Paulusová Jana Mgr.

Profil učitele

Matematika, AP – doučování z matematiky. „Nikdy nebude šťastný ten, koho bude trápit, že jiný je šťastnější.“ Seneca mladší

Paulusová Jana Mgr.

Kontakt: paulusova@bgv.cz

ÚSTŘEDNA PÁTRÁ A INFORMUJE

PRAVIDLA  od 4. 5. 2020 do odvolání

PRAVIDLA  od 14. 4. 2020 do odvolání

Dvě verze spolupráce: Google učebna a nástěnková forma s vylepšením (každá třída má svou nástěnku).

PRAVIDLA  od 30. 3. 2020 do odvolání

SAMOSTATNÁ PRÁCE

- zadaná vždy na celý pracovní týden, odevzdání nejpozději v pátek do neděle. Forma odevzdání: Google učebna nebo email.

Upozornění: Kdo má problémy s řešením příkladů, ptá se včas.

TEST

- bude odevzdán vždy ten den, na který je naplánován a vyplněn v Google učebně, komu Google učebna nevyhovuje, řeší individuálně emailem VČAS.

OKTÁVA - známky uzavřeny

Co s žákem, který neodevzdal práci a ani ji nedodá do uzavření druhého pololetí? Bude vyřešeno na poradě ke třetímu čtvrtletí. Za mě: N

Scen v mobilu - prosím používat, oboustranně výhodné

Stáhněte si aplikaci Camscanner - úkoly se vyfotí, samy graficky vylepší, samy se zformátují do pdf a pak už jen jedním klikem pošlete mailem přímo učiteli. (vyzkoušeno, funguje to - VIZ UKÁZKA, pozor takto je to zdarma, ale jsou podnabídky aplikace, které jsou zpoplatněny, například odstranění loga nebo uložení, kdo by si to chtěl uložit, pošle to sám sobě).

G7B - Dg - 8. 6. - 12. 6. 2020 / G7.B

1. Výklad v příloze
2. Online hodina ve čtvrtek v 9:00
3. Nic nerýsujete

G7A - Dg - 8. 6. - 12. 6. 2020 / G7.A

1. Výklad v příloze
2. Online hodina ve čtvrtek v 9:00
3. Nic nerýsujete

G2 - M - 8. 6. - 12. 6. 2020 / G2.

1. ONLINE HODINA V PONDĚLÍ V 9:00
2. Výklad v příloze
3. PS strana 40 - 42, pouze příklady: 16, 17, 18, 20, 22 až 27 – vynechané příklady v září

G1 - M - 8. 6. - 12. 6. 2020 / G1.

1.Online hodina ve 12:00 v PONDĚLÍ

2. Výklad v příloze

3. PS strana 11 - 12, příklady 1 - 4, 9, zbytek v září

G7B - Dg - 2. 6. - 5. 6. 2020

1. Výklad v příloze.
2. Online hodina ve čtvrtek 9:00.

G7A - Dg - 2. 6. - 5. 6. 2020

1. Výklad v příloze.
2. Online hodina ve čtvrtek 9:00.

G2 - M - 2. 6. - 5. 6. 2020

1. Online hodina v úterý v 11:00 s výkladem a vzorovými úlohami.
2. Výklad v příloze.
3. PS: strana 37 – 39, pouze příklady: 1, 2, 6, 7, 8, 9, 11,14, 15 – vynechané příklady v září.

G1 - M - 2. 6. - 5. 6. 2020

1. Online hodina v úterý v 9:30 s výkladem a vzorovými úlohami.
2. Výklad v příloze.
3. PS stran 9 a 10, příklady 1 až 10.
4. Online třídnické hodiny tento měsíc už nebudou.

