Mágrová Klára Mgr.

Profil učitele

Dějepis

Mágrová Klára Mgr.

Kontakt: magrova@bgv.cz

G6_dějepis_19. 4. až 23. 4. 2021 / G6.

Plán práce po dobu distanční výuky:

44) čtvrtek 22. 4. 2021, samostatná práce, téma: Zámořské plavby - opakování (vymysli 10 otázek a najdi odpovědi). Práce s obrázkem - dvojí úhel pohledu. Termín: do 23. 4. 2021 vložit do Google Učebny

43) pondělí 19. 4. 2021, on-line hodina, téma: Zámořské plavby - důsledky. Měj připravnou učebnici

 

42) čtvrtek 15. 4. 2021, samostatná práce, téma: Zámořské plavby - práce s dobovými texty. Vypracuj odpovědi na otázky. Termín: do 16. 4. 2021 vložit do Google Učebny

41) pondělí 12. 4. 2021, on-line hodina, téma: Zámořské plavby - příčiny, cesty kolem Afriky, do Indie, na západ

Termíny - on-line hodina v pondělí od 12.50, samostatná práce ve čtvrtek

Kontakt: magrova@bgv.cz

G4_dějepis_19. 4. až 23. 4. 2021 / G4.

Přehled učiva po dobu distanční výuky:

40) čtvrtek 22. 4. 2021, TRVÁ samostatná práce, název: Oral history - rodinné vzpomínky. Zeptej se prarodičů nebo dalších příbuzných na jejich vzpomínky. Nahraj je a přepiš do textového editoru. Využij formulář. Otázky si předem rozmysli. Pokládej otevřené otázky - Jak?, Kdo?, Co?, Proč?, Čím? Odpovědi neupravuj. Rozsah - 7-10 otázek. Téma - 1) zimní sporty (druhy sportů, vybavení, oblečení, kde se provozovaly - ve městě, v ČR nebo v cizině, s kým, množství sněhu atd.) nebo 2) Trávení volné času v dětství (hry, kamarádi, doma nebo venku, hračky, koníčky, oblíbené knížky atd.). Termín odevzdání: do 23. 4. 2021 vlož do Google Učebny 

39) pondělí 19. 4. 2021, on-line hodina, název: ČSR -  nástup totality v 1948. Měj připravenou učebnici a pracovní sešit

 

38) čtvrtek 15. 4. 2021, samostatná práce, název: Oral history - rodinné vzpomínky. Zeptej se prarodičů nebo dalších příbuzných na jejich vzpomínky. Nahraj je a přepiš do textového editoru. Využij formulář. Otázky si předem rozmysli. Pokládej otevřené otázky (odpověď není ano/ne) -  Jak?, Kdo?, Co?, Proč?, Čím? Odpovědi neupravuj. Rozsah - 7-10 otázek. Téma - 1) zimní sporty (druhy sportů, vybavení, oblečení, kde se provozovaly - ve městě, v ČR nebo v cizině, s kým, množství sněhu atd.) nebo 2) Trávení volné času v dětství (hry, kamarádi, doma nebo venku, hračky, koníčky, oblíbené knížky atd.). Termín odevzdání: do 23. 4. 2021 vlož do Google Učebny 

37) pondělí12. 4. 2021, on-line hodina, název: ČSR v letech 1945-1946. Měj připravenou učebnici a pracovní sešit

Termíny dějepisu - ve čtvrtek samostatná práce, v pondělí on-line hodina v Google Učebně od 10.00 do 10.45 hod. (změna platí od 8. 2. 2021)

Kontakt: magrova@bgv.cz 

G3_dějepis_19. 4. až 23. 4. 2021 / G3.

