Málková Kamila Ing.

Profil učitele

Matematika a chemie, AP – doučování z matematiky. „Škola ti nabízí obrovské možnosti být úspěšný.“

Málková Kamila Ing.

Kontakt: malkova@bgv.cz

Projektové dny 2018/2019: "Regionální výrobky a zážitky známé i neznámé"

CHEMIE: Vypracování protokolu z laboratorní práce

Protokol z laboratorni práce z chemie vypracujte do formuláře (viz příloha). Dodržujte pokyny v jednotlivých bodech.