Mágrová Klára Mgr.

Profil učitele

Dějepis

Mágrová Klára Mgr.

Kontakt: magrova@bgv.cz

G8B_dějepis_20. 10. 2020 / G8.B

Plán práce po dobu distanční výuky

3) úterý 20. 10. 2020, Meet - Google Classroom, téma: Demokratické uspořádání ČSR. Hospodářství, práce s pracovním listem 

2) úterý 13. 10. 2020, Meet - Google Classroom, téma: Národy ČSR po vzniku republiky, práce s pracovním listem 

1) úterý 6. 10. 2020, Meet - Google Classroom, téma:- Vznik Československa v 1918, , práce s pracovním listem

 

Zadání samostatné práce Moje vzpomínky na velkou budovu ve Střelecké ul. (Orální historie) v příloze. Termín odevzdání: do 1. 1. 2020

G8A_dějepis_19. 10. 2020 / G8.A

Plán práce po dobu distanční výuky

3) pondělí 19. 10. 2020, Meet - Google Classroom, téma: Národy ČSR, práce s pracovním listem 

2) pondělí 12. 10. 2020, Meet - Google Classroom, téma: Vznik Československa v 1918, práce s pracovním listem

1) pondělí 5. 10. 2020, Meet - Google Classroom, téma: J. V. Stalin a stalinismus v SSSR, práce s pracovním listem

 

Zadání samostatné práce Moje vzpomínky na velkou budovu ve Střelecké ul. (Orální historie) v příloze. Termín odevzdání: do 1. 1. 2020

G6_dějepis_19. 10. až 23. 10. 2020 / G6.

Plán práce po dobu distanční výuky

6)  čtvrtek 22. 10. 2020, samostatně, téma: Velká Morava - dokončení, práce s pracovním listem v Google Učebně

5)  pondělí 19. 10. 2020, Meet - Google Classroom, téma - Slované, tzv. Sámova říše, Velká Morava (počátek), práce s pracovním listem v Google Učebně

4)  čtvrtek 15. 10. 2020, samostatně, a) téma: Románské umění, práce s pracovním listem. b) On-line test, přístupný je v Google Učebně kdykoli ve Čt 15. 10. od 8.00 do 16.00 hod., opakování základních pojmů a dat (Byzantská říše, Franská říše, Arabská říše, Normané a vikingové, Kyjevská Rus, vznik Polska a Uher) 

3)  pondělí 12. 10. 2020, Meet - Google Classroom, téma - Kyjevská Rus, počátky polského a uherského státu

2) čtvrtek 8. 10. 2020, samostatně, téma - Svatá říše římská a boj o investituru 

1) pondělí 5. 10. 2020, Meet - Google Classroom, téma - středověká Anglie a středověká Francie
 

G4_dějepis_19. 10. až 23. 10. 2020 / G4.

Přehled učiva po dobu distanční výuky

3) čtvrtek 22. 10. 2020, samostatná práce, název: Rumburská vzpoura, práce s pracovním listem v Google Učebně a zápis do sešitu 

2) úterý 20. 10. 2020, on-line hodina, název: Demokratické uspořádání ČSR, práce s pracovním listem v Google Učebně 

1) čtvrtek 15. 10. 2020, samostatná práce, název: ČSR - stát několika národností. Práce s učebnicí. Do sešitu se vypracuje zápis

Termíny dějepisu - ve čtvrtek samostatná práce, v úterý on-line hodina v Google Učebně od 10.00 do 10.45 hod.

Kontakt: magrova@bgv.cz 

G3_dějepis_19. 10. až 23. 10. 2020 / G3.

Přehled učiva po dobu distanční výuky

3) čtvrtek 22. 10. 2020, samostatná práce, a) název: Podnikání a vznik manufaktur, práce s pracovním listem v Google Učebně a zápis do sešitu. b) On-line test - opakování Stavovské povstání a třicetiletá válka (Pojmy - stavovské povstání (příčiny), defenestrace, Zimní král, bitva na Bílé hoře, exil, Vestfálský mír, důsledky třicetileté války. Osobnost - Albrecht z Valdštejna, J. A. Komenský. Letopočty -  23. 5. 1618, 8. 11. 1620, 21. 6. 1621, 1648). Test bude možné vyplnit v Google Učebně kdykoli v rozmezí Čt 22. 10. od 8.00 hod. do Pá 23. 10. do 20.00 hod. 

2) úterý 20. 10. 2020, on-line hodina, název: Baroko v Čechách, práce s pracovním listem v Google Učebně 

1) čtvrtek 15. 10. 2020, samostatná práce, název: Heslo do barokního slovníku, známkuje se, zadáno několik úrovní zpracování podle schopností žáka. Termín odevzdání: do 19. 10. 2020 

Termíny dějepisu - ve čtvrtek samostatná práce, v úterý on-line hodina od 8.55 do 9.40 hod. v Google Učebně

Kontakt: magrova@bgv.cz 

G2_dějepis_19. 10. až 23. 10. 2020 / G2.

Přehled učiva po dobu distanční výuky

3) čtvrtek 22. 10. 2020, samostatná práce, a) název: Život v klášteře, práce s pracovním listem v Google Učebně a zápis do sešitu. b) On-line test - opakování Arabské říše (Pojmy - prorok Muhammad, svaté město, islám, mešita, Korán, počátek arabského letopočtu, převzatá slova, nové plodiny, přínos věd. Letopočet - rok 622). Test bude možné vyplnit v Google Učebně kdykoli v rozmezí Čt 22. 10. od 8.00 hod. do Pá 23. 10. do 20.00 hod.) 

2) úterý 20. 10. 2020, on-line hodina, název: Život na hradě a ve vsi. Práce s úkoly zadanými 15. 10. (hrad, rytíř)    

1) čtvrtek 15. 10. 2020, samostatná práce, název: Středověká společnost. Zadání domácí přípravy na 20. 10. (hrad, rytíř) 

Termíny dějepisu - ve čtvrtek samostatná práce, v úterý on-line hodina v Google Učebně od 11.00 do 14.45 hod.

Informace pro nemocné - zadání je v příloze, zde je přehled témat: 1. 10. 2020 (téma Vikingové), 6. 10. 2020 (Arabská říše,  1. část, zápis do sešitu a pracovní list je v příloze), 8. 10. 2020 (Arabská říše - dokončení), 13. 10. 2020 (Zrod středověké Anglie) 

Kontakt: magrova@bgv.cz 

 

 

G1_prima_dějepis_19. 10. až 23. 10. 2020 / G1.

Přehled učiva po dobu distanční výuky

3) čtvrtek 22. 10. 2020, on-line hodina, název: Z pravěkých lovců se stávají zemědělci. Zápis do sešitu bude vystaven v Google Učebně

2) úterý 20. 10. 2020, samostatná práce, název: Jak to bylo se ztracenou sekyrou? (vypravování). Odevzdat naskenované nebo nafocené do Google Učebny. Termín odevzdání: do 21. 10.

1) čtvrtek 15. 10. 2020, on-line hodina, název: Pravěk na našem území - zápis do sešitu vystaven v Google Učebně. Zadání úkolu na Út 20. 10. (Jak to bylo se ztracenou sekyrou,vypravování) 

Termíny dějepisu - ve čtvrtek on-line hodina v 11.55-12.40 hod. (přihlásit se do Google Učebny), v úterý samostatná práce

Kontakt: magrova@bgv.cz