní nepřímo, což se, doufám, vyřešilo omluvou, zveřejněním zdrojů a prodloužením o týden, tak pojedeme dle mého návrhu.

V první části týdne čekejte zveřejnění velmi jednoduchého testíku na první díl našeho seriálu "Sedm světů jedna planeta" od Davida Attenborougha.

Tedy z celkového úvodu a Antarktidy (což bylo v prvním dílu obojí).

Poté to vyplňte a se všemi příslušnostmi pošlete do mého mailu. A mrkněte na druhý díl.

Díky a doufám, že se vám seriál líbí. KB

Myslím, že bude potřeba to nějak hodnotit. Navrhuji za každý převážně správný testík ohodnotit plusem a za 4 plusy jednička. A za všech sedm správně dvě... to, aby ti, kteří neměli dobrý start, měli na vysvědčení, doufejme, nejhůře dvojku.

 

G2 - Zeměpis - 6.5. - 11.5.

Ahoj, pokyny máte na gooclassu. Do pondělka si projděte strany 9 - 13, příští týden to dokončíme a ověříme.

Čekejte na známky z testíku kombinované s odevzdanými mapami.

G1 - Zeměpis - 27.4. - 4.5. důležitý návrh

Ahoj, pedosféru jste posílali do včerejška… čekal jsem. Kdo to stále neodevzdal, fofr! Brzo poskytnu zpětnou vazbu.

Zbývá nám již jen BIOSFÉRA – živý obal Země; souhrn veškerého života na Zemi (pod zemí, na povrchu, ve vodě, ve vzduchu…).

Existence života (organizovaná hmota s vlastním vědomím nebo schopností se rozmnožovat? – definice není vůbec jednoduchá) je základní unikátností naší Země oproti zbytku blízkého (planety a měsíce Sl. soustavy) vesmíru i vesmíru vzdáleného (reprezentovaný zejména exoplanetami). Mám značné pochybnosti, že život mimo Zemi v dohledné době najdeme a kdoví jestli vůbec (uvidíme, co sondy k Europě, měsíci to Jupitera a k Enceladu, měsíci to Saturnu)

Organismy na Zemi se přizpůsobily konkrétním podmínkám, které naše planeta v celé pestrosti nabízí. Podmínky jsou na Zemi odlišné zejména z důvodů klimatických, půdních, existence mořských proudů, přítomnosti (výšky) a lokalizaci pohoří, přítomnosti pasátů či monzunů atp. Na základě těchto přizpůsobení se lze rozdělit biosféru do několika tzv. „Biomů“, které, nicméně, velmi přibližně kopírují zeměpisnou šířku, a tedy podnebné pásy. Jsou to (od rovníku): tropické deštné pralesy (stálezelené a opadavé), savany, pouště a polopouště, středomořské vegetace, stepi, listnaté (a smíšené) lesy mírného pásu, tajga, tundra, polární oblasti (arktická a antarktická). K tomu ještě biomy mořské; např. korálové útesy, mořské hlubiny, mělčiny mírného pásu, polární moře… pro každý tento biom je typická a specifická kombinace podmínek a organismů, které v nich žijí. Uvnitř biomu jsou si organismy podobné s podobnými strategiemi přežití, přes hranici biomu se poměrně rychle charakter organismů i podmínek liší.

Jak vidno, hodně do biosféry má co mluvit přírodopis (BIOlogie)…

David Attenborough – britský ekolog a biolog; popularizátor, natočil (vydal) v roce úchvatný seriál „Planeta Země“, ve kterém velmi přehledně představuje jednotlivé biomy Země. Je to však seriál zejména přírodovědný. Při výkladu z něj úryvky často používám. Málo je zde také zmiňován tlak na biomy v souvislosti s globální změnou klimatu (a je jedno, jaký podíl na ní má člověk, prostě se děje – myslím si, že v tom jako lidstvo máme minimálně hodně namočené ruce).

Máme však štěstí. Právě v těchto týdnech je na Prima ZOOM premiérován nejnovější dokument D. A. „Sedm světů, jedna planeta“. V tomto seriálu po sedmi světadílech světa D. A. klade důraz zejména na měnící se podmínky v biomech a popisuje, jaký vliv to má na organismy v nich. To se nám náramně hodí.

Vím, že máte spoustu práce v profilových předmětech (M, Čj, cizí jazyky atp.). Věnujte se jim s plnou vážností.

