Jasa Marek Mgr.

Profil učitele

Angličtina. „Praxe je nejlepší učitelka.“

Jasa Marek Mgr.

Kontakt: jasa@bgv.cz

G8A - třídnická hodina / G8.A

Dobrý den,

zvu vás dnes do Google učebny G8A na třídnickou hodinu od 12:50.

 

 

G8A-B/AJ/JAS/ týden 19.- 23.10. 2020 / G8.B

1. Meet lesson -  Revision Unit 3-4 (WB p. 36 - 37)

2. Distance/ Self Study lesson - individuální příprava na kontrolní test Unit 4

3. Meet lesson - Unit Test 4 

G8A-B/AJ/JAS/ týden 19.- 23.10. 2020 / G8.A

1. Meet lesson -  Revision Unit 3-4 (WB p. 36 - 37)

2. Distance/ Self Study lesson - individuální příprava na kontrolní test Unit 4

3. Meet lesson - Unit Test 4 

G7/AJ/JAS/ týden 19.- 23.10. 2020 / G7.

1. Meet lesson - Vysvětlení nové látky "Grammar: Modal verbs of speculation and deduction - present and past" (p. 113 - celé)

2. Distance/ Self Study lesson - Revision Unit 10: Vocabulary and Grammar (SB p. 133 - celé)

3. Meet lesson - Rivison Units 9-10 (WB p. 90 - celé) + kontola Revision Unit 10: Vocabulary and Grammar (SB p. 133 - celé)

G6/AJ/JAS/ týden 19.- 23.10. 2020 / G6.

1. Meet lesson -  Předvedení rozhovorů ve dvojicích "Negotiating - a free activity that you will do together"

2. Distance/ Self Study lesson - Writing "Description of a TV programme" (WB p. 45/ ex. 1-4 -vypracovat a mít ke kontrole na pátek, WB p. 45/ cv. 5 - vypracovat a nahrát ofocenou stránku s cv. 5 do úkolu v učebně do neděle 25. 10. 2020, nebo je možné nahrát slohovku zvlášť ve formátu dokument word nebo PDF)

3. Meet lesson - Kontrola, popř. hodnocení výsledků probraného učiva a zadaných úkolů (WB p. 45/1-4)

 

G3/AJ/JAS - 19. - 23. 10. 2020 / G3.

1. Meet lesson -  Procvičování slovní zásoby "TV programmes" (WB p. 8/ 1-4) + vysvětlení gramatiky "Frekvenční příslovce" (SB p. 13/ ex.8-10)

2. Distance/ Self Study lesson - Procvičování Vocabulary (WB p. 9/ ex. 1-5 - vypracovat a mít ke kontrole na čtvrtek)

3. Meet lesson - Kontrola, popř. hodnocení výsledků probraného učiva a zadaných úkolů (WB p. 9/ ex. 1-5) + Writing "What's your favourite TV programme" - úvod do psaní krátké jednoduché recenze v anglickém jazyce SB/p. 14

 

G1/AJ/JAS - 19. - 23. 10.2020 / G1.

1. Google Meet hodina: 1) Procvičování hláskování - abeceda, rozdělení písmen do skupin podle výslovnosti 2)  Procvičování "spellingu" (hláskování) slovíček a vlastních jmen 3) Opakování množného čísla (Pracovní sešit str. 8/1-4)

2. Distanční hodina/ DÚ - Čísla a abeceda - do úkolu prosím nahrajte dva audio soubory, kde za 1) napočítáte anglicky nahlas od 0-20, kdo zvládne může i do 100
2) odříkáte nebo zazpíváte abecedu anglicky a nakonec vyhláskujete své jméno (Pozn. Bude nejlepší nahrát úkoly na telefonu a pak je uložit rovnou do učebny, nebo můžete propojit telefon s počítačem a uložit následně do učebny.)

3. Google Meet hodina: 1) Diktát telefonních čísel na známky 2) Spelling (hláskování) jmen slavných osobností na známky 3) Vyhodnocení

G4/AJ/JAS - 19. - 23. 10. 2020 / G4.

1. Meet lesson -  Procvičování some/any/a lot of/much (WB p. 49/ 1-6)

2. Distance/ Self Study lesson - Procvičování Vocabulary "Computer technology" (WB p. 48/ ex. 1-4 vypracovat a mít ke kontrole na čtvrtek)

3. Meet lesson - Kontrola, popř. hodnocení výsledků probraného učiva a zadaných úkolů (WB p. 48/ ex. 1-4) + Culture "Collecting" - reading and listening WB p. 52

G5A-B/AJ/JAS/ týden 19.- 23.10. 2020 / G5.B

1. Meet lesson -  Vysvětlení zadání na daný týden: State and action verbs - listening, grammar in context (SB p. 13/ex.3-6)

2. Distance/ Self Study lesson - Grammar in context (WB p. 8/ ex. 1-7 zadáno již z minulého týdne, mělo by být hotové + WB p. 11/ Revision: Unit 1 - celá stránka. Úkoly budou zkontrolovány v týdnu po prázdninách)

3. Meet lesson - Test: present simple and continuous + stative and action verbs (z důvodu výpadku školní sítě v minulém týdnu přesunuto na tento termín)

G5A-B/AJ/JAS/ týden 19.- 23.10. 2020 / G5.A

1. Meet lesson -  Vysvětlení zadání na daný týden: State and action verbs - listening, grammar in context (SB p. 13/ex.3-6)

2. Distance/ Self Study lesson - Grammar in context (WB p. 8/ ex. 1-7 zadáno již z minulého týdne, mělo by být hotové + WB p. 11/ Revision: Unit 1 - celá stránka. Úkoly budou zkontrolovány v týdnu po prázdninách)

3. Meet lesson - Test: present simple and continuous + stative and action verbs (z důvodu výpadku školní sítě v minulém týdnu přesunuto na tento termín)

G5A-B/KAJv/JAS/ týden 19.- 23.10. 2020 / G5.B

Giving personal information - answering questions (audio úkol)

Odpovězte na následujících pět otázek a odpověi nahrajte do úkolu jako audio soubor. Ujistěte se, že každá odpověď obsahuje alespoň 50 slov:
1. Do you like the place where you live (home, home town, region)? Why/ Why not?
2. How do you spend your time between online lessons and after them? Do you go out? Do you hang out with your friends/ classmates? Where do you meet?
3. Are you afraid of Covid-19? Do you know anybody who has been tested positive for Covid-19? What can you do to avoid being infected?
4. Has your daily routine changed since you started distance learning?
5. What is the first thing you will do when you turn eighteen that you can't do now? Are you happy with your age? What do you hate/love about being your age? Would you like to be older/younger?

