Holubářová Radka Mgr.

Profil učitele

Tělesná výchova, AP – školní sportovní přebory. „Co sám nerad, nečiň druhému, pravil kantor žáku kdesi, tahaje ho za pačesy.“

Holubářová Radka Mgr.

Kontakt: holubarova@bgv.cz

Projektové dny

Název projektu

Bezpečně na kole - Besip

 

Projektové dny:

Rok 2018/19

Vedoucí projektu:

Radka Holubářová

Věková úroveň:

prima, sekunda, tercie

Obsah projektu:

  • Žáci si ověří teoretické znalosti pravidel silničního provozu (testy besip).
  • Praktické uplatňování pravidel silničního provozu (jízda podle pravidel silničního provozu v terénu).
  • Praktické zvládnutí techniky jízdy na kole (jízda zručnosti).
  • Základy 1. pomoci

 

Cíl projektu:

Příprava a nominace žáků na okresní a krajské kolo soutěže „Mladý cyklista“

Upevnění dovedností a znalostí chování v silničním provozu.

Výstup:

Prezentace – příprava na reprezentaci v soutěži

 

 

Podmínky pro zkoušku z TV - zkouškový týden

Na zkoušku chodít 10 minut před termínem.

Sportovní úbor, svázané vlasy.

Všichni si losují 5 kartiček.. Prima až kvarta nemají disciplíny, které jsme ještě na TV neprocvičily.

Seznam disciplín: Přeskok koza, kruhy, driblink, dvojtakt, člunkový běh, švihadlo 30 s, švihadlo OVOV - 30 sekund pozadu, popředu, koníček a vajíčko, švihadlová a míčová školka, šplh, přeskok lavička - 1 min, lehy-sedy - 1. min, hod medicinbálem vzad a vpřed, kotoul vpřed a vzad.

Míčová školka: 10krát hodit a chytit, 9krát s tlesknutím, 8krát s dřepem, 7krát levá ruka, 6krát pravá ruka, 5krát pozadu hodit a popředu chytit, 4krát pod jednou nohou, 3krát pod druhou nohou, 2krát hodit otočit a po dopadu chytit, 1krát hodit otočit chytit.

Švihadlová školka: 10krát snožmo, 9krát střídmonož, 8krát křížem, 7krát pravá, 6krát levá, 5krát pozadu, 4krát vrtulník, 3krát špičky paty, 2krát paty špičky, 1krát vajíčko nebo tři přeskoky.