Pohludková Jana

Profil učitele

Angličtina, AP – kurzy angličtiny

Pohludková Jana

Kontakt: pohludkova@bgv.cz

DODRŽOVÁNÍ TERMÍNŮ a úprava odevzdávaných prací

Milí žáci,

touto formou bych vás chtěla upozornit na to, že zadaný termín odevzdání u vašich úkolů v Google učebně je a bude opravdu tím konečným termínem, kdy práci odevzdáte. Ne hodinu poté, ne další den, ne o několik měsíců později. Ve 2. pololetí již vůbec nebudu tolerovat pozdní odevzdání, tzn. že pokud nedodržíte termín, vaše práce bude ohodnocena nula body (což pak bude odpovídat pětce). Tímto na vás tedy apeluji, abyste si termíny pohlídali. Pokud z nějakých závažných důvodů nebudete přece jen moci termín dodržet (např. dlouhodobá nemoc apod.), můžete mě zkontaktovat formou OMLUVY A VYSVĚTLENÍ JEŠTĚ PŘED VYPRŠENÍM TERMÍNU a pokud bude vaše žádost rozumná, domluvíme se na termínu náhradním.

Také bych vás všechny chtěla upozornit na to, že práce, které budou nečitelné nebo otočené o 90° nebo 180° budu vracet (nebudu je opravovat a hodnotit). Myslete, prosím, také na učitele, kteří sedí na druhé straně a vaše práce musí pročítat a hodnotit. Děkuji.

G1 - AJ - 19. 4. - 23. 4. 2021 / G1.

1. hodina - online (Google Meet) - SB 41/2-7 - Progress Check Unit 3
2. hodina - online (Google Meet) - WB 33/2+3+4, 34/1 - Progress Check and Grammar build up
3. hodina - samostatná práce - Project - My healthy lifestyle (daily routine)

G2 - AJ - 19. 4. - 23. 4. 2021 / G2.

1. hodina - online (Google Meet) - REVISION TEST UNIT 6 - 20/4/21
2. hodina - samostatná práce - WB 62/1-3 (Google Classroom) - Culture: Football around the world
3. hodina - online (Google Meet) - SB 86/1-5 - Unit 7 - House and home

 

G4 - AJ - 19. 4. - 23. 4. 2021 / G4.

1. hodina - online (Google Meet) - REVISION TEST UNIT 2 - 19/4/21
2. hodina - samostatná práce - WB 100/1-4 (Google Classroom) - Vocabulary Plus - Adventure kit
3. hodina - online (Google Meet) - SB 30/1-4 - Unit 3: History, verbs of discovery

 

G5A - AJ - 19. 4. - 23. 4. 2021 / G5.A

1. hodina - online (Google Meet)  - SB 45/1-5 - Reading - The future of food
2. hodina - online (Google Meet) - SB 46/1-3 - Grammar - Future forms/tenses
3. hodina - samostatná práce  - WB 31/1-3 - Reading - Ugly or just not quite perfect?

KONVERZACE: A music video review (please see the Google Classroom)

G5B - AJ - 19. 4. - 23. 4. 2021 / G5.B

1. hodina - online (Google Meet)  - SB 45/1-5 - Reading - The future of food
2. hodina - online (Google Meet) - SB 46/1-3 - Grammar - Future forms/tenses
3. hodina - samostatná práce  - WB 31/1-3 - Reading - Ugly or just not quite perfect?

KONVERZACE: A music video review (please see the Google Classroom)

G6 - AJ konv. - 19. 4. - 2. 5. 2021 / G6.

The assignment will be found in our Google Classroom - please proceed as per the instructions.

A survey: Art (reported speech)

G7 - AJ - 19. 4. - 23. 4. 2021 / G7.

1. hodina - online (Google Meet) - SB 34/1-4 - Grammar - Future forms
2. hodina - online (Google Meet) - SB 35/5-6 - Grammar - Future forms, SB 35/1-3 - Developing vocabulary - Prefixes

3. hodina - samostatná práce (úkol bude zadán při online hodině) - Online WB exercises

KONVERZACE: A music video review (please see the Google Classroom)

Podmínky klasifikace 2020/2021

Oktáva - pro maturanty