Šup Jaroslav Mgr.

Profil učitele

Němčina

Šup Jaroslav Mgr.

Kontakt: sup@bgv.cz

G5B - M - 19. 4. - 23. 4. 2021 / G5.B

19.4. online výuka: Grafické řešení soustav lineárních nerovnic se dvěma neznámými
21.4. online výuka: Soustavy lineárních rovnic s více neznámými
22.4.+23.4. samostatná práce: Soustavy lineárních rovnic s více neznámými - úlohy z učebnice
23.4. online výuka: Opakování - Lineární rovnice a nerovnice s více neznámými a jejich soustavy

G5B - NJ (SUP) - 19. 4. - 23. 4. 2021 / G5.B

19.4. samostatná práce: Opakovat si lekci 27 na test příští online hodinu 21.4. (slovíčka, spojka DASS, Imperativ, poslech, čtení, psaní):
   - procvičovat si všechny balíky L27 na WocaBee
   - dělat si online cvičení na adrese

21.4. online výuka: L27 - TEST
22.4. samostatná práce: Opsat slovíčka L28
23.4. online výuka: L28 - úvod

G2 - NJ (SUP) - 19. 4. - 23. 4. 2021 / G2.

19.4. samostatná práce:
     1) Opsat si z online sešitu do svého sešitu zápis Množné číslo podstatných jmen
     2) AB 68-70/16-19
     3) Splnit na WocaBee balík L8 - Plural A

22.4. online výuka: L8 - Množné číslo podstatných jmen, opakování

G1 - NJ (SUP) - 19. 4. - 23. 4. 2021 / G1.

19.4. samostatná práce: Opakovat si lekci 3 na test příští online hodinu 21.4. (tj. hlavně slovíčka, časování, slovosled, nepravidelné sloveso SEIN, zápor s NICHT, německy mluvící země):
   - pročíst si v učebnici strany 26-27
   - procvičovat si všechny balíky L3 na WocaBee
   - dělat si online cvičení na adrese v GU

21.4. online výuka: Lekce 3 - TEST

G3 - NJ (SUP) - 19. 4. - 23. 4. 2021 / G3.

19.4. online výuka: L14 - předložka FÜR, vazba ES GIBT, neosobní zájmeno MAN
21.4. samostatná práce: AB 40-41/12-15
22.4. online výuka: L14 -

G5B - M - 12. 4. - 16. 4. 2021

12.4. online výuka: Lineární nerovnice se dvěma neznámými
14.4. online výuka: Soustavy dvou lineárních rovnic se dvěma neznámými
15.4.+16.4. samostatná práce: Soustavy dvou lineárních rovnic se dvěma neznámými - úlohy z učebnice
16.4. online výuka: Grafické řešení soustav lineárních rovnic se dvěma neznámými

G5B - NJ (SUP) - 12. 4. - 16. 4. 2021

12.4. samostatná práce:
     1) LB 56/1b, 57/1,2 (udělat si do sešitu německy výpisky o Mozartovi)
     2) AB 81/15-16 (v 16c popsat do sešitu jeden svůj den z velikonočních prázdnin), 17-20 (s CD vzadu v AB)
     3) Procvičovat na WocaBee balíky Lekce 27 (A-D) na test příští online hodinu 14.4.

14.4. online výuka: L27 - test WocaBee L27, Leseverstehen
15.4. samostatná práce: AB 84+86
16.4. online výuka: L27 - opakování, Hörverstehen

G2 - NJ (SUP) - 12. 4. - 16. 4. 2021

12.4. samostatná práce: Domluvit si dvojice a ve dvojici vymyslet a napsat do sešitu kompletní libovolný rozhovor v jakémkoli obchodě. Rozhovor se pak naučit zpaměti a příští online hodinu ve Čt 15.4. ho předvést na +/-
15.4. online výuka: L8 - Množné číslo podstatných jmen

G3 - NJ (SUP) - 12. 4. - 16. 4. 2021

12.+14.4. samostatná práce:
     1) Zápis do sešitu Předložka FÜR + 4. pád (dle online sešitu) + AB 39-40/9-11
     2) Procvičovat na WocaBee všechny balíky Lekce 14 (A-C), příští online hodinu 15.4. si na ně napíšeme test
15.4. online výuka: Lekce 14 - test WocaBee L14, sloveso GEFALLEN, předložka FÜR
 

