Petrová Jana Mgr.

Profil učitele

Dějepis a český jazyk, AP – školní knihovna, diskusní kroužky. „Před nikým se neponižuj a nad nikoho se nepovyšuj.“

Petrová Jana Mgr.

Kontakt: petrova@bgv.cz

Požadavky na klasifikační týden 2024 - 2. pololetí / G7.

1. pojmy a letopočty 

2.časová přímka, historické prameny, pomocné vědy historické

3.T.G.Masaryk - život a dílo

4.Rukopisy

5.Vznik USA, občanská válka

6.Asie v 19. století

Požadavky na klasifikační týden 2024 - 2. pololetí / G1.

1. čj mluvnice: slovesa, pravopis, větný rozbor

2.čj sloh: napsat vypravování (ještě upřesním)

3.čj literatura: literární pojmy, básnička, referát o knize, autoři a dílo

Požadavky na klasifikační týden 2024 / G8.B

Pro obě oktávy

Pojmy, letopočty, časová přímka, prameny, pomocné vědy historické.

Učivo - zadáno v sešitě.

Historický předmět s popisem a vysvětlením.

Požadavky na klasifikační týden 2024 / G7.

Letošní septima:  Pojmy a letopočty, časová přímka, pomocné vědy historické, prameny.

Učivo - viz sešit. Dějepisný sešit donést!

Historický předmět donést a umět popsat a vysvětlit.

Požadavky na klasifikační týden 2024 / G8.A

Pro obě oktávy

Pojmy, letopočty, časová přímka, prameny, pomocné vědy historické.

Učivo - zadáno v sešitě.

Historický předmět s popisem a vysvětlením.

Požadavky na klasifikační týden 2024 / G1.

Český jazyk

- gramatika: VS, VČ, podstatná jména, pravopis

- sloh: připravit doma na A5 popis vánočního dárku

- literatura: básnička ( libovolná), autoři a jejich dílo

Vše je zapsáno v sešitech a vysvětleno v hodinách.

Projektové dny 2023/24

Ve školním roce 2023/24 nabízíme s paní učitelkou Boumovou projekt:

Pedagogická štafeta - aneb my učíme vás, oni vzdělávali nás

Popis projektu

1. oslovení bývalých pedagogů a pozvání k návštěvě školy ( výroba pozvánek, vymýšlení programu, vyrobení malého dárku, pohoštění...)

2. návštěva pedagoga ve výslužbě na našem gymnáziu (prohlídka školy, interview, foto, kronika,...vypravování, staré fotografie...)

3. vítány jsou návrhy na naše hosty, kreativita,milé vystupování...

 

 

 

 

Požadavky na KLASIFIKAČNÍ TYDEN červen 2023 / G7.

Požadavky z dějepisu viz školní sešit,

Požadavky na KLASIFIKAČNÍ TYDEN červen 2023 / G8.B

Požadavky z dějepisu viz školní sešit,

Požadavky na KLASIFIKAČNÍ TYDEN červen 2023 / G8.A

Požadavky z dějepisu viz školní sešit,

Požadavky na KLASIFIKAČNÍ TYDEN leden 2023 / G7.

Požadavky z D na KT:
1. sešit
2. pojmy, letopočty a časová přímka ( to, co máme v sešitě)
3. probrané učivo: křížové výpravy, velké schizma, boj o investituru, středověká města, hrady
4. Možnost výběru:
a) rodokmen své rodiny na A4 ( alespoň) s výkladem ( důraz na data, profese, zajímavosti)
b)  referát o zajímavé osobnosti z tvého okolí( třeba zajímavé zaměstnání, schopnost, nevšední záliba, cizinec, sportovec, umělec...) .Doplnit fotkami, výrobky, citáty...
c) napodobení ( maskou a dalšími rekvizitami) významné historické osobnosti. Známe její životopis.
 
 

Požadavky na KLASIFIKAČNÍ TYDEN leden 2023

Soupis knih k MZ - 20 titulů (vzor na školní nástěnce). Nutno dodržet pravidla výběru (A5)

Zopakovat literární teorii -  jazykovou stránku díla, kompoziční a tematickou.

Dopním ústně ve třídě.

 

Požadavky na KLASIFIKAČNÍ TYDEN leden 2023 / G8.B

 

 
 
Požadavky z D na KT:
1. sešit
2. pojmy, letopočty a časová přímka ( to, co máme v sešitě)
3. probrané učivo: osobnosti ze školních ( letošních) referátů
4. Možnost výběru:
a) rodokmen své rodiny na A4 ( alespoň) s výkladem ( důraz na data, profese, zajímavosti)
b)  referát o zajímavé osobnosti z tvého okolí( třeba zajímavé zaměstnání, schopnost, nevšední záliba, cizinec, sportovec, umělec...) .Doplnit fotkami, výrobky, citáty...
c) napodobení ( maskou a dalšími rekvizitami) významné historické osobnosti. Známe její životopis.
 
 

Požadavky na KLASIFIKAČNÍ TYDEN leden 2023 / G8.A

 

 
 
Požadavky z D na KT:
1. sešit
2. pojmy, letopočty a časová přímka ( to, co máme v sešitě)
3. probrané učivo: osobnosti ze školních ( letošních) referátů
4. Možnost výběru:
a) rodokmen své rodiny na A4 ( alespoň) s výkladem ( důraz na data, profese, zajímavosti)
b)  referát o zajímavé osobnosti z tvého okolí( třeba zajímavé zaměstnání, schopnost, nevšední záliba, cizinec, sportovec, umělec...) .Doplnit fotkami, výrobky, citáty...
c) napodobení ( maskou a dalšími rekvizitami) významné historické osobnosti. Známe její životopis.
 
