Petrová Jana Mgr.

Profil učitele

Dějepis a český jazyk, AP – školní knihovna, diskusní kroužky. „Před nikým se neponižuj a nad nikoho se nepovyšuj.“

Petrová Jana Mgr.

Kontakt: petrova@bgv.cz

G8B - D seminář - 19. 10. - 23. 10. 2020 / G8.B

Zadala jsem pět opakovacích otázek do Google Učebny - objeví se v pondělí ráno a termín vypracování je do neděle 25. 10. 2020.

G8A - D seminář - 19. 10. - 23. 10. 2020 / G8.A

Zadala jsem pět opakovacích otázek do Google Učebny - objeví se v pondělí ráno a termín vypracování je do neděle 25. 10. 2020.

G7 - D - 19. 10. - 23. 10. 2020 / G7.

Zvu vás na online hodinu dle platného rozvrhu.

Probíraná témata : Rusko za Kateřiny II. a Trojí dělení Polska ( str. 34 - 36) + opakování minulé látky

Soustavné opakování starších pojmů a letopočtů.

Domácí úkol v Google Učebně ( 28. 10. 1918 -. referát) - do neděle 25. 10. 2020

G6 - ČJL - 19. 10. - 23. 10. 2020 / G6.

Zvu vás na online vyučování dle platného rozvrhu.

Probíraná témata:

Literatura - Druhá etapa ČNO - J. Jungmann, Fr.Palacký ( život a dílo), str. 12 -14 . Nezapomínejte číst četbu!

Mluvnice - Nauka o slovní zásobě ( lexikologie), str. 5-7

Sloh - Funkční styly ( tabulka v učebnici str. 3 )

Kdo nestihl zápis v průběhu online hodiny, musí si doplnit sám.

D.CV. zadáno v Google Učebně ( otázky ze 2. etapy ČNO a otázky z mluvnice) - vypracovat do nedělě 25. 10. (nenechávat až na neděli, pracujte v týdnu).

G5B - D - 19. 10. - 23. 10. 2020 / G5.B

Probírané téma učiva : Doba železná ( str. 25 - 26) + opakování pravěku

Soustavně opakujeme starší pojmy a letopočty ( žáci mají připraveno v sešitě).

Domácí úkol v Google Učebně ( pět otázek z doby železné) - vypracovat do neděle 25. 10. 2020

Online hodina podle platného rozvrhu.

G5A - D - 19. 10. - 23. 10. 2020 / G5.A

Probírané téma učiva : Doba železná ( str. 25 - 26) + opakování pravěku

Soustavně opakujeme starší pojmy a letopočty ( žáci mají připraveno v sešitě).

Domácí úkol v Google Učebně ( pět otázek z doby železné) - vypracovat do neděle 25. 10. 2020

Online hodina dle platného rozvrhu.

G8B - D seminář - 12.10. - 16. 10. 2020 / G8.B

Dobrý den, zdravím účastníky dějepisného semináře!

Máte vypracované otázky 1,2 a 25 - procvičujte je. Pracujte na otázce č.3  Starověký Řím - Spartakovo povstání, r. 753 př. n. l.

Mějte se hezky! J.P.

G8A - D seminář - 12.10. - 16. 10. 2020 / G8.A

Dobrý den, zdravím účastníky dějepisného semináře!

Máte vypracované otázky 1,2 a 25 - procvičujte je. Pracujte na otázce č.3  Starověký Řím - Spartakovo povstání, r. 753 př. n. l.

Mějte se hezky! J.P.

G7 - D - 12. 10. - 16. 10. 2020 / G7.

Zvu vás na další online hodinu podle platného rozvrhu.

Téma: Prusko a  habsburská monarchie ( panovníci Fridrich II., Marie Terezie, Josef II. a Leopold II.).

Vypracujte úkol zadaný v Google učebně.

G6 - ČJL - 12. 10. - 16. 10. 2020 / G6.

Zvu vás na online hodinu podle zadaného rozvrhu.

Téma učiva - literatura: ČNO ( 1. etapa)

                 - gramatika a sloh :  Opakování základních pojmů ( str. 2,3 ), procvičování pravopisu, VJR

Další domácí úkol v Google učebně ( J. Dobrovský - bude otevřeno v pondělí 12. 10. v 8:00hodin).

G5B - D - 12. 10. - 16. 10. 2020 / G5.B

Zvu vás na další online hodinu, která se uskuteční podle daného rozvrhu.

Probírané téma:  Doba bronzová a železná ( připojeno opakování z minulých hodin).

Vypracujte zadaný úkol přes Google Učebnu.

G5A - D - 12. 10. - 16. 10. 2020 / G5.A

Zvu vás na další online hodinu, která se uskuteční podle daného rozvrhu.

Probírané téma:  Doba bronzová a železná ( připojeno opakování z minulých hodin).

Vypracujte zadaný úkol přes Google Učebnu.

G8B - D seminář - 5.10. - 9.10.2020 / G8.B

Pracujte na otázce č. 2

G8A - D seminář - 5.10. - 9.10.2020 / G8.A

Pracujte na otázce č. 2

G7 - D - 5.10. - 9.10. 2020 / G7.

Výuka online pomocí Google Meet v úterý 6.10. 2020 v 11:55 hod.

Samostatná práce přes Google Classroom - dokončí ti, kteří nemají ( starší cvičné zadání).

G6 - CJL - 5.10. - 9.10. 2020 / G6.

Připomínám online výuku pomocí Google Meet dne 5.10. od 11:00 hod.

Kdo nemá dokončenu zadanou práci pře Google Classroom, musí dokončit ( týká se povinné četby).

G5B - D - 5.10. - 9.10. 2020 / G5.B

Připomínám studium online pomocí Google Meet dne 8.10. 2020  od 11:00 hod.

Dokončit samostatnou práci přes Google Classroom ( většinou máte asi splněno, platí pro ty, kteří ještě nesplnili. Jde o starší cvičné zadání.)

G5A - D - 5.10. - 9.10. 2020 / G5.A

Připomínám studium online pomocí Google Meet dne 7.10. 2020  od 12:50 hod.

Dokončit samostatnou práci přes Google Classroom ( většinou máte asi splněno, platí pro ty, kteří ještě nesplnili. Jde o starší cvičné zadání.)

Upozornění

Upozorňuji, že pozdní odevzdání úkolů bude penalizováno horší známkou ( stále na někoho čekám).