Málková Kamila Ing.

Profil učitele

Matematika a chemie, AP – doučování z matematiky. „Škola ti nabízí obrovské možnosti být úspěšný.“

Málková Kamila Ing.

Kontakt: malkova@bgv.cz

Požadavky na klasifikační týden 3.6. - 6. 6. 2024

Požadavky na klasifikační týden pro jednotlivé třídy najdete v přílohách.

Požadavky na klasifikační týden 8.1. - 12. 1. 2024

Požadavky na klasifikační týden pro jednotlivé třídy najdete v přílohách.

Projektové vyučování 2023/2024

Téma projektových dnů pro školní rok 2023/2024:

„Poklady z domova“

garant: Ing. Kamila Málková

 

3denní projekt (4. den prezentace projektu)

 

Žáci si připraví starožitnosti a poznatky týkající se těchto předmětů. Zjistí obecné informace o starožitnostech a seznámí se s pojmy související s tímto tématem, jako je antikvity, mobiliáře, veřejné aukce apod. Zjistí, ve kterých oborech lze hledat starožitnosti, jakým způsobem a z jakého materiálu byly jejich předměty vyrobeny. Žáci si zjistí, jak jsou předměty umělecky a historicky cenné. Ověří, zda z památkového zákona je jejich předmět vůbec starožitností či ne. Seznámí se s historií sběratelství a obchodováním. Žáci v rámci projektových dnů navštíví IQLANDII v Liberci, kde navštíví sekci, která vystavuje starožitné předměty a retro výrobky. Žáci se připraví na prezentování a vystavení přinesených starožitností v prostorách školy a vypracují poznatky o jednotlivých předmětech z hlediska historie, způsobu výroby, použitého materiálu apod.

 

 

 1. PROJEKTOVÝ DEN

Varnsdorf: pracovní náplň v prostorách BGV

 1. Seznámení s obecnými pojmy týkající se sběratelství starožitností
 2.  Informace o předvedených předmětech (1. část)
 3. Dohledání dalších možných poznatků o předmětu – práce na PC

Zpracování reportu o jednotlivých starožitnostech+ foto

 

 1. PROJEKTOVÝ DEN

Liberec IQLANDIA: pracovní náplň v terénu

 

Zpracování reportu o zajímavých předmětech+ foto

 

 1. PROJEKTOVÝ DEN

Varnsdorf: pracovní náplň v prostorách BGV + prohlídka antikvariátu (Vdf, Rbk)

 1. Informace o předvedených předmětech (2. část)
 2. Dohledání dalších možných poznatků o předmětu – práce na PC
 3. Návštěva antikvariátu Varnsdorf – Rumburk

Zpracování reportu o jednotlivých produktech+ foto

 

 1. PROJEKTOVÝ DEN

Závěrečná prezentace žáků. Žáci připraví na tento den prezentování předmětů, které patří mezi starožitnosti. Prostřednictvím výstavy upozorní na zajímavé předměty, které zde uvidíte.

Zápis proběhne 8. 9. od 9:45 hod.  v 1. poschodí (chodba) u automatu. 

 

Požadavky na klasifikační týden 5.6. - 9. 6. 2023

(Zveřejněno  20. 5. 2023)

 

Požadavky na klasifikační týden pro jednotlivé třídy najdete v přílohách.

Požadavky na klasifikační týden 9.1. - 13. 1. 2022

(Zveřejněno 7. 12. 2022)

Požadavky na klasifikační týden pro jednotlivé třídy najdete v přílohách.

Zápis do projektových dnů

Téma projektových dnů pro školní rok 2022/2023:

OBSAZENO

„Zábavné pokusy nejen ve škole“

garant: Ing. Kamila Málková

 

3denní projekt (4. den prezentace projektu)

 

Žáci se zaměří na využití znalostí, poznatků a objevů z oblasti fyziky, chemie, biologie. Připraví domácí pokusy, pomůcky a postupy pro prezentace vybraných pokusů.

 

 

 1. PROJEKTOVÝ DEN 27. 9. 2022 (úterý)

(učebna chemie, 8.00 hod – 12.45 hod.)

 

Prezentace studentů:

Příprava 1. chemického, fyzikálního event. biologického pokusu na základě domácí přípravy

Postup při předvádění pokusu + pomůcky

Předvedení pokusu

Vysvětlení pokusu z hlediska chemických a fyzikálních zákonitostí

Zpracování reportu o daném pokusu + foto

Vzájemné vyzkoušení jednotlivých pokusů mezi sebou

 

 

 1. PROJEKTOVÝ DEN 21. 10. 2022 (pátek)

(IQ LANDIA – Liberec, odjezd 7.48 hod – návrat v 13.59 hod. event. 14.59hod.)

IQ LANDIA – Liberec: návštěva prvního českého science centra. Studenti si v prostorách IQ LANDIA objasní chemické, fyzikální a biologické zákonitosti, schopnosti a dovednosti. Studenti budou postupně zpracovávat zábavné pracovní listy se spoustou úkolů, hádanek a vědeckých záludností.

 

 

 1. PROJEKTOVÝ DEN 27. 3. 2023 (pondělí)

(učebna chemie, 8.00 hod – 12.45 hod.)

 

Prezentace studentů:

Příprava 2. chemického fyzikálního event. biologického pokusu (domácí příprava)

Postupy při předvádění pokusů + pomůcky

Předvedení pokusů

Vysvětlení pokusů z hlediska chemických, fyzikálních a biologických zákonitostí

Zpracování reportu o daných pokusech + foto

Vzájemné vyzkoušení jednotlivých pokusů mezi sebou

 

 1. PROJEKTOVÝ DEN 21. 4. 2023 (pátek)

(učebna chemie, 8.00 hod – 12.45 hod.)

 

Závěrečná prezentace studentů: Studenti připraví na tento den workshop s možností vyzkoušení a vysvětlení jednotlivých pokusů a jejich zákonitostí i ostatním studentům školy. Připraví písemné návody a postupy pro zájemce o jednotlivé pokusy.   

 

Projekt je určen všem, kteří neměli možnost zúčastnit se loňského obdobného tématu.

Zápis prováďějte písemně E-MAILEM (malkova@bgv.cz) od 12. 9. 2022. od 19:00 hod.

Hezké projektové dny přeje K. Málková

                                                                                                                                     JIŽ NENÍ VOLNÉ MÍSTO

Požadavky na klasifikační týden 6. 6. - 9. 6. 2022

Požadavky na klasifikační týden pro jednotlivé třídy najdete v přílohách.

Požadavky na klasifikační týden 10.1. - 14. 1. 2022

Požadavky na klasifikační týden pro jednotlivé třídy najdete v přílohách.

PROJEKTOVÉ DNY 2021/2022

Téma projektových dnů pro školní rok 2021/2022:

 

„Experimenty na doma i do školy“

garant: Ing. Kamila Málková

 

3 denní projekt (4. den prezentace projektu)

 

Žáci se zaměří na využití znalostí, poznatků a objevů z oblasti fyziky, chemie, biologie. Připraví domácí pokusy, pomůcky a postupy pro prezentace vybraných pokusů.

 

 

1. PROJEKTOVÝ DEN 5. 10. 2021 (úterý)

(učebna chemie, 8.00 hod – 12.45 hod.)

 

Prezentace studentů:

Příprava 1. chemického, fyzikálního event. biologického pokusu na základě domácí přípravy

Postup při předvádění pokusu + pomůcky

Předvedení pokusu

Vysvětlení pokusu z hlediska chemických a fyzikálních zákonitostí

Zpracování reportu o daném pokusu + foto

Vzájemné vyzkoušení jednotlivých pokusů mezi sebou

 

 

2. PROJEKTOVÝ DEN 4. 11. 2021 (čtvrtek)

(IQ LANDIA – Liberec, odjezd 7.48 hod – návrat v 13.59 hod. event. 14.59 hod.)

IQ LANDIA – Liberec: návštěva prvního českého science centra. Studenti si v prostorách IQ LANDIA objasní chemické, fyzikální a biologické zákonitosti, schopnosti a dovednosti. Studenti budou postupně zpracovávat zábavné pracovní listy se spoustou úkolů, hádanek a vědeckých záludností.

 

 

3. PROJEKTOVÝ DEN 4. 3. 2022 (pondělí)

(učebna chemie, 8.00 hod – 12.45 hod.)

 

Prezentace studentů:

Příprava 2. chemického fyzikálního event. biologického pokusu (domácí příprava)

Postupy při předvádění pokusů + pomůcky

Předvedení pokusů

Vysvětlení pokusů z hlediska chemických, fyzikálních a biologických zákonitostí

Zpracování reportu o daných pokusech + foto

Vzájemné vyzkoušení jednotlivých pokusů mezi sebou

 

4. PROJEKTOVÝ DEN 21. 4. 2022 (čtvrtek)

(učebna chemie, 8.00 hod – 12.45 hod.)

Závěrečná prezentace studentů: Studenti připraví na tento den workshop s možností vyzkoušení a vysvětlení jednotlivých pokusů a jejich zákonitostí i ostatním studentům školy. Připraví písemné návody a postupy pro zájemce o jednotlivé pokusy.   

 

JIŽ OBSAZENO 

G4_M_14. 6._ 18. 6. / G7.

Milí žáci,

posílám vám přehled učiva na období 14. 6. až 18. 6. Pracujte na zadání úkolů poctivě a samostatně.

 

DOMÁCÍ PŘÍPRAVA:

Zadáno v online hodině 15. 6.

 

 

15. 6. ON-LINE VÝUKA:

A.  Povrch jehlanu - síť jehlanu

B. Objem jehlanu

C. NOVÉ: Řešení úloh - povrch a objem jehlanu

 

18. 6.  ON - LINE VÝUKA:

Navázání na předchozí ONLINE hodinu

A.  Povrch jehlanu - síť jehlanu

B. Objem jehlanu

C. NOVÉ: Řešení úloh - povrch a objem jehlanu

G1_M_14. 6._ 18. 6. / G4.

Milí žáci,

posílám vám přehled učiva na období 14. 6. až 18. 6. Pracujte na zadání úkolů poctivě a samostatně.

DOMÁCÍ PŘÍPRAVA:

Zadáno 15. 6. v online hodině

 

15. 6. ON-LINE VÝUKA:

A. Konvexní a nekonvexní úhel

B. Řešení úloh: PS str. 16/1 - 5

C. Řešení úloh: PS str. 17/6 - 10

 

17. 6. ON-LINE VÝUKA:

A. Řešení úloh: PS str. 18/11 + 12

B. Řešení úloh: PS str. 19/14

C. NOVÉ: Měření úhlu pomocí úhloměru

  

18. 6. ON-LINE VÝUKA:

A. Měření úhlů: učebnice str. 31/ 4

B. Měření úhlů: PS str. 19/15 + 16 + 17

C. Úlohy PS: str. 20/ 18 - 21

 

G6_CH_14. 6._ 18. 6.

Milí žáci,

opět zase distančně,. Tak vám posílám přehled učiva na období 14. 6. až 18. 6. Pracujte na zadání úkolů poctivě a samostatně.

 

15. 6.  ON-LINE VÝUKA:

A. OPAKOVÁNÍ - Koordinačně kovalentní sloučeniny, Analytická chemie - definice, rozdělení analytické chemie

B: NOVÉ: ANALYTICKÁ CHEMIE: KVALITATIVNÍ chemická makroanalýza

17. 6. DOMÁCÍ PŘÍPRAVA:

Opakování zadaných otázek č.10 - 30

G4_CH_14. 6._ 18. 6. / G7.

Milí žáci,

opět zase distančně. Tak vám posílám přehled učiva na období 14. 6. až 18. 6. Pracujte na zadání úkolů poctivě a samostatně.

 

14. 6. ON-LINE VÝUKA:

A. Organické + anorganické  názvosloví

B. OPAKOVÁNÍ: Monosacharidy, disacharidy

 D. NOVÉ: POLYSACHARIDY str. 71 - 74 + TUKY

 

17. 6. DOMÁCÍ PŘÍPRAVA:

Zadané otázky: č. 10 - 14

Zadané otázky: č. 15 - 18

G3_CH_14. 6._ 18. 6. / G6.

Milí žáci,

posílám vám přehled učiva na období 14. 6. až 18. 6. Pracujte na zadání úkolů poctivě a samostatně. 

 

15. 6. ON-LINE VÝUKA:

A. OPAKOVÁNÍ ANORGANICKÉHO NÁZVOSLOVÍ

B. OPAKOVÁNÍ: OXIDAČNĚ REDUKČNÍ REAKCE - definice, pojmy oxidace, redukce

C. NOVÉ: REDOX - Redukční a oxidační činidlo + určování redoxního děje z chemické rovnice

 

18. 6. DOMÁCÍ PŘÍPRAVA:

 Zadané otázky z chemie  -  otázka č. 12 - 17 (opakovat)

G2_CH_14. 6._ 18. 6. / G5.

Milí žáci,

posílám vám přehled učiva na období 14. 6. až 18. 6. Pracujte na zadání úkolů poctivě a samostatně.

14. 6. DOMÁCÍ PŘÍPRAVA:

1. Opakování chemických prvků PSP - názvy a značky ZPAMĚTI + názvosloví halogenidů, oxidů, sulfidů

 2. Zadané otázky - opakování 15 - 24

 

16. 6. ON-LINE VÝUKA:

1. Opakování: Názvosloví halogenidů, oxidů a sulfidů  - tvorba názvů ze vzorce, tvorba vzorce z názvů

2. Opakování: Rozdělení chemických reakcí

3.NOVÉ: Chemické výpočty: látkové množství, molární hmotnost uč. str. 42

G2_CH_7. 6._ 11. 6.

Milí žáci,

posílám vám přehled učiva na období 7. 6. až 11. 6. Pracujte na zadání úkolů poctivě a samostatně.

7. 6. DOMÁCÍ PŘÍPRAVA:

1. Trénování chemických prvků PSP - názvy a značky ZPAMĚTI + názvosloví halogenidů, oxidů, sulfidů

 2. Zadané otázky - opakování 15 - 24

 

9. 6. ON-LINE VÝUKA:

1. Opakování: Názvosloví halogenidů, oxidů a sulfidů  - tvorba názvů ze vzorce, tvorba vzorce z názvů

2. Opakování: chemická reakce, chemická rovnice, reaktanty, produkty, hoření, zákon zachování hmotnosti, úprava chemických rovnic

3.NOVÉ: Rozdělení chemických reakcí str. 41

G3_CH_7. 6._ 11. 6.

Milí žáci,

posílám vám přehled učiva na období 7. 6. až 11. 6. Pracujte na zadání úkolů poctivě a samostatně. 

 

8. 6. ON-LINE VÝUKA:

A. OPAKOVÁNÍ ANORGANICKÉHO NÁZVOSLOVÍ

B. NOVÉ: OXIDAČNĚ REDUKČNÍ REAKCE - definice

C. NOVÉ: Oxidace, redukce, oxidační činidlo, redukční činidlo

 

11. 6. DOMÁCÍ PŘÍPRAVA:

 Zadané otázky z chemie  -  otázka č. 12 - 17 (opakovat)

G1_M_7. 6._ 11. 6.

Milí žáci,

posílám vám přehled učiva na období 7. 6. až 11. 6. Pracujte na zadání úkolů poctivě a samostatně.

DOMÁCÍ PŘÍPRAVA:

Zadáno 8. 6. v online hodině

 

8. 6. ON-LINE VÝUKA:

A. ÚSEČKA: definice, velikost úsečky

B: ÚSEČKA: střed úsečky

C: ÚSEČKA: osa úsečky

D: Řešení úloh

 

10. 6. ON-LINE VÝUKA:

A. NOVÉ: grafický součet úseček

B. NOVÉ: grafický rozdíl úseček

C. NOVÉ: grafický násobek úseček

D. Řešení úloh

  

11. 6. ON-LINE VÝUKA:

A. NOVÉ: ÚHEL - definice, označení úhlů, velikost úhlů

B. NOVÉ: Důležité úhly

C. NOVÉ: Úlohy

G4_M_7. 6._ 11. 6.

 Milí žáci,

posílám vám přehled učiva na období 7. 6. až 11. 6. Pracujte na zadání úkolů poctivě a samostatně.

 

DOMÁCÍ PŘÍPRAVA:

Zadáno v online hodině 8. 6.

 

 

8. 6. ON-LINE VÝUKA:

A. NOVÉ: Povrch jehlanu - síť jehlanu

B. NOVÉ: Povrch jehlanu -  výpočet povrchu jehlanu

C. NOVÉ: Vzorové příklady

 

11.  ON - LINE VÝUKA:

A. NOVÉ: Objem jehlanu - výpočet objemu jehlanu

B. NOVÉ: Vzorové příklady

 

G6_CH_7. 6._ 11. 6.

Milí žáci,

opět zase distančně,. Tak vám posílám přehled učiva na období 7. 6. až 10. 6. Pracujte na zadání úkolů poctivě a samostatně.

 

8. 6.  ON-LINE VÝUKA:

A. OPAKOVÁNÍ - příprava na test (ot. 18 - 21)

B: NOVÉ: ANALYTICKÁ CHEMIE: definice, rozdělení analytické chemie

 

10. 6. DOMÁCÍ PŘÍPRAVA:

Opakování zadaných otázek č.10 - 30

 

G4_CH_7. 6._ 11. 6..

Milí žáci,

opět zase distančně. Tak vám posílám přehled učiva na období 7. 6. až 11. 6. Pracujte na zadání úkolů poctivě a samostatně.

 

7. 6. ON-LINE VÝUKA:

A. Organické + anorganické  názvosloví

B. OPAKOVÁNÍ: ESTERIFIKACE a NEUTRALIZACE KK 

 D. NOVÉ: SACHARIDY str. 71 - 74

 

11. 6. DOMÁCÍ PŘÍPRAVA:

Zadané otázky: č. 10 - 14

Zadané otázky: č. 15 - 18

G1_M_17. 5._ 21. 5.

Milí žáci,

posílám vám přehled učiva na období 17. 5. až 21. 5. Pracujte na zadání úkolů poctivě a samostatně.

DOMÁCÍ PŘÍPRAVA:

1. PS str. 36 - Procvičovací úlohy: č. 22 - 24 POSLAT do 23. 5. 

2. PS str. 36 - Procvičovací úlohy: č. 25 - 28 POSLAT do 23. 5

 

18. 5. ON-LINE VÝUKA:

1. Společný dělitel, soudělná a nesoudělná čísla

  - Procvičování úloh v PS: 34/ 13 + 14 + 15

  - Procvičování úloh v PS: 35/ 17 - 19

 

20. 5. ON-LINE VÝUKA:

Opakování: Největší společný dělitel + soudělná čísla - uč. str. 47/3 + 4

NOVÉ: Společný násobek čísel  (uč str. 48 - 52) - definice, vzorové příklady

  

21. 5. ON-LINE VÝUKA:

NOVÉ: Nejmenší společný násobek čísel  (uč str. 48 - 52) - definice, vzorové příklady

            PS: str. 39 - 42

  

 

G6_CH_17. 5._ 21. 5.

Milí žáci,

posílám vám přehled učiva na období 17. 5. až 21. 5. Pracujte na zadání úkolů poctivě a samostatně.

 

18. 5.  ON-LINE VÝUKA:

A. OPAKOVÁNÍ

PRVKY . III. A SKUPINY PSP 

Významné sloučeniny BORU: vlastnosti, využití

B: NOVÉ: SLOUČENINY PRVKŮ  III.A skupiny PSP: SLOUČENINY HLINÍKU - prezentace

C: NOVÉ: PŘECHODNÉ PRVKY - prezentace

 

6. 5. DOMÁCÍ PŘÍPRAVA:

Opakování zadaných otázek č.10 - 27 PŘÍPRAVA NA TEST

 

 

G2_CH_17. 5._ 21. 5.

Milí žáci,

posílám vám přehled učiva na období 17. 5. až 21. 5. Pracujte na zadání úkolů poctivě a samostatně.

17. 5. DOMÁCÍ PŘÍPRAVA:

1. Trénování chemických prvků PSP - názvy a značky ZPAMĚTI

 2. Zadané otázky - opakování 15 - 24

 

19. 5. ON-LINE VÝUKA:

1. Opakování: Názvosloví halogenidů, oxidů a sulfidů  - tvorba názvů ze vzorce, tvorba vzorce z názvů

2. Opakování: chemická reakce, chemická rovnice, reaktanty, produkty, hoření

3.NOVÉ: Zákon zachování hmotnosti, úprava chemických rovnic

G4_M_10. 5._ 14. 5.

 Milí žáci,

posílám vám přehled učiva na období 10. 5. až 14. 5. Pracujte na zadání úkolů poctivě a samostatně.

 

DOMÁCÍ PŘÍPRAVA:

Připomeňte si  VĚTY O PODOBNOSTI DVOU TROJÚHELNÍKŮ

1.  PS: str. 37/6  POSLAT DO 16. 5.

2.  PS: str.  37/7 (Nezapomeňte NÁČRT TROJÚHELNÍKŮ + POSTUP) POSLAT DO 16. 5.

 

 

11. 5. ON-LINE VÝUKA:

 PODOBNOST ÚTVARŮ  - slovní úlohy uč. str. 25 - 33

- Postup při řešení slovních úloh

- PS: str. 27 + 28 podobnost pravoúhlých trojúhelníků - slovní úlohy

   

      

14. 5. ON-LINE VÝUKA:

 PODOBNOST ÚTVARŮ  - slovní úlohy uč. str. 25 - 33

- Postup při řešení slovních úloh

- PS: str. 28 + 29 + 38 podobnost pravoúhlých trojúhelníků - slovní úlohy

 

G6_CH_10. 5._ 14. 5.

Milí žáci,

posílám vám přehled učiva na období 10. 5. až 14. 5. Pracujte na zadání úkolů poctivě a samostatně.

 

11. 5.  ON-LINE VÝUKA:

Turistický projektový den

 

13. 5. DOMÁCÍ PŘÍPRAVA:

Opakování: SLOUČENINY PRVKU BORU III.A skupiny PSP

Opakování zadaných otázek č.10 - 27

 

 

G4_CH_10. 5._ 14. 5.

Milí žáci,

posílám vám přehled učiva na období 10. 5. až 14. 5. Pracujte na zadání úkolů poctivě a samostatně.

 

10. 5. ON-LINE VÝUKA:

A. Organické + anorganické  názvosloví

B. Kontrola DÚ: 

uč. str. 68/6 + 8 + 9 + 10

C. OPAKOVÁNÍ: ESTERY KARBOXYLOVÝCH KYSELIN + ESTERIFIKACE uč. str. 67

 D. NOVÉ: ESTERIFIKACE Zápis chemických reakcí uč. str. 67

 

13. 5. DOMÁCÍ PŘÍPRAVA:

Do  sešitu teorie vypracujte - výpisky:

uč. str. 69/ Chemické složení organizmů

uč. str. 70/ Biogenní prvky

 

Kontrola vypracovaných témat proběhne na začátku prezenční hodiny 17. 5.

G3_CH_10. 5._ 14. 5.

Milí žáci,

posílám vám přehled učiva na období 10. 5. až 14. 5. Pracujte na zadání úkolů poctivě a samostatně. 

 

11. 5. ON-LINE VÝUKA:

A. OPAKOVÁNÍ ANORGANICKÉHO NÁZVOSLOVÍ

B. OPAKOVÁNÍ: Postup (osnova) při výpočtu z chemických rovnic 

C. VÝPOČTY Z CHEMICKÝCH ROVNIC - procvičování typových úloh (PŘÍPRAVA NA TEST) 

 

14. 5. DOMÁCÍ PŘÍPRAVA:

 Zadané otázky z chemie  -  otázka č. 6 - 16 (opakovat)

G1_M_3. 5._ 7. 5.

Milí žáci,

posílám vám přehled učiva na období 3. 5. až 7. 5. Pracujte na zadání úkolů poctivě a samostatně.

DOMÁCÍ PŘÍPRAVA:

1. PS str. 30 - Procvičovací úlohy: č. 16 - 18 POSLAT do 9. 5. 

2. PS str. 30 - Procvičovací úlohy: č. 19 - 23 POSLAT do 9. 5

 

4. 5. ON-LINE VÝUKA:

1. PRVOČÍSLA  A SLOŽENÁ ČÍSLA (uč. str. 38 - 42)

  - Pravidla při určování prvočísla a složeného čísla

  - rozklad čísla na prvočinitele

  - Procvičování úloh v PS: 28 - 29

 

6. 5. ON-LINE VÝUKA:

Turistický projektový den - "Pojď ven II"

  

7. 5. ON-LINE VÝUKA:

1. PRVOČÍSLA  A SLOŽENÁ ČÍSLA (uč. str. 38 - 42)

  - Pravidla při určování prvočísla a složeného čísla

  - rozklad čísla na prvočinitele

  - Procvičování úloh v PS: str. 31 - 32

 

 

G4_M_3. 5._ 7. 5.

Milí žáci,

posílám vám přehled učiva na období 3. 5. až 7. 5. Pracujte na zadání úkolů poctivě a samostatně.