 

G5A-B/KAJv/JAS/ týden 19.- 23.10. 2020 / G5.A

Giving personal information - answering questions (audio úkol)

Odpovězte na následujících pět otázek a odpověi nahrajte do úkolu jako audio soubor. Ujistěte se, že každá odpověď obsahuje alespoň 50 slov:
1. Do you like the place where you live (home, home town, region)? Why/ Why not?
2. How do you spend your time between online lessons and after them? Do you go out? Do you hang out with your friends/ classmates? Where do you meet?
3. Are you afraid of Covid-19? Do you know anybody who has been tested positive for Covid-19? What can you do to avoid being infected?
4. Has your daily routine changed since you started distance learning?
5. What is the first thing you will do when you turn eighteen that you can't do now? Are you happy with your age? What do you hate/love about being your age? Would you like to be older/younger?

 

G4/AJ/JAS - 13. - 16. 10. 2020

1. Google Meet hodina (čtvrtek od 08:00): 1) A/and/some/eny - procvičování SB p. 65/ ex. 7, 8; 2) Výklad - quantifiers much, many, a lot of SB p. 65/ ex. 9, 10

G3/AJ/JAS - 13. - 16. 10. 2020

1. Google Meet hodina (čtvrtek od 12:50): 1) Nová slovní zásoba na téma "TV programmes" SB p. 12 (přiřazování obrázků a slov, fonetika nových slov, krátké povídání o oblíbených programech) 2) Čtení a poslech textu "Too much TV and not enough sleep" (porozumění a práce s textem) SB p. 13

G1/AJ/JAS - 13. - 16. 10.2020

1. Google Meet hodina: 1) Opakování čísel (diktát telefonních čísel - nebude známkováno) 2) Hláskování - úvod do čtení abecedy v AJ (fonetická pravidla vyslovování souhlásek), cílem naučit se hláskovat své jméno (tzv. spelling)

2. Distanční hodina (DÚ - mít připravené ke kontrole na pondělní online hodinu) - Pracovní sešit str. 6/ cv. 1, 2 (napsat číslovky slovy, přiřazování telefonních čísel ke jménům) a str. 7/ cv. 4, 5 (přiřazování číslic k číslovkám napsaným slovy, luštěnka s čísly)

G5A-B/KAJv/JAS/ týden 12.- 16.10. 2020

Pokračující úkol - Comparison of two people (odevzdání - hodnocení)

G5A-B/KAJv/JAS/ týden 12.- 16.10. 2020

Pokračující úkol - Comparison of two people (odevzdání - hodnocení)

G8A-B/AJ/JAS/ týden 12.- 16.10. 2020

1. Meet lesson -  Vysvětlení zadání a látky na daný týden: Developing vocabulary:Noun suffixes (SB p. 47/ ex.1-3), kontrola SB p. 51/ ex. 6-9a)

2. Distance/ Self Study lesson - Grammar practice: Grammar + vocabulary revision (SB p.55, WB p. 31/ 1-6)

3. Meet lesson - Kontrola, poř. hodnocení výsledků probraného učiva a zadaných úkolů (cvičení viz 2. bod)

G8A-B/AJ/JAS/ týden 12.- 16.10. 2020

1. Meet lesson -  Vysvětlení zadání a látky na daný týden: Developing vocabulary:Noun suffixes (SB p. 47/ ex.1-3), kontrola SB p. 51/ ex. 6-9a)

2. Distance/ Self Study lesson - Grammar practice: Grammar + vocabulary revision (SB p.55, WB p. 31/ 1-6)

3. Meet lesson - Kontrola, poř. hodnocení výsledků probraného učiva a zadaných úkolů (cvičení viz 2. bod)

G7/AJ/JAS/ týden 12.- 16.10. 2020

1. Meet lesson -  Vysvětlení zadání a látky na daný týden: New vocabulary "Nations, state and politics" (SB p. 110/ ex.1-6)

2. Distance/ Self Study lesson - Reading "Te mystery of the Princes in the Tower" (WB p. 75/ex. 1 - 6, povoleno používat slovník, vypsat neznámá slova)

3. Meet lesson - Kontrola, poř. hodnocení výsledků probraného učiva a zadaných úkolů, procvičení slovní zásoby (WB p. 74/ ex. 1-4)

G6/AJ/JAS/ týden 12.- 16.10. 2020

1. Meet lesson -  Vysvětlení zadání a látky na daný týden: Speaking - Negotiating (SB p. 66/ ex. 1-6 )

2. Distance/ Self Study lesson - Reading "History of science: Television quiz" (WB p. 62,63/ ex. 1-6)

3. Meet lesson - Kontrola, poř. hodnocení výsledků probraného učiva a zadaných úkolů, Listening "Popular culture: Robin Hood and Maid Marian" (SB p. 63/ 7-9)

G5A-B/AJ/JAS/ týden 12.- 16.10. 2020

1. Meet lesson -  Vysvětlení zadání na daný týden: State and action verbs - listening, grammar in context (SB p. 12/ex.1-4, 1-4a)

2. Distance/ Self Study lesson - Grammar in context (WB p. 18/ ex. 1-7)

3. Meet lesson - Test: present simple and continuous + stative and action verbs, kontrola, poř. hodnocení výsledků probraného učiva a zadaných úkolů (WB p. 8/ ex.1-7)

G5A-B/AJ/JAS/ týden 12.- 16.10. 2020

1. Meet lesson -  Vysvětlení zadání na daný týden: State and action verbs - listening, grammar in context (SB p. 12/ex.1-4, 1-4a)

2. Distance/ Self Study lesson - Grammar in context (WB p. 18/ ex. 1-7)

3. Meet lesson - Test: present simple and continuous + stative and action verbs, kontrola, poř. hodnocení výsledků probraného učiva a zadaných úkolů (WB p. 8/ ex.1-7)

G6/AJ/JAS/ týden 5.- 9.10. 2020

1. Meet lesson -  Vysvětlení zadání a látky na daný týden: Grammar - comparing things (less... than, as... as/ too and enough (SB p. 64-65)

2. Distance/ Self Study lesson - Reading and writing: Descriptions and opinions (SB p. 67/ex. 1 - 5)

3. Meet lesson - Kontrola, poř. hodnocení výsledků probraného učiva a zadaných úkolů, Listening "How do you find out about the news?" (SB p. 64/ 1-3)

G7/AJ/JAS/ týden 5.- 9.10. 2020

1. Meet lesson -  Vysvětlení zadání a látky na daný týden: Developing vocabulary "Collocations with money" (SB p. 125/ ex.1, 2), reviewing 3rd conditional (SB p. 117)

