Jirchářová Zuzana Mgr.

Profil učitele

Český jazyk a hudební výchova, AP – hudební aktivity a žurnalistika. „Pokud ode mne očekáváš moudrou radu, pokud si myslíš, že tě něco neobvyklého naučím, zapomeň na to. Všechny skutečné sny a příběhy nosíš ve své hlavě.“

Jirchářová Zuzana Mgr.

Kontakt: jircharova@bgv.cz

G5A, 5B, 6 - Hv - 19. 10. - 23. 10. / G6.

G6 - Hv - 19. 10. - 23. 10.

Vyberte si během týdne jeden libovolný televizní pořad s hudebním tématem, napište jeho stručné hodnocení a vložte ho do Google učebny do 25. 10.

G5A, 5B, 6 - Hv - 19. 10. - 23. 10. / G5.B

G5B - Hv - 19. 10. - 23. 10.

Vyberte si během týdne jeden libovolný televizní pořad s hudebním tématem, napište jeho stručné hodnocení a vložte ho do Google učebny do 25. 10.

G5A, 5B, 6 - Hv - 19. 10. - 23. 10. / G5.A

G5A - Hv - 19. 10. - 23. 10.

Vyberte si během týdne jeden libovolný televizní pořad s hudebním tématem, napište jeho stručné hodnocení a vložte ho do Google učebny do 25. 10.

G4 - Hv - 19. 10. - 23. 10. / G4.

G4 - Hv - 19. 10. - 23. 10.

Vyberte si jedbu skladbu z období starověku nebo středověku, kterou si poslechnete, a napište krátký rozbor na základě vašich znalostí z dějin hudby. Rozbor vložte do Google učebny do 25. 10.

G3 - Hv - 19. 10. - 23. 10. / G3.

G3 - Hv - 19. 10. - 23. 10.

Do Google učebny vložte do 23. 10. text vaší třídní hymny (stačí jeden žák za skupinu, uvěďte jména všech ze skupiny).

G2 - Hv - 19. 10. - 23. 10. / G2.

G2 - Hv - 19. 10. - 23. 10.

Do Google učebny vložte do 23. 10. text vaší třídní hymny (stačí jeden žák za skupinu, uvěďte jména všech ze skupiny).

G1 - Hv - 19. 10. - 23. 10. / G1.

G1 - Hv - 19. 10. - 23. 10.

Vytvořte do sešitu hudební výchovy popis k obrázku, který jste kreslili na hodině při poslechu Vltavy od B. Smetany (můžete si skladbu poslechnout znovu). Napište, kudy řeka protéká, co se děje kolem ní atd. Úkol zkontrolujeme na první hodině hudební výchovy po návratu do školy.

G3 - Cj - 19. 10. - 23. 10. / G3.

G3 - Cj - 19. 10. - 23. 10.

český jazyk

Téma: Slovanské jazyky (UČ str. 98 - 100)

literatura

Téma: Preromantismus (UČ str. 6 - 7)

- vlepit nebo opsat výpisky z přílohy (preromantismus, národní obrození), vyfotit a vložit do Google učebny do 23. 10.

- vypracovat PS str. 5 na 21. 10.

- vypracovat PS str. 6 a vložit do Google učebny do 23. 10.

- poleschnout si Ódu na radost, zjistit číslo Beethovenovy symfonie

sloh

Téma: Charakteristika literární postavy

- zpracovat do sešitu UČ str. 113/cv. 10 a (pouze charakteristiku postav), b, c na 23. 10.

G8B - Cj - 19. 10. - 23. 10. / G8.B

G8B - Cj - 19. 10. - 23. 10.

literatura

Téma: Obraz války a tematika holokaustu - Itálie, Anglie, Rusko

Téma: Existencialismus - J. P. Sartre

- na pátek 23. 10. připravit pracovní list J. P. Sartre z přílohy

jazyk a komunikační výchova

Téma: Jazyk a řeč

G8A - Cj - 19. 10. - 23. 10. / G8.A

G8A - Cj - 19. 10. - 23. 10.

literatura

Téma: Obraz války a tematika holokaustu - Itálie, Anglie, Rusko

Téma: Existencialismus - J. P. Sartre

- na středu 21. 10. připravit pracovní list J. P. Sartre z přílohy

jazyk a komunikační výchova

Téma: Jazyk a řeč

G8A, 8B - SCj - 19. 10. - 23. 10 / G8.B

G8B - SCj - 19. 10. - 23. 10.

Napište slohovou práci, která bude splňovat zadání z minulé hodiny (oprava chybné vzorové práce): téma  Noc na starém hradě (vypravování navazující na výchozí text). Práci vložte do Google učebny do 25. 10. do 24:00.

G8A, 8B - SCj - 19. 10. - 23. 10. / G8.A

G8A - SCj - 19. 10. - 23. 10.

Napište slohovou práci, která bude splňovat zadání z minulé hodiny (oprava chybné vzorové práce): téma  Noc na starém hradě (vypravování navazující na výchozí text). Práci vložte do Google učebny do 25. 10. do 24:00.
 

G3 - Cj - 14. 10. - 16. 10.

G3 - Cj - 14. 10. - 16. 10.

literatura

- vypracovat na hodinu literatury 21. 10. str. 5 v pracovním sešitě

G8B - Cj - 12. 10. - 16. 12.

G8B - Cj - 12. 10. - 16. 10.

český jazyk

- 15. 10. písemná práce z pravopisu v Google učebně

sloh

- napište slohovou práci na téma, které je uvedené v přiloženém souboru, rozsah práce je 250 slov, práci vložte do Google učebny do 18. 10. do 24:00.

literatura

- světová literatura: téma 2. sv. války a holokaustu

G8A - Cj - 12. 10. - 16. 12.

G8A - Cj - 12. 10. - 16. 10.