 

DOMÁCÍ PŘÍPRAVA:

Připomeňte si  VĚTY O PODOBNOSTI DVOU TROJÚHELNÍKŮ

1.  PS: str. 20/31 (Nezapomeňte NÁČRT TROJÚHELNÍKŮ + POSTUP) POSLAT DO 9. 5.

2.  PS: str.  20/33 (Nezapomeňte NÁČRT TROJÚHELNÍKŮ + POSTUP) POSLAT DO 9. 5.

3.  PS: str.  20/35  POSLAT DO 9. 5.

 

4. 5. ON-LINE VÝUKA:

 PODOBNOST ÚTVARŮ  - slovní úlohy uč. str. 25 - 3

- Postup při řešení slovních úloh

- Řešení vzorových slovních ůloh - podobnost pravoúhlých trojúhelníků

   

      

7. 5. ON-LINE VÝUKA:

Turistický projektový den - "Pojď ven II"

 

G6_CH_3. 5._ 7. 5.

Milí žáci,

posílám vám přehled učiva na období 3. 5. až 7. 5. Pracujte na zadání úkolů poctivě a samostatně.

 

4. 5.  ON-LINE VÝUKA:

A. Kontrola DÚ:

PRVKY . III. A SKUPINY PSP 

- Zástupci, obecná elektronová konfigurace, oxidační čísla

-  Bór: elektronová konfigurace, oxidační číslo, vaznost, vlastnosti, využití

- Hliník:  elektronová konfigurace, oxidační číslo, vaznost, vlastnosti, využití

 

B: NOVÉ: SLOUČENINY PRVKŮ (B + Al) III.A skupiny PSP - prezentace

 

6. 5. DOMÁCÍ PŘÍPRAVA:

Opakování zadaných otázek č.10 - 27

 

Kontrola domácí přípravy - 11. 5. v online hodině

G4_CH_3. 5._ 7. 5.

Milí žáci,

posílám vám přehled učiva na období 3. 5. až 7. 5. Pracujte na zadání úkolů poctivě a samostatně.

 

3. 5. ON-LINE VÝUKA:

A. Organické + anorganické  názvosloví

B. Kontrola DÚ: 

Soli karboxylových kyselin - uč. str. 66

Glutaman sodný - uč. str. 66

C. KK - k. aminooctová + opakování významných karboxylových kyselin

 D. NOVÉ: ESTERY KARBOXYLOVÝCH KYSELIN + ESTERIFIKACE uč. str. 67

 

 

6. 5. DOMÁCÍ PŘÍPRAVA:

Do cvičného sešitu vypracujte:

uč. str. 68/6 + 8 + 9 + 10

 

Kontrola vypracovaných témat proběhne na začátku ONLINE hodiny 10. 5.

G3_CH_3. 5._ 7. 5.

Milí žáci,

posílám vám přehled učiva na období 3. 5. až 7. 5. Pracujte na zadání úkolů poctivě a samostatně. 

 

4. 5. ON-LINE VÝUKA:

A. OPAKOVÁNÍ ANORGANICKÉHO NÁZVOSLOVÍ

B. OPAKOVÁNÍ: Postup (osnova) při výpočtu z chemických rovnic + KONTROLA DÚ

C. VÝPOČTY Z CHEMICKÝCH ROVNIC - procvičování typových úloh (PŘÍPRAVA NA TEST) 

 

7. 5. DOMÁCÍ PŘÍPRAVA:

 Zadané otázky z chemie  -  otázka č. 6 - 16 (opakovat)

G2_CH_3. 5._ 7. 5.

Milí žáci,

posílám vám přehled učiva na období 3. 5. až 7. 5. Pracujte na zadání úkolů poctivě a samostatně.

3. 5. DOMÁCÍ PŘÍPRAVA:

1. Trénování chemických prvků PSP - názvy a značky ZPAMĚTI

 2. Zadané otázky - opakování 15 - 22

 3. Odpovězte na otázky: uč. str. 67/ 2 + 3 + 4

 

5. 5. ON-LINE VÝUKA:

1. Opakování: Názvosloví halogenidů a  oxidů - tvorba názvů ze vzorce, tvorba vzorce z názvů

2. Opakování: VÝZNAMNÉ OXIDY: oxid uhličitý, uhelnatý, oxid siřičitý, vápenatý, křemičitý, hlinitý 

3.NOVÉ: SULFIDY - názvosloví sulfidů, významné sulfidy

G1_M_26. 4._ 30. 4.

Milí žáci,

posílám vám přehled učiva na období 26. 4. až 30. 4. Pracujte na zadání úkolů poctivě a samostatně.

DOMÁCÍ PŘÍPRAVA:

1. PS str. 24 - Procvičovací úlohy: č. 1 - 6 POSLAT do 2. 5. 

2. PS str. 24 - Procvičovací úlohy: č.  7 - 12 POSLAT do 2. 5

 

27. 4. ON-LINE VÝUKA:

1.  ZNAKY DĚLITELNOSTI ČÍSLY 3 a 9 (uč. str. 34 - 37)

    - Pravidlo dělitelnosti čísla 3 a 9

    - Procvičování úloh uč. str. 37

   - Procvičování úloh v PS ( str.25 - 26)

  

29. 4. ON-LINE VÝUKA:

1. PRVOČÍSLA  A SLOŽENÁ ČÍSLA (uč. str. 38 - 42)

  - Pravidla při určování prvočísla a složeného čísla

  - rozklad čísla na prvočinitele

  - Procvičování úloh v uč. str. 42

 

30. 4. ON-LINE VÝUKA:

1. PRVOČÍSLA  A SLOŽENÁ ČÍSLA (uč. str. 38 - 42)

  - procvičování úloh PS: str. 28 + 29

G4_M_26. 4._ 30. 4.

Milí žáci,

posílám vám přehled učiva na období 26. 4. až 30. 4. Pracujte na zadání úkolů poctivě a samostatně.

 

DOMÁCÍ PŘÍPRAVA:

Připomeňte si  VĚTY O PODOBNOSTI DVOU TROJÚHELNÍKŮ

1.  PS: str. 18/ 24 POSLAT DO 2. 5.

2.  PS: str.  18/25 POSLAT DO 2. 5.

3.  PS: str.  18/26  POSLAT DO 2. 5.

 

27. 4. ON-LINE VÝUKA:

 PODOBNOST ÚTVARŮ PODLE VĚTY "sss" ,"sus" , "uu"( uč. str. 9 - 16)

   - Procvičování úloh - PS str. 16 + 17 + 18

      

30. 4. ON-LINE VÝUKA:

PODOBNOST ÚTVARŮ PODLE VĚTY  "sss" ,"sus" , "uu"( uč. str. 9 - 16)

 - Procvičování typových úloh: PS str. 9 + 20

 

G6_CH_26. 4._ 30. 4.

Milí žáci,

posílám vám přehled učiva na období 26. 4. až 30. 4. Pracujte na zadání úkolů poctivě a samostatně.

 

27. 4.  ON-LINE VÝUKA:

A. Kontrola DÚ:

PRVKY 2. SKUPINY (II.A skupiny) PSP A JEJÍ SLOUČENINY

CaCO3 - systematický název, triviální název, charakteristika, výskyt, vlastnosti, použití

CaSO4 . 2H2O - systematický název, triviální název, charakteristika, výskyt, vlastnosti, použití

MgSO4  - systematický název, triviální název, charakteristika, výskyt, vlastnosti, použití

CaCN - systematický název, triviální název, charakteristika, výskyt, vlastnosti, použití

 

B. Opakování prvků II.A skupiny PSP -Sloučeniny Ca

C. NOVÉ: Prvky III.A skupiny PSP - prezentace

 

29. 4. DOMÁCÍ PŘÍPRAVA:

Opakování zadaných otázek č.10 - 27

 

Kontrola domácí přípravy - 3. 5. v online hodině

G2_CH_26. 4._ 30. 4.

Milí žáci,

posílám vám přehled učiva na období 26. 4. až 30. 4. Pracujte na zadání úkolů poctivě a samostatně.

26. 4. DOMÁCÍ PŘÍPRAVA:

1. Trénování chemických prvků PSP - názvy a značky ZPAMĚTI

 2. Zadané otázky - opakování 15 - 22

 3. Vypsat do sešitu teorie: Výskyt a využití - OXID KŘEMIČITÝ + OXID HLINITÝ uč. str. 66

 

28. 4. ON-LINE VÝUKA:

1. Opakování: Názvosloví halogenidů a  oxidů - tvorba názvů ze vzorce, tvorba vzorce z názvů

2. Opakování: OXIDY - charakteristika

3.NOVÉ: VÝZNAMNÉ OXIDY - oxid uhelnatý, oxid siřičitý, oxid vápenatý

G3_CH_26. 4._ 30. 4.

Milí žáci,

posílám vám přehled učiva na období 26. 4. až 30. 4. Pracujte na zadání úkolů poctivě a samostatně. 

 

27. 4. ON-LINE VÝUKA:

A. OPAKOVÁNÍ ANORGANICKÉHO NÁZVOSLOVÍ

B. OPAKOVÁNÍ: Postup (osnova) při výpočtu z chemických rovnic + KONTROLA DÚ

C. VÝPOČTY Z CHEMICKÝCH ROVNIC - procvičování typových úloh (PŘÍPRAVA NA TEST) + Zadání otázky č. 16

 

30. 4. DOMÁCÍ PŘÍPRAVA:

 Zadané otázky z chemie  -  otázka č. 6 - 16 (opakovat)

 

G4_CH_26. 4._ 30. 4.

Milí žáci,

posílám vám přehled učiva na období 26. 4. až 30. 4. Pracujte na zadání úkolů poctivě a samostatně.

 

26. 4. ON-LINE VÝUKA:

A. Organické názvosloví

B. Kontrola DÚ pracovní list:   str. 32

B.  KARBOXYLOVÉ KYSELINY - definice, charakteristika (uč. str. 62)    

NOVÉ: Další zástupci karboxylových kyselin KK (uč. od str. 65 - 66)

 1. Kysellna stearová

 2. Kysellna palmitová

 3. Kysellna olejová

 4. Kysellna aminooctová

  D. NOVÉ: NÁZVOSLOVÍ KARBOXYLOVÝCH KYSELIN (uč. str. 62)

 

29. 4. DOMÁCÍ PŘÍPRAVA:

Soli karboxylových kyselin - uč. str. 66

Glutaman sodný - uč. str. 66

 

Kontrola vypracovaných témat proběhne na začátku ONLINE hodiny 3. 5.

G1_M_19. 4._ 23. 4.

Milí žáci,

posílám vám přehled učiva na období 19. 4. až 23. 4. Pracujte na zadání úkolů poctivě a samostatně.

DOMÁCÍ PŘÍPRAVA:

1. PS str. 21 - Procvičovací úlohy: č. 40 - 43 POSLAT do 25. 4. 

2. PS str. 21 - Procvičovací úlohy: č. 44 - 46 POSLAT do 25. 4

 

20. 4. ON-LINE VÝUKA:

1.  ZNAKY DĚLITELNOSTI ČÍSLY 10,100,1000..., 5, 2, 4, 8 - (uč. str. 27 - 33)

   - Procvičování úloh v PS ( str.17 - 18)

  

22. 4. ON-LINE VÝUKA:

1. ZNAKY DĚLITELNOSTI ČÍSLY 10,100,1000..., 5, 2, 4, 8 - (uč. str. 27 - 33)

1.  - Procvičování úloh v PS ( str. 19-20)

 

23. 4. ON-LINE VÝUKA:

1.  NOVÉ: ZNAKY DĚLITELNOSTI ČÍSLY 3 a 9 (uč. str. 34 → 37)  

- Znaky dělitelnosti čísly 3 - pravidlo

- Znaky dělitelnosti číslem 9 - pravidlo

- cvičení: uč. str. 37/  - 4

- PS str.: 24

 

G4_M_19. 4._ 23. 4.

Milí žáci,

posílám vám přehled učiva na období 19. 4. až 23. 4. Pracujte na zadání úkolů poctivě a samostatně.

 

DOMÁCÍ PŘÍPRAVA:

Připomeňte si  VĚTY O PODOBNOSTI DVOU TROJÚHELNÍKŮ

1.  PS: str. 13/ 8 POSLAT DO 25. 4.

2.  PS: str.  13/9 POSLAT DO 25. 4.

3.  PS: str.  13/10  POSLAT DO 25. 4.

4.  PS: str.  13/11  POSLAT DO 25. 4.

 

      

20. 4. ON-LINE VÝUKA:

 PODOBNOST ÚTVARŮ PODLE VĚTY "sss" a "sus" ( uč. str. 9 - 11)

   - Procvičování úloh - PS str. 12 + 14 + 15

      

16. 4. ON-LINE VÝUKA:

PODOBNOST ÚTVARŮ PODLE VĚTY  "uu" (uč. str. 15 - 16)

 - Procvičování typových úloh: uč. str. 15/ 8 + 9

  - Cvičení uč. str. 16/ 1 - 5

G6_CH_19. 4._ 23. 4.

Milí žáci,

posílám vám přehled učiva na období 19. 4. až 23. 4. Pracujte na zadání úkolů poctivě a samostatně.

 

20. 4.  ON-LINE VÝUKA:

A. NÁZVOSLOVÍ ANORGANICKÉ VČETNĚ KOMPLEXŮ -  test

B. Opakování prvků II.A skupiny PSP - sloučeniny Be, sloučeniny Mg

C. NOVÉ: Sloučeniny Ca

D. Zadání prezentace: Prvky III.A skupiny PSP

 

 

 

22. 4. DOMÁCÍ PŘÍPRAVA:

Vyhledejte informace a zapište:

PRVKY 2. SKUPINY (II.A skupiny) PSP A JEJÍ SLOUČENINY

CaCO3 - systematický název, triviální název, charakteristika, výskyt, vlastnosti, použití

CaSO4 . 2H2O - systematický název, triviální název, charakteristika, výskyt, vlastnosti, použití

MgSO4  - systematický název, triviální název, charakteristika, výskyt, vlastnosti, použití

CaCN - systematický název, triviální název, charakteristika, výskyt, vlastnosti, použití

 

Kontrola domácí přípravy - 26. 4. v online hodině

G2_CH_19. 4._ 23. 4.

Milí žáci,

posílám vám přehled učiva na období 19. 4. až 23. 4. Pracujte na zadání úkolů poctivě a samostatně.

19. 4. DOMÁCÍ PŘÍPRAVA:

1. Trénování chemických prvků PSP - názvy a značky ZPAMĚTI

 2. Zadané otázky - opakování 15 - 22

3.  Pracovní list str. 52 - HALOGENIDY - poslat do učebny do 25. 4.

    

21. 4. ON-LINE VÝUKA:

1. Opakování: Názvosloví halogenidů a  oxidů - tvorba názvů ze vzorce, tvorba vzorce z názvů

2. Opakování: OXIDY - charakteristika

3.NOVÉ: VÝZNAMNÉ OXIDY - oxid uhličitý, oxid uhelnatý, oxid siřičitý

   

G3_CH_19. 4._ 23. 4.

Milí žáci,

posílám vám přehled učiva na období 19. 4. až 23. 4. Pracujte na zadání úkolů poctivě a samostatně. 

 

20. 4. ON-LINE VÝUKA:

A. OPAKOVÁNÍ ANORGANICKÉHO NÁZVOSLOVÍ

B. OPAKOVÁNÍ: Postup (osnova) při výpočtu z chemických rovnic + KONTROLA DÚ

1. Kolik gramů oxidu uhelnatého CO vznikne reakcí 50 g uhlíku s kyslíkem? Kolik gramů oxidu uhličitého CO2 vznikne jeho dokonalým spálením?

 2. Jaká je koncentrace roztoku chloridu sodného, který á objem 2 dm3 a obsahuje 0,4 molu rozpuštěného NaCl?

C. VÝPOČTY Z CHEMICKÝCH ROVNIC - procvičování typových úloh (PŘÍPRAVA NA TEST) + Zadání otázky č. 16

 

23. 4. DOMÁCÍ PŘÍPRAVA:

 Zadané otázky z chemie  -  otázka č. 6 - 15 (opakovat)

 

G4_CH_19. 4._ 23. 4.

Milí žáci,

posílám vám přehled učiva na období 19. 4. až 23. 4. Pracujte na zadání úkolů poctivě a samostatně.

 

19. 4. ON-LINE VÝUKA:

A. TEST: Anorganické a organické názvosloví

B.  KARBOXYLOVÉ SLOUČENINY - definice, charakteristika (uč. str. 62)

C. KONTROLA DÚ:   

Zástupci karboxylových kyselin KK (uč. od str. 63)

 1. Kysellna mravenčí

 2. Kysellna octová

 3. Kysellna citronová

 4. Kysellna mléčná

  D. NOVÉ: NÁZVOSLOVÍ KARBOXYLOVÝCH DERIVÁTŮ (uč. str. 62)

 

 

22. 4. DOMÁCÍ PŘÍPRAVA:

Vyplňte pracovní list:   str. 32

 

Kontrola vypracovaných témat proběhne na začátku ONLINE hodiny 26. 4.

G1_M_12. 4._ 16. 4.

 

Milí žáci,

posílám vám přehled učiva na období 12. 4. až 16. 4. Pracujte na zadání úkolů poctivě a samostatně.

DOMÁCÍ PŘÍPRAVA:

1. PS str. 14 - Procvičovací úlohy: č. 39 - 41 POSLAT do 18. 4. 

2. PS str. 16 - Procvičovací úlohy: č. 17 POSLAT do 18. 4

 

13. 4. ON-LINE VÝUKA:

1.  NÁSOBEK A DĚLITEL SOUČINU A SOUČTU - procvičování úloh v PS (uč. str.15 - 16)

  Násobek, dělitel, rozklad čísla na součet nebo rozdíl

  

15. 4. ON-LINE VÝUKA:

TEST: NÁSOBEK A DĚLITEL ČÍSLA, NÁSOBEK A DĚLITEL SOUČINU A SOUČTU

1. Opakování: Násobek a dělitel součinu a součtu (PS: str. 15-16)

1.  NOVÉ: ZNAKY DĚLITELNOSTI ČÍSLY 10, 100,...5,2,4,8 (uč. str. 27 → 33) 

  - Znaky dělitelnosti čísly 10, 100, 1000,...

  - Znaky dělitelnosti číslem 5

 

16. 4. ON-LINE VÝUKA:

1. Opakování: Znaky dělitelnosti  čísel 10, 100 ... 5

1.  NOVÉ: ZNAKY DĚLITELNOSTI ČÍSLY 10, 100,...5,2,4,8 (uč. str. 27 → 33)  

- Znaky dělitelnosti čísly 2, 4

- Znaky dělitelnosti číslem 8

 

G4_M_12. 4._ 16. 4.

Milí žáci,

posílám vám přehled učiva na období 12. 4. až 16. 4. Pracujte na zadání úkolů poctivě a samostatně.

 

DOMÁCÍ PŘÍPRAVA:

Připomeňte si  PODOBNOST ÚTVARU

1.  PS: str. 8/ 23 + 24 + 25 POSLAT DO 18. 4.

2. PS: str. 9/ 26 + 27 + 28 + 29 + 30 POSLAT DO 18. 4.

 

      

13. 4. ON-LINE VÝUKA:

 PODOBNOST ÚTVARŮ PODLE VĚTY "sss" ( uč. str. 9 - 11)

   - Procvičování typových úloh: uč. str. 9 - 11

      

16. 4. ON-LINE VÝUKA:

PODOBNOST ÚTVARŮ PODLE VĚTY  "sus" (uč. str. 12 - 14)

 - Procvičování typových úloh: uč. str. 12 - 14

G2_CH_12. 4._ 16. 4.

Milí žáci,

posílám vám přehled učiva na období 12. 4. až 16. 4. Pracujte na zadání úkolů poctivě a samostatně.

12. 4. DOMÁCÍ PŘÍPRAVA:

1. Trénování chemických prvků PSP - názvy a značky ZPAMĚTI

 2. Zadané otázky - opakování

    

14. 4. ON-LINE VÝUKA:

1. Opakování: HALOGENIDY - charakteristika, významný zástupci

2. Opakování: NÁZVOSLOVÍ HALOGENIDŮ

3. Opakování: OXIDY - charakteristika

4.. NOVÉ: DVOUPRVKOVÉ SLOUČENINY -  NÁZVOSLOVÍ OXIDŮ (uč. str. 64)

    - tvorba názvu OXIDU z jeho vzorce

    - tvorba vzorce OXIDU z jeho názvu

   

      

G3_CH_12. 4._ 16. 4.

Milí žáci,

posílám vám přehled učiva na období 12. 4. až 16. 4. Pracujte na zadání úkolů poctivě a samostatně. 

 

13. 4. ON-LINE VÝUKA:

A. OPAKOVÁNÍ ANORGANICKÉHO NÁZVOSLOVÍ

B. OPAKOVÁNÍ: Postup (osnova) při výpočtu z chemických rovnic

C. VÝPOČTY Z CHEMICKÝCH ROVNIC - procvičování typových úloh (PŘÍPRAV NA TEST)

 

16. 4. DOMÁCÍ PŘÍPRAVA:

DO CVIČNÉHO SEŠITU VYPOČÍTEJTE SLOVNÍ ÚLOHY:

 1. Kolik gramů oxidu uhelnatého CO vznikne reakcí 50 g uhlíku s kyslíkem? Kolik gramů oxidu uhličitého CO2 vznikne jeho dokonalým spálením?

 2. Jaká je koncentrace roztoku chloridu sodného, který á objem 2 dm3 a obsahuje 0,4 molu rozpuštěného NaCl?

 3. Zadané otázky z chemie - opakovat

Kontrola slovních úloh - 20. 4.

G6_CH_12. 4._ 16. 4.

Milí žáci,

posílám vám přehled učiva na období 12. 4. až 16. 4. Pracujte na zadání úkolů poctivě a samostatně.

 

13. 4.  ON-LINE VÝUKA:

A. Opakování anorganického názvosloví

B. Opakování prvků II.A skupiny PSP

C. KOMPLEXY - příprava na test

 

 

15. 4. DOMÁCÍ PŘÍPRAVA:

Vyhledejte informace a zapište:

PRVKY 2. SKUPINY (II.A skupiny) PSP A JEJÍ SLOUČENINY

1. Sloučeniny Be: OXID BERYLNATÝ

2. Sloučeniny Mg: OXID HOŘEČNTATÝ

                              HYDROXID HOŘEČNATÝ

                              CHLORID HOŘEČNATÝ

Kontrola domácí přípravy - 19. 4. v online hodině

G4_CH_12. 4._ 16. 4.

Milí žáci,

posílám vám přehled učiva na období 12. 4. až 16. 4. Pracujte na zadání úkolů poctivě a samostatně.

 

12. 4. ON-LINE VÝUKA:

A. Opakování organického a anorganického názvosloví

B. Opakování hydroxyderivátů

C. NOVÉ: KARBOXYLOVÉ SLOUČENINY - definice, charakteristika (uč. str. 62)

                 NÁZVOSLOVÍ KARBOXYLOVÝCH DERIVÁTŮ (uč. str. 62)

 

 

15. 4. DOMÁCÍ PŘÍPRAVA:

Do sešitu teorie zapište zjištěné informace:

Zástupci karboxylových kyselin KK (uč. od str. 63)

 1. Kysellna mravenčí

 2. Kysellna octová

 3. Kysellna citronová

 4. Kysellna mléčná

Kontrola vypracovaných témat proběhne na začátku ONLINE hodiny 19. 4.

G4_M_6. 4._ 9. 4.

Milí žáci,

posílám vám přehled učiva na období 6. 4. až 9. 4. Pracujte na zadání úkolů poctivě a samostatně.

 

DOMÁCÍ PŘÍPRAVA:

Připomeňte si  PODOBNÉ ÚTVARY:

1.  PS: str. 4 + 5/11 + 12 + 13 + 14 + 15 POSLAT DO 11. 4. 

 

      

6. 4. ON-LINE VÝUKA:

 PODOBNÉ ÚTVARY

   - zvětšení útvaru, zmenšení útvaru, zápis podobnosti útvaru, koeficient podobnosti

   - typové úlohy: uč. str. 5/2 + 3

   - PS: str. 1 + 2 + 3

     

9. 4. ON-LINE VÝUKA:

1. TEST - Nepřímá úměrnost

2. Podobné útvary - PS str. 6 - 7

3. Podobné útvary - PS str. 8 - 9

G1_M_6. 4._ 9. 4.

Milí žáci,

posílám vám přehled učiva na období 6. 4. až 9. 4. Pracujte na zadání úkolů poctivě a samostatně.

6. 4. ON-LINE VÝUKA:

1. OPAKOVÁNÍ: NÁSOBEK A DĚLITEL PŘIROZENÉHO ČÍSLA (uč. str. 21/ 4 + 5) 

  - Množina všech násobků čísla a

  - Množina všech dělitelů čísla a

 

2. NÁSOBEK A DĚLITEL PŘIROZENÉHO ČÍSLA (PS. str.11 - 12) 

 - Procvičování typových úloh v pracovním sešitě

 

8. 4. DOMÁCÍ PŘÍPRAVA:

1.  NOVÉ: NÁSOBEK A DĚLITEL PŘIROZENÉHO ČÍSLA 

  - PS: str. 13/ 25 - 29

  - PS: str. 13 - 14/ 30 - 38 - POSLAT DO UČEBNY DO 11. 4. 

 

9. 4. ON-LINE VÝUKA:

1. NOVÉ: NÁSOBEK A DĚLITEL SOUČINU A SOUČTU ( uč. str. 22 - 26)

 - pravidla u násobku a dělitele čísel

- vzorové příklady

 

G2_CH_6. 4._ 9. 4.

