Bujárek Kamil Ing.

Profil učitele

Zeměpis a informační a výpočetní technika

Bujárek Kamil Ing.

Kontakt: bujarek@bgv.cz

Okruhy na klasif. týden jaro 2024 při zkoušení v učebně zeměpisu

Tercie A, B: Afrika; na motivy interaktivní prezentace v google učebně. Jinak zaměření na regionální odlišnosti. Základní tematická orientace.

Kvarta: ČR: od pozice na mapě Evropy až po zemědělství ČR, základní tematická orientace.

Kvinta: Dozvuky litosféry, atmosféra. Hydrosféra světového oceánu se základní orientací tematicky laděnou.

Sexta: Střední a Jižní Amerika komplet se zaměřením na regionální odlišnosti. Základní tematická orientace. Od Asie vás ušetřím, jedině na přání…

Na IVT se prosím hlaste přednostně k p. uč. Mgr. Paulusovi, ale není to pravidlo. Okruhy přiloženy minimálně u něj na nástěnce. Děkuji. KB

Můj rozvrh 2023/2024

Podmínky klasifikace ze zeměpisu 2023/2024

Vyučující: Ing. Bc. Kamil Bujárek

Předmět, třída: Zeměpis, dle vložené google učebny

Školní rok: 2023/2024

Pravidla klasifikace (pololetní):

  1. Žák je povinen získat dvě třetiny všech známek z celkového počtu písemných prací (min. cca 4 z 5).
  2. Žák se po absenci přihlásí k dopsání písemné práce (v rámci Akademie příslibu – Otázky a odpovědi).
  3. Známky, při jejichž rozdávání žák chyběl, si neprodleně po návratu do školy vlastní iniciativou doplní.
  4. Všechny udělené známky mají (až na výjimky – je zdůrazněno) stejnou váhu (2), výsledná známka však v žádném případě není jejich průměrem. Je rovněž ovlivněna aktivitou při hodinách, přístupem k předmětu, vedením sešitu atp. Dobrovolné úkoly, kvízy, hádanky atp., zpravidla vložené v google učebně, mají po úspěšném vypracování váhu jedna.
  5. Známka v klasifikačním týdnu má stejnou hodnotu jako všechny ostatní známky s rozhodujícím přesahem.
  6. Ve výjimečných případech je možné si nevydařenou písemnou práci opravit nepravidelně v rámci Akademie příslibu (Otázky a odpovědi – termíny oznamovány); nesmí se to však stát pravidlem (max. cca 2x za pololetí)!
  7. Žáci sledují i zásadní úkoly v google učebně – známky z nich jsou součástí hodnocení.
  8. Slovním spojením „souhlasím“ a odevzdáním potvrdí žáci v google učebně souhlas s výše uvedenými pravidly.

 

Projektové dny - 2023/24

Letos vám chci představit romantickou, dobrodružnou i tajemnou krajinu jižně od České Lípy (Úštěk, Stvolínky, Blíževedly, Provodín, Jestřebí, Kravaře, Stvolínky...). Jde o krajinu rybníků, zřícenin a odlišných geologických poměrů s barokní nesudetskou atmosférou...

Pro lidi ze Šluknovského výběžku je to krajina povětšinou neznámá. Tak to pojďme společně napravit.

Problémem je samozřejmě horší dostupnost vykoupená minimálně jedním přestupem a dojezdem cca hodinu a půl. S tím je svázána i vyšší cena za jízdné a pozdější návraty (třeba i po 16té hodině). A když už tam budeme, tak je třeba toho využít a minimálně deset kilometrů v ne zcela snadném terénu dát.

Rozvažte tyto překážky a rozmyslete si, jestli o tento projekt stojíte, stojí vám to za to a máte - li na to fyzický fond:-)

Zápis je v pátek v učebně zeměpisu 9:45