G1 - M - 25. 5. - 29. 5. 2020

1. Výklad v příloze. Definici kružnice a kruhu budu chtít i v budoucnu zpaměti.
2. Slíbené výsledky pracovního listu (po zveřejnění pracovní list už neodevzdávejte, nehodnotím).
3. PS: strana 5 až 7, příklady 1 až 10, 15.
4. Meet setkání v úterý v 9:30.

G7B - Dg - 25. 5. - 29. 5. 2020

1. Výklad se dvěma příklady, které budete rýsovat.
2. Meet setkání ve čtvrtek v 9:00.

G7A - Dg - 25. 5. - 29. 5. 2020

1. Výklad se dvěma příklady, které budete rýsovat.
2. Meet setkání ve čtvrtek v 9:00

G2 - M - 25. 5. - 29. 5. 2020

1. Výklad přes Meet v pondělí v 10:00, viz. příloha.
2. PS: strana 30 a 31, příklady 16 – 24 a 26, dbejte na zápis výpočtů obsahů.
3. PS: strana 33 až 35, příklady 1 až 12.

G1 - M - 18. 8. - 22. 5. 2020

1. Výklad, viz. příloha
2. PS: strana 2, příklady 8 a 10
3. Pracovní list: Symbolický zápis a jeho čtení_zadání, viz. příloha
4. Meet setkání: úterý v 9:30, výklad, PS a pracovní list - konzultace
5. Třídnická hodina: pátek v 9:00

G7A - Dg - 18. 8. - 22. 5. 2020

Narýsujte kružnici v obecné rovině - viz. přílohy.
Meet setkání: čtvrtek 8:30.

G7B - Dg - 18. 8. - 22. 5. 2020

Narýsujte kružnici v obecné rovině - viz. přílohy.
Meet setkání: čtvrtek 8:30.

G2 - M - 18. 5. - 22. 5. 2020

1. Výklad do ŠS - viz. příloha
2. PS - strana 27 - 29, příklady 1 až 15
3. Meet setkání: úterý v 11:00, výklad a některé příklady z PS

G7B - Dg - 11. 5. - 15. 5. 2020

Výklad, viz příloha.

Úkol: Narýsujte elipsu pomocí hyperoskulačních kružnic:

  1. a = 4cm a b = 3cm, můžete zkusit i ovál.
  2. Libovolně zvolte a,b.  

Google učebna: čtvrtek v 8:30 

G7A - Dg - 11. 5. - 15. 5. 2020

Výklad, viz příloha.

Úkol: Narýsujte elipsu pomocí hyperoskulačních kružnic:

  1. a = 4cm a b = 3cm, můžete zkusit i ovál.
  2. Libovolně zvolte a,b.  

Google učebna: čtvrtek v 8:30 

G2 - M - 11. 5. - 15. 5. 2020

1. Teorie v příloze
2. PS, kapitola 5, příklady 1 až 11
3. Výklad s ukázkovými příklady v Google učebně v úterý v 11:00 dle rozvrhu.

G1 - M - 11. 5. - 15. 5. 2020

1. Kapitola 11 z PS s názvem Dělitelnost bude využita v dalším školním roce na opakování samostudia. Neřešte ji a PS si schovejte na později.
2. Výklad: Základní útvary v rovině, viz. příloha.
3. NOVÝ PS: kapitola 1, strany 1 - 3, příklady 1 - 7, 9, 11. (8 a 10 vynechte)
4. Výklad s ukázkovými příklady v Google učebně: úterý 9:30.

G1 - M - 4. 5. - 8. 5. 2020

Teorie se vzorovými příklady v příloze.
2. PS strana 45 - 47, příklady 1 - 22.
3. Online konzultace (výklad a příklady z PS): úterý 9:30.
4. Třídnická hodina: čtvrtek 9:30.

G2 - M - 4. 5. - 8. 5. 2020

1. Teorie v příloze
2. Příklady v PS: str. 21 - 22, příklady 11 až 18
3. Konzultace k teorii a PS ve středu v 10:00 přes GMeet
4. Test ve čtvrtek z kapitol 2 a 3 - vypracovat tento den

G7B - Dg - 4. 5. - 8. 5. 2020

Narýsujte dle instrukcí v příloze průsečík přímky s hranolem a průsečík přímky s jehlanem. Pošlete.