 

Podmínky klasifikace

Podmínky klasifikace  2022/23

- podmínkou je splnění minimálně 80% zadaných prací

-s danými podmínkami známkování byli studenti seznámeni v průběhu vyučovací hodiny

Projektové dny

Název projektu:

Čtyřnozí kamarádi

Program:

1. představujeme své mazlíčky - fotky, videa,... ( nebrat je zatím do školy), návštěva Super ZOO, výlet do okolí školy ( koně na pastvině za hřbitovem)

2. výlet do Liberce - ZOO ( vlakem)

3. výlet do ZOO v Žitavě nebo v Děčíně ( vlakem)

4. předvedení ochočených zvířátek 

Pozor! Nejsme alergičtí a svá zvířátka zvládáme, Budeme potřebovat finance na vlak a vstupy,

 

Zájemce o projekt  mi pošle v uvedeném čase email ( napiš i třídu).

 

Požadavky na KLASIFIKAČNÍ TYDEN / G8.B

Sešit

letopočty, pojmy, časová přímka, prameny, pomocné vědy historické

téma: třicetiletá válka

Na výběr: a) referát o rodném městě

                 b) historická osobnost ( ústně projednáno)

Požadavky na KLASIFIKAČNÍ TYDEN / G8.A

Sešit

letopočty, pojmy, časová přímka, prameny, pomocné vědy historické

téma: třicetiletá válka

Na výběr: a) referát o rodném městě

                 b) historická osobnost ( ústně projednáno)

Požadavky na KLASIFIKAČNÍ TYDEN

Li- 12 knih k maturitě ( dle ústního zadání)

Gr - slovesné třídy

Sloh - reklama

2x školní sešit

Klasifikační týden - požadavky ( leden 2022)

Žáci se řídí požadavky na klasifikační týden zapsanými v hodině do sešitu ČJ ( SP) a D ( SX A,B, OK, OK seminář).

ČJ - gramatika: slovní druhy, VČ, pádové ot. ( latinsky), odborný styl - RP, větný rozbor, pravopis, spojky souřadící

     - literatura: generace buřičů

D - SX A,B - letopočty, pojmy, časová přímka, pomoc.vědy historické, gotika, pozdní středověk až ke Karlu IV., historický předmět s promluvou

D - OK - letopočty, pojmy, časová přímka, pomoc.vědy historické, období po 1.světové válce - 20.a30.léta, historický předmět s promluvou

D -  OK seminář: domluvené učivo

Nabídka kroužku

Pravopis mě (ne)baví

Aktivita bude probíhat každý týden v úterý od 7.00hodin ráno ve třídě septima.Bližší informace osobně.

Projektové dny

Projekt VOJENSTVÍ - zaměřeno na válečné konflikty ve Šluknovském výběžku ( pro žáky III. supně G)

Projekt je obsazen!

Změna: uvolnila se dvě místa!!!

Klasifikce šk.rok 2021 / 2022

Podmínky klasifikace  2021/2022

- podmínkou je splnění minimálně 80% zadaných prací

-s danými podmínkami známkování byli studenti seznámeni v průběhu vyučovací hodiny

G7 - D 14. 06. - 18.06.2021

Téma: Češi v letech 1. sv. války, rozpad R-U, vznik ČSR

- prezentace

- opakování, historické okénko

Úkol v Google Učebně.

G6 - ČJL- 14.06. - 18. 06. 2021

Téma: Impresionismus, symbolismus, dekadence - úvod, Francie

ML: neohebné druhy slov, pravopis

Sloh: opakování

Úkol v Google Učebně.

G5.A - D 14. 06. - 18.06.2021 / G8.A

Téma: Počátky přemyslovského stá tu a románské umění

- prezentace

- opakování minulé látky, výklad nové látky

- shrnutí učiva

Úkol v Google Učebně.

G5.B - D 14. 06. - 18.06.2021 / G8.B

Téma: Počátky přemyslovského stá tu a románské umění

- prezentace

- opakování minulé látky, výklad nové látky

- shrnutí učiva

Úkol v Google Učebně.

G7 - D - 07. 06. - 11. 06. 2021

Téma: první světová válka

- prezentace

- historické okénko, opakování

- něco o MZ

Úkol v Google Učebně.

G6 - ČJL - 07. 06. - 11. 06. 2021

Téma : dokončení výčtu českých realistických spisovatelů - život a dílo

ML: přechodníky, VJR, pravopis

- referát ( dohodnuto)

- kniha do čtenářského deníku ( příští úkol)

Úkol v Google Učebně.

 

G5.B - D - 07. 06. - 11. 06. 2021 / G8.B

Téma: Velká Morava - Slované, Sámo, panovníci

- prezentace

- něco o MZ

- historické okénko, opakování

Úkol v Google Učebně.

G5.A - D - 07. 06. - 11. 06. 2021 / G8.A

Téma: Velká Morava - Slované, Sámo, panovníci

- prezentace

- něco o MZ

- historické okénko, opakování

Úkol v Google Učebně.

29.3.- 02.04.2021

Všem veselé a zdravé Velikonoce!!!

Upozornění

Upozorňuji, že pozdní odevzdání úkolů bude penalizováno horší známkou ( stále na někoho čekám).