Milí žáci,

posílám vám přehled učiva na období 6. 4. až 9. 4. Pracujte na zadání úkolů poctivě a samostatně.

 

7. 4. ON-LINE VÝUKA:

1. OPAKOVÁNÍ: PSP- chemické prvky

2. OPAKOVÁNÍ: dvouprvkové sloučeniny: Halogenidy  - charakteristika, významné halogenidy (výskyt, vlastnosti, využití, názvosloví)

3.. NOVÉ: DVOUPRVKOVÉ SLOUČENINY -  OXIDY (uč. str. 64)

      - definice, charakteristika, hoření

      - názvosloví oxidů

   

      

 

 

 

 

G3_CH_6. 4._ 9. 4.

Milí žáci,

posílám vám přehled učiva na období 6. 4. až 9. 4. Pracujte na zadání úkolů poctivě a samostatně. 

 

6. 4. ON-LINE VÝUKA:

 

A. CVIČENÍ: Anorganické názvosloví  

B. OPAKOVÁNÍ: Postup (osnova) při výpočtu z chemických rovnic

C. VÝPOČTY Z CHEMICKÝCH ROVNIC - procvičování typových úloh (uč. str. 44)

 

9. 4. DOMÁCÍ PŘÍPRAVA:

DO CVIČNÉHO SEŠITU VYPOČÍTEJTE SLOVNÍ ÚLOHY:

Výpočty z chemických rovnic

 1. Vypočtěte hmotnost jódu I2, který se vyloučí z 10 g jodidu draselného KI při reakci s nadbytkem chlóru Cl2- POSLAT DO UČEBNY DO 11. 4.

 2. Vypočtěte hmotnost zinku Zn, který je třeba přidat do přebytku kyseliny jodovodíikové HI, aby vzniklo 10 g jodidu zinečnatého ZnI2.  - POSLAT DO UČEBNY DO 11. 4.

 

G6_CH_6. 4._ 9. 4.

Milí žáci,

posílám vám přehled učiva na období 6. 4. až 9. 4. Pracujte na zadání úkolů poctivě a samostatně.

 

6. 4.  ON-LINE VÝUKA:

 OPAKOVÁNÍ:

Koordinační sloučeniny (Komplexy) - charakteristika, centrální atom, ligandy

 KOORDINAČNÍ SLOUČENINY (KOMPLEXY) 

     - názvosloví: tvorba vzorců z názvů sloučenin - příprava na test      

     - názvosloví: tvorba názvů sloučenin ze vzorců - příprava na test

 

 

8. 4. DOMÁCÍ PŘÍPRAVA

OPAKOVÁNÍ

Koordinační sloučeniny (Komplexy) - charakteristika, centrální atom, ligandy

 KOORDINAČNÍ SLOUČENINY (KOMPLEXY) :

Procvičování názvosloví koordinačních sloučenin

 - zadána cvičení 11 + 12 - příprava na test

G4_CH_6. 4._ 9. 4.

Milí žáci,

posílám vám přehled učiva na období 6. 4. až 9. 4. Pracujte na zadání úkolů poctivě a samostatně.

 

8. 4. DOMÁCÍ PŘÍPRAVA:

Vyplňte pracovní listy:

Zadání pracovních listů - viz učebna

ALKOHOLY - POSLAT DO UČEBNY DO 11. 4.

ALDEHYDY + KETONY ​- POSLAT DO UČEBNY DO 11. 4.

 

G1_M_29. 3._ 31. 3.

Milí žáci,

posílám vám přehled učiva na období 29. 3. až 31. 3. Pracujte na zadání úkolů poctivě a samostatně.

PŘEJI KRÁSNÉ VELIKONOČNÍ SVÁTKY
 

30. 3. ON-LINE VÝUKA:

1. OPAKOVÁNÍ: Násobek čísla: PS str. 11/12 + 14

2. NOVÉ: DĚLITEL ČÍSLA (str. 17 - 21)

 - samozřejmí dělitelé čísla

 - Dělitel čísla

 - učebnice: str 21/4 vzorový příklad

 -  učebnice: str. 21/ 5

  - PS: str. 11/5 + str. 12

DOMÁCÍ PŘÍPRAVA:

PS: str. 13 - 14/30 -36 

PS: str. 14/37 - 43

 

 

 

 

 

G4_M_29. 3._ 31. 3.

Milí žáci,

posílám vám přehled učiva na období 29. 3. až 31. 3. Pracujte na zadání úkolů poctivě a samostatně.

PŘEJI KRÁSNÉ VELIKONOČNÍ SVÁTKY.

DOMÁCÍ PŘÍPRAVA:

Cvičení: nepřímá úměrnost - příprava na test

1.  PS: str. 41/18 - 22

    

30. 3. ON-LINE VÝUKA:

 1. NOVÉ: PODOBNÉ ÚTVARY (uč. str. 2 - 6) 

    - připomenutí: shodné útvary

    - podobnost útvarů

    - koeficient podobnosti

     - poměr podobnosti

     

 

 

 

G2_CH_29. 3._ 31. 3.

Milí žáci,

posílám vám přehled učiva na období 29. 3. až 31. 3. Pracujte na zadání úkolů poctivě a samostatně.

PŘEJI KRÁSNÉ VELIKONOČNÍ SVÁTKY.

    

31. 3. ON-LINE VÝUKA:

1. KONTROLA DÚ:

 A. Trénování chemických prvků PSP - názvy a značky ZPAMĚTI

 B. Písemně do cvičného sešitu zapište:

     Napište vzorce všech halogenidů s těmito kationty a pojmenujte je: K+, Ca2+, Al3+, Si4+, P5+, S6+

    

2. OPAKOVÁNÍ: dvouprvkové sloučeniny: Halogenidy  - charakteristika, významné halogenidy (výskyt, vlastnosti, využití)

3..  DVOUPRVKOVÉ SLOUČENINY -  NÁZVOSLOVÍ HALOGENIDŮ (uč. str. 63)

    - tvorba názvu halogenidu z jeho vzorce

    - tvorba vzorce halogenidu z jeho názvu

G6_CH_29. 3._ 31. 3.

Milí žáci,

posílám vám přehled učiva na období 29. 3. až 31. 3. Pracujte na zadání úkolů poctivě a samostatně.

PŘEJI KRÁSNÉ VELIKONOČNÍ SVÁTKY

30. 3.  ON-LINE VÝUKA:

  A .  KONTROLA DÚ:

PRVKY 2. SKUPINY (II.A skupiny) PSP

1. Zjistěte chemické a fyzikální vlastnosti: Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra

2. Zjistěte výskyt prvků: Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra

 B.  OPAKOVÁNÍ

Koordinační sloučeniny (Komplexy) - charakteristika, centrální atom, ligandy 

 - opakování tvorby vzorců z názvů sloučeniun komplexů

 C. NOVÉ: KOORDINAČNÍ SLOUČENINY (KOMPLEXY) 

     - názvosloví: tvorba názvů sloučeniny ze vzorce

G3_CH_29. 3._ 31. 3.

Milí žáci,

posílám vám přehled učiva na období 29. 3. až 31. 3. Pracujte na zadání úkolů poctivě a samostatně. 

POZOR: ZMĚNA ON-LINE VÝUKY Z PONDĚLÍ NA ÚTERÝ (6. VYUČ. HOD.)

PŘEJI KRÁSNÉ VELIKONOČNÍ SVÁTKY.

30. 3. ON-LINE VÝUKA:

A. KONTROLA DÚ:

1. Která sloučenina je bohatší na rtuť - Hg a o kolik procent %?

      a) arzenitan rtuťnatý

      b) fosforečnan rtuťnatý

2. Která sloučenina je bohatší na hliník - Al a o kolik procent %?

      a) uhličitan hlinitý

      b) dusičnan hlinitý

TEST: Procentuální zastoupení prvků ve sloučenině

B. OPAKOVÁNÍ: Postup (osnova) při výpočtu z chemických rovnic

C. VÝPOČTY Z CHEMICKÝCH ROVNIC - procvičování typových úloh 

 

 

G4_CH_29. 3._ 31. 3.

Milí žáci,

posílám vám přehled učiva na období 29. 3. až 31. 3. Pracujte na zadání úkolů poctivě a samostatně.

PŘEJI KRÁSNÉ VELIKONOČNÍ SVÁTKY

29. 3. ON-LINE VÝUKA:

A.. KONTROLA DÚ:

Uvedené deriváty uhlovodíků rozdělte na hydroxysloučeniny a karbonylové sloučeniny:

 - FENOL

- ETHANOL

- PROPANAL

- ACETALDEHYD

- METHANOL

- GLYCEROL

- ETHANDIOL

- ACETON

B. OPAKOVÁNÍ: 

NÁZVOSLOVÍ ALDEHYDŮ (uč. str. 59)

ZÁSTUPCI ALDEHYDŮ (uč. str. 60)

C. NOVÉ: KETONY - charakteristika, názvosloví ketonů, zástupce (uč. str. 61)

                

 

 

G4_M_22. 3._ 26. 3.

Milí žáci,

posílám vám přehled učiva na období 22. 3. až 26. 3. Pracujte na zadání úkolů poctivě a samostatně.

 

DOMÁCÍ PŘÍPRAVA:

Připomeňte si  NEPŘÍMÁ ÚMĚRNOST:

1.  PS: str. 39/ 10 + 11 + 12 + 13 POSLAT DO 28. 3. 

 

      

23. 3. ON-LINE VÝUKA:

 FUNKCE NEPŘÍMÁ ÚMĚRNOST (uč. str. 42) - předpis funkce nepřímá úměrnost, graf funkce nepřímé úměrnosti

   - Procvičování typových úloh: uč. str. 46/3 + 47/ 4

   - Úlohy k procvičení: uč. str. 47/1 + 2 + 3

     

26. 3. ON-LINE VÝUKA:

1. NEPŘÍMÁ ÚMĚRNOST - PROCVIČOVÁNÍ ÚLOH V PS: od str. 38/7 - D, E, F, G

2. NEPŘÍMÁ ÚMĚRNOST - PROCVIČOVÁNÍ ÚLOH V PS: od str. 38/8 + 9

3. NEPŘÍMÁ ÚMĚRNOST - PROCVIČOVÁNÍ ÚLOH V PS: od str. 40/14 + 15

G1_M_22. 3._ 26. 3.

Milí žáci,

posílám vám přehled učiva na období 22. 3. až 26. 3. Pracujte na zadání úkolů poctivě a samostatně.

DOMÁCÍ PŘÍPRAVA:

1. PS str. 8 - Procvičovací úlohy: č. 15 + 16 + 17 + 18 POSLAT do 28. 3. 

2. PS str. 8 - Procvičovací úlohy: č. 19 + 20 + 21 POSLAT do 28. 3. 

 

23. 3. ON-LINE VÝUKA:

1.  MNOŽINY - procvičování úloh v PS (uč. str.7 - 10)

  podmnožina, průnik a sjednocení množin, prázdná množina

  

25. 3. ON-LINE VÝUKA:

1.  NOVÉ: NÁSOBEK A DĚLITEL PŘIROZENÉHO ČÍSLA (uč. str.16 - 21) 

  - Množina všech násobků čísla a

  - Množina všech dělitelů čísla a

 

26. 3. ON-LINE VÝUKA:

1. NÁSOBEK A DĚLITEL PŘIROZENÉHO ČÍSLA (PS. str.10 - 12) 

 - Procvičování typových úloh v pracovním sešitě

G6_CH_22. 3._ 26. 3.

Milí žáci,

posílám vám přehled učiva na období 22. 3. až 26. 3. Pracujte na zadání úkolů poctivě a samostatně.

 

23. 3.  ON-LINE VÝUKA:

  A .  KONTROLA DÚ:

PRVKY 2. SKUPINY (II.A skupiny) PSP

1. Vypište prvky dle rostoucího protonového čísla

2. Zapište OBECNĚ elektronovou konfiguraci této skupiny

3. Zjistěte a zapište oxidační číslo prvků

4. Z této skupiny vypište prvky alkalických zemin

5. Zjistěte zbarvení plamenem u těchto prvků:  Ca, Sr, Ba

6. Který prvek z této skupiny je radioaktivní?

 B.  OPAKOVÁNÍ

Koordinační sloučeniny (Komplexy) - charakteristika, centrální atom, ligandy

 C. NOVÉ: KOORDINAČNÍ SLOUČENINY (KOMPLEXY) 

     - názvosloví: tvorba vzorců z názvů sloučenin

 

25. 3. DOMÁCÍ PŘÍPRAVA:

Vyhledejte informace a zapište:

PRVKY 2. SKUPINY (II.A skupiny) PSP

1. Zjistěte chemické a fyzikální vlastnosti: Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra

2. Zjistěte výskyt prvků: Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra

 

Kontrola domácí přípravy - 30. 3. v online hodině

G4_CH_22. 3._ 26. 3.

Milí žáci,

posílám vám přehled učiva na období 22. 3. až 26. 3. Pracujte na zadání úkolů poctivě a samostatně.

 

22. 3. ON-LINE VÝUKA:

A.. KONTROLA DÚ (uč. str. 68):

1. Doplňte chybějící výrazy - cv. 1

2. Vyberte z daných sloučenin halogenderiváty a napiš jejich strukturní vzorce - cv. 2

3.  Napište vzorce nitrobenzenu a aminobenzenu a odpovězte na zadané otázky - cv. 3

4. Urči, která sloučenina nepatří mezi kyslíkaté deriváty - cv. 4

5. Napiš vzorce methanolu a ethanolu, uveď rozdíly v jejich vlastnostech a užití. Proč je nebezpečná zámměna obou látek? - cv. 5

B. OPAKOVÁNÍ: Karbonylové sloučeniny - dělení

C. NOVÉ: NÁZVOSLOVÍ ALDEHYDŮ (uč. str. 59)

                 ZÁSTUPCI ALDEHYDŮ (uč. str. 60)

 

 

25. 3. DOMÁCÍ PŘÍPRAVA:

Do sešitu teorie zapište zjištěné informace:

Uvedené deriváty uhlovodíků rozdělte na hydroxysloučeniny a karbonylové sloučeniny:

 - FENOL

- ETHANOL

- PROPANAL

- ACETALDEHYD

- METHANOL

- GLYCEROL

- ETHANDIOL

- ACETON

Kontrola vypracovaných témat proběhne na začátku ONLINE hodiny 29. 3.

G3_CH_22. 3._ 26. 3.

Milí žáci,

posílám vám přehled učiva na období 22. 3. až 26. 3. Pracujte na zadání úkolů poctivě a samostatně. 

POZOR: ZMĚNA ON-LINE VÝUKY Z PONDĚLÍ NA ÚTERÝ (6. VYUČ. HOD.)

 

23. 3. ON-LINE VÝUKA:

A. KONTROLA DÚ:

  1. Která sloučenina je bohatší na chróm - Cr a o kolik procent %?

      a) síran chromový

      b) dusnatan chromitý

2. Která sloučenina je bohatší na chróm - měď(Cu) a o kolik procent %?

      a) uhličitan měďný

      b) dusičnan měďnatý

B. OPAKOVÁNÍ: Postup (osnova) při výpočtu z chemických rovnic

C. NOVÉ: VÝPOČTY Z CHEMICKÝCH ROVNIC - procvičování typových úloh (uč. str. 44)

 

26. 3. DOMÁCÍ PŘÍPRAVA:

DO CVIČNÉHO SEŠITU VYPOČÍTEJTE SLOVNÍ ÚLOHY:

 1. Která sloučenina je bohatší na rtuť - Hg a o kolik procent %?

      a) arzenitan rtuťnatý

      b) fosforečnan rtuťnatý

2. Která sloučenina je bohatší na hliník - Al a o kolik procent %?

      a) uhličitan hlinitý

      b) dusičnan hlinitý

Kontrola slovních úloh - 29. 3.

G2_CH_22. 3._ 26. 3.

 

Milí žáci,

posílám vám přehled učiva na období 22. 3. až 26. 3. Pracujte na zadání úkolů poctivě a samostatně.

22. 3. DOMÁCÍ PŘÍPRAVA:

1. Trénování chemických prvků PSP - názvy a značky ZPAMĚTI

 2. Písemně do cvičného sešitu zapište:

     Napište vzorce všech halogenidů s těmito kationty a pojmenujte je: K+, Ca2+, Al3+, Si4+, P5+, S6+

    

24. 3. ON-LINE VÝUKA:

1. KONTROLA DÚ:

  Pojmenujte prvky, zařaďte prvky podle vlastností a skupenství:

      - O, S, Mg, Al, N, Au, Cl, Cu, Na Ge, Pb, As, Hg, I, Ag, Zn

2. OPAKOVÁNÍ: dvouprvkové sloučeniny: Halogenidy  - charakteristika, významné halogenidy (výskyt, vlastnosti, využití)

3.. NOVÉ: DVOUPRVKOVÉ SLOUČENINY -  NÁZVOSLOVÍ HALOGENIDŮ (uč. str. 63)

    - tvorba názvu halogenidu z jeho vzorce

    - tvorba vzorce halogenidu z jeho názvu

   

      

 

 

 

 

   

      

G1_M_15. 3._ 19. 3.

Milí žáci,

posílám vám přehled učiva na období 15. 3. až 19. 3. Pracujte na zadání úkolů poctivě a samostatně.

DOMÁCÍ PŘÍPRAVA:

1. Do pravoúhlé soustavy souřadnic vyznačte body U [ - 3; - 2]; V [ 4; - 2]; Z [ - 3; 6]. Určete souřadnice bodu W tak, aby čtyřúhelník UVWZ byl obdélník. POSLAT DO UČEBNY - do 21.3.

2. Do pravoúhlé soustavy souřadnic vyznačte body A [ - 4; - 0]; B [ 6; 0]; C [ 0; 7]; D [ 2; 6]; E [ 4; - 2]; F [ - 3; 7]; G [ - 4; -2]. Změřte a zapište velikosti úseček AB; EB; AG. POSLAT DO UČEBNY - do 21.3.

3. PS: str. 4/ 24 + 25 POSLAT DO UČEBNY - do 21.3.
 

16. 3. ON-LINE VÝUKA:

1. NOVÉ: MNOŽINY (uč. str.8 - 10)

 - Soubor, skupina objektů

 - Prvky množiny

 - Prázdná množina

  

18. 3. ON-LINE VÝUKA:

1.  NOVÉ: MNOŽINY (uč. str.11 - 12) 

  - Výčet prvků

 - Vlastnosti prvků

 - Společná vlastnost prvků

 

 

 

19. 3. ON-LINE VÝUKA:

1. NOVÉ: MNOŽINY (uč. str.13 - 15) 

 - Podmnožina

 - Průnik množin

 - Sjednocení množin

 

 

G4_M_15. 3._ 19. 3.

Milí žáci,

posílám vám přehled učiva na období 15. 3. až 19. 3. Pracujte na zadání úkolů poctivě a samostatně.

 

DOMÁCÍ PŘÍPRAVA:

Připomeňte si  LINEÁRNÍ FUNKCE:

1.  PS: str. 35/43  POSLAT NA UČEBNU DO 21. 3.

2. PS: str. 35/ 44  POSLAT NA UČEBNU DO 21. 3.

3. PS: str. 35/45 - a + b  POSLAT NA UČEBNU DO 21. 3.

 

      

16. 3. ON-LINE VÝUKA:

1. Opakování: LINEÁRNÍ FUNKCE - úlohy - PS: str. 32 - 33

 2. NOVÉ: FUNKCE NEPŘÍMÁ ÚMĚRNOST (uč. str. 42) - předpis funkce nepřímá úměrnost, graf funkce nepřímé úměrnosti

     

19. 3. ON-LINE VÝUKA:

1. NEPŘÍMÁ ÚMĚRNOST - PROCVIČOVÁNÍ ÚLOH V PS: od str. 37

 

G2_CH_15. 3._ 19. 3.

Milí žáci,

posílám vám přehled učiva na období 15. 3. až 19. 3. Pracujte na zadání úkolů poctivě a samostatně.

15. 3. DOMÁCÍ PŘÍPRAVA:

1. Trénování chemických prvků PSP - názvy a značky ZPAMĚTI

 2. Písemně do cvičného sešitu zapište:

     Pojmenujte prvky, zařaďte prvky podle vlastností a skupenství:

      - O, S, Mg, Al, N, Au, Cl, Cu, Na Ge, Pb, As, Hg, I, Ag, Zn

   .

 

17. 3. ON-LINE VÝUKA:

1. KONTROLA DÚ:

  učebnice str. 46/ "sovička" číslo 1 + 2

  učebnice str. 46/ "sovička" číslo 3 + 4

2. OPAKOVÁNÍ: rozdělení chemických prvků v PSP

3.. NOVÉ: DVOUPRVKOVÉ SLOUČENINY - HALOGENIDY (uč. str. 63)

      - Charakteristika halogenidů

      - Významný halogenid: výskyt, vlastnosti, využití

      

 

G4_CH_15. 3._ 19. 3.

Milí žáci,

posílám vám přehled učiva na období 15. 3. až 19. 3. Pracujte na zadání úkolů poctivě a samostatně.

 

15. 3. ON-LINE VÝUKA:

1.TEST: ANORGANICKÉ A ORGANICKÉ NÁZVOSLOVÍ

2. Kontrola DÚ:

ZÁSTUPCI HYDROXYDERIVÁTŮ (uč. str. 56 - 58)

A. METHANOL - Vlastnosti, výroba, využití

B. ETHANOL - Vlastnosti, výroba, využití

C. GLYCEROL - Vlastnosti, výroba, využití

D. ETHYLENGLYKOL - Vlastnosti, výroba, využití

3. Opakování: FENOLY - definice, zástupcI, vlastnosti a využití

4. NOVÉ: KARBONYLOVÉ SLOUČENINY - charakteristika, dělení

 

18. 3. DOMÁCÍ PŘÍPRAVA:

Do sešitu teorie zapište zjištěné informace:

OPAKOVÁNÍ (uč. str. 68)

1. Doplňte chybějící výrazy - cv. 1

2. Vyberte z daných sloučenin halogenderiváty a napiš jejich strukturní vzorce - cv. 2

3.  Napište vzorce nitrobenzenu a aminobenzenu a odpovězte na zadané otázky - cv. 3

4. Urči, která sloučenina nepatří mezi kyslíkaté deriváty - cv. 4

5. Napiš vzorce mwthanolu a ethanolu, uveď rozdíly v jejich vlastnostech a užití. Proč je nebezpečná zámměna obou látek? - cv. 5

 

Kontrola vypracovaných témat proběhne na začátku ONLINE hodiny 22. 3.

G6_CH_15. 3._ 19. 3.

Milí žáci,

posílám vám přehled učiva na období 15. 3. až 19. 3. Pracujte na zadání úkolů poctivě a samostatně.

 

16. 3.  ON-LINE VÝUKA:

 1.   OPAKOVÁNÍ: ALKALICKÉ KOVY- vlastnosti, výskyt, výroba a použití

 2 .  KONTROLA DÚ:

       1. Hydroxid sodný - vlastnosti, výroba , použití

       2. Hydroxid draselný - vlastnosti, výroba , použití

       3. Jedlá soda - vlastnosti, použití

       4. Halit - vlastnosti, použití

       5. Uhličitan litný - využití

       6. Chilský ledek - využití

3. NOVÉ: KOORDINAČNÍ SLOUČENINY (KOMPLEXY)

 

18. 3. DOMÁCÍ PŘÍPRAVA:

Vyhledejte informace a zapište:

PRVKY 2. SKUPINY (II.A skupiny) PSP

1. Vypište prvky dle rostoucího protonového čísla

2. Zapište OBECNĚ elektronovou konfiguraci této skupiny

3. Zjistěte a zapište oxidační číslo prvků

4. Z této skupiny vypište prvky alkalických zemin

5. Zjistěte zbarvení plamenem u těchto prvků:  Ca, Sr, Ba

6. Který prvek z této skupiny je radioaktivní?

 

Kontrola domácí přípravy - 23. 3. v online hodině

G3_CH_15. 3._ 19. 3.

Milí žáci,

posílám vám přehled učiva na období 15. 3. až 19. 3. Pracujte na zadání úkolů poctivě a samostatně. 

POZOR: ZMĚNA ON-LINE VÝUKY Z PONDĚLÍ NA ÚTERÝ (6. VYUČ. HOD.)

 

16. 3. ON-LINE VÝUKA:

1. KONTROLA DÚ:

 A. Vypočítejte molární hmotnost Hydrogenfosforečnanu hlinitého

 B. Kolik molů odpovídá 300 g hydroxidu sodného?

 C. Vypočítejte koncentraci kyseliny jodovodíkové v 4 dm3 roztoku, který obsahuje 2 moly rozpuštěného jodovodíku.

2. TEST - molární hmotnost, látková koncentrace - úlohy

3. NOVÉ: VÝPOČTY Z CHEMICKÝCH ROVNIC - postup při řešení úloh (uč. str. 44)

 

19. 3. DOMÁCÍ PŘÍPRAVA:

DO CVIČNÉHO SEŠITU VYPOČÍTEJTE SLOVNÍ ÚLOHY:

 1. Která sloučenina je bohatší na chróm - Cr a o kolik procent %?

      a) síran chromový

      b) dusnatan chromitý

2. Která sloučenina je bohatší na chróm - měď(Cu) a o kolik procent %?

      a) uhličitan měďný

      b) dusičnan měďnatý

Kontrola slovních úloh - 23. 3.

