Holubářová Radka Mgr.

Profil učitele

Tělesná výchova, AP – školní sportovní přebory. „Co sám nerad, nečiň druhému, pravil kantor žáku kdesi, tahaje ho za pačesy.“

Holubářová Radka Mgr.

Kontakt: holubarova@bgv.cz

Podmínky TV - zkouškový týden

Podmínky TV - zkouškový týden 2. pololetí

Na zkoušku chodít 10 minut před termínem - prosím rozcvičit!

Sportovní úbor, svázané vlasy.

Všichni si losují 5 kartiček, disciplíny budou případně upraveny dle ročníků.

Seznam disciplín: Přeskok koza, kruhy, driblink SOV, dvojtakt, člunkový běh, švihadlo 30 s, švihadlo SOV - 30 sekund pozadu, popředu, koníček a vajíčko, švihadlová školka, šplh, přeskok lavička - 1 min, lehy-sedy - 1. min, hod medicinbalem vzad a vpřed, kotoul vpřed a vzad, odbíjení o zeď, veslování 1min, badminton.

Švihadlová školka: 10krát snožmo, 9krát střídmonož, 8krát křížem, 7krát pravá, 6krát levá, 5krát pozadu, 4krát vrtulník, 3krát špičky paty, 2krát paty špičky, 1krát vajíčko nebo tři přeskoky.

Pokud předvete nějakou sportovní dovednost, která není uvedena v seznamu, je možné jí zaměnit za vylosovanou disciplínu.

Žákyně, které jsou nominovaní na nějaký sport v rámci Olympiády škol (viz email - nominace na OŠ) mají účast jako zkoušku.

  

 

 

Projektová výuka 2023/24

Název projektu: Čas na sebe a pro sebe

Organizace: Radka Holubářová, Laura Volšičková

 

Popis projektu:

Naše tělo je velmi komplikované, ale pokud se jej naučíme poslouchat a vnímat budeme zase o krůček blíže k fyzické i psychické pohodě.

Cílem projektového dne je naučit se lépe pracovat s každodenním stresem jak po fyzické - jóga (cvičení) tak psychické stránce - aromaterapie, bylinky... Pojďme vstoupit  na začátek této cesty společně.

Náplň projektových dnů bude tvořena samotnými účastníky na konzultační schůzce. 

Předběžný program: 

Jóga - teorie a praxe, bylinky, návštěva galerie, psychohigiena,

Upozornění: budeme trošku cestovat, platit lektory, hodinu jógy, přednášky - je třeba počítat s finančními náklady!!