český jazyk

- 15. 10. písemná práce z pravopisu v Google učebně

sloh

- napište slohovou práci na téma, které je uvedené v přiloženém souboru, rozsah práce je 250 slov, práci vložte do Google učebny do 18. 10. do 24:00.

literatura

- světová literatura: téma 2. sv. války a holokaustu

G8A, 8B - SCj - 12. 10. - 16. 12.

G8A, 8B - SCj  - 12. 10. - 16. 12.

Proveďte opravu vzorové slohové práce v přiloženém pracovním listu a vložte do Google učebny do 15. 10. do 24:00. Všímejte si stylistických i jazykových nedostatků.

G8A, 8B - SCj - 12. 10. - 16. 12.

G8A, 8B - SCj  - 12. 10. - 16. 12.

Proveďte opravu vzorové slohové práce v přiloženém pracovním listu a vložte do Google učebny do 15. 10. do 24:00. Všímejte si stylistických i jazykových nedostatků.

G8A, 8B - SCj - 5. 10. - 9. 10.

G8A, 8B - SCj - 5. 10. - 9. 10.

Připravit si na seminář pracovní list z přílohy.

G8A, 8B - SCj - 5. 10. - 9. 10.

G8A, 8B - SCj - 5. 10. - 9. 10.

Připravit si na seminář pracovní list z přílohy.

G8B - Cj - 5. 10. - 9. 10.

G8B - Cj - 5. 10. - 9. 10.

Přečíst ukázku a zodpovědět otázky 1 a 2 k textu.

G8A - Cj - 5. 10. - 9. 10.

G8A - Cj - 5. 10. - 9. 10.

Přečíst ukázku a zodpovědět otázky 1 a 2 k textu.

G8A, 8B - SCj - 25. 9.

G8B - SCj - 25. 9.

cvičení v příloze

G8A, 8B - SCj - 25. 9.

G8A - SCj - 25. 9.

cvičení v příloze

G3 - Cj - 21. 9. - 25. 9.

G3 - Cj - 21. 9 - 25. 9.

český jazyk

- opakování: druhy vedlejších vět (29. 9. desetiminutovka)

literatura

- renesance, humanismus, baroko, klasicismus (výpisky v příloze)

sloh

- charakteristika literární postavy

- příprava mluvního cvičení ve skupinách
 

G8A, 8B - SCj - 18. 9.

Seminář Cj - 18. 9.

Slohová práce

- výchozí a inspirativní texty jsou ukázky z díla Válka s mloky (rozbor z minulé hodiny)

- min. 250 slov

- útvary:

1. text: projev

2. text: úvaha

3. text: vybrat útvar publicistického stylu

4. text: vypravování

G8A, 8B - SCj - 18. 9.

Seminář Cj - 18. 9.

Slohová práce

- výchozí a inspirativní texty jsou ukázky z díla Válka s mloky (rozbor z minulé hodiny)

- min. 250 slov

- útvary:

1. text: projev

2. text: úvaha

3. text: vybrat útvar publicistického stylu

4. text: vypravování

G3 - Cj - 14. 9. - 18. 9.

G3 - Cj - 14. 9. - 18. 9.

mluvnice

- druhy vedlejších vět (učebnice UČ str. 84-92)

- pracovní sešit (PS str. 8/cv. 14, 15, 17a)

- DÚ: PS str. 8/cv. 16 (grafy 2, 3, 5 - počítáno ve sloupečcích)

literatura

- počátky české literatury a literatura doby husitské (UČ str. 35-36)

- PS str. 48-53

sloh

- příprava mluvních cvičení ve skupinách
 

G7B - Cj - 8. 6. - 12. 6. 2020

G7B Cj 8. 6 . – 12. 6. 2020

český jazyk

 • vypracovat v Google učebně test Tvarosloví – neohebné slovní druhy (test bude zpřístupněn ve středu 10. 6. od 9:00 do 24:00 v Google učebně); v případě jakýchkoliv problémů mě kontaktujte na emailu

literatura

 • zpracovat zbývající čtenářské listy za tento školní rok a odeslat na email do 12. 6.

sloh

 • napsat úvahu na téma Jsme jiní? (práce může být zaměřena na obecný pohled na svět v posledních třech měsících, ale i na vás osobně, rodinu, společnost, školu, …), odeslat na email do 12. 6.

G7A - Cj - 8. 6. - 12. 6. 2020

G7A Cj 8. 6. – 12. 6 2020

český jazyk

 • vypracovat v Google učebně test Tvarosloví – neohebné slovní druhy (test bude zpřístupněn ve středu 10. 6. od 9:00 do 24:00 v Google učebně); v případě jakýchkoliv problémů mě kontaktujte na emailu

literatura

 • zpracovat zbývající čtenářské listy za tento školní rok a odeslat na email do 12. 6.

sloh

 • napsat úvahu na téma Jsme jiní? (práce může být zaměřena na obecný pohled na svět v posledních třech měsících, ale i na vás osobně, rodinu, společnost, školu, …), odeslat na email do 12. 6.

G2 - Cj - 8. 6. - 12. 6. 2020

G2 Cj 8. 6. – 12. 6. 2020

literatura

 • dokončit do sešitu výpisky z učebnice (kapitola Středověká literatura str. 32-34: 2 díla z hrdinských eposů a románů + stručná charakteristika, Svatováclavské legendy, Jistebnický kancionál), vypracovat úkoly v pracovním sešitě str. 42-44
 • četba a zpracování knih do čtenářského deníku, zápisy ve čtenářském deníku vyfoťte a pošlete na email do 12. 6. (pokud by měl někdo problém s odesláním fotografií, domluvíme se na odevzdání individuálně přes email)

G7B - Cj - 2. 6. - 5. 6. 2020

G7B Cj 2. 6 . – 5. 6. 2020

český jazyk

 • vypracovat v Google učebně test Tvarosloví – slovesa (test bude zpřístupněn ve středu 3. 6. od 9:00 do 24:00 v Google učebně); v případě jakýchkoliv problémů mě kontaktujte na emailu
 • prostudovat a zpracovat kapitolu Tvarosloví – neohebné slovní druhy (další týden bud následovat test v Google učebně)

literatura

 • ve středu 3. 6. proběhne on-line hodina literatury v Google Meet od 11:00
 • zpracovat zbývající čtenářské listy za tento školní rok a odeslat na email do 12. 6.

