Veselá Jana PaeDr.

Profil učitele

Speciální pedagogika, AP – psychologie pro každého. „Nesnaž se naučit prase zpívat. Ty promarníš čas a prase tím jen popudíš.“

Veselá Jana PaeDr.

Kontakt: vesela@bgv.cz

Zkouškový týden - požadavky ke zkoušce z OV / G3.B

Ke zkoušce si přineste sešit z OV, předem zkontrolujte, zda vám nechybí některý zápis a případně jeje doplňte. Nezapomeňte, že práce v sešitě jsou součástí podkladů pro klasifikaci. Zkušební okruhy:

Komunikace ( slovní, mimoslovní, součásti mimoslovní komunikace, praktické příklady)

Konflikty ( co je to konflikt, jak řešíme konflikty)

Kultura (kultura v širším smyslu a v užším smyslu, kulturní instituce - divadlo, muzeum)

Naše vlast ( státní symboly, památná místa)

Přeji hodně úspěchů a pěkných známek,

JV

Zkouškový týden - požadavky ke zkoušce z OV / G3.A

Ke zkoušce si přineste sešit z OV, předem zkontrolujte, zda vám nechybí některý zápis a případně jeje doplňte. Nezapomeňte, že práce v sešitě jsou součástí podkladů pro klasifikaci. Zkušební okruhy:

Komunikace ( slovní, mimoslovní, součásti mimoslovní komunikace, praktické příklady)

Konflikty ( co je to konflikt, jak řešíme konflikty)

Kultura (kultura v širším smyslu a v užším smyslu, kulturní instituce - divadlo, muzeum)

Naše vlast ( státní symboly, památná místa)

Přeji hodně úspěchů a pěkných známek,

JV

Podmínky klasifikace / G3.B

Podmínky klasifikace v předmětu Občanská výchova v primě:

Cílem předmětu je vést studenty k samostatnosti, učit je přemýšlet, formulovat a obhajovat své názory a nebýt lhostejný k dění kolem sebe. Dalším cílem jsou výborné známky z OV ( tento cíl je společný s cílem studenta :-) ).

Klasifikace se skládá ze tří složek, vychází ze systému KAP ( Komunikace - Aktivita - Papírový výstup).

První položkou v celkové klasifikaci  je komunikace studenta s vyučující, s ostatními studenty, při práci ve skupině, kladení otázek, dodržování pravidel diskuse, kultivované obhajování vlastního názoru  apod. Stejně důležitá je aktivita v hodinách, která  je s komunikací velmi úzce propojena - je potřeba, aby student aktivně vypracovával zadané úkoly a aktivně se podílel na dění ve třídě. Třetí položkou je vedení sešitu, který je jediným učebním textem pro každého studenta. Je potřeba jej vést pečlivě a přehledně, doplňovat si zápisy z hodin a vypracovávat úkoly podle pokynů vyučující. 

OV - zkouškový týden / G6.

Studenti, kteří půjdou ke mně na zkoušku z OV budou zkoušeni na základě požadavků zadaných jejich vyučujícím OV Mgr. J. Hedvíkem.

JV

OV - zkouškový týden / G5.

Studenti, kteří půjdou ke mně na zkoušku z OV budou zkoušeni na základě požadavků zadaných jejich vyučujícím OV Mgr. J. Hedvíkem.

JV

Informace a požadavky ke zkouškovému týdnu / G3.B

INFORMACE A POŽADAVKY KE ZKOUŠKOVÉMU TÝDNU:

Základní informace:

Zkouškový den - čtvrtek 8:00 - 13:30

Místo: "malá sborovna" - to je menší místnost vedle velké sborovny učitelů

Podrobné požadavky  naleznete v příloze.

 

Informace a požadavky ke zkouškovému týdnu / G3.A

INFORMACE A POŽADAVKY KE ZKOUŠKOVÉMU TÝDNU:

Základní informace:

Zkouškový den - čtvrtek 8:00 - 13:30

Místo: "malá sborovna" - to je menší místnost vedle velké sborovny učitelů

Podrobné požadavky  naleznete v příloze.

 

Projektové dny 2021/22 "Komunikace - základ úspěchu"

Projektové dny pro vás chystám ve spolupráci s paní učitelkou Holubářovou, která na naší škole vede projekt Mediace ve škole. V projektu získáte vědomosti a hlavně praktické zkušenosti v oblasti mezilidské komunikace. Naučíte se, jak dobře naslouchat, jak pochopit, co druhá strana potřebuje. Vysvětlíme si, proč někdy mezi lidmi dochází k neporozumění, jak vznikají konflikty a jak je dobré je řešit. Projekt je určen především studentům, kteří pracují v projektu Mediace ve škole nebo se o podobné problémy zajímají, konkrétně těm mladším, od primy do kvarty. Všechny výše uvedené dovednosti totiž použijete při mediátorské činnosti, ale i v každodenním životě. Pokud vás téma zajímá a chcete se do projektu přihlásit, napište mi prosím e-mail na adresu vesela@bgv.cz. Stručně ve dvou až třech větách popište, proč vás téma zajímá a co byste se chtěli dozvědět. Těším se na vás, JV

Podmínky klasifikace / G3.A

Podmínky klasifikace v předmětu Občanská výchova v primě:

Cílem předmětu je vést studenty k samostatnosti, učit je přemýšlet, formulovat a obhajovat své názory a nebýt lhostejný k dění kolem sebe. Dalším cílem jsou výborné známky z OV ( tento cíl je společný s cílem studenta :-) ).

Klasifikace se skládá ze tří složek, vychází ze systému KAP ( Komunikace - Aktivita - Papírový výstup).

První položkou v celkové klasifikaci  je komunikace studenta s vyučující, s ostatními studenty, při práci ve skupině, kladení otázek, dodržování pravidel diskuse, kultivované obhajování vlastního názoru  apod. Stejně důležitá je aktivita v hodinách, která  je s komunikací velmi úzce propojena - je potřeba, aby student aktivně vypracovával zadané úkoly a aktivně se podílel na dění ve třídě. Třetí položkou je vedení sešitu, který je jediným učebním textem pro každého studenta. Je potřeba jej vést pečlivě a přehledně, doplňovat si zápisy z hodin a vypracovávat úkoly podle pokynů vyučující.