G3 - NJ (SUP) - 6. 4. - 9. 4. 2021

5.4. velikonoční prázdniny
7.+8.4. samostatná práce: LB 32/5ab + splnit na WocaBee balík Lekce 14 C

G2 - NJ (SUP) - 6. 4. - 9. 4. 2021

5.4. velikonoční prázdniny
8.4. samostatná práce:
     1) Napsat na WocaBee písemku "L8 - Číslovky" v době mezi 11:00-11:45.
     2) LB 54/12 - přečíst a napsat sami za sebe do online sešitu "G2 Rozhovory" svůj příspěvek do fóra.

G5B - M - 6. 4. - 9. 4. 2021

5.4. velikonoční prázdniny
7.4. online výuka: TEST - Rovnice a nerovnice v součinovém a podílovém tvaru a s absolutními hodnotami
8.4.+9.4. samostatná práce: Lineární rovnice se dvěma neznámými - pročíst si str. 75-79
9.4. online výuka: Lineární rovnice se dvěma neznámými

G5B - NJ (SUP) - 6. 4. - 9. 4. 2021

5.4. velikonoční prázdniny
7.4. online výuka: L27 - Leseverstehen
8.4. samostatná práce: LB 55/11 + Splnit na WocaBee balík Lekce 27 D
9.4. online výuka: Landeskunde - Mozart

G1 - NJ (SUP) - 12. 4. - 16. 4. 2021

12.4. samostatná práce:
     1) LB 24/1 - přepsat do sešitu všechny základní údaje o německy mluvících zemí z kartiček (chybějící údaje doplnit z textů)
     2) AB 31+33
     3) Splnit na WocaBee balík Landeskunde 1-3
14.4. online výuka: Lekce 3 - opakování

 

G1 - NJ (SUP) - 6. 4. - 9. 4. 2021

5.4. velikonoční prázdniny
7.4. online výuka: Landeskunde - německy mluvící země

 

G5B - NJ (SUP) - 29. 3. - 31. 3. 2021

29.3. samostatná práce:
     1) LB 54/9a (vymyslet a napsat šest pravidel do sešitu)
     2) AB 80/12-14
     3) Splnit na WocaBee balík Lekce 27 C

31.3. online výuka: L27
1.4. velikonoční prázdniny
2.4. velikonoční prázdniny

G5B - M - 29. 3. - 31. 3. 2021

29.3. online výuka: Nerovnice s absolutní hodnotou
31.3. online výuka: Opakování: Rovnice a nerovnice v součinovém a podílovém tvaru a s absolutními hodnotami
1.4.+2.4. velikonoční prázdniny
2.4. velikonoční prázdniny

G2 - NJ (SUP) - 29. 3. - 31. 3. 2021

29.3. samostatná práce:
     1) LB 54/10 - napsat otázky i odpovědi do sešitu (číslovky psát slovy)
     2) AB 68/14-15
     3) Splnit na WocaBee balík L8 - Číslovky C a procvičovat všechny balíky L8 - Číslovky (A-C) - příští hodinu 8.4. si na ně napíšete test na WocaBee
1.4. velikonoční prázdniny

G3 - NJ (SUP) - 29. 3. - 31. 3. 2021

29.3. online výuka: L14 - sloveso GEFALLEN
31.3. samostatná práce: AB 38-39/5-8, splnit na WocaBee balík Lekce 14 B
1.4. velikonoční prázdniny

G1 - NJ (SUP) - 29. 3. - 31. 3. 2021

29.3. samostatná práce:
     1) AB 28-29/15-21 (cvičení 19-21 si udělejte s CD, které najdete vzadu v AB)
     2) LB 22/5 - vybrat si dalších libovolných 10 políček ze hry (jiná než jste si vybrali minule) a napsat k nim do sešitu 10 otázek a ke každé otázce dvě odpovědi, jednu kladnou a jednu zápornou (dle příkladu nad hrou)

