Šup Jaroslav Mgr.

Profil učitele

Němčina

Šup Jaroslav Mgr.

Kontakt: sup@bgv.cz

Česko-německé dětské tábory a akce pro mládež v létě 2024

I v letošním roce pro vás Tandem připravili seznam česko-německých táborů a akcí pro děti a mládež v létě 2024, kde se mohou děti a mladí lidé seznámit s vrstevníky ze sousední země a zdokonalit v němčině. Nabídky se týkají věkového rozhraní 8 až 26 let a obsahově jsou velmi pestré. Přeji příjemné hledání té pravé akce pro vás!

https://tandem-org.cz/aktuality/letni-tabory-pro-deti-2024

Klasifikační týden - červen 2024

Požadavky a témata zkoušení ke klasifikačnímu týdnu 3.-6.6.2024 najdete v příloze.

Klasifikační podmínky

PODMÍNKY HODNOCENÍ ŽÁKŮ PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

Projektové dny 2023/24

Název projektuSETKÁNÍ S BUDYŠÍNEM

Popis projektu:

Náplní tohoto projektu bude především spolupráce s lužickosrbským gymnáziem v Budyšíně (Bautzen) v Německu, které je naší partnerskou školou. Budeme se vzájemně setkávat a poznávat, a to nejen osobně s jejími žáky, ale i s jejich školou, městem, kulturou a jazykem.

Předběžná náplň jednotlivých projektových dnů: První projektový den v září bychom jeli do Budyšína, kde bychom měli program především ve škole (seznamovací aktivity s jejich žáky, prohlídka školy, příp. návštěva hodin a krátká prohlídka města). I druhý projektový den v říjnu bychom jeli do Budyšína, ale program by byl zaměřený především na prohlídku města a tamní lužickosrbskou kulturu. Třetí projektový den v březnu by žáci z Budyšína přijeli za námi do Varnsdorfu, kde bychom jim zase my ukázali naši školu a město.

Celý projekt bude pravděpodobně propojen s projektem Realizace naučné stezky po stopách Lužických Srbů ve Varnsdorfu, resp. s jeho úvodními workshopy, které se budou konat ve dnech 25.9. v Budyšíně a 26.9. ve Varnsdorfu. Spolu s programem našich projektových dnů tak budou tvořit jeden neuvěřitelně obohacující celek, který nám rozšíří obzory nejen směrem k našim sousedům, jejich jazyku a kultuře, ale i k nám samotným a k našim dějinám.

Pozn.: Projekt je určený především pro žáky vyššího gymnázia, tj. G5-G8.

Přihlašování: osobně od pátku 8.9.2023, 9:45 (v 1. patře na pohovkách před zasedací místností), poté možno i mailem

Aktuálně volných míst: 5