G7A - Dg - 4. 5. - 8. 5. 2020

Narýsujte dle instrukcí v příloze průsečík přímky s hranolem a průsečík přímky s jehlanem. Pošlete.

G2_MAT_samostatná práce_27. 4. - 30. 4.

1. Vzájemná poloha přímky a kružnice - výklad v příloze
2. PS str. 19 - 20, př. 1 - 7
3. Kružnice trojúhelníku vepsaná - výklad v příloze
4. PS str. 20, př. 8 - 10
DŮLEŽITÉ: Úterý 10:00 (změna kvůli češtině) 11:00 bude setkání on-line přes GMeet, odkaz je pod kódem kurzu v Google učebně, cílem je projít si výklad společně a zodpovědět případné nejasnosti. Není to samozřejmě povinné.
Test z kapitol 2 a 3 příští týden.

G7B_DG_samostatná práce_27. 4. - 30. 4.

Jehlan v základní poloze, řez jehlanu rovinou kolmou k průmětně, plášť seříznuté části tělesa. Narýsujte dle přílohy a pošlete výsledek.

G7A_DG_samostatná práce_24. 4. - 30. 4.

Jehlan v základní poloze, řez jehlanu rovinou kolmou k průmětně, plášť seříznuté části tělesa. Narýsujte dle přílohy a pošlete výsledek.

G1_MAT_samostatná práce_27. 4. - 30. 4.

PS - str. 41 - 43, př. 17 - 27, vypracované poslat do 30. 4.
PO 10:00 GMeet - přihlaste se přes odkaz v učebně -  společné řešení příkladů z PS, není to povinné, pouze pro zájemce
čtvrtek test - "D" a "n" v Google učebně

G7B_DG_samostatná práce_20. 4. - 24. 4.

Řez hranolu rovinou kolmou k průmětně, viz. příloha.

G7A_DG_samostatná práce_20. 4. - 24. 4.

Řez hranolu rovinou kolmou k průmětně, viz. příloha

G2_MAT_samostatná práce_20. 4. - 24. 4.

1. výklad v příloze (mně fotokopie)
2. PS, kapitola 3, str. 12 - 17, př. 1 - 22 (mně fotokopie)

Upozornění pro ty, co neodevzdali minulé práce a v Bakalářích mají N: chápu, že to není jednoduchá doba, proto jsem vám zatím nedala 5, ale dochází mi trpělivost. Nebudu vás jmenovitě oslovovat emailem, to je vaše starost odevzdat práci. Pokud nebudete se mnou komunikovat o důvodech neodevzdání vaší práce a následné odevzdání neproběhne do 24. 4., dám všude známku 5 a pak už mě nepřesvědší o změně, kromě pana ředitele, nikdo.

G1_MAT_samostatná práce_20. 4. - 24. 4.

PS: strana 35 - 37, příklady 17 - 29 (mně fotokopie)
výklad - viz. příloha (mně fotokopie)
PS: str 39 - 40, příklady 1 - 16 (mně fotokopie)

G7B_DG_samostatná práce_14. 4. - 17. 4.

Zobrazte pravidelný šestiboký hranol ABCDEFA´B´C´D´E´F´s podstavou v obecné rovině.
Zadání: ρ(5;5;3,5); A[1,5;2;?]; S[-0,5;2,5;?], v=8, řešení s postupem viz. pdf.
Pozor: výška se nezobrazí ve skutečné velikosti, je nutné nejprve osu tělesa (tam se výška nachází) sklopit. Tím získáme skutečné měřítko osy a od středu dolní podstavy naneseme skutečnou velikost výšky a získáme bod, který je středem horní podstavy ve sklopení. Sklopený střed horní podstavy "vrátíme" zpět a máme půdorys středu horní podstavy - strana 14 v PDF dokumentu.