 

sloh

 • napsat úvahu na téma Jsme jiní? (práce může být zaměřena na obecný pohled na svět v posledních třech měsících, ale i na vás osobně, rodinu, společnost, školu, …), odeslat na email do 12. 6.

G7A - Cj - 2. 6. - 5. 6. 2020

G7A Cj 2. 6. – 5. 6. 2020

český jazyk

 • vypracovat v Google učebně test Tvarosloví – slovesa (test bude zpřístupněn ve středu 3. 6. od 9:00 do 24:00 v Google učebně); v případě jakýchkoliv problémů mě kontaktujte na emailu
 • prostudovat a zpracovat kapitolu Tvarosloví – neohebné slovní druhy (další týden bud následovat test v Google učebně)

literatura

 • ve čtvrtek 4. 6. proběhne on-line hodina literatury v Google Meet od 10:00
 • zpracovat zbývající čtenářské listy za tento školní rok a odeslat na email do 12. 6.

 

sloh

 • napsat úvahu na téma Jsme jiní? (práce může být zaměřena na obecný pohled na svět v posledních třech měsících, ale i na vás osobně, rodinu, společnost, školu, …), odeslat na email do 12. 6.

G2 - Cj - 2. 6. - 5. 6. 2020

G2 Cj 2. 6. – 5. 6. 2020

literatura

 • ve středu 3. 6. proběhne on-line hodina v Google Meet: 1. skupina 9:00-9:45 (1. část abecedy), 2. skupina 10:00-10:45 (2. část abecedy), téma Středověká literatura (provedeme společně zápis, kontrola úkolů v pracovním sešitě)
 • přečíst v učebnici kapitolu Středověká literatura (str. 32-34, zápis do sešitu provedeme společně), vypracovat úkoly v pracovním sešitě str. 39-41
 • četba a zpracování knih do čtenářského deníku, zápisy ve čtenářském deníku vyfoťte a pošlete na email do 12. 6. (pokud by měl někdo problém s odesláním fotografií, domluvíme se na odevzdání individuálně přes email)

G7A - Cj - 25. 5. - 29. 5. 2020

G7A Cj 25. 5. – 29. 5. 2020

Komu chybí test Světová próza 1. polovina 20. století, bude mít v pátek 29. 5. v Google učebně připravený náhradní test (zpřístupněný bude od 9:00 do 24:00).

český jazyk

 • vypracovat v Google učebně test Tvarosloví – zájmena, číslovky (test bude zpřístupněn ve středu 27. 5. od 9:00 do 24:00 v Google učebně); v případě jakýchkoliv problémů mě kontaktujte na emailu
 • prostudovat a zpracovat kapitolu Tvarosloví – slovesa (další týden bud následovat test v Google učebně)
 • kdo neodevzdal cvičení Interpunkce 2, zpracuje a odešle do 31. 5. na email cvičení Interpunkce 3 (je k dispozici v příloze na nástěnce)

literatura

 • ve středu 27. 5. proběhne on-line hodina literatury v Google Meet od 11:00
 • zpracovat zbývající čtenářské listy za tento školní rok a odeslat na email do 12. 6.

G3 - Hv - 1. 4. - 30. 4. 2020

G3 Hv 25. 5. – 29. 5. 2020

 • vypracovat v Google učebně test Dějiny hudby (test bude zpřístupněn ve čtvrtek 28. 5. od 9:00 do 24:00 v Google učebně); studijní materiály jsou k dispozici na mojí nástěnce v zadané práci z termínu 2. 4. – 8. 4. 2020, v případě jakýchkoliv problémů mě kontaktujte na emailu

G7B - Cj - 25. 5. - 29. 5. 2020

G7B Cj 25. 5. – 29. 5. 2020

Komu chybí test Světová próza 1. polovina 20. století, bude mít v pátek 29. 5. v Google učebně připravený náhradní test (zpřístupněný bude od 9:00 do 24:00).

český jazyk

 • vypracovat v Google učebně test Tvarosloví – zájmena, číslovky (test bude zpřístupněn ve středu 27. 5. od 9:00 do 24:00 v Google učebně); v případě jakýchkoliv problémů mě kontaktujte na emailu
 • prostudovat a zpracovat kapitolu Tvarosloví – slovesa (další týden bud následovat test v Google učebně)
 • kdo neodevzdal cvičení Interpunkce 2, zpracuje a odešle do 31. 5. na email cvičení Interpunkce 3 (je k dispozici v příloze na nástěnce)

literatura

 • v pondělí 25. 5. proběhne on-line hodina literatury v Google Meet od 10:00
 • zpracovat zbývající čtenářské listy za tento školní rok a odeslat na email do 12. 6.