G4_M_8. 3._ 12. 3.

Milí žáci,

posílám vám přehled učiva na období 8. 3. až 12. 3. Pracujte na zadání úkolů poctivě a samostatně.

 

DOMÁCÍ PŘÍPRAVA:

Připomeňte  LINEÁRNÍ FUNKCE - nezávislá a závislá proměnná, lineární koeficient, absolutní člen  - učebnice str. 32 - 34

PŘÍPRAVA NA TEST (NEPOSÍLAT)::

1. Nalezněte vzorec lineární funkce, jejíž graf prochází body:

    a) [3;0] a [2; 4]         

     b) [0;2] a [0; -1]       

     c) [-1;-2] a [0; 0]     

     d) [-5;0] a [4; 3]       

     e) [-11; -1] a [3; 5]    

     f) [1;-5] a [10; 6]   

2. PS: str. 30/22 + 24 (řešení úloh - konstantní funkce)   

      

9. 3. ON-LINE VÝUKA:

1. Opakování: LINEÁRNÍ FUNKCE nezávislá a závislá proměnná, lineární koeficient, absolutní člen

 2. NOVÉ: KONSTANTNÍ FUNKCE(uč. str. 39) - předpis konstantní funkce, graf konstantní funkce

     

12. 3. ON-LINE VÝUKA:

1. TEST: LINEÁRNÍ FUNKCE - URČENÍ VZORCE (PŘEDPISU) LINEÁRNÍ FUNKCE

 2. NOVÉ: GRAFICKÉ ŘEŠENÍ SOUSTAVY ROVNIC (uč. str. 40-41)

     -  

G1_M_8. 3._ 12. 3.

Milí žáci,

posílám vám přehled učiva na období 8. 3. až 12. 3. Pracujte na zadání úkolů poctivě a samostatně.

DOMÁCÍ PŘÍPRAVA:

V pracovním sešitu vypočítejte - PŘÍPRAVA NA TEST:

1. PS str. 43/16- Neposílat - kontrola v hodině (9. 3.)

2. PS str. 43/19 Neposílat - kontrola v hodině (11. 3.)

3. PS str. 44/20 Neposílat - kontrola v hodině (12. 3.)

 

 

9. 3. ON-LINE VÝUKA:

1. OPAKOVÁNÍ: Delší výpočty s předností početních operací (záporná čísla)  - PŘÍPRAVA NA TEST

2. NOVÉ: Pravoúhlá soustava souřednic (uč. str.47 - 57)

    - Číselná osa

    - Kartézská soustava souřednic

    - Počátek soustavy souřadnic

 

11. 3. ON-LINE VÝUKA:

1. OPAKOVÁNÍ: Delší výpočty s předností početních operací (záporná čísla) - PŘÍPRAVA NA TEST 

2. NOVÉ: Pravoúhlá soustava souřednic (uč. str.47 - 57)

3. Řešení příkladů (uč. str. 47 - 57)

 

12. 3. ON-LINE VÝUKA:

1. TEST -  Delší výpočty s předností početních operací (záporná čísla) 

2. NOVÉ: Pravoúhlá soustava souřednic (uč. str.47 - 57)

3. Řešení příkladů (PS. str. 46 - 48)

 

 

G6_CH_8. 3._ 12. 3.

Milí žáci,

posílám vám přehled učiva na období 8. 3. až 12. 3. Pracujte na zadání úkolů poctivě a samostatně.

 

9. 3.  ON-LINE VÝUKA:

 1.   OPAKOVÁNÍ: Elektrochemická řada (napětí) kovů - Beketovova řada kovů  + Alkalické kovy - zástupci, elektronová konfigurace zástupců   

 2 . NOVÉ - ALKALICKÉ KOVY

      Vlastnosti alkalických kovů

      Výskyt alkalických kovů

      Výroba a použití alkalických kovů

 

11. 3. DOMÁCÍ PŘÍPRAVA:

Vyhledejte informace a zapište:

SLOUČENINY ALKALICKÝCH KOVŮ

1. Hydroxid sodný - vlastnosti, výroba , použití

2. Hydroxid draselný - vlastnosti, výroba , použití

3. Jedlá soda - vlastnosti, použití

4. Halit - vlastnosti, použití

5. Uhličitan litný - využití

6. Chilský ledek - využití

Kontrola domácí přípravy - 15. 3. v online hodině

G4_CH_8. 3._ 12. 3.

Milí žáci,

posílám vám přehled učiva na období 8. 3. až 12. 3. Pracujte na zadání úkolů poctivě a samostatně.

 

8. 3. ON-LINE VÝUKA:

1. Cvičení: anorganické názvosloví + názvosloví uhlovodíků + halogenderivátů + dusíkatých derivátů

2. Kontrola DÚ:

 Napište do sešitu k názvům alkoholů jejich strukturní a racionální vzorce:

a) ethanol

b) penthanol

c) butanol

d) propanol

e) butan-1,2-diol

2. Opakování: KYSLÍKATÉ DERIVÁTY UHLOVODÍKŮ- ALKOHOLY (uč. str. 54) - definice, názvosloví

3. NOVÉ: FENOLY - definice, zástupcI, vlastnosti a využití

11. 3. DOMÁCÍ PŘÍPRAVA:

Do sešitu teorie zapište zjištěné informace:

ZÁSTUPCI HYDROXYDERIVÁTŮ (uč. str. 56 - 58)

1. METHANOL - Vlastnosti, výroba, využití

2. ETHANOL - Vlastnosti, výroba, využití

3. GLYCEROL - Vlastnosti, výroba, využití

4.ETHYLENGLYKOL - Vlastnosti, výroba, využití

15.3. TEST ANORGANICKÉ A ORGANICKÉ NÁZVOSLOVÍ

 

Kontrola vypracovaných témat proběhne na začátku ONLINE hodiny 15. 3.

G3_CH_8. 3._ 12. 3.

Milí žáci,

posílám vám přehled učiva na období 8. 3. až 12. 3. Pracujte na zadání úkolů poctivě a samostatně. 

POZOR: ZMĚNA ON-LINE VÝUKY Z PONDĚLÍ NA ÚTERÝ (6. VYUČ. HOD.)

 

9. 3. ON-LINE VÝUKA:

1. KONTROLA DÚ:

 a) Vypočítejte molární hmotnost modré skalice (CuSO. 5 H20)

 b) Kolik molů odpovídá 250 g hydroxidu draselného?

 c) Vypočítejte koncentraci kyseliny bromovodíkové v 2 dm3 roztoku, který obsahuje 0,4 mol rozpuštěného bromovodíku.

2. NOVÉ: VÝPOČTY Z CHEMICKÝCH VZORCŮ -  procvičování slovních úloh

 

12. 3. DOMÁCÍ PŘÍPRAVA:

DO CVIČNÉHO SEŠITU VYPOČÍTEJTE SLOVNÍ ÚLOHY:

 1. Vypočítejte molární hmotnost Hydrogenfosforečnanu hlinitého

 2. Kolik molů odpovídá 300 g hydroxidu sodného?

 3. Vypočítejte koncentraci kyseliny jodovodíkové v 4 dm3 roztoku, který obsahuje 2 moly rozpuštěného jodovodíku.

16. 3. TEST - molární hmotnost, látková koncentrace - úlohy

G2_CH_8. 3._ 12. 3.

Milí žáci,

posílám vám přehled učiva na období 8. 3. až 12. 3. Pracujte na zadání úkolů poctivě a samostatně.

8. 3. DOMÁCÍ PŘÍPRAVA:

1. Trénování chemických prvků PSP - názvy a značky ZPAMĚTI

 2. Písemně do cvičného sešitu odpovězte na otázky:

     učebnice str. 46/ "sovička" číslo 1 + 2

     učebnice str. 46/ "sovička" číslo 3 + 4

   .

 

10. 3. ON-LINE VÝUKA:

1. KONTROLA DÚ:

   učebnice str. 36/ "sovička" číslo 6/1,2

   učebnice str. 36/ "sovička" číslo 7

2. OPAKOVÁNÍ:  IONTY - kation, anion, iontové sloučeniny

3.. NOVÉ: ROZDĚLENÍ CHEMICKÝCH PRVKŮ (uč. str. 46- 47)

     Dělení podle skupenství

     Dělení podle výskytu

     Dělení podle vlastností

G1_M_22. 2._ 26. 2.

Milí žáci,

posílám vám přehled učiva na období 22. 2. až 26. 2. Pracujte na zadání úkolů poctivě a samostatně.

DOMÁCÍ PŘÍPRAVA:

V pracovním sešitu vypočítejte:

1. PS: str. 36 - celá strana  - Neposílat - kontrola v hodině

2. Učebnice str. 46/2 + 3 POSLAT DO GOOGLE UČEBNY DO 28. 2.

 

 

23. 2. ON-LINE VÝUKA:

DELŠÍ VÝPOČTY BEZ PŘEDNOSTÍ (ZÁPORNÁ ČÍSLA)

1. OPAKOVÁNÍ: VÝHODNÉ SČÍTÁNÍ, ODČÍTÁNÍ, NÁSOBENÍ DELŠÍCH VÝPOČTŮ

2. DĚLENÍ V DELŠÍCH VÝPOČTECH

3. Úlohy k přípravě na test (PS str. 37/23 - 28)

 

25. 2. ON-LINE VÝUKA:

DELŠÍ VÝPOČTY S PŘEDNOSTÍ POČETNÍCH OPERACÍ (ZÁPORNÁ ČÍSLA)

1.TEST : Delší výpočty bez předností (záporná čísla)

2. NOVÉ: Pravidla při delších výpočtech s předností početních operací (záporná čísla) - vzorové příklady

 

 

26. 2. ON-LINE VÝUKA:

DELŠÍ VÝPOČTY S PŘEDNOSTÍ POČETNÍCH OPERACÍ (ZÁPORNÁ ČÍSLA)

1. OPAKOVÁNÍ: pravidla při řešení delších výpočtů se zápornými desetinnými čísly

2. Úlohy k procvičení (PS str. 39 - 40)

G4_M_22. 2._ 26. 2.

Milí žáci,

posílám vám přehled učiva na období 22. 2. až 26. 2. Pracujte na zadání úkolů poctivě a samostatně.

 

DOMÁCÍ PŘÍPRAVA:

Připomeňte  LINEÁRNÍ FUNKCE - nezávislá a závislá proměnná, lineární koeficient, absolutní člen  - učebnice str. 32 - 34

Vypočítejte:

1. Nalezněte vzorec lineární funkce, jejíž graf prochází body:

    a) [0; 3] a [2; 4]         POSLAT NA GOOGLE UČEBNU DO 28. 2.

     b) [2; 0] a [0; -1]       POSLAT NA GOOGLE UČEBNU DO 28. 2.

     c) [-2; -1] a [0; 0]      POSLAT NA GOOGLE UČEBNU DO 28. 2.

     d) [0; -5] a [4; 3]       POSLAT NA GOOGLE UČEBNU DO 28. 2.

     e) [-1; -11] a [3; 5]     POSLAT NA GOOGLE UČEBNU DO 28. 2.

     f) [-5; 1] a [10; 6]       POSLAT NA GOOGLE UČEBNU DO 28. 2.

 

23. 2. ON-LINE VÝUKA:

1. Opakování: LINEÁRNÍ FUNKCE nezávislá a závislá proměnná, lineární koeficient, absolutní člen

 2. NOVÉ: URČENÍ PŘEDPISU LINEÁRNÍ FUNKCE Z GRAFU (uč. str. 36)

     -  Řešení vzorových příkladů (uč. str. 37 - 38)

 

 

26. 2. ON-LINE VÝUKA:

1. Opakování: LINEÁRNÍ FUNKCE nezávislá a závislá proměnná, lineární koeficient, absolutní člen

 2. SESTAVENÍ PŘEDPISU LINEÁRNÍ FUNKCE Z GRAFU

     -  Procvičování příkladů (PS - 28 -29)

 

 

G4_CH_22. 2._ 26. 2.

Milí žáci,

posílám vám přehled učiva na období 22. 2. až 26. 2. Pracujte na zadání úkolů poctivě a samostatně.

 

22. 2. ON-LINE VÝUKA:

 

1. Cvičení: anorganické názvosloví + názvosloví uhlovodíků + halogenderivátů + dusíkatých derivátů

2. Kontrola DÚ:

    1. Jaké jsou vlastnosti halogenderivátů?

    2. Jaké využití tetrafluorethylenu?

    3. Co se vyrábí z vinylchloridu?

    4. Čím jsou nebezpečné freony?

    5. Podle čeho se rozdělují dusíkaté deriváty?

    6. Jaké vlastnosti mají dusíkaté deriváty uhlovodíků a kde se využívají?

3.. Opakování: KYSLÍKATÉ DERIVÁTY UHLOVODÍKŮ- rozdělení kyslíkatých derivátů uhlovodíků(uč. str. 54)

3. NOVÉ: ALKOHOLY (uč. str. 54) - definice, názvosloví

25. 2. DOMÁCÍ PŘÍPRAVA:

Do cvičného sešitu odpovězte na otázky:

1. Napište do sešitu k názvům alkoholů jejich strukturní a racionální vzorce:

a) ethanol

b) penthanol

c) butanol

d) propanol

e) butan-1,2-diol

Kontrola vypracovaných témat proběhne na začátku ONLINE hodiny 8. 3.

G3_CH_22. 2._ 26. 2.

Milí žáci,

posílám vám přehled učiva na období 22. 2. až 26. 2. Pracujte na zadání úkolů poctivě a samostatně. 

POZOR: ZMĚNA ON-LINE VÝUKY Z PONDĚLÍ NA ÚTERÝ (6. VYUČ. HOD.)

 

23. 2. ON-LINE VÝUKA:

1. KONTROLA DÚ:

 A.  Určete prvek, jehož látkové množství 0.25 molu má hmotnost 8 g

 B. Jaká je koncentrace chloridu sodného, který má objem 2 dm3 a obsahuje 0,4 molu rozpuštěného chloridu sodného (NaCl)?

3. NOVÉ: VÝPOČTY Z CHEMICKÝCH VZORCŮ -  procvičování slovních úloh

 

26. 2. DOMÁCÍ PŘÍPRAVA:

DO CVIČNÉHO SEŠITU VYPOČÍTEJTE SLOVNÍ ÚLOHY:

 1. Vypočítejte molární hmotnost modré skalice (CuSO. 5 H20)

 2. Kolik molů odpovídá 250 g hydroxidu draselného?

 3. Vypočítejte koncentraci kyseliny bromovodíkové v 2 dm3 roztoku, který obsahuje 0,4 mol rozpuštěného bromovodíku.

G6_CH_22. 2._ 26. 2.

Milí žáci,

posílám vám přehled učiva na období 22. 2. až 26. 2. Pracujte na zadání úkolů poctivě a samostatně.

 

23. 2.  ON-LINE VÝUKA:

 1.   OPAKOVÁNÍ: Koroze, ochrana před korozí     

 2 . NOVÉ - Elektrochemická řada (napětí) kovů - Beketovova řada kovů

a) Ušlechtilé kovy

b) Neušlechtilé neušlechtilé

c) Redukční účinky kovů

d) Reaktivita kovů

 

25. 2. DOMÁCÍ PŘÍPRAVA:

Vyhledejte informace a zapište:

KOVY I.A  SKUPINY = ALKALICKÉ KOVY

Zapište chemické prvky dle rostoucího protonového čísla

Zapište elektronovou kofiguraci Lithia - L I

Zapište elektronovou kofiguracI Sodíku - Na

Zapište elektronovou kofiguraci Draslíku - K

 

G2_CH_22. 2._ 26. 2.

Milí žáci,

posílám vám přehled učiva na období 22. 2. až 26. 2. Pracujte na zadání úkolů poctivě a samostatně.

22. 2. DOMÁCÍ PŘÍPRAVA:

1. Trénování chemických prvků PSP - názvy a značky ZPAMĚTI

 2. Písemně do cvičného sešitu odpovězte na otázky:

     učebnice str. 36/ "sovička" číslo 6/1,2

     učebnice str. 36/ "sovička" číslo 7

   .

 

24. 2. ON-LINE VÝUKA:

1. TEST - OKRUHY Č. 14 - 19

2. KONTROLA DÚ:

    učebnice str. 37/1, 2, 3  

3. OPAKOVÁNÍ:  IONTY - kation, anion

4.. NOVÉ: Iontové sloučeniny (uč. str. 36- 37)

G4_M_15. 2._ 19. 2.

Milí žáci,

posílám vám přehled učiva na období 15. 2. až 19. 2. Pracujte na zadání úkolů poctivě a samostatně.

 

DOMÁCÍ PŘÍPRAVA:

Připomeňte  LINEÁRNÍ FUNKCE - nezávislá a závislá proměnná, lineární koeficient, absolutní člen  - učebnice str. 32 - 34

V pracovním sešitu vypočítejte:

1. Úlohy k procvičení:  PS: str. 26/10 - neposílat

2. Úlohy k procvičení:  PS - str. 27/ celá strana POSLAT NA GOOGLE UČEBNU DO 21. 2. 

 

16. 2. ON-LINE VÝUKA:

TEST: Funkce - obecně, Přímá úměrnost

LINEÁRNÍ FUNKCE - řešení typových úloh úloh

 1. Lineární funkce - PS  str. 25

 2. Lineární funkce - PS str. 26

 

19. 2. ON-LINE VÝUKA:

1. TEST: Funkce - obecně, Přímá úměrnost

 2. LINEÁRNÍ FUNKCE -  Sestavení předpisu lineární funkce uč. str. 35 - 37

 

G1_M_15. 2._ 19. 2.

Milí žáci,

posílám vám přehled učiva na období 15. 2. až 19. 2. Pracujte na zadání úkolů poctivě a samostatně.

DOMÁCÍ PŘÍPRAVA:

V pracovním sešitu vypočítejte:

1. PS: str. 30/25 + 26 - NEPOSÍLAT -  KONTROLA V HODINĚ 23. 2.

2. PS: str. 33 - celá strana - POSLAT NA GOOGLE UČEBNU DO 21. 2.

 

 

16. 2. ON-LINE VÝUKA:

DELŠÍ VÝPOČTY BEZ PŘEDNOSTÍ (ZÁPORNÁ ČÍSLA)

1. TEST : ZÁPORNÁ DESETINNÁ ČÍSLA 

2. OPAKOVÁNÍ: VÝHODNÉ SČÍTÁNÍ, ODČÍTÁNÍ, NÁSOBENÍ DELŠÍCH VÝPOČTŮ

3. DĚLENÍ V DELŠÍCH VÝPOČTECH

3. Úlohy k procvičení (uč. str. 41 - 42)

 

18. 2. ON-LINE VÝUKA:

DELŠÍ VÝPOČTY BEZ PŘEDNOSTÍ (ZÁPORNÁ ČÍSLA)

1. OPAKOVÁNÍ: pravidla při řešení delších výpočtů se zápornými desetinnými čísly

2. Úlohy k procvičení (PS str. 34 - 35)

 

19. 2. ON-LINE VÝUKA:

DELŠÍ VÝPOČTY BEZ PŘEDNOSTÍ (ZÁPORNÁ ČÍSLA)

1. OPAKOVÁNÍ: pravidla při řešení delších výpočtů se zápornými desetinnými čísly

2. Úlohy k procvičení (PS str. 35 - 36)

 

G6_CH_15. 2._ 19. 2.

Milí žáci,

posílám vám přehled učiva na období 15. 2. až 19. 2. Pracujte na zadání úkolů poctivě a samostatně.

 

16. 2.  ON-LINE VÝUKA:

 

 1. TEST: Anorganické názvosloví + okruhy od otázky č. 15

 2.   OPAKOVÁNÍ: Výroba kovů - postupy při výrobě kovů z rudy

 3 . NOVÉ - ELEKTROLÝZA 

a) Elektrolýza taveniny - charakteristika, postup, chemická reakce a její zápis

b) Elektrolýza vodného roztoku - charakteristika, postup, chemická reakce a její zápis

      - prezentace + video (E. Rosová)

 

18. 2. DOMÁCÍ PŘÍPRAVA:

Vyhledejte informace a zapište::

Co je koroze?

Čeho se týká koroze?

Jaké jsou ochrany před korozí?

G4_CH_15. 2._ 19. 2.

Milí žáci,

posílám vám přehled učiva na období 15. 2. až 19. 2. Pracujte na zadání úkolů poctivě a samostatně.

 

15. 2. ON-LINE VÝUKA:

 

1. Cvičení: anorganické názvosloví + názvosloví uhlovodíků + halogenderivátů + dusíkatých derivátů

2.. Opakování: Dusíkaté deriváty uhlovodíků - vlastnosti, využití + zástupci - DÚ (uč. str. 53)

3. NOVÉ: KYSLÍKATÉ DERIVÁTY UHLOVODÍKŮ- rozdělení kyslíkatých derivátů uhlovodíků(uč. str. 54)

18. 2. DOMÁCÍ PŘÍPRAVA:

Do cvičného sešitu odpovězte na otázky:

1. Jaké jsou vlastnoti halogenderivátů?

2. Jaké využití tetrafluorethylenu?

3. Co se vyrábí z vinylchloridu?

4. Čím jsou nebezpečné freony?

5. Podle čeho se rozdělují dusíkaté deriváty?

6. Jaké vlastnosti mají dusíkaté deriváty uhlovodíků a kde se využívají?

 

Kontrola vypracovaných témat proběhne na začátku ONLINE hodiny 22. 2.

G3_CH_15. 2._ 19. 2.

Milí žáci,

posílám vám přehled učiva na období 15. 2. až 19. 2. Pracujte na zadání úkolů poctivě a samostatně. 

POZOR: ZMĚNA ON-LINE VÝUKY Z PONDĚLÍ NA ÚTERÝ (6. VYUČ. HOD.)

 

16. 2. ON-LINE VÝUKA:

1. TEST: Výpočet molární hmotnosti sloučenin 

2. KONTROLA DÚ:

 A. Vypočítejte, jaké látkové množství odpovídá hmotnosti 200 g hydroxidu sodného NaOH.

 B. Vypočítejte koncentraci roztoku chloridu sodného, který v 500cm3 obsahuje 0,5 molu chloridu sodného.

 C. Koncentrace roztoku chloridu sodného je 0,5 mol/dm3. Jaké látkové množství chloridu sodného je v objemu 500 cm3 tohoto roztoku.

3. NOVÉ: VÝPOČTY Z CHEMICKÝCH VZORCŮ -  určování hmotnosti jednotlivých prvků ve sloučenině ( uč. str. 43) 

 

19. 2. DOMÁCÍ PŘÍPRAVA:

DO CVIČNÉHO SEŠITU VYPOČÍTEJTE SLOVNÍ ÚLOHY:

 1. Určete prvek, jehož látkové množství 0.25 molu má hmotnost 8 g.

 2. Jaká je koncentrace chloridu sodného, který má objem 2 dm3 a obsahuje 0,4 molu rozpuštěného chloridu sodného (NaCl)?

G2_CH_15. 2._ 19. 2.

Milí žáci,

posílám vám přehled učiva na období 15. 2. až 19. 2. Pracujte na zadání úkolů poctivě a samostatně.

15. 2. DOMÁCÍ PŘÍPRAVA:

1. Trénování chemických prvků PSP - názvy a značky ZPAMĚTI

 2. Písemně do cvičného sešitu odpovězte na otázky:

     učebnice str. 37/1, 2, 3 POSLAT DO UČEBNY CH - do 21. 2. 

   .

 

17. 2. ON-LINE VÝUKA:

1. KONTROLA DÚ:

     a) V PSP vyhledejte prvky s protonovým číslem 3, 6, 13, 17, 24, 33.

     b) Napište své jméno a příjmení, vyhledejte v nich chemické značky prvků a prvky pojmenujte

     c) Jeden z chemických prvků se jmenuje Einsteinium, podle Alberta Einsteina. Vyhledejte co nejvíce informací o Albertu Einsteinovi.

     c)  Jak se nazývá základní stavební jednotka látek?

     d)  Namalujte její model a popište jednotlivé části.

2. OPAKOVÁNÍ: Chemické sloučeniny, chemický vzorec (učebnice str. 35)

3. NOVÉ: IONTY - kation, anion, iontové sloučeniny (uč. str. 36- 37)

G1_M_8. 2._ 12. 2.

Milí žáci,

posílám vám přehled učiva na období 8. 2. až 12. 2. Pracujte na zadání úkolů poctivě a samostatně.

DOMÁCÍ PŘÍPRAVA:

V pracovním sešitu vypočítejte:

1. PS: str. 25 - celá strana - NEPOSÍLAT - KONTROLA V HODINĚ 16. 2.

2. PS: str. 26 - celá strana - POSLAT NA GOOGLE UČEBNU DO 14. 2.

 

 

9. 2. ON-LINE VÝUKA:

ZÁPORNÁ DESETINNÁ ČÍSLA

1. OPAKOVÁNÍ : CELÁ ČÍSLA - TEST

2.  Záporná desetinná čísla . znaménkové pravidlo

3. Úlohy k procvičení (uč. str. 37)

 

11. 2. ON-LINE VÝUKA:

 ZÁPORNÁ DESETINNÁ ČÍSLA

1. OPAKOVÁNÍ: znaménkové pravidlo při výpočtech se zápornými desetinnými čísly

2. Úlohy k procvičení (PS str. 27 - 28)

 

12. 2. ON-LINE VÝUKA:

DELŠÍ VÝPOČTY BEZ PŘEDNOSTÍ (ZÁPORNÁ ČÍSLA)

1. OPAKOVÁNÍ: záporná desetinná čísla

2. Delší výpočty bez přednosti (uč. str. 38 - 41)

 

 

G4_M_8. 2._ 12. 2.