G7A_DG_samostatná práce_14. 4. - 17. 4.

Zobrazte pravidelný šestiboký hranol ABCDEFA´B´C´D´E´F´s podstavou v obecné rovině.
Zadání: ρ(5;5;3,5); A[1,5;2;?]; S[-0,5;2,5;?], v=8, řešení s postupem viz. pdf.
Pozor: výška se nezobrazí ve skutečné velikosti, je nutné nejprve osu tělesa (tam se výška nachází) sklopit. Tím získáme skutečné měřítko osy a od středu dolní podstavy naneseme skutečnou velikost výšky a získáme bod, který je středem horní podstavy ve sklopení. Sklopený střed horní podstavy "vrátíme" zpět a máme půdorys středu horní podstavy - strana 14 v PDF dokumentu.

G2_MAT_samostatná práce_14. 4. - 17. 4.

Učebnice: strana 4 - 9, výklad a výpisky do ŠS, viz. příloha

PS: str. 7 - 10, příklady 1 - 21

Test: čtvrtek

G1_MAT_samostatná práce_14. 4. - 17. 4.

ŠS: Výklad, viz. příloha

PS: str. 33 a 34

test: pátek

Samostatná práce 6. 4. - 8. 4. 2020 - Zahájení Google učebny pro celou třídu

Odevzdávejte ve správném formátu a s jednou ČITELNOU přílohou!!! Návod viz. ústředna.

Opravovat začnu v pondělí ráno. 

Od 9. 4. do 13. 4. VYHLAŠUJI emailový klid. (Pouze v neodkladných záležitostech.)

PRIMA: Pracovní sešit, strany 30 - 31, příklady 17 - 27 odevzdejte do středy 8. 4. a hraní v Google učebně formou kvízů, které bude spuštěno v pondělí 6. 4. v 9:00, do 8. 4. do 23:59.

SEKUNDA

Pracovní sešit: strany 3 - 5 s těmito podmínkami na vypracování a odevzdání do středy 8. 4.:

- správný symbolický zápis řešení, 

- příklad 14: výpočet délek stran, náčrtek s popisem budoucí konstrukce, zápis konstrukce a vlastní konstrukce pouze v jedné polorovině.

- příklad 15: výpočet velikostí úhlů, náčrtek s popisem budoucí konstrukce, zápis konstrukce a vlastní konstrukce pouze v jedné polorovině.

Pokud příklady 14 a 15 nebudou dle požadavků, budu vracet práci zpět, dokud to nebude správně. Kdo má pocit, že má v pracovním sešitě málo místa, rýsuje na papír.

Bude kvíz i s hodnocením v Google učebně, spuštění v pondělí 6. 4. v 9:00, otevřen do 8. 4. 23:59 , zatím to není test, komu se to povede, může si to nechat oznámkovat.

SEPTIMY: hodiny dle rozvrhu máme ve čtvrtek, nic nezadávám.

M_SEMINÁŘ: dle rozvrhu máme sice seminář ve čtvrtek, ale hodiny matematiky přecházejí na seminář: řešte testy z uplynulých maturit, čím více tím lépe pro vás, tento týden mi stačí odevzdat jeden test.

Samostatná práce 6. 4. - 8. 4. 2020 - stará verze

G1 a G2 V příštím týdnu budu chtít zpustit práci v Google učebně, vše potřebné budu do neděle 5. 4. ladit, prosím proto o strpení, vystavím práce na toto období nejpozději do neděle.

Nástěnku budu používat stejným způsobem, pouze od 14. 4. ve vzhledu, který byl na poradě schválen.