 

G2 - Cj - 25. 5. - 29. 5. 2020

G2 Cj 25. 5. – 29. 5. 2020

český jazyk

 • ve středu 27. 5. proběhne on-line hodina v Google Meet: 1. skupina 9:00-9:45 (1. část abecedy), 2. skupina 10:00-10:45 (2. část abecedy), téma Větné členy (kontrola úkolů z minulé hodiny, zadání je v příloze na nástěnce z minulého týdne) + graf věty jednoduché (vypracujte do školního sešitu graf věty jednoduché, zadání je v příloze na nástěnce)

literatura

 • přečíst v učebnici kapitolu Středověká literatura (str. 30-31, zápis do sešitu provedeme společně), vypracovat úkoly v pracovním sešitě str. 36-38
 • četba a zpracování knih do čtenářského deníku, termín odevzdání bude do 12. 6. (způsob bude upřesněn)

G7B - Cj - 18. 5. - 22. 5. 2020

G7B Cj 18. 5. – 22. 5. 2020

V úterý 19. 5. proběhne on-line hodina v Google Meet v  8:00-8:45 (připravte si ke kontrole cvičení Interpunkce 2 a Velká písmena, dále sešit z literatury na poznámky)

český jazyk

 • vypracovat v Google učebně test Tvarosloví – přídavná jména (test bude zpřístupněn 20. 5. od 9:00 do 24:00 v Google učebně); v případě jakýchkoliv problémů mě kontaktujte na emailu
 • prostudovat a zpracovat kapitolu Tvarosloví – zájmena, číslovky (další týden bud následovat test v Google učebně)

literatura

 • přečíst povídku Ztracený dopis (text je v příloze), zpracovat interpretaci textu a charakterizovat styl Čapkovy povídky, odeslat na email do 24. 5.

G7A - Cj - 18. 5. - 22. 5. 2020

G7A Cj 18. 5. – 22. 5. 2020

V úterý 19. 5. proběhne on-line hodina v Google Meet v 9:00-9:45 (připravte si ke kontrole cvičení Interpunkce 2 a Velká písmena, dále sešit z literatury na poznámky)

český jazyk

 • vypracovat v Google učebně test Tvarosloví – přídavná jména (test bude zpřístupněn 20. 5. od 9:00 do 24:00 v Google učebně); v případě jakýchkoliv problémů mě kontaktujte na emailu
 • prostudovat a zpracovat kapitolu Tvarosloví – zájmena, číslovky (další týden bud následovat test v Google učebně)

literatura

 • přečíst povídku Ztracený dopis (text je v příloze), zpracovat interpretaci textu a charakterizovat styl Čapkovy povídky, odeslat na email do 24. 5.

G2 - Cj - 18. 5. - 22. 5. 2020

G2 Cj 18. 5. – 22. 5. 2020

český jazyk

 • v pondělí 18. 5. proběhne on-line hodina v Google Meet: 1. skupina 8:00-8:45 (2. část abecedy), 2. skupina 9:00-9:45 (1. část abecedy), téma Větné členy

literatura

 • četba a zpracování knih do čtenářského deníku, termín odevzdání bude do 12. 6. (způsob bude upřesněn)

G7B - Cj - 11. 5. - 15. 5. 2020

G7B Cj 11. 5. – 15. 5. 2020

V úterý 19. 5. v 8:00-8:45 proběhne on-line hodina v Google Meet.

český jazyk

 • vypracovat v Google učebně test Tvarosloví – podstatná jména (test bude zpřístupněn 13. 5. od 9:00 do 24:00 v Google učebně); v případě jakýchkoliv problémů mě kontaktujte na emailu
 • prostudovat a zpracovat kapitolu Tvarosloví – přídavná jména (další týden bud následovat test v Google učebně)

literatura

 • přečíst nebo zhlédnout jednu pohádku od K. Čapka (knihy Devatero pohádek nebo Dášeňka), zpracovat znaky moderní pohádky (je možné porovnat s klasickou lidovou pohádkou) a odeslat na email do 17. 5.

G7A - Cj - 11. 5. - 15. 5. 2020

G7A Cj 11. 5. – 15. 5. 2020

V úterý 19. 5. v 9:00-9:45  proběhne on-line hodina v Google Meet.

český jazyk

 • vypracovat v Google učebně test Tvarosloví – podstatná jména (test bude zpřístupněn 13. 5. od 9:00 do 24:00 v Google učebně); v případě jakýchkoliv problémů mě kontaktujte na emailu
 • prostudovat a zpracovat kapitolu Tvarosloví – přídavná jména (další týden bud následovat test v Google učebně)

literatura

 • přečíst nebo zhlédnout jednu pohádku od K. Čapka (knihy Devatero pohádek nebo Dášeňka), zpracovat znaky moderní pohádky (je možné porovnat s klasickou lidovou pohádkou) a odeslat na email do 17. 5.

G2 - Cj - 11. 5. - 15. 5. 2020

G2 Cj 11. 5. – 15. 5. 2020

V pondělí 18. 5. proběhne on-line hodina v Google Meet: 1. skupina 8:00-8:45, 2. skupina 9:00-9:45 (skupina budou podle abecedy, rozpis bude příští týden v příloze na nástěnce).

český jazyk

 • zopakovat základní a rozvíjející větné členy z učebnice str. 71-78 na pondělí 18. 5. (nedělat výpisky, látka bude probraná v pondělí 18. 5. v Google Meet na on-line hodině)

literatura

 • vypracovat v Google učebně test Starověká literatura (test bude zpřístupněn 13. 5. od 9:00 do 24:00 v Google učebně); v případě jakýchkoliv problémů mě kontaktujte na emailu

G6 - Hv - 4. 5. - 7. 5. 2020

G6 Hv 4. 5. - 7. 5. 2020

Přípomínám, že termín odevzdání práce z hudební výchovy byl 30. 4. Kdo práci neodevzdal, odešle ji nejpozději do 10. 5.  na můj email.

G5 - Hv - 4. 5. - 7. 5. 2020

G5 Hv 4. 5. - 7. 5. 2020

Přípomínám, že termín odevzdání práce z hudební výchovy byl 30. 4. Kdo práci neodevzdal, odešle ji nejpozději do 10. 5.  na můj email.

G4B - Hv - 4. 5. - 7. 5. 2020

G4B Hv 4. 5. - 7. 5. 2020

Přípomínám, že termín odevzdání práce z hudební výchovy byl 30. 4. Kdo práci neodevzdal, odešle ji nejpozději do 10. 5.  na můj email.

G4A - Hv - 4. 5. - 7. 5. 2020

G4A Hv 4. 5. - 7. 5. 2020

Přípomínám, že termín odevzdání práce z hudební výchovy byl 30. 4. Kdo práci neodevzdal, odešle ji nejpozději do 10. 5.  na můj email.