Milí žáci,

posílám vám přehled učiva na období 8. 2. až 12. 2. Pracujte na zadání úkolů poctivě a samostatně.

 

DOMÁCÍ PŘÍPRAVA:

Připomeňte  Funkce PŘÍMÁ ÚMĚRNOST: nezávislá a závislá proměnná, koeficient přímé úměrnosti - učebnice str. 22 - 31

V pracovním sešitu vypočítejte:

1. Úlohy k procvičení:  PS: str. 22/ 28 + 30 + 31 do ŠS - neposílat

2. Úlohy k procvičení:  PS - str. 23/ celá strana POSLAT NA GOOGLE UČEBNU DO 14. 2. 

 

9. 2. ON-LINE VÝUKA:

GRAF PŘÍMÉ ÚMĚRNOSTI  - řešení typových úloh

 1. Grafy přímé úměrnosti - učebnice str. 21/2

 2. Grafy přímé úměrnosti -  PS str. 20/22

 3. Grafy přímé úměrnosti - PS str. 21/23 - 25

 

12. 2. ON-LINE VÝUKA:

1. Grafy přímé úměrnosti  - PS str. 22/26

 2. LINEÁRNÍ FUNKCE -  předpis funkce, závislá a nezávislá proměnná, koeficienty lineární funkce uč. str. 33

 3. LINEÁRNÍ FUNKCE - graf lineární funkce uč. str. 34

 

G6_CH_8. 2._ 12. 2.

Milí žáci,

posílám vám přehled učiva na období 8. 2. až 12. 2. Pracujte na zadání úkolů poctivě a samostatně.

 

9. 2.  ON-LINE VÝUKA:

 

A. OPAKOVÁNÍ: Anorganické názvosloví + kovy v PSP

    OPAKOVÁNÍ: Slitiny kovů - BRONZ, MOSAZ, PÁJKA, DURAL (chemické složení, vlastnosti a použití)

    OPAKOVÁNÍ: Struktura kovů

B. ON-LINE: NOVÉ - VÝROBA KOVŮ

1. Postupy při výrobě kovů z rudy (chemické reakce)

2. Aluminotermie, Kalciotermie

3. Elekzrolýza

 

11. 2. DOMÁCÍ PŘÍPRAVA:

Vyhledejte informace a zapište::

ELEKTROLÝZA

a) Elektrolýza taveniny - charakteristika, postup, chemická reakce a její zápis

b) Elektrolýza vodného roztoku - charakteristika, postup, chemická reakce a její zápis

 

G4_CH_8. 2._ 12. 2.

Milí žáci,

posílám vám přehled učiva na období 8. 2. až 12. 2. Pracujte na zadání úkolů poctivě a samostatně.

 

8. 2. ON-LINE VÝUKA:

TEST: UHLOVODÍKY

1. Cvičení: anorganické názvosloví + názvosloví uhlovodíků + halogenderivátů

2.. Opakování: HALOGENDERIVÁTY - vlastnosti, využití + zástupci (uč. str. 51 - 52)

3. NOVÉ: DUSÍKATÉ DERIVÁTY- definice, nitroderiváty + aminoderiváty, názvosloví + zástupci dusíkatých derivátů (uč. str. 53)

11. 2. DOMÁCÍ PŘÍPRAVA:

Do sešitu teorie  přečtěte a zapište:

Zástupci dusíkatých derivátů

1NITROBENZEN - vlastnosti a využití (uč. str. 53)

2. TRINITROTOLUEN - vlastnoti a využití (uč. str. 53) 

3. ANILÍN - vlastnosti a využití (uč. str. 53)

Kontrola vypracovaných témat proběhne na začátku ONLINE hodiny 15. 2.

G3_CH_8. 2._ 12. 2.

Milí žáci,

posílám vám přehled učiva na období 8. 2. až 12. 2. Pracujte na zadání úkolů poctivě a samostatně. 

POZOR: ZMĚNA ON-LINE VÝUKY Z PONDĚLÍ NA ÚTERÝ (6. VYUČ. HOD.)

 

9. 2. ON-LINE VÝUKA:

1. TEST: Výpočet molární hmotnosti sloučenin + názvosloví

2. KONTROLA DÚ:

     1. Vypočítejte hmotnost 5 molů kyseliny sírové (H2SO4).

     2. Vypočítejte hmotnost mědi v 80 g síranu měďnatého ( CuSO4).

     3. Vypočítejte neznámé látky, když n = 0,5 molu a M = 16 g/mol.

3. NOVÉ: LÁTKOVÁ KONCENTRACE -  definice, značka, jednotka, vzorec pro výpočty koncentrací +řešení slovních úloh a jejich postup ( uč. str. 43) 

 

12. 2. DOMÁCÍ PŘÍPRAVA:

DO CVIČNÉHO SEŠITU VYPOČÍTEJTE SLOVNÍ ÚLOHY:

 1. Vypočítejte, jaké látkové množství odpovídá hmotnosti 200 g hydroxidu sodného NaOH.

 2. Vypočítejte koncentraci roztoku chloridu sodného, který v 500cm3 obsahuje 0,5 molu chloridu sodného.

 3. Koncentrace roztoku chloridu sodného je 0,5 mol/dm3. Jaké látkové množství chloridu sodného je v objemu 500 cm3 tohoto roztoku.

G2_CH_8. 2._ 12. 2.

Milí žáci,

posílám vám přehled učiva na období 8. 2. až 12. 2. Pracujte na zadání úkolů poctivě a samostatně.

8. 2. DOMÁCÍ PŘÍPRAVA:

1. Trénování chemických prvků PSP - názvy a značky ZPAMĚTI

 2. Písemně do cvičného sešitu odpovězte na otázky:

     a) V PSP vyhledejte prvky s protonovým číslem 3, 6, 13, 17, 24, 33.

     b) Napište své jméno a příjmení, vyhledejte v nich chemické značky prvků a prvky pojmenujte

     c) Jeden z chemických prvků se jmenuje Einsteinium, podle Alberta Einsteina. Vyhledejte co nejvíce informací o Albertu Einsteinovi.

     c)  Jak se nazývá základní stavební jednotka látek?

     d)  Namalujte její model a popište jednotlivé části.

 

10. 2. ON-LINE VÝUKA:

1. TEST - Určování druhu vazby 

2. OPAKOVÁNÍ- chemické prvky a jejich značky (PSP) + kontrola určování druhu vazeb (DÚ)

3. OPAKOVÁNÍ: Složení molekul + chemické sloučeniny (učebnice str. 35)

4. NOVÉ: Chemický vzorec (uč. str. 35) + Ionty - kation, anion (uč. str. 36)

 

G4_CH_1. 2._ 5. 2.

Milí žáci,

posílám vám přehled učiva na období 1. 2. až 5. 2. Pracujte na zadání úkolů poctivě a samostatně.

 

1. 2. ON-LINE VÝUKA:

1. Cvičení: anorganické názvosloví + názvosloví uhlovodíků

2.. Opakování:DĚLENÍ DERIVÁTŮ UHLOVO DÍKŮ - (uč. str. 48), HALOGENDERIVÁTY - definice + tvoření názvu ze vzorce (uč. str. 50)

4. NOVÉ: HALOGENDERIVÁTY - tvoření vzorce halogenderivátů z jeho názvu

4. 2. DOMÁCÍ PŘÍPRAVA:

Do sešitu teorie  přečtěte a zapište:

1. Vlastnosti a využití halogenderivátů ( uč. str. 51)

2. Zástupci halogenderivátů: TETRACHLORMETHAN + TETRAFLUORMETHYLEN (chemický vzorec, využití) - uč. str. 51 - 52

3. Zástupci halogenderivátů: VINYLCHLORID + FREONY (chemický vzorec, využití) - uč. str. 52

Kontrola vypracovaných témat proběhne na začátku ONLINE hodiny 8. 2.

 

G3_CH_1. 2._ 5. 2.

Milí žáci,

posílám vám přehled učiva na období 1. 2. až 5. 2. Pracujte na zadání úkolů poctivě a samostatně. 

 

1. 2. ON-LINE VÝUKA:

1. Procvičování anorganického názvosloví včetně hydrogensolí  a hydrátů solí

2. Opakování - látkové množství, molární hmotnost, Avogadrova konstanta: označení, jednotka, definice (uč. str. 42)

3. NOVÉ: MOLÁRNÍ HMOTNOST - řešení slovních úloh a jejich postup ( uč. str. 42) 

 

4. 2. DOMÁCÍ PŘÍPRAVA:

DO CVIČNÉHO SEŠITU VYPOČÍTEJTE SLOVNÍ ÚLOHY:

 1. Vypočítejte hmotnost 5 molů kyseliny sírové (H2SO4).

 2. Vypočítejte hmotnost mědi v 80 g síranu měďnatého ( CuSO4).

 3. Vypočítejte neznámé látky, když n = 0,5 molu a M = 16 g/mol.

 

 

 

G2_CH_1. 2._ 5. 2.

Milí žáci,

posílám vám přehled učiva na období 1. 2. až 5. 2. Pracujte na zadání úkolů poctivě a samostatně.

1. 2. DOMÁCÍ PŘÍPRAVA:

1. Trénování chemických prvků PSP - názvy a značky ZPAMĚTI

 2. Písemně do cvičného sešitu určete druh chemické vazby ve sloučenině (na základě rozdílu elektronegativit)

     a) HBr

     b) FeO

     c)  P4

     d) KI

 

  

3. 2. ON-LINE VÝUKA:

1. OPAKOVÁNÍ- chemické prvky a jejich značky (PSP) + kontrola cvičení uč. str. 33/ 1 + 2

2. OPAKOVÁNÍ: ELEKTRONEGATIVITA + TYPY CHEMICKÝCH VAZEB (učebnice str. 34)

3. OPAKOVÁNÍ : Určování druhu vazby ve sloučenině - výpočty

3.  NOVÉ: SLOŽENÍ MOLEKUL + CHEMICKÉ SLOUČENINY (uč. str. 35)

G8A_CH_1. 2._ 5. 2.

Milí studenti,

posílám vám přehled učiva na období 1. 2. až 5. 2. Pracujte na zadání úkolů poctivě a samosta

 

3. 2. ON-LINE VÝUKA:

1. Opakování: názvosloví anorganocké, názvosloví ketonů

2. Opakování: Nukleové kyseliny - definice, charakteristika, primární struktura nukleových kyselin

NOVÉ:

2. NUKLEOVÉ KYSELINY- sekundární struktura nukleových kyselin PREZENTACE (Bielovič)

3. NUKLEOVÉ KYSELINY- terciální struktura nukleových kyselin PREZENTACE (Bielovič)

G1_M_1. 2._ 5. 2.

Milí žáci,

posílám vám přehled učiva na období 1. 2. až 5. 2. Pracujte na zadání úkolů poctivě a samostatně.

DOMÁCÍ PŘÍPRAVA:

V pracovním sešitu vypočítejte:

1. PS: str. 17  - celá strana  -  NEPOSÍLAT

2. PS: str. 18 - celá strana - POSLAT NA GOOGLE UČEBNU DO 31. 1.

3. PS: str. 20 - celá strana - POSLAT NA GOOGLE UČEBNU DO 31. 1.

 

 

2. 2. ON-LINE VÝUKA:

NÁSOBENÍ A DĚLENÍ CELÝCH ČÍSEL 

1. OPAKOVÁNÍ :SČÍTÁNÍ A ODČÍTÁNÍ CELÝCH ČÍSEL

2.  PS. str. 19/14 - 19 - Násobení a dělení desetinných čísel

 

 

 

5. 2. ON-LINE VÝUKA:

NÁSOBENÍ A DĚLENÍ CELÝCH ČÍSEL 

1. OPAKOVÁNÍ: znaménkové pravidlo při násobení a dělení celých čísel

2. Do ŠS: PS - str. 21/ 28 - 31

3. Do ŠS: PS - str. 22/32 - 35

 

 

 

 

G6_CH_1. 2._ 5. 2.

 

Milí žáci,

posílám vám přehled učiva na období 1. 2. až 5. 2. Pracujte na zadání úkolů poctivě a samostatně.

 

2. 2.  ON-LINE VÝUKA:

 

A. OPAKOVÁNÍ: Anorganické názvosloví + kovy v PSP, kovová vazba, kovová mřížka, vlastnosti kovů

B. ON-LINE: NOVÉ - STRUKTURA KOVŮ

1. Nejtěsnšjší uspořádání: krychlová plošně centrovaná mřížka, šesterečná mřížka

2. Méně těsné uspořádání : krychlová prostorově centrovaná mřížka

 

4. 2. DOMÁCÍ PŘÍPRAVA:

Vyhledejte informace a zapište::

KOVY - SLITINY KOVŮ

1. BRONZ - chemické složení, vlastnosti, použití

2. MOSAZ - chemické složení, vlastnosti, použití

3. PÁJKA - chemické složení, vlastnosti, použití

4. DURAL - chemické složení, vlastnosti, použití

G4_M_1. 2._ 5. 2.

Milí žáci,

posílám vám přehled učiva na období 1. 2. až 5. 2. Pracujte na zadání úkolů poctivě a samostatně.

 

DOMÁCÍ PŘÍPRAVA:

Připomeňte  Funkce PŘÍMÁ ÚMĚRNOST: nezávislá a závislá proměnná, koeficient přímé úměrnosti - učebnice str. 22 - 31

V pracovním sešitu vypočítejte:

1. Úlohy k procvičení:  PS: str. 18/ 10 -14 POSLAT NA GOOGLE UČEBNU DO 7. 2. 

2. Úlohy k procvičení:  PS - str. 19/ celá strana POSLAT NA GOOGLE UČEBNU DO 7. 2. 

 

3. 2. ON-LINE VÝUKA:

GRAF PŘÍMÉ ÚMĚRNOSTI 

 1. Grafy přímé úměrnosti učebnice str. 27 - 30

 2. Konstrukce grafu přímé úměrnosti - vzorový příklad

2. Vzorové příklady: učebnice str 28/ 6 + 7

3. Vzorové příklady: učebnice str 30/ 8 + 9

 

 

5. 2. ON-LINE VÝUKA:

1. Grafy přímé úměrnosti učebnice str. 27 - 30

2. Vzorové příklady: učebnice str 28/ 6 + 7

3. Procvičovací úlohy: PS str. 20 - 22

G1_M_25. 1._ 26. 1

Milí žáci,

posílám vám přehled učiva na období 25. 1. až 26. 1. Pracujte na zadání úkolů poctivě a samostatně.

 

26. 1. ON-LINE VÝUKA:

NÁSOBENÍ A DĚLENÍ CELÝCH ČÍSEL 

1. TEST - sčítání a odčítání celých čísel

2.  Opakování znaménkového pravidla při násobení a dělení celých čísel

3. ŠS: CVIČENÍ -  str. uč. 27/ 2 - 8

 

 

 

G3_CH_25. 1._ 26. 1.

Milí žáci,

posílám vám přehled učiva na období 25. 1. až 26. 1. Pracujte na zadání úkolů poctivě a samostatně. 

 

25. 1. ON-LINE VÝUKA:

1. Procvičování anorganického názvosloví včetně hydrogensolí  a hydrátů solí

2. Kontrola správnosti odpovědí - učebnice str. 85 :otázky 13 - 17

3. Opakování - látkové množství, molární hmotnost, Avogadrova konstanta: označení, jednotka, definice (uč. str. 42)

3. NOVÉ: MOLÁRNÍ HMOTNOST - řešení slovních úloh a jejich postup ( uč. str. 42)

 

 

 

G4_CH_25. 1._ 26. 1.

Milí žáci,

posílám vám přehled učiva na období 25. 1. až 26. 1. Pracujte na zadání úkolů poctivě a samostatně.

 

25. 1. ON-LINE VÝUKA:

1. Cvičení: anorganické a organické názvosloví

2. KONTROLA VYPRACOVANÝCH OTÁZEK

        1. Učebnice str. 49/ 1

        2. Učebnice str. 49/ 2

        3. Učebnice str. 49/ 3

3. Opakování:UHLOVODÍKOVÉ ZBYTKY + DĚLENÍ DERIVÁTŮ UHLOVODÍKŮ - (uč. str. 48)

4. NOVÉ: HALOGENDERIVÁTY - definice, charakteristika, tvoření vzorců halogenderivátů z jeho názvu

 

 

G6_CH_25. 1._ 26. 1.

Milí žáci,

posílám vám přehled učiva na období 25. 1. až 26. 1. Pracujte na zadání úkolů poctivě a samostatně.

 

26. 1.  ON-LINE VÝUKA:

 

A. OPAKOVÁNÍ: Anorganické názvosloví + výroba křemíku, silikátové materiály - sklo, porcelán, keramika,maltoviny

B. ON-LINE: NOVÉ - KOVY

1. Kovová vazba

2. Kovová mřížka

3. Vlastnosti kovů

 

 

 

G8A_CH_Podmínky klasifikace

Podmínky klasifikace z chemie 2020/2021

(platné pro období řádného studia a distančního studia)

 • žák je povinen napsat všechny velké písemné práce (tzn. práce shrnující většinou nějaký tematický celek)
 • žák je povinen napsat 80 % malých písemných prací
 • žák je povinen odevzdat veškeré domácí práce (např. úkoly, protokoly z laboratorní práce, referáty, výpisky); neodevzdání takovéto práce v určeném termínu bude hodnoceno známkou nedostatečný a bude určen nový termín
 • pokud žák chybí, je povinen se domluvit s vyučujícím na náhradním termínu písemné práce nebo ústním zkoušení
 • pokud žák chyběl při sdělení hodnocení písemné práce, je povinen si známku sám zjistit a zapsat do studijního průkazu
 • chybí-li žákovi známky ke klasifikaci, učitel má právo na konci klasifikačního období žáka nehodnotit
 • jelikož získané známky mají rozdílnou váhu, není výsledná klasifikace jejich aritmetickým průměrem
 • do celkového hodnocení se započítává ve velké míře také aktivita v hodině, přístup k předmětu apod. – to vše může změnit celkovou známku o stupeň
 • známka ze zkoušky ve zkouškovém týdnu má váhu větší jak malá písemka a menší než písemka velká
 • známka z ročníkové práce může ovlivnit závěrečnou klasifikaci až o jeden stupeň
 • k uzavření klasifikace je zapotřebí prokázat znalost chemického názvosloví s nejhorším výsledkem dostatečný

Ing. Kamila Málková

G6_CH_Podmínky klasifikace

Podmínky klasifikace z chemie 2020/2021

(platné pro období řádného studia a distančního studia)

 • žák je povinen napsat všechny velké písemné práce (tzn. práce shrnující většinou nějaký tematický celek)
 • žák je povinen napsat 80 % malých písemných prací
 • žák je povinen odevzdat veškeré domácí práce (např. úkoly, protokoly z laboratorní práce, referáty, výpisky); neodevzdání takovéto práce v určeném termínu bude hodnoceno známkou nedostatečný a bude určen nový termín
 • pokud žák chybí, je povinen se domluvit s vyučujícím na náhradním termínu písemné práce nebo ústním zkoušení
 • pokud žák chyběl při sdělení hodnocení písemné práce, je povinen si známku sám zjistit a zapsat do studijního průkazu
 • chybí-li žákovi známky ke klasifikaci, učitel má právo na konci klasifikačního období žáka nehodnotit
 • jelikož získané známky mají rozdílnou váhu, není výsledná klasifikace jejich aritmetickým průměrem
 • do celkového hodnocení se započítává ve velké míře také aktivita v hodině, přístup k předmětu apod. – to vše může změnit celkovou známku o stupeň
 • známka ze zkoušky ve zkouškovém týdnu má váhu větší jak malá písemka a menší než písemka velká
 • známka z ročníkové práce může ovlivnit závěrečnou klasifikaci až o jeden stupeň
 • k uzavření klasifikace je zapotřebí prokázat znalost chemického názvosloví s nejhorším výsledkem dostatečný

Ing. Kamila Málková

G4_CH_Podmínky klasifikace

Podmínky klasifikace z chemie 2020/2021

(platné pro období řádného studia a distančního studia)

 • žák je povinen napsat všechny velké písemné práce (tzn. práce shrnující většinou nějaký tematický celek)
 • žák je povinen napsat 80 % malých písemných prací
 • žák je povinen odevzdat veškeré domácí práce (např. úkoly, protokoly z laboratorní práce, referáty, výpisky); neodevzdání takovéto práce v určeném termínu bude hodnoceno známkou nedostatečný a bude určen nový termín
 • pokud žák chybí, je povinen se domluvit s vyučujícím na náhradním termínu písemné práce nebo ústním zkoušení
 • pokud žák chyběl při sdělení hodnocení písemné práce, je povinen si známku sám zjistit a zapsat do studijního průkazu
 • chybí-li žákovi známky ke klasifikaci, učitel má právo na konci klasifikačního období žáka nehodnotit
 • jelikož získané známky mají rozdílnou váhu, není výsledná klasifikace jejich aritmetickým průměrem
 • do celkového hodnocení se započítává ve velké míře také aktivita v hodině, přístup k předmětu apod. – to vše může změnit celkovou známku o stupeň
 • známka ze zkoušky ve zkouškovém týdnu má váhu větší jak malá písemka a menší než písemka velká
 • známka z ročníkové práce může ovlivnit závěrečnou klasifikaci až o jeden stupeň
 • k uzavření klasifikace je zapotřebí prokázat znalost chemického názvosloví s nejhorším výsledkem dostatečný

Ing. Kamila Málková

G3_CH_Podmínky klasifikace

Podmínky klasifikace z chemie 2020/2021

(platné pro období řádného studia a distančního studia)

 • žák je povinen napsat všechny velké písemné práce (tzn. práce shrnující většinou nějaký tematický celek)
 • žák je povinen napsat 80 % malých písemných prací
 • žák je povinen odevzdat veškeré domácí práce (např. úkoly, protokoly z laboratorní práce, referáty, výpisky); neodevzdání takovéto práce v určeném termínu bude hodnoceno známkou nedostatečný a bude určen nový termín
 • pokud žák chybí, je povinen se domluvit s vyučujícím na náhradním termínu písemné práce nebo ústním zkoušení
 • pokud žák chyběl při sdělení hodnocení písemné práce, je povinen si známku sám zjistit a zapsat do studijního průkazu
 • chybí-li žákovi známky ke klasifikaci, učitel má právo na konci klasifikačního období žáka nehodnotit
 • jelikož získané známky mají rozdílnou váhu, není výsledná klasifikace jejich aritmetickým průměrem
 • do celkového hodnocení se započítává ve velké míře také aktivita v hodině, přístup k předmětu apod. – to vše může změnit celkovou známku o stupeň
 • známka ze zkoušky ve zkouškovém týdnu má váhu větší jak malá písemka a menší než písemka velká
 • známka z ročníkové práce může ovlivnit závěrečnou klasifikaci až o jeden stupeň
 • k uzavření klasifikace je zapotřebí prokázat znalost chemického názvosloví s nejhorším výsledkem dostatečný

Ing. Kamila Málková

G2_CH_Podmínky klasifikace

Podmínky klasifikace z chemie 2020/2021

(platné pro období řádného studia a distančního studia)

 • žák je povinen napsat všechny velké písemné práce (tzn. práce shrnující většinou nějaký tematický celek)
 • žák je povinen napsat 80 % malých písemných prací
 • žák je povinen odevzdat veškeré domácí práce (např. úkoly, protokoly z laboratorní práce, referáty, výpisky); neodevzdání takovéto práce v určeném termínu bude hodnoceno známkou nedostatečný a bude určen nový termín
 • pokud žák chybí, je povinen se domluvit s vyučujícím na náhradním termínu písemné práce nebo ústním zkoušení
 • pokud žák chyběl při sdělení hodnocení písemné práce, je povinen si známku sám zjistit a zapsat do studijního průkazu
 • chybí-li žákovi známky ke klasifikaci, učitel má právo na konci klasifikačního období žáka nehodnotit
 • jelikož získané známky mají rozdílnou váhu, není výsledná klasifikace jejich aritmetickým průměrem
 • do celkového hodnocení se započítává ve velké míře také aktivita v hodině, přístup k předmětu apod. – to vše může změnit celkovou známku o stupeň
 • známka ze zkoušky ve zkouškovém týdnu má váhu větší jak malá písemka a menší než písemka velká
 • známka z ročníkové práce může ovlivnit závěrečnou klasifikaci až o jeden stupeň
 • k uzavření klasifikace je zapotřebí prokázat znalost chemického názvosloví s nejhorším výsledkem dostatečný

Ing. Kamila Málková

G1_M_Podmínky klasifikace

Podmínky klasifikace z matematiky 2020/2021

(platné pro období řádného a distančního studia)

 • žák je povinen napsat všechny velké písemné práce (tzn. práce shrnující většinou nějaký tematický celek, trvající 30´- 45´)
 • žák je povinen napsat 75 % malých písemných prací (trvající 5´- 25´)
 • žák je povinen odevzdat veškeré domácí práce (např. úkoly, samostatné práce, referáty, výpisky); neodevzdání takovéto práce v určeném termínu bude hodnoceno známkou nedostatečný a bude určen nový termín
 • pokud žák chybí, je povinen se domluvit s vyučujícím na náhradním termínu písemné práce
 • pokud žák chyběl při sdělení hodnocení písemné práce, je povinen si známku sám zjistit a zapsat do studijního průkazu
 • chybí-li žákovi známky ke klasifikaci, učitel má právo na konci klasifikačního období žáka nehodnotit
 • jelikož získané známky mají rozdílnou váhu, není výsledná klasifikace jejich aritmetickým průměrem
 • do celkového hodnocení se započítává ve velké míře také aktivita v hodině, přístup k předmětu apod. – to vše může změnit celkovou známku o stupeň
 • známka ze zkoušky ve zkouškovém týdnu má váhu větší jak malá písemka a menší než písemka velká

 

Ing. Kamila Málková

G4_M_Podmínky klasifikace

Podmínky klasifikace z matematiky 2020/2021

(platné pro období řádného a distančního studia)

 • žák je povinen napsat všechny velké písemné práce (tzn. práce shrnující většinou nějaký tematický celek, trvající 30´- 45´)
 • žák je povinen napsat 75 % malých písemných prací (trvající 5´- 25´)
 • žák je povinen odevzdat veškeré domácí práce (např. úkoly, samostatné práce, referáty, výpisky); neodevzdání takovéto práce v určeném termínu bude hodnoceno známkou nedostatečný a bude určen nový termín
 • pokud žák chybí, je povinen se domluvit s vyučujícím na náhradním termínu písemné práce
 • pokud žák chyběl při sdělení hodnocení písemné práce, je povinen si známku sám zjistit a zapsat do studijního průkazu
 • chybí-li žákovi známky ke klasifikaci, učitel má právo na konci klasifikačního období žáka nehodnotit
 • jelikož získané známky mají rozdílnou váhu, není výsledná klasifikace jejich aritmetickým průměrem
 • do celkového hodnocení se započítává ve velké míře také aktivita v hodině, přístup k předmětu apod. – to vše může změnit celkovou známku o stupeň
 • známka ze zkoušky ve zkouškovém týdnu má váhu větší jak malá písemka a menší než písemka velká

 

Ing. Kamila Málková

G4_M_18. 1._ 22. 1.