Odevzdávejte práce s jednou přílohou (aplikace Camscanner nebo něco podobného; PS - jedna příloha, ŠS - jedna příloha nebo PS a ŠS dohromady jedna příloha) za jedno období samostudia, nematlejte mi to, prosím, dohromady) s předmětem obsahující příjmení a období samostudia (tvar podle toho, na co jste zvyklí u jiných kolegů).

Od 9. 4. do 13. 4. VYHLAŠUJI emailový klid. (Pouze v neodkladných záležitostech.)

PRIMA: ........................................ do STŘEDY 8. 4., test tento týden neplánuji.

SEKUNDA: ........................................ do STŘEDY 8. 4., test tento týden neplánuji.

SEPTIMY: hodiny dle rozvrhu máme ve čtvrtek, nic nezadávám.

M_SEMINÁŘ: dle rozvrhu máme sice seminář ve čtvrtek, ale hodiny matematiky přecházejí na seminář: řešte testy z uplynulých maturit, čím více tím lépe pro vás, tento týden stačí jeden test.

Samostatná práce 30. 3. 2020 - 3. 4. 2020

PRIMA: výpisky i pracovní sešit ofotit a poslat do PÁTKU 3. 4., už ne do neděle, test tento týden neplánuji, práce je v příloze, rozdělená na části. Stačí poslat vše najednou až v pátek.

SEKUNDA: pracovní sešit ofotit a poslat nejpozději do PÁTKU 3. 4., už ne do neděle, test tento týden neplánuji, práce:  starý  PS - kapitola 8 dokončit do př. 31 (viz. instrukce minulý týden) + nový PS  kapitola 1 - pouze strany 1 a 2, jedná se o opakování (využijte PS z primy ZÁKLADY GEOMETRIE).

SEPTIMY: Zobrazení hranolu, narýsovat, ofotit a poslat do PÁTKU 3. 4., viz. příloha.

OKTÁVA: Ať se vám daří v maturitních předmětech, od 30. 3. není pro vás, jako celou třídu, už nic.

M_SEMINÁŘ: Práce je stejná jako každý předcházející čtvrtek. Ve čtvrtém čtvrtletí bude intenzivnější příprava k maturitě. Napište, jaká je vaše potřeba náplně. Pokusím se vyhovět individuálně. Doporučení: řešit testy z uplynulých maturit.

Samostatná práce 23. 3. 2020 - 27. 3. 2020

23. 3. 2020: G1, G2 a G8 M mají zadání samostatné práce, jejíž řešení očekávám ještě tento den dle instrukcí u zadání. (Příklady procvičující dříve probranou látku se mnou nebo samostudiem.) U G1 a G2 prosím o vyplnění tabulky ve Wordu a jako soubor ve Wordu také poslat, ať vám mohu najít, opravit chyby a poslat vám to zpět. Věřím, že těch chyb moc nebude, protože jste se tomu těch deset dní intenzivně věnovali a za to vás chválím. G8 chválím také, ale po vás to ve WORDu nechci, to by bylo na den, než byste to nacvakali.

Práci vám připravuji dle hodinové dotace rozdělenou do jednotlivých dnů, využijte toho, nemusíte to dělat najednou.

Podmínky pro odevzdání jsou stejné, tedy do neděle 29. 3. 2020, KROMĚ PONDĚLÍ U TŘÍD G8, G1 a G2, kdy je test.

Pro upřesnění: Minulá věta říká: Ofotit samostatnou práci a poslat - PS a ŠS u nižšího stupně a ŠS u vyššího stupně. 

G1 a G2: Další pracovní sešity i knížky jsou v elektronické podobě k využití na internetu, po registraci, zdarma na 30 dnů a pak se to obnoví zase na 30 dnů až do 31. 8., to snad už ale nebudeme potřebovat. Jakou formou je budeme využívat, se ještě dohodneme.  https://www.nns.cz/blog/1-stupen/pomoc-s-domaci-vyukou-zaku-miuc-a-vyukova-videa/

PROSBA: SAMOSTATNÉ PRÁCE Z RŮZNÝCH TERMÍNŮ POSÍLEJTE V RŮZNÝCH E-MAILECH, děkuji.