G2 - Hv - 4. 5. - 7. 5. 2020

G2 Hv 4. 5. - 7. 5. 2020

Přípomínám, že termín odevzdání práce z hudební výchovy byl 30. 4. Kdo práci neodevzdal, odešle ji nejpozději do 10. 5.  na můj email.

G1 - Hv - 4. 5. - 7. 5. 2020

G1 Hv 4. 5. - 7. 5. 2020

Přípomínám, že termín odevzdání práce z hudební výchovy byl 30. 4. Kdo práci neodevzdal, odešle ji nejpozději do 10. 5.  na můj email.
 

G7B - Cj - 4. 5. - 7. 5. 2020

G7B Cj 4. 5. – 7. 5. 2020

český jazyk

 • prostudovat a zpracovat kapitolu Tvarosloví - podstatná jména (postupně probereme všechny slovní druhy a další týden bude vždy následovat test v Google učebně)

literatura

 • zhlédnout film Bílá nemoc (toto dílo K. Čapka je k dispozici např. na YouTube), zpracovat písmeně po vzoru čtenářského listu (upravit pro filmovou adaptaci díla) a odeslat na email do 10. 5. 2020

G7A - Cj - 4. 5. - 7. 5. 2020

G7A Cj 4. 5. – 7. 5. 2020

český jazyk

 • prostudovat a zpracovat kapitolu Tvarosloví - podstatná jména (postupně probereme všechny slovní druhy a další týden bude vždy následovat test v Google učebně)

literatura

 • zhlédnout film Bílá nemoc (toto dílo K. Čapka je k dispozici např. na YouTube), zpracovat písmeně po vzoru čtenářského listu (upravit pro filmovou adaptaci díla) a odeslat na email do 10. 5. 2020

G2 - Cj - 4. 5. - 7. 5. 2020

G2 Cj 4. 5. – 7. 5. 2020

český jazyk

 • zpracovat do sešitu výpisky z učebnice z kapitoly Druhy vět podle postoje mluvčího str. 65-66 (látka bude probraná na on-line hodině 6. 5.)

literatura

 • zopakovat kapitolu Starověká literatura (příští týden bude v Google učebně z této látky test)
 • on-line hodina proběhne ve středu po skupinách od 8:00-10:00 v Google Meet (kontrola druhé části vypracovaných úkolů v pracovním sešitě, skupiny jsou rozepsány v příloze na nástěnce); v případě jakýchkoliv problémů mě kontaktujte na emailu

Samostudium G7 27. 4 - 30. 4.

G7 Cj 27. 4. – 30. 4.

český jazyk

 • vypracovat cvičení Interpunkce 2 (on-line konzultace ke cvičení proběhne 30. 4. od 8:00-10:00 v Google Meet, skupiny jsou rozepsány v příloze na nástěnce); zadání je zveřejněno v příloze na nástěnce (kdo se nezúčastní on-line vyučování, odešle vypracované cvičení do 29. 4. na email); v případě jakýchkoliv problémů mě kontaktujte na emailu
 •  

literatura

 • vypracovat v Google učebně test Česká poezie 1. poloviny 20. století (test bude zpřístupněn 29. 4. od 9:00 do 24:00 v Google učebně); v případě jakýchkoliv problémů mě kontaktujte na emailu

Samostudium G7 27. 4 - 30. 4.

G7 Cj 27. 4. – 30. 4.

český jazyk

 • vypracovat cvičení Interpunkce 2 (on-line konzultace ke cvičení proběhne 30. 4. od 8:00-10:00 v Google Meet, skupiny jsou rozepsány v příloze na nástěnce); zadání je zveřejněno v příloze na nástěnce (kdo se nezúčastní on-line vyučování, odešle vypracované cvičení do 29. 4. na email); v případě jakýchkoliv problémů mě kontaktujte na emailu
 •  

literatura

 • vypracovat v Google učebně test Česká poezie 1. poloviny 20. století (test bude zpřístupněn 29. 4. od 9:00 do 24:00 v Google učebně); v případě jakýchkoliv problémů mě kontaktujte na emailu

Samostudium G2 27. 4 - 30. 4.

G2 Cj 27. 4. – 30. 4.

český jazyk

 • vypracovat v Google učebně test Neohebné slovní druhy – praktické procvičení (test bude zpřístupněn 29. 4. od 9:00 do 24:00 v Google učebně); v případě jakýchkoliv problémů mě kontaktujte na emailu

literatura

 • nastudovat výpisky z kapitoly Starověká literatura – orient, které jsou k dispozici v Google učebně i na nástěnce (je možné opsat, nebo stáhnout, vytisknout a vlepit)
 • on-line hodina proběhne v úterý po skupinách od 8:00-10:00 v Google Meet (kontrola vypracovaných úkolů v pracovním sešitě, skupiny jsou rozepsány v příloze na nástěnce); v případě jakýchkoliv problémů mě kontaktujte na emailu

Samostudium G7B Cj 20. 4. - 26. 4.

G7B Cj 20. 4. – 26. 4.

český jazyk

 • zpracovat v Google učebně úkol Pravopis – velká písmena do 26. 4.

literatura

 • zopakovat si kapitolu Česká poezie 1. poloviny 20. století včetně zadaných ukázek textů (příští týden bude test)

Samostudium G7A Cj 20. 4. - 26. 4.

G7A Cj 20. 4. – 26. 4.

český jazyk

 • zpracovat v Google učebně úkol Pravopis – velká písmena do 26. 4.

literatura

 • zopakovat si kapitolu Česká poezie 1. poloviny 20. století včetně zadaných ukázek textů (příští týden bude test)

Samostudium G2 Cj 20. 4. - 26. 4.

G2 Cj 20. 4. – 26. 4.