V zeměpise to můžeme udělat jinak. Navrhuji, abyste se postupně podívali na všech sedm dílů (jsou i bonusy) tohoto nejnovějšího seriálu. Já to udělám také a ke každému dílu vypracuji krátký testík (a, b, c…), který mi vyplníte. Co se týče známek na vysvědčení, tak dle vyhlášky MŠMT se klade důraz na prvních šest týdnů klasické výuky, známku z prvního pololetí a až poté na výsledky vaší distanční výuky. Já už představu mám. Ten, kdo má obavy, bude testíky vykonávat s mimořádnou pečlivostí

G2 Zeměpis 20.4. - 6.5. prodlouženo, odevzdejte zadané!

Vyhodnocení již napsaného testu proběhne společně s kontrolou odevzdaných map dle zadání z google učebna - sledujte ji:-)

G1 Zeměpis 20.4. - 27.4.

Ahoj.

Jak jsem slíbil, dostanete práci, kterou když vypracujete, tak budete mít zápis z hydrosféry. Využijte vědomosti z videí, vaši učebnici i tři dvojstrany z učebnice, které jsem vám do přílohy jako pomoc vložil (kromě zadání úkolu).

Tedy.: Vpříloze naleznete tři dvojstrany alternativní učebnice k vaší učebnici. A pět stran úkloů, něděste se, není to taková hrůza.

Udělějte si nadpis pedosféra a postupně celými větami, pokud jsde o otevřené otázky, či pečlivým vyplněním ostatních, zapisujte do sešitu. Hledejte informace, všechny jsou skutečně k nalezení v obou učebnicích, které máte k dispozici (vaší papírové i té v příloze). Využijte vědomosti z videí.

Pište to hezky, ať to po sobě přečtete a hlavně já po vás:-)

Až to budete mít, tak to pošlete do mailu jako obvykle, jen někteří z vás mají rezervy v uvedení mailu v předmětu: tedy např.: sekunda, Zeměpis, Bronislav Voslizlo.    ok?

Děkuji. KB

G2 Zeměpis 13.4. - 20.4. (prodlouženo)

Mapy, které jste měli již všichni odevzdat, jsem zkouknul. Většinou nemáte nejvyšší hory, které byly v závorkách z příslušnými pohořími. Doplňte. Na ty testíky mrknu brzo. Jejich výsledek osobně zkontroluji a zohledním odevzdání a úroveň mapy, abych vytvořil známku.

Stále na tyto mapy čekám... to je to prodloužení. Vkládejte je do google classroomu.


Vzápětí dostanete další zadání - další mapu. Tak si v materiálech projděte horizontální členitost Asie - do ní zjednodušeně (pro potřeby druhé mapy) zahrnujeme pobřežní čáru (poloostrovy, ostrovy, průlivy, zálivy atp.) a vodstvo na souši (řeky, jezera, přehrady, mokřady, bažiny atp.). To je do 20.4. teoreticky dle knihy. Pak přijde ta druhá mapa - zadání na gooclasu.

Zdravím KB

G1 Zeměpis 13.4. - 20.4. (prodlouženo)

Ahoj, úkoly opravím.

Teď si uděláme promítání, jako kdybychom využívali čerstvě nově nainstalovaný dataprojektor:-( ach jo.

Pročtěte si pedosféru z učebnice, teď vám nic zveřejňovat nebudu, v učebnici je to v pořádku.

Přiložím sem odkazy na videa o hydrosféře, nejdůležitější je to první, nejodbornější to druhé a mému srdci nejbližší to třetí, neboť je průvodcem můj oblíbenec . pan doktor Cílek:-)

Podívejte se na ně, ať až vám po Velikonocích zadám nějaký úkolek (spočívající v podstatě ve vytvoření zápisu), nemusíte lovit informace v učebnici či na internetu a nezatěžujete rodiče:-)

Podotýkám, že tuhle látku vykládám rád, protože pedosféra je v podstatě křižovatkou všech dílčích oborů zeměpisu a takovou špičkou ledovce vztahu člověka k přírodě. Bez půdy pečlivě opečovávané bude lidstvo v existenčních problémech... ale to z videí (a naléhavosti sdělení dr. Cílka) pochopíte sami.