2. Distance/ Self Study lesson - Reading (SB p. 111/ex. 1 - 6, povoleno používat slovník, vypsat neznámá slova)

3. Meet lesson - Kontrola, poř. hodnocení výsledků probraného učiva a zadaných úkolů, Google classroom test: 3rd conditional

G8A-B/AJ/JAS/ týden 5.- 9.10. 2020

1. Meet lesson -  Vysvětlení zadání a látky na daný týden: Articles + So, such, too, enough (SB p. 50/ ex.1-4, p. 51/ex. 5 - 9a)

2. Distance/ Self Study lesson - Grammar practice: Articles + So, such, too, enough (WB p. 33/ex. 1 - 5)

3. Meet lesson - Kontrola, poř. hodnocení výsledků probraného učiva a zadaných úkolů, Listening "What is intelligence" (SB p. 49/ ex.7a - 10)

G8A-B/AJ/JAS/ týden 5.- 9.10. 2020

1. Meet lesson -  Vysvětlení zadání a látky na daný týden: Articles + So, such, too, enough (SB p. 50/ ex.1-4, p. 51/ex. 5 - 9a)

2. Distance/ Self Study lesson - Grammar practice: Articles + So, such, too, enough (WB p. 33/ex. 1 - 5)

3. Meet lesson - Kontrola, poř. hodnocení výsledků probraného učiva a zadaných úkolů, Listening "What is intelligence" (SB p. 49/ ex.7a - 10)

G5A-B/AJ/JAS/ týden 5.- 9.10. 2020

1. Meet lesson -  Vysvětlení zadání na daný týden: Synonyms and partial synonyms (SB p. 9/ex.1-6)

2. Distance/ Self Study lesson - Reading "Building your confidence" (SB p. 10/ex. 1a, 1c, 2,/ p.11/ ex.4)

3. Meet lesson - Kontrola, poř. hodnocení výsledků probraného učiva a zadaných úkolů (WB p. 7/ ex.1-6)

G5A-B/AJ/JAS/ týden 5.- 9.10. 2020

1. Meet lesson -  Vysvětlení zadání na daný týden: Synonyms and partial synonyms (SB p. 9/ex.1-6)

2. Distance/ Self Study lesson - Reading "Building your confidence" (SB p. 10/ex. 1a, 1c, 2,/ p.11/ ex.4)

3. Meet lesson - Kontrola, poř. hodnocení výsledků probraného učiva a zadaných úkolů (WB p. 7/ ex.1-6)

G7 A/B AJ (JAS) 2.6. - 5.6. 2020 (slohové práce odevzdat do 12.6. 2020)

1. Instrukce + diskuse k zadání slohové práce - čtvrtek 4.6. 2020 v 11:00 v Goodle učebně (zadání bude od tohoto dne v písemné formě v google učebně v materiálech)

2. Slohová práce "A Story" (SB: Writing p. 41/6, WB: Developing writing A story p. 27/1-3)

G7 A/B AJ (JAS) 2.6. - 5.6. 2020 (slohové práce odevzdat do 12.6. 2020)

1. Instrukce + diskuse k zadání slohové práce - čtvrtek 4.6. 2020 v 11:00 v Goodle učebně (zadání bude od tohoto dne v písemné formě v google učebně v materiálech)

2. Slohová práce "A Story" (SB: Writing p. 41/6, WB: Developing writing A story p. 27/1-3)

G6 AJ (JAS) 2.6. - 5.6. 2020 (slohové práce odevzdat do 12.6. 2020)

1. Instrukce + diskuse k zadání slohové práce - úterý 2.6. 2020 v 11:00 v Goodle učebně (zadání bude od tohoto dne v písemné formě v google učebně v materiálech)

2. Slohová práce "An announcement" (SB: Writing p. 105/1-5, WB: Developing writing An announcement p. 71/1-4)

G5 AJ (JAS) 2.6. - 5.6. 2020 (slohové práce odevzdat do 12.6. 2020)

1. Instrukce + diskuse k zadání slohové práce - čtvrtek 4.6. 2020 v 8:55 v Goodle učebně (zadání bude od tohoto dne v písemné formě v google učebně v materiálech)

2. Slohová práce "Notes and messages" (SB: Writing p. 53/1-4a,b, WB: Developing writing Notes and messages p.35/1-5)

G4 A/B AJ (JAS) 2.6. - 5.6. 2020 (slohové práce odevzdat do 12.6. 2020)

1. Instrukce + diskuse k zadání slohové práce - středa 3.6. 2020 v 12:50 v Goodle učebně (zadání bude od tohoto dne v písemné formě v google učebně v materiálech)

2. Slohová práce "An email" (SB: Writing p. 118/1-4, WB: Writing An email p. 90-91)

G4 A/B AJ (JAS) 2.6. - 5.6. 2020 (slohové práce odevzdat do 12.6. 2020)

1. Instrukce + diskuse k zadání slohové práce - středa 3.6. 2020 v 12:50 v Goodle učebně (zadání bude od tohoto dne v písemné formě v google učebně v materiálech)

2. Slohová práce "An email" (SB: Writing p. 118/1-4, WB: Writing An email p. 90-91)

G3 AJ (JAS) 2.6. - 5.6. 2020 (slohové práce odevzdat do 12.6. 2020)

1. Instrukce + diskuse k zadání slohové práce - úterý 2.6. 2020 v 12:50 v Goodle učebně (zadání bude od tohoto dne v písemné formě v google učebně v materiálech)

2. Slohová práce "A narrative" (SB: Writing p. 54/1-4, WB: Writing  A narrative p.40-41)

G2 AJ (JAS) 2.6. - 5.6. 2020 (slohové práce odevzdat do 12.6. 2020)

1. Instrukce + diskuse k zadání slohové práce - středa 3.6. 2020 v 8:00 v Goodle učebně (zadání bude od tohoto dne v písemné formě v google učebně v materiálech)

2. Slohová práce "A postcard" (SB: Writing p. 118/1-4, WB: Writing A postcard p. 90-91)

G7 A/B AJ (JAS) 25.5. - 29.5. 2020

1. SB p. 40/ Developing speaking - Stimulus-based discussions 2 ex. 1-6a + WB p. 26/ ex. 1-4 - udělat do sešitu a mít připraveno na páteční diskuzi na daná témata v Meetu

2. Video lesson ve úterý 26.5. 2020 10:00 (Meet učebna G2) - SB p. 40/ Developing speaking - Stimulus-based discussions 2 ex. 1-6a + WB p. 26/ ex. 1-4 (video diskuze na daná témata)