český jazyk

 • zopakovat kapitolu Neohebné slovní druhy (příští týden bude v Google učebně test na praktické procvičení neohebných slovních druhů)

literatura

 • nastudovat výpisky z kapitoly Starověká literatura - antika, které jsou k dispozici v Google učebně i na nástěnce (je možné opsat, nebo stáhnout, vytisknout a vlepit)
 • vypracovat v pracovním sešitě str. 31 – 33 (str. 24 – 30 byste měli mít vypracované!) do 26. 4.

G6 Esv 1. 4. - 30. 4.

G6 Esv 1. 4. - 30. 4.

 • zhlédnout libovolný muzikál a napsat hudební recenzi (zaměřit se na hudební prvky, blíže rozebrat jednu píseň), odeslat jako přílohu ve Wordu (název přílohy: vaše jméno + název práce) do 30. 4. na email

G5 Esv 1. 4. - 30. 4.

G5 Esv 1. 4. - 30. 4.

 • zhlédnout libovolný muzikál a napsat hudební recenzi (zaměřit se na hudební prvky, blíže rozebrat jednu píseň), odeslat jako přílohu ve Wordu (název přílohy: vaše jméno + název práce) do 30. 4. na email

G4B Hv 1. 4. - 30. 4.

G4B Hv 1. 4. - 30. 4.

 • zhlédnout úryvek libovolného tanečního představení (balet, standardní tanec, latinskoamerický tanec, moderní tanec…) a ukázku rozebrat (druh tance a jeho znaky, choreografie, hudba…), odeslat jako přílohu ve Wordu (název přílohy: vaše jméno + název práce) do 30. 4. na email

G4A Hv 1. 4. - 30. 4.

G4A Hv 1. 4 - 30. 4.

 • zhlédnout úryvek libovolného tanečního představení (balet, standardní tanec, latinskoamerický tanec, moderní tanec…) a ukázku rozebrat (druh tance a jeho znaky, choreografie, hudba…), odeslat jako přílohu ve Wordu (název přílohy: vaše jméno + název práce) do 30. 4. na email

G3 Hv 1. 4. - 30. 4.

G3 Hv 1. 4. - 30. 4.

 • nastudovat prezentace a zpracovat výpisky k vývoji dějin hudby do sešitu (prezentace jsou zveřejněny jako příloha na nástěnce, znalosti budou ověřeny testem v měsíci květnu)

G2 Hv 1. 4. - 30. 4.

G2 Hv 1. 4. - 30. 4.

 • zpracovat krátký referát (asi ½ strany A4) o oblíbeném zpěvákovi/kapele/skladateli (život, tvorba, vaše hodnocení…)

G1 Hv 1. 4. - 30. 4.

G1 Hv 1. 4. - 30. 4.

 • zpracovat krátký referát (asi ½ strany A4) o oblíbeném zpěvákovi/kapele/skladateli (život, tvorba, vaše hodnocení…)

Samostudium G7B Cj 14. 4. - 19. 4.

G7B Cj 14. 4. - 19. 4.

český jazyk

 • doplňte interpunkční znaménka do textu (viz příloha) a jejich použití zdůvodněte (formou poznámek v závorce, nebo jako komentář v revizích), odešlete na email do 17. 4.

literatura

 • porovnejte dvě básně V. Nezvala Noci a Silvestrovská noc (viz příloha), všímejte si všech vrstev díla (jazykově stylistické, tematické a myšlenkové, kompoziční), odešlete na email do 19. 4.

 

Samostudium G7A Cj 14. 4. - 19. 4.

G7A Cj 14. 4. - 19. 4.

český jazyk

 • doplňte interpunkční znaménka do textu (viz příloha) a jejich použití zdůvodněte (formou poznámek v závorce, nebo jako komentář v revizích), odešlete na email do 17. 4.

literatura

 • porovnejte dvě básně V. Nezvala Noci a Silvestrovská noc (viz příloha), všímejte si všech vrstev díla (jazykově stylistické, tematické a myšlenkové, kompoziční), odešlete na email do 19. 4.

 

Samostudium G2 Cj 14. 4. - 19. 4.

G2 Cj 14. 4. - 19. 4.

český jazyk

 • udělejte opravu pravopisných chyb ve slohové práci Charakteristika oblíbené literární postavy (máte ji s poznámkami na školním emailu), opravené chyby zvýrazněte v textu barevně (pravopisné chyby, čárky, …) a odešlete na email do 17. 4.

literatura

 • převyprávějte děj jednoho z příběhů ze Starého zákona (viz příloha) a odešlete na email do 19. 4.

Samostudium 2. 4. - 8. 4.

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA (zadání učiva od 1. 4. – 8. 4. 2020)

VŠICHNI SE PŘIHLÁSÍ NEJPOZDĚJI DO PÁTKU 3. 4. DO SVÉ SKUPINY V GOOGLE UČEBNĚ. PO PŔIHLÁŠENÍ MŮŽETE ZPRACOVAT ZADANÉ ÚKOLY.

SEKUNDA

VŠECHNY PRÁCE ODESÍLÁTE JAKO PŘÍLOHU VE WORDU S NÁZVEM: VAŠE JMÉNO + NÁZEV PRÁCE

český jazyk

 • vypracovat do 7. 4. test Neohebné slovní druhy v Google učebně

literatura

 • nastudovat výpisky z kapitoly Starověká literatura (1. část), které jsou k dispozici v Google učebně i na nástěnce (je možné opsat, nebo stáhnout, vytisknout a vlepit)
 • vypracovat do 7. 4. otázky k tématu Bible (odpovědi můžete vyhledat např. na internetu)
 • četba knih do čtenářského deníku

 

SEPTIMA

český jazyk

 • vypracovat do 7. 4. test Grafická stránka jazyka v Google učebně

literatura

 • z učebnice zpracovat do sešitu kapitoly z české poezie 1. poloviny 20. století:  Jarní almanach básnický 1940 (str. 131 – 132)
 • přečíst ukázky z čítanky: str. 153 (K. Bednář), str. 154 (J. Orten)
 • zpracovat a odeslat do 8. 4. otázky k ukázkám z čítanky v Google učebně
 • pokračovat ve zpracovávání maturitní četby

 

 

HUDEBNÍ VÝCHOVA (zadání učiva od 1. 4. do 30. 4.)