Samostatná práce 11. 3. 2020 - 20. 3. 2020

Upozornění: Kdo má problémy s řešením příkladů, ptejte se včas (do pátku). Klidně se podívejte na týden následující 23. - 27. 3. ,  z mé strany v tom není problém, ale nedoporučuji pospíchat. Jen očekávám, že VŠICHNI do neděle odevzdají, co mají za období 11. 3. - 20. 3. 2020.

Vzhledem k tomu, že zřejmě bude daná situace trvat delší dobu,  mi, prosím, nejpozději do 22. 3. pošlete vyfocené (nascenované) výsledky vaší práce za období 11. 3. 2020 - 20. 3. 2020. Můžete vše najednou, nebo postupně, to nechám na vás. (paulusova@bgv.cz)

G8, G7A,B školní sešit;

G1 a G2 školní sešit a pracovní sešit.

PŘEDMĚT ZPRÁVY: GX PŘÍJMENÍ Y (G1 PAULUSOVÁ M)

Na pondělí 23. 3. připravím pracovní list na ověření znalostí za období 11. 3. 2020 - 20. 3. 2020 kromě Dg a Semináře z matematiky.

Pozn: G8_V příkladech e) a f) z papíru chybělo v zadání "+" mezi cos a sin v goniometrickém tvaru komplexního čísla, děkuji za upozornění.

Projektové dny_2019_2020

Quilling - papírový filigrán

Požadavky na klasifikační týden leden 2020

MAT_G7_speciální domácí úkoly

Speciální domácí úkoly, příklady na další procvičení.

MAT_G1_speciální domácí úkoly

MAT_G6B_speciální domácí úkoly

MAT_G4_speciální domácí úkoly

Požadavky na klasifikační týden_leden 2019

Projektové dny_2018_2019

G2_SEKUNDA_Samostatná práce 6. 4. - 8. 4. 2020 - Zahájení Google učebny pro celou třídu

Odevzdávejte ve správném formátu a s jednou ČITELNOU přílohou!!! Návod viz. ústředna.

Od 9. 4. do 13. 4. VYHLAŠUJI emailový klid. (Pouze v neodkladných záležitostech.)

Pracovní sešit: strany 3 - 5 s těmito podmínkami na vypracování a odevzdání do středy 8. 4.:

- správný symbolický zápis řešení, 

- příklad 14: výpočet délek stran, náčrtek s popisem budoucí konstrukce, zápis konstrukce a vlastní konstrukce pouze v jedné polorovině.

- příklad 15: výpočet velikostí úhlů, náčrtek s popisem budoucí konstrukce, zápis konstrukce a vlastní konstrukce pouze v jedné polorovině.

Pokud příklady 14 a 15 nebudou dle požadavků, budu vracet práci zpět, dokud to nebude správně. Kdo má pocit, že má v pracovním sešitě málo místa, rýsuje na papír.

Bude kvíz i s hodnocením v Google učebně, spuštění v pondělí 6. 4. v 9:00, otevřen do 8. 4. 23:59 , zatím to není test, komu se to povede, může si to nechat oznámkovat.

G1_PRIMA_Samostatná práce 6. 4. - 8. 4. 2020 - Zahájení Google učebny pro celou třídu

Odevzdávejte ve správném formátu a s jednou ČITELNOU přílohou!!! Návod viz. ústředna.

Od 9. 4. do 13. 4. VYHLAŠUJI emailový klid. (Pouze v neodkladných záležitostech.)

 Pracovní sešit, strany 30 - 31, příklady 17 - 27 odevzdejte do středy 8. 4.

hraní v Google učebně formou kvízů, které bude spuštěno v pondělí 6. 4. v 9:00, do 8. 4. do 23:59.

G5_fyzika