Přehled učiva po dobu distanční výuky:

42) čtvrtek 22. 4. 2021 samostatná práce: Cestovatel David Livingstone. Vypracuj jeho falešný FB profil. Pracuješ se šablonou. Termín: odevzdat do Google Učebny do 23. 4. 2021 

Dobrovolný úkol: Vyber si cestovatele českého původu. Zjisti, čím se proslavil? Co výjimečného zažil? Co tě zaujalo na jeho osudu? Vypracuj k němu prezentaci nebo plakát. Používej vlastní slova. Uveď zdroje. Váha známky 3. Termín: do 30. 4. 2021

41) úterý 20. 4. 2021, on-line hodina, název: Budování kolonií. Měj připravenou učebnici a pracovní sešit

 

40) čtvrtek 15. 4. 2021 a), samostatná práce: Dominanty 19. století. Zpracovat Vennův diagram na Eiffelovu věž v Paříži a Sochu svobody v New Yorku. Co mají společné a co odlišné. Termín: odevzdat do Google Učebny do 16. 4. 2021. b) On-line test: 2. pol. 19. stol. (Viktoriánská Anglie, sjednocení Itálie a a Německa, modernizace Ruska a Japonska, občanská válka v USA). Test je přístupný v Google učebně ve Čt 15. 4. 2021 od 8.00 do 20.00 hod. 

39) úterý 13. 4. 2021, on-line hodina, název: USA - občanská válka, vztah k indiánům. Měj připravenou učebnici a pracovní sešit

Termíny dějepisu - ve čtvrtek samostatná práce. V úterý on-line hodina od 8.55 do 9.40 hod. v Google Učebně

Kontakt: magrova@bgv.cz 

G2_dějepis_19. 4. až 23. 4. 2021 / G2.

Přehled učiva po dobu distanční výuky:

40) čtvrtek 22. 4 2021, samostatná práce, název: Zámořské plavby - důsledky. V PS s. 47/cv. 4, s. 48/cv. 6 a 7. Dobrovolný úkol: Najdi a nafoť plodiny a potraviny atd., které mají svůj původ v Americe (alespoň 5). Termín: vložit do Google Učebny do 23. 4. 2021 

39) úterý 20. 4. 2021, on-line hodina, název: Zámořské plavby - Cesta kolem světa. Měj připravenou učebnici a pracovní sešit

 

38) čtvrtek 15. 4 2021, TRVÁ samostatná práce, název: Lapbook - indiánské říše v Novém světě. Je to práce za 2 týdny. Hodnocena je známkou váhy 3. Termín: vložit do Google Učebny do 16. 4. 2021 

37) úterý 13. 4. 2021, POZOR - VÝJIMEČNĚ OD 8.00 HOD.on-line hodina, název: Zámořské plavby - Nový světadíl. Měj připravenou učebnici a pracovní sešit

Za pracovní sešit z dějepisu k 17. 12. 2020 nezaplatil 84 Kč: Běhunčík J., Kessler M., Matys O. (nemoc), Seiferová K., Šrajerová A. (nemoc), Zrubecký M. Zaplatí se po návratu do školy.

Termíny dějepisu - ve čtvrtek samostatná práce, v úterý on-line hodina v Google Učebně od 10.00 do 10.45 hod. (platí od 8. 2. 2021)

Kontakt: magrova@bgv.cz 

G1_prima_dějepis_19. 4. až 23. 4. 2021 / G1.

Přehled učiva po dobu distanční výuky (4. čtvrtletí):

39) čtvrtek 22. 4. 2021, on-line hodina, název: Řecko-perské války, peloponéské války. Vláda Alexandra Makedonského. Měj připravenou učebnici a pracovní sešit.  

38) úterý 20. 4. 2021, samostatná práce, název: Vzdělání a výchova ve Spartě a Athénách. V PS s. 41 /cv. 10 (najdeš v učeb. s. 69 Vzdělání), s. 42/cv. 13 (učeb. 70 Výchova dětí). Napiš své jméno a příjmení řeckou abecedou (učeb. s. 81). Dobrovolný úkol: Život ve Spartě NEBO v Athénách. Zodpověz otázky.Termín: vložit do Google Učebny do 21.  4. 2021

 

37) čtvrtek 15. 4. 2021, on-line hodina, název: Městský stát Athény a Sparta. Zrození demokracie. Měj připravenou učebnici a pracovní sešit.  