PRIMA, SEKUNDA

 • zpracovat krátký referát (asi ½ strany A4) o oblíbeném zpěvákovi/kapele/skladateli (život, tvorba, vaše hodnocení…), odeslat jako přílohu ve Wordu (název přílohy: vaše jméno + název práce) do 30. 4. na email

TERCIE

 • nastudovat prezentace a zpracovat výpisky k vývoji dějin hudby do sešitu (prezentace jsou zveřejněny jako příloha na nástěnce, znalosti budou ověřeny testem v měsíci květnu)

KVARTA

 • zhlédnout úryvek libovolného tanečního představení (balet, standardní tanec, latinskoamerický tanec, moderní tanec…) a ukázku rozebrat (druh tance a jeho znaky, choreografie, hudba…), odeslat jako přílohu ve Wordu (název přílohy: vaše jméno + název práce) do 30. 4. na email

KVINTA, SEXTA

 • zhlédnout libovolný muzikál a napsat hudební recenzi (zaměřit se na hudební prvky, blíže rozebrat jednu píseň), odeslat jako přílohu ve Wordu (název přílohy: vaše jméno + název práce) do 30. 4. na email

 

Samostudium 26. 3. - 1. 4.

VŚECHNY PRÁCE ZASLANÉ NA EMAIL BUDOU JAKO PŘÍLOHA VE WORDU A BUDOU POJMENOVANÉ: VAŠE JMÉNO + NÁZEV PRÁCE

 

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA (zadání učiva od 19. 3. – 1. 4. 2020)

SEKUNDA

český jazyk

 • procvičovat pravopis on-line (např. onlinecviceni.cz, umimecesky.cz, ocestine.cz atd.)

literatura

 • přečíst a zpracovat do 1. 4. jednu libovolnou báji z knihy Staré řecké báje a pověsti od E. Petišky (V příloze je připravený čtenářský list, do kterého budete báji zpracovávat. Báje jsou dostupné i na internetu např. jako audioknihy. Pokud by měl někdo problém sehnat text, bude mě kontaktovat přes email.)
 • četba knih do čtenářského deníku

 

SEPTIMA

český jazyk

 • procvičovat pravopis on-line

literatura

 • z učebnice zpracovat do sešitu kapitoly z české poezie 1. poloviny 20. století:  Spirituální proud
 • přečíst ukázky z čítanky, zpracovat a odeslat do 1. 4. na email uvedené úkoly a otázky: str. 144 (F. Halas, ÚKOL: Popiš, jak Halas ve své poezii zobrazuje svět.), str. 146 (V. Holan, ÚKOL: Zkus odhadnout, jak by mohla dějová linie pokračovat. Vezmi v úvahu celkový charakter básníkovy tvorby.), str. 148 (F. Hrubín, OTÁZKA: Jaký mají texty vztah ke klasické pohádce?), str. 150 (V. Závada, ÚKOL: Interpretuj poslední dva verše ukázky.)
 • pokračovat ve zpracovávání maturitní četby

Pokyny k odesílaným úkolům

Všechny práce odesílejte jako přílohu emailu ve Wordu a pojmenujte je: VAŠE JMÉNO + NÁZEV PRÁCE.

V případě nějakého problému, budeme řešit indivuduálně.

Samostudium 19. - 25. 3.

Vzhledem k současné situaci se bohužel ruší literární exkurze pro G7 i letošní dílny projektu Lanterna Futuri.

 

ŠKOLNÍ ČASOPIS VŘÍSKOT

Prosím všechny členy redakce, aby posílali články na jircharova@bgv.cz do 31. 3.  Nové číslo Vřískotu zveřejníme na stránkách BGV!

 

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA (zadání učiva od 19. – 25. 3. 2020)

SEKUNDA

český jazyk

TESTY ZATÍM NEFUNGUJÍ. AŽ BUDOU DOSTUPNÉ, DOSTANETE ZPRÁVU DO EMAILU. TERMÍNY SE POSUNOU!

 • do pátku 20. 3. vypracovat test Neohebné slovní druhy – teoretická část na Google učebně (Je to zkušební test, abychom věděli, jak učebna funguje, ke zpracování můžete využít výpisky ze sešitu. Informace o přístupu na Google učebnu máte v emailu.)
 • do úterý 24. 3. vypracovat test Neohebné slovní druhy – praktická část na Google učebně

literatura

 • vypracovat s pomocí učebnice úkoly v pracovním sešitě str. 24-25, 30 (správné řešení ke kontrole dostanete příští týden)
 • četba knih do čtenářského deníku

 

SEPTIMA

český jazyk

 • vypracovat test Grafická stránka jazyka do úterý 24. 3. do 24:00 (k dispozici bude od pondělí 23. 3. na Google učebně)

literatura

 • z učebnice zpracovat do sešitu kapitolu z české poezie 1. poloviny 20. století:  Poetismus a surrealismus
 • všechny referáty k české poezii 1. poloviny 20. století odešlete na email do 24. 3. (budou zveřejněny pro ostatní spolu s dalšími materiály)
 • přečíst ukázky z čítanky: str. 131 (V. Nezval – zpracovat otázky k textu do sešitu), str. 132 (J. Seifert – vybrat si jednu báseň, provést rozbor a odeslat na email do 24. 3.)
 • pokračovat ve zpracovávání maturitní četby

Hodnocení samostatné domácí práce

PRŮBĚŽNÉ HODNOCENÍ ZADANÝCH ÚKOLŮ

Hodnocení ze zadané domácí práce bude zahrnuto do klasifikace. Práce neodevzdaná v termínu bude hodnocena nedostatečně a bude stanoven nový termín odevzdání.
 