Doufám, že to pro vás bude alespoň trochu stravitelné. Buďte trpěliví a pozorní.

videa:

1/ https://www.youtube.com/watch?v=Z5rMheOnaec

2/ https://www.youtube.com/watch?v=-ItqVHvxqcU

3/ https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10394063763-neztracejme-pudu-pod-nohama

 

ale třeba i: 4/ https://www.youtube.com/watch?v=Hzr8f1c3tbc                         nebo   5/ https://www.youtube.com/watch?v=1rLFm24HNzs

KB

 

 

hydrosféra hodnocení

Ahoj, zatím bez dvou, jste všichni zvládli úkoly a výpisky moc hezky. Děkuji. Poznamenal jsem si to. Pracujte dál, pedosféru máte zadánu a na ní si uděláme testík. Zatím to nebudu zavádět do google classroom, protože jsem nedostal ani zdaleka jednomyslnou kladnou odezvu. Krásné Velikonoce; s nadějí. KB

Sekunda pokyny k 07042020

Prosím, vždy pečlivě do předmětu uveďte - postupně takto:

Třída, Příjmení, Jméno, název - téma zadání

Jinak je to pak hledání v kupce sena

Velmi děkuji

Předřazený pokyn: vzhledem k tomu, že se pauza protáhne, dle posledních zpráv do konce měsíce jistě, tak průběžně sledujte moji (všech učitelů) nástěnku; bude nutné, abyste vypracovávali něco jako desetiminutovky a posílali mi je na služební mail vyplněné tak, abych je mohl oznámkovat. To vše k přesně stanovenému termínu. Nezapomeňte do předmětu mailu vždy napsat svoje jméno a třídu. Jinak to nejsem schopen třídit. Děkuji a držte se.

Dle pokynů z posl. hodiny si do slepých map vypracujte místopis všech pojmů ze stran 42-51 učebnice. Mapy mi odevzdáte ihned po návratu do školy a budete za ně ohodnoceni jako z desetiminutovky.

Pozorně si prohlédněte si prezentaci,kterou přikládám v příloze. Vypracoval ji vzorně kolega Lukáš Kučera z Mariánských Lázní.

18/3

Zdravím po týdnu. Situace se mění neustále:-(

Mapu a následující vyplněné prac. listy mi pošlete do 25. 3. 2020 12h:

Přečtěte a pochopte všechny kapitoly o Austrálii a Oceánii (využijte prezentaci) minimálně v takovém rozsahu, abyste byli schopni následujícího:

Vložím vám jako přílohu pracovní listy, které by bylo nejlepší si vytisknout a ručně doplnit a poté naskenovat, nebo velmi kvalitně nafotit mobilním telefonem a poslat, a nebo je vyplnit v digitální podobě a poslat, ale upozorňuji, že si důrazně nepřeji, aby mi přišlo třicet identických kopií, budu to brát jako podvod. Každá digitální kopie bude originál (volba fontu, velikosti písma, umístění textu atp.), totéž platí pro mapy.

Shrnutí v příloze si vlepte do sešitu.

Oznámkuji je jako desetiminutovku, čili dvě známky - mapa, prac. listy.

Přeji hodně pevnou vůli nepodlehnout pokušení, že jde o prázdniny.

 

25/3

Vyčkejte prosím na další zadání, asi se utopím v mailech:-(

Nadepište si do sešitů nadpis Asie a podívejte se na video kolegy Kletečky:

https://www.youtube.com/watch?v=a0ia2_8PHRg

Jako minimální zápis do úvodu Asie - přírodních podmínek, to asi stačí. Zanášejte místopisné pojmy do slepé mapy. Učebnice nemáte, vymyslím způsob, jak vám je dodat. Asi fomou scanu jako přílohy.

Občas kontrolujte nové pokyny. Příští týden jistě. Díky. KB

 

Novinky k 2. dubnu

 Dám vám do příloh učební texty k Asii, prečtěte si to a čekejte na zadání, půjde o slepou mapu s význačnými místopisnými pojmy Asie.