36) úterý 13. 4. 2021, a) samostatná práce, název: Antická vzdělanost - lékař Hippokrates, matematik nebo vynálezce Archimédés. Vytvoř myšlenkovou mapu. Každou větev vyznač jinou barvou. Informace jsou stručné a výstižné. Mapa odpoví na otázky - Kde žil?  Kdy žil? Jaké bylo jeho povolání? Co významného vymyslel? Co se z jeho díla používá dodnes? Podklady jsou v Google Učebně. Termín: vložit do Google Učebny do 14. 4. 2021. b) On-line test - Opakování antického Řecka (Kréta, Mykény, Trojská válka, polis, velká řecká kolonizace, olympijské hry, řecké divadlo a řečtí bohové). Test bude přístupný v Út 13. 4. 2021 od 8.00 do 20.00 hod.  

Termíny dějepisu - ve čtvrtek on-line hodina v 11.00-11.45 hod. (změna platí od 8. 2. 2021). V úterý samostatná práce

Kontakt: magrova@bgv.cz 

G8B_dějepis / G8.B

Plán práce po dobu distanční výuky:

Od 8. 2. 2021 v souvislosti se změnou přípravy na maturitu se přehled práce pro daný týden zveřejňuje již jen v Google Učebně (kurz Seminář z dějepisu).

10) úterý 2. 2. 2021, Meet - Google Classroom, téma: Protektorát Čechy a Morava - domácí a zahraniční odboj

9) úterý 26. 1. 2021, samostatná práce (náhrada za on-line hodinu, ta se neuskuteční kvůli pedagogické radě), téma: Protektorát Čechy a Morava. Zadání v Google Učebně 

Dlouhodobý úkol: Zhlédnout nabídutý film s tématikou 2. světové války a napsat charakteristiku vybrané postavy. Zadáno 7. 1. 2021. Termín odevzdání: do 22. 1. 2021

8) úterý 12. 1. 2021, a) Meet - Google Classroom, téma: Perzekuce Židů a válečné zločiny. Práce s pracovním listem. b) On-line test (témata - velká hospodářská krize, nástup nacismu a fašismu, konec první republiky). Přístupný bude ve St 13. 1. od 8.00 do 20.00 hod. 

7) úterý 5. 1. 2021, Meet - Google Classroom, téma: Východní fronta, válka mimo Evropu. Úkol pro maturanty z dějepisu: Zpracovat Vennův diagram - osobnost Stalina a Hitlera. Termín odevzdání do GS: do 11. 1. 2021

Od 25. 11. do 15. 12. 2020 probíhala výuka dějepisu v oktávě B prezenčně ve škole. Úkoly pro maturanty jsou k dispozici v Google Učebně. 

6) úterý 24. 11. 2020, Meet - Google Classroom, téma: Nástup nacismu a fašismu. Práce s pracovním listem  

úterý 17. 11. 2020, státní svátek 

Trvá úkol: Reportáž o závodu na Šébr (20. léta 20. století). Termín odevzdání: do 13. 11. 2020, vložit do Google Učebny

5) úterý 10. 11. 2020, Meet - Google Classroom, téma: Hospodářská krize a její důsledky. Práce s pracovním listem  

Od 4. 11. 2020 bude odkaz na Meet v Google Učebně zpřístupněn vždy PŘED zahájením on-line hodiny.