31.3. online výuka: Lekce 3 - Hören, Sprechen

G1 - NJ (SUP) - 22. 3. - 26. 3. 2021

22.3. samostatná práce:
     1) Opsat si do sešitu rámeček z AB 28/13b o spojkách UND a ABER ("Dvě věty lze spojit spojkou UND" atd.)
     2) LB 22/5 - vybrat si libovolných 10 políček ze hry a napsat k nim do sešitu 10 otázek a ke každé otázce dvě odpovědi, jednu kladnou a jednu zápornou (dle příkladu nad hrou)

24.3. online výuka: Lekce 3 - Freunde

G5B - NJ (SUP) - 22. 3. - 26. 3. 2021

22.3. samostatná práce: AB 76-77/1-5 + Splnit na WocaBee balík Lekce 27 A
24.3. online výuka: L27 - spojka DASS
25.3. samostatná práce: L27 - AB 78-79/6-11 + Splnit na WocaBee balík Lekce 27 B
26.3. online výuka: L27 - rozkaz ve 2. os. mn. č.

G5B - M - 22. 3. - 26. 3. 2021

22.3. online výuka: Nerovnice v podílovém tvaru
24.3. online výuka: Rovnice s absolutní hodnotou
25.3.+26.3. samostatná práce: Rovnice s absolutní hodnotou - úlohy z učebnice (67-68/3.35, 3.36abcd, 3.38/ac)
26.3. online výuka: Rovnice s absolutní hodnotou - grafické řešení

G2 - NJ (SUP) - 22. 3. - 26. 3. 2021

22.3. samostatná práce:
     1) Přeložit do sešitu otázky z online sešitu na vykání.
     2) AB 67-68/10-13
     3) Splnit na WocaBee balík L8 - Číslovky B a procvičovat všechny balíky Lekce 8 (A-D) na test příští online hodinu

25.3. online výuka: L8 - TEST WocaBee, číslovky, vykání, rozhovor v obchodě

G3 - NJ (SUP) - 22. 3. - 26. 3. 2021

22.3. online výuka: L13 - TEST
24.3. samostatná práce: Opsat do slovníčku slovíčka z lekce 14 (AB 43)
25.3. online výuka: L14 - úvod, slovní zásoba, oblečení, sloveso GEFALLEN

G5B - NJ (SUP) - 15. 3. - 19. 3. 2021

15.3. samostatná práce: Opakovat si lekci 26 na test příští online hodinu 17.3.:
     - opravit žluté věty ve sdíleném dokumentu
     - procvičovat si všechny balíky L26 na WocaBee
     - dělat si online cvičení na adrese v GU

17.3. online výuka: L26 - TEST
18.3. samostatná práce: L27 - opsat si slovíčka do slovníčku
19.3. online výuka: L27 - úvod, spojka DASS

G5B - M - 15. 3. - 19. 3. 2021

15.3. online výuka: Rovnice v součinovém tvaru
17.3. online výuka: Nerovnice v součinovém tvaru
18.3.+19.3. samostatná práce: Nerovnice v součinovém tvaru - úlohy z učebnice
19.3. online výuka: Rovnice v podílovém tvaru

G1 - NJ (SUP) - 15. 3. - 19. 3. 2021

15.3. samostatná práce:
      1) Přepsat si do svého sešitu zápis Slovosled z online sešitu a opravit pod něj svůj test na slovosled z GU.
     2) Udělat Procvičování slovosledu 2 v GU (zadáno jako samostatný úkol s kvízem), příští online hodinu 17.3. si na to napíšeme podobný opravný test.
     3) AB 26-28/9-14
17.3. online výuka: Lekce 3 - TEST Slovosled (oprava), zápor s NICHT

G2 - NJ (SUP) - 15. 3. - 19. 3. 2021

15.3. samostatná práce:
     1) Přeložit do sešitu otázky z online sešitu a odpovědět na ně.
     2) AB 67/8-9
     3) Splnit na WocaBee balíky L8 - Číslovky A a Lekce 8 D
18.3. online výuka: L8 - číslovky 20-100, vykání

G3 - NJ (SUP) - 15. 3. - 19. 3. 2021

15.3. online výuka: L13 - Leseverstehen, přivlastňovací zájmeno Ihr (vykání)
17.3. samostatná práce: 
     1) AB 34-35/15-17
     2) LB 29/7c, 8 (stačí jedna věta do sešitu)
     3) Splnit na WocaBee balík Lekce 13 D (do Ne 21.3.)
     4) Učit se slovesa s odlučitelnou předponou na TEST v GU příští online hodinu ve Čt 18.3.
18.3. online výuka: L13 - Opakování, TESTík - slovesa s odlučitelnou předponou, online cvičení