Zadání:

Pečlivě vypracujte do slepé mapy:
Vytiskněte a vyplňte, případně doplňte digitálně slepou mapu z přílohy.
Pojmenujte ji "Asie - vertikální členitost".
Vybral jsem pečlivě cca 40 pojmů, které budou nutné pro další výklad (jinak nemají smysl, že?:-)), jsou v přiloženém doc souboru.
Velká část z nich má chlíveček nebo kótu v mapě, ostatní vhodně umístěte.
Posílejte na mail a připojte komentář, jestli jste schopni a ochotni pracovat v google classroom (případně, jestli již pracujete); netlačím na to...
Tímto tato kopie mapy skončí, další pojmy budou do jiné.
Pohrajte si s tím, zanášené pojmy vnímejte a říkejte si je nahlas, ať se vám drábkem zachytí v podvědomí:-). Odevzdáte je do 14. 4. 9:00 hod, a s nimi nějakou drobnou práci, kterou mi vyfotíte vypracovanou ze sešitu... čekejte.
Držím palce;
nevím - li, či nechápu, tak se ptám, že?

Jonáš Bradík mi potvrdil, že máte již dvě google třídy, tak jsem ji založil, heslo pro vstup je v dokumentu v příloze. Heslo je intuitivní:-)

7. dubna:

Další zadání jsou na google classroom Zeměpis sekunda, tak se přihlašte, již skoro dvacet spolužáků tam je, děkuji.KB

 

 

 

 

Prima - pokyny k 08042020

Prosím, vždy pečlivě do předmětu uveďte - postupně takto:

Třída, Příjmení, Jméno, název - téma zadání

Jinak je to pak hledání v kupce sena

Velmi děkuji

Předřazený pokyn: vzhledem k tomu, že se pauza protáhne, dle posledních zpráv do konce měsíce jistě, tak průběžně sledujte moji (všech učitelů) nástěnku; bude nutné, abyste vypracovávali něco jako desetiminutovky a posílali mi je na služební mail vyplněné tak, abych je mohl oznámkovat. To vše k přesně stanovenému termínu. Nezapomeňte do předmětu mailu vždy napsat svoje jméno a třídu. Jinak to nejsem schopen třídit. Děkuji a držte se.

Probrali jsme z litosféry strany 30 a 31. Zopakujte.

Pokračujte stranami 32 a 33. Dno oceánů. Nakreslete si blogdiagram ze strany 33 nahoře s popisem. Opište shrnutí. Zkuste si odpovědět na otázky za kapitolami.

V příloze posílám "Litosférické desky aneb putující kontinenty". To se rovněž naučte a opište či vystřihněte a vlepte do sešitu. K odevzdání si připravte puzzle litosferických desek, které si vytisknete, vystřihnete všechny litosférické desky z předlohy a nalepíte je na papír správně tak, aby vznikla jednolitá mapa světa složená z posládaných litosférických desek - odevzdáte mi je ihned po skončení volna a dostanete za to známku jako z desetiminutovky.

18/3

Zdravím po týdnu. Situace se mění neustále:-(

Proto (změna): sestavené puzzle litosferických desek velmi pěkně vyfoťte a pošlete mi do mailu. Doufám, že je jasné, že žádné dvě nebudou totožné:-) Uciňte tak do 25. 3. 2020, ale vždyť už to máte, ne? - dostanete za to známku.

Je mi skutečně mimořádně líto, že vám nemohu vysvětlit (konkrétně) litosféru osobně tak, jak jsme zvyklí, s diskusí a úpravou náplně i tempa hodiny dle vašeho zájmu...

Musíme na to jinak. Přečtěte a pochopte celou kapitolu o litosféře minimálně v takovém rozsahu, abyste byli schopni následujícího:

Vložím vám jako přílohu pracovní listy, které by bylo nejlepší si vytisknout a ručně doplnit a poté naskenovat, nebo velmi kvalitně nafotit mobilním telefonem a poslat, a nebo je vyplnit v digitální podobě a poslat, ale upozorňuji, že si důrazně nepřeji, aby mi přišlo třicet identických kopií, budu to brát jako podvod. Každá digitální kopie bude originál (volba fontu, velikosti písma, umístění textu atp.)

Tyto vyplněné pracovní listy mi pošlete přesně do týdne do 12té hodiny 25. 3. 2020!

Oznámkuji je jako desetiminutovku.

Přeji hodně pevnou vůli nepodlehnout pokušení, že jde o prázdniny.