G7 A/B AJ (JAS) 25.5. - 29.5. 2020

1. SB p. 40/ Developing speaking - Stimulus-based discussions 2 ex. 1-6a + WB p. 26/ ex. 1-4 - udělat do sešitu a mít připraveno na páteční diskuzi na daná témata v Meetu

2. Video lesson ve úterý 26.5. 2020 10:00 (Meet učebna G2) - SB p. 40/ Developing speaking - Stimulus-based discussions 2 ex. 1-6a + WB p. 26/ ex. 1-4 (video diskuze na daná témata)

G6 AJ (JAS) 25.5. - 29.5. 2020

1. SB p. 99/ Developing vocabulary: Ajectives ending in -ing and -ed (ex. 1 - 4)

2. Video lesson v úterý 26.5. 2020 11:00 (Meet učebna G6) - based on p. 99/ Developing vocabulary: Ajectives ending in -ing and -ed ( speaking ex. 5a - 5c)

G5 AJ (JAS) 25.5. - 29.5. 2020

1. Video lesson v pondělí 25.5. 2020 10:00 (Meet učebna G5) - ex. 4  - 5a,b (speaking - prepare questions with "ever"  for your partner)

2. SB p. 47/ Grammar: Present perfect with for and since(ex. 7 - 8)

 

G4 A/B AJ (JAS) 25.5. - 29.5. 2020

1. SB p. 117/ Grammar 2 - Tense review ex. 8-11 - udělat do sešitu a mít připraveno na páteční kontrolu v Meetu

2. Video lesson ve pátek 29.5. 2020 8:55 (Meet učebna G4 A/B) - SB p. 117/ Grammar 2 - Tense review ex. 8-11 (kontrola, oprava, dotazy, hodnocení)

G4 A/B AJ (JAS) 25.5. - 29.5. 2020

1. SB p. 117/ Grammar 2 - Tense review ex. 8-11 - udělat do sešitu a mít připraveno na páteční kontrolu v Meetu

2. Video lesson ve pátek 29.5. 2020 8:55 (Meet učebna G4 A/B) - SB p. 117/ Grammar 2 - Tense review ex. 8-11 (kontrola, oprava, dotazy, hodnocení)

G3 AJ (JAS) 25.5. - 29.5. 2020

1. SB p. 53/ Past simple and past continuous ex.7-9 - udělat do sešitu a mít připraveno na středeční kontrolu v Meetu

2. Video lesson ve středa 27.5. 2020 10:00 (Meet učebna G3) - SB p. 53/ Past simple and past continuous ex.7-9 (vysvětlení, kontrola, oprava, dotazy)

G2 AJ (JAS) 25.5. - 29.5. 2020

1. SB p. 109/ Progress check - udělat do sešitu a mít připraveno na čtvrteční kontrolu v Meetu

2. Video lesson ve čtvrtek 28.5. 2020 10:00 (Meet učebna G2) - SB p. 109/ Progress check (kontrola, oprava, dotazy, hodnocení)

G7 A (JAS) 18. 5. – 22. 5. 2020

Třídnická hodina (účast povinná)

Kdy: Úterý 19. 5. 2020 ve 13:00

Kde: V Google učebně G7 A pomocí aplikace Meet (Pozvánka odeslána)

G7 A/B-B (JAS) 18. 5. – 22. 5. 2020

1. Úkol

Rozšíření slovní zásoby

Students book p. 35/ Developing vocabulary - Prefixes ex. 1-4

Workbook p.23 - Developing vocabulary - celé

2. Úkol

Od čtvrtka 21.5. 2020 11:00 - Quiz v Google učebně z Reading "The War of the Worlds by H. G. Wells" in your Student's books on p. 36/ ex. 5, 6, 7, 8

G7 A/B AJ (JAS) 18.5. - 22.5. 2020

1. Úkol

Rozšíření slovní zásoby

Students book p. 35/ Developing vocabulary - Prefixes ex. 1-4

Workbook p.23 - Developing vocabulary - celé

2. Úkol

Od čtvrtka 21.5. 2020 11:00 - Quiz v Google učebně z Reading "The War of the Worlds by H. G. Wells" in your Student's books on p. 36/ ex. 5, 6, 7, 8

G6 AJ (JAS) 18.5. - 22.5. 2020

1. Úkol

Workbook p. 64 - zopakovat si a procvičit slovní zásobu Unit 8, p. 65 - přečíst si článek a vypracovat všechna cvičení

2. Úkol

Od středy 20.5. 2020 11:55 - Quiz v Google učebně z Reading "The Picture of Dorian Gray by Oscar Wilde" in your Student's books on p. 101/ ex. 6, 7, 8

G5 AJ (JAS) 18.5. - 22.5. 2020

1. Úkol

Workbook p.28 - zopakovat si a procvičit slovní zásobu Unit4, p. 29 - přečíst si článek a vypracovat všechna cvičení

2. Úkol

Od čtvrtka 21.5. 2020 8:55 - Quiz v Google učebně z Reading "Dr Jekyll and Mr Hyde" and "Frankenstein" in your Student's books on p. 48 and 49/ ex. 2, 3, 4, 5

G4 A/B AJ (JAS) 18.5. - 22.5. 2020

1. Úkol

Od pondělí 20.5. 2020 11:55 - Quiz v Google učebně z Reading "Hamleys" in Workbook on p. 92/ 1, 2, 3

2. Úkol

Rozšíření slovní zásoby: Workbook p. 107 Vocabulary plus Unit 9 - computer games/ ex. 1-5 (vypracovat cvičení, slovní zásobu si vypsat do slovníčků a naučit se)

G4 A/B AJ (JAS) 18.5. - 22.5. 2020

1. Úkol

Od pondělí 20.5. 2020 11:55 - Quiz v Google učebně z Reading "Hamleys" in Workbook on p. 92/ 1, 2, 3

2. Úkol

Rozšíření slovní zásoby: Workbook p. 107 Vocabulary plus Unit 9 - computer games/ ex. 1-5 (vypracovat cvičení, slovní zásobu si vypsat do slovníčků a naučit se)

G3 AJ (JAS) 18.5. - 22.5. 2020

1. Úkol

Od úterý 19.5. 2020 12:50 - Quiz v Google učebně z Reading " William Shakespeare and Macbeth" in your Workbook on p. 42/ 1, 2, 3

2. Úkol

Rozšíření slovní zásoby: Workbook p. 102 Vocabulary plus Unit 4 - fictional characters/ ex. 1-5 (vypracovat cvičení, slovní zásobu si vypsat do slovníčků a naučitse ji)