Milí žáci,

posílám vám přehled učiva na období 18. 1. až 22. 1. Pracujte na zadání úkolů poctivě a samostatně.

 

DOMÁCÍ PŘÍPRAVA:

Připomeňte  Funkce, graf funkce, definiční obor funkce, obor hodnot dané funkce, intervaly

V pracovním sešitu vypočítejte:

1. Úlohy k procvičení: do ŠS: učebnice str. 21/1 + 2 + 3  a PS: str. 15/ 15 + 16 + 17 POSLAT NA GOOGLE UČEBNU DO 24. 1. 

2. Úlohy k procvičení: do ŠS: PS - str. 16/19 - 26 NEPOSÍLAT

 

20. 1. ON-LINE VÝUKA:

PŘÍMÁ ÚMĚRNOST

1. Předpis funkce přímá úměrnost, nezávislá a závislá proměnná, koeficient přímé úměrnosti - učebnice str. 22 - 31

2. Vzorové příklady: učebnice str 23 -24/1 + 2 + 3 

3. PS:  str. 17/ 1

 

 

22. 1. ON-LINE VÝUKA:

1. Grafy přímé úměrnosti učebnice str. 27 - 30

2. Vzorové příklady: učebnice str 28/ 6 + 7

3. Procvičovací úlohy: PS str. 20 - 22

G1_M_18. 1._ 22. 1.

Milí žáci,

posílám vám přehled učiva na období 18. 1. až 22. 1. Pracujte na zadání úkolů poctivě a samostatně.

DOMÁCÍ PŘÍPRAVA:

V pracovním sešitu vypočítejte:

1. PS: str. 13  - celá strana  -  NEPOSÍLAT

2. PS: str. 14 - celá strana - POSLAT NA GOOGLE UČEBNU DO 24. 1.

3. PS: str. 15/ 36 - NEPOSÍLAT

 

19. 1. ON-LINE VÝUKA:

SČÍTÁNÍ A ODČÍTÁNÍ CELÝCH ČÍSEL 

1. ŠS: CVIČENÍ - PS. str. 15/ 37 - 40

2. ŠS: CVIČENÍ - PS. str. 15/ 41 - 44

 

 

22. 1. ON-LINE VÝUKA:

NÁSOBENÍ A DĚLENÍ CELÝCH ČÍSEL 

1. ŠS: Znaménková pravidla při násobení celých čísel -  uč. str. 21 - 23 + vzorové příklady 

2. ŠS: Znaménková pravidla při dělení celých čísel  uč. str. 25 - 26 + vzorové příklady 

3. ŠS.  Úlohy k procvičení učebnice str. 27 

G3_CH_18. 1._ 22. 1.

Milí žáci,

posílám vám přehled učiva na období 18. 1. až 22. 1. Pracujte na zadání úkolů poctivě a samostatně. 

 

18. 1. ON-LINE VÝUKA:

1. Procvičování anorganického názvosloví včetně hydrogensolí  a hydrátů solí

2. Kontrola správnosti odpovědí ( uč. str. 85/ 6 - 11)

3. NOVÉ: Látkové množství - označení, jednotka, definice (uč. str. 42)

                Molární hmotnost - označení, jednotka, definice (uč. str. 42)

                 Avogadrova konstanta (uč. str. 42)

 

 

22. 1. DOMÁCÍ PŘÍPRAVA:

DO CVIČNÉHO SEŠITU VYPRACUJTE CVIČENÍ -   učebnice str. 85 :otázky 13 - 17

 ot. 13: Hydroxidy a) + b)

 ot. 14: soli a) + b)

 ot. 15. oxidy a) + b)

 ot. 16: kyseliny a) + b)

 ot. 17: Vyhledejte patřičné dvojice

 

 

G2_CH_18. 1._ 22. 1.

Milí žáci,

posílám vám přehled učiva na období 18. 1. až 22. 1. Pracujte na zadání úkolů poctivě a samostatně.

18. 1. DOMÁCÍ PŘÍPRAVA:

1. Trénování chemických prvků PSP - názvy a značky ZPAMĚTI

 2. Písemně do cvičného sešitu zapište odpovědi na otázky:

     učebnice str. 33/ 1 + 2

 

  

20. 1. ON-LINE VÝUKA:

1. OPAKOVÁNÍ- chemické prvky a jejich značky (PSP)

2. OPAKOVÁNÍ: CHEMICKÁ VAZBA - vznik chemické vazby

3.  NOVÉ: ELEKTRONEGATIVITA, TYPY CHEMICKÝCH VAZEB (učebnice str. 34)

G4_CH_18. 1._ 22. 1.

Milí žáci,

posílám vám přehled učiva na období 18. 1. až 22. 1. Pracujte na zadání úkolů poctivě a samostatně.

 

18. 1. ON-LINE VÝUKA:

1. Cvičení: anorganické a organické názvosloví

2. KONTROLA VYPRACOVANÝCH OTÁZEK

        1. Učebnice str. 47/ 7 + 8

        2. Učebnice str. 47/ 9 + 10

        3. Učebnice str. 47/ 11

3. Opakování: DERIVÁTY UHLOVODÍKŮ - charakteristika, dělení derivátů uhlovodíků, stavba molekul derivátů uhlovodíků (uč. str. 48)

4. NOVÉ: UHLOVODÍKOVÉ ZBYTKY - jejich odvozování, vzorce uhlovodíkových zbytků

 

21. 1. DOMÁCÍ PŘÍPRAVA:

Do cvičného sešitu odpovězte na otázky:

1. Učebnice str. 49/ 1

2. Učebnice str. 49/ 2

3. Učebnice str. 49/ 3

Kontrola vypracovaných otázek proběhne na začátku ONLINE hodiny 25. 1.

 

G6_CH_18. 1._ 22. 1.

Milí žáci,

posílám vám přehled učiva na období 18. 1. až 22. 1. Pracujte na zadání úkolů poctivě a samostatně.

 

19. 1.  ON-LINE VÝUKA:

 

A. OPAKOVÁNÍ: Anorganické názvosloví + bezkyslíkaté a kyslíkaté sloučeniny Křemíku, křemenné sklo a křemičitany

B. ON-LINE: NOVÉ - SILIKÁTOVÉ MATERIÁLY

1.Výroba křemíku (dokončení)

2. SKLO A PORCELÁN

 

 

21. 1. DOMÁCÍ PŘÍPRAVA:

Vyhledejte informace a zapište::

SILIKÁTOVÉ MATERIÁLY

1. KERAMIKA

- SUROVINY PRO VÝROBU KERAMIKY

-  ODOLNOST KERAMIKY

.- POUŽITÍ KERAMIKY

2. MALTOVINY

- HAŠENÉ VÁPNO: vzorec, příprava, použití

- SÁDRA: vzorec, použití

- CEMENT: výroba, použití

 

G8A_CH_18. 1._ 22. 1.

Milí studenti,

posílám vám přehled učiva na období 18. 1. až 22. 1. Pracujte na zadání úkolů poctivě a samosta

 

20. 1. ON-LINE VÝUKA:

1. Opakování: BÍLKOVINY - funkce bílkovin, metabolismus, zdroje bílkovin

 2. Kontrola názvosloví hydroxyderivátů + názvosloví aldehydů

2. NUKLEOVÉ KYSELINY- definice, charakteristika, struktura nukleových kyselin PREZENTACE (Bielovič)

3. NUKLEOVÉ KYSELINY- primární a sekundární struktura nukleových kaselin PREZENTACE (Bielovič)

G1_M_11. 1._ 15. 1.

Milí žáci,

posílám vám přehled učiva na období 11. 1. až 15. 1. Pracujte na zadání úkolů poctivě a samostatně.

DOMÁCÍ PŘÍPRAVA:

V pracovním sešitu vypočítejte:

1. PS: str. 10  - celá strana  - POSLAT NA GOOGLE UČEBNU DO 17. 1.

2. PS: str. 11 - celá strana - NEPOSÍLAT  

3. PS: str. 12 - celá stran - NEPOSÍLAT

 

12. 1. ON-LINE VÝUKA:

SČÍTÁNÍ A ODČÍTÁNÍ CELÝCH ČÍSEL (uč. str. 11 - 19)

1. ŠS: Pravidla při odčítání většího čísla od menšího - uč. str. 13 + vzorové příklady str. 12 - 13

2. ŠS: Pravidla při sčítání kladného a záporného čísla -  uč. str. 14 + vzorové příklady str. 14 - 15

 

15. 1. ON-LINE VÝUKA:

SČÍTÁNÍ A ODČÍTÁNÍ CELÝCH ČÍSEL (uč. str. 11 - 19)

1. ŠS: Pravidla při odčítání kladného a záporného čísla  -  uč. str. 16 + vzorové příklady str. 16 - 17

2. ŠS: Pravidla při odčítání záporného čísla od záporného čísla -  uč. str. 18 + vzorové příklady str. 18 - 19

G4_M_11. 1._ 15. 1.

Milí žáci,

posílám vám přehled učiva na období 11. 1. až 15. 1. Pracujte na zadání úkolů poctivě a samostatně.

 

DOMÁCÍ PŘÍPRAVA:

Připomeňte Pravoúhlá soustava souřadnic, funkce, graf funkce, definiční obor funkce, obor hodnot dané funkce

V pracovním sešitu vypočítejte:

1. Závislosti, funkce: PS - str. 12: cvičení 1 - 6  POSLAT NA GOOGLE UČEBNU DO 17. 1. 

2. Závislosti, funkce: PS - str. 13: cvičení 7 - 9 NEPOSÍLAT

 

13. 1. ON-LINE VÝUKA:

INTERVALY

1. Omezený interval - učebnice str. 19 - 21 + příklady 7

2. Neomezený interval - učebnice str. 19 - 21 + příklady 8

3. PS:  str. 14/ 11 + 12

 

 

15. 1. ON-LINE VÝUKA:

1. Omezený a neomezený interval: PS str. 14/ 13

2. Omezený a neomezený interval: PS str. 15/ 14 - 17

3. Procvičovací úlohy: PS STR. 15 - 16/18 - 26

G2_CH_11. 1._ 15. 1.

Milí žáci,

posílám vám přehled učiva na období 11. 1. až 15. 1. Pracujte na zadání úkolů poctivě a samostatně.

11. 1. DOMÁCÍ PŘÍPRAVA:

1. Do školního sešitu pokračujte ve vypisování chemických prvků Periodické soustavy prvků: Zapisujte opět prvky dle rostoucího protonového čísla, 1. až 5. periodu máme již zapsanou, pokračujte tedy  6. řádkem (Periodou) - ( Cesium .....) do konce 6. řádku (Periody) -  ( ........Radon) - ZNAČKA, ČESKÝ A MEZINÁRODNÍ NÁZEV, PROTONOVÉ ČÍSLO. Lanthanoidy, které patří též do 6. periody, NEZAPISUJTE (jsou umístěny pod hlavní tabulkou).

2. Učte se již zapsané chemické prvky a jejich značky nazpaměť!!!!

 

  

13. 1. ON-LINE VÝUKA:

1. TEST: téma ATOM

1. OPAKOVÁNÍ- Periodická soustava prvků (PSP), periodický zákon, periody, skupiny

2.  CHEMICKÁ VAZBA - vznik chemické vazby, elektronegativita, typy chemických vazeb (učebnice str. 34)

G3_CH_11. 1._ 15. 1.

Milí žáci,

posílám vám přehled učiva na období 11. 1. až 15. 1. Pracujte na zadání úkolů poctivě a samostatně. 

 

11. 1. ON-LINE VÝUKA:

1. Procvičování anorganického názvosloví včetně hydrogensolí  a hydrátů solí

2. Kontrola správnosti názvosloví zadané v online hodině 4. 1.

3. Kontrola DÚ zadaného v domácí přípravě str. 85/ 1 - 5 + doplnění učiva

 

 

15. 1. DOMÁCÍ PŘÍPRAVA:

DO CVIČNÉHO SEŠITU VYPRACUJTE CVIČENÍ -   učebnice str. 85 :otázky 6 - 11

 ot. 6: Popište uspořádání prvků v PSP

 ot. 7: Vyřešte rébusy str. 85/7

 ot. 8: Napište rovnice chemických reakcí str. 85/8

 ot. 9: Urči dané prvky dle protonového čísla

 ot. 10: Vysvětlete vznik iontů 85/ 10

 ot. 11: Dolňte dle zadání 85/11

 

G4_CH_11. 1._ 15. 1.

Milí žáci,

posílám vám přehled učiva na období 11. 1. až 15. 1. Pracujte na zadání úkolů poctivě a samostatně.

 

11. 1. ON-LINE VÝUKA:

1. Cvičení: anorganické a organické názvosloví 

2. Opakování:AROMATICKÉ UHLOVODÍKY - charakteristika, zástupci +obecný vzorec + jejich využití

3. Kontrola domácího cvičení str. 47/1 - 6

3. DERIVÁTY UHLOVODÍKŮ - charakteristika, dělení derivátů uhlovodíků, stavba molekul derivátů uhlovodíků (uč. str. 48)

 

 

14. 1. DOMÁCÍ PŘÍPRAVA:

Do cvičného sešitu odpovězte na otázky:

1. Učebnice str. 47/ 7 + 8

2. Učebnice str. 47/ 9 + 10

3. Učebnice str. 47/ 11

Kontrola vypracovaných otázek proběhne na začátku ONLINE hodiny 18. 1.

 

 

G6_CH_11. 1._ 15. 1.

Milí žáci,

posílám vám přehled učiva na období 11. 1. až 15. 1. Pracujte na zadání úkolů poctivě a samostatně.

 

12. 1.  ON-LINE VÝUKA:

 

A. OPAKOVÁNÍ: Anorganické názvosloví + bezkyslíkaté sloučeniny UHLÍKU + DÚ: OXID UHELNATÝ a OXID UHLIČITÝ

 

B. ON-LINE: NOVÉ - PRVKY IV. A skupiny - KYSLÍKATÉ SLOUČENINY C + KŘEMÍK

1. Významné Uhličitany

2. Křemík - výskyt, výroba

 

 

14. 1. DOMÁCÍ PŘÍPRAVA:

Vyhledejte informace a zapište::

 

SLOUČENINY KŘEMÍKU

1. BEZKYSLÍKATÉ - SILICIDY a SILANY (charakteristika + příklad a vzorec)

2. KYSLÍKATÉ - OXID KŘEMIČITÝ (KŘEMEN) - charakteristika, vzorec

3. Křemenné sklo - charakteristika

4. Křemičitany - chyrakteristika, významné křemičitany + jejich vzorce

G8A_CH_11. 1._ 15. 1.

Milí studenti,

posílám vám přehled učiva na období 11. 1. až 15. 1. Pracujte na zadání úkolů poctivě a samosta

 

13. 1. ON-LINE VÝUKA:

1. Testování - zadané okruhy č. 8 až 13

2. BÍLKOVINY:  funkce bílkovin, proteinogenní aminokyseliny, metabolismus bílkovin - PREZENTACE (Dubovecký)

3. BÍLKOVINY: rozklad proteinů, zdroje bílkovin- PREZENTACE (Dubovecký)

 

G1_M_4. 1._ 8. 1.

Milí žáci,

posílám vám přehled učiva na období 4. 1. až 8. 1. Pracujte na zadání úkolů poctivě a samostatně.

DOMÁCÍ PŘÍPRAVA:

V pracovním sešitu vypočítejte:

1. PS: str. 6  - celá strana  - NEPOSÍLAT

2. PS: str. 7 - celá strana - POSLAT NA GOOGLE UČEBNU DO 10. 1.  

3. PS: str. 8 / 14 - 15 

 

5. 1. ON-LINE VÝUKA:

 POROVNÁVÁNÍ CELÝCH ČÍSEL (uč. str. 7 - 10)

1. ŠS: Pravidla při porovnávání celých čísel - uč. str. 8 + vzorové příklady str. 8 - 9

2. ŠS: Procvičování úloh - učebnice str. 9 - 10/ 1 - 10

 

8. 1. ON-LINE VÝUKA:

1. Opakování: Porovnávání celých čísel

2. PS: Procvičování úloh - str. 8 / 16 - 22 ( do školního sešitu)

 

G4_M_4. 1._ 8. 1.

Milí žáci,

posílám vám přehled učiva na období 4. 1. až 8. 1. Pracujte na zadání úkolů poctivě a samostatně.

 

DOMÁCÍ PŘÍPRAVA:

Připomeňte si kruhový diagram (znázornění kruhového diagramu, výseč kruhu, úhel při vrcholu výseče) + četnost jevu (online výuka 18. 12.)

V pracovním sešitu vypočítejte:

1. Kruhový diagram: PS - str. 6: cvičení 21 - 22   

2. Četnost a kruhový diagram: PS - str. 7: cvičení 24 - 25

3. Spojnicový diagram: PS - str. 9: cvičení 29 - 30 (na těchto úlohách doporučuji pracovat po online hodině 6. 1.,kdy budete seznámeni se spojnicovým diagramem)

 

6. 1. ON-LINE VÝUKA:

DIAGRAMY

1. SPOJNICOVÝ DIAGRAM - znázorňování spojnicového diagramu ( učebnice str. 12)

2. Učebnice: str. 12 - ukázka příkladu

3. PS:  str. 7/ 26 

4. PS: str. 8/ 27 + 28

 

8. 1. ON-LINE VÝUKA:

1. PRAVOÚHLÁ SOUSTAVA SOUŘADNIC (uč. str. 14) + PS: str. 12/1 + 2

2. FUNKCE (uč. str. 15 - 17)

G6_CH_4. 1._ 8. 1.

Milí žáci,

posílám vám přehled učiva na období 4. 1. až 8. 1. Pracujte na zadání úkolů poctivě a samostatně.

 

5. 1.  ON-LINE VÝUKA:

 

A. OPAKOVÁNÍ: Anorganické názvosloví + zástupci prvků IV. A skupiny, Uhlík - výskyt, izotopy, alotropické modifikace, technické formy C

B. ON-LINE: NOVÉ - PRVKY IV. A skupiny - BEZKYSLÍKATÉ SLOUČENINY C

1. Karbidy

2. Sirouhlík

3. Kyanidy

 

17. 12. DOMÁCÍ PŘÍPRAVA:

Vyhledejte informace a zapište::

 

BEZKYSLÍKATÉ SLOUČENINY C - OXIDY UHLÍKU

1. OXID UHELNATÝ - vlastnosti, vznik, použití, výroba

2. OXID UHLIČITÝ - vlastnosti, výskyt, rozpustnost ve vodě, příprava a výroba, využití

G2_CH_4. 1._ 8. 1.

Milí žáci,

posílám vám přehled učiva na období 4. 1. až 8. 1. Pracujte na zadání úkolů poctivě a samostatně.

4. 1. DOMÁCÍ PŘÍPRAVA:

1. Do školního sešitu pokračujte ve vypisování chemických prvků Periodické soustavy prvků: Zapisujte opět prvky dle rostoucího protonového čísla, 1. až 3. řádek máme již zapsán, pokračujte tedy od 4. řádku ( Draslík .....) do konce 5. řádku ( ........Xenon) - ZNAČKA, ČESKÝ A MEZINÁRODNÍ NÁZEV, PROTONOVÉ ČÍSLO

2. Učte se již zapsané chemické prvky a jejich značky nazpaměť!!!!

 

  

6. 1. ON-LINE VÝUKA:

1. OPAKOVÁNÍ- Atom a jeho složení, nukleonové a protonové číslo, chemické prvky a jejich značky

2.  PERIODICKÁ SOUSTAVA PRVKŮ - PSP: Objevitelé, periodický zákon, periody a skupiny v PSP (učebnice str. 33)

G8A_CH_4. 1._ 8. 1.

Milí studenti,

posílám vám přehled učiva na období 4. 1. až 8. 1. Pracujte na zadání úkolů poctivě a samosta

 

6. 1. ON-LINE VÝUKA:

1. PROCVIČOVÁNÍ: anorganické názvosloví + organické názvosloví

2. BÍLKOVINY: obecná charakteristika a funkce bílkovin, struktura primárních, sekundárních, terciárních a kvarterních bílkovin - PREZENTACE (Dubovecký)

3. BÍLKOVINY: vlastnosti bílkovin - PREZENTACE (Dubovecký)

13. 1. proběhne testování - viz zadané okruhy č. 8 až 13

G4_CH_4. 1._ 8. 1.

Milí žáci,

posílám vám přehled učiva na období 4. 1. až 8. 1. Pracujte na zadání úkolů poctivě a samostatně.

 

4. 1. ON-LINE VÝUKA:

1. Cvičení: anorganické a organické názvosloví 

2. Opakování:ALKANY, ALKENY, ALKYNY, ALKADIENY - obecný vzorec, homologická řada, větvené, významní zástupci a jejich využití

3. AROMATICKÉ UHLOVODÍKY - ARENY: charakteristika, názvosloví, vlastnosti a zástupci (uč. str.44 - 46)

 

7. 1. DOMÁCÍ PŘÍPRAVA:

Do cvičného sešitu odpovězte na otázky:

1. Učebnice str. 47/ 1 + 2 

2. Učebnice str. 47/ 3 + 4

3. Učebnice str. 47/ 5 + 6

Kontrola vypracovaných otázek proběhne na začátku ONLINE hodiny 11. 1.

 

 

G3_CH_4. 1._ 8. 1.

Milí žáci,

posílám vám přehled učiva na období 4. 1. až 8. 1. Pracujte na zadání úkolů poctivě a samostatně. 

 

4. 1. ON-LINE VÝUKA:

1. Procvičování anorganického názvosloví včetně hydrogensolí  a hydrátů solí

2. Kontrola správnosti vypracovaných cvičení: uč. str. 83/1 - 6

2. Kyselost a zásaditost roztoků, soli, neutralizace - opakování (zadané otázky)

 

 

8. 1. DOMÁCÍ PŘÍPRAVA:

DO CVIČNÉHO SEŠITU VYPRACUJTE CVIČENÍ -   učebnice str. 85 :otázky 1 - 5

 ot. 1: Čím se zabývá chemie? Proč se lidstvo v současnosti bez chemie neobejde?

 ot. 2: Čím se proslavili známí vědci uvedení v učebnici?

 ot. 3: Odpovězte na otázky z učebnice.

 ot. 4: Popište koloběh vody v přírodě.

 ot. 5: Popište stavbu atomu.

G4_M_14. 12._ 18. 12.

Milí žáci,

posílám vám přehled učiva na období 14. 12. až 18. 12. Pracujte na zadání úkolů poctivě a samostatně.

Přeji Vám v tomto předvánočním a vánočním období pohodu, štěstí, hodně dárečků pod stromečkem, ale především vám přeji hodně zdraví.

