Mágrová Klára Mgr.

Profil učitele

Dějepis a latina

Mágrová Klára Mgr.

Kontakt: magrova@bgv.cz

Projektové dny 2023/2024

Název projektu: Malé černé od Coco Chanel

Co nás čeká? Zaměříme se na proměny módy a módních doplňků ve 20. století. V Národním muzeu v Praze si prohlédneme výstavu „První dámy, móda styl“ a v Muzeu Kampa výstavu ikonických šatů z 60. a 80. let. Zapátráme v rodinných albech a zaznamenáme vzpomínky rodičů a prarodičů. Porovnáme, co se nosilo na Šluknovsku podle dobových fotografií v médiích. Dozvíme se např., proč bílé triko způsobilo revoluci? Proč se chlapečci oblékali do růžové barvy? Které šaty ovlivnily politiku? Závěrečný výstup (podle vlastního výběru): návrh vlastního potisku trika nebo šatů, výstava šatů a dobových fotografií. Účastníci si hradí: jízdné, vstupy do objektů

Počet účastníků: kapacita se naplnila  cca 13 osob (věkově není omezeno), vítáni jsou zvídaví a tvůrčí účastníci 

 

Podmínky a pravidla klasifikace na školní rok 2023/2024

Podmínky a pravidla klasifikace ve školním roce 2023/2024 (DĚJEPIS, OBČANSKÁ VÝCHOVA, LATINA)

  • Žák/student se zapojuje do aktivit v hodině. Součástí hodnocení dějepisu jsou vypracovaná badatelská cvičení (práce s texty, fotografiemi, videem apod.), dále písemné a skupinové práce. Žák/student si řádně vede svůj školní sešit a připravuje pomůcky na hodinu 

  • Žák/student při samostatné a skupinové práci pracuje podle pokynů učitele a respektuje společná pravidla chování a komunikace

  • Hodnotí se postoj k předmětu (např. účast na dějepisné nebo latinské olympiádě, dobrovolné úkoly, snaha o zlepšení vlastních úkolů)

  • Žák/student je během pololetí povinen vypracovat alespoň 80 % samostatných či skupinových prací nebo písemných prací. Pokud mu chybí známky ke klasifikaci, nebude z předmětu hodnocen. Každá známka má jinou váhu, nelze si počítat průměr známek

  • Pokud žák/student chybí, je povinen se s vyučujícím domluvit na náhradním termínu odevzdání práce

  • Konzultace: osobně Po až Pá, nebo e-mail: magrova@bgv.cz