G2 AJ (JAS) 18.5. - 22.5. 2020

1. Úkol týdne:

Opakování slovní zásoby a gramatiky Unit 8 - Workbook p. 83/ Revision ex. 2, 3, 4

2. Úkol týdne:

Od středy 20.5. 2020 8:00 - Quiz v Google učebně z Reading "Transport in Vancouver" Workbook p.82/ 1, 2, 3

G7 A/B AJ (JAS) 11.5. - 15.5. 2020

1. Úkol

Reading "The War of the Worlds by H. G. Wells" in your Student's books on p. 36/ ex. 5, 6, 7, 8 (neodevzdávat, porozumění a slovní zásobu si ověříme kvízem v učebně příští týden)

2. Úkol

Watching a short animated summary of "The War of the Worlds by H. G. Wells" and a short biography of its author H. G. Wells in Google classroom (od pondělí budou videa dostupná v Google učebně)

G7 A/B AJ (JAS) 11.5. - 15.5. 2020

1. Úkol

Reading "The War of the Worlds by H. G. Wells" in your Student's books on p. 36/ ex. 5, 6, 7, 8 (neodevzdávat, porozumění a slovní zásobu si ověříme kvízem v učebně příští týden)

2. Úkol

Watching a short animated summary of "The War of the Worlds by H. G. Wells" and a short biography of its author H. G. Wells in Google classroom (od pondělí budou videa dostupná v Google učebně)

G6 AJ (JAS) 11.5. - 15.5. 2020

1. Úkol

Reading "The Picture of Dorian Gray by Oscar Wilde" in your Student's books on p. 101/ ex. 6, 7, 8 (neodevzdávat, porozumění si ověřím kvízem v učebně příští týden)

2. Úkol

Watching short animated summary of "The Picture of Dorian Gray" and a short biography of its author Oscar Wilde  in Google classroom (od pondělí budou videa dostupná v Google učebně)

G5 AJ (JAS) 11.5. - 15.5. 2020

1. Úkol

Reading "Dr Jekyll and Mr Hyde" and "Frankenstein" in your Student's books on p. 48 and 49/ ex. 2, 3, 4, 5 (neodevzdávat, porozumění si ověřím kvízem v učebně příští týden)

2. Úkol

Watching short animated summaries of "Dr Jekyll and Mr Hyde" and "Frankenstein" in Google classroom (od pondělí budou videa dostupná v Google učebně)

G4 A/B AJ (JAS) 11.5. - 15.5. 2020

1. Úkol

Reading "Hamleys" in Workbook on p. 92/ 1, 2, 3 (neodevzdávat, porozumění si ověřím kvízem v učebně příští týden)

2. Úkol: od středy 13.5. 2020 12:50

Krátký kvíz  "Past simple and past continuous" v Google učebně

G4 A/B AJ (JAS) 11.5. - 15.5. 2020

1. Úkol

Reading "Hamleys" in Workbook on p. 92/ 1, 2, 3 (neodevzdávat, porozumění si ověřím kvízem v učebně příští týden)

2. Úkol: od středy 13.5. 2020 12:50

Krátký kvíz  "Past simple and past continuous" v Google učebně
 

G3 AJ (JAS) 11.5. - 15.5. 2020

1. Úkol

Reading " William Shakespeare and Macbeth" in your Workbook on p. 42/ 1, 2, 3 (přečtěte si a vypracujte si cvičení - neodevzdávat, v  příštím týdnu bude ověřeno krátkým kvízem + kvíz na past continuous)

2. Úkol

Watching Macbeth by William Shakespeare animated short version ( you will find the video  in your Google classroom starting Mon 11 May 2020)

3. Úkol: od pátku 15.5. 2020 od 11:00

Krátký kvíz v google učebně Past continuous + movement verbs

 

G2 AJ (JAS) 11.5. - 15.5. 2020

1. Úkol týdne:

Reading "Transport in Vancouver" Workbook p.82/ 1, 2, 3 (vypracovat do WB, neodevzdávat, příští týden si ověříme porozumění krátkým kvízem v Google učebně)

2. Úkol týdne: od středy 13.5. 2020 8:00

Grammar "Past simple - questions and short answers" - krátký kvíz v Google učebně

G7 A (JAS) 4. 5 – 7. 5. 2020

Třídnická hodina (účast povinná)

Kdy: Úterý 5. 5. 2020 ve 13:00

Kde: V Google učebně G7 A pomocí aplikace Meet

Jak: Většina z vás ví, ale ti, kteří to se mnou nezkoušeli minulý týden, se přihlásí do učebny G7A (kód máte v pozvánce ve školním mailu) a v daný čas pouze kliknete na odkaz v levém horním rohu učebny s označením "meet")

 

G7 A/B-B (JAS) 4. 5 – 7. 5. 2020

1. Úkol týdne: rekapitulace a doplnění chybějících úkolů

Dobrý den,

v každé třídě se najde někdo, kdo ještě nemá odevzdány všechny práce zadané v době karanténních opatření. Proto bych rád věnoval tento krátký pracovní týden k doplnění neodevzdaných úkolů. Během pondělí a úterý zapomnětlivci obdrží mail s výčtem chybějících prací a novým termínem odevzdání. Úkoly samozřejmě vypracují a odevzdají v nových termínech. Vy pilnější budete mít kromě jedné video konzultace viz níže pohodovější týden, abyste nabrali síly a klid do nového měsíce.

2. Úkol týdne

Video konzultace v Googole učebně

Kdy: čtvrtek 7. 5. 2020 v 11:00-11:45 (čas, kdy jsme mívali AJ ve škole dle rozvrhu :))

Téma: Furure activities in the past (význam a použití, časté chyby)


 

G7 A/B-A (JAS) 4. 5 – 7. 5. 2020

1. Úkol týdne: rekapitulace a doplnění chybějících úkolů

Dobrý den,

v každé třídě se najde někdo, kdo ještě nemá odevzdány všechny práce zadané v době karanténních opatření. Proto bych rád věnoval tento krátký pracovní týden k doplnění neodevzdaných úkolů. Během pondělí a úterý zapomnětlivci obdrží mail s výčtem chybějících prací a novým termínem odevzdání. Úkoly samozřejmě vypracují a odevzdají v nových termínech. Vy pilnější budete mít kromě jedné video konzultace viz níže pohodovější týden, abyste nabrali síly a klid do nového měsíce.