K. Málková

DOMÁCÍ PŘÍPRAVA:

V pracovním sešitu vypočítejte:

1. Aritmetický průměr: PS - str. 4 - cvičení 11 - 15   POSLAT NA UČEBNU DO 20. 12.

2. Sloupcový diagram + aritmetický průměr: PS - str. 5: cvičení 16 - 18

 

16. 12. ON-LINE VÝUKA:

DIAGRAMY

1. KRUHOVÝ DIAGRAM - výseč kruhu, úhel při vrcholu výseče, znázorňování kruhového diagramu ( učebnice str. 6 - 10)

2. Učebnice: str. 8 + str. 9/4 - ukázka příkladu

3.PS:  str. 6/ 20 + 21 + 22

 

18. 12. ON-LINE VÝUKA:

1. ČETNOST JEVU - učebnice str. 10 - 11

2. PS: četnost jevu cvičení str. 6 - 7/ 2 + 24 + 25

G6_CH_14. 12._ 18. 12.

Milí žáci,

posílám vám přehled učiva na období 14. 12. až 18. 12. Pracujte na zadání úkolů poctivě a samostatně.

Přeji Vám v tomto předvánočním a vánočním období pohodu, štěstí, hodně dárečků pod stromečkem, ale především vám přeji hodně zdraví.

K. Málková

15. 12.  ON-LINE VÝUKA:

 

A. OPAKOVÁNÍ: Anorganické názvosloví + zástupci prvků V. A skupiny, výskyt, fyzikální a chemické vlastnosti FOSFORU + sloučeniny fosforu

B. ON-LINE: NOVÉ - PRVKY IV. A skupiny (14. skpina PSP)

1. UHLÍK - výskyt, izotopy

2. UHLÍK - alotropické modifikace: GRAFIT + DIAMANT

 

17. 12. DOMÁCÍ PŘÍPRAVA:

Vyhledejte informace a zapište::

TECHNICKÉ FORMY UHLÍKY

1. KOKS - výroba koksu + použití

2. SAZE -  výroba sazí + použití

3. AKTIVNÍ UHLÍ - výroba + živočišné uhlí (jeho vlastnosti a použití)

 

G4_CH_14. 12._ 18. 12.

Milí žáci,

posílám vám přehled učiva na období 14. 12. až 18. 12. Pracujte na zadání úkolů poctivě a samostatně.

Přeji Vám v tomto předvánočním a vánočním období pohodu, štěstí, hodně dárečků pod stromečkem, ale především vám přeji hodně zdraví.

K. Málková

14. 12. ON-LINE VÝUKA:

1. Cvičení: organické názvosloví ALKANŮ A ALKENŮ

2. Opakování: ALKENY - obecný vzorec, homologická řada, větvené řetězce ALKENŮ, významní zástupci a jejich využití

3. ALKADIENY - NOVÉ: UČ. STR. 42

4. ALKYNY - NOVÉ: UČ STR. 43

 

17. 12. DOMÁCÍ PŘÍPRAVA:

Do cvičného sešitu zapište:

1. Učebnice str. 47/ 1 + 2 + 3

2. Učebnice str. 47/ 4 + 5 + 6 + 7

3. Učebnice str. 47/ 11 -Doplňte tabulku

ZMĚNA POKYNŮ:

Ahoj KVARTO, hodina chemie neproběhla. Spadl celosvětově server. Proto vám píšu ohledně samostudia na tento týden:

Doma si přečtete z učebnice a zapíšete do sešitu teorie:

ALKADIENY - NOVÉ: UČ. STR. 42

ALKYNY - NOVÉ: UČ STR. 43

Do cvičného sešitu odpovíte na otázky: UČ. STR. 47/1 - 7

Zdraví vás K. Málková

G3_CH_14. 12._ 18. 12.

Milí žáci,

posílám vám přehled učiva na období 14. 12. až 18. 12. Pracujte na zadání úkolů poctivě a samostatně. 

Přeji Vám v tomto předvánočním a vánočním období pohodu, štěstí, hodně dárečků pod stromečkem, ale především vám přeji hodně zdraví.

K. Málková

15. 12. ON-LINE VÝUKA:

1. Procvičování anorganického názvosloví včetně hydrogensolí  a hydrátů solí

2. Opakování: základního dělení významných solí

3.  Uhličitany, fosforečnany, křemičitany, sírany - zástupci (výskyt, použití)

 

18. 12. DOMÁCÍ PŘÍPRAVA:

DO CVIČNÉHO SEŠITU VYPRACUJTE CVIČENÍ -   učebnice str. 83 :otázky 1 - 6 (modře označené)

 ot. 1: Tvořte vzorce

 ot. 2: Urči názvy solí

 ot. 3- 6: Odpovězte na zadané otázky

G1_M_7. 12._ 11. 12.

Milí žáci,

posílám vám přehled učiva na období 7. 12. až 11. 12. Pracujte na zadání úkolů poctivě a samostatně.

DOMÁCÍ PŘÍPRAVA:

V pracovním sešitu vypočítejte:

1. PS: str. 62  - celá strana POSLAT NA GOOGLE UČEBNU DO 13. 2.  

2. PS: str. 63 - celá strana -NEPOSÍLAT

 

8. 12. ON-LINE VÝUKA:

ZLOMEK, DESETINNÝ ZLOMEK (uč. str. 55 - 58)

1. ŠS: Složení zlomku a jeho zápis, zápis části celku zlomkem, převody desetinných čísel na desetinné zlomky

2. ŠS: Procvičování úloh -  učebnice str. 61/ 1 - 5

 

11. 12. ON-LINE VÝUKA:

1. Opakování: zlomek, desetinný zlomek

2. PS: Procvičování úloh -  str 66 + 67

G2_CH_7. 12._ 11. 12.

Milí žáci,

posílám vám přehled učiva na období 7. 12. až 11. 12. Pracujte na zadání úkolů poctivě a samostatně.

7. 12. DOMÁCÍ PŘÍPRAVA:

 Do  sešitu teorie  si zapište nadpis kapitoly " CHEMICKÉ PRVKY" a odpovězte na otázky (učebnice str. 32):

1. Kolik bylo již pojmenováno druhů atomů?

2. V čem se liší tyto atomy?

3. Jak se nazývá látka složená z atomů se stejný protonovým číslem?

4. Čím je určen každý chemický prvek?

5. Do sešitu zapiš "Značky a názvy některých chemických prvků" (viz tabulka)

 

 

9. 12. ON-LINE VÝUKA:

1. Opakování:Částice látek, skupenské děje, popis atomu

2. NOVÉ: Jádro atomu- protonové a nukleonové číslo - učebnice str. 30

3. Cvičení: str. 30/3 + 31/1 + 2 + 3  + 6

 

G3_CH_30. 11._ 4. 12.

Milí žáci,

posílám vám přehled učiva na období 30. 11. až 4. 12. Pracujte na zadání úkolů poctivě a samostatně.

1. 12. ON-LINE VÝUKA:

KONTROLA DOMÁCÍ PŘÍPRAVY: uč. str. 84/5 + 6 + 7

1. Procvičování anorganického názvosloví včetně solí bezkyslíkatých a kyslíkatých  kyselin

2. Opakování: hydrogensolí 

3.  NÁZVOSLOVÍ HYDROGENSOLÍ - procvičování

 

4. 12. DOMÁCÍ PŘÍPRAVA:

DO CVIČNÉHO SEŠITU VYPRACUJTE CVIČENÍ -   učebnice str. 84 :

1. cvičení 7 : Přiřaďte vzorce

2. cvičení 8: Vyberte správnou odpověď

3. cvičení 9: Doplňte neúplné věty

G4_M_30. 11._ 4. 12.

Milí žáci,

posílám vám přehled učiva na období 30. 11. až 4. 12. Pracujte na zadání úkolů poctivě a samostatně.

DOMÁCÍ PŘÍPRAVA:

V pracovním sešitu vypočítejte:

1. Úlohy o směsích: PS - str. 31 - cvičení 5 + 6   

2. Úlohy o směsích: PS - str. 36 - 37: cvičení 20 - 24

 

2. 12. ON-LINE VÝUKA:

TESTOVÁNÍ: SOUSTAVA ROVNIC - METODA DOSAZOVACÍ A SČÍTACÍ

ÚLOHY O POHYBU

1. ŠS: Řešení vzorových úloh s výkladem: Úlohy o pohybu - učebnice str. 49 - 51

2. PS: Procvičování úloh -  str. 31/ 7 + 8

 

4. 12. ON-LINE VÝUKA:

SLOVNÍ ÚLOHY O POHYBU - cvičení

2. PS: Procvičování úloh -  str 32 + 33

G4_CH_30. 11._ 4. 12.

Milí žáci,

posílám vám přehled učiva na období 30. 11. až 4. 12. Pracujte na zadání úkolů poctivě a samostatně.

30. 11. ON-LINE VÝUKA:

1. Cvičení: anorganické názvosloví

2. Opakování: ALKANY - obecný vzorec, homologická řada, větvené řetězce ALKANŮ, významní zástupci a jejich využití

3. Opakování: ALKYLY

4. Cvičení: učebnice str. 37

 

3. 12. DOMÁCÍ PŘÍPRAVA:

Do cvičného sešitu zapište:

1. Učebnice str. 37/2 - 1 + 2 + 3

2. Učebnice str. 37/3 - 1 + 2 + 3

3. Učebnice str.40/ 1 + 2 + 3

G6_CH_30. 11._ 4. 12.

Milí žáci,

posílám vám přehled učiva na období 30. 11. až 4. 12. Pracujte na zadání úkolů poctivě a samostatně.

 

1. 12.  ON-LINE VÝUKA:

 

A. OPAKOVÁNÍ: Anorganické názvosloví + zástupci prvků V. A skupiny, výskyt, fyzikální a chemické vlastnosti dusíku,příprava dusíku

B. ON-LINE: NOVÉ - PRVKY V. A skupiny (15. skpina PSP)

1. Amoniak - vlastnosti, příprava a využití

2. Oxidy dusíku

 

3. 12. DOMÁCÍ PŘÍPRAVA:

Vyhledejte informace a zapište::

1. Kyselina dusičná - výroba a použití

2. Významné dusičnany - použití

3. Kyselina dusitá

4. Dusitany

G1_M_23. 11._ 27. 11.

Milí žáci,

posílám vám přehled učiva na období 23. 11. až 27. 11. Pracujte na zadání úkolů poctivě a samostatně.

24. 11. ON-LINE VÝUKA:

 VÝPOČTY S VÍCE OPERACEMI

1. Pravidla při řešení výpočtu s více operacemi

2. ŠS: učebnice str. 47 - vzorové úlohy

3. ŠS: uč. str. 48 - cvičení 3 - 4

 

27. 11. ON-LINE VÝUKA

VÝPOČTY S VÍCE OPERACEMI - slovní úlohy

1. TESTOVÁNÍ: DĚLENÍ DESETINNÝCH ČÍSEL DESETINNÝMI ČÍSLY

2. ŠS: uč. str. 48/5 + 6

3. PS: str. 57/5 + 58/ 6 - 10 

 

DOMÁCÍ PŘÍPRAVA:

Procvičujte úlohy: Výpočty s více opracemi

1. PS: str. 57/ 1 - 4  POSLAT DO 29. 11. NA GOOGLE UČEBNU

2. PS: str. 59/ 11 - 17  NEPOSÍLAT

G4_M_23. 11._ 27. 11.

Milí žáci,

posílám vám přehled učiva na období 23. 11. až 27. 11. Pracujte na zadání úkolů poctivě a samostatně.

DOMÁCÍ PŘÍPRAVA:

V pracovním sešitu vypočítejte:

1. Soustava rovnic: PS - str. 25 - cvičení 12   POSLAT PŘES GOOGLE UČEBNU DO 29. 11.

2. Soustava rovnic: PS - str. 27 - 28: cvičení 18/ a + b + c + d + e + f   POSLAT PŘES GOOGLE UČEBNU DO 29. 11.

 

25. 11. ON-LINE VÝUKA:

ÚLOHY O SMĚSÍCH

1. ŠS: Řešení vzorových úloh s výkladem: MÍCHÁNÍ ROZTOKŮ

2. PS: Procvičování úloh -  str 30 + 31

 

27. 11. ON-LINE VÝUKA:

1. ŠS: Řešení vzorových úloh s výkladem: učebnice 52 - 54 + pomocná učebnice 66 - 67

2. PS: Procvičování úloh -  str 36 + 37

G2_CH_23. 11._ 27. 11.

Milí žáci,

posílám vám přehled učiva na období 23. 11. až 27. 11. Pracujte na zadání úkolů poctivě a samostatně.

23. 11. DOMÁCÍ PŘÍPRAVA:

1. Do cvičného sešitu  odpovězte na otázky z učebnice str. 28/ 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9 + 10

PŘÍPRAVA NA TESTOVÁNÍ, které proběhne 25. 11. V ON-LINE HODINĚ

  

  

25. 11. ON-LINE VÝUKA:

1. TESTOVÁNÍ - ZADANÉ OKRUHY

2. Kontrola správnosti odpovědí na otázky zadané  23. 11. (uč. str. 28) 

 

G3_CH_23. 11._ 27. 11.

Milí žáci,

posílám vám přehled učiva na období 23. 11. až 27. 11. Pracujte na zadání úkolů poctivě a samostatně.

23. 11. ON-LINE VÝUKA:

KONTROLA DOMÁCÍ PŘÍPRAVY (UČ. STR. 84/ 1+ 2 + 3)

1. Procvičování anorganického názvosloví včetně solí bezkyslíkatých a kyslíkatých  kyselin

2. Opakování: hydrogensolí  

3. NOVÉ: NÁZVOSLOVÍ HYDROGENSOLÍ

 

10. 11. DOMÁCÍ PŘÍPRAVA:

DO CVIČNÉHO SEŠITU VYPRACUJTE CVIČENÍ -   učebnice str. 84 :

1. cvičení 4 : Odpovězte ANO/ NE

2. cvičení 5: Sestavte vzorce

3. cvičení 6: Pojmenujte sloučeniny

G4_CH_23. 11._ 27. 11.

Milí žáci,

posílám vám přehled učiva na období 23. 11. až 27. 11. Pracujte na zadání úkolů poctivě a samostatně.

23. 11. ON-LINE VÝUKA:

1. Cvičení: anorganické názvosloví

2. Opakování: ALKANY, vzorce základních ALKANŮ, CYKLOALKANY, fyzikální a chemické vlastnosti ALKANŮ

3. NOVÉ: STRUKTURNÍ VZORCE ALKANŮ + VĚTVENÉ VZORCE ALKANŮ

 

26. 11. DOMÁCÍ PŘÍPRAVA:

Do sešitu TEORIE zapište:

1. METHAN - strukturní vzorec, výskyt, vlastnosti a využití (uč. str. 39)

2. PROPAN + BUTAN - strukturní vzorece obou sloučenin, výskyt, vlastnosti a využití  + propanbutanová směs (uč. str. 39)

3. BENZIN - složení, vlastnosti a použití (uč. str. 40)

4. MOTOROVÁ NAFTA - složení, vlastnosti a použití (uč. str. 40)

 

 

G6_CH_23. 11._ 27. 11.

Milí žáci,

posílám vám přehled učiva na období 23. 11. až 27. 11. Pracujte na zadání úkolů poctivě a samostatně.

 

24. 11.  ON-LINE VÝUKA:

 

A. OPAKOVÁNÍ: Chalkogeny: zařazení skupiny v PSP

1. Síra: elektronová konfigurace, vaznost, výskyt, chemické a fyzikální vlastnosti a použití

2. Sloučeniy síry: sulfan (vlastnosti a použití)

3. Oxidy síry: oxid siřičitý -  vlastnosti a použití, oxid sírový - vlastnosti a použití, kyselina sírová - vlastnosti zředěné a koncentrované kyseliny sírové, výroba a použití

4. Sírany: Glauberova sůl, síran barnatý, síran hlinitý, síran draselný. thiosíran sodný

B. ON-LINE: NOVÉ - PRVKY V. A skupiny (15. skpina PSP)

1. Zástupci, kyselý a kovový charakter

2. Elektronová konfigurace prvků V. A skupiny

3. Oxidační čísla 

4. Alotropie

 

26. 11. DOMÁCÍ PŘÍPRAVA:

Vyhledejte informace a zapište::

1. Zařazení dusíku v PSP

2. Výskyt dusíku

 3. Fyzikální vlastnosti dusíku

4. Chemické vlastnosti dusíku 

5. Příprava a výroba dusíku

 

G1_M_18. 11._ 20. 11.

Milí žáci,

posílám vám přehled učiva na období 18. 11. až 20. 11. Pracujte na zadání úkolů poctivě a samostatně.

 

20. 11. ON-LINE VÝUKA

1. TESTOVÁNÍ: sčítání a odčítání desetinných čísel

2. Dělení desetinného čísla desetinným číslem -  opakování

3. Úlohy k procvičení- učebnice str. 44/ 7 - 12

DOMÁCÍ PŘÍPRAVA:

Procvičujte úlohy na dělení desetinných čísel desetinným číslem

1. PS: str. 54/ 55 + 56 - Dělení desetinného čísla desetinným číslem

2. PS:str. 55/57 + 58 - Dělení desetinného čísla desetinným číslem

 

G4_M_18. 11._ 20. 11.

Milí žáci,

posílám vám přehled učiva na období 18. 11. až 20. 11.: 

18. 11. ON-LINE VÝUKA:

Soustava 2 rovnic se 2 neznámými:

1. ŠS: Procvičování soustavy rovnic: metoda dosazovací  

2. ŠS: Procvičování úloh - sčítací i dosazovací metoda: str. 43

 

20. 11. ON-LINE VÝUKA:

Soustavy dvou rovnic o dvou neznámých - Sčítací metoda  

1. PS: procvičování soustavy dvou rovnic o dvou neznámých  str. 25 + 26

G6_CH_18. 11._ 20. 11.

Milí žáci,

posílám vám přehled učiva na období 18. 11. až 20. 11. Pracujte na zadání úkolů poctivě a samostatně.

19. 11. DOMÁCÍ PŘÍPRAVA:

 Chalkogeny

1. Vyhledej a zapiš použití kyseliny sírové

2. Co jsou sírany?

3. Vyhledej a zapiš významné sírany - chemický vzorec + vlastnosti + použití

  a) Glauberova sůl

  b) síran barnatý

  c) síran hlinitý

  d) síran draselný

  e) thiosíran sodný

Pracujte s učebnicí a internetovými stránkami, vypište poznámky do sešitu.

G4_CH_18. 11._ 20. 11.

Milí žáci,

posílám vám přehled učiva na období 18. 11. až 20. 11. Pracujte na zadání úkolů poctivě a samostatně.

 

19. 11. DOMÁCÍ PŘÍPRAVA:

NASYCENÉ UHLOVODÍKY

1. Fyzikální vlastnosti ALKÁNŮ (učebnice str. 38)

Odpověz na otázky:

a) Na čem závisí vlastnosti ALKÁNŮ?

b) Které alkány jsou plynného skupenství?

c) Které alkány jsou kapalného skupenství?

d) Které alkány jsou pevného skupenství?

 

2. Chemické vlastnosti ALKÁNŮ (učebnice str. 38)

Odpověz na otázky:

a) Jaké chemické vlastnosti mají ALKÁNY?

b) Napiš chemickou reakci hoření zemního plynu.

G3_CH_18. 11._ 20. 11.

Milí žáci,

posílám vám přehled učiva na období 18. 11. až 20. 11. Pracujte na zadání úkolů poctivě a samostatně.

 

20. 11. DOMÁCÍ PŘÍPRAVA:

Do cvičného sešitu  vypracovat z učebnice str. 84:

1. cvičení 1 - Vyhledejte patřičné dvojice.

2. cvičení 2 - Vyberte sloučeninu, která s ostatními nesouvisí.

3. cvičení 3 - Která věta není pravdivá?

G2_CH_18. 11._ 20. 11.

Milí žáci,

posílám vám přehled učiva na období 18. 11. až 20. 11. 

 

  

18. 11. ON-LINE VÝUKA:

1. Opakování: Průmyslové využití kyslíku, dusíku, vzácných plynů,voda a zemský povrch, její vlastnosti, hydrosféra, koloběh vody 

2. Voda - druhy vod ( uč. str. 26 - 27)

3. Zadání okruhu: VODA

4. Testování 25. 11.

G8A_CH_18. 11._ 20. 11.

18. 11. ON-LINE VÝUKA:

1. PROCVIČOVÁNÍ: anorganické názvosloví + halogenderiváty

2. SACHARIDY - MONOSACHARIDY: obecná charakteristika sacharidů, charakteristika monosacharidů, aldózy, ketózy, struktura monosacharidů, Fischerovy + Tollensovy + Haworthovy vzorce

G1_M_9. 11._ 13. 11.

Milí žáci,

posílám vám přehled učiva na období 9. 11. až 13. 11. Pracujte na zadání úkolů poctivě a samostatně.

10. 11. ON-LINE VÝUKA:

1. Kontrola cvičení v PS - násobení desetinných čísel

2. Dělení desetinného čísla přirozeným číslem - učebnice str. 36 - 41

3. Úlohy k procvičení- učebnice str. 43 - 44/ 1 až 6

 

13. 11. ON-LINE VÝUKA

1. Opakování dělení desetinného čísla přirozeným číslem

2. Dělení desetinného čísla desetinným číslem - učebnice str. 42 - 43

3. Úlohy k procvičení- učebnice str. 44/ 7 - 12

DOMÁCÍ PŘÍPRAVA:

Procvičujte úlohy na dělení desetinných čísel přirozeným a desetinným číslem

1. PS: str. 47 - celá; str: 48/10 + 11 + 12; str.49/ 17 + 18; str. 50/21 - Dělení desetinného čísla přirozeným číslem

2. PS: str. 51 - 52/ 39 až 45 + str. 54/51 + 52 + 53 - Dělení desetinného čísla desetinným číslem

G4_M_9. 11._ 13. 11.

Milí žáci,

posílám vám přehled učiva na období 9. 11. až 13. 11. Pracujte na zadání úkolů poctivě a samostatně.

DOMÁCÍ PŘÍPRAVA:

V pracovním sešitu vypočítejte:

1. Soustava rovnic: PS - str. 23 - celá strana   POSLAT PŘES GOOGLE UČEBNU DO 15. 11.

2. Soustava rovnic: PS - str. 24 - celá strana   POSLAT PŘES GOOGLE UČEBNU DO 15. 11.

 

11. 11. ON-LINE VÝUKA:

Soustava 2 rovnic se dvěma neznámými:

1. ŠS: Řešení vzorových úloh s výkladem: metoda dosazovací

2. PS: Procvičování úloh - dosazovací metoda: str 22 + 23

 

13. 11. ON-LINE VÝUKA:

1. TESTOVÁNÍ: Řešení rovnice s neznámou ve jmenovateli + zkouška

2.  Soustavy dvou rovnic o dvou neznámých - Sčítací metoda  - uč. str. 38 - 41

3. Řešení úloh na soustavu dvou rovnic o dvou neznámých  metodou sčítací

G2_CH_9. 11._ 13. 11.

Milí žáci,

posílám vám přehled učiva na období 9. 11. až 13. 11. Pracujte na zadání úkolů poctivě a samostatně.

9. 11. DOMÁCÍ PŘÍPRAVA:

1. Do sešitu teorie zapište nadpis PRŮMYSLOVÉ VYUŽITÍ KYSLÍKU, DUSÍKU A VZÁCNÝCH PLYNŮ a odpovězte do sešitu teorie na otázky (odpovědi najdete v učebnici str. 24)

   a) Kde se využívá kyslík?

   b) Jakou barvou jsou označeny kyslíkové láhve?

   c) Zjisti, zda dusík podporuje hoření.

   d) Jaké je využití dusíku?

    e) Kde se využívají vzácné plyny?

    f) Jakou barvou jsou označeny láhve s dusíkem?

  

11. 11. ON-LINE VÝUKA:

1. Opakování: směsi a vzduch

2. Voda -  voda a zemský povrch - uč. str. 25

3. Voda - voda a její vlastnosti (uč. str. 26)

4. Voda - druhy vod ( uč. str. 26 - 27)

G3_CH_9. 11._ 13. 11.

Milí žáci,

posílám vám přehled učiva na období 9. 11. až 13. 11. Pracujte na zadání úkolů poctivě a samostatně.

9. 11. ON-LINE VÝUKA:

1. Procvičování anorganického názvosloví včetně solí bezkyslíkatých kyselin

3. Názvosloví solí kyslíkatých kyselin - tvoíření názvu aniontu uč. str. 79

 

10. 11. DOMÁCÍ PŘÍPRAVA:

Do sešitu teorie vypsat z učebnice str. 80:

1. HYDROGENSOLI

2. Definice hydrogensolí

3. Latinské názvy číslovek

2. Příklady hydrogensolí

 

 

G4_CH_9. 11._ 13. 11.

Milí žáci,

posílám vám přehled učiva na období 9. 11. až 13. 11. Pracujte na zadání úkolů poctivě a samostatně.

9. 11. ON-LINE VÝUKA:

1. Cvičení: anorganické názvosloví

2. Opakování: organické látky - jejich složení, vlastnosti, zdroje, stavba molekul org. sloučenin, rozdělení organických sloučenin

3. Organická chemie: typy vzorců v organické chemii, druhy řetězců, uhlovodíky a jejich dělení (uč. str. 34-35) + cvičení: uč. str. 34, 35

 

12. 11. DOMÁCÍ PŘÍPRAVA:

1. ALKANY: definice, názvosloví alkanů (uč. str. 36 zapsat do sešitu teorie)

2. Vzorce základních ALKANŮ (uč. str. 36 zapsat do sešitu teorie)

3. Postup tvorby vzorce z názvu uhlovodíku a opačně (uč. str. 37 zapsat do sešitu teorie)

4. CYKLOALKANY: charakteristika (uč. str. 37 zapsat do sešitu teorie)

G6_CH_9. 11._ 13. 11.