4) úterý 3. 11. 2020, Meet - Google Classroom, téma: Hospodářství ČSR, každodenní život. Práce s pracovním listem. Úkol: Reportáž o závodu na Šébr (20. léta 20. století). Termín odevzdání: do 13. 11. 2020, vložit do Google Učebny 

26. 10. až 30. 10. 2020, podzimní prázdniny

3) úterý 20. 10. 2020, Meet - Google Classroom, téma: Demokratické uspořádání ČSR. Práce s pracovním listem 

2) úterý 13. 10. 2020, Meet - Google Classroom, téma: Národy ČSR po vzniku republiky, práce s pracovním listem 

1) úterý 6. 10. 2020, Meet - Google Classroom, téma:- Vznik Československa v 1918, , práce s pracovním listem

Zadání samostatné práce Moje vzpomínky na velkou budovu ve Střelecké ul. (Orální historie) v příloze. Termín odevzdání: do 1. 1. 2020

G8A_dějepis / G8.A

Plán práce po dobu distanční výuky:

Od 8. 2. 2021 v souvislosti se změnou přípravy na maturitu se přehled práce pro daný týden zveřejňuje již jen v Google Učebně (kurz Seminář z dějepisu).

11) pondělí 1. 2. 2021, Meet - Google Classroom, téma: Protektorát Čechy a Morava

10) pondělí 25. 1. 2021, Meet - Google Classroom, téma: Konec 2. světové války

9) úterý 19. 1. 2021, Meet - Google Classroom, téma: Perzekuce Židů a válečné zločiny. Práce s pracovním listem 

Dlouhodobý úkol: Zhlédnout film s tématikou 2. světové války a napsat charakteristiku vybrané postavy. Zadáno 8. 1. 2021. Termín odevzdání: do 22. 1. 2021

8) pondělí 11. 1. 2021, a) Meet - Google Classroom, téma: Východní fronta, válka mimo Evropu. Úkol pro maturanty z dějepisu: Zpracovat Vennův diagram - osobnost Stalina a Hitlera. Termín odevzdání do GC: do 15. 1. 2021, b) On-line test (témata - velká hospodářská krize, nástup nacismu a fašismu, konec první republiky). Určen je pro ty, kdo nepsali písemku ve škole. Přístupný bude ve St 13. 1. od 8.00 do 20.00 hod.

7) pondělí 4. 1. 2021, Meet - Google Classroom, téma: Začátek druhé světové války, západní tažení. Práce s videem a texty v prezentaci. Znát odpovědi na otázky: 1) Jakou událostí začala druhá světová válka? Kterého dne a roku se tak stalo?, 2) Proč nacistické Německo začalo válku?, 3) Jak se změnila mapa Evropy v prvních letech války (1939-1940)?

Od 25. 11. do 14. 12. 2020 probíhala výuka dějepisu v oktávě A prezenčně ve škole. Úkoly pro maturanty jsou k dispozici v Google Učebně. 

6) pondělí 23. 11. 2020, Meet - Google Classroom, téma: Hospodářská krize a její důsledky. Práce s pracovním listem 

pondělí 16. 11. 2020, ředitelské volno

5) pondělí 9. 11. 2020, Meet - Google Classroom, téma: Hospodářství ČSR. Každodenní život. Práce s pracovním listem 

Od 4. 11. 2020 bude odkaz na Meet v Google Učebně zpřístupněn vždy PŘED zahájením on-line hodiny.

4) pondělí 2. 11. 2020, Meet - Google Classroom, téma: Demokratické uspořádání ČSR, práce s pracovním listem. Úkol: Reportáž o závodu na Šébr (20. léta 20. století). Termín odevzdání: do 6. 11. 2020, vložit do Google Učebny

26. 10. až 30. 10. 2020, podzimní prázdniny

3) pondělí 19. 10. 2020, Meet - Google Classroom, téma: Národy ČSR, práce s pracovním listem 

2) pondělí 12. 10. 2020, Meet - Google Classroom, téma: Vznik Československa v 1918, práce s pracovním listem

1) pondělí 5. 10. 2020, Meet - Google Classroom, téma: J. V. Stalin a stalinismus v SSSR, práce s pracovním listem

Zadání samostatné práce Moje vzpomínky na velkou budovu ve Střelecké ul. (Orální historie) v příloze. Termín odevzdání: do 1. 1. 2020