2. Úkol týdne

Video konzultace v Googole učebně

Kdy: čtvrtek 7. 5. 2020 v 11:00-11:45 (čas, kdy jsme mívali AJ ve škole dle rozvrhu :))

Téma: Furure activities in the past (význam a použití, časté chyby)

 

G6 AJ (JAS) 4. 5. – 7. 5. 2020

1. Úkol týdne: rekapitulace a doplnění chybějících úkolů

Dobrý den,

v každé třídě se najde někdo, kdo ještě nemá odevzdány všechny práce zadané v době karanténních opatření. Proto bych rád věnoval tento krátký pracovní týden k doplnění neodevzdaných úkolů. Během pondělí a úterý zapomnětlivci obdrží mail s výčtem chybějících prací a novým termínem odevzdání. Úkoly samozřejmě vypracují a odevzdají v nových termínech. Vy pilnější budete mít kromě jedné video konzultace viz níže pohodovější týden, abyste nabrali síly a klid do nového měsíce.

2. Úkol týdne

Video konzultace v Googole učebně

Kdy: čtvrtek 7. 5. 2020 v 10:00-10:45 (snad nebudete mít online jinou hodinu:))

Téma: reported speech basics (jak se tvoří, jaký má význam a použití, časté chyby začátečníků)

G4 A/B-B AJ (JAS) 4. 5. – 7. 5. 2020

1. Úkol týdne: rekapitulace a doplnění chybějících úkolů

Dobrý den,

v každé třídě se najde někdo, kdo ještě nemá odevzdány všechny práce zadané v době karanténních opatření. Proto bych rád věnoval tento krátký pracovní týden k doplnění neodevzdaných úkolů. Během pondělí a úterý zapomnětlivci obdrží mail s výčtem chybějících prací a novým termínem odevzdání. Úkoly samozřejmě vypracují a odevzdají v nových termínech. Vy pilnější budete mít kromě jedné video konzultace viz níže pohodovější týden, abyste nabrali síly a klid do nového měsíce.

2. Úkol týdne

Video konzultace v Googole učebně

Kdy: středa 6. 5. 2020 v 12:50-13:35 (čas, kdy jsme mívali AJ ve škole dle rozvrhu :))

Téma: tense review (jak se časy tvoří, kdy se používají, obvyklé chyby)

G5 AJ (JAS) 4. 5. – 7. 5. 2020

1. Úkol týdne: rekapitulace a doplnění chybějících úkolů

Dobrý den,

v každé třídě se najde někdo, kdo ještě nemá odevzdány všechny práce zadané v době karanténních opatření. Proto bych rád věnoval tento krátký pracovní týden k doplnění neodevzdaných úkolů. Během pondělí a úterý zapomnětlivci obdrží mail s výčtem chybějících prací a novým termínem odevzdání. Úkoly samozřejmě vypracují a odevzdají v nových termínech. Vy pilnější budete mít kromě jedné video konzultace viz níže pohodovější týden, abyste nabrali síly a klid do nového měsíce.

2. Úkol týdne

Video konzultace v Googole učebně

Kdy: čtvrtek 7. 5. 2020 v 8:55-9:40 (čas, kdy jsme mívali AJ ve škole dle rozvrhu :))

Téma: present perfect with never and ever (jak se čas tvoří, jaký má význam a použití, časté chyby začátečníků)

G4 A/B-A AJ (JAS) 4. 5. – 7. 5. 2020

1. Úkol týdne: rekapitulace a doplnění chybějících úkolů

Dobrý den,

v každé třídě se najde někdo, kdo ještě nemá odevzdány všechny práce zadané v době karanténních opatření. Proto bych rád věnoval tento krátký pracovní týden k doplnění neodevzdaných úkolů. Během pondělí a úterý zapomnětlivci obdrží mail s výčtem chybějících prací a novým termínem odevzdání. Úkoly samozřejmě vypracují a odevzdají v nových termínech. Vy pilnější budete mít kromě jedné video konzultace viz níže pohodovější týden, abyste nabrali síly a klid do nového měsíce.

2. Úkol týdne

Video konzultace v Googole učebně

Kdy: středa 6. 5. 2020 v 12:50-13:35 (čas, kdy jsme mívali AJ ve škole dle rozvrhu :))

Téma: tense review (jak se časy tvoří, kdy se používají, obvyklé chyby)

G3 AJ (JAS) 4. 5. – 7. 5. 2020

1. Úkol týdne: rekapitulace a doplnění chybějících úkolů

Dobrý den,

v každé třídě se najde někdo, kdo ještě nemá odevzdány všechny práce zadané v době karanténních opatření. Proto bych rád věnoval tento krátký pracovní týden k doplnění neodevzdaných úkolů. Během pondělí a úterý zapomnětlivci obdrží mail s výčtem chybějících prací a novým termínem odevzdání. Úkoly samozřejmě vypracují a odevzdají v nových termínech. Vy pilnější budete mít kromě jedné video konzultace viz níže pohodovější týden, abyste nabrali síly a klid do nového měsíce.

2. Úkol týdne

Video konzultace v Googole učebně

Kdy: středa 6. 5. 2020 v 10:00-10:45 (čas, kdy jsme mívali AJ ve škole dle rozvrhu :))

Téma: past continuous (jak se tvoří, kdy se používá, obvyklé začátečnické chyby)


 

G2 AJ (JAS) 4. 5. – 7. 5. 2020

1. Úkol týdne: rekapitulace a doplnění chybějících úkolů

Dobrý den,

v každé třídě se najde někdo, kdo ještě nemá odevzdány všechny práce zadané v době karanténních opatření. Proto bych rád věnoval tento krátký pracovní týden k doplnění neodevzdaných úkolů. Během pondělí a úterý zapomnětlivci obdrží mail s výčtem chybějících prací a novým termínem odevzdání. Úkoly samozřejmě vypracují a odevzdají v nových termínech. Vy pilnější budete mít kromě jedné video konzultace viz níže pohodovější týden, abyste nabrali síly a klid do nového měsíce.