 

25/3

Vyčkejte prosím na další zadání, asi se utopím v mailech:-(

Dobrý den, vložím Vám sem odkazy na úvodní videa na hydrosféru, tak se na ně podívejte, mějte u toho otevřenou učebnici a porovnávejte informace, vhodné by bylo si udělat poznámky - důležité věci, myslím, z videí přímo vyplývají. Do sešitů si zapište nadpis hydrosféra a čekejte na další pokyny. Děkuji, KB

https://youtu.be/Zm_lqw4ui2M 

https://youtu.be/UC-Yi1vgGlo 

Kdybyste narazili na nějaká podobné hezká videa, tak mi na ně pošlete odkaz, já to omrknu a třeba to sem vložím.

Práce k vypracování do 7. 4. 2020

Ahoj. Mám tu pro vás práci, kterou si doplníte zápis v hydrosféře a pošlete mi to, jako minule do mailu. Tentokrát, ale prosím z mailu, který vám byl přidělen školou
(xaver.vokurka@bgv.cz    to je příklad!!!):-)

Držte se i tak pokynu úplně zezhora tohoto (blogu?) článku.

Budete to mít v příloze jako hydrosféra + číslo.

První čtyři jsou stránky z jiné učebnice než máte, ale používejte samozřejmě (i) ty své.

Poslední dvě jsou úkoly; první psací a spojovací; druhá doplnění jednotlivých fází koloběhu vody v přírodě. Tyto dvě poslední stránky vypracujte do sešitu a vyfocené, či naskenované pošlete. Kdo toho není schopen, tak to vyplní digitálně a pošle tak.

K vypracování přiložte tvrzení, jestli jste schopni pracovat v učebně google classroom. Díky

Držím palce a mějte se, od neděle, skutečně jarně. KBujárek

 

Nové zadání k 8.4.2020, shlédněte do úterý po Velikonocích

Ahoj, úkoly opravím.

Teď si uděláme promítání, jako kdybychom využívali čerstvě nově nainstalovaný dataprojektor:-( ach jo.

Pročtěte si pedosféru z učebnice, teď vám nic zveřejňovat nebudu, v učebnici je to v pořádku.

Přiložím sem odkazy na videa o hydrosféře, nejdůležitější je to první, nejodbornější to druhé a mému srdci nejbližší to třetí, neboť je průvodcem můj oblíbenec . pan doktor Cílek:-)

Podívejte se na ně, ať až vám po Velikonocích zadám nějaký úkolek (spočívající v podstatě ve vytvoření zápisu), nemusíte lovit informace v učebnici či na internetu a nezatěžujete rodiče:-)

Podotýkám, že tuhle látku vykládám rád, protože pedosféra je v podstatě křižovatkou všech dílčích oborů zeměpisu a takovou špičkou ledovce vztahu člověka v přírodě. Bez půdy pečlivě opečovávané bude lidstvo v existenčních problémech... ale to z videí (a naléhavosti sdělení dr. Cílka) pochopíte sami.

Doufám, že to pro vás bude alespoň trochu stravitelné. Buďte trpěliví a pozorní.

videa:

1/ https://www.youtube.com/watch?v=Z5rMheOnaec

2/ https://www.youtube.com/watch?v=-ItqVHvxqcU

3/ https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10394063763-neztracejme-pudu-pod-nohama

 

ale třeba i: 4/ https://www.youtube.com/watch?v=Hzr8f1c3tbc                         nebo   5/ https://www.youtube.com/watch?v=1rLFm24HNzs

KB

 

 

 

 

uvod do Evropy septima

s,z,j,Evropy

kvartystřevropa

polskokvarty

septimaBmotivaceEvropa

evropakvarta

afrika

Ve spěchu...

sekunda - BIOMYazvirenaAfriky

sekundadobrovolAfrika

australieaoceaniesexta

hospodářství Evropy

slepa mapa Evropy k tisku na A3

K zamyšlení od ostravského kolegy pro rodičovstvo, žactvo i externí...

krajinysameriky

projektový den Lužické sedmistovky - pokyny pro den druhý

evropaknihakvarty

Zde se můžete inspirovat k mému výkladu:-)

sextaoceanaapoloblasti

primakartografie

tercie australie ucebnice

sexta moře sveta

biomy sexta

sekunda biomy

septimab sloupecky heslo lonske:-)

Blizky vychod vs. Zakavkazsko vs. Stredni Asie

sextabasiepodkladypromapu

ict konektory atp

Proj den Luzicke sedmistovky

učebnice kvinta

tady