Samostudium 11. - 20. 3. 2020

EXKURZE PRAHA 5. – 7. 5. 2020

Přihlášky odešlete prosím do 13. 3. na emailovou adresu jircharova@bgv.cz.

 

LANTERNA FUTURI

Přihlášky odešlete prosím do konce března na emailovou adresu jircharova@bgv.cz (jsou dostupné v příloze).

 

PROJEKT SOUČASNÉ ČTENÍ

Žáci, kteří se nezúčastnili 3. projektového dne, odešlou zadanou práci na emailovou adresu jircharova@bgv.cz do 20. 3. Prosím o přípravu grafické podoby literárního Vřískotu.

 

ŠKOLNÍ ČASOPIS VŘÍSKOT

Články do nového čísla odešlete prosím na email jircharova@bgv.cz do 31. 3. Prosím o přípravu grafické podoby Vřískotu.

 

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA (zadání učiva od 11. – 20. 3. 2020)

SEKUNDA

český jazyk

 • učebnice str. 60-62 vypsat do školního sešitu neohebné slovní druhy
 • písemně do školního sešitu: str. 61/cv. 2, str. 62/cv.5
 • vypracovat pracovní list TVAROSLOVÍ (dostupný v příloze)

literatura

 • vypracovat s pomocí učebnice úkoly v pracovním sešitě str. 26-29
 • četba knih do čtenářského deníku

sloh

 • napsat slohovou práci na téma Charakteristika mé oblíbené literární postavy a odeslat ji jako přílohu emailu na adresu jircharova@bgv.cz do 20. 3. (předmět emailu bude vaše jméno, dodržte osnovu charakteristiky, rozsah cca 30 řádků)

 

SEPTIMA

český jazyk

 • zpracovat a nastudovat kapitolu Grafická stránka jazyka v učebnici str. 23-26 (procvičit jazykové jevy např. on-line, pracovat s Internetovou jazykovou příručkou ÚJČ)

sloh

 • napsat esej na téma Literatura 1. poloviny 20. století a zaslat ji na email jircharova@bgv.cz do 22. 3. (jako předmět uveďte vaše jméno, rozsah minimálně 1 strana A4, velikost písma max. 11, řádkování max. 1,5; téma může být užší a zaměřené na nějaký konkrétní problém)

literatura

 • z učebnice zpracovat do sešitu kapitoly z české poezie 1. poloviny 20. století:  Proletářská poezie, Katolický proud
 • přečíst ukázky z čítanky a vypracovat písmeně do sešitu otázky k textům: str. 22-23 (J. Wolker), str. 124 (J. Hora), str. 138 (J. Deml – Moji přátelé), str. 140 (J. Zahradníček)
 • pokračovat ve zpracovávání maturitní četby

 

HUDEBNÍ VÝCHOVA (zadání učiva od 11. – 20. 3. 2020)

PRIMA, SEKUNDA

 • opakování notového zápisu a rytmu

TERCIE

KVARTA, KVINTA, SEXTA

 • poslech hudby dle vlastních preferencí

 

Požadavky na klasifikační týden leden 2020

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

SEPTIMA

 • česká a světová literatura na přelomu 19. a 20. století (nové umělecké směry, skupiny), světová poezie 1. pol. 20. st. (nové umělecké směry)
 • vybraná kniha ze seznamu maturitní četby (rozbor textu podle osnovy maturitní zkoušky)

 

SEKUNDA

 • nauka o významu slov (slova jednoznačná a mnohoznačná, sousloví, rčení, přísloví, pořekadlo, synonyma a homonyma, slova citově zabarvená, odborné názvy), nauka o tvoření slov (slovotvorba, obohacování slovní zásoby)
 • poezie (verš, rým, umělecké prostředky, žánry), próza (román, novela, povídka, sci-fi, fantasy, literatura faktu, publicistika)
 • četba (základní informace k autorovi a dílu, vlastní čtenářský zážitek)

 

 

HUDEBNÍ VÝCHOVA

PRIMA

 • notový zápis (houslový klíč)
 • rytmus (zápis, vytleskání)

SEKUNDA

 • notový zápis (houslový klíč, délky not)
 • zpěv lidové písně

TERCIE

 • notový zápis (houslový a basový klíč)
 • vybrané tance (charakteristika, praktická ukázka)

KVARTA

 • notový zápis, rytmus
 • intervaly, stupnice
 • zpěv vybrané písně

KVINTA, SEXTA

 • hudba od konce 19. st. do současnosti (směr/žánr, charakteristika, interpret/skupina, rozbor hudební ukázky)

 

Požadavky na klasifikační týden

POŽADAVKY NA KLASIFIKAČNÍ TÝDEN (leden 2019)  - Z. JIRCHÁŘOVÁ

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

SEXTA

 • pravopis
 • literatura klasicismu, osvícenství, preromantismu, romantismu
 • analýza textu

 

PRIMA

 • pravopis, slovní druhy (určování slovních druhů, podstatná a přídavná jména)
 • lidová slovesnost, literární druhy a žánry (bajka)
 • četba

 

 

HUDEBNÍ VÝCHOVA

PRIMA

 • notový zápis (houslový klíč)
 • zpěv lidové písně

SEKUNDA

 • notový zápis (houslový a basový klíč, délky not)
 • zápis a vytleskání rytmu

TERCIE

 • notový zápis (houslový a basový klíč, délky not, intervaly, stupnice)
 • zápis rytmu, zpěv lidové písně

KVARTA

 • notový zápis
 • zpěv (dvojhlas)

KVINTA

 • prezentace na vybrané téma z hudební výchovy (předem domluvit se zkoušejícím), která bude obsahovat teoretickou a praktickou část

SEXTA

 • praktická zkouška + teoretický rozbor (předem domluvit se zkoušejícím: zpěv, hra nástroj, pohybová choreografie)