2. Úkol týdne

Video konzultace v Googole učebně

Kdy: středa 6. 5. 2020 v 8:00-8:45 (čas, kdy jsme mívali AJ ve škole dle rozvrhu :))

Téma: past simple questions, short answer negatives (jak se tvoří, kdy se používá, obvyklé začátečnické chyby)

 

G2 AJ (JAS) 27. 4. – 30. 4. 2020

1. Zadání viz příloha

2. Možnost individuální i skupinové konzultace pomocí nástrojů Meet nebo Zoom po předešlé dohodě konkrétního termínu ve streamu Google učebny: Po-pá 9:00-11:00 a 14:18:00

G3 AJ (JAS) 27. 4. – 30. 4. 2020

1. Zadání viz příloha

2. Možnost individuální i skupinové konzultace pomocí nástrojů Meet nebo Zoom po předešlé dohodě konkrétního termínu ve streamu Google učebny: Po-pá 9:00-11:00 a 14:18:00

G4 A/B-B AJ (JAS) 27. 4. – 30. 4. 2020

1. Zadání viz příloha

2. Možnost individuální i skupinové konzultace pomocí nástrojů Meet nebo Zoom po předešlé dohodě konkrétního termínu ve streamu Google učebny: Po-pá 9:00-11:00 a 14:18:00

G4 A/B-A AJ (JAS) 27. 4. – 30. 4. 2020

1. Zadání viz příloha

2. Možnost individuální i skupinové konzultace pomocí nástrojů Meet nebo Zoom po předešlé dohodě konkrétního termínu ve streamu Google učebny: Po-pá 9:00-11:00 a 14:18:00

G5 AJ (JAS) 27. 4. – 30. 4. 2020

1. Zadání viz příloha

2. Možnost individuální i skupinové konzultace pomocí nástrojů Meet nebo Zoom po předešlé dohodě konkrétního termínu ve streamu Google učebny: Po-pá 9:00-11:00 a 14:18:00

G6 AJ (JAS) 27. 4. – 30. 4. 2020

1. Zadání viz příloha

2. Možnost individuální i skupinové konzultace pomocí nástrojů Meet nebo Zoom po předešlé dohodě konkrétního termínu ve streamu Google učebny: Po-pá 9:00-11:00 a 14:18:00

G7 A/B-B (JAS) 27. 4. – 30. 4. 2020

1. Zadání viz příloha

2. Možnost individuální i skupinové konzultace pomocí nástrojů Meet nebo Zoom po předešlé dohodě konkrétního termínu ve streamu Google učebny: Po-pá 9:00-11:00 a 14:18:00

G7 A/B-A (JAS) 27. 4. – 30. 4. 2020

1. Zadání viz příloha

2. Možnost individuální i skupinové konzultace pomocí nástrojů Meet nebo Zoom po předešlé dohodě konkrétního termínu ve streamu Google učebny: Po-pá 9:00-11:00 a 14:18:00

G7 A/B-B (JAS) 20. 4. – 24. 4. 2020

1. Vocabulary: Space and time Quiz v Google učebně

2. Reading: How to dispose of ISS Quiz v Google učebně

 

Od úterý 21.4. 10:00 do pondělí 27.4. 23:59

G7 A/B-B (JAS) 20. 4. – 24. 4. 2020

1. Vocabulary: Space and time Quiz v Google učebně

2. Reading: How to dispose of ISS Quiz v Google učebně

 

Od úterý 21.4. 10:00 do pondělí 27.4. 23:59

G6 AJ (JAS) 20. 4. – 24. 4. 2020

1. Vocabulary: Art, theatre, music, artists Quiz v Google učebně

2. Reading: Art attack Quiz v Google učebně

Od úterý 21.4. 11:00 do 27.4. 23:59

G5 AJ (JAS) 20. 4. – 24. 4. 2020

1. Vocabulary: Parts of the body, Health problems and illnesses Quiz v Google učebně

2. Reading:  Health Watch Quiz v Google učebně

Od pondělí 20.4. 10:00 do 24.4. 23:59

G4 A/B-B AJ (JAS) 20. 4. – 24. 4. 2020

1. Vocabulary 1 Fun and games Quiz v Google učebně

2. Reading 1 A History of games  Quiz v Google učebně

 

Od pondělí 20.4. 11:55 do 24.4. 23:59

G4 A/B-A AJ (JAS) 20. 4. – 24. 4. 2020

1. Vocabulary 1 Fun and games Quiz v Google učebně

2. Reading 1 A History of games  Quiz v Google učebně

 

Od pondělí 20.4. 11:55 do 24.4. 23:59

G3 AJ (JAS) 20. 4. – 24. 4. 2020

1. Vocabulary 2 Movement verbs Quiz v Google učebně

2. Reading 2 April Fool! Quiz v Google učebně

Od úterý 21.4. 12:50 do pondělí 27.4. 23:59

G2 AJ (JAS) 20. 4. – 24. 4. 2020

1. Vocabulary 2 Travel Quiz v Google učebně


2. Reading 2: Bear Grylls Quiz v Google učebně

Od pondělí 11:00 do pátku 24. 4. 23:59

G7 A/B-B (JAS) 14. 4. – 17. 4. 2020

Zadání v příloze

G7 A/B-A (JAS) 14. 4. – 17. 4. 2020

Zadání v příloze

G6 AJ (JAS) 14. 4. – 17. 4. 2020

Zadání v příloze

G5 AJ (JAS) 14. 4. – 17. 4. 2020

Zadání v příloze

G4 A/B-B AJ (JAS) 14. 4. – 17. 4. 2020

Zadání v příloze

G4 A/B-A AJ (JAS) 14. 4. – 17. 4. 2020

Zadání v příloze

G3 AJ (JAS) 14. 4. – 17. 4. 2020

Zadání v příloze

G2 AJ (JAS) 14. 4. – 17. 4. 2020

Zadání v příloze

G4 A/B-B AJ (JAS) 6.4.-9.4.2020

UNIT 8 TEST

Po 11:55 v google učebně (datum splnění do 10.4.2020, 24:00h). Pro splnění je nutno přihlásit se do google učebny pod služebním mailem dle návodu v předchozích příspěvcích na mé nástěnce, kde najdete též heslo do své učebny (platí pouze pro jednotlivce, kteří se ještě nepřihlásili).

G7 A/B-B (JAS) 6.4.-9.4.2020

UNIT 2 TEST

Út 10:00 v google učebně (datum splnění do 10.4.2020, 24:00h). Pro splnění je nutno přihlásit se do google učebny pod služebním mailem dle návodu v předchozích příspěvcích na mé nástěnce, kde najdete též heslo do své učebny (platí pouze pro jednotlivce, kteří se ještě nepřihlásili).

G3 AJ (JAS) 6.4.-9.4.2020

UNIT 3 TEST

Út 12:50 v google učebně (datum splnění do 10.4.2020, 24:00h). Pro splnění je nutno přihlásit se do google učebny pod služebním mailem dle návodu v předchozích příspěvcích na mé nástěnce, kde najdete též heslo do své učebny (platí pouze pro jednotlivce, kteří se ještě nepřihlásili).

G6 AJ (JAS) 6.4.-9.4.

