Kalendář akcí

Nejbližší akce

07.04.2020
třídní schůzky

08.04.2020
MZ-písemné práce, G5-Žitava, G6-Drážďany

09.04.2020
velikonoční prázdniny

10.04.2020
státní svátek

13.04.2020
státní svátek / velikonoční pondělí

14.04.2020
prezentační projektový den / EVVO výuka

16.04.2020
porada

19.04.2020
Lanterna futuri

20.04.2020
Lanterna futuri

21.04.2020
Lanterna futuri

22.04.2020
Lanterna futuri

23.04.2020
Lanterna futuri

24.04.2020
Lanterna futuri

25.04.2020
Lanterna futuri

28.04.2020
klasifikace G8 do 14.00

29.04.2020
pedagogická rada G8 (od 7.00 hod.)

30.04.2020
MZ-písemné práce

01.05.2020
státní svátek, Svátek práce

04.05.2020
G8 didaktické testy a písemné práce MZ

05.05.2020
G8 didaktické testy a písemné práce MZ