G5B - NJ (SUP) - 8. 3. - 12. 3. 2021

8.3. samostatná práce:
     1) Procvičovat si na WocaBee slovíčka Lekce 26 A-D, příští online hodinu ve St 10.3. si na ně napíšeme test.
     2) AB 73/18-21 (zkusit si výslovnostní cvičení s CD, které najdete vzadu v AB)
     3) Každý vymyslet a napsat do sešitu tři otázky s WARUM.

10.3. online výuka: L26 - opakování, TEST WocaBee L26
11.3. samostatná práce: WEIL-Sätze
12.3. online výuka: L26 - opakování, online cvičení, Kahoot

G2 - NJ (SUP) - 8. 3. - 12. 3. 2021

8.3. samostatná práce:
     1) AB 66/5-7
     2) Splnit na WocaBee balík Lekce 8 C
11.3. online výuka: L8 - číslovky 20-100

G1 - NJ (SUP) - 8. 3. - 12. 3. 2021

8.3. samostatná práce:
     1) AB 25-26/5-8
     2) Procvičovat si na WocaBee balíky Lekce 3 A a B (kdo je nemá hotové, jsou prodlouženy až do Út 9.3. - prosím tedy dodělat!) - příští online hodinu 10.3. z nich budeme psát na WocaBee test
10.3. online výuka: Lekce 3 - Slovosled, TEST WocaBee L3, předložka IN, časování slovesa SEIN, zápor s NICHT

G3 - NJ (SUP) - 8. 3. - 12. 3. 2021

8.3. online výuka: L13 - Slovesa s odlučitelnou předponou, TEST WocaBee L13
10.3. samostatná práce: AB 33-34/10-14
11.3. online výuka: L13 - Slovesa s odlučitelnou předponou, Fahrpläne, Verabredung

G5B - M - 8. 3. - 12. 3. 2021

8.3. online výuka: Soustavy lineárních nerovnic
10.3. online výuka: Opakování - lineární rovnice a nerovnice
11.3.+12.3. samostatná práce: Lineární rovnice a nerovnice - přípava na test (úlohy v GU)
12.3. online výuka: TEST - Lineární rovnice a nerovnice

G2 - NJ (SUP) - 22. 2. - 26. 2. 2021

22.2. samostatná práce:
     1) Do sešitu přeložit otázky a odpovědět na ně: Co je Apfelschorle? Máš rád Apfelschorle? Co máš rád k pití?
     2) AB 65-66/1-4
     3) Splnit na WocaBee balík Lekce 8 B

25.2. online výuka: L8 - nápoje, rozhovory

G1 - NJ (SUP) - 22. 2. - 26. 2. 2021

22.2. samostatná práce:
     1) opravit TEST L2 do sešitu
     2) udělat Procvičování slovosledu v GU
     3) LB 20/1b (psát celé věty do sešitu) + AB 24-25/1-4
     4) Na WocaBee splnit balík Lekce 3 B

24.2. online výuka: Lekce 3 - jména zemí, TEST Slovosled

G5B - NJ (SUP) - 22. 2. - 26. 2. 2021

22.2. samostatná práce:
     1) LB 50/6 (psát do sešitu)
     2) AB 71-72/11-15
     3) Splnit na WocaBee balík Lekce 26 C

24.2. online výuka: L26 - rozhovory, přídavná jména
25.2. samostatná práce: AB 72-73/16-21 + WocaBee Lekce 26 D
26.2. online výuka: L26 - rozhovory, datum, WEIL-Sätze

G5B - M - 22. 2. - 26. 2. 2021

22.2. online výuka: Lineární nerovnice
24.2. online výuka: Grafické řešení lineárních rovnic
25.2.+26.2. samostatná práce: Grafické řešení lineárních rovnic - úlohy 34/2.27-2.28
26.2. online výuka: Grafické řešení lineárních nerovnic

G3 - NJ (SUP) - 22. 2. - 26. 2. 2021

22.2. online výuka: L13 - přídavné jméno NÄCHST-, předložka NACH + města/země
24.2. samostatná práce: AB 31-33/4-9, splnit na WocaBee balík Lekce 13 C
25.2. online výuka: L13 - poslech