UNIT 7 TEST

Út 11:00 v google učebně (datum splnění do 10.4.2020, 24:00h). Pro splnění je nutno přihlásit se do google učebny pod služebním mailem dle návodu v předchozích příspěvcích na mé nástěnce, kde najdete též heslo do své učebny (platí pouze pro jednotlivce, kteří se ještě nepřihlásili).

G7 A/B-A (JAS) 6.4.-9.4.2020

UNIT 2 TEST

Út 10:00 v google učebně (datum splnění do 10.4.2020, 24:00h). Pro splnění je nutno přihlásit se do google učebny pod služebním mailem dle návodu v předchozích příspěvcích na mé nástěnce, kde najdete též heslo do své učebny (platí pouze pro jednotlivce, kteří se ještě nepřihlásili).

G4 A/B-A AJ (JAS) 6.4.-9.4.2020

UNIT 8 TEST

Po 11:55 v google učebně (datum splnění do 10.4.2020, 24:00h). Pro splnění je nutno přihlásit se do google učebny pod služebním mailem dle návodu v předchozích příspěvcích na mé nástěnce, kde najdete též heslo do své učebny (platí pouze pro jednotlivce, kteří se ještě nepřihlásili).

G2 AJ (JAS) 6.4.-9.4.2020

Past simple - short quiz

Po 11:00 v google učebně (datum splnění do 9.4.2020, 24:00h). Pro splnění je nutno přihlásit se do google učebny pod služebním mailem dle návodu v předchozích příspěvcích na mé nástěnce, kde najdete též heslo do své učebny (platí pouze pro jednotlivce, kteří se ještě nepřihlásili).

G5 AJ (JAS) 6.4.-9.4.2020

 

UNIT 3 TEST

Po 10:00 v google učebně (datum splnění do 10.4.2020, 24:00h). Pro splnění je nutno přihlásit se do google učebny pod služebním mailem dle návodu v předchozích příspěvcích na mé nástěnce, kde najdete též heslo do své učebny (platí pouze pro jednotlivce, kteří se ještě nepřihlásili).

G8 AJ (JAS)

Milí oktaváni,

pro vás zůstávají pokyny stejné. Věnujte čas přípravě na maturitu. V případě potřeby konzultujte mailem či v google učebně. Jen ti, kteří se ještě nepřihlásili, učiňte tak pod služebním mailem vašejméno@bgv.cz. Někteří z vás mi ještě dluží vypracované maturitní téma.

Hezký den,

MJ

G 7 A/B

Milí žáci,

v příloze najdete nové pokyny vyplývající z usnesení dnešní pedagogické rady.

Díky za pochopení

MJ

G6 AJ (JAS) aktualizace

Milí žáci,

v příloze najdete nové pokyny vyplývající z usnesení dnešní pedagogické rady.

Díky za pochopení

MJ

G5 AJ (JAS) aktualizace

Milí žáci,

v příloze najdete nové pokyny vyplývající z usnesení dnešní pedagogické rady.

Díky za pochopení

MJ

G4 A/B AJ (JAS) aktualizace

Milí žáci,

v příloze najdete nové pokyny vyplývající z usnesení dnešní pedagogické rady.

Díky za pochopení

MJ

G3 AJ (JAS) aktulizace

Milí žáci,

v příloze najdete nové pokyny vyplývající z usnesení dnešní pedagogické rady.

Díky za pochopení

MJ

G2 AJ (JAS) Aktualizace do pondělí 6.4.2020

Milí žáci,

v příloze najdete nové pokyny vyplývající z usnesení dnešní pedagogické rady.

Díky za pochopení

MJ

První zadání tohoto týdne je společné

Milí žáci,

pondělí a úterý věnujeme společnému startu v Google učebnách a vychytání případných "much". Žádám všechny, aby se co nejdříve přihlásili do skupin a napsali mi nějaký příspěvek formou pozdravu nebo nápadu, jak platformu využít ke zlepšení naší komunikace a výuky, nebo mi napište, jak se vám daří a jak to všechno zvládáte. I to mě moc zajímá. Věřím, že nám tento nástroj velmi pomůže :)

Dále žádám všechny ty, kteří mi něco dluží nebo mají problém se mi ozvat, aby to napravili třeba i přes třídní učitele, pokud nemají jinou možnost. V sučasné situaci se může stát cokoliv. Nicméně nebuďte překvapeni, pokud nebudete za třetí čtvrtletí klasifikovaní. Nejčastějším důvodem bude, že jste něco ještě neodevzdali, nebo jste mi nedali dostatečný čas na zpracování úkolů. Avšak není třeba věšet hlavu, lze vše doplnit dodatečně po domluvě se mnou.

Pěkný den,

MJ

POZOR PRO VŠECHNY MÉ ŽÁKY! Využití a přístup do Google učeben pro všechny mé skupiny

Milí žáci,

rozhodl jsem se rozšířit řady učitelů, kteří využívají při současné distanční výuce Google učebny. V příloze najdete vše potřebné k prvnímu přihlášení. Omlouvám se za neustálé změny, ale situace si od nás všech žádá schopnost rychle se adaptovat a učit se nové věci. Ani já nepatřím v moderních technologiích k těm nejbystřejším, proto budu mít určitě pochopení, pokud něco hned nepůjde. Nebojte se mě v případě potíží kontaktovat. Nicméně se můžeme těšit i na spoustu výhod, větší flexibilitu, rychlejší interakci a zpětnou vazbu. Určitě budu využívat Učebnu jako platformu pro testy a diskuse. Těším se i na vaše nápady, jak si to zjednodušit  a zpříjemnit.

Hezký den

MJ

(Gmail)maily pro žáky G7A

Zdravím třído,

škola vám dává možnost využívat žákovské maily ve formátu jméno@bgv.cz. V přílohách posílám krátce pokyny a seznam těchto mailových adres, které můžete využívat v komunikaci s vyučujícími například v google učebnách.

Mějte se moc hezky a nezapomínejte pracovat :)

G2 - self study - week 2

G7AB - self study - week 2

G4AB - self study - week 2

G3 - self study - week 2

G5 - self study - week2

G6 - self study - week 2

G8 - self study - week 2

Jazykové zkoušky Cambridge English na Gymnáziu Varnsdorf

Samostudium G8

Samostudium G7AB

Samostudium G6

Samostudium G5

Samostudium G4AB

Samostudium G3

Samostudium G2

Metodická brožura: Maturitní zkouška z AJ - písemná práce

Požadavky na KT leden 2020

Třídní schůzka 1.čtvrtletí 2019/2020

Požadavky na klasifikační týden červen 2019

Suplování 16.5. - 17.5.

Kritéria hodnocení AJ/KAJv