Milí žáci,

posílám vám přehled učiva na období 9. 11. až 13. 11. Pracujte na zadání úkolů poctivě a samostatně.

 

10. 11.  ON-LINE VÝUKA:

Test  zadané okruhy + anorganické názvosloví

1.Chlornany: významné chlornany a jejich vlastnosti, použití, chlorové vápno

2. Chlorečnany: významné chlorečnany a jejich vlastnosti, použití

3. Chloristany: významné chloristany a jejich vlastnosti, použití

 

12. 11. DOMÁCÍ PŘÍPRAVA:

1. Chalkogeny: zařazení skupiny v PSP

2. Síra: elektronová konfigurace, vaznost, výskyt, chemické a fyzikální vlastnosti a použití

3. Sloučeniy síry: sulfan (vlastnosti a použití)

4. Oxidy síry: oxid siřičitý -  vlastnosti a použití, oxid sírový - vlastnosti a použití, kyselina sírová - vlastnosti zředěné a koncentrované kyseliny sírové, výroba a použití

Pracujte s učebnicí a internetovými stránkami, vypište poznámky do sešitu.

 

G8A_CH_9. 11._ 13. 11.

11. 11. ON-LINE VÝUKA:

1. Písemné opakování: viz zadané okruhy + anorganické názvosloví + uhlovodíky

2. Izoprenoidy:  terpeny a steroidy - prezentace

G4_M_2. 11._ 6. 11.

Milí žáci,

posílám vám přehled učiva na období 2. 11. až 6. 11. Pracujte na zadání úkolů poctivě a samostatně.

DOMÁCÍ PŘÍPRAVA:

Do školního sešitu vypočítejte:

1. Řešení rovnic se zkouškou: PS - str. 20/21

2. Řešení rovnic s neznámou ve jmenovateli se zkouškou: PS - str. 20/23

3. Vyjadřování neznámé ze vzorce: PS - str. 21/24

4. Úlohy o společné práci: PS - str. 21/25 + 27

 

4. 11. ON-LINE VÝUKA:

1. Opakování: Rovnice s neznámou ve jmenovatli + vyjadřování neznámé ze vzorce

2. Procvičování úloh o společné práci - PS: str. 18  - 19/12 - 17

 

6. 11. ON-LINE VÝUKA:

1. Řešení slovních úloh o společné práci: PS - str. 20/18 + 19

2.  Soustavy dvou rovnic o dvou neznámých - Dosazovací metoda  - uč. str. 33 - 35

3. Řešení úloh na soustavu dvou rovnic o dvou neznámých  metodou dosazovací

G1_M_2. 11._ 6. 11.

Milí žáci,

posílám vám přehled učiva na období 2. 11. až 6. 11. Pracujte na zadání úkolů poctivě a samostatně.

3. 11. ON-LINE VÝUKA:

1. Opakování jednotek hmotnosti, délky, objemu

2. Násobení desetinného čísla přirozeným číslem - učebnice str. 32 - 35

3. Úlohy k procvičení- učebnice str. 35/ 1 + 2 + 3 + 4

 

6. 11. ON-LINE VÝUKA

1. Opakování násobení desetinného čísla přirozeným číslem

2. Násobení desetinného čísla desetinným číslem - učebnice str. 32 - 35

3. Úlohy k procvičení- učebnice str. 35/ 5 + 6 + 7 + 8

DOMÁCÍ PŘÍPRAVA:

Procvičujte úlohy na násobení desetinných čísel přirozeným a desetinným číslem

1. PS: str. 38: cv. 1 až 8 + str. 40: cv. 15 + 16 + 17 - Násobení desetinného čísla přirozeným číslem

2. PS: str. 42 - 43/ 31 až 36 + str. 44: cv. 41 + 42 + 43 - Násobení desetinného čísla desetinným číslem

G3_CH_2. 11._ 6. 11.

Milí žáci,

posílám vám přehled učiva na období 2. 1. až 6. 11. Pracujte na zadání úkolů poctivě a samostatně.

2. 11. ON-LINE VÝUKA:

1. Kontrola anorganického názvosloví

2. Opakování názvosloví solí bezkyslíkatých kyselin

3. Názvosloví solí kyslíkatých kyselin - tvoíření názvu aniontu uč. str. 79

 

6. 11. DOMÁCÍ PŘÍPRAVA:

Do sešitu teorie vypsat z učebnice str. 79:

1. Tvorba vzorce soli z názvu aniontu kyseliny

2. Tvorba názvu soli z jejího vzorce

 

 

G2_CH_2. 11._ 6. 11.

Milí žáci,

posílám vám přehled učiva na období 2. 11. až 6. 11. Pracujte na zadání úkolů poctivě a samostatně.

2. 11. DOMÁCÍ PŘÍPRAVA:

1. Do sešitu teorie zapiš nadpis ODDĚLEVÁNÍ SLOŽEK STEJNORODÝCH (HOMOGENNÍCH) SMĚSÍ a odpověz do sešitu na otázky (odpovědi najdete v učebnici str. 19 - 21)

   a) Co je krystalizace a kde se využívá?

   b) Jak urychlujeme krystalizaci?

   c) Co je odpařování  a kde se odpařování využívá?

   d) Co je extrakce (vyluhování)  a kde se extrakce využívá?

    e) Co je chromatografie a kde se využívá?

    f) Do pracovního sešitu odpovězte na otázky str. 21/ 1 + 2 + 3

  

4. 11. ON-LINE VÝUKA:

1. Cvičení: Určování názvu směsí + určování metod při oddělování složek směsí

2. Opakování: Oddělování složek homogenních směsí

3. Vzduch - složení vzduchu, význam vzduchu (uč. str. 22 - 24)

G4_CH_2. 11._ 6. 11.

Milí žáci,

posílám vám přehled učiva na období 2. 11. až 6. 11. Pracujte na zadání úkolů poctivě a samostatně.

2. 11. ON-LINE VÝUKA:

1. Cvičení: anorganické názvosloví

2. Opakování: tepelné a jaderné elektrárny

3. Organická chemie: organické látky - jejich složení, vlastnosti, zdroje, stavba molekul org. sloučenin (str. 30 - 33)

5.. 11. DOMÁCÍ PŘÍPRAVA:

1. Typy vzorců v organické chemii (uč. str. 34 zapsat do sešitu teorie)

2. Rozdělení organických sloučenin (uč. str. 34 zapsat do sešitu teorie)

3. Uhlovodíky a jejich dělení (uč. str. 35 zapsat do sešitu teorie)

G6_CH_2. 11._ 6. 11.

Milí žáci,

posílám vám přehled učiva na období 2. 11. až 6. 11. Pracujte na zadání úkolů poctivě a samostatně.

3. 11. ON-LINE VÝUKA:

1. Cvičení: anorganické názvosloví

2. Opakování: Voda - výskyt, vlastnosti, druhy vod (pitná, destilovaná + tvrdost vody + čistička odpadních vod) + peroxidy

3. Vzácné plyny - zařazení v PSP, historie objevu, výskyt a použití

4. Halogeny - zařazení v PSP, fyzikální a chemické vlastnosti, výskyt

 

5. 11. DOMÁCÍ PŘÍPRAVA:

1. Halogeny - příprava a výroba fluoru, chlóru, bromu,jódu

2. Halogeny - použití fluoru, chlóru, bromu,jódu

3. Reakce halogenů + halogenovodíky

4. Kyslíkaté kyseliny chlóru

Pracujte s učebnicí a internetovými stránkami, vypište poznámky do sešitu.

 

G8A_CH_2. 11._ 6. 11.

4. 11. ON-LINE VÝUKA:

1. Opakování alkaloidů a lipidů + opakování názvosloví organického

2. Izoprenoidy: charakteristika a dělení  - terpeny a steroidy - prezentace

G4_M_19. 10._ 23. 10.

Milí žáci,

posílám vám přehled učiva na období 19. 10. až 23. 10. Pracujte na zadání úkolů poctivě a samostatně.

DOMÁCÍ PŘÍPRAVA:

1. Řešení rovnic se zkouškou 

2. Řešení rovnic s neznámou ve jmenovateli

Úkol je zadán jako příloha na google učebně.

Úlohy vyřešte do školního sešitu. POSLAT na google učebnu do 25. 10.

21. 10. ON-LINE VÝUKA:

1. Opakování: Vyjadřování neznámé ze vzorce - společná kontrola řešení: PS str. 17/9

1. Slovní úlohy 

2. Slovní úlohy o společné práci učebnice str. 22 - 27

23. 10. ON-LINE VÝUKA:

1. Řešení slovních úloh: učebnice str. 26 - 27

2. Řešení slovních úloh: PS str. 18 - 20

 

G1_M_19. 10._ 23. 10.

Milí žáci,

posílám vám přehled učiva na období 19. 10. až 23. 10. Pracujte na zadání úkolů poctivě a samostatně.

20. 10. ON-LINE VÝUKA:

1. Opakování jednotek hmotnosti

2. Kontrola cvičení PS str. 33

3. Jednotky délky a vztahy mezi nimi - učebnice str. 28 - 31

 

23. 10. ON-LINE VÝUKA

1. Opakování jednotek hmotnosti + délek

2. Jednotky objemu a vztahy mezi nimi - učebnice str. 28 - 31

 

DOMÁCÍ PŘÍPRAVA:

Procvičujte úlohy na převody jednotek délky a objemu.

1. PS: str. 34 - 35: cv. 9 až 17 - Jednotky délky

2. PS: str. 35: cv. 18 až 22 - Jednotky objemu

Vše vyplňte. Na GOOGLE UČEBNĚ BUDETE MÍT NAPSÁNO, CO MI POŠLETE NA GOOGLE UČEBNU!!!!!!. NÉÉÉÉ na e-mail. Díky.

Termín odevzdání bude do 25. 10.

G8A_CH_19. 10._ 23. 10.

21. 10. ON-LINE VÝUKA:

1. Opakování makromolekulárních látek a alkaloidů

2. Lipidy: charakteristika, jednoduché a složené lipidy - prezentace

G6_CH_19. 10._ 23. 10.

Milí žáci,

posílám vám přehled učiva na období 19. 10. až 23. 10. Pracujte na zadání úkolů poctivě a samostatně.

20. 10. ON-LINE VÝUKA:

1. Cvičení: anorganické názvosloví

2. Opakování: Kyslík a jeho vlastnosti + kontrola zpracování sloučenin kyslíku

3. Voda - výskyt, vlastnosti, druhy vod (pitná, destilovaná + tvrdost vody)

 

22. 10. DOMÁCÍ PŘÍPRAVA:

1. Užitková voda a odpadní vody: vlastnosti, výskyt, použití

2. Peroxid vodíku: strukturní vzorec, vlastnosti, použití

3. Peroxid sodný: molekulový vzorec, vlastnosti, reakce s vodou, použití

Pracujte s učebnicí a internetovými stránkami, vypište poznámky do sešitu.

G3_CH_19. 10._ 23. 10.

Milí žáci,

posílám vám přehled učiva na období 19. 10. až 23. 10. Pracujte na zadání úkolů poctivě a samostatně.

20. 10. DOMÁCÍ PŘÍPRAVA:

Do sešitu teorie vypsat z učebnice str. 77 - 78:

1. Vznik solí

2. Podrobněji: NEUTRALIZACE + REAKCE KOVU S KYSELINOU

3. Podrobněji REAKCE KOVU S NEKOVEM + SRÁŽECÍ REAKCE

 

23. 10. ON-LINE VÝUKA

1. Kontrola anorganického názvosloví

2. Zadání nového názvosloví

3. Rozdělení solí: uč. str. 78 + Názvosloví solí bezkyslíkatých solí uč. str. 78

 

G2_CH_19. 10._ 23. 10.

Milí žáci,

posílám vám přehled učiva na období 19. 10. až 23. 10. Pracujte na zadání úkolů poctivě a samostatně.

19. 10. DOMÁCÍ PŘÍPRAVA:

1. Do sešitu teorie zapiš nadpis ROZTOKY a odpověz do sešitu na otázky:

   a) Z čeho se skládají roztoky?

   b) Které roztoky mají největší význam?

   c) Která látka je nejvýznamnějším rozpouštědlem?

   d) Co je hmotnostní zlomek, jak značíme hmotnostní zlomek a jakou má jednotku?

   e) Zapiš příklad ze str. 14: " Ocet používaný..."

21. 10. ON-LINE VÝUKA:

1. Cvičení: Určování chemicky čistých látek a směsí

2. Opakování: Různorodé směsi a jejich oddělování

3. Třídění stejnorodých směsí - str. 13 a jejich oddělování: destilace, krystalizace, odpařování, vyluhování a chromatografie str. 18 - 21

 

  

G4_CH_19. 10._ 23. 10.

Milí žáci,

posílám vám přehled učiva na období 19. 10. až 23. 10. Pracujte na zadání úkolů poctivě a samostatně.

19. 10. ON-LINE VÝUKA:

1. Cvičení: anorganické názvosloví + úkol: bude zadán přes GOOGLE učebnu, POSLAT DO 25. 10.

2. Opakování neobnovitelných zdrojů (uhlí, ropa, zemní plyn)

3. Obnovitelné zdroje - uč. str. 27 - 28

22. 10. DOMÁCÍ PŘÍPRAVA:

1. Tepelné elektrárny - princip, výhody a nevýhody tepelné elektrárny (uč. str. 26 zapsat do sešitu teorie)

2. Jaderné elektrárny - princip, výhody a nevýhody jaderné elektrárny (uč. str. 26 zapsat do sešitu teorie)

3. Do sešitu teorie nakreslit schéma (princip) tepelné a jaderné elektrárny
 

G8A_CH_od 12. 10. do 16. 10.

14. 10. ON-LINE HODINA: opakování haterocyklických sloučenin a makromolekulárních látek

                                       ALKALOIDY

G2_CH_14. 10. do 16. 10.

ONLINE VÝUKA 14. 10.

1. Seznámení a komentář k písemné práci z minulé hodiny.

2. Určování fyzikálních a chemických dějů - cvičení.

3. Látky a jejich dělelní - opakování.

4. Třídění různorodých směsí: učebnice str. 13.

5. Oddělování složek heterogenních směsí: přebírání, usazování a filtrace - DÚ do sešitu teorie (nezapomeňte u filtrace na nákres aparatury): úkol neposílat.

G4_M_14. 10. do 16. 10.

Středa 14. 10. ONLINE výuka:

1. Řešení rovnic s neznámou ve jmenovateli

2. Určování podmínek při řešení rovnic s neznámou ve jenovateli

3. PS: str. 15/3 + 4 kontrola řešení

4. PS: řešení rovnic str. 16/ 5 + 6 + 7

5. DÚ: PS str. 16/ 7 dokončit + str.17/8

 Pátek: ONLINE výuka - řešení rovnic + vyjadřování neznámé ze vzorce

G3_CH_14. 10. do 16. 10.

Milí žáci,

posílám vám přehled domluvené domácí přípravy:

TÉMA: Využití neutralizace v každodenním životě - učebnice str. 76 (vypracovat pozámky do sešitu teorie): neposílat

           Využití neutralizace v laboratoři a průmyslu - učebnice str. 76 (vypracovat pozámky do sešitu teorie): neposílat

NEZAPOMEŇTE NA ONLINE VÝUKU V PÁTEK : TÉMA VZNIK SOLÍ

G1_M_14. 10. do 16. 10.

Ahoj milí žáci,

posílám vám přehled domluvené domácí přípravy na období 14. - 15. 10. :

Násobení a dělení desetinných čísel 10, 100,.....

Pracovní sešit: str. 29/ 1 - 8 + str. 30/ 9 - 12

V pátek nezapomeňte na ONLINE výuku: Téma hodiny - jednotky hmotnosti a jejich převody

 


 

G6_CH_od 12. 10. do 16. 10.

INFORMACE NA OBDOBÍ 12. 10 - 16. 10.:

1. ONLINE VÝUKA (MEET): kontrola zadaného ůkolu z minulého týdne + výklad nového učiva)

2. Domácí příprava: Sloučeniny kyslíku: 1. Oxidy a jejich třídění ( zástupci jednotlivých tříd a jejich vlastnosti)

                                                           2. Ozon

                                                           3. Peroxid vodíku

                                                           4. Peroxid sodný

Při zpracování jednotlivých témat pracujte s osnovou.

G6_CH_od 5. 10. do 9. 10.

Domácí příprava (písemné zpracování):

KYSLÍK

1. latinský název, chemická značka, zařazení v PSP

2. elektronová konfigurace, počet valenčních elektronů, oxidační čísla, vaznost

3. výskyt kyslíku, izotopy kyslíku

4. příprava kyslíku

Matematika G1_29. 9 do 2. 10.

1.  Písemné opakování výrazů s přirozenými čísly

2.  Desetinná čísla - cvičení PS str. 9

3.  Porovnávání desetinných čísel uč. str. 13

4.  Porovnávání desetinných čísel PS str. 11

Matematika G4_29. 9 do 2. 10.

1. Úpravy výrazů s proměnnou - opakování PS str. 7 a 8

2.  Postupné vytýkání uč. str.8 - 9

3.  Postupné vytýkání PS str. 6 a 8

4. Druhá mocnina dvojčlenu a + b uč. str. 10 - 11

 

Chemie G4_29. 9 do 2. 10.

1. Názvosloví kyselin, solí, hydroxidů - opakování

2. Redoxní reakce, endo a exo reakce - opakování

3. Obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie -  dělení str. 21

Chemie G2_29. 9 do 2. 10.

1. Opakování : látky a tělesa, zjiěťování vlastností látek pozorováním

2. Zacházení s chemikáliemi str. 7

3. Pokyny pro první pomoc str. 8

Chemie G3_29. 9. do 2. 10.

1.Oxidy, sulfidy, halogenidy, hydroxidy - názvosloví (opakování)

2. Významné  kyseliny + názvosloví str. 72-73

3. Kyselost a zásaditost roztoků str. 74

Matematika G4_21.9_25. 9.

1. Výrazy s proměnnou: učebnice str. 5 - 8

2. Postupné vytýkání: učebnice str. 8 - 9

                                 PS str. 3 - 6

Matematika G1_21.9_25. 9.

1. Přirozená čísla: PS str. 5 - 7

2. Desetinná čísla: učebnice str. 9 - 12

                            PS str. 8

Chemie G4_21.9_25. 9.

1. Názvosloví anorganické - opakování

2. Určování redoxních reakcí

3. Endotermické a exotermické reakce

Chemie G2_21.9_25. 9.

1. Chemické sklo a pomůcky - opakování - LP

2. Zjišťování vlastností látek pozorováním

Chemie G3_21.9_25. 9.

1. Názvosloví: oxidy, sulfidy, halogenidy, hydroxidy - procvičování

2. Kyseliny bezkyslíkaté: názvosloví a zástupci

3. Kyseliny kyslíkaté: názvosloví

 

Matematika G4_14.9_18. 9.

1. Opakování: druhá mocnina, výrazy s druhou mocninou

2. Opakování: druhá odmocnina, výrazy s druhou odmocninou

3. Opakování: výrazy s proměnnými - uč. str.3-4

4. Opakování: pracovní sešit str. 1 - 3

Matematika G1_14.9_18. 9.

1. Porovnání čísel, operace s čísly, číselné výrazy a jejich úpravy,slovní úlohy (učebnice str. 4-7)

2. Opakování a úlohy k procvičování ( učebnice str. 8)

3.Pracovní sešit str. 3 - 5)

Chemie G4_14.9_18. 9.

1.Opakování a procvičování názvosloví oxidů, sulfidů, halogenidů, kyselin a solí

2. Redoxní rreakce - oxidace a redukce

Chemie G3_14.9_18. 9.

1. Opakování a procvičování názvosloví oxidů, sulfidů, halogenidů

2. Hydroxidy: definice, bezpečnost práce s hydroxidy, názvosloví

3. Významné hydroxidy

 

Chemie G2_14.9_18. 9.

 

1. Sklo a chemické pomůcky

2. Látky a tělesa

3. Zjišťování vlastností těles

 

 

G4A_M_od 8. 6. do 12. 6.

G3_M_od 8. 6. do 12. 6.

G7A_CH_od 8. 6. do 12. 6.

G3_CH_od 8. 6. do 12. 6.

G2_CH_od 8. 6. do 12. 6.

G4A_M_od 2. 6. do 5. 6.

G3_M_od 2. 6. do 5. 6.

G7A_CH_od 2. 6. do 5. 6.

G3_CH_od 2. 6. do 5. 6.

G2_CH_od 2. 6. do 5. 6.

G7A_CH_od 25. 5. do 29. 5.

G4A_M_od 25. 5. do 29. 5.

G3_M_od 25. 5. do 29. 5.

G3_CH_od 25. 5. do 29. 5.

G2_CH_od 25. 5. do 29. 5.

G3_M_od 18. 5. do 22. 5.

G4A_M_od 18. 5. do 22. 5.

G2_CH_od 18. 5. do 22. 5.

G3_CH_od 18. 5. do 22. 5.

G7A_CH_od 18. 5. do 22. 5.

G3_M_od 11. 5. do 15. 5.

G4A_M_od 11. 5. do 15. 5.

G2_CH_od 11. 5. do 15. 5.

G3_CH_od 11. 5. do 15. 5.

G7A_CH_od 11. 5. do 15. 5.

G2_CH_od 4. 5. do 7. 5.

G3_CH_od 4. 5. do 7. 5.

G7A_CH_od 4. 5. do 7. 5.

G3_M_od 4. 5. do 7. 5.

G4A_M_od 4. 5. do 7. 5.

G4A_M_od 27. 4. do 1. 5.

G3_M_od 27. 4. do 1. 5.

G8s_CH_od 27. 4. do 1. 5.

G3_CH_od 27. 4. do 1. 5.

G2_CH_od 27. 4. do 1. 5.

G7A_CH_od 27. 4. do 1. 5.

G7_CH_od 20. 4. do 24. 4.

G8_CHs_od 20. 4. do 24. 4.

G4A_M_od 20. 4. do 24. 4.

G3_M_od 20. 4. do 24. 4.

G3_CH_od 20. 4. do 24. 4.

G2_CH_od 20. 4. do 24. 4.

G8_CHs_od 14.4 do 17. 4.

G4A_M_od 14.4 do 17. 4.

G3_M_od 14.4 do 17. 4.

G7A_CH_od 14.4 do 17. 4.

G3_CH_od 14.4 do 17. 4.

G2_CH_od 14.4 do 17. 4.

Samostudium 4 od 1. 4. 2020 do 8. 4. 2020 (někteří do 15. 4. 2020)

Zdravím vás všechny. Máme za sebou už tři studijní období. Jsem velmi ráda, že většina jste nepodcenili tento způsob studia a začali jste opravdu hned z kraje pracovat. Vaše hodnocení z DÚ vidíte průběžně v elektronické ŽK. Pokud vidíte N (neklasifikován), tak jste zřejmě neposlali práci (zapomněli??). Proto učiňte neprodleně. Jinak hrozí závěrečná neklasifikace. Ve třičtvrtěletí máte zahrnuty i známky z období, kdy jste byli ve škole (písemné práce, ústní zkoušení), jejichž hodnota je v rozmezí 3 až 5.

Co je velmi důležité, tak je komunikace mezi mnou a vámi, Pokud vidíte, že jste v časové tísni, tak dejte za včas vědět. Vše se dá řešit. Nemám ráda mrtvé brouky!!!!

Velmi si cením, že někteří komunikujete se mnou o věcech, které se vůbec netýkají výuky.

Děkuji všem, od kterých jsem obdržela přání KE DNI UČITELŮ. MÓÓÓC MÓÓÓC DĚKUJI.

Zdraví K. Málkková

 

Samostudium 3 od 25. 3. do 1. 4. 2020

Děkuji všem za vypracování a poslání prací.  Ten, kdo práci neodevzdal, tak ať koná neprodleně.

Samostudium 2 od 18. 3. do 25. 3. 2020

Díky všem a pochvala všem, kteří 1. DÚ poslali včas. Momentálně se to týká matematiky- .1. části, kterou jste měli odevzdat do 16. 3. Vpřípadě nedošlého 1. DÚ vás budu zpětně informovat prosřednictvím e-mailu. Zdraví vás K. Málková

Samostudium 1 od 11. 3. do 20. 3. 2020

Dobrý den všem, v příloze nalezne každá třída podklady pro samostudium do konce příštího týdne. Při hodnocení vašich prací budu vycházet dle podmínek stanovených na začátku školního roku.

Připomínám především: "Žák je povinen odevzdat veškeré domácí práce (např. úkoly, samostatné práce, referáty, výpisky), neodevzdání takovéto práce v určeném termínu bude hodnoceno známkou nedostatečný a bude určen nový termín".

POŽADAVKY NA KLASIFIKAČNÍ TÝDEN (13. - 16. 1. 2020) OKRUHY KE ZKOUŠENÍ

Projektové dny 2018/2019: "Regionální výrobky a zážitky známé i neznámé"

CHEMIE: Vypracování protokolu z laboratorní práce

Protokol z laboratorni práce z chemie vypracujte do formuláře (viz příloha). Dodržujte pokyny v jednotlivých bodech.