Veselá Jana PaeDr.

Profil učitele

Speciální pedagogika, AP – psychologie pro každého. „Nesnaž se naučit prase zpívat. Ty promarníš čas a prase tím jen popudíš.“

Veselá Jana PaeDr.

Kontakt: vesela@bgv.cz

G3 - OV - VES - 19. 4. - 23. 4. 202 / G3.

Milí studenti,

úkol k tématu Vlastnictví majetku naleznete v učebně.

G2 - OV - VES - 19. 4. - 23. 4. 2021 / G2.

Milí studenti,

další úkol k tématu Řešení problémů naleznete v Učebně. V úterý 20. 4. ve 12.50 pro vás chystám dobrovolnou on-line hodinu. Těším se na vás.

G4 - OV - VES - 12. 4. - 16. 4. 2021 / G4.

Milí studenti, v OV začínáme jedno z posledních témat. Video o historii peněz naleznete v google učebně. Pozorně je shlédněte.

G3 - OV - VES - 12. 4. - 16. 4. 2021 / G3.

Milí studenti, úkol a materiál k procvičení s tématem Právní vztahy naleznete jako obvykle v google učebně.

G2 - OV - VES - 12. 4. - 16. 4. 2021 / G2.

Milí studenti,

úkol na tento týden, vztahjící se k tématu "Řešení problémů" naleznete jako obvykle v učebně.

Podmínky klasifikace

Podmínky klasifikace v předmětu Občanská výchova v ročnících sekunda, tercie, kvarta:

Cílem předmětu je vést studenty k samostatnosti, učit je přemýšlet, formulovat a obhajovat své názory a nebýt lhostejný k dění kolem sebe. Dalším cílem jsou výborné známky z OV ( tento cíl je společný s cílem studenta :-) ).

Klasifikace se skládá ze tří složek, vychází ze systému KAP ( Komunikace - Aktivita - Papírový výstup).

První položkou v celkové klasifikaci  je komunikace studenta s vyučující, s ostatními studenty, při práci ve skupině, kladení otázek, dodržování pravidel diskuse, kultivované obhajování vlastního názoru  apod. Stejně důležitá je aktivita v hodinách, která  je s komunikací velmi úzce propojena - je potřeba, aby student aktivně vypracovával zadané úkoly a aktivně se podílel na dění ve třídě. Třetí položkou je vedení sešitu, který je jediným učebním textem pro každého studenta. Je potřeba jej vést pečlivě a přehledně, doplňovat si zápisy z hodin a vypracovávat úkoly podle pokynů vyučující.