G5B - NJ (SUP) - 15. 2. - 19. 2. 2021

15.2. samostatná práce:
     1) LB 48/3a (do sešitu)
     2) AB 68-69/1-6
     3) Splnit na WocaBee balík Lekce 26 A

17.2. online výuka: L26 - vedlejší věty se spojkou WEIL
18.2. samostatná práce: AB 70/7-10 + WocaBee Lekce 26 B
19.2. online výuka: L26 - řadové číslovky

G2 - NJ (SUP) - 15. 2. - 19. 2. 2021

15.2. samostatná práce:
     1) Opsat slovíčka z lekce 8 do slovníčku (AB 71)
     2) Splnit na WocaBee balík Lekce 8 A

18.2. online výuka: L8 - úvod, modální sloveso MÖGEN

G3 - NJ (SUP) - 15. 2. - 19. 2. 2021

15.2. online výuka: L13 - Úvod, slovíčka, Mode, Sammeln (LB 25, LB 20)
17.2. samostatná práce: LB 20/2b (do sešitu), splnit na WocaBee balík Lekce 13 A
18.2. online výuka: L13 - předložka ZU + 3. pád

G5B - M - 15. 2. - 19. 2. 2021

15.2. online výuka: Rovnice - úvod, opakování
17.2. online výuka: Nerovnice - úvod, opakování, Lineární rovnice
18.2.+19.2. samostatná práce: Lineární rovnice - úlohy 22-23/2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.7
19.2. online výuka: Lineární rovnice

G1 - NJ (SUP) - 15. 2. - 19. 2. 2021

15.2. samostatná práce:
     1) Opsat slovíčka z lekce 3 do slovníčku (AB 30)
     2) Splnit na WocaBee balík Lekce 3 A
17.2. online výuka: Lekce 3 - slovíčka, úvod, časování sloves ve 3. os. mn. č.

G2 - NJ (SUP) - 8. 2. - 12. 2. 2021

8.2. samostatná práce: Opakovat si lekci 7 na test příští online hodinu:
     - procvičovat si všechny balíky L7 na WocaBee
     - dělat si online cvičení na adrese v GU

11.2. online výuka: Test L7

G3 - NJ (SUP) - 8. 2. - 12. 2. 2021

8.2. online výuka: L12 - Opakování, Lesen, Sprechen (AB 27-28)
10.2. samostatná práce: Opakovat si lekci 12 na test příští online hodinu:
     - AB 29
     - procvičovat si všechny balíky L12 na WocaBee
     - dělat si online cvičení na adrese v GU

11.2. online výuka: Test L12

G5B - M - 8. 2. - 12. 2. 2021

8.2. online výuka: Vyjádření neznámé ze vzorce
10.2. online výuka: Opakování - Mnohočleny, lomené výrazy
11.2.+12.2. samostatná práce: Opakování - Mnohočleny, lomené výrazy, příprava na test (zadání viz online tabule)
12.2. online výuka: Test - Mnohočleny, lomené výrazy

G5B - NJ (SUP) - 8. 2. - 12. 2. 2021

8.2. samostatná práce: Opakovat si lekci 25 na test (slovíčka, přivlastňovací zájmena, předložky se 3. a 4. pádem, niemand/jemand/alle, poslech, čtení, psaní):
     - procvičovat si všechny balíky L25 na WocaBee
     - dělat si online cvičení na adrese v GU
10.2. online výuka: Test L25
11.2. samostatná práce: Opsat slovíčla L26
12.2. online výuka: L26 - úvod, vedlejší věty se spojkou WEIL

G1 - NJ (SUP) - 8. 2. - 12. 2. 2021

8.2. samostatná práce:
     1) AB 22/19-21 (CD k těm cvičením najdete vzadu v pracovním sešitě)
     2) Opakovat si lekci 2 na test příští online hodinu (tj. hlavně slovíčka, časování a slovosled):
          - procvičovat si všechny balíky L2 na WocaBee
          - dělat si online cvičení na adrese v GU
10.2. online výuka - Test Lekce 2

G2 - NJ (SUP) - 1. 2. - 5. 2. 2021

1.2. samostatná práce:
     1) Opsat a přeložit věty z online sešitu do svého sešitu
     2) AB 62-63/16-20 (k 19+20 máte CD vzadu v pracovním sešitě)

4.2. online výuka 

G5B - NJ (SUP) - 1. 2. - 5. 2. 2021

1.2. samostatná práce:
     1) Opsat a přeložit věty z online sešitu do svého sešitu
     2) LB 46/5a (napsat do sešitu tři otázky s JEMAND)
     3) AB 63/9-11
     4) Splnit na WocaBee balík Lekce 25 C

3.2. online výuka: L25 - Wechselpräpositionen mit Dativ und Akkusativ
4.2. samostatná práce:
     1) AB 64-65/12-14, 93/A
  2) Splnit na WocaBee balík Lekce 25 D
  3) Učit se slovíčka L25 na test v Pá 5.2. (procvičovat všechny balíky L25 na WocaBee)

5.2. online výuka: L25 - Wechselpräpositionen mit Dativ und Akkusativ, opakování, test WocaBee

G1 - NJ (SUP) - 1. 2. - 5. 2. 2021

1.2. samostatná práce:
     1) AB 21-22/15-18
     2) Splnit na WocaBee balík Lekce 2 Časování+ a učit se časování sloves na test
3.2. online výuka: L2 - opakování, test na WocaBee (časování sloves)

G5B - M - 1. 2. - 5. 2. 2021

1.2. online výuka - Opakování (dělení mnohočlenů, rozklad mnohočlenů), krácení a rozšiřování lomených výrazů
3.2. online výuka - Sčítání a násobení lomených výrazů
4.2.+5.2. samostatná práce - Sčítání a násobení lomených výrazů - úlohy 153-154/8.6, 8.7, 8.8, 8.10ab
5.2. online výuka - Dělení lomených výrazů

G3 - NJ (SUP) - 1. 2. - 5. 2. 2021

1.2. online výuka - Osobní zájmena ve 4. pádě (AB 22-24, LB 13)
3.2. samostatná práce - AB 25/19-21 (CD ke cvičení 21 najdete vzadu v AB)
4.2. online výuka - L12: opakování

G8A - NJ (SUP) - 1. 2. - 5. 2. 2021

1.2. online výuka - Leseverstehen, Hörverstehen (AB 33-35)
4.2. samostatná práce - Přeložit slovíčka L49 (AB 43-44) + dodělat AB 34/4a, 35/1-7 (kdo neměl)
5.2. online výuka - Sprechen, L49: úvod

Archiv zadané práce

Pro přehlednost své nástěnky jsem se rozhodl smazat zde zadání úkolů z minulých pololetí tak, abyste zde našli pouze úkoly z aktuálního pololetí. Úkoly z předchozích pololetí najdete zde v příloze (= v archivu).

Klasifikační podmínky

PODMÍNKY HODNOCENÍ ŽÁKŮ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Rovnice na Vánoce

Na vaše četná přání zde naleznete zadání dobrovolného domácího úkolu na vánoční prázdniny, za který můžete získat jedničku (případně plusy, horší známku určitě ne wink ) a vylepšit si tak známku na blížící se pololetní vysvědčení.
Jedná se o necelých padesát rovnic, z nichž si vyberte alespoň třicet (z každého cvičení alespoň dvě), které i se zkouškou vyřešte a odevzdejte na extra papírech, řádně označené a očíslované, nejpozději do pátku 10.1.2020.
Děkuji a přeji všem krásné a odpočinkové Vánoce i celé prázdniny! smiley

Požadavky ke klasifikačnímu týdnu

Zde najdete již kompletní a snad i finální verzi požadavků ke klasifikačnímu týdnu 13.-17.1.2020 ;-)

Případné změny budou zveřejněny opět zde.

Matematická olympiáda

V přílohách najdete propozice a zadání matematické olympiády pro letošní školní rok.

Pro kvartu B platí následující termíny: první tři úlohy odevzdat do 13.12.2019, druhé tři úlohy do 6.1.2020.

V zadání si nalistujte příslušnou kategorii (kvarta je kategorie Z9, úplně na konci).

Rovnice se závorkami a se zlomky

Zde najdete spoustu rovnic na procvičování včetně výsledků ;-)